Sunteți pe pagina 1din 5

SEMNELE DE PUNCTUAŢIE ŞI DE ORTOGRAFIE

SEMNUL UTILIZARE EXEMPLIFICARE

 
1. Punctul     Marchează         Citeşte mult.
sfârşitul unei
• propoziţii sau fraze  Citeşte şi rezolvă probleme.
enunţiative.
        M.S. (Maiestatea sa)
     Se pune după o
prescurtare.
2. Semnul •  Marchează         Cine vorbeşte?
întrebării sfârşitul unei
propoziţii sau fraze  Îmi spuneţi / cine vorbeşte? /
? interogative.
        Unde?
• Se pune după un
cuvânt nterogativ.

   Marchează         Ce frumos e afară!


sfârşitul unei
3. Semnul propoziţii / fraze Priveşte / cât e de înalt    muntele! /
exclamării
exclamative.         Fii atent!
!  Marchează
sfârşitul unei         Fii atent / şi nu te mai juca! /
propoziţii / fraze
imperative.         Ionel! astâmpără-te!
 Desparte un
vocativ sau o         Of! mă deranjezi!
interjecţie de restul
enunţului.

  • Marchează o         Te rog să...


întrerupere în cursul
4. Punctele vorbirii (al gândirii).         „În vremea veche, [...] pe când Dumnezeu...
de
suspensie • Indică lipsa unui
...  / [...] fragment din text.

  • Se folosesc         Căutăm în text: epitete, comparaţii, metafore, ...


1
5. Două înaintea unei         I-a spus:
puncte enumerări. -         Adu-mi, te rog, o cană cu apă!
(:) • Arată începutul         Timp estimat: 12 minute
vorbirii directe
( vorbirea unui per-
sonaj ).
Se pun înaintea unei
explicaţii sau a unei
precizări.
 
6. Linia de                 „ şi gura vetrei - cu flăcări şi cu jar - îngână
pauză Delimitează o  basmul...”
explicaţie, o
_ completare de
restul enunţului.
  ÎN FRAZĂ  

          Desparte         Citesc lecţia, / desenez, / rezolv probleme. /


propoziţii de
  acelaşi fel,  
coordonate prin
7. Virgula juxtapunere .         Ziua aceea, / în care am aflat rezultatul, / mi-a
rămas vie în amintire. /
(,)         Desparte o
atributivă         Deşi plouă, / ies la plimbare./
explicativă de
regenta ei.  

        Desparte         Merg afară, / zise ea, / după ce termin


anumite lecţiile. /
subordonate  de
        A cumpărat: mere, pere, struguri.
regenta lor.(vezi
tabelul         Este isteţ, harnic, ascul-tător.
subordonatelor!)
        Nepoata mea, Iulia, este drăgălaşă.
        Desparte o
incidentă de         Alergând, s-a împiedicat.
restul frazei.
Ascultat, a fost notat cu zece.
ÎN PROPOZIŢIE
        Mureşul, în câmpie, are cursul lin.
        Desparte
elementele unei
2
enumeraţii.         Da, ai dreptate.

        Desparte Nu, n-ai dreptate.


două părţi de
propoziţie de         Ionel, astâmpără-te!
acelaşi fel ( 2S, 2
np, 2A..., 2C... ).         Of, cât mă superi!

        Desparte         Eu am aflat din ziar, el, de la radio.


apoziţia simplă
sau dezvoltată
(A.s.ap. - N) de
restul
propoziţiei.

        Desparte
gerunziile şi
participiile aflate
la începutul
comunicării de
restul
propoziţiei.

        Desparte
complementele
circumstanţiale
aşezate între
subiect şi
predicat.

        Desparte
adverbele de
afir-maţie sau de
negaţie ( egale
cu o propoziţie )
de restul
enunţului.

        Desparte
substantivul în
cazul vocativ de
restul

3
propoziţiei.

        Desparte o
interjecţie
exclamativă de
restul
propoziţiei.

        Marchează
lipsa
predicatului.
8. Punctul Desparte o Găsiţi apostroful şi cratima folosite în text; explicaţi
şi virgula propoziţie sau un folosirea lor.
grup de propoziţii
; de restul frazei.
          Închid         „Peste vârfuri trece lună,” / „Lacul”
între ele un citat
9. sau un  titlu.         „Înţelepciunea e rară”, zise bunicul.
Ghilimelele
        Marchează         A venit şi „deşteptul” de Gigel!
„...” cuvintele unui
personaj ( în         „Vorba ceea: «Lasă-l, măi! L-aş lăsa eu, dar...»”
  locul liniei de
dialog ).
 
        Indică
«» folosirea unui
cuvânt cu sens
 
figurat.

        Indică
existenţa  unui
citat în citat.

 
10. Linia de Indică începutul         -- Vino aici, a spus el.
dialog
vorbirii directe (a
__
fiecărui personaj).
          Indică  
scrierea corectă a
11. Cratima unui cuvânt  gura-leului,
4
compus.
-       galben-auriu,...
        Indică
rostirea  te-am ( văzut )
împreună a două
sau mai multe într-o ( poveste )
cuvinte, cu / fără
dispariţia unei       ducându-se
silabe ( uneori şi
 E nevoie de doi-trei oameni.
dispariţia  unui
sunet / dispariţia
hiatului  ).
        C.F.R.-ul
        Se pune
între două         show-uri /  show-ul
numerale pentru
a exprima
aproximaţia.

        Leagă
desinenţa sau
articolul hotărât
de abrevieri sau
de unele
neologisme.
          Indică         pân’ diseară
lipsa accidentală
12. a unui sunet sau         al’ dată
Apostroful a unui grup de
sunete dintr-un         ’89
’ cuvânt.

        Indică
lipsa unor cifre
(în scrierea
anilor)

S-ar putea să vă placă și