Sunteți pe pagina 1din 1

CURS nr.

1
TEMA Noţiuni introductive despre „dreptul civil”

1. Noţiunea Definiţie; elementele desprinse din definiţie: conţinutul dreptului civil; obiectul dreptului civil;
„drept civil” subiectele raporturilor de drept civil; poziţia juridică a subiectelor raporturilor de drept civil.
Terminologie: semnificaţia sintagmei „drept civil”: ramură de drept; drept subiectiv (element al
conţinutului raportului juridic corelativ obligaţiei civile); ramură a ştiinţei juridice care are ca obiect de
cercetare dreptul civil ca ramură de drept.
2. Rolul contribuie la ocrotirea dr. subiective patrimoniale şi personale nepatrimoniale ale persoanelor
dreptului constituie o garanţie a formării unei conştiinţe juridice corecte, precum şi a respectării şi întăririi
civil moralei
ca ramură a ştiinţei juridice contribuie la aplicarea corectă a legii dar şi la perfecţionarea continuă a
legislaţiei civile
ca ramură de drept, dreptul civil are rolul de a fi „drept comun”în materie de raporturi juridice între
subiecte de drept pentru toate domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziţiilor Codului civil
3. Principiile principii fundamentale ale dreptului român, adică idei de bază comune tuturor ramurilor de drept
dreptului (de pildă, egalitatea în faţa legii, legalitatea, separaţia puterii în stat)
civil principii generale ale dreptului civil, adică idei de bază pentru întreaga legislaţie civilă (de pildă,
egalitatea în faţa legii civile, ocrotirea şi garantarea drepturilor subiective civile, îmbinarea intereselor
personale cu cele generale, buna-credinţă etc.)
principii aplicabile uneia sau mai multor instituţii de drept civil (de pildă, principiul
consensualismului, pacta sunt servanda, res inter alios acta, aliis neque nocere neque prodesse poteste,
quod nullum est nullum producit effectum)
4. Delimitarea criteriul determinant de delimitare şi constituire a ramurilor de drept îl reprezintă obiectul de
dreptului civil reglementare, iar criteriul subsecvent de delimitare este metoda de reglementare
faţă de alte Drept civil şi drept constituţional
ramuri de Drept civil şi drept procesual civil
drept Drept civil şi dreptul familiei
Drept civil şi dreptul internaţional privat
Drept civil şi dreptul muncii

S-ar putea să vă placă și