Sunteți pe pagina 1din 5

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT :

NUME ȘI PRENUME CADRU DIDACTIC :


FUNCȚIA DIDACTICĂ : PROF. ÎNV. PRIMAR ȘI PREȘCOLAR
TIPUL INSPECȚIEI/ SESIUNEA :

PROIECT DIDACTC

Tema anuală: Cand, cum si de ce se intampla ?


Tema săptămânii ,,Insectele - prietenele florilor”
Domeniul de activitateDomeniul Om și Societate
Tema activității: ,,Albinuta Uța-Uța”
Mijloc de realizare Activitate practica
Tipul activitații Consolidare priceperi și deprinderi
Domeniu de dezvoltare
 CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI ÎN ÎNVĂȚARE
Dimensiuni ale dezvoltarii
 Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
 Activare și manifestare a potențialului creativ
Scop:
Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior despre insecte (albinuta) şi a abilităţilor practice utilizând corect
materialele şi tehnicile de lucru în activitatea practico-aplicativă.
Obiective operationale:
 Să enumere materiale de lucru aflate pe masă, utilizând un limbaj specific.
 Să lipească elementele componente ( ochișori mobili, aripioare, antenuțe) pe suportul de lucru, în vederea confecționării unei albine;
 Să aprecieze lucrarea, folosind unul dintre criterii: acuratețea lucrării, corectitudine.
Comportamente vizate:
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență.
 Utilizeaza mâinile și degetele pentru realizara de activități variate;
 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri
creative
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul;
Materiale didactice/Mijloace de învățământ: lipici, siluete de animale, soare, nori, suportul de lucru, tabla smart;
Forma de organizare: frontal; pe grupuri; individual
Durata activităţii: 15 - 20 minute
Bibliografie:
1. Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chis – „Piramida cunoașterii”, Editura Diamant, Ag. 2014.
2. ,,Curriculum pentru educatia timpurie” M.E.N. 2019

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII

SECVENȚA Material Evaluare


DIDACTICA CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode si didactic/
procedee mijloace de
invatamant
1.Moment organizatoric Se asigură condiţiile necesare desfăşurării optime a activităţii:
-aerisirea sălii de grupă
-aranjarea mobilierului
- pregătirea materialului didactic.
2.Captarea atenţiei Se realizează prin redarea unui mesaj de la Albina Muncitoare, în -conversația; Tabla smart
care se spune că aceasta are nevoie de ajutorul copiilor pentru a Albina vorbitoare-
putea să culeagă mai mult polen. aplicatie
StoryJumper

Se anunță tema “Albinuța Uța” și obiectivele pe înțelesul copiilor. -


3.Anunțarea temei și a Aceștia vor confecționa albine, folosindu-se de tuburile cilindrice conversația;
obiectivelor din carton, pictate la ALA1, in cadrul centrului Arte.
- explicația;
4.Desfășurarea Se trece la activitatea practică: “Albinuța Uța”
activității
– lipire

- explicația
Etapele activității : - conversația Suportul de lucru,
tubul cilindric ,
1.Intuirea materialelor puse la dispoziție;
ochisori mobili,
Copiii descoperă materialele de pe masă și elementele antenute, - capacitatea de a
aripioare, lipici respecta etapele de
componente cu ajutorul cărora vor confecționa silueta albinei
lucru;
2.Se reamintesc pe scurt tehnicile de lucru și etapele de
- explicația
realizare:
- conversația
- aplicarea lipiciului pe elemente

- lipirea lor pe cilindrul galben, atribuit fiecarui copil

- lipirea corectă a elementelor pentru a obține silueta unei albine


-aplicarea corectă a
4. Se anunță criteriile de evaluare: tehnicii de lucru;

- respectarea etapelor;

- respectarea temei; -capacitatea de a


- exercițiul
realiza evaluarea și
5. Exerciții de încalzire a mușchilor mici ai mâinii .
autoevaluarea
6. Realizarea propriu-zisă a lucrării: lucrărilor conform
- explicația
criteriilor date;
Cadrul didactic îndrumă și ajută acolo unde este necesar. - conversația

Copiii vor realiza evaluarea lucrărilor respectând criteriile


prestabilite la începutul activității : - exercițiul

- respectarea etapelor de lucru;


- respectarea temei propuse;
5.Încheierea activităţii Se fac aprecieri individuale și generale asupra întregii activități. Se
oferă recompense.