Sunteți pe pagina 1din 6

PARTENERIAT GRĂDINIŢĂ – FAMILIE

GRĂDINIȚA P.N. ZIMAND-CUZ


EDUCATOARE: VAND ANDREEA NICOLETA
An școlar 2021– 2022
ARGUMENT:
”ÎMPREUNĂ PENTRU COPIII NOȘTRI”este un proiect de parteneriat educaţional
iniţiat de educatoare din dorinţa de a colabora, coopera cu familiile preşcolarilor în scopul
dezvoltării relaţiei dintre grădiniță şi familie. Parteneriatul are la bază interesul, atât al grădiniței
cât și al familiei de a colabora pentru dezvoltarea fizică, cognitivă și socio-emoțională a
preșcolarului, dar și stimularea interesului familiei de a se implica în activitățile grădiniței.
Această colaborare presupune desfăşurarea de activităţi curriculare- activităţi practice, dar şi
extracurriculare - programe artistice şi vizite.
Considerăm că părinţii trebuie stimulați și ajutați să conştientizeze rolul mediului familial
în educaţie şi să înveţe modurile în care îşi educa și susține copiii, de aceea trebuie implicaţi într-
o comunicare permanentă cu grădiniţa, încurajaţi să se ofere voluntar pentru realizarea diferitelor
activităţi specifice. Activitățile propuse creează părinților oportunitatea de a participa alături de
copii la activitățile specifice grădiniței, de a cunoaște mult mai bine specificul acestor activități și
de a-și observa îndeaproape copilul, modul de reacție și comportament al acestuia în timpul
programului grădiniței.

SCOP: dezvoltarea unei colaborări între grădiniță şi familie, prin:


 Implicarea părinților în planificarea și organizarea activităților cu preșcolarii;
 Dobândirea de către părinți a unor informaţii corecte despre activitățile desfășurate în
grădiniță;
 O mai bună cunoaștere de către părinți a copiilor prin participarea la activități ;
 Implicarea părinților în activități concrete cu preșcolarii, cu caracter curricular și
extracurricular;

COMPORTAMENTE:
- Organizarea de activități cu participarea părinților și a copiilor;
- Promovarea cooperării în domeniul educaţional;
- Stimularea interesului părinţilor de a participa la activităţile desfăşurate de grădiniţă;
- Îmbunătățirea comunicării grădiniță – familie;
- Facilitarea înțelegerii de către părinți a activităților desfășurate în grădiniță, a
specificului acestora.

GRUP ŢINTĂ: preşcolarii grupei, părinții acestora, personalul didactic al grădiniței;

BENEFICIARI: direcți - preșcolarii grupei, părinții acestora; indirecți: personalul grădiniței,


comunitatea locală

LOC DE DESFĂŞURARE: Grădiniţa P.N. Zimand-Cuz, alte locații identificate împreună cu


părinții preșcolarilor.

DURATA: anul şcolar 2021-2022

INDICATORI:
CANTITATIVI:
- numărul de părinți participanţi la fiecare activitate;
- numărul total de părinți participanți la activități
- numărul de activităţi realizate;

2
CALITATIVI:
- calitatea lucrărilor realizate în cadrul proiectului

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
-desfăşurarea în bune condiții a activităţilor în cadrul - cheltuielile generate de activități, suportate de către
programului Să ştii mai multe, să fii mai bun! părinţi în lipsa unui eventual sponsor.
- dorinţa şi disponibilitatea cadrului didactic de a - spațiul sălii de grupă nu permite participarea unui
iniţia, pregăti şi desfăşura parteneriatul; număr mai mare de 7-8 părinți la o activitate;
- disponibilitatea părinților de a se implica în - reacția de posesivitate față de părinte, ce poate fi
activitățile directe cu preșcolarii; manifestată de unii copii în cadrul activității.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
- creșterea prestigiului grădiniței în rândul - lipsa de implicare şi cooperare a unor părinţi;
comunității locale; - starea vremii poate aduce schimbări în ceea ce
- identificarea de părinți care pot participa zilnic la privește tema și programul activităților planificate a se
activitățile grupei desfășura în aer liber;
- susţinere din partea părinţilor.

EVALUAREA PROIECTULUI

CANTITATIVĂ
- Întocmirea de procese verbale la fiecare activitate, cu consemnarea părinților prezenți;
- Centralizarea numărului de participanţi, la fiecare activitate, şi în total la activităţi;
Centralizarea numărului de activități realizate, în comparație cu cel planificat; se urmărește
realizarea unui număr de cel puțin 8 din cele 10 activități planificate;

Calitativă:
- Expoziție cu materialele și produsele realizate în timpul activităților;
- Realizarea unui album cu imagini din timpul activităţilor proiectului.

3
CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR

Data ACTIVITATEA Locul desfășurării Resurse Responsabil


- tema, mijloc de
realizare, -
Septembrie ,,Împreună pentru -Educatoare:
2021 copiii noștrii!” Proțiuc Andreea
Sesiuni de lucru în Sala de grupă - Nicoleta
cadrul echipei
proiectului pentru
stabilirea programului
activităţilor, stabilirea
responsabilităților
Octombrie ,,Bogăţiile toamnei” Sala de grupă Fructe, tacâmuri de - Educatoare:
2021 Activitate practic – unică folosință, Proțiuc Andreea
gospodărească (Salata tocătoare, vase de Nicoleta
de fructe) plastic, șervețele
Sala de grupă

Noiembrie ”Ne pregătim pentru - Hârtie (colorată, - Educatoare:


2021 sărbătorile de iarnă” grofată, autocolantă, Proțiuc Andreea
Activitate practică – etc), imprimanta, Nicoleta
confecționare de Sala de grupă foarfece, lipici
ornamente de Crăciun
pentru decorarea sălii
de grupă și a holului
de primire

Decembrie ”Uite, vine Moş - Educatoare:


2021 Crăciun!” Sala de grupă Costume pentru copii, Proțiuc Andreea
Program literar artistic animatori, cadouri Nicoleta
prezentat de copii

Ianuarie ”Împreună ne jucăm - Educatoare:


2022 cu zăpada” Curtea grădiniței Lopeți, sănii, Proțiuc Andreea
Jocuri de mișcare în Nicoleta
aer liber, construirea
de oameni de zăpadă
Februarie ”Pictăm iarna” Apă, acuarele, - Educatoare:
2022 Activitate artistico – tempera, palete, Proțiuc Andreea
plastică Sala de grupă carton, hartie Nicoleta

Martie 2022 ”Confecționăm Lipici, carton, - Educatoare:


mărțișoare pentru cei materiale din natură – Proțiuc Andreea
dragi” Sala de grupă scoici, plante presate Nicoleta
Activitate practică –
confecționare de
mărțișoare

4
Aprilie ”În așteptarea Apă, acuarele, - Educatoare:
2022 iepurașului de Paște” Sala de grupă tempera, palete, Proțiuc Andreea
Activități creative – carton, hartie,sticlă Nicoleta
pictură pe sticlă, pe
figurine de ipsos,
confecționare de
felicitări, tablouri, etc.
Mai 2022 ”Primăvara în Parcul localității Coșulețe, aparat foto - Educatoare:
natură” Proțiuc Andreea
Plimbare în aer liber, Nicoleta
observarea
caracteristicilor
anotimpului primăvara
Iunie 2022 ”Vacanță mare, bine Curtea grădiniței - costume, - Educatoare:
ai venit!” Program baloane, Proțiuc Andreea
literar -artistic animatori Nicoleta

5
6

S-ar putea să vă placă și