Sunteți pe pagina 1din 7

Plan de lecţie

Şcoala: Nr. 14 "Ion Tuculescu"


Clasa: a VII-a
Data: 29.01.2014
Propunător: Prof. Balseanu Raul-Stefanita
Efectiv: 25 elevi (20 apţi:10F/10B)
Loc de desfăşurare: sala educaţie fizică(20×40m)
Materiale: 20 bastoane, 10 saltele, capră, trambulină
Teme de lecţie: 1) Învăţarea elementului acrobatic static stând pe omoplaţi
2) Consolidarea săriturii în sprijin depărtat peste capră

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:

Obiective psihomotrice: - să execute stând pe omoplaţi cu palmele sprijinite pe


şolduri şi coatele pe sol
- să execute sărituri în sprijin depărtat peste capră cu
menţinerea picioarelor întinse în momentul zborului

Obiective cognitive: - să cunoască noţiuni de regulament


- să denumească etapele învăţării elementelor

Obiective afective: - să colaboreze cu colegii în vederea realizării


scopului propus
- să îşi încurajeze colegii

Formaţii Metode de
Verigi Conţinut Dozare de lucru şi evaluare Obs
Durată indicaţii
metodice
-adunarea, alinierea 30” -semicerc
1.Organi- -numărătoarea 30”
zarea -salutul
colectivu-lui -verificarea 20”
de elevi echipamentului şi a
stării de sănătate 3’
5’ -ex.de front şi 40”
formative
-prezentarea temelor
de lecţie
-mers 1L+1l -coloană
-mers pe vârfuri, 1L câte unul
braţele sus 1l
-mers pe călcâie, 1L
2. Pregă- braţele la spate 1l
tirea -alergare cu joc de 1L
organis- glezne 1l
mului pentru -mers 1L
efort -alergare cu genunchii
sus
-mers 2’ -răspândiţi
-alergare cu în sală
7’ pendularea gambelor
înapoi 1L+1l -coloană
-din alergare uşoară, cate unul
joc de atenţie: la un
fluier-ghemuire
la două fluiere-sărituri
ca mingea, la trei
fluiere-aşezare
-mers cu mişcări de
respiraţie
Exerciţii cu bastoane
3. Influenţa- 1. Stând depărtat, - în cocor
rea selectivă braţele sus, bastonul deschis
a aparatului de capete apucat :
locomo-tor T 1-2- îndoirea
braţelor, bastonul la 4×
ceafă, simultan cu
aplecarea capului
înainte, revenire
3-4-îndoirea
braţelor, bastonul la
10’ piept, simultan cu
ducerea capului pe
spate, revenire
5-6-îndoirea
braţelor, bastonul la
ceafă, simultan cu
răsucirea capului spre
stânga, revenire
7-8 îndoirea
braţelor, bastonul la
ceafă, simultan cu
răsucirea capului spre
dreapta, revenire 4×

2. Stând, bastonul
înapoi de capete
apucat:
T 1-2-îndoirea
trunchiului spre
stânga, revenire
3-4-îndoirea
trunchiului spre
dreapta, revenire 4×
5-6-aplecare
trunchiuluiîinainte,
revenire
7-8-ghemuire,
revenire

3. Stând depărtat,
bastonul înapoi la
nivelul coatelor
apucat
T 1-2-răsucirea
trunchiului spre
stânga, cu arcuire 4×
3-4-răsucirea
trunchiului spre
dreapta, cu arcuire
5-6-îndoirea
trunchiului spre
stânga, cu arcuire
7-8-îndoirea
trunchiului spre
dreapta, cu arcuire

4. Stând, braţele sus,


bastonul de capete
apucat:
T 1-2-extensia 4×
trunchiului cu arcuire
3-4-aplecarea
trinchiului, cu arcuire
şi asezarea bastonului
pe picioarul stang
5-6-extensia
trunchiului cu arcuire
7-8-aplecarea
trinchiului, cu arcuire
şi aşezarea bastonului
pe picioarul drept

5. Stând, bastonul 4×
înainte de capete
apucat:
T 1-2-fandare laterală
spre stânga, simultan
cu ridicarea braţelor
înainte, revenire
3-4-fandare lateral
spre dreapta, simultan
cu ridicarea braţelor
înainte, revenire
5-6-fandare spre
înainte cu piciorul
stâng, simultan cu
ridicarea bastonului
înainte, revenire
7-8- fandare spre
înainte cu piciorul
drept, simultan cu
ridicarea bastonului
înainte, revenire
6. Stând, braţele
îndoite bastonul pe
umeri:
T1-8-sărituri din
apropiat în depărtat
-culcat dorsal, 8× -câte 2 la Învăţarea
ridicarea picioarelor saltea elementului
4. Învăţare-a la 90° -execuţia acrobatic
elementu-lui se începe static, stând
acrobatic -aşezat grupat, la din poziţia pe omoplaţi,
static stând marginea saltelei 8× culcat cu accent pe
pe omoplaţi rulare înapoi, până se dorsal cu fixararea
atinge salteaua cu braţele pe palmelor
umerii şi proiectarea lângă corp sprijinite pe
în sus a picioarelor -în prima şolduri şi a
fază se coatelor pe
10’ -exerciţiu cu partener: 5× ridică sol.
culcat dorsal, cap la bazinul şi
cap, braţele lateral sus picioarele
de mâini apucat, îndoite
ridicarea în stând pe
omoplaţi cu picioarele 3×
“vârf în vârf”,
menţinere şi revenire

-executarea
elementului stând pe
omoplaţi, cu ajutor

-săritură în sprijin -se execută


depărtat peste un 2× pe rând
5. partener care stă cu câte un Consolidarea
Consolidarea trunchiul îndoit elev, săriturii în
săriturii în ănainte(capra vie) pentru a fi sprijin
sprijin observat şi depărtat
depărtat -săritură în sprijin 2× corectat peste capră,
peste capră depărtat peste capră -se bate cu accent pe
cu bătaie pe energic pe menţinerea
trambulină trambulină, picioarelor
10’ 2× pentru o întinse în
-elan de 4-5 paşi de proiectare momentul
alergare, bătaie pe cât mai zborului
trambulină şi săritură înaltă a peste capră
în sprijin depărtat 2× trunchiului
peste capr

-elan 6-7 paşi de


alergare, bătaie pe
trambulină şi săritură
în sprijin depărtat
peste capra
Alergare uşoară 2 ture -coloană
Mers cu ex. de 1 tura câte unul
respiraţie
Ex. de întindere
6. (stretching): 40”
Revenire-a -stând, braţul drept -se
organismului îndoit, palma alternează
după efort sprijinită pe umărul întinderea
stâng, mâna stangă (10”) cu
apasă pe cotul drept, 40” relaxarea
relaxare, ex. se reia pe (10”)
6’ celălalt braţ
-stând depărtat,
îndoirea trunchiului 40”
spre derapta, mâinile
pe şolduri, menţinere,
relaxare, se reia spre 40”
stânga
-stând, aplecarea
trunchiului înainte,
braţele sus,
menţinere, relaxare
-ghemuit, întinderea
picioarelor, îndoirea
trunchiului spre
înainte, mâinile le
nivelul genunchilor,
ghemuit
7. -evidenţierea elevilor 1’ -în linie pe
Concluzii şi care au lucrat corect un rand
aprecieri -formularea
recomandărilor pentru 1’
2’ activitatea viitoare, a
temelor pentru acasă

S-ar putea să vă placă și