Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘA DE ANALIZĂ A LECȚIILOR ASISTATE

Lecție asistată nr. 1


Școala...................... Mentor/Propunător....................
Data;..........................
Clasa.........................
Disciplina.......................
Tema................
Tipul Lecției.....................
Scopul lecției.......................

Momentel De ce voi face? Ce voi face? Cum voi face? Cu ce voi face?
e lecției Obiectivele Conținuturi Metode de învăță- Resurse
operaționale mânt, forme de materiale
organizare a clasei

Aspecte pozitive Aspecte negative Recomandări/Măsuri

Indicatori FB B S NS
1. Documente de proiectare și planificare
Planificare anuală, planificarea unității de învățare,
schițele de lecție
2. Pregătirea cadrului didactic/formatorului
Științifică de bază psihopedagogică pentru lecția
asistată
3. Baza didactico-materială
Dotare, funcționalitate, utilizare, mijloace de
învățământ, aportul personal în amenajarea
cabinetului, etc.
4. Activitatea la lecții
claritate în formularea și enunțarea obiectivelor
gradul de structurare și organizare al conținuturilor
rigoare științifică a informației
caracterul practic aplicativ al lecției
corelația conținut-strategii didactice -interactiune
raportul dintre activitatea elevilor și profesorilor
interdisciplinaritatea
evaluarea permanentă: feed-back
evaluarea progresului școlar(început și final de lecție)
notarea și motivarea notei-respectarea normelor
docimologice
crearea climatului afectiv motivațional
realizarea obiectivelor lecției
gradul de activare și participare a elevilor la lecție
nivelul general de pregătire a elevilor
rezultatele testelor de cunoștințe și deprinderi, abilități
5. Activitatea educativă
proiectare eficientă
activități științifice, cultural artistice,
activități extrașcolare
6. Aprecieri asupra cunoștințelor elevilor la
disciplina respectivă
7. Stăpânirea limbajului disciplinelor respective
8. Integrarea și implicarea în colectivul școlii
9. Apreciere finală

S-ar putea să vă placă și