Sunteți pe pagina 1din 6

Proiectare hale de productie functionale prin Programul

Operational Capital Uman


Valorile prezentate în cadrul unui buget al proiectului reprezintă
costuri estimate în scopul realizării unei investiții.

 realizarea unei hale de producție funcționale, cu realizarea


totodată a tuturor lucrărilor de instalații necesare;
 achiziția de echipamente și instalații de lucru, dar și montajul
acestora în hala de producție;
 achiziția unor softuri și licențe de fabricație.

Un astfel de proiect implică, de asemenea, următoarele costuri:

 avize și autorizații;
 studii de teren;
 audit financiar;
 dotări;
 branșamente.

Pentru serviciile de consultanță:

 întocmirea cererii de finanțare: 500 de euro;


 întocmirea studiului de fezabilitate: 4.500 de euro;
 asistență pentru implementarea proiectului, dacă se va obține
finanțarea solicitată: 10.000 de euro.

Pentru realizarea lucrărilor de construcții:

 arhitectură: 70.000 de euro;


 rezistență: 30.000 de euro;
 instalații electrice: 10.000 de euro;
 instalații sanitare: 10.000 de euro;
 instalații de încălzire și ventilație: 10.000 de euro.
Pentru achiziția de echipamente și instalații de lucru:

 utilaj 1: 20.000 de euro;


 utilaj 2: 15.000 de euro;
 utilaj 3: 15.000 de euro.

De asemenea, montajul acestor utilaje implică efectuarea unei


cheltuieli suplimentare estimate la 10% din valoarea de achiziție a
utilajelor.

Pentru achiziția activelor necorporale:

 softuri: 7.000 de euro;


 licențe de fabricație: 3.000 de euro.

Întrucât societatea nu are resurse financiare suficiente, ia în


considerare contractarea unui credit bancar pentru
implementarea proiectului, după ce se va semna contractul de
finanțare. Conform ofertelor primite din partea băncii partenere, se
estimează costuri cu comisioanele și dobânzile în perioada de
implementare în valoare de 5.000 de euro.

Cu excepția costurilor bancare, am luat în calcul o cheltuială


suplimentară cu TVA de 19% din valoarea estimată pentru
toate achizițiile din proiect. Astfel, TVA-ul reprezintă 39.900 de euro.

2. Gruparea costurilor în categorii de


cheltuieli
Costurile estimate mai sus se vor grupa în categorii de
cheltuieli (linii bugetare). Astfel, implementarea proiectului va
presupune:

 consultanță tehnică și financiară de 15.000 de euro;


 lucrări de construcții în valoare de 100.000 de euro;
 lucrări de instalații în valoare de 30.000 de euro;
 cheltuielile pentru achiziția utilajelor au fost estimate la 50.000
de euro;
 montajul echipamentelor este estimat la 5.000 de euro;
 achiziția de active necorporale este de 10.000 de euro;
 comisioanele și costurile conexe sunt de 5.000 de euro;
 TVA-ul aferent implementării proiectului reprezintă 39.00 de
euro.

3. Gruparea costurilor în cheltuieli eligibile


și neeligibile
Conform prevederilor ghidului solicitantului, valorile prezentate
anterior se vor grupa în:

 cheltuieli eligibile, pentru care finanțatorul va asigura sprijin


financiar;
 cheltuieli neeligibile, necesare implementării proiectului, dar pe
care beneficiarul investiției va fi obligat să le suporte integral.

Totodată, este necesar să se cunoască procentul ajutorului


financiar nerambursabil pe care finanțatorul în asigură. În
exemplul de față, am estimat un ajutor financiar nerambursabil de
90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Nu există o listă a cheltuielilor eligibile în toate cazurile. Astfel, doar


ghidul solicitantului va indica tipurile de cheltuieli pentru care
finanțatorul poate cere decontarea. În cele mai multe cazuri, dar
nu întotdeauna, următoarele cheltuieli sunt neeligibile:

 achiziția de teren;
 utilaje la mâna a doua (second hand);
 comisioanele bancare;
 TVA, atunci când nu se poate recupera de la stat prin decont,
firma fiind neplătitoare de TVA.

4. Completarea formularului de buget.


Fiecare program de finanțare are un formular (o matrice) special
pentru bugetul investiției. Exemplul ce poate fi descărcat de mai jos
preia elemente comune mai multor măsuri de finanțare, nefiind, în
forma în care este prezentat, speficic niciuneia dintre ele.

5. Completarea planului financiar al


proiectului
După ce a fost realizat bugetul proiectului, este util să se prezinte, de
asemenea, și planul financiar, respectiv sursele de finanțare pentru
investiția propusă.

Valoarea totală a proiectului reprezintă toate cheltuielile estimate


pentru implementarea proiectului, indiferent de sursa de finanțare.

Valoarea eligibilă a proiectului: în această categorie sunt incluse


doar cheltuielile pe care finanțatorul, conform prevederilor din ghidul
solicitantului, le va deconta total sau parțial. Încadrarea eronată a
acestor cheltuieli va determina respingerea proiectului sau aprobarea
unei valori eligibile mai mici. 

Valoarea neeligibilă a proiectului cuprinde toate cheltuielile


necesare implementării proiectului, dar pe care finanțatorul nu le
acoperă, conform prevederilor din ghidul solicitantului. Toate
costurile neeligibile ale proiectului vor fi acoperite în întregime de
către beneficiar.

Ajutorul financiar nerambursabil reprezintă procentul din


valoarea eligibilă a proiectului pe care finanțatorul îl va acoperi din
valoarea investiției și poate ajunge, în unele condiții, la 100%.

Contribuția proprie a beneficiarului la valoarea


eligibilă reprezintă diferența până la 100% din valoarea eligibilă pe
care finanțatorul nu o acoperă. Atunci când ajutorul nerambursabil
este 100%, contribuția proprie la valoarea eligibilă este 0%.

Contribuția totală a beneficiarului la proiect reprezintă


contribuția proprie la valoarea eligibilă, dar și valoarea neeligibilă în
întregime.
Astfel, exemplul folosit în acest articol are următorul plan
financiar:

         
 
Bugetul indicativ al proiectului
         
    Procentul ajutorului financiar nerambursabil (AFN) 90.00%  
    Proiectul necesită construcții și montaj? (DA / NU) nu  
    Procentul maxim admis pentru consultanță 5.00%  
         
         

  Nr. crt. Denumirea capitolului de investiții Cheltuieli eligibile Cheltuieli


  I Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului, din care: 0.00
  a Cheltuieli pentru obținerea terenului  
  b Cheltuieli pentru amenajarea terenului  
  II Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare, din care: 0.00
  a Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare  
  III Cheltuieli pentru consultanță, din care: 15,000.00
  a Studii de teren  
  b Avize, acorduri și autorizații  
  c Consultanța tehnică și financiară 15,000.00
  d Auditul proiectului  
  IV Cheltuieli pentru investiția de bază, din care: 195,000.00
  a Construcții 100,000.00
  b Instalații 30,000.00
  c Montaj utilaj 5,000.00
  d Echipamente, instalații 50,000.00
  e Dotări  
  f Active necorporale 10,000.00
  V Alte cheltuieli 0.00
  a Comisioane, taxe, costul creditului  
  b Cheltuieli diverse și neprevăzute  
  c Instruirea personalului de exploatare  
  VI TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA 210,000.00
  a Valoarea TVA  
  VII TOTAL GENERAL CU TVA 210,000.00
         
         
  Planul financiar al proiectului
         
         
         
    Valoarea totală a proiectului, din care: 254,900.00  
    Valoarea eligibilă a proiectului 210,000.00  
    Valoarea neeligibilă a proiectului 44,900.00  
    Ajutorul financiar nerambursabil 189,000.00  
    Contribuția proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă 21,000.00  
    Contribuția totală a beneficiarului la proiect 65,900.00  
         

S-ar putea să vă placă și