Sunteți pe pagina 1din 4

T 6 : FINALITATILE EDUCATIEI

CLASIFICARE
Educatia (dupa cum demonstreaza inclusiv etimologia ac. concept –lat “educe,educere – a duce, a
conduce”) nu este o activitate desfasurata in sine si pentru sine ci una care urmareste atingerea anumitor
finalitati.
Finalitatilie educatiei – orientarile asumate la nivel de politica a educatiei in vederea realizarii
activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii umane conform anumitor valori angajate in proiectarea
sistemului si a procesului de invatamant
Sensul finalist al educatiei se refera la faptul ca , in fiecare moment al desfasurarii sale, educatia
este orientata si dirijata in functie de finalitatile (rezultatele) pe care aceasta le urmareste. ( aceste
finalitati sunt determinate preponderent de contextul social-istoric in care se desfasoara actiunea
educationala si mai putin de dorinele proprii ale elevului sau ale celui care organizeaza, declanseaza si
conduce actuinea educativa).
Educatia repr. un sistem de actiuni informativ-formative , desfasurate in mod constient si
sistematic asupra subiectului uman in vederea transformarii acestuia in conformitate cu finalitatile
educationale urmarite.
Finalitatile educatiei se structureaza pe 3 niveluri ierarhice:
 ideal educational
 scopuri educationale
 obiective educationale

Idealul educational

 exprima cerintele si aspiratiile unei societati intr-o anumita etapa istorica sub forma unui model
dezirabil de personalitate umana
 are un nivel ridicat de generalitate si se atinge pe termen lung, la realizarea sa contribuind
sistemul educativ in ansamblul sau
 reprezinta legatura dintre ceea ce este si ceea ce trebuie sa devina omul in procesul educatiei
 oricare ar fi societatea in care functioneaza idealul educational, acesta urmareste asadar sa
atinga aspectele definitorii pentru contextul istoric si socio-economic in care acesta urmeaza a
se realiza.Astfel, acesta are valoare orientativa si prezinta generalitate descriptiva pt tot ceea
ce se intreprinde in directia formarii si educarii omului.

Scopurile educationale

 repr. finalitati educationale cu nivel mediu de generalitate care se realizeaza in intervale


medii de timp
 sunt anticipari mentale ale diverselor actiuni de formare a personalitatii umane si se refera
la rezultatele ce urmeaza sa se obtina in cadrul unui sir de actiuni educationale
 detaliaza practic idealul educational la nivelul diverselor situatii instructiv-educative; astfel,
daca idealul educ este unul singur, scopurile educationale vizeaza finalitati educationale
particulare, specifice diverselor laturi ale educatiei, diferitelor nivele si profile de
invatamant si diferitelor tipuri de scoli
 Geissler- 4 perechi de scopuri (contradictorii dar complementare)
1. sc. materiale (centrate pe asimilarea de informatii) si sc. formale (urm. modelarea
aptitudinilor si cultivarea personalitatii);
2. sc. de continut (centrate pe achzitionarea de cunostinte punctuale) si sc. comportamentale
(formarea si interiorizarea unor actiuni sau deprinderi)
3. sc. utilitare (axate pe formarea deprinderilor si competentelor cerute de activitatea practica)
si sc. nepragmatice (vizeaza formarea unor conduite fara finalitate practica imediata)
4. sc. specifice disciplinelor (caracteristice fiecarei materii) si sc. supradisciplinare (dezv.
inteligentei, motivatiei etc.)
 prin continutul lor, sc. educationale poseda o anumita autonomie in raport cu idealul
educational si subordoneaza mai multe obiective particulare
1
Obiectivele educationale

 finalitati educationale cu nivel redus de generalitate ce se realizeaza in intervale scurte de


timp, referindu-se la lectii sau secvente de lectii
 sunt enunturi cu caracter anticipativ care descriu in termeni exacti rezultatele asteptate a
fi obtinute la finele unei secvente de instruire
 Clasificare:
1. In functie de domeniile vietii psihice:
a. ob. cognitive : vizeaza insusirea de cunostinte, deprinderi si capacitati intelectuale
b. ob. afective : se refera la formarea de sentimente, interese, atitudini
c. ob. psiho-motorii : vizeaza comportamente de ordin fizic
2. In fct. de gradul de generalitate:
a. ob. generale : pot fi identificate
#la nivelul intregului sist. de inv. (dand expresie directa idealului educational);
# in fct. de tipul si profilul scolii;
# in fct. de ciclul de inv.(ob. ale inv. primar, gimnazial);
# in fct. de dimensiunile formarii personalitatii( formarea pers. morale, estetice, religioase);
# pe discipline de inv. (ob. ale predarii/invatarii matematicii, muzicii etc);
#la nivelul unor sisteme de lectii ;
# la nivelul unei lectii (ob. fundamental sau scopul lectiei)
3. ob. concrete ce pot fi exprimate operational = expresia anticiparii de catre prof. a unor
comportamente ale elevului observabile si masurabile intr-un timp scurt(timpul unei lectii)

Concl: Idealul vizeaza finalitatea activ. educative in ansamblu, la nivelul intregii societati , in timp ce
scopurile si obiectivele orienteaza desfasurarea unor activitati educative determinante si concrete

PROCEDURI DE OPERATIONALIZARE

Obiectivele sunt finalitati educationale care au un nivel redus de generalitate si se


realizeaza in intervale scurte de timp, referindu-se la lectii sau secvente de lectii
A operationaliza un obiectiv inseamna a-l transpune in termeni de comportament concret,
direct observabil si masurabil. Operationalizarea unui obiectiv educational presupune realizarea unei
suite de precizari: precizarea performantei, precizarea autorului performantei, precizarea
conditiilor concrete in care va avea loc realizarea performantei si stabilirea unui nivel minimal
acceptat de reusita
Proceduri :
 mai intai transpunerea obiectivului in termeni de actiuni, acte, operatii, manifestari
direct observabile
 enuntarea obiectivului sub forma comportamentelor observabile si “masurabile”, cu
ajutorul “vb. de actiune”
 se precizeaza ceea ce va face elevul, performanta de care va fi capabil dupa
anumite secvente ale procesului de predare-invatare
 se precizeaza situatiile de invatare, respectiv conditiile care determina
modificariule educative preconizate
 orice obiectiv sa se refere la activitatea de invatare a elevului, nu la activitatea
profesorului
 trebuie formulat in cat mai putine cuvinte si in termeni comportamentali expliciti,
care sa vizeze o operatie, o actiune singulara
 criteriul de evaluare (vizeaza nivelul reusitei sub unghi calitativ/cantitativ)indicand
cat de eficient trebuie sa fie comportamentul elevilor, la ce nivel trebuie sa se
situeze cunostintele acestora

2
DEF: Operationalizarea = activitatea de transpunere a scopurilor procesului de invatamant in
obiective specifice si a acestora in obiective concrete, prin precizarea unor comportamente
observabile si masurabile
- presupune transformarea unui obiectiv in operatii , manifestari direct
observabile, ceea ce pretinde delimitare si secventiere analitica a obiectivelor si concretizarea lor
Criterii de operationalizare a obiectivelor:

Cezar Barzea: 1. un ob. operational precizeaza o modificare calitativa a capacitatii elevilor


2. e necesar ca pt. fiecare ob. operational sa se precizeze situatiile de invatare sau
conditiile care determina modificarile proiectate si asteptate
3. nivelul realizarii

Dupa stabilirea unui obiectiv general, sunt necesari urmatorii pasi:


# precizarea unor comportamente esentiale care duc la obiectivul general
# formularea unor obiective particulare prin verbe care exprima o actiune observabila
# selectionarea obiectivelor specifice , importante pentru atingerea ob. general
# descrierea conditiilor in care e pus elevul cand trebuie sa demonstreze ca a atins obiectivul
# specificarea criteriului de evaluare, respectiv specificarea performantei minime acceptabile

Alte criterii de operationalizare:


a) concretizarea pretinde ca orice ob. sa se refere la activitatea elevului, nu la cea a
profesorului
b) operationalizarea presupune si precizarea conditiilor didactice/psihologice in care elevii
vor dovedi schimbarea calitativa/cantitativa dorita
c) evaluarea, criteriile, tipurile si modalitatile de apreciere a rezultatelor

Concret, ob. operationalizat trebuie sa raspunde la urm. intrebari:


& CINE? (elevul, grupul de elevi, clasa)
& CE SA FACA? (va da exemple, va indica formele, va rezolva, va propune, va explica)
& IN CE CONDITII? UNDE? CAND? (la sfarsitul activitatii/temei/capitolului toti elevii vor putea
sa..., va cauta singur informatii
& CAT DE BINE? IN CE CANTITATE? (va rezolva corect 3 exercitii din 4 , dupa cateva ore)

AVANTAJE SI LIMITE ALE OPERATIONALIZARII

Valoarea operationalizarii obiectivelor reiese din functiile pe care obiectivele le indeplinesc


in contextul general al instruirii sau in contextul unei activitati:
1. functia anticipativa : ob. este anticiparea unui rezultat dezirabil si realizabil intr-un context pedagogic
2. f. evaluativa: ob. este un reper / sprijin pentru evaluare; raportarea rezultatelor obtinute la obiective
da masura eficientei activitatii desfasurate
3. f. axiologica : ob. sunt expresia unor valori educationale si orienteaza elevii catre aceste valori
4. f. de organizare si reglare a intregului proces pedagogic : ob. subnt adevarate criterii de referinta ce
orienteaza proiectarea, desfasurarea si evaluarea tuturor activitatilor educative si permit , in
consecinta, controlul si (auto)reglarea proceselor pedagogice

Operationalizarea prezinta o serie de avantaje pt profesor:


# faciliteaza comunicarea pedagogica
#constituie garantia repetarii finalitatilor educatiei
# permite o mai buna diagnoza a dificultatilor de invatare
# furnizeaza elaborarea instrumentelor de evaluare
# sporesc responsabilitatile cadrului didactic prin introducerea unor criterii mai ferme in evaluare

Greseli ce insotesc activitatea de operationalizare:


# confundarea ob. cu programa sau cu temele de insusit
# confundarea obiectivelor cu intentiile profesorului
3
# formularea ob. in termeni de proces (ce treb. sa faca elevul pt a ajunge la rezultat ) in loc de produs
(adica ceea ce treb. sa demonstreze pentru a arata ca stie ceea ce are de facut)
# incuderea a mai mult de un ob. in formularea unei etape de invatare
# exprimarea unui ob. printr-un comportament compozit, greu de evaluat, in loc de o operatie singulara

Prof. nu trebuie sa exagereze in operationalizarea ob. uitand de finalitatile ample, cuprinztoare ale
procesului didactic. Ob. trebuie ordonate pe axa simplitate-complexitate.Trebuie sa observe reactiile
spontane, neasteptate ale elevilor(pot fi semnificative). In fct de disciplina, va stabili ob. operationale
cele mai semnificative dpdv didactic.

S-ar putea să vă placă și