Sunteți pe pagina 1din 9

ANALIZA ERGONOMICA A UNUI POST DE INGINER

TOPOGRAF PRIN METODA R.U.N.R.

CAPITOLUL 1.
ANALIZA LOCULUI DE MUNCA: XXX

1.1. Informații generale


Locul de muncă ………………. un birou de topografie şi cadastru.
Firma analizata din punct de vedere ergonomic se numeşte ….., cu sediul în oraşul
Bacău, fiind una din firmele de Topografie şi Cadastru , cele mai bune din zonă.
Înfiinţarea acestui Birou de topografie şi cadastru, sub denumirea SC TOPOGRAFIE
SRL, îi aparţine ing. P V, absolvent al Facultăţii X, în anul X, fiind autorizat să execute
lucrări de topografie şi cadastru. Aici se efectuează măsurarea terenurilor intravilane,
extravilane, păduri şi păşuni, măsurători în baza cărora se întocmesc documentaţiile de
intabulare, dezmembrare, planuri de situaţie etc., în funcţie de solicitările şi necesităţile
proprietarilor.
Sediul se găseşte în ……, având un spaţiu de 116 mp, ca şi casă şi 126 mp ca şi curte.
Firma X oferă tuturor clienţilor servicii de o calitate ireprosabilă, în timpul cel mai scurt,
efectuând măsurători topografice la cele mai mici preţuri din zonă.

CAPITOLUL 2.
DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR ZILNICE
/FILMUL ZILEI DE MUNCĂ

Efectuarea tuturor lucrărilor topografice se realizează respectând normele emise de


Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Acest sediu cuprinde 3 camere (fig.
1-4), bucătarie şi baie cu gresie şi faianţă, curte. Totodată este renovată complet cu centrală
termică, aer condiţionat, parchet, respectiv termopan.
Fig. 1. Birou 1.

Fig. 2. Birou 2.
Fig. 3. Birou 3.

Fig. 4. Bucătărie.

Această firmă X are un personal de 4 ingineri topografi care execută documentaţia de


birou, 2 ingineri, care efectuează măsurători pe teren şi o secretară care ia legătura directă cu
proprietarul şi bineînţeles inginerul autorizat, fiind cel care raspunde în mod direct de buna
funcţionare a firmei şi de realizarea cât mai rapidă şi cu o calitate cât mai bună a
documentaţiilor de intabulare, dezmembrare, planuri de situaţii etc.

Îndatoririle zilnice ale topografilor atât la birou cât şi in teren:


- pregătirea documentaţiei zilnice;
- execută măsurători topografice pe teren și efectuează operațiuni de parcelare,
comasare și dezmembrare terenuri;
- execută măsurători topografice si cadastrale, masuratori GPS, integrarea datele
provenite din masuratori şi alte metode de achiziţie de date;
- Procesează datele obținute pe teren folosind programe software dedicate, ex.
AutoCad, TopoGraph;
- Stabilesc întâlniri cu proprietarii de terenuri în vederea efectuării măsurătorilor sau
pentru clarificarea situației terenurilor;
- întocmesc memorii tehnice;
- copiaza, procesează şi prelucrează datele colectate;
- extragerea datelor din plnşele proiectului (plan situatie, profil longitudinal, profile
transversale), inclusiv prin interpolare acolo unde este cazul, precum si verificarea acestor
planse d.p.d.v. topografic;

- eliberează adeverinţele solicitate de notarii publici în domeniul aplicării legilor


fondului funciar;
- masuri de arhivare şi predare a documentelor.

II. Descriere activități zilnice


Personalul prezent la acest punct de lucru este alcătuit din 3 ingineri, 2 maiștri
aproximativ 50 de muncitori, cu diverse specializări precum sudori, lăcătuși mecanici,
instalatori apă-canal, zidari-tencuitori, fierar betonișți și dugheri. În funcție de volumul de
lucrări numărul personalului muncitor, cât și al personalului tehnic poate fi suplimentat. De
regulă, personalul tehnic va fi suplimentat cu un verificat autorizat în cazul efectuării testelor
nedistructive pentru a testa etanșeitate sudurilor. Colectivul de lucru își desfășoară activitatea
între orele 7.00 – 17.30, respectând următoarea structură:

- 6.00 – plecarea personalului de la locurile de cazare


- 6.15 – trecerea prin punctul de control destinat firmelor ce desfășoară activități de construcții
la intrarea în rafinărie. În anumite cazuri pot avea loc controale inopinate cu etilotestul, fapt ce
poate duce la mici întârzieri.
- 6.20 – sosirea la organizarea de șantier și consemnarea prezenței muncitorilor în condică.
- 6.20 – 6.30 – stabilirea și consemnarea detaliilor finale în permisele de lucru privind
echipamentele și utilajele ce se vor folosi în ziua respective
- 6.30 – 7.00 – aprobarea permiselor de lucru de către reprezentanții Petromidia pentru fiecare
punct de lucru din cadrul șantierului, în special în cazul echipelor ce utilizează utilaje și
echipamente electrice ce pot produce scântei sau flacără. În cazul înregistrării unei
concentrații mari de gaz la punctul de lucru, în urma măsurătorilor efectuate pe teren de către
inginerii Petromidia, se pot sista lucrările până la remedierea defectelor ce au dus la
acumularea de gaz. Această întrerupere trebuie consemnată în jurnalul de șantier.
- 7.00 – 12.00 – program de lucru
- 12.00 – 12.30 – pauza de masă
- 12.30 – 13.00 – obținerea prelungirii permiselor de lucru
- 13.30 – 17.30 – program de lucru
- 17.30 – 17.50 – organizarea personalului pentru plecare
- 17.55 – trecerea prin punctul de control
CAPITOLUL 3.
EVALUAREA ANALITICĂ A SISTEMULUI DE MUNCĂ ANALIZA CRITERIILE
DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚILOR ZILNICE/
PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE DIN PUNCT DE VEDERE ERGONOMIC A
ACTIVITĂȚII ŞI LOCULUI DE MUNCĂ
Dupa acest tabel!

Domenii de Factori de
Criterii de evaluare Criterii de evaluare
investigare influenţă
Înălţime-distanţă 1
Concepţia
Alimentare-evacuare-piese 2
locului de Ao
Aglomerare-accesibilitate 3
muncă
Comenzi-semnale 4
Factorul de
A Securitatea muncii 5
securitate
Ambianţa termică 6
Ambinţa sonoră 7
Ambianţa Iluminat artificial 8
B
fizică Vibraţii 9
Igiena atmosferică 10
Factori Aspectul postului 11
ergonomici Poziţia principală a corpului 12
Poziţia cea mai defavorabilă 13
Sarcina Efort de muncă 14
C
fizică Poziţia de muncă 15
Efort de manipulare 16
Poziţia în timpul manipulării 17
Sarcina Operaţiuni mentale 18
D
nervoasă Nivelul de atenţie 19
Autonomie individuală 20
Autonomie E
Autonomie în grup 21
Relaţii independente de
Factori Relaţii de 22
F muncă
psihologici şi muncă
Relaţii dependente de muncă 23
sociali
Repetitivitat Repetitivitatea ciclului de
G 24
e muncă
Potenţial de muncă 25
Conţinutul
Responsabilitate 26
muncii H
Interes 27

Vedeti modelul de mai jos si informatiile din metoda atasata.


Analiza prin Metod aR.N.U.R şi propunerea de măsuri
Domenii de Factori de influenţă Criterii de Nivelul de Cauze Măsuri propuse pentru
investigare evaluare evaluare nivel de evaluare ridicat
tastatură și mouse
- birou simplist cu spațiu foarte limitat
ergonomice;
pentru depozitarea documentelor;
- suport reglabil pentru
- scaun din lemn;
monitor;
Înălţime-distanţă 2 - periferice PC cu design neergonomic
- scaun reglabil;
a căror utilizare prelungită devine
- birou multifuncțional cu
Concepţia locului de obositoare. -
Ao spațiu de depozitare
muncă
adecvat activității
Alimentare-
3
evacuare-piese
Aglomerare-
1
accesibilitate
Comenzi-semnale 2
Factorul de securitate A Securitatea muncii 2
Factori ergonomici Ambianţa termică 1
Ambinţa sonoră 3
Iluminat artificial 1
Ambianţa fizică B
Vibraţii 3
Igiena atmosferică 1
Aspectul postului 1
Sarcina fizică C Poziţia principală a 2
corpului
Poziţia cea mai
2
defavorabilă
Efort de muncă 1
Poziţia de muncă 4
Efort de manipulare 1
Poziţia în timpul
2
manipulării
Factori psihologici şi Operaţiuni mentale 4
Sarcina nervoasă D
sociali Nivelul de atenţie 5
Autonomie
1
Autonomie E individuală
Autonomie în grup 4
Relaţii independente
1
de muncă
Relaţii de muncă F
Relaţii dependente
1
de muncă
Repetitivitatea
Repetitivitate G 2
ciclului de muncă
Potenţial de muncă 1
Conţinutul
H Responsabilitate 1
muncii
Interes 1
Bibliografie

S-ar putea să vă placă și