Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Profesională Lespezi

LOCAȚIA: Grădinița cu P.N. Bursuc-Deal

DATA: 07.03.2022

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: Paiu Roxana-Petronela

Grupa: combinată

TEMA ANUALĂ: „ Cu ce și cum expimăm ceea ce simțim?”

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Pentru tine, mamă dragă ! ”

TEMA ACTIVITĂȚII: „Cadoul pentru mama mea”

SUBIECTUL ACTIVITAȚII: ,,Felicitare pentru mama”

DOMENIUL EXPERIENȚIAL: Om și Societate ( DOS)

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activitate practică

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare de priceperi și deprinderi


MIJLOC DE REALIZARE: aplicație

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Consolidarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare


2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
3. Activare și manifestare a potențialului creativ .

COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate
2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
2.2. Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină dificultăți.

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse .

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: la sfârşitul activităţii preşcolarii vor fi capabili:

O1 - să denumească materialele necesare realizării lucrării;

O2 - să utilizeze corect instrumentele de lucru


O3 - să folosească tehnica lipitului (prin întindere pe suprafața de lucru);

O4 - să îmbine în mod original elementele pe felicitare (inimioare, flori, fluturi, fotografie)

O5: să păstreze ordine pe masa de lucru;

O6: să analizeze lucrările personale cât și pe cele ale colegilor.

STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode și procedee didactice: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul.


2. Mijloace didactice: lipici, coli cartonate, inimioare, fluturi, flori, fotografii
3. Forme de organizare: frontal, individual.

DURATA: 10-15 minute


Bibliografie:
Curriculum pentru educație timpurie, MEN, 2019;
Petricica M, Petre M, Metodica predării activităților manuale pentru preșcolari, E.D.P. București, 1978.
Petricică, M., Petre, M., (1966), Metodica predării activităţilor manual în grădiniţa de copii, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
Seghedin, E., (2010), Activităţi practice în grădiniţe, Editura Performantică, Iaşi.
DEMERS DIDACTIC

Nr. ETAPELE Ob. CONȚINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE


Crt. ACTIVIȚĂȚII Op.
DIDACTICE
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare
1. Moment Crearea condițiilor necesare desfășurării activității: Conversația Frontal Observ
organizatoric -așezarea scăunelelor în formă de careu; comportamentul
-distribuirea materialului pe măsuțe. Copiii vor fi așezați non-verbal
pe pernuțe.

2. Captarea atenției Vom intra împreună în atelierul de creaţie unde Păpușa Expunerea laptop Frontal
Alexandra ne-a pregătit noi surprize.
Aici vom viziona si audia cantecul “Mama”
3. Anunțarea temei Se prezintă tema activității ,,Felicitare pentru mama”.Sunt Conversația Felicitarea Evaluez
și a obiectivelor anunțați că vor putea realiza acest lucru, colorând și lipind model Frontal capacitatea de a
elementele primite. Se precizează obiectivele urmărite avea răbdare
într-un limbaj accesibil și regulile specifice activităților
practice:- nu se foloseşte mult lipici; Explicația

- lucrăm cu atenție;
- păstrăm ordinea și disciplina;
4. Dirijarea Conversația
învățării Se prezintă produsul-model, realizat în prealabil, Evaluez însușirea
enumerându-se materialele folosite, materiale pe care Observarea unor tehnici de
a) Prezentarea și preșcolarii le descoperă pe măsuțele lor. Frontal lucru și a
intuirea
Se analizează împreună cu copiii lucrarea și se prezentă creativității
lucrării model
succesiunea etapelor de lucru. Planșa
O1 Li se pun elevilor câteva întrebări privind materialele ce model
vor fi folosite.Se demonstrează copiilor etapele de efectuat
în vederea realizării lucrării. Explicația Individual

Se explică sarcinile de lucru pe înțelesul copiilor.


b)Demonstrarea
și explicarea Se precizează faptul că după terminarea lucrării, fiecare
copil va veni pe rând și va expune lucrarea la panou ca să Demonstra-
etapelor de lucru
poată fi admirată. ția
Înainte de începerea lucrului se fac câteva exerciții de Exercițiul Inimioare
O2 încălzire a mușchilor mici ai mâinii:
Etapa 1- se desenează pe fiecare inimioară modelul dorit
(buline, linii drepte, înclinate- copiii de grupă mică vor Fluturi
primi ajutor din partea educatoarei la realizarea modelului Explicația
pe inimioare). 

Etapa a 2-a - se pliază fiecare fluturaș (grupa mijlocie și


Fotografii
grupa mare) Flori
Exercițiul
Etapa a 3-a - se lipesc fluturașii și fotografia pe suprafața
O3 Carioci
de lucru.
Lipici
Etapa a 4-a – în interiorul lucrării se lipesc inimioarele
O4 și un mesaj pentru mama

Etapa a 5-a - se plasează elementele în mod original pe


suprafața dată. Capacitatea de a
Conversația
c)Intuirea denumi
Copiii sunt întrebați despre materialele pe care le-au
materialului materialele de pe
primit, le vor denumi.
didactic masa de lucru
O1
Se vor efectua exerciţii pentru încălzirea muşchilor mici ai
mâinii, imitând diferite acţiuni:

Cad picăturile de ploaie,


Exercițiul
Cad, cad, cad…..

Haideți să prindem picăturile in palme !

Pentru că am prins picăturile, ne-am udat

Haideți să le uscăm……scuturăm mânuțele


Pentru că nu ne-am uscat complet

Haideți să ne ștergem fiecare degețel. Capacitatea de a


O5
desena, modelul
d)Realizarea Se dă startul la lucru.
dorit pe inimioară
temei de către
Pe parcursul timpului de lucru copiii vor fi supravegheați,
copii
vor primi încurajări, indicații și ajutor, acolo unde este
cazul.

Deprinderea de a
Înainte cu câteva minute de expirarea timpului de lucru, aplica lipiciul pe
copiii sunt atenționați să se apropie de final. suprafața data

5. Evaluarea O6 Lucrările vor fi evaluate după următoarele criterii: Conversația Turul Frontal Evaluez
activității finalizarea lucrării, utilizarea culorilor potrivite, aspectul Galeriei Individual capacitatea de a
îngrijit al lucrării. aprecia si de a se
autoaprecia.
6. Încheierea Toți copiii se vor aplauda între ei, iar apoi vor
activității face curățenie la locul de muncă.

Procesul tehnologic

Educatoare: Paiu Roxana Petronela


Tipul activității: activitate practic-aplicativă
Subiectul: ,,Felicitare pentru mama”
Materiale utilizate: felicitare model, carton colorat, inimioare din hârtie colorată,flori, fotografii, fluturi.
Ustensile utilizate: carioci, lipici;
Tehnica: colorare, lipire
Etape de lucru:
1) se deseneaază modelul dorit pe fiecare inimioară;
2) se pliază fluturașii;
3) se lipesc fluturașii și fotografia pe suprafața de lucru
4) se lipesc inimioarele și mesajul pentru mama;
5) se personalizează lucrarea de către copii.

S-ar putea să vă placă și