Sunteți pe pagina 1din 23

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Unitatea de învăţământ: Grădniţa PS., nr.1, Timişoara


Educatoare: Giurchiţă Maria
Grupa: mică ,,Piticii” (Nivel I)
Data: 22.03.2017
Tema anuală: „Când/Cum şi de ce întâmplă?”
Tema proiectului: „În grădina primăverii!”
Subtema săptămânii: ,,Parfum de primăvară”
Mijlocul de realizare: Activitate integrată ADP + ADE (DŞ+ ALA 1)+ DEC
Tipul de activitate: consolidare, sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Durata: o zi

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Stimularea curiozităţii şi a interesului de cunoaştere a florilor de primăvară; cultivarea unei atitudini pozitive faţă de
natură;consolidarea deprinderii de a plasa o grupă de obiecte într-un spaţiu dat; recunoaşterea şi denumirea corectă a
poziţiei spaţiale.

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

I. ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP):


Întâlnirea de dimineaţă: ,, Salutăm musafirii!”
Calendarul naturii, prezenţa copiilor, activitatea de grup, noutatea zilei.
Tranziţii: cântec ,,Vine, vine, primăvara”

II. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA1):


Joc de masă – Puzzle, jetoane cu flori
Ştiinţe: ,,Găseşte şi încercuieşte!”
Construcţii: ,,Lădiţe pentru flori”- lego

III. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):


Domeniul ştiinţă(DŞ): ,,Priveşte şi răspunde!”- joc didactic
Domeniul estetic şi creativ(DEC): ,, Flori de primăvară”- cântec

IV. JOCURI ŞI ACTIVITĂŢI DIDACTICE ALESE (ALA2):


Jocuri de mişcare : „Cursa florilor”(Bucheţele de flori)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES (ALA I):

Joc de masă:
O1: Să asambleze piesele de puzzle, astfel încât să reunenească imaginea în întregime;
O2 : Să formeze perechi cu jetoane identice;

Ştiinţă :

O3:Să coloreze cu culoarea galbenă cele două flori care care sunt aşezate ,,pe” masă;
O4: Să încercuiască (cu ce culoare vor) floarea care este ,,sub” masă;
O5: Să coloreze folosind culoarea roşie pentru floarea care este aşezată lângă gard.
O6: Să realizeze fișa în mod individual.

Construcţii:

O7: Să realizeze tema dată prin îmbinare, asamblare şi alăturarea pieselor de lego;
O8: Să coopereze cu colegii în relizarea temei.
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE (ADE):

DOMENIUL ŞTIINŢE (DŞ): Joc didactic

O9 : Să identifice cele trei poziţii spaţiale: ,,pe” , ,,sub” şi ,,lângă”, cu ajutorul unor obiecte;
O10: Să plaseze obiectele(florile) în poziţia spaţială indicată de educatoare;
O11 : Să utilizeze/folosească limbajul adecvat relaţiilor spaţiale; ,,pe”, ,,sub” şi ,,lângă”;
O12 : Să realizeze sarcina de lucru de la centru,, Ştiinţă”.

Sarcina didactică: Recunoaşterea şi denumirea corectă a poziţiilor spaţiale: ,,pe”.,, sub”, ,,lângă”.
Regulile jocului: Un copil propus de educatoare trebuie să răspundă, unde este plasat obiectul(laleaua).
Dacă răspunsul este corect, primeşte aplauze şi merge la locul lui; dacă nu răspunde corect, rămâne în faţă şi este ajutat de
educatoare să găsească răspunsul potrivit.
Obiectul poate fi pus atât de educatoare cât şi de copii, la indicaţiile date de aceasta.

Elemente de joc: Închiderea şi deschiderea ochilor, surpriza, mânuirea materialului, aplauze, recompensa.

DOMENIUL ESTETIC-CREATIV(DEC)- Educaţie muzicală

O1: Să reproducă melodia și textul cântecului ,,Flori de primăvară”;


O2: Să-și sincronizeze mișcările cu textul jocului muzical;
O3: Să păstreze poziția(corporală)și respirația în timpul cântecului ,,Flori de primăvară”;
O4: Să redea linia melodică și textul cântecului nou ,, Flori de primăvară”, individual și în grup;
O5: Să se armonizeze în redarea liniei melodice a cântecului ,, Flori de primăvară”, ca grup.
Jocuri şi activităţi liber alese(ALA II)

O1: Să-şi coreleze mişcările în funcţie de sarcinile jocului;


O2: să participe la joc păstrând ordinea şi disciplina;
O3: să manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipă, de competiţie.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, observaţia, prolematizarea, turul galeriei;
Material didactic: tablă magnetică, flori din carton, coşuleţ, fişe de lucru, modelele educatoarei, planşa cu cântecul, laptopul, vaze de flori,
clopoţel, puzzle, jetoane cu flori.
Forme de organizare: frontală, individuală, pe grupe.

EVALUARE: orală

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru învăţământ preprimar (3-6/7 ani) 2008;


 Bersan, O.,S.(2013) Ghid de practică pedagogică-învățământ primar și preșcolar, Editura Universității de Vest, Timișoara;
 Bocoş, M., Cârlogea, L, Drăghici, C.,(2008), Antologie de proiecte tematice pentru activităţi integrate, Editura. Diana,
Piteşti;
 Breben S., Gongea E.,(2002)., Metode interactive de grup- Ghid metodic, Editura Arves;
 Hanganu, I., Raclaru C.,(2005), Jocuri pentru preşcolari – culegere, Editura. Aramis.
SCENARIUL ZILEI

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, în grup. Ne așezăm în cerc, pe podea, pentru o vizualizare și o comunicare mai bună cu toți
copiii.
,,Dimineața a sosit
Toți copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Cu toți să ne salutăm.”
Salutul pornește de la educatoare și este continuat de toți copiii grupei. Astăzi avem în mijlocul nostru câţiva musafiri. Să-i salutăm!

Prezența:

,, După ce ne-am adunat


Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”
Anunțăm copiii care lipsesc, iar cei prezenți aplaudă ori de câte ori un copil spune, ,, prezent”.
Calendarul naturii:
Completăm calendarul naturii, amintind în ce anotimp suntem, în ce lună, în ce zi, marcând și schimbările meteo
dacă este necesar. Sunt adresate următoarele întrebări:
- În ce anotimp suntem?
- (Suntem în anotimpul Primăvara!)
- În ce lună a anului ne aflăm?
(Suntem în luna martie.)
- În ce zi a săptămânii suntem?
- (Astăzi este miercuri.)
Tranziţie: Cântec: ,,Înfloresc grădinile”

Activitatea de grup: ,,Această lalea vreau să i-o dăruiesc(mamei)......”


Aşadar, o floare(lalea)va trece de la un copil la altul, timp în care, fiecare dintre ei va numi o persoană cunoscută şi dragă
lor căruia i-ar dărui această floare.

Noutatea zilei:
După cum vedeţi, foarte multe flori de primăvară au venit la noi în grădiniţă: lalele, narcise, zambile, ghiocei... Trebuie să vă
mărturisesc că, mi-au şoptit că vor să se împrietenească cu voi şi de asemenea, vor să vă ajute să descoperiţi/aflaţi lucruri noi despre ele.
- Ce ziceţi? Sunteţi pregătiţi?
Pentru început, ne vom juca jocul didactic matematic(DŞ): ,,Priveşte şi răspunde! ”.
În timp ce vom recita poezia ,,Semaforul”, copiii se vor aşeza pe scaune sub forma unui semicerc. Voi avea grijă ca toţi copiii să fie atenţi
la explicaţiile pe care le voi da cu privire la regulile şi sarcinile jocului didactic matematic ce urmează a se desfăşura.
La semnalul dat, copiii vor închide ochii, timp în care voi pune ,,pe” scaun o lalea. Copiii vor fi anunţaţi printr-un clopoţel, să deschidă
ochii, iar acel copil pe care îl voi numi, îmi va răspunde la întrebarea:
- Unde este (aşezată) laleaua?
- Ex: Laleaua este ,,pe” scaun.
Jocul continuă cu alţi copii, identificând totodată şi cea de-a doua poziţie spaţială învăţată până acum: ,,sub”.
Pentru a complica jocul, voi introduce cea de-a treia poziţie spaţială şi anume: ,,lângă”, şi de asemenea le voi cere să identifice şi culoarea
acestora.
Ex: Laleaua roşie este lângă scaun.

Tranziţie: ,,Mâinile le ridicăm”

În momentul în care voi ajunge la etapa(secvenţa) lecţiei ,,Intensificarea retenţiei şi a transferului”, le voi cere copiilor să trecem la
observarea sălii de grupă și a centrelor de interes pregătite. Le explic cerințele de la fiecare centru, urmând ca fiecare să își aleagă măsuța la care
vor să lucreze.
La sectorul ,,Joc de masă”, copiii vor asamabla şi reuni piesele de puzzle, astfel încât să obţină o întreagă imagine; de asemenea vor căuta
jetonul care se potriveşte florii respective, timp în care, băieţii dar şi fetele sunt aşteptate să construiască lădiţe pentru flori, cu ajutorul pieselor
de lego, la sectorul ,,Construcţii”. Îi voi supraveghea şi ajuta acolo unde va fi nevoie, însă voi urmări mai îndeaproape ca fiecare dintre ei, să
participe şi să realizeze în mod individual, fişa de lucru de la centrul ,,Ştiinţe”. Atât fişele cât şi lucrările finalizate de la centre, vor fi analizate
prin metoda ,,Turul galeriei”.
După desfășurarea activităților de la centrele tematice, copiii se vor întoarce pe scaune(sub forma unui semicerc). Înainte de a aduce
aprecieri copiilor(generale şi individuale) pentru implicarea lor la activitate, voi face o scurtă evaluare, identificând împreună cu ei, jocul pe care
l-am jucat împreună la activitatea matematică şi denumind cele trei poziţii spaţiale învăţate: ,,pe”, ,,sub” şi ,,lângă”.

Rutină: ,,Cum îngrijim florile?”(deprinderea de a ocroti plantele)

Tranziție: ,,Gimnastică de învioarare”.

Activitatea muzicală va debuta cu cântecul ,,Vine, vine, primăvara”, urmând ca, după exerciţiile de respiraţie, familiarizarea copiilor cu textul
cântecului, interpretarea model a educatoarei, copiii să reproducă atât melodia cât şi textul cântecului, ,,Flori de primăvară”.(ADE-DEC)

Activităţile zilei se vor încheia cu un joc de mişcare, ,,Cursa florilor”, ce se va desfăşura în sala de grupă. (ALA 2)

Voi face aprecieri generale şi individuale referitoare la modul în care s-au implicat, precum şi la comportamentul din timpul activităţilor şi
vor fi recompensaţi cu ceva dulce.
Copiii vor ieşi afară pe melodia ,, Înfloresc grădinile”.
Strategii didactice

Secvențele Timp Ob. Conținutul activității Metode și Materiale Mijloace de Evaluare


activității procedee didactice realizare
op

1. Organizarea 1min Pentru o bună desfășurare a activității se iau în tablă magnetică,


activității cosiderare următoarele aspecte: flori din carton,
- aerisirea sălii de grupă; coşuleţ, fişe de
- pregătirea materialului
lucru, modelele
didactic;
- intrarea ordonată a copiilor educatoarei,
și așezarea pe scaune planşa cu
sub formă de semicerc. cântecul,
laptopul, vaze
de flori,
clopoţel.

2. Captarea 1min Se va realiza prin prezentarea materialului sub Conversația Buchet de lalele Frontal Obs.
atenției formă de surpriză(acoperită cu o pânză), urmând comportamentului
ca ei să descrie ceea ce văd. verbal și nonverbal
Observaţia al copiilor
,,Acesta este un buchet de lalele”
Aprecieri pozitive
asupra
răspunsurilor date
3.Anunțarea 2min Astăzi ne vom juca un joc, în care, veţi avea rolul Conversația Frontal Asigurarea
temei și a unor ,,grădinari” care vor privi cu mare atenţie şi interesului copiilor
obiectivelor vor răspunde, atunci când vor fi întrebaţi, unde am pentru activitate
operaționale
,,aşezat-sădit” floarea?

Jocul se numeşte:,,Priveşte şi răspunde!”

De asemenea, veţi avea ocazia de a construi din Explicaţia


lego ,, lădiţe” pentru flori, veţi putea colora flori
de primăvară, însă cel mai interesant va fi atunci
când la măsuţă veţi descoperi (pe o fişă) unde au
fost desenate florile.

5. Desfășurarea 7 min Voi prezenta materialele pe care le voi folosi în Conversația Lalele; scaun;
activității cadrul activităţii/jocului. clopoţel; fişe de
lucru; Frontal
a.Explicarea şi La semnalul dat, copiii vor închide ochii, timp în
demonstrarea care voi pune laleaua ,,pe” scaun. Copiii vor fi Explicaţia
regulilor jocului anunţaţi printr-un clopoţel, să deschidă ochii, iar
acel copil pe care care va fi numit, va răspunde la
întrebarea: Observația
- Unde este laleaua?
O9
- Ex: Laleaua este ,,pe” scaun.
O10 Răspunsurile corecte vor fi aplaudate.
Jocul continuă cu alţi copii, identificând totodată
O11 şi cea de-a doua poziţie spaţială învăţată până Exercițiul Aprecieri verbale
acum: ,,sub”.
Individual
- Unde este laleaua?
- Ex: Laleaua este ,,sub” scaun.
Copiii pot răspunde individual sau în cor.
Pentru a mă convige că au înţeles regulile jocului, Aplauze
voi desfăşura un joc de probă.
b.Jocul de probă O9 Demonstrația Lalele, scaun,
Astfel că, la semnalul dat, copiii vor închide clopoţel, fişă de
ochii, timp în care voi aşeza ,,laleaua” ,,sub” lucru.
O10 scaun. La clinchetul clopoţelului, copiii deschid Explicaţia Frontal
ochii şi cel pe care-l voi numi, îmi va răspunde în
termeni spaţiali, unde am pus/aşezat laleaua.
Ex: Laleaua este ,,sub” scaun.
Dacă a răspuns corect, primeşte aplauzele
O11 colegilor şi a educatoarei. Observaţia

În joc vor fi antrenaţi pe rând toţi copiii. Se


urmăresc obiectivele operaţionale amintite şi
c. Executarea realizarea sarcinii didactice. Se va insista asupra
jocului propriu- pronunţării corecte a termenilor: ,,pe” şi ,,sub”, Exerciţiul Individual Aprecieri verbale
zis precum şi la răspunsul dat în propoziţie.

Acolo unde răspunsurile sunt incorecte, se va


interveni cu explicaţii.

Tranziţie: Răţuştele mele pe apă s-au dus(cântec)

De data aceasta, pentru complicarea jocului se va


d. Complicarea recurge şi la cel de-al treilea termen; ,,lângă”. Problematiza
jocului rea
Jocul va avea aceleaşi reguli şi mod de
desfăşurare, cu excepţia faptului că, răspunsurile
date nu descriu doar poziţia lalelei, ci şi culoarea
acesteia.
Ex: Laleaua roşie este ,,lângă” scaun. Explicaţia Observarea
comportamentului
Jocul continuă cu patru până la cinci copii. copiilor
Tranziţie: Observaţia Lalele, scaun, Frontal
,,Mâinile le ridicăm clopoţel, fişă de
Pe cap noi le aşezăm lucru.
Mai întâi pe ochi, pe nas.
Pe urechi ne-a mai rămas. Aprecieri verbale

Batem iute din picioare


Conversaţia
Şi-apoi mergem la plimbare.
Spre măsuţă ne-ndreptăm
Să ncepem să lucrăm.

Le voi cere copiilor să trecem la observarea sălii


de grupă și a centrelor de interes pregătite.
6. Intensificarea 10min Le explic cerințele de la fiecare centru, urmând ca Explicaţia Pe grupe
Lego, fise cu
retenţiei şi a fiecare să își aleagă măsuța la care vrea să lucreze.
flori; puzzle,
transferului La sectorul ,,Joc de masă”, unii copii vor asambla
jetoane cu flori;
piesele de puzzle pentru a obţine o imagine în
tablă; Observarea
întregime, iar alţii vor căuta jetonul care aparţine
aceleiaşi imagini(flori- lalele, narcise şi zambile), comportamentului
În acest timp, atât băieţii cât şi fetele sunt aşteptate copiilor
Exerciţiul
să construiască lădiţe pentru flori, cu ajutorul
O12 pieselor de lego, la sectorul ,,Construcţii”.

Îi voi supraveghea şi ajuta acolo unde va fi nevoie,


însă voi urmări mai îndeaproape ca fiecare dintre
ei, să participe şi să realizeze în mod individual,
fişa de lucru de la centrul ,,Ştiinţe”.
Intuirea materialului: Observaţia
- Ce aveţi pe măsuţe?
- Pe măsuţe avem: culori, fişe de lucru. Individual
Prezentare şi analiza modelului:
Lego, fişe cu
Le voi prezenta şi explica sarcinile de lucru:
flori, puzzle,
 Coloraţi cu culoarea galbenă cele două Explicaţia Aprecieri verbale
jetoane cu flori,
flori care care sunt aşezate ,,pe” masă;
clopoţel, tablă.
 Încercuiţi (cu ce culoare vreţi) floarea care
este ,,sub” masă;
 Coloraţi folosind culoarea roşie pentru
floarea care este aşezată lângă gard.

Exerciţii de încălzire a muşchilor mâinii:


,,Închid pumnii şi-i desfac Exerciţiul Frontal
Degetelor fac pe plac,
Un, doi, un, doi,
Faceţi toţi la fel ca noi.
Observarea
comportamentului
Realizarea temei de către copii:
copiilor
Voi da semnalul de începere a lucrului, voi avea
grijă ca la fiecare sector să fie un număr
aproximativ egal de copii, voi nota numele pe
O1 Conversaţia Pe grupe
lucrările celor de la sectorul , Joc de masă şi
Domeniul stiinţe şi le voi atrage atenţia că trebuie
să finalizeze lucrările la timp.
O2 Voi urmări de asemenea mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru şi poziţia corectă a
O3 corpului pe scaun. Lego, fişe cu
După timpul stabilit de educatoare, copiii se vor flori, puzzle,
O4 Observaţia jetoane cu flori, Frontal
roti, astfel încât toți copiii să ajungă la fiecare
O5 dintre cele trei centre de interes, situate la măsuțe clopoţel, tablă.

O6 Observarea
comportamentului
O7 Atât fişele cât şi lucrările finalizate de la centre,
copiilor
vor fi analizate prin metoda ,,Turul galeriei”.
O8 După desfășurarea activităților de la centrele
tematice, copiii se vor întoarce pe scaune(sub Tablă Individual
7. Evaluarea forma unui semicerc).
propriu-zisă şi 5min Expunerea
încheierea Înainte de a aduce aprecieri copiilor(generale şi
activităţii. individuale) pentru implicarea lor la activitate, voi Aprecieri verbale
face o scurtă evaluare, identificând împreună cu
ei, jocul pe care l-am jucat împreună la activitatea
matematică şi denumind cele trei poziţii spaţiale Bomboane
Frontal
învăţate: ,,pe”, ,,sub” şi ,,lângă”.
Conversaţia

Aplauze
Secvențele lecției Timp Ob. Conținutul ștințific al lecției Strategii didactice Evaluare
op. Metode și Materiale Forme de organizare
procedee didactice C G I
1.Moment 2 min Pentru o bună desfăşurare a activităţii se va Conversaţia Calendarul X Observarea
organizatoric realiza: Naturii, comportamentului
- aerisirea sălii de grupă; Jetoane copiilor
- aranjarea scăunelelor în semicerc
- pregatirea materialelor didactice Observaţia
necesare
- intrarea copiilor ordonat în sala de grupă

-Salutul se realizează prin tehnica


comunicării rotative.
-Se îndreaptă atenţia către Calendarul
naturii.
O fetiţă şi un băiat vor enumera copiii
absenţi. Vom stabili grupa fetelor şi cea a Conversaţia
băieţilor.
Copiii îşi vor exprima părerea cu Explicaţia Aprecierea
privire la ,,Povestea unui ursuleţ polar”

2.Captarea 2 min Captarea atenţiei se realizează prin Conversația X Obs.comportamen


atenției descoperirea unui cadou foarte mare şi Scrisoare
scrisoarea de lângă acesta.
O scrisoare lăsată de Charlie un urs polar Cadou
tare jucăuş.
Acesta a lăsat în clasa noastră diverse Explicația Cuburi de
materiale despre Polul Nord, cu care noi să gheață
ne jucăm, dar şi surprize.
Educatoarea menţionează tema
3.Anunțarea 2 min activităţilor, mijlocul de realizare şi Conversația X Obs.comportamen
temei și obiectivele urmărite, într-un limbaj
a obiectivelor accesibil vârstei preşcolare.
operaționale
Tranziţie: ,,Ursul doarme şi visează” – joc Laptop
de mişcare
4. Dirijarea 15 Întâlnirea de dimineață. Conversația X Observarea
învățării min Li se prezintă și explică încă o dată capacității de
copiilor centrele la care urmează să-şi concentrare a
desfăşoare activitatea, sarcinile de lucru, şi Explicația interesului
se intuieşte materialul aflat la fiecare
sector.
Astfel se va capta atenţia copiilor, urmând Observația
să se grupeze în funcţie de preferinţă şi de
sectorul de activitate dorit, pentru a realiza
sarcina primită.
ALA I

O1 La centrul de interes Joc de masă: Observația Puzzle X Observarea


O2 ,,Ursul polar ” – puzzle/ jetoane : - Jetoane capacității de
îmbinarea pieselor de puzzle pentru a Problematizare concentrare a
obţine o imagine în întregime, formare de interesului
perechi (jetoane).

O3 La centrul de interes Ştiinţă: „Ce animale Exercițiul Fişe de lucru


O4 trăiesc la Polul Nord şi cu ce se
O5 hrănesc?”- colorare animale polare,
încercuire de animale polare care nu
mănâncă peşte ;

O6 La centrul de interes Construcţii: ,,Igluuri


O7 – căsuţe de la Polul Nord” – îmbinarea şi Observația Leggo,
O8 asamblarea formelor în vederea realizării cuburi
„căsuţelor de la Polul Nord”;
La sfârşitul activităţii nu toţi copiii trebuie
să realizeze toate temele de la toate Explicația
centrele deschise.
Pe tot parcursul activităţii le voi da
indicaţii ori de câte ori este nevoie.
După desfăşurarea activităţilor, copiii vor
părăsi sala de grupă pe melodia Tranziţie
„Am o căsuţă mică.”
DLC
Acum, după ce am lucrat atât de mult, ar fi Evaluarea
bine să ne odihnim, ascultând „Povestea Cartea ,, capacității de a
ursului cafeniu” lectura Povestea X urmări relatarea
O9 Voi citi povestea clar, cursiv și expresiv. ursului poveștii
Expresivitatea expunerii o voi realiza prin cafeniu”, de
modelarea vocii, schimbarea ritmului Vladimir
vorbirii pe parcursul expunerii, pauze Colin;
logice, dramaticale, accentuări și scăderi Planşe cu
ale intensității vocii, repetiții, mimică și animale
gestică. polare
În timp ce citesc povestea, voi ridica
imaginea cu ursul ce se regăsește în
poveste, ori de câte ori îi ponunț numele.
O11 De asemenea, le voi explica copiilor
sensul cuvintelor noi: Conversația
,,a căsca ochii”- a fi atent;
„a se zbengui”- a se juca sărind şi Explicația
alergând;
„a chicoti”- a râde pe ascuns;
„a hohoti”- a râde zgomotos;
„a- şi lua tălpăşiţa”- a pleca;
„a strivi”-a turti, a zdrobi prin presare;
„lespede”- placă de piatră de dimensiunii
mari;
„a (nu) cuteza”- (a nu)îndrăzni;
„moviliţă”- mică ridicătură de pământ
sau de pietre;
„a pârâi”- a produce un zgomot prin
rupere;
„a ţâşni”- a ieşi cu putere printr- o Conversația X Evaluarea
crăpătură; capacității de a
„nevătămat”- care nu este rănit sau lovit; urmări relatarea
poveștii
O10 Planul de idei după care va fi redată
lectura ,, Povestea ursului cafeniu”, de
Vladimir Colin.
1. Un urs cafeniu pe nume Martin ajunge
din greşeală la Polul Nord.
2. Pe când era atent la munţii de gheaţă
pe care nu-i mai văzuse niciodată, s-a
trezit că nişte foci râdeau de el
făcându-l „murdar”.
3. Când s-a întâlnit cu urşii cei albi,
aceştia la rândul lor l-au respins zicând
că e murdar şi „urât”.
4. Pe când plângea, a venit un pinguin
„isteţ” care l-a sfătuit să se săpunească
astfel încât să fie admirat de fraţii săi
albi.
5. Pe când Martin era admirat de către
ceilalţi urşi, un sloi de gheaţă s-a rupt
şi a prins un pui de urs care a fost
salvat de către acesta.
6. În final, acesta stârneşte atât uimirea
cât şi admiraţia tuturor.(uimirea pt. că
se aruncă în apă şi devine la loc cafe
niu, iar admiraţia pt. eroismul său, de
unde şi morala: „Nu blana îl face pe
urs”

O12 Lectura ,, Povestea ursului cafeniu”, de


5. Obținerea Vladimir Colin continuă până la un punct,
performanței 7 min (unde îi las pe copii să desprindă singuri
învățătura, așa cum de altfel vor fi
încurajați să se gândească la învățătura pe
care o despridem din „Povestea ursului
cafeniu”). Tranziție-
Ghicitoare-
„Umblă-un Moş la Pol pe gheaţă
Să- şi mai prindă-un pic de peşte,
Tot se vaită că-o să moară,
dar nu se mai prăpădeşte.”

DOS Jocul didactic X Evaluarea


O13 Pentru că la DLC am făcut cunoştinţă cu capacității de a
urşii polari, şi ştiu că vă place să aplica cunoștințele
confecţionaţi animăluţe, eu m-am gândit Conversația și abilitățile în
să facem un concurs cine confecţionează vederea realizării
,, Cel mai drăgălaş ursuleţ polar”. Şablon cu activității practice
urşi polari
Copiii intuiesc materialele de pe măsuţă din carton;
O14 Voi prezenta copiilor modelul realizat de Demonstrația
lipici;
mine insistând asupra tehnicilor de lucru şi
ordinea efectuării lor. polare,
O15 Explic şi demonstrez modul de lucru; Exercițiul foarfecă,
- Trebuie să aveţi mare grijă când veţi
marker
decupa şablonul, să nu depăşiţi conturul
Voi realiza cu copiii câteva exercţtii de Observația
încălzire a muşchilor mici ai mâinii: ,
„închidem şi deschidem pumnii”,
„morişca”, „batem palmele
sus”,”plouă”,”căsuţa”.
Urez copiilor „Spor la lucru!” după care
se va trece la realizarea temei de către
copii.(pe fond muzical Rogvaiv – Cântece Conversația
de iarnă „Crăiasa Zăpezii”. )
Voi supraveghea îndeaproape
activitatea copiilor, voi trece pe rând pe la Explicația
fiecare copil şi voi da explicaţii
suplimentare acolo unde este nevoie.
Cu 5 minute înainte de expirarea timpului
de lucru semnalul prevestitor de încetare a
lucrului.
La expirarea timpului voi de semnalul de
încetare a lucrului, toţi copiii vor înceta
lucrul. Evaluarea și
aprecierea
Vom expune lucrările, copiii vor fi X lucrărilor
antrenaţi în analiza lucrărilor proprii şi ale
colegilor.
Cei care au lucrat frumos şi îngrijit vor
fi aplaudaţi.
După confecționarea animalelor polare,
(acestea se vor lăsa la uscat,) copiii vor
O12 veni pe podea, și povestea continuă cu
morala spusă de educatoare:
(„Nu blana îl face pe urs”).
Educatoarea va propune ca cei care au
descoperit morala la lectura ,,Povestea
ursului cafeniu”, vor avea posibiliatatea de
a da răspunsul ținând în mână cuburile de
gheață. Vor fi încurajați cât mai mulți copii
să dea răspunsuri.
Morala sub formă de cântec:
,,Crezi că-mi pasă că te ştiu
Negru, alb sau cafeniu?
O16 Inima să-ţi fie dreaptă.
Eu te judec după faptă!”
(dacă timpul ne permite se poate face o
comaparație cu munca pe care au realizat-o
și produsul final)

6.Asigurarea 5 min Tranziție- „Un, doi, trei, un, doi, trei!”


feed-backului ALA 2 Observarea
O17 Joc distractiv : ,,Hrăneşte ursul” Copiii Jocul didactic X comportamentului
O18 trebuie să dea dovadă de îndemânare în Convorbirea copiilor
aruncarea peştilor la ţintă şi de spirit de
echipă.
Prima dată copiii vor fi împărţiţi în două
grupe omogene, echipa Fetelor şi echipa
Băieţilor
Explicarea jocului :
Explicația Observarea
Copiii celor două echipe pleacă în acelaşi comportamentului
timp de linia de start , se opresc la semnul copiilor
stop si vor arunca la ţintă spre ursul cel
flămând.
Fiecare peşte care ajunge la urs, va primi
câte un punct.
Câştigă echipa care adună cele mai multe
puncte.
Voi fi atentă la notarea tuturor punctelor. Jetoane cu
Echipa care trişează, va fi depunctată. peşti
Membrii fiecărei echipe după ce au aruncat Urs de pluş
la ţintă se aşază în spatele echipei .
Jocul se poate relua de 2 / 3 ori.
Tranziție: Audiție și vizionare cântecul: Audiție
,,Ursul doarme şi visează”

Laptop
7. Încheierea 2 min Voi face aprecieri asupra Conversația Jetoane cu X Observarea
activității comportamentului copiilor pe parcursul animale comportamentului
activităţii. polare copiilor, non-
Copiii vor fi recompensaţi cu buline. Kinder verbal
Explicația Pinguin

S-ar putea să vă placă și