Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea scolara: Liceul “ Regele Ferdinand”

PLANIFICAREA ANUALA LA TEORIA SI PRACTICA INSTRUIRII SI EVALUARII


CLS. a X-a 2012/ 2013
NR. DE ORE= 35x 2 ORE/ SAPT. =70 ORE

UNITATEA DE COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI SAPT. NR. ORE OBSERVATII


INVATARE ALOCAT
I.Procesul de -sa defineasca notiunile de predare, invatare, evaluare. Predarea 1-4 8
instruire -sa determine interactiunea lor functionala.
-sa concretizeze terminologia generala la realitatea Invatarea
inconjuratoare.
-sa interpreteze si analizeze cele trei activitati Evaluarea
fundamentale ale procesului de instruire
II. Modele de -familiarizarea cu termenii specifici teoriei instruirii. Modelul comportamentist. 5-6 4
instruire in -sa caracterizeze principalele modele de instruire in relatie
relatie cu cu teoriile (instruirii) invatarii Modelul cognitivist.
teoriile -sa analizeze critic modelele de instruire, din perspective
invatarii. eficientei invataturii. Modelul constructivist

Modelul bazat pe procesarea


informatiilor.
III. Relatii -sa caracterizeze principalele relatii educationale. Relatii de comunicare. 7 2
educationale. -sa identifice utilizarea mecanismelor de functionare
eficienta a acestora. Relatii de conducere a invatarii.
-sa analizeze si sa interpreteze activitatile de instruire ca
proces de comunicare Relatii socio- afective
-sa identifice formele comunicarii, functiile comunicarii,
factorii comunicarii.
-sa concretizeze terminologia generala la realitatea
inconjuratoare.
UNITATEA DE COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI SAPT. NR. ORE OBSERVATI
INVATARE ALOCAT
IV. Normativitatea -sa defineasca notiunea de normativitate Principiul participarii active si 8-9 4
instruirii pedagogica. constiente a elevilor in procesul
-analiza sistematica a specificului fiecarui de invatamant.
principiu. Principiul caracterului instruitiv
-sa utilizeze principiile didactice in elaborarea al invatamantului.
proiectelor educationale si in conducerea unei Principiul legarii teoriei cu
activitati didactice. practica.
-sa constientizeze necesitatea respectarii Principiul invatamantului
acestor principii pentru eficienta procesului de sistematic si continuu.
invatamant. Principiul insusirii temeinice a
cunostintelor.
Principiul accesibilitatii si
individualizarii invatamantului.
Principiul asigurarii conexiunii
inverse.
V. Metodologia -sa clasifice metodele, tehnicile si strategiile de Metode de instruire 10-19 20
instruirii instruire, potrivit criteriilor specifice. Resurse tehnice ale instruirii:
-sa evidentieze avantajele si limitele metodelor, 1.Categorii de mijloace de
tehnicilor si strategiilor de instruire. invatamant
-sa aplice metodele, tenhicile, strategiile de 2.Noile tehnologii
instruire, valorificand conditiile utilizarii lor informationale si de comunicare
eficiente. Moduri de instruire
-sa elaboreze si utilizeze strategii de abordare Strategii de predare-invatare:
diferentiata a elevilor. 1.Tipuri de strategii de predare-
-sa evidentieze existent unor stiluri invatare
differentiate de instruire si sa aprecieze 2.Criterii si tipuri de structurare
valoarea lor educational. Integrarea noilor tehnologii
-sa realizeze permanent corelatii cu domeniul informationale si de comunicare
practic- aplicativ al pedagogiei. Stiluri de instruire
VI. Evaluarea in -sa defineasca notiunea de evaluare. Concept si dimensiuni 20 2
educatie -sa identifice problematica evaluarii in educatie (evaluarea de sistem, de proces
si a rezultatelor scolare )
VII. Functiile -sa caracterizeze functiile evaluarii Functia dignostica, prognostica, 21 2
evaluarii. -sa argumenteze rolul lor in practica evaluarii de informare, de certificare, de
rezultatelor scolare selectii, decizionala,
motivationala.
VIII. Strategii de -sa caracterizeze strategiile de evaluare a Tipuri de evaluare: orala, scrisa, 22-27 10
evaluare a rezultatelor scolare. practica, initiala, formativa,
rezultatelor -sa aprecieze rpolul lor in practica evaluarii sumativa, interna, externa.
scolare
IX. Tipuri, metode -utilizarea efectiva a strategiilor de evaluare si Saptamana
si forme de de autoevaluare in practica scolara. 26,
evaluare a -sa elaboreze instrumente de evaluare a 01-05
rezultatelor rezultatelor scolare ale elevilor, in vederea aprilie,-
scolare aprecierii progresului acestora. “Scoala
-introducerea si utilizarea adecvata in practica altfel”
evaluarii a metodelor alternative de evaluare.
-sa identifice si analizeze erorile de apreciere a
rezultatelor scolare.
-sa interpreteze rezultatele evaluarii, in scopul
adoptarii de decizii privind optimizarea
proiectarii si a realizarii instruirii. Metode de evaluare: observatia
curenta, chestionare, texte,
lucrari practice.
Metode complementare de
evaluare.

Examinari curente, examene,


testari nationale.

X. Metodologia -sa elaboreze instrumente de evaluare a 28 2


elaborarii rezultatelor scolare ale elevilor , in vederea
instrumentelor de aprecierii progresului acestora.
evaluare de cadrul -sa introduca metode alternative de evaluare a
didactic rezultatelor
XI. Aprecierea -diferentierea sistemelor de apreciere a Criterii de apreciere 29-32 8
rezultatelor rezultatelor scolare. Sisteme de apreciere
scolare -sa utilizeze adecvat sistemul de evaluare prin Distorsiuni in aprecierea
calificative. rezultatelor.
-sa identifice si sa analizeze erorile de apreciere Autoevaluarea
a rezultatelor scolare
XII. Proiectarea -sa elaboreze planificari calendaristice a Proiectarea pe discipline de 33-35 6
didactica activitatilor de instruire pentru diferite invatamant, unitate de invatare,
discipline de invatamant. lectie.
-sa elaboreze proiectarea pe unitati de
invatare.
-sa elaboreze proiectul de lectie.

Recapitulare 36 2

S-ar putea să vă placă și