Sunteți pe pagina 1din 3

FIŞA DE ASISTENŢĂ LA ACTIVITĂŢI DIDACTICE

DATA16-03-2020…...................
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT G.P.P.NR.5 SLATINA
NIVEL DE VÂRSTĂ /GRUPA Grupa mare D Fluturasii
PROFESOR MENTOR Torcea Maria
TEMA ANUALĂ Cand,cum si de ce se intampla
PROIECTUL TEMATIC Zâmbetul primaverii
SUBTEMA PROIECTULUI Ziua mamei

DEMERSUL DIDACTIC

MOMENTELE CONŢINUTUL ESENŢIALIZAT AL ACTIVITĂŢII DIDACTICE


ACTIVITĂŢII
Descrieţi modalităţile de pregătire a copiilor pentru activitatea didactică, a materialelor didactice, a
Moment spaţiului educaţional etc.
organizatoric

Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:


 Aerisirea sălii de grupă;
 Amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii;
 Pregătirea materialelor (demonstrativ, distributiv);
 Aranjarea copiilor în semicerc,pe scăunele;

Captarea atenţiei Enumeraţi tehnicile de pregătire psihologică a elevilor pentru activitatea de învăţare

Captarea atenției se realizează în cadrul întâlnirii de dimineață printr-o discuție


despre evenimentul ce urmează a fi în ziua de 8 Martie. Cu ajutorul unor imagini
vom realiza un ciorchine despre mama, activitatea ei în familie și grija pe care ne-
o poartă.

Reactualizarea Prezentaţi cunoştinţele reactualizate şi descrieţi strategiilor de reactualizare a acestora


cunoştinţelor
anterioare
Intrebari despre martisor si despre anntoimul primavara

Anunţarea Identificati obiectivele operaţionale şi modalitatea de anunţare a acestora şi a subiectului lecţiei


obiectivelor
operaţionale şi a
subiectului lecţiei Se anunță tema activității: ,,Ziua mamei”. Astăzi vom asculta o poveste foarte
frumoasa care se numește ,”Inima mamei „
Copiii iși exprimă dorința de a participa la activitățile propuse, iar educatoarea le
prezintă pe scurt obiectivele urmărite:

Dirijarea învăţării Descrieţi situaţiile de învăţare, metodele didactice, mijloacele de învăţământ, formele de
organizare a activităţii de învăţare, comportamentul didactic al profesorului şi al elevilor etc.

DLC: Al catele cuvant este?joc didactic(ordinea cuvintelor in propozitie)


ALA1:Arta:Felicitare pentru mama
ALA2:Imita ce fac eu!-joc de atentie

Asigurarea Enumeraţi formele de verificare a îndeplinirii sarcinilor – verbală, nonverbală, prin raportare la un
model etc.
conxiunii inverse
Verbala prin demonstrarea prin jocuri a activitati desfasurate

Descrieţi formele de organizare a activităţii – individuală, pe grupe, diferenţiată, personalizată –


prin prezentarea sarcinilor de învăţare
Obţinerea

performanţei
Identificaţi şi descrieţi metodele şi instrumentele de măsurare şi apreciere a rezultatelor învăţării
Evaluarea
rezultatelor
învăţării

Se fac aprecieri asupra modului de lucru şi a activităţilor desfăşurate. Se impart recompense

Specificaţi modul în care sunt fixate în memorie cunoştinţele şi deprinderile, cum sunt integrate în
Asigurarea sistemul de cunoştinţe deja existent şi cum sunt utilizate în noi contexte
retenţiei şi a
transferului Jocul silabelor-joc didactic

Semnătura mentorului de practică pedagogic

……………………………………………………