Sunteți pe pagina 1din 13

Data: 26 Aprilie 2018

Tema anuală: ,,Ce şi cum vreau să fiu?”


Tema proiectului :,,Aş vrea să fiu...”
Subtema proiect : ,,Ce să aleg eu oare?”
Tema activităţii : ,, Eu aleg să fiu...”
Grupa: mare

Prof.
GPP NR.

Modalitate de realizare : Activitate integrată ( ALA 1+ DLC+DEC+ALA 2)


Tipul de activitate: consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi
Forma de organizare: frontal,pe grupuri şi individual
Locul de desfăşurare: sala de grupă
Durata: o zi
Scopul activităţii:
 Consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor legate de meserii.

Obiective operaţionale:
 Să denumească pluralul unor cuvinte,respectiv singularul;
 Să completeze propoziţiile cu acele cuvinte potrivite pentru a avea valoare de adevăr;
 Să răspundă corect la ghicitorile despre meserii;
 Să aranjeze puzzle-ul în aşa fel încât să obţină imaginea corespunzătoare;
 Să picteze curat, ordonat respectând tema propusă.

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversaţia,observaţia,explicatia,exerciţiul,demonstraţia, tehnica viselor, turul
galeriei, descrierea, analiza produselor activităţii, ciorchinele.

Material didactic: scrisoare de la Zâna Meseriilor,panou întâlnirea de dimineaţă, pastă de ras, acuarele
tempera, pensule, pahare, palete, folii trasparente, şerveţele umede, plicuri colorate cu sarcini,minge,planşă
cu feţe si flori zâmbitoare,unelte de grădinărit, stropitori, jardiniere cu flori naturale şi cu legume (usturoi),
puzzle 3D, CD cântece, laptop,video-proiector, tablă electronică,diplome, recompense.

Regulile jocului:
 Grupa se împarte în două echipe;
 Copiii trebuie să răspundă numai la solicitare;
 Să răspundă în propoziţii;
 Să respecte cerinţele grupului din care fac parte şi ale educatoarei.

Elemente de joc:
 Ghicitori, aplauze, stimulente, surpriza, întrecerea, mişcarea, manipularea materialelor.

BIBLIOGRAFIE:

 Programa activitaților instructiv-educative în gradinița de copii- București 2005;


 Activități de educație plastică în grădiniță, Valeria Pop V&I Integral, București

2
Scenariul zilei:
 Tranziţie: “ Bună dimineaţa”-TraLaLa (Anexa 1) – copiii intră în sala de grupă
 Întâlnirea de dimineaţă:
Activitatea zilei începe cu “ Întalnirea de dimineaţă”, copiii sunt aşezaţi în semicerc şi se face Salutul prin
recitarea poeziei : “ – Dimineaţa a sosit,
Toţi copiii au venit,
În semicerc ne adunăm
Şi frumos ne salutăm.
A-nceput o nouă zi
Bună dimineaţa,copii!
- Bună dimineaţa,doamna educatoare!”
Se face Prezenţa copiilor: se strigă catalogul grupei, fiecare copil îşi aşază fotografia în panou.
“ După ce ne-am adunat
Şi frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?”
Un copil aşază la panou fotografiile colegilor absenţi.
“Ziua,luna,anul,
Anotimpul ni-l arată.
Deci calendarul naturii,
Să-l completăm îndată!”

Se îndreaptă atenţia copiilor spre Calendarul naturii.Se precizează ziua în care ne aflăm,se aminteşte ce
zi a fost ieri,ce zi va fi mâine,luna şi anul în care ne aflăm.
- În ce anotimp suntem? (este indicat anotimpul printr-o săgeată roşie)
- Cum este vremea astăzi?(este aşezat jetonul care indică starea vremii din ziua respectivă)
- Cum ne îmbrăcăm în anotimpul primăvara? (este aşezat jetonul care indică îmbrăcămintea
corespunzătoare)
- Ce zi a săptămânii este astăzi? ( este aşezat jetonul care indică ziua săptămânii)
- În ce lună suntem? ( Este aşezat jetonul care indică luna )
- În ce an suntem? ( Este aşezat jetonul care indică anul în care ne aflăm)

Se poartă o conversaţie cu tema Sunt vesel(ă)/ trist(ă) pentru că... în cadrul căreia,trei sau patru copii
sunt solicitaţi să-şi aleagă imaginea personificată (veselă/tristă) care reprezintă cel mai bine ce simt ei în
acel moment. Fiecare copil va motiva starea sa sufletească,iar grupa îl va asculta şi va putea să-i adreseze
întrebări.
Urmează Activitatea de grup în care trei sau patru copii povestesc cum şi-au petrecut ziua de ieri în
familie,relatând întâmplări din mediul familial.
La Noutatea zilei apare în grupă pe tabla electronică o scrisoare de la Zâna Meseriilor. În scrisoare,li se
povesteşte că e supărată deoarece a rămas fără ajutoare, astfel că nu mai are cu cine să lucreze. Se citeşte
copiilor scrisoarea (Anexa 2). Se ia coşuleţul cu surprize de la Zână şi se vor descoperi stimulentele şi
nişte plicuri colorate ce conţin sarcini. Astfel Zâna Meseriilor ne spune că dacă reuşim să îndeplinim toate
sarcinile atunci vom primi recompensele aflate în cutiuţa ei magică.

 Tranziţie : “Ploaia plouă” (Anexa 1) - copiii se vor ridica şi vor merge la centre.
3
 Activităţi liber alese (ALA 1)
 Ştiinţe : “ În lumea lui Roboţel” – figuri geometrice
Sarcini de lucru : - să alcătuiască prin lipire roboţei
 Joc de masă : “ Creăm din bucăţi un puzzle” – puzzle 3D
Sarcini de lucru: - să realizeze din 8 părţi puzzle-urile
 Nisip şi apă: “Grădinarii au grijă de plante“ – eco grădinărit
Sarcini de lucru: - să ude şi să îngrijească florile/usturoiul

Tranziţie : Copiii vor merge la baie.

Tranzitie : “Ploaia plouă” – continuare

Copiii intră în sală pentru a începe activitatea de la DLC.


Domeniul Limbă şi Comunicare : Cuvinte cu surprize - joc didactic
 Tranziţie : “ Vine ploaia pic, pic, pic” (Anexa 1) 

Copiii intră în sală pentru a începe activitatea de la DEC


Domeniul Estetic şi Creativ : Primăvara mea – pictură (tehnica visului)

Activităţi liber alese (ALA 2): « Samba florilor » - Florile dansează (adaptare joc muzical statuie)

 Expoziţie cu lucrări (Obţinerea performanţei)


 Încheierea activităţii

Descrierea activităţii
4
Etapele Conţinutul activităţii Strategii Evaluare
activităţii didactice
Asigur condiţiile desfăşurării optime a activităţii: Observarea
1. Moment  Aerisirea sălii de grupă; comportamentu
organizatoric  Amenajarea spaţiului educaţional Conversaţia lui non-verbal;
(mijloace,materiale) Aprecieri
Organizarea grupului de copii. individuale
Copiii vor participa la întâlnirea de dimineaţă, moment
în care vor descoperi elementul surpriză-scrisoarea de
2. Captarea la Zâna Meseriilor. Aceasta a trimis-o la grupa Observarea
atenţiei Steluțelor prin d-na educatoare. În scrisoare,zâna le Conversaţia comportamentu
povesteste că e suparată deoarece a rămas fără lui non-verbal
ajutoare,astfel că nu mai are cu cine să lucreze.
Astăzi, la tema Eu aleg să fiu... vom demonstra că noi
3. Anunţarea ştim foarte multe despre profesii. Dar oare cum putem
temei şi a face acest lucru? Vom arată că noi ştim să lucrăm pe Conversaţia
obiectivelor echipe,că ştim să vorbim frumos şi ştim multe
lucruri...De asemenea,vom mai arăta că suntem
preocupaţi şi de natură!
- Zâna ne transmite că dacă vom realiza
corect,frumos şi în linişte ceea ce ne-a propus,ne
4. Prezentarea va oferi câte o diplomă, iar copiii care pe
conţinutului şi parcursul zilei au îndeplinit toate sarcinile corect Conversaţia
dirijarea dar au şi ascultat-o pe d-na educatoare, vor primi
învăţării o recompensă din cutiuţa cu recompense a Zânei.

Tranzitie: “Ploaia plouă” (Anexa 1)


ALA 1
1. Joc de masă : “ Creăm din bucăţi un puzzle”
– puzzle 3D Explicaţia
2. Ştiinţe: “Roboţei” – figuri geometrice
3. Nisip şi apă: “Îngrijim plantele “ – grădinărit Aprecieri în
Copiii se vor aşeza la centre în funcţie de Demonstraţia legatură cu
preferinţe.La fiecare centru va exista un model,iar respectarea
copiilor li se va explica şi demonstra modul de lucru pe indicaţiilor de
rând,urmând ca ei să înceapă lucrul deodată. În timpul lucru
lucrului le voi da indicaţii şi îi voi sprijini acolo unde
este nevoie.
Dupa terminarea activităţii pe centre copiii vor merge
la baie,dupa care vor intra la următoarea activitate.

Tranziţie: “Ploaia plouă”- continuare


Copiii intră la urmatoarea activitate.

DLC: Cuvinte cu surprize – joc didactic Conversaţia


După ce copiii au intrat ordonat în sala de grupă şi
5
s-au aşezat pe scăunele,le voi spune că Zâna le-a trimis Observarea
o cutie cu surprize şi ne propune un joc numit comportamentu
“ Cuvinte cu surprize”. lui non-verbal
La domeniul Limbă şi Comunicare vom demonstra
cât de frumos ştim noi să vorbim şi cât de multe lucruri
ştim despre meserii.

Prezentarea regulilor jocului

- Ne vom împărţi în două ehipe ( echipa florilor şi Explicaţia


echipa grădinarilor).
Aprecieri
Prezint copiilor regulile jocului: Jocul are 3
individuale şi
variante,astfel că fiecare echipa va avea de rezolvat o
colective
serie de sarcini. Sarcinile sunt aşezate în plicuri
referitoare la
colorate.Dacă copilul numit din echipă va raspunde
însuşirea
corect sarcinii,echipa va primi un punct reprezentat
regulilor jocului
printr-o floare zâmbitoare mică (Echipa florilor) şi
printr-o faţă zâmbitoare mică ( Echipa grădinarilor).
La trei puncte, adică la trei flori, respectiv feţe
zâmbitoare mici, echipa va primi o floare/faţă
zâmbitoare.

Varianta 1 Demonstraţia
Voi scoate din plic sarcinile pentru varianta 1.

Jocul de probă
Voi spune copiilor o ghicitoare: “Cine îşi câştigă
banul, mânuind atent volanul?” (Şoferul)

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului


Le voi spune copiilor: “Start joc!”
Aprecieri
Pe rând câte un copil din fiecare echipă va răspunde
individuale si
sarcinilor mele. Raspunsurile corecte vor fi
colective
recompensate cu o floare/faţă zâmbitoare. Voi scoate
referitoare la
din plic sarcinile pentru varianta 1.Copiii vor ghici
Exerciţiul respectarea
răspunsurile la ghicitorile despre meserii.
regulilor jocului
Ghicitorile pentru echipa florilor:
Dimineaţa îţi zâmbeşte
Când la grădiniţă vii
Pentru şcoală pregăteşte
Grupa-ntreagă de copii...
(educatoarea)

Ciorbe, supe, sărmăluţe


Sosuri calde, chifteluţe Aprecieri
Pregăteşte iscusit individuale
Că e meşter la gătit. referitoare la
6
(bucătarul) corectitudinea
răspunsurilor la
Când nu este semafor ghicitori
Strada poţi s-o treci uşor
El maşinile le-opreşte
Doar să treci…şi le porneşte…
(poliţistul)

Ghicitorile pentru echipa grădinarilor:


Se ocupa cu rabdare
De plante si flori,
Aplauze
Grebla, sapa, stropitoarea
Ii sunt lui de ajutor!
(Grădinarul)

De părul tău se ocupă


De câte ori doresti, Aprecieri
Tunde, vopseste, spală colective
In oglindă te privesti.
(Coafeza)

Te asculta, te consulta
Si-apoi pe un biletel
Îti prescrie-un siropel
Sa te faci bine cu el.
(Doctorul)

VARIANTA 2
Voi scoate din plic sarcinile pentru varianta 2. Voi Aprecieri
arunca mingea unui copil si voi spune un substantiv la individuale
singular,cerându-i copilului să îl spună la plural şi referitoare la
invers.Jocul: “Eu spun una,tu spui multe”.Copiii vor corectitudinea
completa propoziţii cu acele cuvinte care lipsesc,iar formularii
apoi vor alcătui propoziţii cu siluetele de pe imagini. singularului si
pluralului
Jocul de proba: cuvintelor
Le voi spune copiilor 2 cuvinte la care ei îmi vor
spune singularul,respectiv pluralul:ex. creioane .
Jocul: “Eu am mai multe...,tu ai o/un .....”

Desfăşurarea propriu-zisă a jocului:


Proba 1:
Le voi spune copiilor din echipa florilor două
substantive la singular urmând ca ei să le spună la
plural (furtun, dansator). Aprecieri
Le voi spune copiilor din echipa grădinarilor două individuale
substantive la plural urmând ca ei să le spună la referitoare la
completarea
7
singular (siringi, roţi). corecta a
propozitiilor
Proba 2:
Copiii vor completa propozitii cu acele cuvinte
care lipsesc.
Propozitiile pentru echipa florilor: Aprecieri
Pentru a nu se usca florile,noi trebuie să le..... individuale
(udăm). referitoare la
Propozitiile pentru echipa gradinarilor: alcătuirea
Halatul doctorului are culoarea....(albă). corectă a
propoziţiilor
Proba 3:
Copiii vor alcătui propozitii cu acele cuvinte care
descriu siluetele de pe imagini.
Echipei florilor îi voi arăta o imagine în care să se Aplauze
afle o fetiţă,o stropitoare şi o floare.
Echipei grădinarilor îi voi arăta o imagine în care Aprecieri
se află un băieţel,o sapă şi câteva frunze uscate. colective

Numărăm punctele primite de fiecare echipă,


pentru a vedea care este echipa câştigătoare.
“- Zâna Meseriilor va fi foarte încântată deoarece
aţi dat dovadă că ştiţi multe lucruri, dar încă nu suntem
gata, pentru că mai avem o surpriză. Mai avem de
îndeplinit o sarcină...”

Tranziţie: “ Vine ploaia pic, pic, pic” (Anexa 1) 

DEC: Primăvara mea - pictură


-Uitaţi-vă în jur, (indic locul unde se află pregătite
5. Asigurarea halatele şi materialele pentru pictură )ce vedeţi ? Conversaţia
transferului şi - Pentru ce fel de activitate credeţi că sunt pregătite?
a retenţiei ( pictură)
Le voi spune copiilor care este urmatoarea sarcină
pe care Zâna ne-o propune : astăzi vom picta un tablou
de primăvară cu tehnica visului. Astfel Zâna va fi
foarte fericită când va vedea ce tablouri colorate am
făcut noi.
-Vom picta aspecte legate de anotimpul primăvara. Să
vedem cum putem să denumim tema de astăzi legată de
anotimpul primăvara. Ciorchinele
Prin metoda ciorchinelui se stabileşte împreună cu
copiii care sunt aspecte de primăvară (soare, iarba
verde, pomişori înfloriţi, floricele, gâze, insecte).
-Ce culori putem să folosim în picturile noastre ?
Explicaţia
Astăzi, la activitatea de educaţie plastică vom realiza

8
lucrarea cu tema "Primăvara mea" folosindu-ne de
tehnica viselor.
Obiectivele urmărite vor fi:
- aplicarea corectă a tehnicilor de lucru
- încadrarea în tema propusă Demonstraţia
- aplicarea corectă a etapelor de lucru
Obţinerea lucrărilor propuse:
Se intuieşte materialul distribuit pe măsuţe se
stabilesc şi prezintă tehnica pe care o vor folosi în Tehnica viselor
realizarea compoziţiilor plastice;
Voi reactualiza cunoştinţele legate de folosirea
culorilor,a pensulei şi voi formula cerinţele privind
repartizarea elementelor în spaţiul plastic.
(Tablou -Expoziţie )
Copiii vor picta un tablou de primăvară intitulat
Primăvara mea, folosind spumă/pastă de ras, elemente
specifice şi culori adecvate.
 Înainte de a începe,voi realiza cu preşcolarii câteva
exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai mâinii:
“Mâna RÂNDUNICĂ o fac,
Care dă mereu din cap
Rândunică-n jur privesc
Capul apoi şi-l rotesc
Degetele îmi sunt petale
Se deschid ca la o floare
Ploaia cade neîncetat
Degetele le-am mişcat
şi apoi le răsfirăm
Şi la pian frumos cântăm.” Aprecieri
Copiii încep să lucreze,iar eu îi voi ajuta acolo referitoare la
unde este nevoie. interesul pentru
Pentru crearea unei atmosfere plăcute pe timpul finalizarea
lucrului se audiază un CD cu cântece. lucrării
Îndrumarea copiilor
Pe parcursul derulării activităţii, educatoarea va
avea grijă ca toţi copii să respecte cerinţele date.
Încetarea lucrului
Se anuntă pregătirea de încheiere a lucrului.
Expunerea lucrărilor
Fiecare copil se va deplasa cu lucrarea pentru a o Turul galeriei
aranja la expoziţie.
Analiza, descrierea şi aprecierea lor
După încheierea activităţii vom aranja toate Aplauze
Analiza
tablourile la expoziţie şi apoi le voi cere copiilor să le
produselor
comenteze. Voi cere copiilor-cumpărători să aleagă o
activităţii
lucrare, apreciind astfel lucrarea după criteriile
cunoscute din activităţi anterioare .
9
- A realizat elementele specifice compoziţiei ? Aprecieri
- A folosit culorile indicate temei? colective
- A folosit nuanţele culorilor specifice primăverii?
- Compoziţia este echilibrată, atrăgătoare , originală ?
La sfârşit voi,,cumpăra”şi eu un tablou, pe care-l Explicaţia
voi considera reuşit şi, de asemenea, unul care nu a
respectat cerinţele temei.
Descrierea
Se face ordine şi curăţenie la masa de lucru.

ALA 2: ” Samba Florilor”


La această activitate,copiii se vor juca”Statuile”.
Toţi copiii sunt flori care dansează în grădină pe
fondul muzical “Samba florilor”,iar la oprirea muzicii
toate florile încremenesc, astfel că toţi copiii se opresc
din dansat. Floricica ce nu a încremenit va ieşi din joc
şi va fi dusă în casă, în vază. Jocul continuă până când
rămâne o singură floare în grădină.
Voi face o sinteză a ceea ce au realizat copiii la
fiecare activitate,începând cu activitatea pe centre.
6. Evaluare - Astazi am arătat că noi ştim să lucrăm în
echipă.Ce am realizat noi la activitatea pe centre?
Voi expune lucrările pe care copiii le-au realizat la Conversaţia Aprecieri
activitatea pe centre. individuale şi
- De asemenea am aratat şi că ştim să vorbim colective legate
Explicaţia de produsele
frumos, corect şi ştim multe lucruri despre meserii.
Şi în final am aratat că noi suntem nişte grădinari realizate
foarte priceputi care au stiut să planteze şi să ude
floricele,precum şi nişte buni dansatori.
În încheiere, le voi da copiilor surprizele promise: o
diplomă şi un săculeţ cu surprize pe care o vor
7. Încheierea descoperi acasă. Iar înainte de a ieşi din sala de grupă,
activităţii copiii scriu o scrisoare către Zâna Meseriilor în care îi Conversaţia
spun că au realizat toate sarcinile trimise de ea şi le
mulţumeşte pentru recompense şi o aşteaptă la ei în
vizită.
Copiii primesc recompensele şi ies organizat din
sala de grupă.

Anexa 1
10
TraLaLa – Bună dimineaţa Vine ploaia pic,pic.

Vine ploaia pic,pic,pic.


Ursuletii s-au trezit, Buna dimineata!
Vine ploaia pic,pic.
Iepurasii s-au trezit, Buna dimineata!
Soriceii s-au trezit, Buna dimineata!
Face pomii mai frumoşi
Si copii s-au trezit, Buna dimineata!
Şi copii bucuroşi.
Vine ploaia pic,pic,pic.
Ritmul de inviorare la cuprins pe fiecare
Vine ploaia pic,pic.
Dupa ce si-au facut patul, a urmat apoi spalatul
Vine ploaia pic,pic,pic.
In urechi pe subsiori, pe ochi si pe dintisori
Vine ploaia pic,pic.
Bine e sa fii curat, ingrijit si pieptanat

Ca sa faci tot ce poftesti si ca sa nu te grabesti Ploaia plouă pic-pic-pic


Fii devreme la culcare si devreme la sculare
Sa n-alergi dupa tramvai, ca sa nu te impiedici, Ploaia ploua pic-pic-pic,
Vai! Pic-pic-pic, pic-pic-pic.
Si o sa fi de toti iubit, sanatos si fericit Cate-un trop atat de mic,
Mic-mic-mic, mic-mic-mic
Ploaia ploua pic-pic-pic,
Vine ploaia pic pic pic Pic-pic-pic, pic-pic-pic.
Cate-un trop atat de mic,
Norii s-au strâns,cerul e gri, Mic-mic-mic, mic-mic-mic
Ce se întâmplă oare,ştii? Vantul bate vu-vu-vu,
Vu-vu-vu, vu-vu-vu,
R: Vine ploaia pic,pic,pic. Mai bate, mai sa un pic,
Vine ploaia pic,pic. Pic-pic-pic, pic-pic-pic.
Vine ploaia pic,pic,pic. Vantul bate vu-vu-vu,
Vine ploaia pic,pic. Vu-vu-vu, vu-vu-vu,
Mai bate, mai sa un pic,
Ce se aude -n depărtare? Pic-pic-pic, pic-pic-pic.
Şi apoi creşte mai tare.
Este tunetul bum,bum, Iesi afara copilas
Tunetul bum,bum. Copilas, mic- mic- mic.
Este tunetul bum,bum Sa te ploua peste nas,
Tunetul bum,bum. Peste nas, pic-pic-pic.
Iesi afara copilas
Ploaia creşte florile, Copilas, mic- mic- mic.
Curăţă grădinile. Sa te ploua peste nas,
Vine ploaia pic,pic,pic. Peste nas, pic-pic-pic.

11
Anexa 2

Scrisoarea de la Zâna Meseriilor

Dragi steluţe,

Sunt Zâna Meseriilor şi sunt foarte, foarte supărată. Când m-am trezit azi
dimineaţă am văzut că am rămas fără ajutoare, astfel că nu mai am cu cine să lucrez, de
aceea am nevoie de ajutorul vostru.

-Doriţi să mă ajutaţi ?

Cred că Vrăjitoarea cea Rea mi-a furat ajutoarele. Mă întrebam dacă aţi putea voi
cumva să mă ajutaţi, de aceea am rugat-o pe d-na educatoare să vă ducă câteva sarcini.

Mulţumesc !

Semnat,

Zâna Meseriilor!

12
Copiii au pictat pe o folie transparenta care ulterior a fost bagata sub marginile tabloului (rama).

13

S-ar putea să vă placă și