Sunteți pe pagina 1din 24

CLASA I 2019-2020

 Semestrul I: 15 săptămâni, din care 1 săptămână ,,Vacanţa de toamnă”


 Semestrul al II-lea: 20 săptămâni, din care 1 săptămână „Școala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”

1. Comunicare în limba română CLR - 7 ore pe săptămână


2. Matematică și explorarea mediului MEM - 4 ore pe săptămână
3. Muzică și mișcare MM - 2 ore pe săptămână
4. Arte vizuale și abilități practice AV/AP - 2 ore pe săptămână
5. Dezvoltare personală DP - 1 oră pe săptămână
6. Ed. fizică EFS - 2 ore pe săptămână

SEMESTRUL I
Nr. Unităţi tematice Disciplin Compet Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
crt. a enţe ore
specific
e
1. ACTUALIZAREA 1.1 Actualizarea cunoștințelor din clasa pregătitoare 14 2 săpt.
CLR
CUNOȘTINȚELOR DIN 1.2 Evaluare predictivă I
CLASA PREGĂTITOARE 1.3 COMUNICARE ORALĂ II
1.4 - acte de vorbire: a saluta, a se prezenta
2.1 - dialogul: oferirea unor informații despre identitatea proprie,
2.2 colegii de clasă, viața de școlar
2.3 - reguli de vorbire eficientă: vorbirea pe rând, ascultarea
2.4 interlocutorului, păstrarea ideii
- forme ale discursului oral: povestirea unor întâmplări trăite,
repovestirea unor întâmplări auzite
CITIRE / LECTURĂ

1
-Cartea: numerotarea paginilor, direcţii de orientare în pagină
 Cartea, de Virgil Carianopol
SCRIERE / REDACTARE
-semne grafice care intra in componenta literelor de mana
EVALUARE INITIALA
1.5. Recapitulăm din clasa pregătitoare 8
MEM
1.6. Din nou la școală
2.1. Exerciții de scriere și numărare cu pas indicat
2.2. • Exerciții de poziționare a obiectului în spațiu
5.1. • Exerciții de identificare a unor numere cuprinse între… și
5.2. ….
• Exerciții de sortare a unor obiecte, pe baza unui criteriu dat
• Exerciții de rezolvare de probleme cu sprijin în imagini date
• Exerciții de identificare a formelor geometrice
• Simboluri pentru fenomene ale naturii
• Aparate care folosesc curent electric
Evaluare inițială
1.1 Din nou la școală 2
DP
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă faţă de sine şi faţă de
ceilalţi
Caracteristici personale simple, puncte tari si limite
observabile in activitatile scolare si de timp liber
Cine sunt eu? – autocunoaștere și atitudine pozitivă față de
sine
1.4  Evaluare iniţială: 4
MM 2.1  Cântare vocală în grup si individual
2.2  Intonarea corectă, expresivă și omogenă a cȃntecelor
1.1  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru 4
AVAP 1.2  Caracteristici observabile ale materialelor si instrumentelor
2.1 de lucru;
2.2  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie
de proprietăţi/utilizări;
 Recunoașterea culorilor
 Tehnici simple: lipire
 În clasă( decupare lipire)
 În curtea şcolii(repetiţie, caligrafie, nod)
1.1 Elemente de organizare a activităților motrice 4
EFS Formații de adunare și de deplasare:
2
1.2 -în linie pe un rând
1.3 -în linie pe două rânduri
2.3 -formaţii de deplasare în coloană câte unul
-poziţia drepţi în linie şi în coloană
-pe loc repaus în linie
-pe loc repaus în coloană
-întoarcere prin săritură l-a stânga
-întoarcere prin săritură la dreapta

2. ÎN FAMILIE 1.1 Sunetul si litera. Silaba.Cuvantul 28 4 sapt.


CLR
1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana): III -
1.3 a / A, m / M, u / U, n / N, i / I VI
1.4 COMUNICARE ORALA
- dialogul: oferirea unor informatii despre sine, despre
2.1 familie, locuinta, adresa, despre prieteni
2.2 dialogul: oferirea unor informatii
2.3 CITIRE / LECTURA
2.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
 Doi frati cuminti, de Elena Farago
3.1  Adevarata bogatie
 Bine e la noi acasă, de Emilia Căldăraru
4.1  Familia mea, de Elena Podoleanu
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- punctuația: punctul, semnul întrebării
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- silaba, cuvantul, propoziția, enunțul
Recapitulare – lectura dupa imagini –
Evaluare sumativa
Ridichea uriasa
Recuperare / dezvoltare
1.1 Universul 16
MEM
1.2 • Numerele naturale de la 0 la 31
1.3. • Soarele, sursă de lumină şi căldură
1.6. - importanta Soarelui pentru mentinerea vietii 12

3
3.1. - efecte negative ale Soarelui asupra omului si a plantelor
4.2. EXPERIMENT
5.2. Electricitatea
- importanta electricitatii
Poziții ale unui obiect: verticală, orizontală, oblică, interior,
exterior
Recunoașterea, formarea, citire și, scrierea numerelor
naturale de la 0 la 31
• Numerele naturale de la 0 la 31 (recunoaştere, formare,
citire, scriere, comparare)
• Mai mare, mai mic, egal (>, <, =)
• Compunerea si descompunerea numerelor naturale de la 0 la
31
 Siruri numerice
 Vecinii numerelor
 Ordonare crescator / descrescator
 Numere pare / impare
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult
Secretele corpului omenesc 4
Corpul omenesc scheletul
- identificarea scheletelor corpului omenesc
Adunarea numerelor de la 0 pana la 10. Proprietatile
adunarii
- exercitii de adunare in concentrul 0 - 10
1.1 O zi din viața de școlar 4
DP
3.2 Sarcini de lucru în activitatea școlară și acasă
În drum spre școală
Abilități de comunicare de bază
Sunt punctual la școală
Tipuri de sarcini școlare și încadrarea în timp
Cum comunicăm în clasă
Comunicarea școlară eficientă. Abilități de comunicare de
bază
4
1.1 Cântarea vocală 8
MM 1.2  Cântarea vocală în grup si individual
1.4  Poziția corecta, emisia naturală, dicția, sincronizare
2.1 Timbrul
3.1  Sunete din mediul înconjurător
 Sunete muzicale vocale
 Sunete muzicale vocale
 Mişcare pe muzică: liberă sau sugerată de textul cântecelor
Cântarea vocală
 Cântarea vocală în grup si individual
 Percuția corporală: - bătăi din palme, cu degetul în bancă,
cu palmele pe genunchi
1.1  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 8
AVAP 1.2  Materiale și instrumente
1.3  Tehnici de lucru: pensulație, colaj, amprentare, tăiere,
2.2 decupare după contur, presare, modelare liberă
2.3 1. Coşul cu fructe(pensulaţie, decupare, lipire -colaj)
2. Rama de tablou(lipire –colaj)
 Domenii: Pictură, Colaj, Desen
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: linie modulată, pensulație, colaj,
ștampilare, tăiere, decupare după contur
1.Să modelam…( modelare, presare)
2. Mărul hazliu( rupere, lipire, pensulaţie-forme regulate)
3. Dovleacul(tăiere, lipire, răsucire)
4. Floarea-soarelui( decupare, lipire, pensulaţie)
5. Grivei( decupare, lipire, pensulaţie –forme neregulate)
6. Semnul de carte(decupare, ştampilare, caligrafie)
1.1 Capacități motrice de bază 8
EFS Viteza:
1.2
-viteza de reacţie la stimuli vizuali, auditivi şi tactili
1.3
2.2 -viteza de execuţie în acţiuni motrice singulare
-viteza de deplasare pe direcţie rectilinie
2.3 Capacități motrice de bază
3.1 Îndemânarea
3.2 -coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
Deprinderi de locomoție de manipulare și de stabilitate
3.3. Sărituri
-săritură cu desprindere de pe unul și ambele picioare, de pe
loc și din deplasare
* şcoala săriturii ( pasul săltat şi pasul sărit)

5
3. MUNCIM, ÎNVĂȚĂM, NE 1.1 Dialogul. Linia de dialog 35 5 sapt.
CLR
JUCĂM 1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana): VII -
1.3 e / E, r / R, o / O, c / C, ă / Ă, l / L XI
1.4 COMUNICARE ORALA
- dialogul: oferirea unor informatii despre mediul social
2.1 - reguli de vorbire eficienta, vorbirea pe rand
2.2 - acte de vorbire: a formula o rugaminte, o cerere
2.3 CITIRE / LECTURA
2.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice
3.1 - citirea propozitiilor
3.2  Comparația, de Vasile Poenaru
3.3  Păcălici la scoala, de Nicolae Labiș
 În clasa întâi, de Constantin Dragomir
4.1  Lumea literelor, de Georgiana-Elena
4.2  Povestea lui Puf, micul iepuraș
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- cuvinte care contin diftongul ,,uă”
- scrierea caligrafica a propozitiilor,utilizarea alineatului
- copierea / transcrierea unor cuvinte /propozitii
- formulare de enunturi cu sensurile diferite ale unui cuvant
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- propozitia
- cuvinte cu aceeasi forma, dar cu sens diferit
Recapitulare
Evaluare sumativa
Ajutoarele Scufitei Rosii
Ameliorare / dezvoltare
1.1. Secretele corpului omenesc 20
MEM
1.2. Scaderea numerelor naturale pana la 10
1.3. - exerciții de scadere in concentrul 0 – 10
1.6. Aflarea numarului necunoscut 8
3.1 Probleme care se rezolva printr-o operatie
Recapitulare

6
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
Sport si sanatate
Organe interne majore ale corpul omenesc – localizare 12
Organe interne majore. Recunoaştere / Localizare
Recunoasterea formarea, citirea si scrierea numerelor
naturale de la 0 la 100
- exercitii de scriere si citire a nr. nat. in concentrul 0 – 100
- identificarea cifrei care reprezinta zecile / unitatile
- recunoasterea numerelor pare / impare
Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
Compararea si ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
1.1 Acesta sunt eu 5
DP
1.2 Prezentarea unor trăsături personale elementare. Trăsături
3.2 fizice
Despre mine
Prezentarea unor trăsături personale elementare
Pasiunile mele
Prezentarea unor trăsături personale elementare
Prietenia / Ce este un bun prieten
Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiar
1.3  Cântarea vocală în grup 10
MM 1.4  Mișcare pe muzică
2.1  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
2.2  Elemente de limbaj muzical
 Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist
 Elemente de limbaj muzical
 Interpretarea
 Nuanţe: tare, încet, mediu
Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: dialog, lant
1.1  Domenii: Pictură, Desen, Confectii si jucării 10
AVAP 1.3  Materiale și instrumente
2.1  Tehnici de lucru: hasurare, pensulație, decupare după
2.2 contur, îndoire, snuruire
2.3 1. Martinel(haşurare)
2. Masca –pisica( pensulaţie, decupare, lipire)
3.Marionete pe degete(colorare, decupare, lipire)

7
4.Suportul pentru lumânare(pensulaţie, decorare)
5. Cutiuţa cu amintiri( rupere, tăiere după contur, lipire,
pensulaţie)
6. Noapte de iarnă(pensulaţie, decolorare)
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării, Modelaj
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
origami, modelare liberă
1.Omul de zăpadă( rupere, lipire)
2. Chipul meu (decupare, lipire)
3. Prietenii(decupare, lipire)
4.Copii din lumea întreagă(pensulaţie, decupare, lipire)

1.1 Capacități motrice de bază 10


EFS Îndemânarea
1.2 -coordonarea acţiunilor motrice realizate individual
1.3 Deprinderi de locomoție de manipulare și de stabilitate
2.2 Sărituri
2.3 -săritură cu desprindere de pe unul și ambele picioare, de pe
3.1 loc și din deplasare
3.2 * şcoala săriturii ( pasul săltat şi pasul sărit)
Deprinderi de locomoție de manipulare și de stabilitate
Aruncări și prinderi:
-aruncări lansate de pe loc
-aruncări azvârlite de pe loc
-aruncări la ţintă de pe loc
-aruncări la partener de pe loc
-aruncări la distanţă de pe loc
-prinderi cu două mâini
Deprinderi motrice sportive elementare
Alergare de viteză:
- startul din picioare
- concurs: alergare de viteza cu start din picioare
4. 1.1 Textul. Intonarea propozitiilor 21 3 sapt.
CLR
POVEȘTI LA GURA 1.2 Sunetul si grupul de litere (de tipar si de mana) ce / Ce XII -
SOBEI 1.3 Sunetele si literele (de tipar si de mana): t / T, s / S XIV
1.4 COMUNICARE ORALA
- dialogul: redarea unui dialog între elev si diverse personaje
8
2.1 CITIRE / LECTURA
2.2 - literele mari si mici de tipar si de mana
2.3 -citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
2.4 contin diftongi
- citirea propozitiilor
3.1 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
3.2  Povestea lui Moș Crăciun
3.3  Motanul încălţat, de Charles Perault
3.4  Cei trei purceluși
SCRIERE / REDACTARE
4.1 - literele mari si mici de tipar si de mana
4.2 - organizarea textului scris: asezarea corecta a titlului,
folosirea alineatelor
- cuvinte care contin diftongii ,,ia” si ,,oa”
- copiere / transcriere
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- cuvinte cu inteles opus
Recapitulare
Evaluare sumativa
Ajutoarele lui Mos Craciun
Recuperare / dezvoltare
EVALUARE SEMESTRIALĂ
1.1. Sport si sanatate 12
MEM
1.4. • Recapitulare
1.5.  Evaluare sumativa 4
1.6.  Ameliorare / Dezvoltare
2.2.  Pot mai mult!
3.1. Minte sanatoasa in corp sanatos
4.2. Organe majore ale corpului omenesc – roluri
5.2. • Organe interne majore - localizare 8
• Rolul organelor interne majore ale corpului omenesc
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 31, fără
trecere peste ordin
- gasirea unor sume / diferente
- probleme care se rezolva printr-o singura operatie
9
EVALUARE SEMESTRIALĂ
1.1 Fiecare este important! 3
DP
1.2 Transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale despre
3.2 propriile experiențe de viață
În familie
Identificarea unor sarcini de lucru în contexte variate
Evenimente din viața mea
Prezentarea unor experiențe personale
1.4  Cântarea vocală în grup 6
MM 2.1  Mișcare pe muzică
2.2  Mișcări libere, miscări sugerate de text, de ritm, dansuri
 Elemente de limbaj muzical
 Improvizația spontană colectivă
 Interpretarea: cântec vesel/cântec trist

 EVALUARE SEMESTRIALĂ
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
AVAP 2.1  Materiale și instrumente
2.2  Tehnici de lucru: pensulație, presare, modelare liberă,
2.3 decupare după contur
2.4 1. Joc amuzant (pensulaţie,modelare, presare)
2.5 2. Steluţe mobile (decupare, lipire)
3. Zana Iarna ( îndoire, tăiere)
4. Brăduţul (colaj)
5.Bratara prieteniei (colaj)
6.Lantul (indoire, taiere, lipire)
EVALUARE SEMESTRIALĂ
1.2. Deprinderi motrice sportive elementare 6
EFS Gimnastica acrobatică:
1.3.
2.2 - cumpana pe un genunchi
2.3 - semisfoara
3.1 - podul de jos
3.2 - rulare laterală, dorsală, pe piept și abdomen
3.3. - rostogliri înainte din ghemuit în ghemuit
Elemente ale dezvoltării fizice armonioase
Poziții:
-stând
-stând depărtat
10
-stând pe genunchi
-așezat
-culcat
Mișcări:
braţe
-ducerea braţelor lateral
-ridicarea şi coborârea braţelor prin înainte
-ridicarea şi coborârea braţelor lateral
-rotări / extensii
- flexi
-EVALUARE SEMESTRIALĂ
SEMESTRUL AL II-LEA

Nr. Unitati tematice Compe- Conținuturi Nr.ore Săpt. Obs.


Disciplina
Crt tente
Specifi-
ce

5. DESPRE PRIETENIE 1.2 Scrierea functionala 21 3 sapt.


CLR
1.3 Sunetele si literele (de tipar si de mana):p / P, v / V I - III
1.4 Sunetul si grupul de litere (de tipar si demana) ci / Ci
COMUNICARE ORALA
2.1 - cuvantul, propozitia: utilizarea cuvintelor noi in contexte
2.2 adecvate; intonarea propozitiilor
2.3 - dialogul: oferirea de informatii despre prieteni
CITIRE / LECTURA
3.1 - literele mari si mici de tipar si de mana
3.2 - citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
3.3 contin diftongi
4.1 - citirea propoziţiilor
4.2 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
4.3  Doi prieteni, de Anton Pann
 Veverița Lena și domnul Pițigoi
 Girafa și prietenia
11
SCRIERE / REDACTARE
- scrierea corecta a cuvintelor ce contin diftongi, grupuri de
litere
- organizarea textului scris
- cuvinte care contin diftongul ,,ie”
- scrierea functionala: Biletul, Invitatia
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICARII
- cuvinte cu inteles asemanator
Recapitulare
Evaluare sumativa
Ajutoarele lui Iepurila
Recuperare / dezvoltare
Ameliorare / dezvoltare
1.4. Minte sanatoasa in corp sanatos 12
MEM
1.5. • Recapitulare
1.6.  Evaluare sumativa 4
3.1.  Ameliorare / Dezvoltare
4.2.  Pot mai mult!
Vine vacanta
8

2.2 Toți oamenii au emoții 3


DP
3.1 Trăire și manifestare emoțională. Emoții de bază
Cum mă simt / Cum reacționez în diferite situații
Trăire și manifestare emoțională, starea de bine
1.1  Elemente de limbaj muzical 6
MM 1.3  Sunetul vorbit sau cântat
1.4  Corelarea sunetelor înalte, joase cu mișcări spaţiale
2.1  Timbrul
2.2  Sunete vocal- instrumentale
2.3  Sunete din mediul înconjurător
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Modelaj 6
AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, presre, modelare liberă,
2.2 decupare după contur
1.Soarele şi Luna (decupare asamblare)
2. Copacul prieteniei ( decupare, lipire)

12
3. Oaia (colaj din vata, hartie)
4. La joaca cu prietenii mei (pictura)
5. Personaje din basme (pictura)
6. Bagheta magica (colaj)
1.2 Elemente ale dezvoltării fizice armonioase 6
EFS Mișcări:
1.3
3.1 mâini
3.2 -pe şold
-pe umeri
-la ceafă
trunchi
-îndoire înainte
-îndoire laterală
-aplecare
-răsucire
-extensie
membre inferioare
-ridicarea şi coborârea unui picior prin înainte
-ridicarea şi coborârea unui picior înapoi
-ducerea unui picior lateral
-flexii
-extensii
gât
-răsuciri
-îndoire lateral
-flexii
-extensii
cap
-rotări
Complex de dezvoltare fizică care să cuprindă exerciții
pentru:
-membrele superioare şi inferioare, trunchi, cap, gât

13
6. PATRIA MEA CLR 1.2 Cuvantul. Despartirea cuvintelor in silabe 21 3 sapt.
1.3 Sunetele si literele (de tipar si de mana): IV-
d / D, ș / Ș, î / Î / a, b / B VII
2.1 COMUNICARE ORALA
2.1 - cuvantul, propoziţia / enunţul: utilizarea cuvintelor noi in
2.3 contexte adecvate
- dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul social si
3.1 natural apropiat
3.2 CITIRE / LECTURA
3.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
4.1 conţin diftongi
4.2 - citirea propoziţiilor
4.3 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
 Țara mea, de Otilia Cazimir
 Țara mea, de Andrei Ciurunga
 Povestea preafrumoasei Dochia
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- organizarea textului scris
- scrierea cu majuscula
- scrierea funcţionala: copieri, transcrieri, dictari
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- cuvantul, despartirea cuvintelor in silabe
- cuvinte cu inteles asemanator
Recapitulare / Evaluare sumativa
Proiect – Patria mea
MEM 1.1. Uimitoarele plante 12
1.2. Plante. Rolul radacinii si al tulpinii
1.3. - numirea partilor component ale plantelor
3.1. - verbalizarea rolului radacinii si al tulpinii
4.1. Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, semintelor 8
- verbalizarea rolului frunzelor, florilor, fructelor, semintelor
14
- ordonarea etapelor de crestere a unei plante
- identificarea factorilor de mediu necesari pentru cresterea si
dezvoltarea unei plante
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără
trecere peste ordin
- gasirea unor sume / diferente
Proba adunarii.Proba scaderii
Recapitulare
Evaluare sumativa
Din lumea celor care nu cuvanta
Animale – Scheletul
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu 4
trecere peste ordin
2.2 Școala mea e curată 3
DP
3.1 Norme de igienă la școală
2.3 Am grijă de mine
Norme de igienă personală
Trăiesc sănătos, mănânc sănătos
Stil de viață sănătos
1.3; 2.2  Cântare instrumentală 6
MM 2.3  Cântarea cu acompaniament
3.1  Acompaniament de jucării muzicale realizate de copii
 Jucării muzicale din materiale și obiecte refolosite
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 6
AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
2.4 origami
2.5 1.Peştele ( decupare, bobinare)
2.Buchetul de ghiocei (decupare, lipire)
3.Românaș și româncuță (pictură)
4. Peisaj de primăvară( punctul)
5. Felicitare pentru mama(tehnica quilling)
6. Păpuşa (tăiere, coasere, răsucire, lipire)
1.1 Elemente de organizare a activităților motrice 6
EFS Formații de adunare și de deplasare:
1.2
1.3 -în linie pe un rând
2.3 -în linie pe două rânduri

15
3.3. -formaţii de deplasare în coloană câte unul
-poziţia drepţi în linie şi în coloană
-pe loc repaus în linie
-pe loc repaus în coloană
Complex de dezvoltare fizică care să cuprindă exerciții
pentru:
-membrele superioare şi inferioare, trunchi, cap, gât
Capacități motrice de bază
Forța:
-forţă dinamică segmentară ( musculatura membrelor
superioare, inferioare, spate şi abdomen)
7. CLR 1.1 Scrierea functionala 42 6 sapt.
MAGIA PRIMĂVERII 1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana):j / J, h / H, g / G, ț /Ț VII –
1.3 ,z/Z XIII
1.4 Sunetul si grupurile de litere (de tipar si de
2.1 mana) ge / Ge, gi / Gi
2.2 COMUNICARE ORALA
2.3 - dialogul: oferirea unor informaţii despre mediul natural
apropiat
3.1 - forme ale discursului oral: descrierea unui obiect, unei
3.2 persoane
3.3 CITIRE / LECTURA
3.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice, a cuvintelor care
4.1 conţin diftongi
4.2 - citirea propoziţiilor
4.3 - citirea textelor scurte; asezarea textului in pagina
 Legenda mărțișorului
 Primăvara, de Vasile Alecsandri
 A venit primăvara, de Emilia Plugaru
 Concertul primăverii, de George Coșbuc
 Zâna Florilor
 Mama adoptivă, de Emilia Plugaru
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- scrierea cuvintelor ce contin grupurile de litere ge, Ge / gi,
16
Gi
- formularea unor enunturi continand cuvinte care au aceeasi
forma dar sens diferit
- scrierea funcţionala: jurnalul
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- exerciţii de vocabular lectura
Recapitulare
Evaluare sumativa
Harap Alb, de Ion Creangă
Recuperare / dezvoltare
MEM 1.4. Din lumea celor care nu cuvanta 24
1.5. Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste
1.6. ordin 4
3.1. Recapitulare
5.1. Evaluare sumativa
5.2. Prietenii mei necuvantatori 12
Animale. Organe interne majore – Localizare si roluri
• Organe interne majore la animale. Localizare
• Rolul organelor interne majore ale animalelor
Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu
trecere peste ordin
- gasirea unor sume / diferente
- probleme care se rezolva printr-o singura operatie
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
MISTERELE PLANETEI ALBASTRE
Transformari ale apei: solidificare, topire, evaporare, 8
fierbere, condensare
Surse de energie: apa si vantul. Efecte pozitive si negative
Probleme care se rezolva prin una sau doua operatii
Timpul: ora, ziua, saptamana,luna, anul. Anotimpurile
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!

17
1.2 Trăiesc sănătos, mănânc sănătos 6
DP
2.1 Piramida alimentelor
2.2 În Țara lui Dințișor
2.3 Norme de igienă
3.1 Învăț oriunde și oricând cu plăcere
Importanța învățării pentru propria persoană
Prietenii mei la învățătură
Abilități și atitudini în învățare. Organizarea învățării
Cum să învăț mai bine
Tehnici simple de monitorizare a achizițiilor învățării.
Organizarea învățării
1.3  Melodia: sunete înalte-joase 12
MM 2.2  Mersul melodiei. Legătura dintre text şi melodie
2.3  Nuanţe: tare, încet, mediu
3.1  Procedee armonico-polifonice - grupe alternative: solist-cor,
lanţ, dialog
 Miscare pe muzică
 Miscări sugerate de text
 Miscări sugerate de ritm
 Audiții
 Audierea unor cȃntece interpretate de copii
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 12
AVAP 2.2  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, tăiere, decupare după contur,
2.4 tangram
1.Rândunica( tăiere, lipire)
2. Buburuza( origami)
3..Peisaj de primăvară (dactilopictură)
4.Mielul (tăiere, lipire)
5. Corabia piraților (origami)
6. Barza (tăiere, lipire)
7. Albinuța Maia (pictură)
8. Copacul înflorit (colaj)
 Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării
 Materiale și instrumente
Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după
contur, origami, cusutul nasturelui
1. Câmp înflorit (pictură)
2. Prisaca (pictură)

18
3.Pălaria primăverii
4. Laleaua (origami)
1.2. Deprinderi motrice utilitar-aplicative 12
EFS Echilibru:
2.1.
2.3. -menţinerea poziţiei stând pe vârfuri
-menţinerea poziţiei pe genunchi
-menţinerea poziţiei stând într-un picior pe sol
-menţinerea poziţiei stând într-un picior pe suprafeţe înguste
-menţinerea poziţiei stând într-un picior pe suprafeţe înălţate
Cățărarea-coborârea:
- căţărare-coborâre la scară fixă prin păşire şi apucări
succesive și pe plan înclinat
Escaladare:
-escaladare prin apucare
-escaladare cu sprijin şi păşire pe obstacol
Deprinderi motrice utilitar-aplicative
Tracțiune-împingere:
-deplasarea propriului corp, prin împingeri realizate cu braţele
şi cu picioarele, pe perechi
Târârea:
-târâre pe genunchi și pe coate
Deprinderi motrice sportive elementare
Gimnastică ritmică:
-balansări de brațe
-variații de pași
-întoarceri pe loc
8. CLR 1.1 Repovestirea unor intamplari 28 4 sapt.
EROI DE POVESTE 1.2 Sunetele si literele (de tipar si de mana): f / F, x / X XIII-
1.3 Sunetul si grupurile de litere (de tipar si de mana) che /Che, XVII
1.4 chi / Chi, ghe / GHE, ghi / GHI
2.1 COMUNICARE ORALA
2.2 - dialogul: oferirea unor informaţii despre povesti, filme
2.3 despre copii
2.4 - formularea unei pareri
- forme ale discursului oral: repovestirea
3.1 unor intamplari auzite
3.2 CITIRE / LECTURA
19
3.4 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor mono / plurisilabice
4.1 - citirea propozitiilor si a textelor scurte
4.2  Aladin și lampa fermecată (poveste arabă)
 Cenușăreasa, de Frații Grimm
 Frumoasa și Bestia
 Bunica, de Ștefan Octavian Iosif
SCRIERE / REDACTARE
- literele mari si mici de tipar si de mana
- scrierea cuvintelor ce contin grupurile de litere che, chi, ghe,
ghi
- exerciții de transcriere, copiere. Dictari
- scrierea funcţională: felicitarea
- organizarea textului scris
ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- exercitii de fonetica si vocabular
Recapitulare
Evaluare sumativa
Neghinita, de Barbu Stefanescu Delavrancea
Activitati de recuperare / dezvoltare
MEM 2.1. Cantec, joc si voie buna 16
2.2. Unde si vibratii. Producerea si propagarea sunetelor
3.1. Patrat, dreptunghi, triunhi, cerc: reprezentare grafica 8
Cub, cuboid, cilindru, sfera. Descriere:fete – forma, numar
Colectarea, citirea si inregistrarea datelor
Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
Masurare, masuri, instrumente de masura
Forte si miscare. Caderea libera a corpurilor
4.1. Surse de energie: carbunii si petrolul 8
4.2. Lungimea. Unitati standard: centimetrul (1 m = 100 cm)
6.1. Capacitatea. Unitati nonstandard. Unitati standard:litrul
6.2. Banii. Leul – Monede si banknote
6.3. Schimburi echivalente valoric in concentrul 0 – 100

20
6.4. Recapitulare
Evaluare sumativa
Pot mai mult!
1.1 Meseriile 4
DP
1.2 Meserii cunoscute, denumiri
3.1. Ce știu despre meserii?
3.2. Activități principale, unelte sau instrumente, loc de
3.3. desfășurare
Meseria este brățară de aur
Explorarea meseriilor
Avem nevoie unii de alții
Dezvoltare emoțională și socială
2.1  Miscare pe muzică 8
MM 2.2  Miscări sugerate de text
3.1  Miscări sugerate de ritm
3.2  Audiții
3.3  Audierea unor cȃntece interpretate de copii
1.3  Domenii: Pictură, Colaj, Confectii si jucării 8
AVAP 2.1  Materiale și instrumente
2.3  Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după
2.4 contur, origami, cusutul nasturelui
2.5 1.Tablou de primăvară ( compoziţie liberă- culori calde)
2. Laleaua (origami)
3. Salutări din vacanţă ( felicitare)
4. Moara de vânt (Culori reci, origami, pensulaţie)
 Materiale și instrumente
 Tehnici de lucru: pensulație, pulverizare, decupare după
contur, origami, cusutul nasturelui
1.Evantaiul (origami, pulverizare)
2.Personaje din povești (colaj)
3. Pulovar (coasem nasturi)
4. Baloane colorate (pictură)
1.2. Deprinderi motrice sportive elementare 8
EFS Gimnastica aerobică:
2.1. -pași aerobici de bază
2.2. Deprinderi sportive alternative
2.3. Badminton
1.3 Deprinderi motrice sportive elementare
3.1 Mini-fotbal:
21
3.2 Dribling multiplu, de pe loc
• Conducerea mingii cu piciorul
• Stafete si jocuri cuprinzand procedeele invatate
• Stafete aplicative cu mingea
Aruncarea mingii de oină:
- exercitii pregatitoare
- aruncarea mingii de oina de pe loc, la distanta
- aruncarea mingii de oina sub forma de concurs
9. VINE VARA 1.2 CLR Alfabetul 14 2 sapt.
1.3 Literele (de tipar si de mana): XVII-
1.4 k / K, q / Q, w / W, y / Y XX
COMUNICARE ORALA
2.1 - dialogul: construirea unor dialoguri
2.2 CITIRE / LECTURA
2.3 - literele mari si mici de tipar si de mana
- citirea cuvintelor, enunturilor, textelor scurte
3.1  Vine vara cu vacanță, de Emilia Plugaru
3.2 SCRIERE / REDACTARE
- Literele k, q, w, y mici şi mari de mână
4.1 - Copierea, transcrierea literelor, silabelor, a cuvintelor, a
4.2 propoziţiilor şi a textelor . Dictări
4.3 - Alfabetul limbii române (scrierea cu litere mari și mici de
mână)
- Scrierea funcţională: scrisoarea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:
- Sunetele k, q, w, y
- Articularea vocalelor şi a consoanelor
LECTURA
Un cal înaripat, dupa Petru Demetru Popescu
Somnoroase pasarele, de Mihai Eminescu
Va-can-ta! după Mircea Santimbreanu
Recapitulare finală
Evaluare finală
MEM 1.4. Se apropie vacanta mare 8
1.5. Recapitulare finală
1.6. Figuri si corpuri geometrice. Date. Corpul omenesc
22
2.1. (scheletul)
2.2. Numere naturale de la 0 la 100. Corpul omenesc(organe
3.1. interne majore)
4.1. Adunarea su scaderea in concentrul 0 – 100. Plante si
4.2. animale. Probleme. Transformari ale apei. Surse de energie
6.1. Instrumente si unitati de masura. Forme de energie. Forte si
6.2. miscare. Unde si vibratii
6.3. Evaluare finală
6.4.
Planurile mele de vacanță 2
DP
Dezvoltare emoțională și socială
Vacanţa la bunici de Alina-Georgiana Drosu
1.4  Audiție muzicală 4
MM 2.2  Cântarea prin diferite procedee
3.1  Mișcare pe muzică
3.2  Cântarea vocală în grup și individual
 Evaluarea cântecelor învățate
1.3 Foto-film 4
AVAP Colegii mei
Albumul clasei
1.3 Deprinderi motrice sportive elementare 4
EFS Alergare de rezistenţă:
2.1.
2.2. - alergare de rezistență
- reglarea respirației în efort
3.1 Evaluare finală

MANUALE UTILIZATE:
Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă, Comunicare în limba română, Ed. Didactică și Pedagogică S.A., București 2018;
Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu, Matematică şi explorarea mediului , Ed. Didactică și Pedagogică S.A., București 2018.

AUXILIARE:
A.V. Tăut, E. Lăpușan, A. Todea, A. Achim, Caiet de aplicații- Comunicare în limba română, Ed. Sinapsis, Cluj-Napoca 2018;
A.V. Tăut, E. Lăpușan, A. Todea, A. Achim, Caiet de aplicații -Matematică şi explorarea mediului, Ed. Sinapsis, Cluj-Napoca 2018;
A.V. Tăut, R. Horvath, Caiet de aplicații- Dezvoltare personal, Ed. Sinapsis, Cluj-Napoca 2018.

23
24

S-ar putea să vă placă și