Sunteți pe pagina 1din 2

Ny t ED A E

R MA

UNIVERSITATEA DE MEDICINA,
FARMACIE, STINTE SITEHNOLOGIE
.GEORGE EMIL PALADE
FACULTATEA DE ECONOMIE SI DREPT
DIN TARGU MURES

DEPARTAMENTUL DE STIINTE ECONOMICE-ED1

prin vot

TEMATICÁ de ADMITERE
la masteratul: Servicii si Tehnologii Financiare
Forma de examinare: lnterviu
Sesiunea de Preadmitere si Admitere, anul 2022

ECONOMIE MONETARÁ

l. Cererea de monedä
1.1 Factori care influenteazä cererea de monedä
2. Modelul keynesian si Modelul ISLM de determinare a ratelor de dobânda si a outputului agregat
2.1 Echilibrul pe piata bunurilor: curba IS
2.2 Echilibrul pe piata monetarä: curba LM
3. Elemente de politica monetarä
3.1 Mecanismul rezervelor minime obligatorii si creatia monetarä
3.2 Mecanismul operatiunii de open market

PIETE DE CAPITAL

1. Instrumentele financiare - substanta tranzactiilor bursiere


1.1.Actiunile - instrumente financiare de capitaluri proprii
1.2. Obligatiunile - instrumente financiare de dato rie

2. Tranzactiile bursiere
2.1.Tranzactii spot si tranzactii in marjá
2.2.Tranzactii cu derivate financiare. Utilizarea derivatelor financiare în strategii de hedging

3. Managementul riscurilor si gestiunea portofoliilor


3.1.Mäsurarea performantelor de portofoliu

Bibliografie:
„Ghid de admitere la programul de masterat Servicii si Tehnologii Financiare - Sinteze, aplicatii si teste"-
Tärgu Mures, 2021.

Bibliografie Suplimentara pentru ECONOMIE MONETARÁ


TEMA 1:
• The Economy of Money, Banking and Financial Markets, Seventh Edition, F. Mishkin, 2004,
Pearson, disponibil la: (ctrl+click) The Economics Of Money, Banking. And Financial Markets.pdf
(yum pu.com)
0 1.2:pp 521-528 (7 pagini)
1) 5

Adresa: Tàrgu Mures, str. Gh. Marinescu nr. 38, 540139, judetul Mures, Romania,Tel: +40 265 215 551, int. 246/ Fax: +40 265 210 407
Facultatea de Economie si Drept: Tàrgu Mures, str. Livezeni, nr. 69, 540566, judetul Mures, Romania
Web: www.umfst.ro I Email: decanat.economiedrepl@umfsl.ro I Tel: +40 265 219 0341 Fax: +40 265 219 034