Sunteți pe pagina 1din 1

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII

PENTRU PERSONAL CURĂŢENIE

Art.1. Personalul de administraţie şi salariaţi cu atribuţii de control vor efectua zilnic:


-verificarea stării ferestrelor şi a geamurilor,
-verificarea stării mobilierului.
-verificarea instalaţiilor sanitare,
Art.2. Remedierea eventualelor defecţiuni depistate în urma verificărilor prevăzute la art.39 vor fi
executate de persoane corespunzător calificate (electricieni, mecanici).
Art.3. Curăţenia şi aranjamentul spaţiilor, a sălilor comune, culoare şi anexe, aprovizionarea zilnică cu
materiale consumabile (săpun, hârtie igienică, becuri, pahare etc.) se va efectua de personal instruit în acest
scop.
Art.4. Activitatea de curăţenie se va desfăşura conform instrucţiunilor proprii, după tehnologii specifice
gradului de amenajare şi dotare.
Art.5. Substanţele folosite la curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare se vor utiliza conform
reglementărilor organelor sanitare şi instrucţiunilor emise de furnizori.
Art.6. Este interzisă curăţarea şi dezinfectarea obiectelor sanitare fără utilizarea echipamentului de protecţie
şi lucru din dotare (mănuşi din cauciuc, halate etc. ).
Art.7. Este interzisă spălarea cu lichide inflamabile a covoarelor, carpetelor, parchetului etc., precum şi
uscarea lor în interiorul spaţiilor ce nu sunt destinate acestui scop.
Art.8. În timpul spălării pardoselilor cu petrosin sau alte lichide inflamabile, focul in camere va fi stins, nu
se va fuma şi nu se va utiliza focul deschis, iar geamurile vor fi deschise.
Art.9. Substanţele inflamabile şi combustibile se păstrează în bidoane închise sau cisterne, indicându-se prin
etichete conţinutul acestora, asigurând respectarea normelor PSI.
Art10. Materialele inflamabile de întreţinere şi curăţenie (neofalină, benzină, ceară de parchet) vor fi
păstrate în boxe separate cu respectarea normelor PSI.
Art.11. Utilizarea substanţelor insecticide se va face de către personal de la firme specializate sau de
personal propriu specializat în acest scop.
Art.12. Este interzisă folosirea substanţelor insecticide necunoscute.
Art.13. Substanţele insecticide se vor păstra în spaţii, special amenajate, ventilate natural, în recipiente sau
cutii cu etichete care să semnalizeze pericolul pe care îl prezintă.
Art.14. Este interzisă amplasarea ghivecelor de flori pe pervazul ferestrelor, lângă balustradele scărilor sau
pe căile de evacuare.
Art.15. Covoarele care acoperă scările vor fi bine fixate pe trepte pentru a se evita alunecarea accidentală a
personalului.
Art.16. Activităţile cu privire la spălătorie, croitorie, lustruit încălţăminte etc. se vor desfăşura pe baza
normelor specifice pentru prestări de servicii.
Art.17. Centralele termice proprii vor fi exploatate de personal calificat şi autorizat, conform normelor
specifice şi a Prescripţiilor tehnice ISCIR.
Art.18. Este interzisă curăţarea geamurilor din exteriorul construcţiilor, fără schele, platforme, nacele special
amenajate şi fără asigurarea cu centuri de siguranţă a executanţilor.
Art.19. Aspiratorul de praf indiferent de tip şi capacitate, trebuie să fie dotat cu cordon electric care să aibă
conductor de nul.
Art.20. Este interzisă folosirea aspiratorului cu defecţiuni de funcţionare a motorului sau cordonul de
alimentare cu izolaţia deteriorată.

Art.21. Utilizarea aspiratorului se va face după o verificare a funcţionării motorului, starea furtunului, a
anexelor şi a cordonului de alimentare cu energie electrică. Dacă se constată defecţiuni in funcţionare, se va
solicita intervenţia persoanelor cu calificare (electrician, mecanic).
Art.22. Folosirea aspiratoarelor care efectuează şi alte operaţii pentru care sunt prevăzute o serie de
dispozitive, se va face cu respectarea prevederilor de exploatare, elaborate de către firma producătoare.
Art.23. Este interzisă utilizarea aspiratoarelor pentru pulverizarea substanţelor insecticide sau a substanţelor
explozive.

S-ar putea să vă placă și