Sunteți pe pagina 1din 1

Suport de lecţie ,,Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului, Războiul Troian”, cls.

a-V-a, Istorie,

Adevăr şi legendă: Legendele Olimpului, Războiul Troian

1. Religia grecilor – era politeistă. Grecii pentru a descrie şi explica natura şi lumea înconjurătoare, au
creat legende şi mituri care alcătuiesc mitologia greacă (legendele Olimpului). Religia greacă
cuprindea numeroase divinităţi sau personaje cu însuşiri divine. Muntele Olimp era lăcaşul zeilor.
Zeii arătau asemenea dar erau nemuritori.
2. Zeii Olimpului - au fost:
1. Zeus (zeul cerului) 2. Hera (soţia lui Zeus, zeiţa căsătoriei şi a căminului) 3. Poseidon ( zeul mărilor şi
oceanelor) 4. Afrodita (zeiţa frumuseţii) 5. Ares (zeul războiului) 6. Hefaistos (zeul focului şi al
meşteşugarilor) 7. Atena (zeiţa înţelepciunii) 8. Apollo (zeul artelor) 9. Artemis (zeiţa vânătorii) 10. Demetra
(zeiţa agriculturii) 11. Dionysos (zeul viţei-de-vie şi al vinului) 12. Hermes (zeul comerţului).
3. Războiul troian. Iliada şi Odiseea- a fost un conflict desfăşurat între ahei şi troieni. Războiul este
ilustrat în operele Iliada şi Odiseea de către poetul Homer. Iliada prezintă războiul troian iar Odiseea
prezintă întoarcerea acasă a eroului grec Ulise.
4. Adevărul istoric – descoperirile arheologice confirmă faptul că cetatea Troia a existat. În concluzie
legendele istorice reprezintă izvoare istorice pentru cunoaşterea istoriei poporului grec.

Activităţi de învăţare:

1. Ce este mitologia?
2. Ce este Muntele Olimp?
3. Iliada – Această operă povesteşte despre luptele purtate de grecii ahei pentru cucerirea cetăţii Troia.
Din rândul acestora făcea parte eroul Ahile. Conflictul dintre ahei şi troieni a durat zece ani. În cele
dn urmă, printr-un vicleşug, grecii au reuşit să intre în cetatea Troia ascunşi în interiorul unui cal
uriaş din lemn. Astfel, troienii au fost înfrânţi, iar cetatea lor a fost distrusă.
Odiseea- Atunci când războiul troian s-a încheiat, conducătorul grec Ulise (Odiseu)a plecat de la
Troia, împreună cu tovarăşii săi, spre insula sa natală, Itaca. Călătoria pe mare a durat zece ani, timp
în care ei au trecut prin nenumărate aventuri: au ajuns pe ţărmuri srăine, au fost prinşi de ciclopul
Polifem, au rămas timp de un an la vrăjitoarea Circe. Ulise a reuşit totuşi să ajungă în Itaca, unde
era aşteptat de Penelopa, soţia sa, şi de fiul său, Telemac.
a. Menţionați numele eroului menţionat atât în Iliada cât şi în Odiseea.
b. Menționați o diferență între cele două lucrări.
c. Menționați numele autorului celor două opere.