Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT

MANAGEMENTUL IMM-URILOR

STUDENT: BONTAS MARIA ALEXANDRA


SPECIALIZARE: MARKETING
ANUL : III
Cuprins

1. Denumirea și precizarea obiectului de 3


activitate.....................................................................
2. Încadrarea întreprinderii din punct de vedere legislativ...................................... 3
3. Modalitatea de creare a IMM-ului...................................................................... 3
4. Organizarea și conducerea firmei....................................................................... 3
5. Asigurarea resurselor financiare......................................................................... 5
6. Particularități ale managementului IMM-ului..................................................... 5
7. Tabele si interpretari........................................................................................... 7
8. Evolutia IMM-urilor pe varste , regiuni si ramuri de activitate.......................... 15
9. Tabele si interpretari .........................................................................................

2
SC Miralucia Prod SRL

1. Denumirea și obiectul de activitate


Întreprinderea se numește Miralucia Prod și are ca obiect de actvitate conform cod
CAEN – 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de
patiserie. Aceasta este o societate comercială cu răspundere limitată și își începe
activitatea la data de 22 octombrie 1997, când a fost înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub numărul J27/523/1997, atribut fiscal RO Cod Unic de Înregistrare
9859241.

2. Încadrarea întreprinderii din punct de vedere legislativ


Datorită numărului de salariați de 99 de persoane și a cifrei de afaceri de 4.791.824
Ron, întreprinderea SC Miralucia Prod SRL se încadrează la întreprinderi mijlocii.

3. Modalitatea de creare a IMM-ului


SC Miralucia Prod SRL a fost înființată de către Pascariu Mihai, fiind unicul
proprietar al societății. Acesta își începe activitatea în 1997, în Roman Județul Neamț, pe
strada Tudor Vladimirescu, locație unde este regăsită și astăzi. Datorită succesului, acesta
deschide mai multe puncte de lucru, printre care și în orașul Bacău.

4. Organizarea și conducerea firmei


Fiind o societate cu răspundere limitată, SC Miralucia Prod SRL este condusă de
administratorul Pascariu Mihai.
Administratorul subordonează contabilul, managerul de resurse umane, șeful de
producție și coordonatorul logistic. Deoarece sunt situați pe acceași treaptă ierarhică între
contabil, manager de resurse umane, șef de producție și coordonator logistic există o
relație de colaborare.

3
Atribuțiile contabilului:
- Contabilizează facturile emise
- Înregistrează intrările de marfă în baza documentelor primite
- Întocmește situații și rapoarte financiar-contabile
- Operează zilnic facturile emise, încasările pe facturi și în avans
Câteva dintre atribuțiile managerului de resurse umane:

 Elaborează și urmărește implementarea strategiei și a procedurilor de lucru


privind resursele umane
 Dezvoltă, revizuiește și actualizează politicile de angajare, de motivare
 Revizuiește, monitorizează contractele de angajare
 Prezintă administratorului rapoarte privind activitatea de resurse umane

Șeful de producție are următoarele atribuții:


 Planifică activitatea de producție
 Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul
din subordine
 Organizează și controlează activitățile de menținere și dezvoltare a capacităților de
producție
 Elaborează și supune spre aprobare politicile firmei în ceea ce privește producția
 Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmite managerului
de resurse umane

Coordonatorul logistic are în subordine pe șoferii livratori. Acesta are următoarele


atribuții:
 Organizează activitatea de expediere către clienți
 Optimiează costurile legate de transport
 Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul
din subordine
Pe ultima treaptă ierarhică sunt situați lucrătorii comerciali, brutarii, patiserii și
șoferii livratori. Lucrătorii comerciali, brutarii și patiserii sunt coordonați de către șeful
de producție.

4
Șoferii livratori răspund de integritarea mărfii. Aceștia transportă marfa în baza
documentelor însoțite conform programului de livrare.

Fig. 1 Organigrama

Administrator

Manager resurse Coordonator


Contabil Șef producție
umane logistic

Lucrători Patiseri
comerciali Șoferi livratori
Brutari

5. Asigurarea resurselor financiare


La înființare, firma SC Miralucia Prod SRL a avut un capital social subscris în
valoare de 260000 RON. Totodată, valoarea acestui capital a constituit principala sursă
de finanțare pentru începutul activității. Ulterior, datorită necesităților financiare, firma a
apelat la un credit bancar. Acesta repezintă sursa de finanțare.

6. Particularități ale managementului


6.1 Funcția de planificare
SC Miralucia Prod SRL are următoarele obiective principale:
 îmbunătățirea proceselor de producție
 dezvoltarea portofoliului de produse
 îmbunătățirea calității produselor
5
 extinderea pe noi piețe
În cadrul societății, funcția de planificare urmărește ca obiectivele și ipotezele să
fie corelate cu mediul concurențial.

6.2 Funcția de organizare


Prin funcția de organizare, întreprinzătorul, Pascariu Mihai asigură atingerea
obiectivelor. Astfel, el stabilește sarcinile pe care fiecare salariat le are de îndeplinit și
totodată relațiile existente între diferite activități precum și interdependența dintre
nivelurile ierarhice ale organizării structurale ale firmei.

6.3 Funcția de antrenare a personalului


Cel mai bun exemplu în antrenarea personalului, în cadrul firmei SC Miralucia Prod
SRL este însuși întreprinzătorul.
În cadrul întreprinderii, motivarea pozitivă a personalului se face prin mijloace
economice, cum ar fi: salarii atractive, prime, sporuri, dar și prin natură morală, precum
laude, discuții directe între întreprinzător și salariați, sărbătorirea în grup a unor
evenimente speciale.

6.4. Funcția de coordonare


În compania SC Miralucia Prod SRL, întreprinzătorul dorește armonizarea
intereselor individuale cu cele generale ale întreprinderii. Coordonarea companiei se
bazează pe o comunicare organizațională deschisă și sinceră atât în plan formal cât și
informal.

6.5. Funcția de control-evaluare


În cadrul firmei, SC Miralucia Prod SRL, control-evaluarea se realizează de
întreprinzătorul acesteia, Pascariu Mihai. Acesta își concentrează controlul pe procesul de
producție din care reiese profilul firmei.
Activitățile urmărite în cadrul acestui proces sunt:
 Menținerea calității produselor;
 Menținerea echipamentelor întreprinderii;

6
TABELE
Analiza IMM-urilor din perioada 2008/2016-2017
I. Evolutia sectorului de IMM in perioada 2008/2016
Varsta IMM-urilor(%)
NR.crt. Evolutia Sub 5 Intre 5- 10-15 Peste
sectorului ani 10 ani ani 15 ani
de IMM-
uri in
2008/2012
1. IMM-urile 34,13 51,39 46,88 49,11
care si-au
redus
activitatea
2. IMM-urile 48,16 35,52 44,27 42,75
care au
functii la
aceiasi
parametrii
3. IMM-urile 17,71 13,10 8,55 8,14
care si-au
amplificat
activitatea
Varsta IMM-urilor(%)
NR.crt. Evolutia Sub 5 Intre 5- 10-15 Peste
sectorului ani 10 ani ani 15 ani
de IMM-
uri in
2012/2016
1. IMM-urile 14,83 22,59 19,83 20,69
care si-au
redus
activitatea

7
2. IMM-urile 70,34 64,87 64,56 66,90
care au
functii la
aceiasi
parametrii
3. IMM-urile 14,83 12,54 15,61 12,41
care si-au
amplificat
activitatea

1. In 2008/2012 IMM-urile care si-au redus activitatea sub 5 ani a


fost de 34,13%, urmand o scadere in 2012/2016 14,83%.
2. In 2008/2012 IMM-urile care si-au redus activitatea intre 5-10 ani
a fost de 51,39% , urmand o scadere in 2012/2016 22,59%.
3. In 2008/2012 IMM-urile care si-au redus activitatea intre 10-15 ani
a fost de 46,88% , urmand o scadere in 2012/2016 19,83%.
4. In 2008/2012 IMM-urile care si-au redus activitatea peste 15 ani a
fost de 49,11% , urmand o scadere in 2012/2016 20,69%.
5. In perioada 2008/2012 IMM-urile care au functii la aceiasi
parametrii sub 5 ani a fost de 48,16% , urmand o crestere in
2012/2016 70,34%.
6. In perioada 2008/2012 IMM-urile care au functii la aceiasi
parametrii intre 5-10 ani a fost de 35,52% , urmand o crestere in
2012/2016 64,87%.
7. In perioada 2008/2012 IMM-urile care au functii la aceiasi
parametrii intre 10-15 ani a fost de 44,27% , urmand o crestere in
2012/2016 64,56%.
8. In perioada 2008/2012 IMM-urile care au functii la aceiasi
parametrii peste 15 ani a fost de 42,75% , urmand o crestere in
2012/2016 66,90%.
9. In perioada 2008/2012 IMM-urile care si-au amplificat activitatea
sub 5 ani a fost de 17,71% , urmand o scadere in 2012/2016
14,83%.
10. In perioada 2008/2012 IMM-urile care si-au amplificat activitatea
intre 5-10 ani a fost de 13,10% , urmand o scadere in 2012/2016
12,54%.

8
11. In perioada 2008/2012 IMM-urile care si-au amplificat activitatea
intre 10-15 ani a fost de 8,55% , urmand o crestere in 2012/2016
15,61%.
12. In perioada 2008/2012 IMM-urile care si-au amplificat activitatea
peste 15 ani a fost de 8,14% , urmand o crestere in 2012/2016
12,41%.

II. Dinamica activitatii IMM-urilor in functie de regiunea de dezvoltare

IMM-uri grupate pe regiuni de dezvoltare (%)


Nr. Dinamica N-E S-E SUD VEST N-V CENTRU BUCURESTI
crt. activitatii
in
perioada
2008/2012
1. IMM-uri 42,2 48,73 47,0 47,06 37,39 35,67 39,20
care si-au 5 8
redus
activitatea
2. IMM-uri 38,7 43,65 43,3 42,65 39,53 50,88 48,74
care au 3 0
functii la
aceiasi
parametrii
3. IMM-uri 19,0 7,61 9,62 10,19 27,67 13,55 12,06
care si-au 1
amplificat
activitatea

9
IMM-uri grupate pe regiuni de dezvoltare (%)
Nr Dinamica N-E S-E SUD VES N-V CENTR BUCUREST
. activitatii T U I
crt in
. perioada
2008/201
2
1. IMM-uri 16,6 17,1 21,0 30,72 16,8 13,59 22,08
care si-au 7 2 3 8
redus
activitatea
2. IMM-uri 63,6 61,6 67,1 61,54 74,0 72,82 64,16
care au 4 4 8 3
functii la
aceiasi
parametrii
3. IMM-uri 19,7 21,2 11,7 7,69 9,09 13,59 13,77
care si-au 0 3 9
amplificat
activitatea

1. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus


activitatea in regiunea N-E a fost de 42,25% , urmand o scadere in
2012/2016 16,67.
2. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in regiunea S-E a fost de 48,73% , urmand o scadere in
2012/2016 17,12%.
3. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in regiunea SUD a fost de 47,08% , urmand o scadere in
2012/2016 21,03%.
4. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in regiunea VEST a fost de 47,06% , urmand o scadere in
2012/2016 30,77%.

10
5. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in regiunea N-V a fost de 37,39% , urmand o scadere in
2012/2016 16,88%.
6. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in regiunea CENTRU a fost de 35,67% , urmand o scadere in
2012/2016 13,59%.
7. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in regiunea BUCURESTI a fost de 39,20% , urmand o scadere
in 2012/2016 22,08%.
8. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea N-E a fost de 38,73% , urmand o
crestere in 2012/2016 63,64%.
9. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea S-E a fost de 43,65% , urmand o crestere
in 2012/2016 61,64%.
10. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea SUD a fost de 13,30% , urmand o
crestere in 2012/2016 67,18%.
11. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea VEST a fost de 42,65% , urmand o
crestere in 2012/2016 61,54%.
12. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea N-V a fost de 39,53% , urmand o cretere
in 2012/2016 74,03%.
13. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea CENTRU a fost de 50,88% , urmand o
crestere in 2012/2016 72,82%.
14. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care au functii
la aceiasi parametrii in regiunea BUCURESTI a fost de 48,74% , urmand
o crestere in 2012/2016 64,16%.
15. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea N-E a fost de 19,01% , urmand o
crestere in 2012/2016 19,70%.
16. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea S-E a fost de 7,61% , urmand o crestere
in 2012/2016 21,23%.

11
17. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea SUD a fost de 9,62% , urmand o
crestere in 2012/2016 11,79%.
18. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea VEST a fost de 10,19% , urmand o
scadere in 2012/2016 7,69%.
19. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea N-V a fost de 27,67% , urmand o
scadere in 2012/2016 9,09%.
20. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea CENTRU a fost de 13,55% , urmand o
crestere in 2012/2016 13,59%.
21. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au
amplificat activitatea in regiunea BUCURESTI a fost de 12,06% ,
urmand o crestere in 2012/2016 13,77%.

III. Dinamica activitatii IMM-urilor in functie de ramurile de activitate


IMM-urile pe ramuri de activitate (%)
Nr Dinamica Industri Constructi Comer Transpor Turis Servici
. activitatilor e i t t m i
crt 2008/2012
.
1. IMM-uri 41,04 59,72 47,13 39,37 35,29 41,34
care si-au
redus
activitatea
2. IMM-uri 39,62 31,94 42,89 51,18 48,04 40,94
care
functioneaz
a la aceiasi
parametrii
3. IMM-uri 19,34 8,33 9,89 9,45 16,67 17,72
care si-au
amplificat
activitatea

12
IMM-urile pe ramuri de activitate (%)
Nr Dinamica Industri Constructi Comer Transpor Turis Servici
. activitatilor e i t t m i
crt 2008/2012
.
1. IMM-uri 17,01 16,48 24,20 18,60 10,00 17,46
care si-au
redus
activitatea
2. IMM-uri 67,22 70,33 62,23 72,09 63,33 70,48
care
functioneaz
a la aceiasi
parametrii
3. IMM-uri 15,77 13,19 13,56 9,30 26,67 12,06
care si-au
amplificat
activitatea

1. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus


activitatea in domeniul industriei a fost de 41,04% , urmand o scadere in
2012/2016 17,01%.
2. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in domeniul constructiilor a fost de 59,72% , urmand o scadere in
2012/2016 16,48%.
3. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in domeniul comertului a fost de 47,13% , urmand o scadere in
2012/2016 24,20%.
4. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in domeniul transportului a fost de 39,37% , urmand o scadere in
2012/2016 18,60%.
5. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in domeniul turismului a fost de 35,29% , urmand o scadere in
2012/2016 10,00%.

13
6. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au redus
activitatea in domeniul serviciilor a fost de 41,34% , urmand o scadere in
2012/2016 17,46%.
7. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care functioneaza la
aceiasi parametrii in domeniul industriei a fost de 39,62% , urmand o crestere in
2012/2016 67,22%.
8. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care functioneaza la
aceiasi parametrii in domeniul costructiilor a fost de 31,94% , urmand o crestere
in 2012/2016 70,33%.
9. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care functioneaza la
aceiasi parametrii in domeniul comertului a fost de 42,89% , urmand o crestere
in 2012/2016 62,23%.
10. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care functioneaza la
aceiasi parametrii in domeniul transportului a fost de 51,18% , urmand o
crestere in 2012/2016 72,09%.
11. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care functioneaza la
aceiasi parametrii in domeniul turismului a fost de 48,04% , urmand o crestere
in 2012/2016 63,33%.
12. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care functioneaza la
aceiasi parametrii in domeniul serviciilor a fost de 40,94% , urmand o crestere
in 2012/2016 70,48%.
13. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au amplificat
activitatea in domeniul industriei a fost de 19,34% , urmand o scadere in
2012/2016 15,77%.
14. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au amplificat
activitatea in domeniul constructiilor a fost de 8,33% , urmand o crestere in
2012/2016 13,19%.
15. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au amplificat
activitatea in domeniul comertului a fost de 9,89% , urmand o crestere in
2012/2016 13,56%.
16. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au amplificat
activitatea in domeniul transportului a fost de 9,45% , urmand o scadere in
2012/2016 9,30%.
17. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au amplificat
activitatea in domeniul turismului a fost de 16,67% , urmand ocrestere in
2012/2016 26,67%.

14
18. In perioada 2008/2012 dinamica activitatilor de IMM-uri care si-au amplificat
activitatea in domeniul serviciilor a fost de 17,72% , urmand o scadere in
2012/2016 12,06%.

Evolutia IMM-urilor pe varste , regiuni si ramuri de activitate


1. Putem observa ca pentru IMM-urile care si-au redus activitatea evolutia a
fost una negativa atat pe varste , regiuni cat si pe ramuri de activitate.
Astfel putem observa ca cea mai mare scadere a IMM-urilor cu varsta
cuprinsa intre 5-10 ani situate in regiunea N-V, in ramura constructii.
2. Putem observa ca pentru IMM-urile care au functii la aceiasi parametrii
evolutia a fost una pozitiva atat pe varste , regiuni cat si pe ramuri de
activitate.
Astfel putem observa ca cea mai mare crestere a IMM-urilor cu varsta sub 5
ani situate in regiunea Centru , in ramura transporturi.
3. Putem observa ca pentru IMM-urile care si-au amplificat activitatea evolutia
a fost negativa si pozitiva atat pe varste , regiuni cat si pe ramuri de
activitate.
Astfel putem observa ca cea mai mare scadere a IMM-urilor cu varsta sub 5
ani situate in regiunea N-V , in ramura industriei si cea mai mare crestere a
IMM-urilor cu varsta intre 10-15 ani situate in regiunea S-E , in ramura
turism.

15
IV. Natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor.

Activitatea Perioada 2008/2012 Perioada 2012/2016


inovationala (%) (%)
Noile produse 19,00 33,30
Noi abordari 16,00 24,73
manageriale si de
marketing
Pregatirea resurselor 14,00 7,03
umane
Noile tehnologii 30,00 22,17
Modernizarea 21,00 7,85
sistemului informatic
Alte activitati - 4,92
inovationale

1. In perioada 2008/2012 natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor,


noile produse au avut un procent de 19% , urmand o crestere in 2012/2016
33,30%.
2. In perioada 2008/2012 natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor,
noi abordari manageriale si de marketing au avut un procent de 16% ,
urmand o crestere in 2012/2016 24,73%.
3. In perioada 2008/2012 natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor,
pregatirea resurselor umane a avut un procent de 14,00% , urmand o scadere
in 2012/2016 7,03%.
4. In perioada 2008/2012 natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor,
noile tehnologii au avut un procent de 30,00% , urmand o scadere in
2012/2016 22,17%.
5. In perioada 2008/2012 natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor,
modernizarea sistemului informatic a avut un procent de 21,00% , urmand o
scadere in 2012/2016 7,85%.
6. In perioada 2008/2012 natura activitatilor inovationale in cadrul IMM-urilor,
nu au existat alte activitati inovationale , urmand ca in 2012/2016 sa aiba un
procent de 4,92%.
7. Cel mai mare procent in perioada 2008/2012 , il are noile tehnologii 30,00%,
iar cel mai mic il are pregatirea resurselor umane.

16
8. Cel mai mare procent in perioada 2012/2016 , il are noile produse 33,30% ,
iar
Modalitati de 2008/2012 (%) 2012/2016 (%)
finantare cel
Autofinantare 38,00 71,99 mai
Leasing 12,00 7,94 mic il
Credite bancare 38,00 22,63 are
Credite la furnizori 12,00 21,26 alte
Fonduri 8,00 2,1
nerambursabile
Credite la clienti 2,00 2,83
Emisiuni de actiuni 2,00 1,64
pe piata de capital
Imprumuturi de la 1,00 1,73
institutii financiare
Neplata facturilor 1,00 2,01
firmei la furnizori
Facturing 1,00 0,73

Garantare de la 1,00 2,46


FNGCIMM
activitati inovationale.
V. Modalitati de finantare a IMM-urilor

17
1.In perioada 2008/2012 autofinantarea a avut un prcent de 38,00% , urmand o
scadere in 2012/2016 71,99%.
2.In perioada 2008/2012 leasingul a avut un procent de 12,00% , urmand o scadere
in 2012/2016 7,94%.
3.In perioada 2008/2012 creditele bancare a avut un procent de 38,00% , urmand o
scadere in 2012/2016 22,63%.
4. In perioada 2008/2012 creditele la furnizori a avut un procent de 12,00% ,
urmand o crestere in 2012/2016 21,26%.
5.In perioada 2008/2012 fondurile nerambursabile a avut un procent de 8,00% ,
urmand o scadere in 2012/2016 2,1%.
6.In perioada 2008/2012 creditele la clienti a avut un procent de 2,00% , urmand o
crestere in 2012/2016 2,83%.
7.In perioada 2008/2012 emisiunile de actiuni pe piata de capital a avut un procent
de 2,00% , urmand o scadere in 2012/2016 1,64%.
8.In perioada 2008/2012 imprumuturile de la institutiile financiare a avut un
procent de 1,00% , urmand o crestere in 2012/2016 1,73%.
9.In perioada 2008/2012 neplata facturilor firmei la furnizori a avut un procent de
1,00% , urmand o crestere in 2012/2016 2,01%.
10.In perioada 2008/2012 facturing a avut un procent de 1,00% , urmand o scadere
in 2012/2016 0,73%.
11. In perioada 2008/2012 garantarea de la FNGCIMM a avut un procent de
1,00%, urmand o crestere in 2012/2016 2,46%.
VI. Utilizarea elementelor de baza ale tehnologiei informaticii in cadrul
IMM-urilor.

Tehnologia informaticii 2008/2012 (%) 2012/2016 (%)


Computere 31,86 78,79
Internet 37,21 89,39

18
E-mail 30,7 78,79
Intranet 5,14 4,55
Site-ul propiu al firmei 2,44 43,94
Vanzarile/cumpararile 3,02 31,82
online
Nu folosim niciuna din 30,81 12,12
cele de mai sus

1. In perioada 2008/2012 computerele au avut un procent de 31,86% , urmand


o crestere in 2012/2016 78,79%.
2. In perioada 2008/2012 internetul a avut un procent de 37,21% , urmand o
crestere in 2012/2016 89,39%.
3. In perioada 2008/2012 E-mailul a avut un procent de 30,7% , urmand o
crestere in 2012/2016 78,79%.
4. In perioada 2008/2012 intranetul a avut un procent de 5,14% , urmand o
scadere in 2012/2016 4,55%.
5. In perioada 2008/2012 site-ul propiu al firmei a avut un procent de 2,44% ,
urmand o crestere in 2012/2016 43,94%.
6. In perioada 2008/2012 vanzarile/cumpararile online a avut un procent de
3,02% , urmand o crestere in 2012/2016 31,82%.
7. In perioada 2008/2012 nu folosim niciuna din cele de mai sus a avut un
procent de 30,81% , urmand o scadere in 2012/2016 12,12%.

19

S-ar putea să vă placă și