Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA:
GRĂDINIŢA „NICOLAE ROMANESCU„ CRAIOVA
EDUCATOARE – BARBU VIORICA
GRUPA: Mare
TEMA ANUALĂ DE ÎNVĂŢARE: „Cine sunt/suntem?”
SUBTEMA: „Copilarie fericită”
DOMENIUL EXPERIENȚIAL- DLC
MIJLOC DE REALIZARE: Poveste creată cu început dat
TEMA ACTIVITĂȚII – „Prieteni buni să fim!”
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
INFORMATIV:
 Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral în vederea creării unei povești.

FORMATIV
 Dezvoltarea gândirii, a operaţiilor şi calităţilor acesteia precum și a imaginației creatoare
EDUCATIV:
 Cultivarea spiritului de cooperare cu alţi copii în realizarea poveștii;
 Formarea comportamentului empatic pentru acceptarea diversităţii de opinii și atitudini.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
a) cognitive:
 să creeze ei înşişi (cu ajutor) structuri verbale, povestiri utilizând
intuitiv elemente expresive;
 să-şi dezvolte experienţe creative în situaţii variate;
 să dezbată cazuri reale şi imaginare care implică argumentarea opiniilor;
 să poată continua într-un mod personal firul naraţiunii al cărui început este dat de
educatoare ;
 să se exprime clar , cursiv şi logic utilizând expresii şi formule specifice povestirilor ;
 să-și exprime sentimentele de prietenie, tovărășie, ajutor, simpație față de alți copii;
 să înţeleagă mesajul moral din textul creat;
b) psihomotorii
 să execute mișcări în ritmul dansului și să se deplaseze în diverse locuri sugerate de text
c) afective:
 să transmită emoții legate de conținutul textului audiat;
 să-şi utilizeze abilităţile de cooperare în cadrul grupului;
 să participe activ la activitate;
 să perceapă favorabil trecera de la statutul de ascultător la cel de povestitor;
 să-şi construiască stima faţă de sine prin experienţe afective, pozitive receptate din partea
celor din jur;

RESURSE PROCEDURALE:
 conversația, explicaţia, observația, povestirea, expunerea, exerciţiul, brainstormingul,
problematizarea, jocul de rol;
RESURSE MATERIALE:
 Imagine suport pentru începutul povestirii, scrisoarea de la Zâna Vară, simboluri pentru
recompensarea activităţii copiilor, calculator, DVD.

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual


DURATA: 30-35 minute
EVALUARE: continuă prin aprecieri și observarea comportamentului copiilor și finală prin joc
de rol
BIBLIOGRAFIE:
 Viorica Preda, coordonator, „Metodica activităților instructiv-educative în grădinița de
copii”, Ed. Gheorghe-Cârțu Alexandru, Craiova, 2009
 Crenguţa-Lăcrămioara Oprea, „Strategii didactice interactive”, EDP, Bucureşti, 2007
 Silvia Breben, Elena Gongea, „Metode interactive de grup”, Ed. Arves, 2006
 Magdalena Dumitrana, „Didactica preşcolară”

ETAPELE CONŢINUT ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


ACTIVITĂŢII
Momentul Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări
organizatoric a activităţii conversația
 aerisirea sălii de grupă observarea
 aranjarea scăunelelor în semicerc comportamentului
 pregătirea materialului didactic copiilor
Introducerea copiilor în sala de grupă
Captarea Se va face prin citirea unei scrisori de la Zâna Observarea
atenţiei Vară: Conversația comportamentului
Dragi copii, Expunerea copiilor
Am trecut pe la voi dar nu erați în clasă și cum Aprecieri verbale
am foarte multa treabă vă las această scrisoare
cu rugămintea de a mă ajuta. Eu am aflat de la
d-na voastră educatoare că sunteti niște copii
prietenoși, isteți, cuminți și vă plac poveștile
foarte mult. Vă las această imagine și vă rog
împreună cu d-na educatoare să-mi creati și
mie o poveste pe care să o duc peste mări și
țări să vadă și alți copii ce învățați voi la
grădiniță.
Reactualizarea Ce povești cunoașteți voi copii? Observarea
cunoștințelor (Copiii enumeră poveștile pe care le cunosc) Conversația comportamentului
Problematizarea copiilor
Aprecieri verbale
Anunţarea temei Ce multe povești știți voi, haideți acum să Observarea
şi a obiectivelor creem o poveste pentru Zâna Vară pornind de Conversația comportamentului
la această imagine pe care ne-a lăsat-o. Explicația copiilor
Cum vom proceda:
Eu încep povestea, voi ascultaţi atent tot ce vă
spun, apoi eu mă opresc iar voi vă gândiţi cum
poate continua? Ce se mai poate înâmpla?
Care poate fi sfârşitul?
Prezentarea Voi arăta planșa copiilor și le voi cere să-mi
noului conţinut spună ce observă ei în această planșă(o Conversația
grădiniță, niște copii, părinți care-și duc copiii Observația Observarea
la grădiniță, o fetiță cu brațele întinse care se comportamentului
bucura când își vedea colegii, cum sunt copii – copiilor
veseli triști, etc.) Aprecieri verbale
Dirijarea Educatoarea începe povestea :
învăţării - Voi începe povestea așa cum începe
orice poveste:
„A fost odată ca niciodată, că dacă nu ar fi nu Conversația
s-ar povesti. A fost odată o fetiță pe care o Povestirea
chema Maria. Părinții Mariei erau plecați în Observarea
altă țară să muncească și fetița a rămas cu comportamentului
bunica ei, care era bătrână și bolnavă și de copiilor
aceea nu putea să o ducă la grădiniță. În fiecare
zi Maria se ducea la grădiniță singură și era
tare fericită când se întâlnea cu colegii ei care
erau însoțiți de părinți. Maria își dorea tare
mult să fie și părinții ei acasă pentru a o duce
la grădiniță.
Obţinerea Povestea se întrerupe, iar copiilor li se spune
performanţei că, …….în continuare vor fi ei povestitori.
- Acum copii, eu vreau să continuați
povestea și să vă imaginați:
- Ce vorbesc copiii atunci când se Conversația
întâlnesc? Problemațizarea
- Unde merg ei împreună? Braistormingul
- Ce pot face pentru a o face pe Maria Exercițiul Observarea
fericită? comportamentului
- Oare o vor invita la ei acasă, poate într- copiilor
o excursie sau chiar în concediu?
- Vor fi prieteni buni pentru Maria?
- Mai sunt și alti copiii răutăcioși care o
pot supăra?
- Au rămas ei oare prieteni și când au
plecat la școală?
- Părinții Mariei s-au întors în țară?
Se dă un timp de gândire , apoi pe rând sunt
numiţi copiii care se oferă să prezinte vrianta
lor de poveste .
În timp ce copiii povestesc, educatoarea îi
urmăreşte cu atenţie şi intervine când este
Aprecieri verbale
nevoie .
După fiecare povestire este apreciată
continuarea găsită începutului dat ;
După fiecare povestire se sugerează o nouă
direcţie de dezvoltare a povestirii.
Fiecare copil trebuie să se gândească și să
continue povestea așa cum dorește el să se
termine.
În funcție de creația fiecărui copil se pune
accent pe mesajul și învățătura
transmisă(dragoste, iubire, grijă, prietenie,
simpatie, ajutor, etc.)
Asigurarea Se solicită povestitorilor să găsească un titlu Aprecieri verbale
retenţiei şi a pentru povesteacreată motivându-l; Conversația
transferului Se alege cel mai potrivit titlu; Problemațizarea
Se fac aprecieri asupra originalităţii creaţiilor Braistormingul
şi frumuseţii redării; Exercițiul

Evaluarea Evaluarea se face printr-un joc de rol


activităţii O fetiță va fi Maria și va fi așezată pe un Conversația
scăunel în mijlocul copiilor iar colegii vor veni Explicația
la ea si-I vor adresa un mesaj(3-4 copii) Jocul de rol Observarea
„Maria te iubesc!, Maria nu fii tristă, vor veni comportamentului
și părinții tăi acasă!, Maria bunica ta se va face copiilor
bine!, „Maria hai să dansezi cu noi și să ne Aprecieri verbale
distrăm ca la 1 Iunie. Copiii vor dansa pe
melodia ”O lume minunată”
Încheierea După terminarea melodiei se fixează tema Conversația
activității - Ce am făcut noi astăzi(am creat o
poveste) Observarea
- Voi merge cu poveștile create de voi la comportamentului
o editură , le voi tipări și i le voi trimite copiilor
Zânei Vara să le arate și copiilor din Aprecieri verbale
alte țări să vadă și ei ce copii minunați și stimulațive
trăiesc în România!
Mi-a plăcut de voi, ați fost cuminți ați creat
povești deosebite și ați dansat foarte frumos.
Se vor da copiilor stimulente.
Povestea se poate face si după un șir de ilustrații, în funcție de nivelul de dezvoltare al copiilor.