Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE LECŢIE

Profesor:Tache Steluta
Unitatea de învățământ: Școala gimnazială,, Constantin Cristescu Lunca Corbului
Clasa: a VI –a
Data:09-03-2021
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina: Religie ortodoxă
Unitatea de învățare: Iubirea lui Dumnezeu si raspunsul omului
Subiectul lecției: Biserica -lacas de inchinare si de sfintire a omului“
Tipul lecției: Comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Competente generale:
C.G.1 Utilizarea conceptelor specifice religiei proprii,in conexiune cu diferite manifestari ale credintei.
C.G.2 Manifestarea unui comportament moral,in viata personala si in societate,in accord cu valorile religioase.
C.G.3 Raportarea expierentelor din viata de zi cu zi la principiile religioase,cu respectarea identitatii si diversitatii religioase.

Competente specifice:
C.S.1.2 Compararea unor modalitati diverse de manifestare a vietii religioase sau a unor aspect de invatatura religioasa
C.S.1.3 Analizarea unui mesaj moral-religios, comunicat in forme variate
C.S.3.1 Argumentarea importantei respectului pentru diversitate si a comunicarii intre persoane/grupuri

Obiective operationale :
La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:
O1.-sa demonstreze practic modul de inchinare
O2.-sa identifice partile componente ale unei biserici
O3.-sa identifice obiectele de cult din biserica
O4-sa recunoasca forma si semnificatia unei biserici
O5.-sa enumere darurile ce pot fi aduse la biserica
O6.- sa respecte regulile de comportare in biserica
Strategia didactică
1. Metode şi procedee: conversația, exercițiul, , explicația,lectura explicativa.observarea
2. Mijloace de învățământ: obiectele de cult fisa de lucru , aparatura video , ppt
3. Forme de organizare a activităților: activitate individuală și frontală.
Resurse
Oficiale:
1. Programa școlară pentru disciplina Religie ortodoxă, aprobată prin Omen 3393 din 28 februarie 2017 pentru clasele V-VIII;
2. Planificarea calendaristică orientativă, clasa a VII-a;
3. Iubirea lui Dumnezeu si raspunsul omului;

Temporale:
număr de lecții – 1 oră
durata – 50 min

Bibliografice:
1. Ene Braniste , Liturgica speciala , Editura Basilica Bucuresti 2016
2. Cucoș, Constantin, Educația religioasă, Editura Polirom, Iași, 1999.
3. Cucoș, Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivare şi grade didactice, Editura Polirom, Iași, 1998.
4. Șebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Dorin, Opriș, Monica, Metodica predării religiei, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.
5. Opriș, Monica, Metodologia evaluării, ediția a II-a, Editura Sf. Mina, Iași, 2010.
Scenariul didactic

Nr. Etapele lecţiei Co Timp Activitatea profesorului Activitatea elevului Metode Mijloace de Forme de Evaluare
crt. mp. (min.) Şi învăţământ organizare
procedee
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Momentul 3' • Salutul • Salutul Activitate
organizatoric • Rugăciunea • Rugăciunea frontală
• Notarea absenţelor • Anunţarea absenţelor Proloagele
• Pregătirea pentru începerea orei,citirea sfintilor zilei • Pregătirea pentru începerea orei,elevii
sunt atenti la citirea sfintilor zilei
2. Pregătirea 3' • Se adresează elevilor următoarele întrebări: • Elevii dau răspunsuri: Conversaţia Activitate Aprecieri

elevilor pentru frontală verbale


receptarea -,,Ce este Biserica ? -”Biserica este lacasul sfant , in care
credinciosii se aduna pentru a se ruga si a
noilor
-,,Care sunt cele doua intelesuri ale termenului de asculta invatatura lui Hristos .
cunoştinţe biserica ? -,,comunitatea credinciosilor botezati in
numele Sfintei Treimi si cladirea destinate
-,,Cand a luat fiinta Biserica ? savarsirii cultului divin

- -“la Cincizecime ,in urma predicii Sfantului


Apostol Petru”
-

-,,

-,,

3. Precizarea 1' • Se anunţă titlul lecţiei: Biserica -lacas de inchinare si de • Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi Explicaţia Activitate
titlului şi a sfintire a omului si se comunică, într-o formă accesibilă, ascultă apoi explicaţiile profesorului.. Videoproiector frontală
competenţelor competenţele.
• Se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei.
4. Comunicarea / 20' - -,,elevii asculta la profesor....” Videoproiector Activitate
însuşirea Observație Povestirea frontală
noilor C1
cunoştinţe -Pe tot parcursul lecției profesorul se va folosi
de un material power point pentru a facilita
înțelegerea noilor informații. Conversaţia Aprecieri
verbale
_ Biserica a fost întemeiată, în chip văzut, de
Mântuitorul Iisus Hristos”Biserica este cerul pe
pământ, în care locuiește și Se preumblă Dumnezeu
care este în cer...” Explicaţia
C2 în momentul pogorârii Duhului Sfânt peste
Apostoli, la Cincizecime.
Însă, din cauza persecuțiilor, primele locașuri
creștine de rugăciune au fost
organizate în casele creștinilor, din munti si
paduri ,in pesteri si in catacombe.
În aceste locuri se săvârșea Sfânta Liturghie
(de obicei, pe mormântul unuia dintre martirii ale
carui oseminte erau ingropate tot acolo).
cărui oseminte erau îngropate tot acolo).
În anul 313, Sfantul Imparat Constantin Cel Mare a
acordat libertate crestinilor,
aceștia ieșind din munți, păduri și catacombe și
zidindu-si lacasuri de rugaciune.
Conversaţia Activitate
-,,Elevii asculta explicatiile date de frontală Aprecieri
FORMA EXTERIOARĂ A BISERICII
profesor...” verbale
Privită de sus, biserica are formă de cruce pentru că
Mântuitorul Și-a întemeiat Biserica prin moartea Sa
pe Cruce.Privită din lateral, Biserica este corabia în
care străbatem marea vieții, pentru a ajunge în Explicaţia
Împărăția lui Dumnezeu.
Elevii sunt atenți la
Deasupra bisericii se găsește TURLAîndreptată spre
explicațiile profesorului și
cer, arătând că acest locaș este casa Tatălui nostru
Care este în ceruri. urmăresc prezentarea
- În vârful turlei se află CRUCEA care arată PPT.
iubirea sfântă a lui Hristos, care, prin moartea Sa pe
Cruce, a împăcat cerul cu pământul,deschizând
Împărăția cea cerească. Activitate
-Biserica este orientată cu altarul spre răsărit deoarece frontală
răsăritul simbolizează lumina Povestirea
pe care a adus-o Mântuitorul prin venirea Sa în lume.
-Interiorul bisericii este împărțit în trei părți: pronaos,
naos și altar; unele biserici au și
pridvor.
- PRONAOSUL

este prima încăpere în care intrăm după ce trecem


pragul bisericii, care în vechime era
separată de naos printr-un zid cu uși de comunicare.
Aici stăteau odinioară catehumenii. Aici se păstrează
cristelnița. Aprecieri
- NAOSUL verbale
Explicaţia

este următoarea încăpere, după pronaos. Aici stau


credincioșii în timpul slujbelor. În mijlocul naosului .
se află suspendat
un policandru mare, acesta simbolizând lumina divină
care se coboară din cer peste cei care participă la
sfintele slujbe. De-a
lungul pereților se află stranele în care stau
credincioșii -,,...elevii asculta cu atentie., cele
în vârstă și cei bolnavi. Acestea se termină cu stranele prezentate de
destinate cântăreților. În partea dreaptă a naosului se profesor și notează de pe tablă
află SCAUNUL ARHIERESC pe care îl ocupă schița lecției
arhiereii (episcopi, mitropiliți, patriarh) care vin în
vizită.
- ALTARUL

este partea cea mai importantă a bisericii. Acest loc


este despărțit de
naos prin
CATAPETEASMĂ
sau
ICONOSTAS
. În altar
se săvârșesc cele mai importante sfinte slujbe.Aici
intră doar slujitorii bisericii (dascăli,diaconi, preoți,
episcopi, patriarh).

În partea stângă a altarului se află


PROSCOMIDIARUL
, locul în care sunt
pregătite pâinea și vinul care vor fi sfințite de preot
în timpul Sfintei Liturghii și transformate de Duhul
Sfânt în Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus
Hristos.
- La proscomidiar se află:
SFNTUL POTIR,
SFÂNTUL DISC, STELUȚA ȘI LINGURIȚA,
obiecte liturgice foarte importante.
În mijlocul altarului se află
SFÂNTA
MASĂ
, obiectul cel mai important din biserică.,
în piciorul ei aflându-se sfinte moaște. În timpul
Sfintei Liturghii, pâinea și vinul puse pe Sfânta Masă
se prefac, la rugăciunea preotului și a credincioșilor,
în Trupul și Sângele lui Hristos.
- OBIECTE AFLATE PE SFÂNTA MASĂ:
SFÂNTUL ANTIMIS
este o pânză de formă dreptunghiulară pe care este
pictată icoana Punerii în mormânt a Domnului Iisus
Hristos
Fără Sfântul Antimis nu se poate săvârși Sfânta
Liturghie. În partea de sus a Antimisului se află o
părticică din moastele unui sfânt.
-
SFÂNTA EVANGHELIE

este cartea de slujbă care cuprinde fragmente din


Biblie, în care sunt prezentate viața și învățătura
Mântuitorului nostru Iisus Hristos. La fiecare sfântă
Liturghiese citește din această carte.

CRUCEA
înfățișează răstignirea Mântuitoruluiși ne amintește de
Jertfa Sa mântuitoare.

CRUCEA RĂSTIGNIRII
este o cruce mare din lemn, pe care este pictată
răstignireaMântuitorului Iisus Hristos.
SFÂNTUL CHIVOT
este un obiect care are forma unei bisericuțe. Aici se
păstrează Sfânta Împărtășanie necesară pentru bolnavi
și copii.

SFEȘNICELE

cu lumânări aflate pe SfântaMasă simbolizează


lumina lui Hristos care luminează tuturor. Aceste
suporturi pot avea:
-un braț (simbolizează unitatea dumnezeirii)
-două brațe (simbolizează cele două firi ale
Mântuitorului)
- trei brațe (simbolizează Sfânta Treime)
-șapte brațe (simbolizează cele șapte daruri ale
Sfântului Duh)

În biserică se află multe


ICOANE pe care sunt înfățișate evenimente biblice
sau persoane sfinte. Icoanele înlesnesc și comunicarea
între credincioși și Dumnezeu sau sfinții Săi.

Explicaţia
C3 ,,elevii ascultă cu atenţie.”

C4
1 5. Fixarea
2 şi 3 4 12' -Despre ce am invatat noi 5 astazi ? -Elevii dau raspunsuri.
6 7
Conversaţia 8 9 10
sistematizarea -Care sunt partile componente ale unei biserici ? - „Biserica-Lacas de inchinare si de Apreci
cunoştinţelor C5 -Ce obiecte de cult intalnim in biserica? sfintire a omului” eri
verbal
-Care este forma si semnificatia formei unei -in exterior -turla si in varful ei
e
7. Aprecierea 1' biserici
• Se ?
fac aprecieri generale şl individuale pentru i crucea;biserica
• Elevii asezata
ascultă aprecierile cu altarul spre
răspunsurilor Activitate Aprecieri
activităţii -Cum trebuie
implicarea sa ne comportam
lor în predarea in biserica ?
noilor cunoştinţe. rasarit
orale. frontală verbale
elevilor • Se notează elevii care au participat la lecţie. -in interior – pronaos , naos si altar
-in pronaos- cristelnita
8. Precizarea şi 1' • Se precizează şi se explică tema pentru acasă: „ - • Elevii
-in notează tema înarhieresc,
naos-scaunul caiete şi ascultă
stranele , Explicaţia Activitate
explicarea Elevii ascultă explicațiile la ceea ce vor avea de făcut ca explicaţiile profesorului.
un policandru mare in mijloc; frontală
temei temă și iși notează tema.” -in altar- proscomidiarul,Sfantul Potir,
9. încheierea 1' • Rugăciunea • Rugăciunea
Sfantul Disc , Steluta si Lingurita
activităţii • Salutul. • Salutul
Sfanta masa-Sfantul Antimis,
Evanghelia ,Crucea , Sfantul Chivot si
sfesnicele
-cruce si corabie , simboluri ale izbavirii
lumii de catre Dumnezeu
- reguli în biserică trebuie să respectăm
linistea nu plecăm
în timpul slujbei, când intrămîn biserică
neînchinăm și sărutăm
icoanele cerem binecuvântarea preotului
Exerciţiul
aprindem lumânările
înainte de începerea slujbei ne îmbrăcăm
modest fără sa atragem atenția

6. Asocierea, C6 8' Se citește un citat din cartea ”


• Elevii reflectează apoi comentează Lectura
generalizarea Cum să ne purtăm în Sfânta Biserică Videoproiec
şi aplicarea istorioara prezentata. explicativă Apreci
” tor eri
, protosinghel Nicodim -,,..-elevii povestesc diferite situatii” Problematiz (ANEXA nr. 2) verbal
Măndița și se cere elevilor să identifice regulile de area e
comportare în biserică.

(anexa 2)
și se cere elevilor să identifice regulile de
comportare în biserică -,,....elevii asculta ”

- Profesorul va împărți elevilor fișa ”


Să reflectăm la ceea ce am învățat astăzi
- Elevii completează fișa.


Anexa nr. 1
Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
metoda exploziei stelare

1......................................................
2 ......................................................
Ce? 3…......................................................
......... 4.......................................................
Tatăl
.
nostru
Când Cine
? ?
1………………………………… 1......................................................
2………………………………………… 2 ..........................................................
. 3………………………………………… 3………………………………………
4…………………………………………………… 4.......................................................

De Unde
ce? ?

1……............................................................ 1...................................................
2......................................................... 2...................................................
3........................................................... 3....................................................
4................................................... 4………................................................

Anexa nr. 2
Tatăl nostru – Rugăciunea Domnească
fișă de lucru

Pune ”X” în caseta din dreptul cuvintelor care completează corect enunțul:

1.Cine a rostit prima dată Rugăciunea ”Tatăl nostru”?


Apostolul Petru
Iisus Hristos
Maica Domnului

2.Domnul nostru Iisus Hristos ne-a învățat rugăciunea:


Doamne, Doamne, ceresc Tată
Îngerașul
Tatăl nostru

3. Cum se mai numește această rugăciune?


rugăciune de cerere
rugăciune de laudă
Rugăciunea Domnească

4.Care este singura cerere a rugăciunii care se referă la ”hrana noastră cea trupească”?
a doua cerere
a patra cerere
a șaptea cerere

Anexa nr.3

Istorioarã din pateric

Un frate din Libia a venit la Avva Siluan în Muntele Panepho și i-a spus:

„‒Avva, am un dușman care mi-a făcut mult rău. Mi-a călcat pământurile, pe când eram în lume de multe ori a
încercat să mă rănească. Acum, mai mult decât atât, mi-a pus otravă ca să mă omoare. De asta vreau să-l dau în mâinile
stăpânitorului. Cu siguranță, părinte, dacă va fi pedepsit, sufletului său îi va fi de folos.”
„‒Fă cum crezi fiule!” a spus bătrânul.

„‒Atunci să ne ridicăm părinte, să ne rugăm ca să pot pleca la stăpânitor,” a spus fratele. Așa că s-au ridicat și au
început să se roage. Însă de-ndată ce au ajuns la „iartă-ne nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri (Mt. 6,
12) bătrânul a spus: „și nu ne ierta nouă greșelile noastre precum nici noi nu iertăm greșiților noștri…”

„‒Nu așa părinte!” l-a întrerupt fratele pe bătrân.

„‒Da fiule, așa!” a răspuns bătrânul. „Dacă chiar vrei să mergi la stăpânitor să-ți îndeplinești răzbunarea, Siluan nu se
va mai ruga pentru tine.”

Atunci fratele s-a deșteptat și și-a iertat dușmanul.

S-ar putea să vă placă și