Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRILA

1. Pentru a opera gestiunea de afaceri este necesar ca:


a) atât geratul, cât și gerantul să aibă capacitate deplină de exercițiu;
b) gerentul să aibă capacitatea de a contracta;
c) geratul să aibă cel puțin capacitate deplină de exercițiu.

2. Răspunderea gerantului poate fi angajată:


a) față de gerant atunci când intervenția sa este apreciată ca fiind necesară, numai dacă vina sa
îmbracă forma intenției sau culpei grave;
b) față de terți numai dacă gestiunea nu este utilă geratului;
c) indiferent de forma vinovăției, în ipoteza în care nu acționează în mod corespunzător.

3. Se vor produce efectele plății nedatorate:


a) numai dacă plata s-a efectuat din eroare, solvensul considerându-se debitor al accipiensului;
b) dacă solvensul efectuează o plată în temeiul unei obligații lovite de nulitate;
c) și pentru ceea ce s-a plătit cu titlu de gestiune de afaceri.

4. Acțiunea în restituire întemeiată pe îmbogățirea fără justă cauză:


a) este imprescriptibilă extinctiv;
b) este prescriptibilă în termenul general de 3 ani;
c) nu poate fi admisă dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acțiune pentru a obține ceea ce îi
este datorat.

5. Îmbogățirea fără justă cauză este justificată atunci când rezultă:


a) din executarea unei obligații nevalabile;
b) din neexercitarea de către cel păgubit a unui drept contra celui îmbogățit;
c) dintr-un act îndeplinit de cel păgubit în interesul său personal și exclusiv pe riscul său.

6. În materia îmbogățirii fără justă cauză, cel care și-a mărit patrimoniul este obligat să restituie:
a) Exhivalentul micșorării patrimoniului părții adverse, în integralitatea sa , indiferent dacă
îmbogățirea nu mai subzistă la data sesizării instanței;
b) În măsura creșterii patrimoniului său, apreciată la momentul intentării acțiunii;
c) În măsura pierderii patrimoniale suferită de cealaltă persoană, dar fără a fi ținut dincolo de
limita propriei sale îmbogățiri.

7. Gestiunea intereselor altuia:


a) încetează dacă geratul decedează;
b) obligă pe gerat la cheltuielile necesare, cheltuielile utile, în limita sporului de valoare
precum și dobânzile din ziua în care au fost efectuate de garat, dacă condițiile gestiunii de
afaceri sunt îndeplinite, chiar dacă rezultatul nu a fost atins;
c) nu obligă pe gerat să execute obligațiile născute din actele necesare și utile încheiate de
gerant, în numele sau în beneficiul său.
8. Ratificarea gestiunii de afaceri de către gerat:
a) transformă retroactiv gestiunea de afaceri într-un contract de mandat;
b) nu obligă geratul la respectarea actelor încheiate de către gerant, care nu i-au fost utile;
c) îl obligă pe gerat la respectarea tuturor actelor încheiate în numele său.