Sunteți pe pagina 1din 5

Perspective administrative și de control privind contractul

individual de muncă

Recrutarea și selecția angajaților

Controlul și evidența muncii

Studentă – Dascălu Georgiana – Denisa

Coordonator – Prof. Tacu Cătălin

Master – Sociologia organizațiilor și resurse umane

Anul I
Recrutarea este procesul prin care firma identifică și atrage oamenii potriviți pentru a ocupa
posturile libere. Pentru cele mai multe companii, recrutarea este o acțiune continuă, astfel încât
salariații care părăsesc organizația sau sunt avansați să fie înlocuiți de alte persoane, îngăduind
dezvoltarea companiei.

În clipa în care un post este liber, iar depatamentul de resurse umane are cale liberă să caute
candidații potriviți, urmează studierea postului și verificarea abilităților, cunoștințelor, experiența
utile pentru ocuparea funcției respective. Trebuie ținut cont de unele aspecte privind postul
respectiv, cum ar fi stilul de management al supervizorului, oportunităţile de avansare, salariul,
localizarea geografică, pentru a fixa profilul candidatului și metodele de recrutare care vor fi
puse în practică. La final, se va găsi un grup de personae cu o posibilă calificare.

Candidații pof fi dintre cei care vor o promovare sau un transfer. Acest tip de participați provin
din surse interne. Persoanele candidate care provin din piața forței de muncă se numesc surse
externe. Aceștia vor fi evaluați și filtrați, iar cel care este mai capabil i se va oferi postul. În
timpul procesului de recrutare, compania o să încerce să determine candidații capabili de
aspectele pozitive ale postului respectiv și să le promită că vor primi compensații tangibile pe
care ei le vor.

Persoanele candidate care vor să se angajeze sunt antrenați într-un set paralel de exerciții, cum
ar fi căpătarea de experiență și urmărirea unui post mulțumitor prin diferite mijloace. La urmă,
persoana candidată își va arăta interesul pentru posturile care se potrivesc calificării lui. În timpul
desfășurării procesului, acesta va încerca, rândul său, să își pună calificările într-o lumină
pozitivă și afle cât de mult poate despre postul respectiv. Candidatul procedează astfel pentru a
se putea decide dacă acceptă sau refuză postul.

Un program de recrutare bun trebuie să aibă în vedere și obiectevele acestuia. Obiectivele


procesului de recrutare sunt strângerea unui număr mare de candidaţi, adunarea unor candidaţi cu
calificări superioare, strângerea unor candidaţi cu real interes pentru postul respectiv,
înregistrarea rapidă a posturilor libere, înregistrarea cu costuri minime a posturilor eliberate,
primirea unor persoane care vor dovedi eficienţă, intrarea unor persoane care vor să rămană în
organizaţie și influenţarea cât mai bună a imaginii companiei. Cu aceste obiective, organizația își
fixează o ordine a priorităților.

Selecția este procesul prin care se identifică, dintr-un grup de candidați, acele persoane care
vor fi angajate și vor avea cele mai bune rezultate în postul pentru care derulează concursul de
selecție. Potrivit ar fi ca persoanele angajate să fie mai bine pregătite decât cele refuzate. Dacă
metodele de selecție folosite au fost alese bine, atunci obiectivul poate fi atins.

Companiile folosesc diferite sisteme de selecție. În primul rând, acestea se bazează pe folosirea
formularelor de angajare și pe interviuri scurte. În al doilea rând, se bazează pe testarea
interviurilor repetate, verificări în cel mai mic detaliu ale bibliografiei etc. Al doilea tip de sistem
de selecție este mai scump și durează mai mult, dar se pot îndeplini avantaje importante prin
selecția cu grijă și amănunțită a candidaților și scăderea riscului angajării unor oameni
nepotriviți.

Firmele trebuie să dețină angajați calificați și motivați pentru a-și putea îndeplini rolul în
interiorul companiei. Personalul unei organizații poate fi ales printr-o selecție foarte amănunțită
sau poate fi perfecționată după angajare, prin programe de pregătire extensive. Datorită acestor
explicații, o selecție neserioasă poate duce la o crește mare a cheltuielilor cu trainingul. Iar o
selecție ca la carte poate scădea cheltuielile postangajare.

Să ai un personal adaptabil poate fi un avantaj mare față de avantajele tehnologice sau cele de
marketing. Un personal de genul acesta va putea să producă sau să introducă un set larg de
metode, care să facă față unui mediu economic în mișcare. Acest lucru se referă la angajarea
celor mai capabili oameni care pot fi descoperiți, persoane care pot fi înstare să se obișnuiască
schimbărilor strategice ale companiei. În situația de față, noțiunea „cei mai buni oameni” se
referă la calități precum abilitățile de comunicare interpersonală, inteligența, legătura permanentă
cu managerul și negocierea.

Mijloacele de selecție folosite țin de nivelul de organizare, numărul de oameni din care se face
selecția, natura postului liber, timpul necesar pentru selecție, presiunea forțelor exterioare cum ar
fi legislația și nivelul de pregătire a candidaților Această acțiune poate avea loc într-o zi sau pe
mai multe zile. Câte o dată una sau mai multe etape ale procesului de selecție sunt schimbate sau
omise în funcție de persoana de la conducere. Uneori, aceste mijloace sunt folosite secvențial.
Adică persoanele angajate trebuie să depășească o anumită secvență pentru a rămâne în cursă și a
fi evaluați în continuare.

Un exemplu practic de recrutare și selecție a angajaților este în organizația S.C. COMDATA


S.R.L. Recrutarea angajaților în această companie se face prin mass-media locală. Anunțul de
recrutare din mass-media are câteva cerințe pe care viitorul angajat trebuie să le respecte. Aceste
cerințe sunt: vârsta, studiile, cazierul, capacitatea de efort, corectitudine, disciplină. Totodată,
solicitantul trebuie să depună un CV la sediul companiei.

Persoanele care vor postul respectiv trebuie să se prezinte la organizație imediat ce au stabilit
prin telefon sau la sediul firmei data și ora la care pot veni și i-au legătura cu specialiștii care se
ocupă de recrutare pentru a demara demersurile pentru angajare. Primul lucru este interviul.
Acesta este unul structural și urmărește interesul solicitantului pentru postul de operator back-
office sau call-center, urmărirea de către acesta a salariului etc. Interviul are ca scop informarea
reciprocă, convingerea și evaluarea. Cu ajutorul mesajelor nonverbale și verbale intervievatorul o
să încerce să descopere dacă persoana candidată poate să satisfacă cu bine cerințele postului.
Candidatul o să fie anunțat că dacă va fi ales în firmă o să participe la cursuri de formare și
inițiere care vor fi plătite.

În ceea ce privește selecția angajaților, compania S.C. COMDATA S.R.L. folosește metode
empirice. Organizația folosește această metodă pentru că în primele 10 zile persoanele selectate
vor fi prezente la cursuri de formare și inițiere. Timp de 10 zile cei aleși vor învăța și se vor
obișnui cu programele de prelucrare de date cu caracter personal. Chiar dacă selecția este
activitatea prin care se hotărăște cine va fi angajat, compania COMDATA SERVICE acordă o
atenție deosebită recrutării pentru ca aria selecției să fie cât mare, astfel încât eșecurile
profesionale să fie cât mai scăzută.

În ceea ce privește contractele individuale de muncă, compania folosește în primă fază


contracte cu durată determinată, iar după aceea se vor utiliza contracte individuale de muncă pe
perioadă nedeterminată. După ce se încheie contractele individuale de muncă se decide un timp
de probă de 5 zile. În acestă perioadă peroana cu pricina se bucură de toate drepturile și
obligațiile unui angajat.
La început, întegrarea noului angajat se face prin realizarea unor vizite de ansamblu în
interiorul organizației și punerea în practică a instructajului de protecție a muncii. După șeful de
departament instruiește persoana angajată privind atribuțiile de serviciu specifice locului de
muncă și îi pune un lider, care să îi urmărească munca și pentru a-i da explicații dacă nu a înțeles
anumite lucruri.

În concluzie, recrutarea și selecția angajaților unei organizații este importantă pentru că datorită
personalului compania poate ajunge la un nivel cât mai mare. În recrutarea și selecția
personalului, mijloacele prin care se desfășoară acest proces trebuie să fie respectate în totalitate.
În caz contrar, se pune în pericol buna fucționare și viitorul companiei.

Bibliografie:

1. Pârvu Andreea Diana, Recrutarea și selecția personalului,


https://www.academia.edu/36742454/Recrutarea_si_selectia_personalului.

2. https://dokumen.tips/documents/recrutarea-si-selectia-resurselor-umane-cu-studiu-de-
caz.html.

S-ar putea să vă placă și