Sunteți pe pagina 1din 10

SIMULARE EVALUAREA NAȚIONALĂ

Clasa a VIII-a
Subiectul I (70 de puncte)
Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea răspunde la cerințele formulate.

Textul 1

Trebuie să ne facem daruri.


Să memorăm cu atenția
data de naștere, a noastră și a celorlalți.
Încă de dimineață,
sărbătoritul să primească de la prietenii lui
o cravată argintie care să-i limpezească mâinile,
o portocală care să-i împrospăteze surâsul,
neapărat, câteva idei
care să-i desăvârșească forma inimii.
Dacă unul dintre noi s-a-ndrăgostit,
să-i dăruim imaginea duratei,
iar dacă s-a îmbolnăvit din iubire,
să-i dăm să bea tinerețe și demnitate
dintr-un pahar curat, pictat cu-o floare.

Unii se vor împotrivi:


din trufie, de prea multă singurătate,
sau pentru-a nu ne rămâne datori
(ca și când nu ne-ar fi datori, oricum,
pentru că respirăm și ne mișcăm alături de ei,
împărțind destinul unic al lumii).

Să nu ne descurajăm.
Să trecem dincolo de trufia, de singurătatea lor,
cu daruri în mâini,
cu adevăruri necruțătoare,
precum și cu obiecte mai blajine,
ca, de pildă, o zebră din material plastic,
o măsură de vals, un abajur,
iar dacă totul merge bine,
ca o oglindă în care să ne scufundăm împreună obrazul,
făcând-o vastă ca marea.
Nina Cassian, Să ne facem daruri

1
Textul 2

Chiar aşa, de ce îşi dau oamenii cadouri unii altora? În fond, cum e vorba populară, „dacă dai, n-ai”.
Ai dat ceva dintr-al tău - rămâi tu cu mai puţin; prin urmare, „a da” - cel puţin dintr-o perspectivă
economică - pare ceva contraproductiv. Şi totuşi, oamenii continuă să „dea”. Au tot dreptul să se
întrebe cercetătorii ştiinţifici: la ce foloseşte speciei umane acest obicei, atât de răspândit, atât de
vechi şi de bine înrădăcinat? Ce rol a avut el la începuturi, în copilăria omenirii, de ce a apărut şi s-a
menţinut, cum a ajutat el supravieţuirii, luptei pentru existenţă? Există asupra subiectului opinii ale
mai multor cercetători, care încearcă să lămurească tainele acestui comportament cultural.

Unul dintre cei mai cunoscuţi cercetători care au analizat extensiv acest fenomen este un sociolog,
1
antropolog şi etnolog francez, Marcel Mauss (1872-1950), considerat de conaţionalii săi „părintele
antropologiei franceze”. El a dedicat acestui aspect un amplu articol monografic: Essai sur le don (Eseu
despre dar), apărut în 1923.

Marea contribuţie a lui Mauss la dezvoltarea ştiinţelor sociale este reprezentată, în primul rând, de
conceptul inovator – elaborat de el – de fapt social total: Mauss considera că un fapt social este
întotdeauna pluridimensional (având dimensiuni economice, culturale, religioase, simbolice, juridice
etc.) şi nu poate fi niciodată redus la unul singur dintre aceste aspecte. Era preocupat să înţeleagă
realităţile în totalitatea lor; de aici, acest concept al faptului social total – deci o viziune integrată, de
ansamblu.

Cum este văzut din această perspectivă faptul social al oferirii de daruri? Perspectiva lui Marcel
Mauss se sprijină pe opoziţia dar/contra-dar. Cu ajutorul unor exemple referitoare la diverse culturi,
Marcel Mauss susţine că darul contra-darul creează, în grupurile umane, o stare de dependenţă
reciprocă, iar acesta permite menţinerea – sau re-crearea permanentă – a legăturii sociale.

Cu această viziune, Mauss s-a îndepărtat de ideologia dominantă a vremii – anii 1920 – când
începuturile mondializării comerţului şi transporturilor susţinuseră răspândirea unei orientări care
tindea să explice multe fenomene complexe pe baze pur economice. Mauss susţinea că fenomenele
economice nu pot fi disociate de alte aspecte ale vieţii sociale, iar din acest punct de vedere, nici
oferirea şi primirea de daruri nu puteau fi reduse la un simplu troc sau comportament calculat, dictat
de interese materiale. Economiile societăţilor aşa-zis primitive nu erau doar economii de subzistenţă
sau versiuni simpliste ale economiei de piaţă, iar oferirea şi primirea de daruri nu erau doar fapte
economice, ci aveau dimensiuni multiple, îmbrăcând astfel aspectul de fapt social total. Darul şi
contra-darul deveneau elementele unei legături complexe, care permite societăţilor respective să
existe. Schimbul de daruri nu este o simplă operaţie economică, ci o materializare a relaţiilor sociale.

Iar aceste relaţii, cel puţin în formele lor tradiţionale, sunt guvernate de un cod foarte strict de reguli
care stabilesc detaliile actelor de a da, de a primi şi de a da înapoi. Refuzul de a da sau de a primi ori
eschivarea de la îndeplinirea obligaţiei de reciprocitate (să dai la rândul tău) reprezentau încălcări
grave ale regulilor, putând determina o alterare sau rupere a raporturilor sociale.

Un aspect important discutat de cercetătorii fenomenului este relaţia de dependenţă şi „raportul de


forţe” dintre cel ce dă şi cel care primeşte. A da exprimă întotdeauna o superioritate a donatorului şi
creează o obligaţie, o „îndatorare” a celui care primeşte. Darul şi contra-darul creează întotdeauna o
legătură socială şi, totodată, marchează o diferenţă socială. (Poate că aici îşi are originea tendinţa unor
persoane – tendinţă contraproductivă în condiţiile societăţii de azi – de a oferi întotdeauna, ca răspuns
la un cadou primit, unul mai costisitor. Este nu numai o încercare de a „stinge” datoria resimţită
psihologic, ci şi de a căpăta, măcar temporar, un fel de superioritate asupra celui care le-a dăruit
cadoul iniţial.)

2
Mihaela Stănescu, De ce oferim daruri? O perspectivă antropologică publicat pe descoperă.ro
1
antropolog – specialist în antropologie, știință care studiază originea, evoluția și diversele tipuri fizice
ale omului, în corelație cu condițiile naturale și socio-culturale.

A.

1. Transcrie, din textul 1, doi termeni din câmpul lexical al stărilor sufletești.

2 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.

2 puncte

Sărbătoritul ar putea primi de la prietenii lui:

a) un tort.
b) un pahar pictat cu frunze.
c) o cravată aurie.
d) o portocală.

Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.

2 puncte

Marcel Mauss este:

a) părintele antropologiei franceze.


b) un scriitor de cărți pentru copii.
c) un economist.
d) un folclorist.

Răspunsul corect:

4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.

2 puncte

„Raportul de forțe " dintre cel care dă și cel care primește presupune:

a) superioritate celui care dă.


b) inferioritate celui dă.
c) superioritate celui care primește.
d) egalitate dintre cel care dă și cel care primește.

Răspunsul corect:

3
5. Notează „X" în dreptul fiecărui enunt pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din cele două texte.

6 puncte

Enunțul Corect Incorect


Celui care s-a îmbolnăvit de iubire i se dă să bea tinerețe și demnitate.
Unul dintre darurile ținute în mâini este o zebră de pluș.
Titlul lucrării citate a lui Marcus Mauss este Eseu de antropologie.
Între cel care dă și cel care primește se stabilește o relație de dependență.
Faptul social trebuie redus la un singur aspect.
Unii au tendința de a oferi întotdeauna, ca răspuns la un cadou primit, unul
mai puțin costisitor

6. Precizează în două-trei enunțuri, tiparul textual identificat în fragmentul de mai jos, și o


caracteristică a acestuia, ilustrându-l cu o secvență.

6 puncte

„Marea contribuţie a lui Mauss la dezvoltarea ştiinţelor sociale este reprezentată, în primul rând, de
conceptul inovator – elaborat de el – de fapt social total: Mauss considera că un fapt social este
întotdeauna pluridimensional (având dimensiuni economice, culturale, religioase, simbolice, juridice
etc.) şi nu poate fi niciodată redus la unul singur dintre aceste aspecte. Era preocupat să înţeleagă
realităţile în totalitatea lor; de aici, acest concept al faptului social total – deci o viziune integrată, de
ansamblu."

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Prezintă, în 30-70 de cuvinte, o temă comună celor două texte date, valorificând câte un element
de conținut.

6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

4
__________________________________________________________________________________

8. Crezi că este important să dăruiești ceva persoanei de la care primești un cadou? Motivează-ți
răspunsul, în 50-100 de cuvinte, valorificând textul 2.

6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9. Asociază poezia Să ne facem daruri de Nina Cassian cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca
lectură suplimentară, prezentând, în 50-100 de cuvinte, o atitudine comună, specifică relațiilor umane,
prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text.

6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

5
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

B.

1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

2 puncte

Conțin vocale în hiat ambele vocale din seria:

a) să-i, argintie.
b) trebuie, atenție.
c) dăruim, trufie.
d) iubire, neapărat.

Răspunsul corect:

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

2 puncte

Sunt formate prin derivare cu sufix ambele cuvinte din seria:

a) întotdeauna, subzistență.
b) îndepărtat, începuturi.
c) recrearea, pluridimensional.
d) costisitor, copilărie.

Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

2 puncte

Cuvântul „a se răspândi" este corect utilizat în enunțul:

a) Își răspândea colegul cu coada ochiului.


b) Ideile sale bune s-au răspândit printre colegi.
c) Mama sa se răspândește de fiecare dată după ce ia o decizie.
d) Lupul își răspândea prada ascuns după copac.

Răspunsul corect:

6
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

2 puncte

Omonimul cuvântul „cod", utilizat în textul 2, în fragmentul „Sunt guvernate de un cod foarte strict
de reguli." se află în enunțul.

a) Am introdus codul care permitea deschiderea fișierului.


b) Am preferat să cumpăr niște cod, pentru că peștele este considerat un aliment bun pentru
sănătate.
c) Mi-a plăcut că eroul din film a respectat acel cod al onoarei.
d) În orice meserie există un cod profesional care trebuie respectat.

Răspunsul corect:

5. Rescrie fragmentul următor, trecând formele verbale nepersonale de la infinitiv la supin: „Refuzurile
de a da sau de a primi reprezentau încălcări grave ale regulilor".

6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Alcătuiește o propoziție negativă, în care substantivul cu funcție sintactică de nume predicativ din
enunțul „Darul și contra-darul deveneau elementele unei legături complexe" să fie complement direct.

6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7. Scrie un îndemn de a dărui sub forma unei fraze alcătuite dintr-o propoziție principală și o propoziție
subordonată completivă indirectă.

6 puncte

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8. Enunțurile următoare reprezintă un mesaj către un site care comercializează cadouri amuzante.
Rescrie-le, corectând greșelile de orice natură!
6 puncte
Ași vrea săi cumpăr sorei mele un miv dar? A-ți putea să-mi sugerați ceva

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

7
Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Redactează un text narativ, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți cum ai primit un cadou care
te-a surprins în mod plăcut, incluzând o secvență dialogată și una descriptivă.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1
punct; proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea
exprimării ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct).
Notă! Compunerea nu va fi precedată de titlu sau de motto. Punctajul pentru redactare se acordă
doar în cazul în care compunerea are minimum 150 de cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

8
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

9
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

10