Sunteți pe pagina 1din 3

Scriere cereri de finanţare

Joi, 6 august 2015

S03 – Problema. Obiective generale şi specifice


11:00-12:00 = 60 min

1. Scopul sesiunii

Familiarizarea participantilor cu modul de formulare al obiectivelor proiectului

2. Obiectivele sesiunii

1. Participanţii vor formula nevoi, probleme şi vor identifica idei de proiect


2. Participantii sa stie sa formuleze ob generale
3. Particpantii sa stie sa formuleze ob specifice

3. Agenda
11:00-11:30 30’ Selectarea unei nevoi. Exerciţiu “Generarea ideii de proiect”

11:30-12:00 30’ Formularea obiectivelor. Exerciţiu “Stabilirea obiectivelor unui proiect”

5. Metodologie

ACTIVARE:
11:00 – 11:30 Identificarea problemei. Exerciţiu: generarea unei idei de priect.
Se gandesc la probleme si le scriu pe post-it/uri 5’
Se impart in 3 echipe, se dau cererile de propuneri de proiecte. 5’
Am identificat nevoile din oraş/regiune. Pasul următor este să identificăm finanţatorul:
cosultăm site-uri ale finanţatorilor pe care îi cunoaştem, ne abonăm la site-uri care ne trimit
lunar calendare ale finanţarilor (fonduri-structurale.ro).
2

Primul lucru pe care il facem trebuie sa cautam ceea ce se numeşte Ghidul Solicitantului.
Notiuni despre ghidul solicitantului:
- Data limita până la care trebuie trimisă propunerea de proiect
- Perioadă min şi max a proiectului
- Bugetul proiectului
- Cine este eligibil – ONG, firmă, agenţie etc.
Participantii trebuie sa stabileasca o problema pe care o pot rezolva prin proiectul lor în
funcţie de cererea de finanţare extrasă. Participanţii vor genera o idee de proiect. 10’
Prezentare idee de proiect pe echipe: 10’
11:30– 12:00 Formulare Scop şi Obiective – Mona 10’
Exista mai multe tipuri de obiective atunci cand scriem un proiect:
o obiective generale si specifice (operationale)
o obiective SMART
Exemplificare prin pasi
Obiectivul general: Obiectivul general: reprezintă rezultatul final al proiectului, ce indică modul
în care
proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung. De obicei obiectivul general este ceva
care se atinge mult mai greu şi eventual printr-o multitudine de proiecte.
De ex. Scăderea şomajului din jud. Vaslui sau Îmbunătăţirea nivelul de trai a populaţiei din
mun. Bârlad
• Obiectivele specifice/operaţionale: reprezintă rezultate scontate, intermediare în atingerea
obiectivului general al proiectului. Sunt ţinte de atins ce conduc la beneficii pentru
grupul/grupurile ţintă, care derivă din implementarea proiectului..
Pentru a fi corect formulate, obiectivele specifice trebuie sa fie SMART – specific, masurabil,
adecvat, realist si incadrat in timp.
De obicei unui obiectiv ii corespund 2 sau mai multe activitati. Daca unui obiectiv ii
corespunde o singura activitate atunci acel obiectiv nu este obiectiv ci activitate.
Mai sunt si alte tipuri de obiective: obiective orizontale sunt acele obiective legate de
dezvoltarea durabila, egalitatea de sanse, îmbătrânirea activă. 2
Exercitiu: formarea obiectivelor pentru nevoie de proiect identificată. 15’
Prezentare 5’

6. Necesar de materiale

- 3 seturi de markere de 4 culori (= 5 rosu, 5 albastru, 5 verde, 5 negru)


- Foi flipchart

S-ar putea să vă placă și