Sunteți pe pagina 1din 10

RĂMASb BUN 4A

PREZENTATOR:AYLIN
Stimaţi invitaţi, bine aţi venit la serbarea noastră!
Participăm astăzi la o întâlnire puţin obişnuită, o întâlnire care ne aduce
bucuria terminării ciclului primar şi a intrării noastre ân ciclul gimnazial. În
acelaşi timp suntem aici ca să ne luăm rămas bun de la prima noastră
copilărie şi de la vremea fericită a poveştilor.
Nu putem însă uita că acest rămas bun ni-l luăm şi de la cea care, vreme de
patru ani, ne-a îndrumat, s-au bucurat şi s-au întristat cu noi, de la
învăţătoareanoastră .
Marcăm aceste momente cu un program artistic în care ne-am străduit să
punem căldura şi curăţenia glasurilor noastre mici şi a sufletului nostru
fierbinte.
Program prezentat de elevii clasei a IV-a A,
ȘcoalaGimnazialănr.1ValuluiTraian ,Constanța promoţia septembrie 2012-
iunie 2016.

În loc de „CUVÂNTARE”:
Mocanu
Mi i-aţi adus în prima zi de şcoală,
Vi i-am primit cu dragoste şi dor.
În ochii lor, emoţii şi sfială,
În ochii mei, gând bun de viitor.

Mi-aţi dat în grijă brazdă nelucrată.


Sămânţă bună-am pregătit în dar;
Şi-am pus-o la-ncolţit, înveşmântată,
În slova din poveşti şi-abecedar.
( Sămânţa de lumină )
MIRUNA
Cu patru ani în urmă…
-Vă mai amintiţi ?
…Cu mama de mână, cuminţi,
Păşeam pragul şcolii sfioşi, sperioşi,
Nişte prunci,
Noi, cei de-acum,
Dar aşa cum eram pe atunci.
FLORINROȘU
A fost aceea , zi de sărbătoare
Cu flori, cu mari emoţii, clasa întâi, abecedare…
Şi prima întâlnire cu şcoala, clasa, cu doamna învăţătoare…
Alexandra
Cu patru ani în urmă… şi la-nceput de toamnă
Eram o copiliţă sfioasă, plăpândă şi mică.
M-aţi mângâiat atunci pe creştet, Doamnă
Şi parcă m-am simţit mai măricică…
Alex
Cu patru ani în urmă…şi la-nceput de toamnă
Eram un pui plăpând, sfios şi mic;
M-aţi mângâiat atunci pe creştet, Doamnă!
Şi parcă m-am simţit voinic.
CLAUDIU
Această primă zi de şcoală 
Şi întâlnirea mea cu doamna-nvăţătoare
Nici mie nu mi-e ştearsă din uitare.
A fost o sărbătoare!
Ne îndreptăm în grup spre clasa I
Cu inimi de pitici, dar ochii mari
Şi am aflat, nu fără-nfiorare, 
Că din copii am devenit şcolari.
IVU
Credeam că n-aţi văzut în ochi de stele
Bobiţe calde de mărgele;
Sau le-aţi văzut…acum ştiu clar
Dar le-aţi închis într-un sertar.
OANA
Ce caldă mână mi-aţi întins!
…Şi-am scris…şi am citit cu spor
Mie şi nouă tuturor
Poartă de taină ne-aţi deschis În vraja lumii cărţilor.

Ea patru ani s-a tot plecat


Cu noi pe pagină adesea;
Ca dintr-a cărţilor comoară
Să prindem stropul de-nţeles.
Alex
Ce caldă mână mi-aţi întins!
Şi-am scris şi am citit cu spor.
Nimic în viaţă nu-i uşor!
Să fim destoinici ne-aţi pretins.

Teo
Odată, când aţi lipsit.
Ce mult atunci ne-am necăjit!
Că e uşoară truda noastră
Doar sub privirea dumneavoastră .

PRISACARU
Iar anii aceştia toţi trecură
Şi-n minte încă am păstrat
Când ne apărea o aventură 
Găsirea unui predicat.
APOSTU
O navă clasa; cârma bună
Aflând temei cuvântului,
Cu el să facem împreună
Înconjurul Pământului.
AYLIN
Mai mult decât o zână
Era învăţătoarea,
Când desluşeam răspunsuri
Ce cuprindea-ntrebarea:
E13:
Fiecare întrebare este pusă de un alt copil:
-Ce e gândul?
-Ce-i cuvântul?
-Ce e cerul?
-Ce-i pământul?
--Pentru ce?…Şi pentru cine?
-…Şi de unde? Până unde bate vântul?
-Ce e ploaia?
-Ce-i ninsoarea?
-Cum se naşte peste zarea aburită minunatul curcubeu?
-…Şi de ce curg doar la vale apele mereu?
-Soarele unde se duce să se culce?
-De ce oare tot răsare şi apune iar şi iar?
-Şi de ce el luminează ziua doar?
-Cerul nopţii de ce oare, de Lună-i vegheat?
-Şi de ce e numai noaptea cerul înstelat?
-Ce e marea?
-Ce e zarea?
-Pentru ce înfloreşte floarea?
-Pentru ce rodeşte pomul?
-Pentru ce trăieşte omul?
-Cine-s eu?
-Cine-i străbunii ce îi moştenesc?
-Pentru ce-i „picior de rai” plaiul strămoşesc?
-Pentru ce de miere-i graiul nostru românesc?
-Unde-s munţii?
-Unde-i dealul?
-Dar câmpia?
-De ce cântă fără seamă ciocîrlia?
-De ce noi ne iubim glia ce se cheamă România?
E14:
În anii-aceştia am făcut de toate,
Nu doar am învăţat răspunsuri după carte
Ori gânduri ce-s cuprinse între rânduri.
Dacă uneori ni se părea prea greu să învăţăm,
Mereu ne-a fost drag să cântăm…
Oana
Trecut-au anii, ca zilele unui copil,
Trecut-au liliecii de april.
Iar noi cu drag ne-om aminti
Şi cu drag vom povesti
De învăţătoarea dragă
Pe care mereu, mereu o vom cinsti.

Apostu
Trecut-au în zbor anii de şcoală
Noi clasa a patra terminăm
Şi -un „bun rămas” cu toţii
Din suflet vă urăm!

Gâlcă
Învăţătoarei noastre, cu chip blând şi luminos
Din suflet îi aduc un cald şi meritat prinos.
Căci mi-a-nsoţit cu drag copilăria
M-a învăţat ce-i munca, omenia.

Tăuteanu
Vor trece anii peste pleoape
Şi peste noi ...şi-o să-mbătrânim
Oriunde-om fi, o să simţim:
Căci oameni ne-a-nvăţat să fim.

Marinescu
Şi privind în amintire
Colo la-nceput de drum,
Pe învăţătoarea noastră
Vom zări-o ca şi-acum.
Petrecându-ne cu ochii
Din fereastră, mai departe,
Urmărind, în gând, poteca
Fiecăruia în parte.
Alte degete micuţe,
Nedeprinse cu condei,
Peste zeci de file albe
Va purta cu mâna ei.
Şi cu inimile pline
De aducerile-aminte,
Vom şopti prin tot ce facem:
NOI VĂ MULŢUMIM FIERBINTE!

Iordăchescu
Dăscăliţă, dăscăliţă,
Ne-ai luat de pe uliţă
Şi ne-ai dat la fiecare
Aur şi mărgăritare,
Dăscăliţa mea!
Munteanu
Pentru că ne-ai dat lumină
Fie-ţi viaţa o grădină.
Pentru că ne-aţi învăţat
Fie-ţi viaţa drum curat,
Dăscăliţa mea!

Stan
Te cinstească-ntregul sat
Că mintea ne-ai luminat.
Ai ştiut prunci să iubeşti
Numa-nbine să trăieşti,

Dăscăliţa mea!
Secu
Vor trece anii...dar în inimi
O vom păstra ca şi acum:
Chip luminos ce ne veghează
Cu drag , la început de drum.

Roșu
Lumina ei e şi lumina noastră,
Dintr-un tărâm al cărţii şi-al minunii
Ca într-un zbor de pasăre măiastră
Ne poartă blând în lumea-nţelepciunii.

Prisăcaru
Oceanele de slove le parcurgem,
Străbatem depărtări cu ochii minţii,
Iar când la ţărm, biruitori ajungem,
Sori mari se-aprind sub arcuirea frunţii.

Alex
Ea este-asemeni flăcării arzânde:
Se mistuie, lumini ţesând în jur
Şi de-o purtăm în amintiri, oriunde
I se cuvine gândul cel mai pur.
Giulia
E atât de cald
Şi e atâta soare,
Încâtise scaldă
Razele-n priviri
Acum când visul nostru
Vrea să zboare
Spre ceru-nalt,
Deschis spre împlinire.
Şi clopoţelul
Sună azi mai tare,
Anume,
Să ne amintească, poate,
De cea din urmă zi de curs,
Ce are o-nsemnătate
Geageac
Mai presus de toate.
Şcoala întreagă e în sărbătoare
Şi-ncearcă iunie
În frunze să respire.
Primiţi, iubita noastră-nvăţătoare
Unbuchetde aleasă mulţumire.

Bohan
Îmi amintesc cu drag şi-acum
De acea zi cu soare
Când am păşit pe-al cărţii drum
Cu a mea învăţătoare

Caplan
Anii au trecut, ne despărţim
Dar vom purta în minte
Al dumneavoastră chip senin
Şi glasul de părinte.

Dacă vreodată v-am greşit


Acum vă cer iertare
Dar vocii ce-ndumări mi-a dat
Eu nu-i voi da uitare.
Țenea
Cu suflet bun m-aţi învăţat
Să fac numai ce-i bine
Cum să iubesc tot ce e drept
În vremea care vine.

Ştiu, iubită-nvăţătoare,
Că în minte-o să-mi rămâi
Când eu trec în clasa a cincea
Iar tu mergi la clasa-ntâi.

Am simţit în orice clipă


Mereu dragostea ta mare
Te-am ştiut mereu aproape
Când m-ai pus la vreo-ncercare.

Iar acum la despărţire,


Tuturor ţin să le spun:
Cu căldură şi iubire
M-ai dus pe drumul bun.

Astăzi noi ne despărţim


Pe drum nou de-acum pornim.
Nicio clipă n-am uitat
Ce pân-acum ne-aţi învăţat.

Pe drumul vieţii ne-aţi deshis


Porţi de taină, porţi de vis.
Şi-n al despărţirii ceas
Noi vă spunem „Bun rămas!”

Cuvântul de rămas bun!


Trecut-au şi aceşti ani pe nesimţite.
La fel trecut-au clipele în zbor.
Şi zile triste, sau mai fericite
S-au dus, lăsând doar amintirea lor.

Cu dragoste fierbinte, părintească,


Ne-aţi ocrotit pe noi atât de mult!
Făcut-aţi ca din inimă să crească:
O viaţă, o speranţă, un cuvânt.

Clipă de clipă anii-şi trec cadenţa…


Se adună…şi se-nşiră…şi se ţes…
iar în efervescenţa zidirii lor în fapte, 
Noi spre-mplinire trecem
Şi nu ne-oprim din mers.
O să ne amintim cu mult drag
de frumoasele serbări,
de multeleconcursuri,
de copilariaplină
E1-Când era greu, adesea ne-aţi zis
Că cerul nu-i doar fără nor.
Să fim destoinici ne-aţi pretins,
Că-n viaţă nimic uşor.
E2-Astăzi noi ne despărţim
Pe-un drum nou de-acum pornim.
Nici o clipă n-am uitat
Ce până acum ne-aţi învăţat.
E3: Ne-aţi spus lucruri minunate;
Noi le-am învăţat pe toate.
Uneori am fost zglobii;
Ne iertaţi , suntem copii!
E4: Pe drumul vieţii ne-aţi deschis
Porţi de taină, porţi de vis
Şi-n al despărţirii ceas
Noi vă spunem: Bun rămas!
3. Jurăm acum cu toţii de faţă cu părinţi
Să învăţăm mai bine şi să fim mai cuminţi.
4.Ne-am întâlni-ntr-a cincea, cu toţii iar voioşi,
Dar n-om uita vreodată de anii cei frumoşi!
Parcă ieri a fost clipa de vis
Cu atâtea tremurături în ea
când mama cu dorinţa ei
De mână aici mă aducea.
În clasa aceasta cu adânci foşniri
E-o bancă încărcată cu amintiri
Mă întorc cu gândul către vechiu-i rost
Să întâlnesc copilul care-am fost.
El stă în bancă mic, ascultător,
Şi soarele îl mângâie pe păr.
În ochi e-un zâmbet care-ar da în plâns.
Şi mâna ţine tocul tot mai strâns.
Aş vrea să mă apropii să-l ajut
Dar n-o mai pot lua de la-nceput
Aş vrea să stăm alături amândoi,
Dar timpul şade-acum între noi.
În clasa cu năzbâtii şi copii
Şi zvon îndepărtat de jucării,
Mereu stăpână peste bancă fie
Nestăvilita mea copilărie.

S-ar putea să vă placă și