Sunteți pe pagina 1din 984

PARTEA I

Anul 190 (XXXIV) — Nr. 528 bis LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Luni, 30 mai 2022

SUMAR

Pagina

Tabloul Național al Arhitecților................................................ 3–983


2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

TA B L O U L N A Ț I O N A L A L A R H I T E C Ț I L O R

Numere de înregistrare radiate din TNA


Partea I
Secțiunea 1: arhitecți cu drept de semnătură
Secțiunea 2a: conductori arhitecți cu drept de semnătură
Secțiunea 2b: urbaniști diplomați cărora li s-a acordat drept de semnătură de
conductor arhitect
Partea a II-a
Arhitecți cu drept de semnătură suspendat
Conductori arhitecți cu drept de semnătură suspendat
Urbaniști diplomați cărora li s-a acordat drept de semnătură de conductor
arhitect suspendați
Anexa I: filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecților din România

N O T Ă:
Tabloul Național al Arhitecților cuprinde, în forma alăturată, arhitecții și
conductorii arhitecți înscriși în Ordinul Arhitecților din România până la data
de 11.05.2022.
Tabloul Național al Arhitecților se utilizează de către filialele teritoriale ale
Ordinului Arhitecților din România în administrarea dreptului de semnătură și de
către autoritățile administrației publice pentru promovarea și autorizarea lucrărilor
de construcții.
Tabloul teritorial al arhitecților este evidența gestionată de către filialele teritoriale
ale Ordinului Arhitecților din România. Lista filialelor este inclusă în anexa I.
Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea
profesiei de arhitect, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
înregistrarea într-un tablou teritorial al arhitecților permite exercitarea profesiei în
toată țara.
ORDINUL ARHITECŢILOR DIN ROMÂNIA
TABLOUL NAŢIONAL AL ARHITECŢILOR (TNA)

Următoarele numere de înregistrare în TNA sunt radiate în urma pierderii parafei individuale: 11, 85, 342, 373, 374, 400, 408, 419, 587, 609, 617, 869, 1182, 1301, 1575, 1600, 1836, 1922,
1943, 1999, 2254, 2488, 2660, 2681, 2719, 2828, 2883, 2999, 3124, 3141, 3163, 3423, 3634, 3703, 3921, 4032, 4601, 4634, 4841, 4857, 4944, 4953, 5250, 5354, 5973, 6064, 6297, 6419,
6546, 6606, 6714, 7007, 7891.

Partea I
Secțiunea 1: arhitecți cu drept de semnătură

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de ABABEI S DAN BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bacău, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Bacău, Stradă: Bucegi, Nr. 115, Scară: C,
Asociat / Societate comercială Etaj: 8, Ap. 26
Salariat / Societate comercială SHAPES ZONE STUDIO SRL - Județ: Neamț,
Ababei Dan 7711 Bacău-Neamț Localitate: Comuna Horia, Stradă: Cîmpului, Nr. 56
DAC PROFESIONAL SRL - Județ: Neamț, Localitate:
Comuna Horia, Stradă: Câmpului, Nr. 56
STUDIO DE ARHITECTURĂ EDY SRL - Județ:
Bacău, Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Neptun,
Nr. 8
Salariat / Societate comercială ADT PROIECT DESIGN SRL - Județ: Neamț,
Asociat / Societate comercială Localitate: Oraș Roman, Stradă: -
Salariat / Societate comercială CODE PROIECT SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Stefan Baciu, Nr. 39M, Ap.
16
Brașov-Covasna-
Ababei Denis Titus 2181 ID PROJECT SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Harghita
Municipiul Brașov, Stradă: 15 NOIEMBRIE, Nr. 90,
Etaj: 3, Ap. 11
CODE PROIECT - Județ: Brașov, Localitate:
Municipiul Brașov, Stradă: Emanoil Bernfeld, Nr. 3,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Scară: 2

3
3
4

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială TOTAL AMI DESIGN - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Vasile Gherghel, Nr. 70
Asociat / Societate comercială INTERIOR STUDIO CONCEPT SRL - Județ:
Constanța, Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
Abălaru-Obancea Oana-Anca 8603 București
Bd. Al. Lapusneanu, nr. 85, bl. LV, ap. 43
ARHI SMART CONCEPT SRL - Județ: Constanța,
Localitate: Municipiul Constanța, Stradă: Str.
I.C.Bratianu, Nr. 100
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
arhitectură ABDIȘA ABDIȘA - Județ: Constanța, Localitate:
Abdișa Abdișa 1028 Dobrogea Asociat / Societate comercială Municipiul Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 143A
PRO URBA SRL. - Județ: Constanța, Localitate:
Municipiul Constanța, Stradă: Bd. Tomis, Nr. 143A
Salariat / Alte forme juridice SPACE SYNTAX AFJ - Județ: Londra, Localitate:
Abdul - Gemil Esenghiul 5486 București (AFJ) Oraș Londra, Stradă: Huguenot Place/Heneage St., Nr.
E15LN
NEDEFINIT / Societate ULTRA CONSTRUCT SRL - Județ: București,
comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Turda, Nr.
Asociat / Societate comercială 114, Bloc: 35, Scară: A, Etaj: 3, Ap. 13, Sector 1, Cod
Abdullah Nazar 5583 București poștal: 011335
IN CITY DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: DOBROGEANU
GHEREA, Nr. 76, Sector 1
Salariat / Societate comercială OM BIROU DE ARHITECTURĂ SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Stradă: Cristian Popișteanu, Nr. 1 – 3 ,
Asociat / Societate comercială Sector 1
Asociat / Societate comercială KNOW HOW DESIGN AND CONSTRUCTION SRL
- Județ: Constanța, Localitate: Municipiul Constanța,
Abduraman Redin Tanior 3622 Dobrogea Stradă: Primăverii, Nr. 4, Bloc: St9, Scară: A, Etaj: 16
HUB_ARHITECTURA SI URBANISM SRL - Județ:
Constanța, Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
Primaverii, Nr. 4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

OM BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:


București, Stradă: crangului, Nr. 15

4
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială SC MEZON-COM SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Str. Szasz Endre,
Salariat / Societate comercială nr. 7/B/1, Cod poștal: 530111
Salariat / Societate comercială PASSIVE HOUSE STUDIO SRL - Județ: Harghita,
Localitate: Comuna Păuleni-Ciuc, Stradă: P, Nr. 14, sat
Abos Ede 4870 Transilvania Șoimeni
PASSIVE ARCHILAB SRL - Județ: Harghita,
Localitate: Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Szasz
Endre , Nr. 7, Scară: B, Ap. 1
SCALOTEC ARCHITECTURE SRL - Județ: Harghita,
Localitate: Comuna Sânsimion, Stradă: sat Sansimion
Salariat / Societate comercială PROGRAPHIC SRL - Județ: București, Localitate:
Abostănoae Alexandru-Marius 8507 București Municipiul București, Stradă: Soldat Neagu Florea, Nr.
7, Etaj: 2, Sector 2
Salariat / Societate comercială POINTLINE ARHITECTURA SRL - Județ: Bihor,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Nicolae Bolcas,
Nr. 27
Abrudan Ioan Tudor 5477 Bihor
ATELIER CUBE STUDIO SRL - Județ: Bihor,
Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: THEODOR
SPERANTIA, Nr. 1, Bloc: PB10, Etaj: 2, Ap. 8
Salariat / Societate comercială POINTLINE ARHITECTURA SRL - Județ: Bihor,
Abrudan Teodora Roxana 9004 Bihor Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Nicolae Bolcas,
Nr. 27
Salariat / Societate comercială BLANK ARHITECTURE SRL - Județ: Timiș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Comuna Dumbrăvița, Stradă: Mihai
Abulil Raida 7328 Arad Eminescu, Nr. 79
SYSTEM INVEST SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Iosif Nemoianu, Nr. 6A
Asociat / Societate comercială ART BUILDING PROJECT SRL - Județ: București,
Asociat / Birou individual de Localitate: Municipiul București, Stradă: Dunavăţ, Nr.
arhitectură 5, Bloc: 59, Scară: 1, Etaj: 2, Ap. 8, Sector 5, Cod
poștal: 51915
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Acai Oana - Maria 5718 București


OANA-MARIA ACAI BIA - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Dunavăţ, Nr.
5, Bloc: 59, Scară: 1, Etaj: 2, Ap. 8, Sector 5, Cod
poștal: 51915

5
5
6

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială QUALITA CONSULTING SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Trotușului,
Asociat / Societate comercială Nr. 88, Sector 1
BILFINGER TEBODIN ROMANIA S.R.L. - Județ:
Ilfov, Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Bucuresti-
Acatrinei Mădălina 4318 București
Nord, Nr. 15-23, Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Cod
poștal: 077190
BILFINGER TEBODIN ROMANIA SRL - Județ:
Ilfov, Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Şos.
BUCUREŞTI NORD, Nr. 15-23
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură EMANUEL RĂZVAN ACHIM - Județ: Maramureș,
Achim Emanuel Răzvan 5648 Nord-Vest
Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Bd. Unirii,
Nr. 10A/5
Asociat / Societate comercială ID ENGINEERING AND ARCHITECTURE SRL -
Achim Roxana Ioana 8232 București Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Mihai Eminescu, Nr. 60, Sector 1
Titular / Birou individual de ADACE DAN ȘTEFAN BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate: Oraș Turda,
Titular / Societate comercială Stradă: Avram Iancu, Nr. 37/A, Ap. 1
Salariat / Societate comercială ARHI DETAILS SRL - Județ: Cluj, Localitate: Oraș
Titular / Societate comercială Turda, Stradă: Avram Iancu, Nr. 37/A, Ap. 1
Adace Dan Ștefan 6276 Transilvania
TEDAVIO SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Cluj-Napoca, Stradă: Calea Turzii , Nr. 231-233
ADSSTUDIO PROIECTARE SRL - Județ: Cluj,
Localitate: Oraș Turda, Stradă: AVRAM iANCU, Nr.
37A, Ap. 1
Asociat / Societate comercială CUB.A STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Erou Ion Scorțan, Nr.
Asociat / Societate comercială 50A, Sector 2
Salariat / Societate comercială VISIO CONSTRUCTION WORKS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Pechea, Nr. 32-26, Etaj: 5, Sector 1


Adam Adrian 3152 București
CRAFT ENGINEERING SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Pechea, Nr.
32-36, Bloc: Cam 8, Scară: Birou nr 8, Etaj: 5, Sector 1
GRN STUDIO DESIGN SRL - Județ: București,
Stradă: Economu Cezarescu, Nr. 27A, Etaj: parter, Ap.
4, Sector 6

6
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială NEDEFINIT, Stradă: -
Asociat / Societate comercială KANLINEA SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Viorelelor, Nr. 13
Asociat / Societate comercială DREI KONSTRUKT SRL - Județ: Brașov, Stradă: -
Brașov-Covasna- DESIGN AS SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Adam Carmen Emanuela 2563
Harghita Municipiul Brașov, Stradă: CRISULUI, Nr. 2, Bloc:
D13, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 19
ASCENDO PROJEKT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Sos.
Pantelimon, Nr. 255, Bloc: 43, Scară: F, Etaj: 4, Ap.
216
Asociat / Societate comercială MANADELUCRU SRL - Județ: Alba, Localitate:
Adam Dorin - Ștefan 4441 București Municipiul Alba Iulia, Stradă: Bdul Transilvania, Nr.
2A, Bloc: M7A
Asociat / Societate comercială ADAM ȘI FIII PROIECTARE, EXECUȚIE,
COMERȚ SRL - Județ: București, Localitate:
Adam Ion 1846 București
Municipiul București, Stradă: Calea 13 Septembrie, Nr.
104, Bloc: 48, Ap. 5, Sector 5
Titular / Societate comercială BIROU DE ARHITECTURĂ ADAM SRL - Județ:
Adam Ovidiu Romi 5782 Timiș Timiș, Localitate: Comuna Dumbrăvița, Stradă: Mihai
Eminescu, Nr. 14
Asociat / Societate comercială ASIMETRIC SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Bacău, Stradă: Vadu Bistriței, Nr. 4, Scară:
C, Etaj: 1, Ap. 10
Adam Paul 4351 Bacău-Neamț
3D CREATIV SRL - Județ: Bacău, Localitate: Comuna
Mărgineni, Stradă: Buzdrugi, Nr. 32, Cod poștal:
607315
Titular / Birou individual de ADAMESCU G. FLORIN-NICOLAE BIA - Județ:
Adamescu Florin Nicolae 1751 București arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bld. Ion Mihalache, Nr. 313
Asociat / Societate comercială DE FRUMU SRL - Județ: Suceava, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială Municipiul Suceava, Stradă: Slt. Alexandru Ienceanu,


Nr. 5, Bloc: 5, Scară: A, Ap. 6
Adamovici Marian - Sebastian 9221 Nord-Est
AVENSIS COMPANY SRL - Județ: Suceava,
Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Ion Neculce,
Nr. 4

7
7
8

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Birou individual de ADETU I. DIANA - BIA - Județ: Brăila, Localitate:
arhitectură Municipiul Brăila, Stradă: Mihai Eminescu
Asociat / Societate comercială DIGHIHAUS SRL - Județ: Brăila, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Brăila, Stradă: Industriei, Nr. 17F
Adetu-Avramescu Diana 10168 Dunărea de Jos
Salariat / Societate comercială BOJDEUCA SRL - Județ: Brăila, Localitate: Comuna
Cazasu, Stradă: Margaritarelor, Nr. 6
DCA URBAN - Județ: Brăila, Localitate: Municipiul
Brăila, Stradă: Bld. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 116A
Asociat / Societate comercială AMBO PRO DESIGN - Județ: București, Localitate:
Adler Sorin 1688 București
Municipiul București, Stradă: Avrig, Nr. 80, Sector 2
Asociat / Societate comercială MOLD PROIECT ASD SRL - Județ: Suceava,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Mărășești, Nr.
7A
Adomniței Bogdan Constantin 5383 Nord-Est
HIGH PERFORMANCE CONCEPT SRL - Județ:
Suceava, Stradă: George Enescu, Nr. 12, Bloc:
Belvedere
Salariat / Societate comercială BOG 'ART SRL - Județ: București, Localitate:
Afanasenco Florin - Marius 5542 București Municipiul București, Stradă: Brezoianu, Nr. 27, Sector
1
Salariat / Societate comercială INVENTIVE SIGNATURE STUDIO SRL - Județ:
Afloarei Alexandra 8514 București București, Stradă: Aleea Zavideni, Nr. 1, Bloc: A10,
Ap. 59
Titular / Birou individual de AFRĂSINEI ALEXANDRA MARIA BIA - Județ:
Afrăsinei Alexandra - Maria 4734 București arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Ștefan cel Mare, Nr. 29, Sector 2
Salariat / Societate comercială URBANO ARHITECT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Agafiţei Georgiana 10326 Iași
Municipiul Iași, Stradă: Grădinari, Nr. 14
Titular / Birou individual de BIA AGAFITEI V. LAURENTIU-ADRIAN - Județ:
arhitectură Vrancea, Localitate: Oraș Odobești, Stradă: Victoriei,
Agafiței Laurențiu Adrian 8298 Muntenia Sud-Est Asociat / Societate comercială Nr. 18, Cod poștal: 625300
ARH APRESTUDIO SRL - Județ: Vrancea, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Oraș Odobești, Stradă: Victoriei, Nr. 22


Asociat / Societate comercială ARHIZO TERA GROUP SRL - Județ: București,
Titular / Birou individual de Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea
arhitectură Lunguletu, Nr. 6, Bloc: D14, Scară: 8, Etaj: 4, Ap. 319,
Aganencei Ștefan 5474 București Sector 2
BIA AGANENCEI STEFAN - Județ: București,
Stradă: Aleea Lunguletu, Nr. 6, Bloc: D14, Scară: 8,
Etaj: 4, Ap. 319, Sector 2

8
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Societate comercială LITHOS GROUP SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Ageu Petrișor Dan 3673 Timiș
Comuna Giroc, Stradă: Semenic , Nr. 13
Titular / Birou individual de AHERGHELIGIȚEI IOANA CRISTINA BIROU
Ahergheligiței Ioana Cristina 7070 Bihor arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Bihor,
Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Podgoria, Nr. 0
Salariat / Birou individual de BIA BOGUS G GHEORGHE VENIAMIN - Județ:
Ailenei Elena Cristiana 11202 Bacău-Neamț arhitectură Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Piaţa Unirii,
Nr. 7, Ap. 13
Asociat / Societate comercială BUILDING DESIGN PARTENERS - Județ: Londra,
Ailincai Ioana 9943 Bacău-Neamț
Stradă: BREMHOUSE YARD
Titular / Birou individual de MONICA - GABRIELA AILINCĂI BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Ailincăi Monica - Gabriela 5167 București
Dimitrie Cantemir, Nr. 16, Bloc: 6, Scară: 5, Ap. 135,
Sector 4
Asociat / Societate comercială INSTANT GROUP SRL - Județ: București, Localitate:
Al - Borayashi Taha 7062 București Municipiul București, Stradă: Palisandrului, Nr. 4,
Sector 1
Asociat / Societate comercială DESIGN GROUP 2000 SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Dezrobirii,
Nr. 18-33, Sector 6
Al Bashtawi Mohammad 1951 București
CP BAMPROIECT SRL - Județ: Dolj, Stradă: Brazda
lui Novac, Nr. 83, Bloc: C8b, Scară: 1, Etaj: 1, Ap. 2,
Sector -, Cod poștal: 200690
Salariat / Societate comercială EKTRA STUDIO SRL - Județ: Cluj, Localitate:
NEDEFINIT / Societate Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Mărginașă , Nr. 52,
comercială Bloc: C, Ap. 5
Alb Cristina Paula 10061 Nord-Vest
RALB ARHITECTURA SRL - Județ: Maramureș,
Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Olteniei, Nr.
2C, Ap. 50
Asociat / Societate comercială YURTARH DESIGN SRL - Județ: Harghita,
Brașov-Covasna-
Albert Csaba 9183 Localitate: Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Bd.
Harghita
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Timisoarei, Nr. 63, Etaj: 4, Ap. 16, Cod poștal: 530233


Asociat / Societate comercială ELCOMEX SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Brașov-Covasna- Asociat / Societate comercială Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Toplita, Nr. 101
Albert Mariana 2149
Harghita ARHITECTURA SRL (HARGHITA) - Județ:
Harghita, Stradă: Zold Peter, Nr. 19

9
9
10

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARHITECTURA SRL (HARGHITA) - Județ:
NEDEFINIT / Societate Harghita, Stradă: Zold Peter, Nr. 19
comercială PECTA SRL - Județ: Harghita, Localitate: Oraș
Brașov-Covasna-
Albert Martin 2148 Asociat / Societate comercială Odorheiu Secuiesc, Stradă: Breslelor, Nr. 16
Harghita
ARHI CONSULT SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Zold Peter, Nr. 19,
Cod poștal: 530110
Brașov-Covasna- Asociat / Societate comercială KONTUR SRL - Județ: Harghita, Stradă: -
Albert-Homonnai Martin 6415
Harghita
Asociat / Societate comercială IDEATIVA LAB SRL - Județ: Covasna, Stradă:
Titular / Societate comercială SALCAMILOR, Nr. 46
Brașov-Covasna-
Albert-Tóth Csilla 7700 IDEATIVA DESIGN SRL - Județ: Covasna,
Harghita
Localitate: Oraș Sfântu Gheorghe, Stradă: Str.
Salcamurilor , Nr. 16
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură ALBESCU ILEANA - Județ: Sibiu, Localitate:
Albescu Ileana Valeria 888 Sibiu-Vâlcea
Municipiul Sibiu, Stradă: Timotei Popovici, Nr. 4, Ap.
10
Asociat / Societate comercială COLOR INSIDE SRL - Județ: București, Localitate:
Albița Georgiana - Maria 4988 București Municipiul București, Stradă: Calea Vacaresti, Nr.
nr.238, Bloc: bl.71, Cod poștal: 040059
Asociat / Societate comercială TOM FINGERPRINT STUDIO SRL - Județ:
Albu Alina - Gabriela 4643 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Matei Basarab, Nr. 90, Sector 3
Salariat / Birouri asociate de ESTUDIO DE ARQUITECTURA PRATS MELERO
arhitectură (BAA) Y ASOCIADOS - Județ: NEDEFINIT, Stradă: Gines
Albu Ana-Maria 8229 Muntenia Vest
de Castro y Alvarez, Nr. 9, Sector ARRECIFE,
LANZAROTE, Cod poștal: 35580
Asociat / Societate comercială MODULUS SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Albu Bogdan-Cosmin 4211 Timiș Timișoara, Stradă: Filaret Barbu, Nr. 8A, Scară: A, Ap.
2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ALL HAUS ATELIER SRL - Județ: Buzău, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Buzău, Stradă: b-dul Unirii, Bloc: A, Etaj:
1, Ap. 5
Albu Ioana Alexandra 8149 Muntenia Sud-Est
ASCO CONSTRUCTII SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Bdul Lacul
Tei, Nr. 80, Sector 2
Salariat / Societate comercială PROSPECT SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Albu Iulian Alexandru 4370 Oltenia
Craiova, Stradă: Unirii, Nr. 64C

10
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ALBU BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Albu Pavel 8839 Prahova Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă:
Zefirului, Nr. 16B
Titular / Birou individual de STEFAN ALBU BIA - Județ: București, Localitate:
arhitectură Municipiul București, Stradă: Serbota, Nr. 1, Bloc:
Albu Ștefan 5489 București
V19, Scară: 1, Etaj: 8, Ap. 161, Sector 5, Cod poștal:
051731
Salariat / Alte forme juridice AECOM DEUTSCHLAND GMBH - Județ: Hessen,
Albu Teodora Elena 10804 Prahova (AFJ) Localitate: Oraș Neu-Isenburg, Stradă: Siemensstarse,
Nr. 10, Cod poștal: 62363
Salariat / Societate comercială ARHITEMA SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Brașov-Covasna- Salariat / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Pictor N Grigorescu, Nr. 4
Aldea Ioana 5745
Harghita STUDIO ARHI 39 DALISE SRL - Județ: Brașov,
Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: -
Salariat / Societate comercială ATELIER MASS SRL-D - Județ: Cluj, Localitate:
Aldea Silviu Virgil 5356 Transilvania
Oraș Turda, Stradă: George Coșbuc, Nr. 8
Salariat / Alte forme juridice AFJ GT3 ARHITECTS - Județ: Londra, Localitate:
Aldescu Maria Valentina 10961 Prahova
(AFJ) Oraș Londra, Stradă: JESMOND THREE SIXTY
Asociat / Societate comercială ARHIRO CONCEPT SRL - Județ: Argeș, Localitate:
Aleca Bogdan 5988 Argeș Municipiul Pitești, Stradă: 1 Decebrie 1918, Bloc: M7,
Scară: B, Etaj: 2, Ap. 12
Salariat / Societate comercială SINGLEART DESIGN SI ARHITECTURA SRL -
Titular / Societate comercială Județ: Brașov, Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: -
Titular / Societate comercială ACS ARHITECTURA SI DESIGN - Județ: Brașov,
Brașov-Covasna-
Alecsandru Emanuel - Ionuț 9830 Localitate: Comuna Cristian, Stradă: Lunga
Harghita
ACS BIM BRASOV - Județ: Brașov, Localitate:
Comuna Cristian, Stradă: Strada Lunga , Nr. 84, Cod
poștal: 507055
Titular / Birou individual de "ALECU NICOLAE LIVIU" BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă:
Alecu Nicolae - Liviu 4985 București
TRAPEZULUI , Nr. 5, Bloc: G-1-A, Scară: A, Etaj: 3,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Ap. 16, Sector 3


Salariat / Societate comercială ATELIER FKM SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Aleseei Ioana 8529 Transilvania
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Somesului, Nr. 35

11
11
12

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială WEST GROUP ARCHITECTURE - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Strada
Stefanescu Barbu Delavrancea, Nr. 5, Sector 1
Alexa Alexandra-Iulia 9163 Transilvania
A+A ARCHITECTURE OFFICE - Județ: Bistrița-
Năsăud, Localitate: Oraș Bistrița, Stradă: Vasile
Goldis, Nr. 17, Cod poștal: 420127
Titular / Birou individual de ALEXA SEBASTIAN BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Asociat / Societate comercială ARHABOUT PROIECT SRL - Județ: Brașov,
Titular / Societate comercială Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Bujorului, Nr.
Asociat / Societate comercială 48
Titular / Societate comercială AS PROIECT SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Brașov-Covasna-
Alexa Sebastian 2170 Municipiul Brașov, Stradă: Valea Cetatii , Nr. 30, Bloc:
Harghita
B27, Scară: A, Ap. 2
AIBA PROIECT SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Municipiul Brașov, Stradă: -
TREI ARHITECTI SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Municipiul Brașov, Stradă: Valea Cetatii, Nr. 30, Bloc:
B27, Scară: A, Etaj: P, Ap. 2, Cod poștal: 500289
Asociat / Societate comercială SC CREATIVE ARCHSTUDIO SRL - Județ:
Alexandrescu Florin Radu 1855 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă: Dr
Ernest Djuvara
Salariat / Societate comercială WARP SERVICES PROVIDERS - Județ: Prahova,
Asociat / Societate comercială Localitate: Comuna Brazi, Stradă: Salcamilor
Alexandrescu Ioana 8587 Prahova
WARP 3D SPACE SRL - Județ: Prahova, Localitate:
Municipiul Ploiești, Stradă: Eroilor, Nr. 2
Salariat / Societate comercială RE-ACT NOW ARCHITECTURE S.R.L. - Județ:
Titular / Birou individual de București, Stradă: Calea Griviței, Nr. 8-10, Sector 1
arhitectură IRINA ALEXANDRESCU BIA - Județ: București,
Alexandrescu Irina 9717 București
Localitate: Municipiul București, Stradă: Bld. Camil
Ressu, Nr. 33, Bloc: N4, Scară: 2, Etaj: 2, Ap. 64,
Sector 3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială DID STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:


Alexandru Adina-Diana 10365 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Fratii Buzesti, Nr. 18,
Etaj: 1
Asociat / Societate comercială CONNIC DESIGN SRL - Județ: Alba, Localitate:
Alexandru Arina Roxana 2303 Alba Municipiul Alba Iulia, Stradă: Nicolae Titulescu, Nr. 1,
Bloc: 280, Scară: G, Ap. 15

12
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială R&T BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Ipotesti
Alexandru Claudiu 9002 Oltenia
ARHITERIUM SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Municipiul Craiova, Stradă: Maresal Al. Averescu, Nr.
17, Bloc: F5, Scară: 2, Ap. 29
Salariat / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ TIPARU
arhitectură BOGDAN - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Craiova, Stradă: Nicolae Titulescu, Nr. 15, Bloc: 16,
Asociat / Societate comercială Ap. 18
Alexandru Daniel 8799 Oltenia RELIEF PROIECT SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Municipiul Craiova, Stradă: Sfintii Apostoli, Nr. 80
ARHITERIUM SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Municipiul Craiova, Stradă: Maresal Al. Averescu, Nr.
17, Bloc: F5, Scară: 2, Ap. 29
Titular / Birou individual de ALEXANDRU IORDAN BIA - Județ: București,
Alexandru Iordan 4583 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Calea
Plevnei, Nr. 20, Sector 1
Salariat / Societate comercială FUSE ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN
Alexandru Liana - Elena 4843 București SRL - Județ: București, Stradă: Ceasornicului, Nr. 17,
Etaj: 1, Cod poștal: 014111
Salariat / Societate comercială M TECH PROIECT SRL - Județ: Neamț, Localitate:
Alexe Ana Maria 2430 Bacău-Neamț
Oraș Piatra Neamț, Stradă: Petru Rares nr. 63
Asociat / Societate comercială SABINART SRL - Județ: București, Localitate:
Alexe Diana Maria 2011 București
Municipiul București, Stradă: Pictor Stefan Dumitrescu
Salariat / Societate comercială PROIECT BUCUREŞTI BUILDING SOLUTIONS
SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
Alexe Mihai 3205 București
București, Stradă: Calea Floreasca, Nr. 246C, Bloc:
CAMERA 8, Etaj: 9, Sector 1
Asociat / Societate comercială SPAȚIAL ARHICONSTRUCT SRL - Județ: Buzău,
Aloub Omer 3355 Muntenia Sud-Est
Localitate: Municipiul Buzău, Stradă: Salvării, Nr. 28
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de CRĂPĂTUREANU CAMELIA BIROU


Altan- arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Vâlcea,
Camelia 10087 Sibiu-Vâlcea
Crăpătureanu Localitate: Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stradă: Dacia,
Nr. 8, Bloc: B, Ap. 1
Asociat / Societate comercială AMCOS CERCUM CONSULTING SRL - Județ:
Altărescu Adrian 2962 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
soseaua Colentina, Nr. 39, Sector 2

13
13
14

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARHIZANE PLAN SRL - Județ: Prahova, Localitate:
Aluchi Andreea Ioana 4523 Prahova
Municipiul Ploiești, Stradă: Rudului, Nr. 76
NEDEFINIT / Societate PZP ARHITECTURA SRL - Județ: București,
comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion Brindei,
Asociat / Societate comercială Nr. 11, Bloc: B1-2, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 55, Sector 2
Asociat / Societate comercială SC CUMULUS ARCHITECTURE SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Stradă: Ion Brezoianu , Nr. 23-25
Amariței Ivona - Luiza 2593 București CUMULUS DEZVOLTARE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion
Brezoianu, Nr. 23-25, Bloc: Corp B, Etaj: 3, Sector 1
TEHNOPROIECT COMTRANS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Calimachi, Nr. 21, Ap. 2, Sector 2
Salariat / Societate comercială K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL - Județ: Cluj,
Amaya-Quer Mateș Irina 7753 Transilvania Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Virgil
Fulicea, Nr. 5, Ap. 1
Asociat / Societate comercială BAAM VISIO ART SRL - Județ: Constanța,
Amărășteanu Ioana 8526 București Localitate: Municipiul Constanța, Stradă: Petru Vulcan
, Nr. 13
Asociat / Societate comercială VANEL EXIM SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Bacău, Stradă: Mihai Viteazu, Nr. 3, Bloc:
3, Etaj: parter
Amâiei Constantin 2428 Bacău-Neamț
PROURBIX SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Municipiul Bacău, Stradă: Nicolae Bălcescu, Nr. 12,
Bloc: 12, Scară: C, Etaj: 3, Ap. 12
Salariat / Societate comercială ARHEA STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Ambăruș Răzvan-Marian 8437 București Municipiul București, Stradă: Calea Dudesti, Nr. 188,
Bloc: C, Etaj: 3, Ap. 25, Sector 3
Salariat / Societate comercială PLANUS BBM SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Brașov-Covasna- Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Acad. David Prodan,
Ambrus Ákos 10425
Harghita Nr. 12
FRAGMENTUM SRL - Județ: Cluj, Stradă: -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de AMET ISAN - BIROU INDIVIDUAL DE


arhitectură ARHITECTURA - Județ: București, Localitate:
Amet Isan 4076 București
Municipiul București, Stradă: TEOFIL , Nr. NR.16 ,
Sector SECTOR 2

14
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură AMZU LELIA FLORENTINA - Județ: Galați,
Amzu Lelia Florentina 812 Dunărea de Jos
Localitate: Municipiul Galați, Stradă: Dunarea, Nr. 25,
Bloc: D8, Scară: 1, Etaj: 3, Ap. 12, Cod poștal: 800609
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ANDREI
arhitectură AMZULESCU - Județ: Arad, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Arad, Stradă: George Coșbuc, Nr. 51
Salariat / Societate comercială DIM CONS INSTAL SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Pindului, Nr. 46
Amzulescu Andrei 6570 Timiș SC STEREOTOMIC STUDIO SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Comuna Moșnița Nouă, Stradă: Sat
MOSNIȚA NOUĂ Str LISABONA, Nr. 33
SC START HOUSE COM SRL - Județ: Arad,
Localitate: Oraș Pecica, Stradă: 211, Nr. 9, Bloc: -,
Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Sector -, Cod poștal: -
Salariat / Societate comercială ALL ARHITECTURA SRL. - Județ: Constanța,
Ana Mirena Dora 10929 Dobrogea Localitate: Municipiul Constanța, Stradă: Unirii, Nr.
19A
Asociat / Societate comercială ANDAR PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Andăr Petruș - Maricel 3860 București Municipiul București, Stradă: DRUMUL MURGULUI,
Nr. 38, Bloc: 54A, Etaj: 7, Ap. 30, Sector 3
Salariat / Societate comercială BIG STUDIO-ARH DESIGN SRL - Județ: Prahova,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Slt. Erou Călin
Cătălin, Nr. 11, Bloc: A, Scară: A, Etaj: 1, Ap. 5
Andone Alexandru 9214 Prahova SC AND1 ARH STUDIO DESIGN SRL - Județ:
Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă:
Bulevardul Republicii, Nr. 159, Bloc: 28C, Etaj: 7, Ap.
27
Salariat / Societate comercială PROFESSIONAL ENGINEERING SOLUTIONS SRL
Salariat / Societate comercială - Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Nicolae Filimon, Nr. 45-47, Sector 6, Cod
Andone Radu-Cătălin 8391 București poștal: 060302
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

S.C. BURO CONSULTING DESIGN SRL - Județ:


Ilfov, Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Tuberozelor,
Nr. 10, Bloc: Vila B8

15
15
16

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială SC ESZTANY STUDIO SRL - Județ: Harghita,
Asociat / Societate comercială Localitate: Comuna Leliceni, Stradă: Leliceni, Nr.
55.B, Cod poștal: 537268
Brașov-Covasna-
Andras Szilard 10012 OROM STUDIO SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Harghita
Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: str.Culmei
13/A/12, Bloc: 13, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 12, Cod
poștal: 530193
Asociat / Birou individual de ANDRÁS ALPÁR BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURA - Județ: Harghita, Localitate:
Brașov-Covasna- Asociat / Societate comercială Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Sincraieni, Nr. 8
András Alpár 4871
Harghita PROJECTA1 ARCHITECT SRL - Județ: Harghita,
Localitate: Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă:
Sincraieni, Nr. 8
Titular / Birou individual de ANDRECA ION VASILE BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Cluj-Napoca, Stradă: Donath, Nr. 211
Andreca Ion Vasile 4577 Transilvania
TRANS FORM SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Onisifor Ghibu, Nr.
12
Salariat / Societate comercială DECO ARCHITECTS STUDIO SRL - Județ:
Andreescu Elena - Luciana 9478 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Intr. Pinului, Nr. 25, Bloc: 7, Ap. 15, Sector 6
Asociat / Societate comercială ANDREESCU & GAIVORONSCHI SRL - Județ:
Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Piața
Andreescu Ioan 371 Timiș
Sf. Gheorghe, Nr. 4, Etaj: 2, Ap. 10, Cod poștal:
300085
Titular / Birou individual de VLAD ANDREESCU - Județ: București, Localitate:
arhitectură Municipiul București, Stradă: Aleea Lungulețu, Nr. 5,
Salariat / Societate comercială Bloc: V3, Etaj: 7, Ap. 32, Sector 2
Andreescu Vlad 4310 București
METROUL SA - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Gutenberg Johann, Nr. 0,
Ap. 0, Sector 5, Cod poștal: 50027
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ALDEPA COMPANY - Județ: București, Stradă:


NEDEFINIT / Societate Transilvaniei
Andrei Ada 8090 București
comercială STEFFMAN BUSINESS SRL - Județ: Ilfov,
Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Nita Pintea
Salariat / Societate comercială PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE
Andrei Adelina-Daniela 9150 București ENGINEERING SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Leonida, Nr. 5, Sector 2

16
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială TECHO ROMANIA SRL - Județ: București,
Andrei Adrian 6798 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Splaiul
Independenței , Nr. 319, Sector 6
Asociat / Societate comercială ARCHISIGN STUDIO SRL - Județ: București,
Andrei Ana - Alexandra 4790 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Iancu
Brezeanu nr.4
Titular / Birou individual de ANDREI CARMEN ELENA BIA - Județ: București,
Andrei Carmen Elena 2731 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: str.9 mai , Nr.
1, Bloc: 25, Scară: A, Etaj: 7, Ap. 28, Sector 6
Salariat / Societate comercială ARHITECTURA SPS SRL - Județ: Constanța,
Andrei Claudia 5100 Sibiu-Vâlcea Localitate: Municipiul Mangalia, Stradă: Oprea
Crușoveanu, Nr. 28
NEDEFINIT / Societate ALDEPA COMPANY - Județ: București, Stradă:
comercială Transilvaniei
NEDEFINIT / Societate ING PROIECT SRL - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
comercială Tulcea, Stradă: Garii , Nr. 5
Andrei Constantin 8007 București
NEDEFINIT / Societate STEFFMAN BUSINESS SRL - Județ: Ilfov,
comercială Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Nita Pintea
Asociat / Societate comercială MINDRU PROIECT SRL - Județ: Tulcea, Localitate:
Oraș Isaccea, Stradă: 1 Decembrie, Nr. 45
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ANDREI
Andrei Cristina 114 Iași arhitectură CRISTINA - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași,
Stradă: Piața Unirii, Nr. 5, Scară: b, Etaj: 2, Ap. 10
Asociat / Societate comercială STIL STUDIO - Județ: Ilfov, Stradă: privighetorilor
Asociat / Societate comercială 10A
Asociat / Societate comercială ARCHISIGN STUDIO SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Iancu
Salariat / Societate comercială Brezeanu nr.4
NOBILA CASA CONSTRUCT SRL - Județ: Ilfov,
Andrei Dan - Radu 7602 București Stradă: alunis
TOTALAIG ENVIRO SERV SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Barbu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Delavrancea
MASTER C. A. DESIGN SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Șos. Câmpia
Libertății, Nr. 64
Asociat / Societate comercială ARCADA STUDIO DESIGN - Județ: București,
Andrei Eugen 3425 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Mihail
Kogălniceanu, Nr. 1, Scară: A, Etaj: 1, Ap. 2

17
17
18

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de ANDREI FLORIN DORU BIA - Județ: București,
Andrei Florin Doru 2981 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: 9 MAI, Nr. 1,
Bloc: 25, Scară: A, Etaj: 7, Ap. 28, Sector 6
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ANDREI
arhitectură LUCIAN - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași,
Salariat / Societate comercială Stradă: Străpungerii Silvestru, Nr. 62, Bloc: CL11,
Asociat / Societate comercială Scară: A, Etaj: 5, Ap. 18
Andrei Lucian 6910 Iași CONTUR STUDIO ARHITECTURA SRL - Județ:
Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Păcurari, Nr.
133, Bloc: 600, Scară: A, Etaj: 4
RTBA ARCHITECTS SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Anastasie Panu , Nr. 15
Asociat / Societate comercială FORUM 105 ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Mărășești, Nr.
Salariat / Societate comercială 42, Sector 4
Salariat / Societate comercială ARCHA ATELER DESIGN - Județ: București, Stradă:
Salariat / Societate comercială TUDOR VLADIMIRESCU
Salariat / Societate comercială DAT CONSTRUCTIVE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: STIRBEI
Andrei Marian - Cătălin 5318 București VODA , Nr. 119
3D ARHI-PRO TEAM SRL - Județ: Dâmbovița,
Localitate: Comuna Crevedia, Stradă: Uzinei, Nr.
158M7
SANTIER IN LUCRU SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Comuna Domnești, Stradă: Trandafirilor, Nr. 1A
ROMCONSTRUCT GROUP SRL - Județ: Prahova,
Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Sitarului
Salariat / Societate comercială MOKA STUDIO DESIGN SRL - Județ: București,
Andrei Natașa - Lee 9789 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Prof. Moise
Nicoară, Nr. 17, Sector 3
Asociat / Societate comercială ASSEMBLED ARCHITECTURE AND DESIGN SRL
Andrei Oana Adriana 7882 Muntenia Vest - Județ: Dâmbovița, Localitate: Municipiul Târgoviște,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Stradă: Bd. Unirii, Nr. 25


Asociat / Societate comercială ATELIER MAR SRL - Județ: Iași, Localitate:
Andrei Radu 5267 Iași Municipiul Iași, Stradă: Piața Unirii, Nr. 5, Scară: b,
Etaj: 2, Ap. 10

18
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială PYCRIS SRL - Județ: Teleorman, Localitate: Oraș
Salariat / Societate comercială Roșiorii de Vede, Stradă: Mihail Kogalniceanu, Bloc:
L11, Ap. 90
Andrei-Uțeanu Cristina 6234 București
SC IBB IMOBILIARE ROMANIA SRL - Județ: Ilfov,
Localitate: Oraș Pantelimon, Stradă: SOSEAUA DE
CENTURA, Nr. 48A
Salariat / Societate comercială ARHIPRO SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Asociat / Birou individual de Timișoara, Stradă: Ana Ipătescu, Nr. 29, Bloc: 21, Etaj:
arhitectură 6, Ap. 24
Asociat / Societate comercială ANDREICA NICOLAE SERGIU BIA - Județ: Cluj,
Andreica Nicolae Sergiu 5661 Transilvania
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Bld.
Nicolae Titulescu, Nr. 147, Ap. 11
CERDAC STUDIO - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Nicolae Titulescu
Salariat / Birou individual de BIA ANDREICUT IOAN SABIN - Județ: Timiș,
arhitectură Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Socrate , Nr.
Andreicuț Ioan Sabin 384 Timiș Salariat / Societate comercială 10A, Etaj: 3, Ap. 3
SC TERASIT SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Boema, Nr. 12
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură RÎȘNIȚĂ IOANA-LAURA - Județ: NEDEFINIT,
Salariat / Societate comercială Stradă: -
Salariat / Societate comercială SC DESIGN PROIECT CONSTRUCT SRL - Județ:
Andres Ioana-Laura 5282 Timiș Caraș-Severin, Localitate: Oraș Reșița, Stradă:
Canalului, Nr. 46
CIRRUS STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Ctin Brâncoveanu, Nr.
43, Bloc: sp com 3, Etaj: parter
Asociat / Societate comercială VIOREN&CO SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Baia Mare, Stradă: Tineretului, Nr. 8
Andreșan Florin Dan 6866 Nord-Vest DAN.ANDREȘAN.DESIGN.ARHITECTURE SRL -
Județ: Maramureș, Localitate: Municipiul Baia Mare,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Stradă: Tineretului, Nr. 8

19
19
20

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială IGLOO ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Lt. Sachelarie
Asociat / Societate comercială Visarion, Nr. 14, Bloc: 117C, Scară: A, Etaj: 5, Ap. 24,
Asociat / Societate comercială Sector 2
IGLOO ASSOCIATED ARCHITECTS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Andreșoiu Bruno Andrei 1886 București Constantin Sandu Aldea, Nr. 12
IGLOO ARCHITECTURE. SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Brezoianu ,
Nr. 4
IGLOO ARCHITECTURE - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Brezoianu,
Nr. 4
Titular / Birou individual de ANDRIESCU IOANA BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Titular / Societate comercială Cluj-Napoca, Stradă: Aleea Băița, Nr. 1
Andriescu Ioana 4873 Transilvania
AIM PLANNERS SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Liviu Rebreanu, Nr.
62, Ap. 4
Salariat / Societate comercială ARTDOM CONCEPT SRL - Județ: Suceava,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Muncii
FREYA ART & DESIGN SRL - Județ: Suceava,
Andrieș Roxana Doina 8242 Nord-Est
Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Barbu
Stefanescu Delavrancea, Nr. 9A, Bloc: -, Scară: -, Etaj:
-, Ap. -, Sector -, Cod poștal: 720082
Asociat / Societate comercială NEZ STUDIO SRL - Județ: Suceava, Localitate: Oraș
Asociat / Societate comercială Gura Humorului, Stradă: Ionel Pop, Nr. 17
Andrieș Tudor Victor 8243 Nord-Est
ZEN STUDIO AGD SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Oraș Gura Humorului, Stradă: Ionel Pop, Nr. 17
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ION
arhitectură ANDRIU - Județ: Suceava, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială Suceava, Stradă: 6 Noiembrie
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială DESIGN A&T SRL - Județ: Suceava, Localitate:


Andriu Ion 619 Nord-Est
Municipiul Suceava, Stradă: B-DUL G. ENESCU , Nr.
18
ARTPROIECT SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Municipiul Suceava, Stradă: Humorului, Nr. 76
Titular / Birou individual de PAUL LIVIU ANDRIUCA BIA - Județ: București,
Andriucă Paul - Liviu 5779 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Baba Novac,
Nr. 8A, Bloc: B, Ap. 411, Sector 3
20
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ANDR-ONE ARCHRO SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Salariat / Societate comercială Oraș Voluntari, Stradă: Pritopescu Constantin, Pipera,
Androne Dan 9350 București Nr. 7, Cod poștal: 077191
SANTIER IN LUCRU SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Comuna Domnești, Stradă: Trandafirilor, Nr. 1A
Asociat / Societate comercială ARHICLOUD SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Andrușcă Alexandru-Antonel 9989 Nord-Est
Comuna Grămești, Stradă: Sat Grămești, Nr. 372
Salariat / Societate comercială RD SIGN SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Aneci Ionela Angela 7781 Timiș Timișoara, Stradă: Vulturilor, Nr. 14, Cod poștal:
300458
Salariat / Societate comercială SC ARCHISTRESSSTUDIOS TM SRL - Județ: Timiș,
Anghel Anamaria Andreea 6306 Timiș Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: B-dul 16
Decembrie 1989, Nr. 11, Ap. 19
Salariat / Birou individual de ANGHEL ION BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brăila, Localitate: Comuna
Anghel Camelia-Octaviana 5180 Dunărea de Jos Salariat / Societate comercială Tufești, Stradă: Sf. Nicolae, Nr. 42
GLORIA DOMUS - Județ: Brăila, Stradă:
LACRAMIOARELOR, Nr. 30, Bloc: C2
Salariat / Societate comercială 9H BIROU ARHITECTURĂ SRL - Județ: Argeș,
Anghel Cecilia Rozalia 9456 Oltenia Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Justiției, Nr. 14,
Etaj: 1, Ap. 2
Salariat / Societate comercială ANIMAL QUEST SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: -
Titular / Societate comercială ARMINIUS STRUCTURES SRL - Județ: Timiș,
Titular / Birou individual de Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: -
arhitectură BIROU ARHITECT ANGHEL SRL - Județ: Timiș,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Treboniu
Anghel Constantin 318 Timiș Laurean, Nr. 6, Ap. 3
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
ANGHEL CONSTANTIN - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: -
ARHITECT ANGHEL SRL - Județ: Timiș, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Municipiul Timișoara, Stradă: Treboniu Laurean, Nr.


6A

21
21
22

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ADA CONCEPT DESIGN SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Pantelimon,
Asociat / Societate comercială Nr. 115, Sector 2
Asociat / Societate comercială ART TEMPLE SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Șos. Pantelimon, Nr.
115, Bloc: 400A, Scară: B, Ap. 69, Sector 2
Anghel Daniel - Alexandru 4940 București ADA CONCEPT ARHITECTURA SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Șos. Pantelimon, Nr. 115, Bloc: 400A, Scară: B, Ap.
69, Sector 2
ADA CONCEPT STUDIO DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bd. Iuliu Maniu, Nr. 7, Bloc: corp A, Sector 6
Salariat / Societate comercială LIGNA PROD COM SRL - Județ: Dâmbovița,
Anghel Grigore Octavian 5610 Muntenia Vest Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă: Maior
Coravu, Nr. 23, Ap. 0, Cod poștal: 130092
Asociat / Societate comercială OATEKT CONCEPT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Ștefan Augustin
Anghel Ioana-Teodora 9286 Transilvania Doinaș, Nr. 2, Etaj: 4, Ap. 9
CONDESIGN SRL - Județ: Sibiu, Localitate: Comuna
Șelimbăr, Stradă: Mihai Viteazu, Nr. 28
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
Anghel Marian 99 Oltenia arhitectură ARHITECT ANGHEL MARIAN - Județ: Gorj,
Localitate: Comuna Țînțăreni, Stradă: -
Salariat / Societate comercială PINTILIE PARTNERS ARCHITECTURE
Anghel Oana - Violeta 10316 București ENGINEERING SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Leonida, Nr. 5, Sector 2
Salariat / Societate comercială REDDY ARCHITECTURE - Județ: Londra, Stradă:
Anghel Olivia Elena 8069 Bacău-Neamț
Suite The Loom 14 Gower's Walk, Nr. London E1 8PY
Asociat / Societate comercială 9H BIROU ARHITECTURĂ SRL - Județ: Argeș,
Anghel Radu Ioan 9468 Argeș Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Justiției, Nr. 14,
Etaj: 1, Ap. 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială ADRA EXIM SRL - Județ: Bacău, Localitate:


Anghel Teodor 2440 Bacău-Neamț
Municipiul Bacău, Stradă: Energiei, Nr. 14
Asociat / Societate comercială NOT AVAILABLE SRL - Județ: București, Localitate:
Anghelache Cosmin 8394 București Municipiul București, Stradă: Dimitrie Marinescu, Nr.
2, Sector 2

22
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură ANGHELESCU CĂTĂLIN - Județ: Maramureș,
Anghelescu Cătălin Bogdan 226 Nord-Vest
Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Petofi
Sandor, Nr. 55
Titular / Birou individual de MARA ANDREEA ANGHELESCU BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Anghelescu Mara - Andreea 7111 București
Cetatea Histria, Nr. 7, Bloc: M16, Scară: A, Etaj: 3,
Ap. 13, Sector 6
Asociat / Societate comercială AGORA PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Mihai Eminescu, Nr. 17
Anghelescu
Bogdan Alexandru 1786 București AGORA PROIECT URBAN SRL - Județ: București,
Benedek
Localitate: Municipiul București, Stradă: STR.
DANIEL BARCIANU NR. 6
Asociat / Societate comercială AGORA PROIECT URBAN SRL - Județ: București,
Anghelescu
Iuliana 1788 București Localitate: Municipiul București, Stradă: STR.
Benedek
DANIEL BARCIANU NR. 6
Salariat / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ȘI
arhitectură URBANISM "ARHITECT MARIN ELEONORA
Titular / Birou individual de DOINA" - Județ: Galați, Localitate: Municipiul Galați,
arhitectură Stradă: Domneasca, Nr. 13, Bloc: L, Scară: 2, Etaj: 1,
Angheli Marius Gabriel 9087 Dunărea de Jos Ap. 84
ANGHELI MARIUS GABRIEL BIROU
INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Județ: Galați,
Localitate: Municipiul Galați, Stradă: Domneasca, Nr.
22, Bloc: F, Scară: A, Etaj: 3, Ap. 10
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

23
23
24

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială AOV PROIECT ARHITECTURA - Județ: Teleorman,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Alexandria, Stradă: Constantin
Salariat / Societate comercială Brancoveanu, Nr. 48
Salariat / Societate comercială AOV - Județ: Teleorman, Localitate: Oraș Alexandria,
Asociat / Societate comercială Stradă: Constantin Brancoveanu, Nr. 48
Salariat / Societate comercială AOV SERVICII ARHITECTURA SRL - Județ:
Teleorman, Localitate: Oraș Alexandria, Stradă: Ctin
Brancoveanu
SC AOV PROIECTARE CONSTRUCTII SRL - Județ:
Anghelina Raluca - Diana 5846 București
Teleorman, Localitate: Oraș Alexandria, Stradă: Ctin
Brancoveanu
ARCH CONCEPT LTD - Județ: NEDEFINIT, Stradă:
WAINCLIFFE PLACE , LEEDS, Nr. 8, Cod poștal:
LS11 8HY
IP & CORATZA INGINERIE.RO SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă: B-
dul Decebal, Nr. 14, Bloc: S6, Scară: 2, Etaj: 6, Ap. 41,
Sector 3
NEDEFINIT / Societate TRIATELIER DESIGN R2A - Județ: Argeș,
comercială Localitate: Comuna Băiculești, Stradă: Sat Manicesti,
Anghelus Radu Ionut 10351 Argeș Salariat / Societate comercială Nr 189
ARH FOX SRL - Județ: Argeș, Localitate: Oraș Curtea
de Argeș, Stradă: Despina Doamna
Asociat / Societate comercială URBAN NORDIC STUDIO SRL - Județ: Botoșani,
Angheluș Ștefan - Cristian 10685 Nord-Est Localitate: Municipiul Botoșani, Stradă: Calea
Națională, Nr. 50, Bloc: 50, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 15
Asociat / Societate comercială ARHITECT ANISIA EDOUARD SRL - Județ:
Anisia Edouard Dumitru 10325 Prahova Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă:
AUREL VLAICU, Nr. 6
Titular / Birou individual de B.I.A. ANITAȘ FLORIN - Județ: Satu Mare,
arhitectură Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: Gheorghe
Titular / Societate comercială Barițiu, Nr. 132E
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Aniţaş Florin Gheorghe 227 Satu Mare


PROARH SRL - Județ: Satu Mare, Localitate:
Municipiul Satu Mare, Stradă: Gheorghe Baritiu, Nr.
132E
Titular / Birou individual de ALEXANDRU ANTAL BIA - Județ: București,
Antal Alexandru 4000 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Rășinari, Nr.
4, Bloc: N10, Scară: C, Etaj: 31, Ap. parter, Sector 3

24
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială WEST GROUP ARCHITECTURE - Județ: București,
Antal Ruxandra 6426 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Strada
Stefanescu Barbu Delavrancea, Nr. 5, Sector 1
Brașov-Covasna- Titular / Societate comercială ZTN SRL - Județ: Harghita, Localitate: Municipiul
Antal Zoltan 8654
Harghita Miercurea-Ciuc, Stradă: Ferencesek , Nr. 22
Salariat / Societate comercială GENESIS SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Iași, Stradă: Cuza Vodă, Nr. 33Bis
Salariat / Societate comercială KALANS CONCEPT SRL - Județ: Suceava,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Rădăuți, Stradă: Pulberăriei, Nr. 5
Antăluț Andra Mihaela 8244 Iași TIM COMP SOLUTIONS SRL - Județ: Suceava,
Localitate: Comuna Ciocănești, Stradă: Principală, Nr.
15
TORNADO IT SRL - Județ: Botoșani, Localitate:
Municipiul Botoșani, Stradă: Aleea Zorilor , Nr. 6
Salariat / Societate comercială ANTHERRA DESIGN SRL - Județ: București,
Antemir Tudor - Andrei 4933 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Georges
Bizet, Nr. 3, Sector 2
Asociat / Societate comercială LINEO PROIECT SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Bacău, Stradă: Ana Ipatescu , Nr. 11
Salariat / Societate comercială SC LINEO PROIECT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Str. Ana Ipatescu , Nr. 11 ,
Antochi Alina Elena 5254 Iași
Bloc: 11, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 9
TRUST CONSTRUCT PROIECT SRL - Județ: Iași,
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Vasile Lupu, Nr.
116, tr. 2, Bloc: A3, Ap. 16
Asociat / Societate comercială ATELIER A+D ARHITECTURĂ SRL - Județ:
Titular / Birou individual de București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
arhitectură Grădinari, Nr. 12, Sector 3
Antohi Daniel Cătălin 2611 București ANTOHI DANIEL CATALIN BIA - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Delea Veche
24, Nr. 24, Bloc: C, Scară: 2, Etaj: P, Ap. 39-PB,
Sector 2, Cod poștal: 024102
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ARHISTEP DESIGN SRL - Județ: Constanța,


Antohi Șerban 7935 Dobrogea Localitate: Municipiul Constanța, Stradă: Intrarea Baza
Petrol, Etaj: 5, Ap. 11

25
25
26

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială B.O.GRAFIC PLAN SRL - Județ: Tulcea, Localitate:
Salariat / Societate comercială Oraș Tulcea, Stradă: Celic, Nr. 5
Titular / Birou individual de DINAMIC CONSTRUCT SRL - Județ: Tulcea,
arhitectură Localitate: Oraș Tulcea, Stradă: Isaccei , Nr. 29A
Asociat / Societate comercială BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
Asociat / Societate comercială ELISABETA SILVANA ANTON - Județ: Tulcea,
Anton Elisabeta Silvana 1064 Dobrogea
Localitate: Oraș Tulcea, Stradă: Grigore Antipa, Nr. 4,
Bloc: F1, Scară: 3
ING PROIECT SRL - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
Tulcea, Stradă: Garii , Nr. 5
UNIC DESIGN PROJECTS - Județ: Tulcea, Localitate:
Comuna Nufăru, Stradă: Malcoci, Piersicului , Nr. 16
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură ARHITECT ANTON GABRIELA - Județ: Olt,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Slatina, Stradă: Nicolae Titulescu, Nr.
Anton Gabriela 1 Oltenia 47, Bloc: 47, Ap. 26
ARHIAL SRL - Județ: Olt, Localitate: Oraș Slatina,
Stradă: Nicolae Titulescu, Bloc: 47, Scară: A, Etaj: 8,
Ap. 23
Asociat / Societate comercială IDZ ARHITECTURA - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Viitorului, Nr. 182, Bloc:
49, Scară: 2, Ap. 43, Sector 2
Anton Ionuț 5676 București
DIGITAL CRAFT - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Icoanei, Nr. 83, Etaj:
parter, Ap. 1, Sector 2, Cod poștal: 020454
Salariat / Alte forme juridice CHAPMAN TAYLOR LLP - Județ: East of England,
(AFJ) Stradă: Queen Caroline, Nr. 40
Antonescu Alexandra 8470 București
Salariat / Societate comercială PATEL TAYLOR LLP - Județ: Londra, Localitate:
Oraș Londra, Stradă: Rawstorne , Nr. 48
Asociat / Societate comercială INSIDE/OUT ARHITECTURA - Județ: București,
Radu - Lucian -
Antonescu 4719 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Rasaritului,
Cosmin
Nr. 1, Sector 6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL - Județ:


Salariat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă: -
Antonescu Radu - Nicolae 9795 București S.C. K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L. -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Calea Floreasca

26
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială AMA PROJECT CREATIVE SRL - Județ: Prahova,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Bd. Republicii,
Antonescu-Petrișor Silvia 9020 București Nr. 157
SABA TECH CONCEPT SRL - Județ: Ilfov, Stradă:
Strada Cimpul Pipera , Nr. 101R/9, Cod poștal: 77190
Salariat / Societate comercială KORTA MUNDO SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Tineretului, Nr. 27, Bloc:
Asociat / Societate comercială 18, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 19, Sector 4, Cod poștal: -
NOU PROIECT IMPACT VVV SRL - Județ:
Mehedinți, Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin,
Antonie Raul Alexandru 9081 Oltenia
Stradă: Semenic, Nr. 29
PIXELSCAPE STUDIO SRL - Județ: Mehedinți,
Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă:
Calomfirescu, Nr. 13a, Bloc: B1, Scară: 2, Etaj: 2, Ap.
10, Sector -, Cod poștal: 220186
Asociat / Societate comercială S&A ARHILAB SRL - Județ: Ilfov, Localitate: Oraș
Antoniu Șerban 9852 București Chitila, Stradă: Vasile Bideac, Nr. 14, Cod poștal:
77045
Asociat / Societate comercială EPIC DESIGN CREATORS SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Pirgarilor, Nr.
71, Sector 2, Cod poștal: 021107
Aostăcioae Tudor - Mihai 9617 București
NEBO INSTACONSTRUCT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Altoiului, Nr.
21, Sector 5
Salariat / Societate comercială CONDESIGN SRL - Județ: Sibiu, Localitate: Comuna
Asociat / Societate comercială Șelimbăr, Stradă: Mihai Viteazu, Nr. 28
Apăteanu Elena Alvina 5128 Timiș ELITA ARCHITECTURE SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Gheorghe
Lazar, Nr. 23, Ap. 1
Titular / Societate comercială ELITA CONSTRUCT SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Apăteanu Iuliana 3291 Timiș
Municipiul Timișoara, Stradă: Gh Lazăr, Nr. 31, Ap. 16
Asociat / Societate comercială JAY ARHITECT SRL - Județ: Bacău, Localitate: Oraș
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Apetrei Ioana Raluca 6534 Bacău-Neamț


Onești, Stradă: REDULUI, Nr. 136
Salariat / Societate comercială EUROVEST SRL - Județ: Buzău, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Buzău, Stradă: Unirii Sud, Bloc: 39D, Etaj:
parter, Ap. 3
Apetrei Vasile Ovidiu 3808 Muntenia Sud-Est
VERNICE DESIGN SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă:
APICULTORILOR , Nr. 38A, Etaj: 4, Ap. 44, Sector 1

27
27
28

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială GENERAL PROJECT SRL - Județ: Mehedinți,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă:
Titular / Birou individual de Decebal, Nr. 36
arhitectură TORA SRL - Județ: Mehedinți, Localitate: Oraș
Apostol Alexandra 8127 Oltenia
Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Unirii, Nr. 95
APOSTOL G. ALEXANDRA BIA - Județ: Mehedinți,
Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Unirii,
Nr. 95, Bloc: C3A, Scară: 2, Etaj: 1, Ap. 1
Asociat / Societate comercială ARHITECT INVEST SRL - Județ: Iași, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Șos. Națională, Nr. 194, Bloc:
Salariat / Societate comercială D, Scară: C, Ap. 27
Salariat / Societate comercială ANTIGONA INVEST SRL - Județ: Iași, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Şoseaua Naţională, Nr. 194
Salariat / Societate comercială O&C SMART CONSTRUCT SRL - Județ: Iași,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Bulevardul
Primăverii, Nr. 2A
CATANA PROIECT SRL - Județ: Neamț, Localitate:
Apostol Alexandrina Lidia 197 Iași
Comuna Alexandru cel Bun, Stradă: Alexandru cel Bun
CAD-ON SRL - Județ: Iași, Localitate: Comuna
Ciortești, Stradă: sat Ciortești, str. Apusului, Nr. 2
3B CONSTRUCTION PROJECT SRL - Județ: Iași,
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Grigore Ureche, Nr.
7
EXPERT TOTAL CASA SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Vasile Lupu, Nr. 108, Bloc:
C3, Scară: B, Etaj: 1, Ap. 3
Asociat / Societate comercială OZARHI SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Timișoara, Stradă: Tibiscum , Nr. 17, Bloc: B9, Ap. 12
Apostol Ozana Maria 301 Timiș AVART DEARCH SRL - Județ: Caraș-Severin,
Localitate: Oraș Reșița, Stradă: Aleea Macilor, Nr. 5,
Scară: A, Etaj: 1, Ap. 7
Asociat / Societate comercială ARHITECTURA VALMIRA S.R.L. - Județ: București,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Râul


Doamnei , Nr. 5, Scară: D, Etaj: 2, Ap. 126, Sector 6
Apostol Răzvan-Florin 9310 București
ARMONIC PROIECT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Râul
Doamnei, Nr. 5, Sector 6

28
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială TECTO ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Brailita, Nr.
44, Sector 3
Apostol Sebastian - Ștefan 10032 București
COSMOPOLIT DESIGN SRL - Județ: Brașov,
Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Mihai Viteazul,
Nr. 6, Etaj: PARTER, Ap. SP1-BIROU 2
Asociat / Societate comercială OPUS-ATELIER DE ARHITECTURĂ SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Apostol Virgil 1711 București
Calea Vitan, Nr. 8, Bloc: V51, Scară: 2, Ap. 42, Sector
3
Salariat / Societate comercială PROEXCO SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Apostol Vlad Ionuț 6054 Bihor
Oradea, Stradă: Jiului, Nr. 16
Asociat / Societate comercială ARHEA STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Calea Dudesti, Nr. 188,
Salariat / Societate comercială Bloc: C, Etaj: 3, Ap. 25, Sector 3
APO DEVELOPMENT SERVICES SRL - Județ:
Apostolescu Andra - Elena 8173 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Dumitru Zosimma, Nr. 87, Sector 1, Cod poștal:
011535
EXPERT DESIGN CONSULTING SRL - Județ:
București, Stradă: LANULUI, Nr. 53C, Sector 2
Asociat / Societate comercială ARHITECT GRUP SRL - Județ: Iași, Localitate:
Apreutesei Elena 116 Iași
Municipiul Iași, Stradă: Bld. Independenței, Nr. 11
Salariat / Societate comercială CRAFT ENGINEERING SRL - Județ: București,
Aprodu Alexandru 6652 Nord-Est Localitate: Municipiul București, Stradă: Pechea, Nr.
32-36, Bloc: Cam 8, Scară: Birou nr 8, Etaj: 5, Sector 1
Salariat / Societate comercială PROGRAPHIC SRL - Județ: București, Localitate:
Aramă Alexandra 8387 București Municipiul București, Stradă: Soldat Neagu Florea, Nr.
7, Etaj: 2, Sector 2
Titular / Societate comercială DAFNI PROJECT SRL - Județ: Maramureș,
Arba Mara Dafina 7128 Nord-Vest Localitate: Oraș Sighetu Marmației, Stradă: Locul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Targului, Nr. 70
Salariat / Societate comercială ATELIER VISION SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Ardelean Andreea 9742 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: EPISCOP MARTON
ARON, Nr. 25, Ap. 1

29
29
30

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială RAGUSE STRATER ARHITECTURA SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Aleea Scărișoara, Nr. 1
Ardelean Marius 3742 Transilvania
HELVCONSTRUCT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Gheorghe Dima , Nr.
4B
Titular / Birou individual de RAUL DAN ARDELEAN BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Stelea
Asociat / Societate comercială Spătarul, Nr. 17, Sector 3
Ardelean Raul Dan 5872 București DRON AND ARDELEAN ARCHITECTS SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: sos. Nicolae Titulescu , Nr. 10, Bloc: 20, Scară:
A, Etaj: 9, Ap. 43, Sector 1, Cod poștal: 011141
Titular / Birou individual de ZENO ARDELEAN BIA - Județ: Timiș, Localitate:
arhitectură Municipiul Timișoara, Stradă: bvd. 16 decembrie 1989,
Salariat / Societate comercială Nr. 43, Bloc: C9
Ardelean Zeno Lucian 7783 Timiș
SC CHROMOSOME STUDIO SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Comuna Utvin, Stradă: Loc Utvin, Nr.
433A, Bloc: 5, Ap. 1
Salariat / Societate comercială ARMANI PROIECT SRL - Județ: Hunedoara,
Ardelean-Muntean Nicolae 981 Hunedoara Localitate: Municipiul Deva, Stradă: Bulevardul
Decebal, Bloc: P, Etaj: mezanin, Cod poștal: 330020
Salariat / Societate comercială KNOW HOW DESIGN AND CONSTRUCTION SRL
Asociat / Societate comercială - Județ: Constanța, Localitate: Municipiul Constanța,
Stradă: Primăverii, Nr. 4, Bloc: St9, Scară: A, Etaj: 16
Ardeleanu Alexandra 11448 București
ALA STUDIO DE ARHITECTURA SRL - Județ:
București, Stradă: strada gheorghe pop de basesti, Cod
poștal: 021366
Titular / Societate comercială SC SHELTER ARCHITECTURE SRL - Județ: Ilfov,
Asociat / Societate comercială Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Emil Racovita, Nr.
70, Bloc: Vila 1B, Complex Domus, Cod poștal:
Ardeleanu Dan Andrei 8756 Muntenia Vest 077190
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

SC ARCHOS2002 SRL - Județ: București, Localitate:


Municipiul București, Stradă: Arad, Nr. 28, Bloc: -,
Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Sector 1, Cod poștal: 012287

30
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ANIMA PROIECT DESIGN SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: LIVIU
Salariat / Societate comercială REBREANU, Nr. 6, Bloc: B1, Scară: 1, Etaj: 5, Ap.
22, Sector 3
Ardeleanu Stefania 10511 Bacău-Neamț INNORI DESIGN SRL - Județ: București, Stradă:
STR. POPA NAN, Nr. 142, Sector 3
ING PROIECT MANAGEMENT SRL - Județ:
Dâmbovița, Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă:
NICOLAE RADIAN
Salariat / Societate comercială BEVONNA CONSULTING SRL - Județ: Timiș,
Titular / Birou individual de Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Izvorului, Nr.
arhitectură 4
Salariat / Societate comercială ARGEȘANU ALEXANDRA BIA - Județ: Timiș,
Argeșanu Alexandra 7395 Timiș Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Bld. Liviu
Rebreanu, Nr. 145, Ap. 40
VERONA INGEGNERIA&GEOLOGIA SRL - Județ:
Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Dr.
Grigore T. Popa, Nr. 37
Titular / Societate comercială BLDG ARCHITECTURE S.R.L. - Județ: București,
Arghir Maria - Cristina 4964 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Delea Veche,
Nr. 41 , Sector 2
Titular / Societate comercială TEOD'OR 18K SRL - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
Titular / Societate comercială Tulcea, Stradă: Viitorului, Nr. 49, Bloc: 2, Scară: A
NEDEFINIT / Societate SC EDIFICA L.A. - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
comercială Tulcea, Stradă: Viitorului , Nr. 49
NEDEFINIT / Societate MINPROIECT SRL - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
comercială Tulcea, Stradă: Pictor Alexandru Ciucurencu, Nr. 2A
NEDEFINIT / Societate WORKER X SRL - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
Lucica Luminița
Arhire 1065 Dobrogea comercială Tulcea, Stradă: Isaccei, Nr. 81, Bloc: U2, Scară: B, Ap.
Paraschiva
NEDEFINIT / Societate 6
comercială CIVIL INDUSTRIAL PROIECT SRL - Județ: Tulcea,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Tulcea, Stradă: Sanzienei, Nr. 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

FAVOLAMASARIS SRL - Județ: Tulcea, Localitate:


Comuna Murighiol, Stradă: Ferma Palmipede
ING PROIECT SRL - Județ: Tulcea, Localitate: Oraș
Tulcea, Stradă: Garii , Nr. 5
Titular / Birou individual de MIHAI ARION BIA - Județ: București, Localitate:
Arion Mihai 5925 București arhitectură Municipiul București, Stradă: Precupeții Vechi, Nr.
26A, Sector 2

31
31
32

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de IONUȚ ARITON BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Carpenului, Nr. 3, Bloc:
Salariat / Societate comercială A4, Scară: A, Etaj: 3, Ap. 11, Cod poștal: 500256
Brașov-Covasna-
Ariton Ionuț 6020 BAARHITECT SRL - Județ: Brașov, Stradă:
Harghita
PRUNDULUI , Nr. 11
AGENTIA DE ARHITECTURA SI DESIGN ADA
SRL - Județ: Brașov, Localitate: Municipiul Brașov,
Stradă: 13 Decembrie, Nr. 13, Bloc: 7, Etaj: P, Ap. 2
Salariat / Societate comercială MAIER STUDIO SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Donath, Nr. 113
Armancă Ancuța Claudia 5462 Transilvania arhitectură ARMANCA ANCUTA CLAUDIA BIA - Județ: Cluj,
Localitate: Comuna Florești, Stradă: Valea Garbău, Nr.
9
Salariat / Societate comercială DELTA DUMAR PROIECT SRL - Județ: Hunedoara,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Deva, Stradă: Depozitelor, Nr.
Salariat / Societate comercială 2B, Cod poștal: 330179
Titular / Birou individual de VALNEL CONSTRUCT SRL - Județ: Hunedoara,
arhitectură Localitate: Comuna Luncoiu de Jos, Stradă: sat
Salariat / Societate comercială Luncoiu de Jos, Nr. 188, Cod poștal: 337310
PĂDUREANCA PRODPROIECT SRL - Județ:
Hunedoara, Localitate: Oraș Hațeg, Stradă: Ovid
Armășescu Dumitru 965 Hunedoara Densușianu, Nr. 3, Bloc: 13EO, Etaj: parter, Ap. 20,
Cod poștal: 335500
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
"ARMĂȘESCU DUMITRU" - Județ: Hunedoara,
Localitate: Municipiul Deva, Stradă: Depozitelor, Nr.
2B, Cod poștal: 330179
VEST PROIECT DESIGN SRL - Județ: Hunedoara,
Localitate: Municipiul Deva, Stradă: Depozitelor, Nr.
2B
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

arhitectură "LEONARD ARMĂȘESCU" - Județ: Hunedoara,


Armășescu Leonard George 3262 Hunedoara
Localitate: Municipiul Deva, Stradă: 1 Decembrie,
Bloc: 4, Scară: 3, Etaj: 2, Ap. 39, Cod poștal: 330086

32
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială PZP ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion Brindei,
Salariat / Societate comercială Nr. 11, Bloc: B1-2, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 55, Sector 2
ARMEANU NICA STUDIO SRL - Județ: București,
Armeanu Răzvan Ioan 6954 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Condorului ,
Nr. 3, Ap. camera 3 demisol, Sector 5
CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Subl. Zaharia, Nr. 5, Sector 1
Asociat / Societate comercială EMBRYON ATELIER SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Grigore
Moisil, Nr. 75, Ap. 7
Armenciu Daniel - Nicolae 6254 București
ARHI-GEODESIGN SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Cerna, Nr. 4,
Sector 2
Asociat / Societate comercială PLANARA BUILDING WORKS SRL - Județ:
Arsene Alexandru Felix 2559 Dobrogea Constanța, Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
Pescarilor, Nr. 63G, Bloc: Incaperea Nr. 14, Camera 5
Titular / Birou individual de ARSENE G. MIHAELA BIA - Județ: București,
Arsene Mihaela 8368 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Drm. Gura
Putnei, Nr. 59-61, Sector 3
Salariat / Societate comercială SOLID 2002 COM CONSTRUCT - Județ: Ilfov,
Arsene Mihai 1941 București Localitate: Comuna Ciorogârla, Stradă: Ana ipatescu
, Nr. 96
Salariat / Societate comercială PLANARA BUILDING WORKS SRL - Județ:
Arsene Olivia Ruxandra 5032 Dobrogea Constanța, Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
Pescarilor, Nr. 63G, Bloc: Incaperea Nr. 14, Camera 5
Asociat / Societate comercială WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL - Județ:
Arsene Vladimir Horia Barbu 1399 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bld. Titulescu, Nr. 4-8, Sector 1
Asociat / Societate comercială DALI 2001 PROJECT SRL - Județ: București,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Arsenescu Ligia-Monica 3006 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Dr. C-tin
Caracaș, Nr. 31, Sector 1

33
33
34

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de ARSENIE CRISTIAN BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Slt.
Asociat / Societate comercială Adrian Carstea, Nr. 13, Bloc: 37, Scară: 1, Etaj: 5, Ap.
Arsenie Cristian 8677 București 96, Sector 3
ARHI ROAD DESIGN SRL - Județ: Prahova,
Localitate: Oraș Sinaia, Stradă: Sportului, Nr. 1, Bloc:
C1
Asociat / Societate comercială INTRA STUDIO SRL - Județ: Arad, Localitate:
Arsici-Beer Cristina Claudia 6651 Arad
Comuna Păuliș, Stradă: sat Paulis, Nr. 137
Salariat / Societate comercială ARTATELIERS CONCEPT SRL - Județ: Ilfov, Stradă:
Artene Mihaela Elena 8619 Muntenia Vest
SPL. UNIRII
Salariat / Societate comercială MASLAEV CONSULTING SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Nehoiasi, Nr.
Salariat / Societate comercială 2-4, Sector 5
DANIBUILDING SRL - Județ: București, Localitate:
Artene-Angelescu Iuliana Andreea 7950 București Municipiul București, Stradă: PECIU NOU, Nr. 55,
Sector 5
ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Aleea Someșul Cald, Nr. 4
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură ARUNCUTEAN ȘTEFANIA LIVIA - Județ: Sibiu,
Aruncutean Ștefania Livia 5101 Sibiu-Vâlcea
Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: Aleea Frații
Buzești, Nr. 10A
Asociat / Societate comercială ARSEMA STUDIO SRL - Județ: Dâmbovița,
Aruxandei Ana Maria 4264 Muntenia Vest Localitate: Comuna Buciumeni, Stradă: Sat Dealu
Mare, Nr. 0, Ap. 0, Cod poștal: 137066
Salariat / Societate comercială STUDIOARH SIM SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Oradea, Stradă: REMENYIK SANDOR
Arva Csaba Mihaly 9914 Bihor arhitectură ARVA CSABA MIHALY BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Oradea, Stradă: Armatei Române, Nr. 14, Ap. 3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de ANDREEA MIHAELA ASANACHE BIA - Județ:


arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Salariat / Societate comercială Cristea Mateescu, Nr. 8, Bloc: 42, Scară: A, Etaj: 8,
Asanache Andreea Mihaela 3858 București Ap. 50, Sector 2
SPACE CONCEPT SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Baicului, Nr. 65-67,
Bloc: 3, Etaj: 3, Ap. 16, Sector 2

34
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ARCADIA AEN ARCHITECTURE &PM SRL -
Salariat / Societate comercială Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Ion Brezoianu, Nr. 23
Asănache Mădălina - Gabriela 9057 Muntenia Sud-Est AWA ARCHITECTURE & PARTNERS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Silozului, Nr. 19, Etaj: 2, Ap. Birou 6, Sector 2, Cod
poștal: 021114
Salariat / Societate comercială OSMYUM SRL - Județ: București, Localitate:
Asgaran Sahar 9351 București Municipiul București, Stradă: Drumul Crețeștilor, Nr.
76, Etaj: 1, Ap. cam 15, Sector 4
Titular / Birou individual de ASSENZA GABRIELA EUGENIA BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Argeș,
Assenza Gabriela Eugenia 746 Argeș
Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Sfînta Vineri, Nr.
41, Bloc: VG1, Scară: B, Etaj: 3, Ap. 15
Brașov-Covasna- Titular / Birou individual de ASTALUS MAXIMILIAN BIROU INDIVIDUAL DE
Astaluș Maximilian 1299
Harghita arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Salariat / Societate comercială GOODWILL STUDIO SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Birou individual de Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Napoca, Nr. 16, Etaj:
arhitectură 1
Asztalos Daniela 10245 Transilvania
ASZTALOS DANIELA BIA - Județ: Cluj, Localitate:
Comuna Baciu, Stradă: Soimului, Nr. 1, Bloc: k, Scară:
2, Ap. 11
Salariat / Societate comercială OPTIM ENGINEERS SRL - Județ: București,
Titular / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Bucegi
DESARH ARCHITECTURE STUDIO - Județ: Buzău,
Aștefănoaie Laurențiu - Ionuț 10037 Muntenia Sud-Est
Localitate: Municipiul Râmnicu Sărat, Stradă: lalelelor,
Nr. -, Bloc: G9, Scară: -, Etaj: 3, Ap. 12, Sector -, Cod
poștal: 125300
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

35
35
36

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială SC ABRAL ART PRODUCT SRL - Județ: București,
NEDEFINIT / Societate Localitate: Municipiul București, Stradă: Vulturilor,
comercială Nr. 38, Etaj: parter, Ap. 1, Sector 3, Cod poștal:
Asociat / Societate comercială 030856
NEDEFINIT / Societate SC VLADALEX CONSTRUCT SRL - Județ:
comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
NEDEFINIT / Societate Constantin Kiritescu, Nr. 7, Bloc: corp b, Sector 2
comercială SC AXEL IMPECO SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Vulturilor, Nr. 38, Sector
Atanasiu Andrei 4811 București
3, Cod poștal: 030856
SC MIRO GRUP SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Baritonului, Nr. 3, Sector
2
S&AARHILAB SRL - Județ: Ilfov, Localitate: Oraș
Chitila, Stradă: Vasile Bideac, Nr. 14
ABRAL ART PRODUCT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Vulturilor,
Nr. 38, Sector 3
Salariat / Societate comercială ARHIS DESIGN SRL (BUCUREȘTI) - Județ:
Salariat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Sfânta Maria, Nr. 31, Sector 1
Atănăsoaie Adrian Daniel 7736 București
BIA - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
ADRIAN ATANASOAIE - Județ: Ilfov, Localitate:
Comuna Chiajna, Stradă: Industrilor, Nr. 10
Salariat / Societate comercială ARHI URB SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Atodiresei Beniamin-Cristinel 10686 Nord-Est
Municipiul Suceava, Stradă: Stefan Cel Mare, Nr. 53
Asociat / Societate comercială TOP FORM SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: -
NEDEFINIT / Societate M&S OUTLINE SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Brașov-Covasna-
Atzberger Magdalena 2177 comercială Municipiul Brașov, Stradă: Calea Bucuresti , Nr. 51,
Harghita
Scară: A, Etaj: parter, Ap. 3
CADCON SRL - Județ: Brașov, Localitate: Municipiul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Brașov, Stradă: -
Salariat / Societate comercială SIMPLO STUDIO DESING - Județ: Sălaj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Oraș Zalău, Stradă: Aleea Nucilor, Nr. 1
Augustin Andreea Maria 9126 Transilvania
JORIS SRL - Județ: Maramureș, Localitate: Municipiul
Baia Mare, Stradă: Mihai Eminescu, Nr. 36E

36
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială MASLAEV CONSULTING SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Nehoiasi, Nr.
2-4, Sector 5
Auner Karl Niels 4090 București
SC MANISA CONSTRUCT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Campia
Libertatii, Nr. 7
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ AURSEI
arhitectură FLORIN - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași,
Aursei Florin 6001 Iași Asociat / Societate comercială Stradă: Șos. Ștefan cel Mare, Nr. 21A
INTACT SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași,
Stradă: Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt, Nr. 21A
Asociat / Societate comercială AIA BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Avram Adina - Ioana 5637 București
Aleea Aleșd, Nr. 12, Bloc: N20, Scară: 2, Etaj: 4, Ap.
27, Sector 6
Salariat / Societate comercială X ARCHITECTURE & ENGINEERING CONSULT
Avram Cristian Nicolae 9821 București SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
București, Stradă: Str. Maxim Gorki, Nr. 20, Sector 1
Asociat / Birou individual de BIA STUDIO ION AVRAM - Județ: Maramureș,
Avram Ion 7684 Nord-Vest arhitectură Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Pasunii, Nr.
3 ap 41B
Titular / Birou individual de IRINA MARIA AVRAM B.I.A. NR. 102 - Județ:
arhitectură Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă:
Avram Irina Maria 5044 Prahova Salariat / Societate comercială Lupeni, Nr. 97
OMNITEX CONSULT SRL - Județ: Prahova,
Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Lupeni, Nr. 97
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ AVRAM
arhitectură MIHAI - Județ: Maramureș, Localitate: Municipiul
Avram Mihai 6883 Nord-Vest
Baia Mare, Stradă: Ioan Slavici, Nr. 4, Bloc: 47A, Ap.
16
Asociat / Societate comercială ARHIMEX SERVICE SRL - Județ: Cluj, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Brașov, Nr. 6


Salariat / Societate comercială SC CONSARD PROIECTARE SRL - Județ: Cluj,
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Alexandru
Avram Ruxandra Ioana 3375 Transilvania
Vaida Voevod, Nr. 2
NEXT DESIGN SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Predeal, Nr. 4, Cod
poștal: 400073

37
37
38

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială DIGHIHAUS SRL - Județ: Brăila, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Brăila, Stradă: Industriei, Nr. 17F
Salariat / Societate comercială BOJDEUCA SRL - Județ: Brăila, Localitate: Comuna
Asociat / Societate comercială Cazasu, Stradă: Margaritarelor, Nr. 6
Salariat / Societate comercială BOJDEUCA SRL - Județ: Brăila, Localitate: Comuna
Avramescu Ciprian 10050 Dunărea de Jos
Cazasu, Stradă: Margaritarelor, Nr. 6
DCA URBAN - Județ: Brăila, Localitate: Municipiul
Brăila, Stradă: Bld. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 116A
DCA URBAN - Județ: Brăila, Localitate: Municipiul
Brăila, Stradă: Bld. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 116A
Salariat / Societate comercială CONCRETE & DESIGN SOLUTIONS SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Subl. Zaharia, Nr. 5, Sector 1
Babătă Teodora 7123 București
TAO CONCEPT DESIGN SRL - Județ: Neamț,
Localitate: Comuna Neamț, Stradă: Apusului, Nr. Nr.
20A
Titular / Societate comercială ARHING SRL - Județ: Satu Mare, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Satu Mare, Stradă: IC Brătianu, Nr. 5, Ap.
43
Babici Nicolae Vasile 228 Satu Mare
ECOVISION SRL - Județ: Satu Mare, Localitate:
Municipiul Satu Mare, Stradă: Horea , Nr. 2, Ap. 4,
Cod poștal: 440004
Asociat / Societate comercială TECON S.R.L. - Județ: București, Stradă: STR CARO
Salariat / Societate comercială DAVILA, Nr. 77, Sector 5
Salariat / Societate comercială BB SI ASOCIATII SRL - Județ: București, Localitate:
Babici Pavel Bogdan 1519 București Municipiul București, Stradă: CAROL DAVILA , Nr.
77
ROZINI SRL - Județ: Brașov, Localitate: Municipiul
Brașov, Stradă: MIRCEA CEL BATRAN, Nr. 4A
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură BACALU D. MIHAI PUIU - Județ: Galați, Localitate:
Bacalu Mihai Puiu 791 Dunărea de Jos
Municipiul Galați, Stradă: Brăilei, Nr. 1, Bloc: I, Scară:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

5, Etaj: Parter, Ap. 2, Cod poștal: 800021


Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură BACALU CERNA CECILIA RODICA - Județ: Timiș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Martir
Bacalu Cerna Cecilia Rodica 5878 Timiș Andrei Istvan, Nr. 16, Bloc: 65, Scară: E, Etaj: P, Ap. 6
MSR DESIGN SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Martir Radu Constantin,
Nr. 14
38
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială LEO PROIECT SRL - Județ: Botoșani, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Botoșani, Stradă: Calea Națională
Bacinschi Monica Gabriela 2855 Nord-Est
NORD PROIECT SA - Județ: Botoșani, Localitate:
Municipiul Botoșani, Stradă: Calea Națională, Nr. 62
Salariat / Societate comercială ARCADIA AEN ARCHITECTURE & PM SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Baciu Alexandru Adrian 10799 București
Stradă: Ion Brezoianu, Nr. 23-25, Bloc: Tipografia
Universul, Scară: Corp B, Etaj: 2, Sector 1
Salariat / Societate comercială LEVIATAN DESIGN SRL - Județ: București,
Titular / Birou individual de Localitate: Municipiul București, Stradă: Splaiul Unirii,
arhitectură Nr. 247-251, Etaj: 1, Sector 3
ANCA BACIU BIROU INDIVIDUAL DE
Baciu Ancuța 9724 București
ARHITECTURĂ - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Amiral Horia Macelariu,
Nr. 9, Bloc: 12/2, Scară: A, Etaj: 3, Ap. 12, Sector 1,
Cod poștal: 013932
Salariat / Societate comercială REMON PROIECT - Județ: București, Localitate:
Baciu Daniel 1845 București
Municipiul București, Stradă: COSTACHE STAMATE
Salariat / Societate comercială DAM PROIECT SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Oradea, Stradă: Cornițelului, Nr. 0
Asociat / Societate comercială TEREZIA FAUST COM SRL - Județ: Bihor,
Baciu Gabriel 6175 Bihor Localitate: Municipiul Oradea, Stradă:
CORNITELULUI
DAM TURISM SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Comuna Diosig, Stradă: DUMBRAVEI, Nr. 142
Salariat / Societate comercială BOUNDARY SPACE - Județ: Londra, Localitate: Oraș
Baciu Ioana 6748 Hunedoara Londra, Stradă: Fulham Palace, Bishops Avenue, Nr.
SW6 6EA
Salariat / Societate comercială REMON PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: COSTACHE
Baciu Smaranda 2953 București STAMATE, Nr. 1, Sector 4
CASACONDA - Județ: București, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Municipiul București, Stradă: POPESCU GHEORGHE


Salariat / Societate comercială AAU SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Asociat / Societate comercială Napoca, Stradă: D. Gherea, Nr. 12
Bacoșcă Andrei Cătălin 8939 Transilvania PUNCT BIROU DE ARHITECTURĂ SRL - Județ:
Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Băișoara, Alee, Nr. 9, Ap. 94

39
39
40

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Titular / Societate comercială Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
Badalan Andrei Marc 10044 Argeș Nr. 25/12
SC SEMAROOTS SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Comuna Baciu, Stradă: sat Popesti, Nr. 295 I
Titular / Societate comercială VOLUM PROIECT SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Badea Anca Maria 868 Timiș
Municipiul Timișoara, Stradă: Petre Râmneanțu, Nr. 31
Titular / Birou individual de MATEI BADEA BIA - Județ: Ilfov, Localitate:
arhitectură Comuna Berceni, Stradă: Tarla 81, parcela 3940/1, lot
Salariat / Societate comercială 1
Badea Matei 8468 București SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT
GAZE NATURALE “TRANSGAZ” SA - Județ: Sibiu,
Localitate: Oraș Mediaș, Stradă: Piața C. I. Motaș, Nr.
1, Cod poștal: 551130
Salariat / Societate comercială BTFARCH RO COMPANY - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: C.A. Rosetti,
Nr. 25, Ap. 3, Sector 2
Badea Pandele Andrei 9131 Argeș
ARMADA ARCHITECTURE STUDIO SRL - Județ:
Argeș, Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Dr.Victor
Babes, Nr. 3, Bloc: T4, Scară: A, Ap. 35
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
arhitectură SILVIU BADEA - Județ: Constanța, Localitate:
Badea Silviu 1031 Dobrogea
Municipiul Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 235, Scară:
C, Ap. 33
Asociat / Societate comercială SC XTRUDE DESIGN SRL - Județ: București,
Badea Sînziana - Adina 6422 București Localitate: Municipiul București, Stradă: SOS
BERCENI, Nr. 96
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Raluca Stefana arhitectură BĂDESCU RALUCA STEFANA BRÂNDUȘA -
Badescu 7585 Timiș
Brindusa Județ: Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă:
C. Brâncoveanu, Nr. 28
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de TEODOR BADIU BIA - Județ: București, Stradă:


Badiu Teodor 3803 București arhitectură Aleea Lunguletu, Nr. 6, Bloc: D14, Scară: A, Etaj: 6,
Ap. 26, Sector 2
Titular / Birou individual de BAGHIU IOAN ANTONIU BIROU INDIVIDUAL
Baghiu Ioan Antoniu 4781 București arhitectură DE ARHITECTURĂ - Județ: București, Stradă: Intr.
Spătarului, Nr. 1, Sector 2

40
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ATELIERELE ARHITECH SRL - Județ: Timiș,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Al. Icar, Nr.
9, Ap. 5
Baia Dragoș-Daniel 5408 Timiș
SC 5U STAMP SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Bucovinei, Nr. 63/a, Ap.
cam 1
Salariat / Societate comercială BAICONS IMPEX - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Zambilelor, Nr. 6, Etaj: P
Baicu Liviu - Gabriel 7580 București si 1, Sector 2, Cod poștal: 023783
GLB TRANSARK SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Prepeliței, Nr. 3, Sector 2
Asociat / Societate comercială ARRA ARCHITECTURE GROUP SRL - Județ:
Bakeer Riyad 9423 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bd. Aerogării, Nr. 38A, Ap. 15, Sector 1
Asociat / Societate comercială ARX SRL - Județ: Mureș, Localitate: Municipiul Târgu
Titular / Birou individual de Mureș, Stradă: Frunzei, Nr. 5
Bakó Lóránt István 505 Mureș
arhitectură BIA BAKO LORANT - Județ: Mureș, Localitate:
Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Frunzei, Nr. 5
Asociat / Societate comercială SQM ARCHITECTURE SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Birou individual de Oraș Turda, Stradă: Șterca Șuluțiu, Nr. 3A
arhitectură FERENCZ BAKOS BIA - Județ: Cluj, Localitate: Oraș
Bakos Ferencz 5747 Transilvania
Asociat / Societate comercială Turda, Stradă: str Zambilelor, Nr. 10
CUB DESIGN SRL - Județ: Cluj, Localitate: Oraș
Turda, Stradă: Șterca Suluțiu, Nr. 3, Ap. 1
Salariat / Societate comercială ARCH PLANNING & LICENSING - Județ: Londra,
Balaban Diana Alcora 7458 Bacău-Neamț Localitate: Oraș Londra, Stradă: Grand Parade, Green
Lanes, Haringey, Nr. 33B, Cod poștal: N4 1LG
Salariat / Societate comercială DOMUS DESIGNSRL - Județ: Călărași, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Călărași, Stradă: Știrbei Vodă, Nr. 3, Bloc:
M17, Scară: F, Ap. 3
Balaban Vasile-Bogdan 10363 Bacău-Neamț
BVB ARCHITECTURE & DESIGN SRL - Județ:
Bacău, Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Vadu
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Bistriței, Nr. 16
Salariat / Societate comercială RONO AQUA SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Asociat / Birou individual de Municipiul Oradea, Stradă: Sinaia, Nr. 12
Balajti Robert 6480 Bihor
arhitectură BIA BALAJTI ROBERT - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: DOINA, Nr. 13
Salariat / Societate comercială CUB - ART SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Balan Adrian-Alexandru 9753 Timiș
Timișoara, Stradă: Filaret Barbu, Nr. 7A, Etaj: 2, Ap. 8

41
41
42

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială AVEM PROIECT SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Calea Sever Bocu, Nr.
Salariat / Societate comercială 92
Salariat / Societate comercială CO-HA INTERNATIONAL SRL - Județ: Timiș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Ulpia
Traiana, Nr. 100
Balan Gabriel Dumitru 3670 Timiș
CUB - ART SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Filaret Barbu, Nr. 7A, Etaj: 2, Ap. 8
GEEAN GROUP SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Iancu Văcărescu, Nr. 27
PROJECT BUILDING PSC SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Comuna Ghiroda, Stradă: Brates, Nr. 13/A
Salariat / Societate comercială PERSPECTIVE SRL - Județ: Iași, Localitate:
Balan Ioana 5263 Iași Municipiul Iași, Stradă: Bucium, Nr. 20, Cod poștal:
700275
Titular / Birou individual de BIA BIROUL DE ARHITECTURĂ ANDREI
Balașiu Andrei 9574 Sibiu-Vâlcea arhitectură BALAȘIU - Județ: Sibiu, Localitate: Oraș Săliște,
Stradă: Foltești, Nr. 69, Cod poștal: 557225
Salariat / Societate comercială ATELIERUL ARHITEXT SRL - Județ: Timiș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Comuna Dumbrăvița, Stradă: Marte, Nr. 15,
Salariat / Societate comercială Cod poștal: 307200
Balea Victor Gabriel 6662 Timiș
ARHI2 SRL - Județ: Timiș, Stradă: -
MS-CAD SRL - Județ: Timiș, Localitate: Comuna
Săcălaz, Stradă: Principală, Nr. 931
Salariat / Societate comercială URBAN DESIGN TEAM SRL - Județ: Galați,
Titular / Societate comercială Localitate: Municipiul Galați, Stradă: Closca, Nr. 5,
Bloc: PS11B, Scară: 4, Etaj: 2, Ap. 65, Cod poștal:
Balmus Cristina Simona 7735 Dunărea de Jos
800324
UDT ARH SRL - Județ: Galați, Localitate: Municipiul
Galați, Stradă: closca
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

42
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială THE ARCHITECT NOW SRL - Județ: Dâmbovița,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă: Bd.
Salariat / Societate comercială Independenței, Nr. 9, Bloc: J4, Scară: B, Etaj: 3, Ap. 44
Titular / Societate comercială HURAD AB SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: POET ANDREI
MUREȘEANU, Nr. 9, CAMERA 4, Sector 1
Balog Timeia Marcela 10412 Satu Mare
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. - Județ: Alba,
Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă: Brandusei,
Nr. 24, Cod poștal: 510216
BALOGH ARCHITECTS SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: STIRBEI
VIDA, Nr. 2, Bloc: 1, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 38
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură BALOGH ANDREA” - Județ: Sălaj, Localitate:
Balogh Andrea 7718 Transilvania Salariat / Societate comercială Comuna Sărmășag, Stradă: Turturelelor, Nr. 2A
PREFCON SRL - Județ: Sălaj, Localitate: Oraș Zalău,
Stradă: Moigradului, Nr. 32
Salariat / Societate comercială ARHITECTONIC SRL - Județ: Arad, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Arad, Stradă: Oituz, Nr. 119, Bloc: A
Balogh Doriana Gabriela 607 Arad
ARHIGRAY PROJECT - Județ: Timiș, Localitate:
Comuna Șag, Stradă: I , Nr. 46
Salariat / Societate comercială WH TM SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Timișoara, Stradă: Mendeleev, Nr. 29B
Salariat / Societate comercială SELLM SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Titular / Societate comercială Timișoara, Stradă: Gh. Lazăr, Nr. 23
SC SYNAPSE ARCHITECTURE SRL - Județ: Timiș,
Baloș Victor Adrian 6528 Timiș
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Zlatna, Nr. 4,
Scară: C, Etaj: 3
SYNAPSE STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Zlatna, Nr. camera 2,
Scară: C, Etaj: 3, Ap. 8
Titular / Societate comercială METRIK ARCHITECTURE S.R.L. (METRIK
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de ARHITECTI ASOCIATI SRL-D) - Județ: București,


arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: CALEA
Baloșin Vlad - Silviu 9209 București VICTORIEI
BIA BALOŞIN VLAD-SILVIU - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Gheorghe
Petraşcu, Nr. 14A, Sector 3
Salariat / Societate comercială COFIDO SRL - Județ: Bihor, Localitate: Oraș Vașcău,
Balota Virginia Loredana 10219 Bihor
Stradă: Miron Pompiliu, Nr. 47
43
43
44

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială PREFCON SRL - Județ: Sălaj, Localitate: Oraș Zalău,
Titular / Birou individual de Stradă: Moigradului, Nr. 32
arhitectură OANA EMILIA BALOTA - BIROU INDIVIDUAL
Balotă Oana Emilia 7101 Transilvania
DE ARHITECTURĂ - Județ: Sălaj, Localitate: Oraș
Zalău, Stradă: Tudor Vladimirescu, Nr. 8, Bloc: P40,
Etaj: 7, Ap. 35, Cod poștal: 450026
Titular / Birou individual de BIA GEORGIANA BALTAG - Județ: Vaslui,
arhitectură Localitate: Oraș Huși, Stradă: Saca, Nr. 7D
Baltag Georgiana 8447 Iași Asociat / Societate comercială NOVATECTURA SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Str Fântânilor, Nr. 43, Bloc:
B14, Etaj: 5, Ap. 59
Asociat / Societate comercială RBS RÜCKERT GMBH - Județ: Stuttgart, Stradă:
Baltă Ștefan Andrei 7917 Dobrogea
Paul-Göbel-Straße, Heilbronn, Nr. 22
Salariat / Societate comercială D - CONTEXT STUDIO SRL - Județ: Timiș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Caraiman,
Asociat / Societate comercială Nr. 7
FUTURE CONSTRUCT SRL - Județ: Timiș,
Baluțiu Victor-Hadrian 10288 Alba Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Leandrului,
Nr. 21
ACRONYM STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Maresal Constantin
Prezan, Nr. 78, Biroul nr. 1, Scară: C, Ap. 29
Salariat / Societate comercială VEBA PLUS SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Ban Adrian Mihai 7556 Mureș Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Moldovei, Nr. 14,
Ap. 9
Salariat / Societate comercială SC TARA PLAN SRL - Județ: Arad, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Arad, Stradă: Tudor Vladimirescu, Nr.
Ban Claudia Paula 10060 Arad 15A
ARCH CB STUDIO SRL - Județ: Arad, Localitate:
Municipiul Arad, Stradă: Vasile Conta , Nr. 2/A
Asociat / Societate comercială IDEOGRAM SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Ban Ionuț 2276 Transilvania
Cluj-Napoca, Stradă: Conductorilor, Nr. 1C
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială VEBA PLUS SRL - Județ: Mureș, Localitate:


Salariat / Societate comercială Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Moldovei, Nr. 14,
Ap. 9
Ban Ștefan Onoriu 506 Mureș
PROIECT SRL (TÂRGU MUREȘ) - Județ: Mureș,
Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă:
Tineretului, Nr. 2

44
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială DANCRIST HOUSE PROIECT SRL - Județ: Galați,
Salariat / Societate comercială Localitate: Comuna Șendreni, Stradă: Garlei, Nr. 1
Salariat / Societate comercială SC MIH - SAN SRL - Județ: Galați, Stradă: oltului ,
Salariat / Societate comercială Nr. 27, Bloc: B 21, Etaj: 2, Ap. 11
Titular / Societate comercială ARHIDESKVISION SRL - Județ: Galați, Localitate:
Banaș Ion 766 Dunărea de Jos Municipiul Galați, Stradă: Nicolae Balcescu, Nr. 32,
Bloc: B, Scară: 1, Etaj: 2, Ap. 11, Cod poștal: 800001
GRAMOCAD SRL - Județ: Galați, Localitate:
Municipiul Galați, Stradă: Siderurgistilor, Nr. 23
ARHINOBIAS SRL - Județ: Galați, Localitate:
Municipiul Galați, Stradă: Odobesti, Nr. 17
NEDEFINIT / Societate DOMUS PROIECTARE SRL - Județ: București,
comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Brancoveanu,
Bancea Anamaria Virginia 4127 București Titular / Birou individual de Nr. 101, Bloc: C4B, Scară: C, Etaj: 3, Ap. 97, Sector 4
arhitectură IONESCU SABIN GABRIEL BIROU INDIVIDUAL
DE ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Salariat / Societate comercială ADP ARHITECTURA SI INGINERIE SRL - Județ:
Bancoș Adrian 11089 Nord-Vest Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Ion
C Brătianu, Nr. 12, Ap. 19
Salariat / Birou individual de BIA CSIKI BARNA - Județ: Harghita, Localitate: Oraș
arhitectură Odorheiu Secuiesc, Stradă: MIHAIL SADOVEANU,
Brașov-Covasna- Asociat / Birou individual de Nr. 53, Cod poștal: 535600
Bancsi-Rigó Zsuzsánna 10708
Harghita arhitectură BIA CSIKI BARNA - Județ: Harghita, Localitate: Oraș
Odorheiu Secuiesc, Stradă: MIHAIL SADOVEANU,
Nr. 53, Cod poștal: 535600
Salariat / Societate comercială CPCP STUDIO ARHITECTURĂ SISTEMATIZARE
Titular / Birou individual de ȘI AMENAJĂRI INTERIOARE SRL - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
ȘOS. PANTELIMON, Nr. 254, Bloc: 55, Scară: C, Ap.
Bancu Andreea - Ioana 9482 București 140, Sector 2
ANDREEA IOANA BANCU BIA - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Sg.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Alexandru Cutieru , Nr. 25B, Bloc: 2, Scară: 1, Etaj: 3,


Ap. 47, Sector 6
Titular / Birou individual de ANDREI BANU BIA - Județ: București, Localitate:
Banu Andrei 7770 București arhitectură Municipiul București, Stradă: Partiturii, Nr. 27B,
Sector 6

45
45
46

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială S&T PROIECT SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Constanța, Stradă: Delfinului, Nr. 22
Salariat / Societate comercială PLINTHUS PROJECTS - Județ: Constanța, Localitate:
Comuna Valu lui Traian, Stradă: Horia, Closca si
Banu Liviu Marian 5141 Dobrogea
Crisan, Nr. 47
HIGH CONSTRUCT PROJECT - Județ: Constanța,
Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
FRUNZELOR, Nr. 162, Cod poștal: 900279
Titular / Birou individual de BARA ADELA IRINA BIROU INDIVIDUAL DE
Bara Adela Irina 6560 Transilvania arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Cluj-Napoca, Stradă: Hațeg, Nr. 28
Titular / Societate comercială BPA STUDIO-DESIGN SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Codrii
Salariat / Societate comercială Neamtului, Nr. 2, Bloc: 4, Scară: 2, Ap. 50, Sector 3
Asociat / Societate comercială GEOMETRIC STUDIO SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Inovatorilor,
Nr. 12, Etaj: 2, Ap. C1, Sector 1
SIGIS DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Bara Gabriel 8079 București
Municipiul București, Stradă: Turnu Magurele, Nr.
270D
CRIHAN ENGINEERING GROUP SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Str. Neajlovului, Nr. 36, Sector 1
BAU STARK SRL - Județ: Ilfov, Localitate: Oraș
Chitila, Stradă: Rudeni, Nr. 38
Salariat / Societate comercială URBAN PM - Județ: Budapesta, Localitate: Oraș
Barabás Dénes 10682 Mureș
Budapesta, Stradă: Alkotmány, Nr. 16, Etaj: 1, Ap. 22
Asociat / Societate comercială PROBAR STIL SRL - Județ: București, Localitate:
Barabaș Ion 1578 București Municipiul București, Stradă: Dr. Mihail Petrini-Galați,
Nr. 10
Salariat / Societate comercială ARHI BEAST SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Observatorului, Nr.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială 15


THINKARCH SRL - Județ: Alba, Stradă: Lab, Nr.
Barb David Ioana Alexandra 8530 Alba
399D
PROJECT POINT DESIGN SRL - Județ: Alba,
Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă: Izvorului, Nr.
53

46
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială LORA CONSTRUCT SRL - Județ: Giurgiu, Localitate:
Barba Octavian Vasile 1325 București
Municipiul Giurgiu, Stradă: Fd. Digului, Nr. 7
Asociat / Societate comercială POPAESCU&CO SRL - Județ: București, Stradă:
Titular / Societate comercială PLantelor, Nr. 60, Sector 2
Barbalat Anca - Luiza 4660 București DYNAMIC ARCHI DESIGN IDEA SRL - Județ:
Brașov, Localitate: Comuna Sânpetru, Stradă:
Constructorilor, Nr. 15, Cod poștal: 507190
Asociat / Societate comercială CAPITEL PROIECT SRL - Județ: Alba, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Alba Iulia, Stradă: Ferdinand I, Nr. 8
Barbieri Marius Radu Dorel 2312 Alba SC BARBIERI PROIECT SRL - Județ: Alba,
Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă: Traian, Nr.
17 A
Salariat / Societate comercială SC PROIECT SA - Județ: Galați, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Galați, Stradă: NAVELOR, Nr. 3
Barbu Alexandra-Gabriela 8935 Dunărea de Jos URBAN UPGRADE ARCHITECTURE AND
ENGINEERING SRL - Județ: Brăila, Stradă: Franceza,
nr.1
Asociat / Societate comercială BARBAR STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Barbu Alexandru Șerban 10122 Arad Municipiul Timișoara, Stradă: Bulevardul Revolutiei
1989, Nr. 7, Etaj: 1, Ap. 2A
Titular / Birou individual de BUJOR BARBU BIA - Județ: București, Localitate:
Barbu Bujor 1945 București arhitectură Municipiul București, Stradă: Colonel Poenaru Bordea,
Nr. 18, Etaj: 3, Ap. 12, Sector 4
Salariat / Societate comercială ADDA SRL - Județ: Dâmbovița, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Târgoviște, Stradă: Alex. Ioan Cuza, Nr. 34, Ap. 0, Cod
poștal: 130007
Barbu Dumitru 449 Muntenia Vest DATA-MAP SRL - Județ: Dâmbovița, Localitate:
Municipiul Târgoviște, Stradă: Bulevardul I. C.
Bratianu, Nr. 48, Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Sector
-, Cod poștal: -
Asociat / Societate comercială JUSTARCHITECT-STUDIO SRL - Județ: Prahova,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Barbu Florin Tiberiu 5045 Prahova Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Malu Roșu, Nr.
122, Bloc: 11B, Scară: A, Etaj: 3, Ap. 15
Asociat / Societate comercială ARHISTATION SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: BASARABIA, Nr. 222,
Barbu George - Lucian 5949 București
Bloc: M11, Scară: 4, Etaj: 1, Ap. 68, Sector 2, Cod
poștal: 022132

47
47
48

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ARHITECTURAL SHOW SRL - Județ: Arad,
Titular / Birou individual de Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Episcopiei, Nr.
arhitectură 24A, Ap. 11
Salariat / Societate comercială BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BARBU
IONEL VASILE - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Barbu Ionel Vasile 876 Timiș
Timișoara, Stradă: D. Paciurea, Nr. 2B, Cod poștal:
300036
EMART STUDIO CONSULTING SRL - Județ: Arad,
Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Maramureș, Bloc:
x22, Scară: b, Ap. 5
Asociat / Societate comercială MEDIEVALUM RETAIL SRL - Județ: București,
NEDEFINIT / Societate Localitate: Municipiul București, Stradă: ILIESCU
comercială TEODOR
Asociat / Societate comercială AVANTI DUNIC DESIGN SRL - Județ: București,
Barbu Irina 4010 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Matei
Voievod, Nr. 82, Sector 2
PALEOS ART SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Aviator Iliescu Teodor,
Nr. 13, Sector Sector 1, Cod poștal: 011671
Salariat / Societate comercială DATA-MAP SRL - Județ: Dâmbovița, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Târgoviște, Stradă: Bulevardul I. C.
Asociat / Societate comercială Bratianu, Nr. 48, Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Sector
-, Cod poștal: -
ADDA SRL - Județ: Dâmbovița, Localitate: Municipiul
Barbu Matei 8352 Muntenia Vest
Târgoviște, Stradă: Alex. Ioan Cuza, Nr. 34, Ap. 0, Cod
poștal: 130007
MDB&CO ARHGRUP SRL - Județ: Dâmbovița,
Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă: Alexandru
Ioan Cuza, Nr. nr 34A
Salariat / Societate comercială NEURON ARH DESIGN - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Dunarea
Albastra , Nr. 6, Sector 6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Barbu Ramona 7275 București SUBSTRATE ARCHITECTURE SRL - Județ:


București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
SOSEAUA OLTENITEI, Nr. 10, Bloc: 2C, Scară: 2,
Sector 4

48
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BARBU-IONESCU ANAMARIA-VALERIA -
arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Județ:
Salariat / Societate comercială Dâmbovița, Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă:
Barbu-Ionescu Anamaria Valeria 5609 Muntenia Vest Al. I. Cuza, Nr. 34
SC A&A ARHITECTURA SI ANTREPRIZA SRL -
Județ: Dâmbovița, Localitate: Municipiul Târgoviște,
Stradă: Al. I. Cuza, Nr. 34
Titular / Birou individual de BIA BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
arhitectură ARH. BARBUTA GABRIELA - Județ: Arad,
Barbuta Gabriela 3500 Arad
Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Decebal, Nr. 8,
Etaj: 2, Ap. 8
Titular / Birou individual de BIA CSIKI BARNA - Județ: Harghita, Localitate: Oraș
Brașov-Covasna-
Barna Csíki 8455 arhitectură Odorheiu Secuiesc, Stradă: MIHAIL SADOVEANU,
Harghita
Nr. 53, Cod poștal: 535600
Titular / Birou individual de BARNA DANIEL ADRIAN BIROU INDIVIDUAL
arhitectură DE ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Aurel Suciu, Nr. 35
Barna Daniel Adrian 6079 Transilvania
ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
Nr. 25/12
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ "BARNA
arhitectură NICOLAE CRISTIAN" - Județ: Hunedoara, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Deva, Stradă: Bulevardul Mihail
Kogalniceanu, Bloc: F4, Scară: 3, Ap. 4, Cod poștal:
Barna Nicolae Cristian 952 Hunedoara 330013
HARD HAT CONSTRUCTIONS SRL - Județ:
Hunedoara, Localitate: Municipiul Deva, Stradă:
Bulevardul Mihail Kogalniceanu, Bloc: F4, Scară: 3,
Ap. 4, Cod poștal: 330013
Salariat / Societate comercială FIDES SRL - Județ: NEDEFINIT, Stradă: -
Asociat / Birou individual de BIA RADU BAROTA - Județ: Brașov, Localitate:
arhitectură Municipiul Brașov, Stradă: Calea Bucuresti , Nr. 83,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială Bloc: S38, Scară: b, Etaj: 4, Ap. 9, Cod poștal: 500026
Brașov-Covasna- Titular / Societate comercială S.C. NEAT OFFICE SRL - Județ: Argeș, Localitate:
Barota Radu 6187
Harghita Oraș Câmpulung, Stradă: Col Ion Alexandrescu, Nr. 2
RIGHT ANGLE OFFICE SRL - Județ: Brașov,
Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Calea Bucuresti,
Nr. 83, Bloc: S38, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 9, Cod poștal:
500326

49
49
50

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BIA BARTHA LASZLO - Județ: Harghita, Localitate:
arhitectură Oraș Odorheiu Secuiesc, Stradă: Fratiei, Nr. 1, Ap. 13
Brașov-Covasna-
Bartha László 6525 Asociat / Societate comercială B TERV SRL - Județ: Harghita, Localitate: Oraș
Harghita
Odorheiu Secuiesc, Stradă: Morii, Nr. 1B, Cod poștal:
535600
Titular / Societate comercială BLOKAD ARHITECTURA SRL - Județ: Brașov,
Brașov-Covasna-
Bartha Lorand Karoly 5658 Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Prundului, Nr.
Harghita
11
Asociat / Birouri asociate de BAA BARTOLINI&BERIOLI - Județ: Satu Mare,
Bartolini Matteo 7031 Satu Mare arhitectură (BAA) Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: Corneliu
Coposu, Nr. 2, Ap. 22
Salariat / Societate comercială TRIPTIC STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Basuc Aurel 8134 București Municipiul București, Stradă: MOTOC, Nr. 9, Bloc:
P54, Scară: 1, Etaj: 1, Ap. 29, Sector 5
Asociat / Societate comercială 3B ARHIPOINT SRL - Județ: București, Localitate:
Bașca Radu Gheorghe Iuliu 1190 București Municipiul București, Stradă: LIVENI, Nr. 30, Sector
4, Cod poștal: 040508
Asociat / Societate comercială 3B ARHIPOINT SRL - Județ: București, Localitate:
Bașca Robert - Mihai 5091 București Municipiul București, Stradă: LIVENI, Nr. 30, Sector
4, Cod poștal: 040508
Asociat / Societate comercială BASKA ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Splaiul
Bașcă Vlad 9659 București
Independentei, Nr. 313B, Bloc: C5, Etaj: et9, Ap. ap79,
Sector sector 6
Salariat / Societate comercială BATCU DESIGN SRL - Județ: Arad, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Arad, Stradă: Nicolae Horga, Nr. 18
Salariat / Societate comercială SC BRÂNDAŞ PROCONS SRL - Județ: Arad,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Chișineu-Criș, Stradă: Înfrăţirii, Nr.
Salariat / Societate comercială 118
Salariat / Societate comercială SILV ANDRAZ SRL - Județ: Arad, Localitate: Oraș
Lipova, Stradă: Imparatul Traian, Nr. 277
Batcu Mircea Gheorghe 570 Arad
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

ATHOS CONSULTING - Județ: Arad, Localitate:


Municipiul Arad, Stradă: bd.Revolutiei, Nr. 78, Ap. 14
CELTIC DESIGN SRL - Județ: Arad, Localitate:
Comuna Livada, Stradă: -, Nr. 1107
PERLA EDIFICII SRL - Județ: Arad, Localitate:
Municipiul Arad, Stradă: N.Titulescu , Nr. -, Bloc: 313,
Ap. 3

50
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială SC. DNB-ARQ BIROU DE ARHITECTURA SRL -
Batlles Elias David 10401 București Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Liviu Rebreanu, Nr. 35, Sector 3
Salariat / Societate comercială SC SISTEM C SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Costache Stamate, Nr. 1,
Batog Octavian Gabriel 10237 Dobrogea Bloc: 8C, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 11, Sector 4
B.O.GRAFIC PLAN SRL - Județ: Tulcea, Localitate:
Oraș Tulcea, Stradă: Celic, Nr. 5
Titular / Birou individual de BAURDA LAURA IOANA BIROU INDIVIDUAL
arhitectură DE ARHITECTURĂ - Județ: Alba, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Alba Iulia, Stradă: Ioan Alexandru, Nr. 37
Baurda Laura Ioana 2318 Transilvania
RED ARTTECH SRL - Județ: Alba, Localitate:
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Anghel Saligny, Nr. 2B,
Ap. 3
Asociat / Societate comercială XYZ PROIECT SRL - Județ: Alba, Localitate:
Bazilescu Sebastian Florin 2304 Alba Municipiul Alba Iulia, Stradă: Transilvaniei, Nr. 27,
Bloc: 3EFG, Ap. 51
Titular / Birou individual de BIA BĂBAN ALEXANDRU EMIL - Județ:
Băban Alexandru Emil 229 Nord-Vest arhitectură Maramureș, Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă:
Bdl Unirii, Bloc: 5A, Ap. 8
Asociat / Societate comercială BADANAC ARCHITECTS - Județ: București,
Bădănac George - Alexandru 6163 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Soseaua
Oltenitei, Nr. 162, Sector 4
NEDEFINIT / Societate SC BADANAC ARCHITECTS SRL - Județ:
comercială București, Stradă: Sos. Oltenitei, Nr. 162
Salariat / Societate comercială AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC 4 S.A. -
Bădănac Iuliana - Raluca 6162 București NEDEFINIT / Societate Județ: București, Localitate: Municipiul București,
comercială Stradă: SOS. BERCENI, Nr. 38A, Sector 4
SC ATELIER UNIC ARHITECTURA SRL - Județ:
Vaslui, Localitate: Comuna Grivița, Stradă: DN24D
Salariat / Societate comercială ATELIER RVD SRL - Județ: Cluj, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Paltinis, Nr. 9


Bădărînză Valentin Cornel 8570 Transilvania arhitectură VALENTIN BADARINZA - BIROU INDIVIDUAL
DE ARHITECTURA - Județ: Sibiu, Localitate: Oraș
Mediaș, Stradă: Anton Pann, Nr. 39
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BĂDILĂ
Bădilă Mihaela Adriana 6903 Timiș arhitectură MIHAELA ADRIANA - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Cozia, Nr. 66, Etaj: 3

51
51
52

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ARTPROIECT SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Suceava, Stradă: Humorului, Nr. 76
Bădiliță Daniel Teodor 7314 Nord-Est arhitectură DANIEL - TEODOR BĂDILIȚĂ BIA - Județ:
Suceava, Localitate: Municipiul Suceava, Stradă:
Nicolae Costin, Nr. 7
Titular / Societate comercială FRISAROM ENGINEERING SA - Județ: București,
Bădoiu Ioana Nicole 463 Muntenia Vest Localitate: Municipiul București, Stradă: Hristo Botev,
Nr. 10
NEDEFINIT / Societate UNICONCEPTS SRL - Județ: Vâlcea, Localitate:
Bădulescu Adina Cristina 2708 București comercială Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stradă: Liviu Rebreanu,
Nr. 17, Etaj: 2
Titular / Societate comercială SAMUEL PREST LINEA SRL - Județ: Tulcea,
Bădulescu Monika 7442 Dobrogea Localitate: Oraș Tulcea, Stradă: Babadag, Nr. 14, Bloc:
8, Ap. 3
Asociat / Societate comercială ATELIER DE ARHITECTURA BADULESCU SRL -
Asociat / Societate comercială Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: IntrareaPOPA NAN, Nr. 5, Sector 2
Bădulescu Paul 2036 București
ENIGMA DESIGN & CONSTRUCT SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Aleea Plenița, Nr. 4, Sector 3
Salariat / Societate comercială ABAAS ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Băescu Magda 7405 Muntenia Sud-Est
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Mizil
Salariat / Societate comercială ROMSTAL IMEX - Județ: București, Localitate:
Băiceanu Ruxandra - Oana 3962 București
Municipiul București, Stradă: Vitan Barzesti, Nr. 11A
Salariat / Societate comercială ECOPROIECT SRL - Județ: Sălaj, Localitate: Oraș
Titular / Birou individual de Zalău, Stradă: B-dul Mihai Viteazu, Nr. 54
Băiceanu-Hendea Alexandra Călina 7853 Transilvania arhitectură BĂICEANU-HENDEA CĂLINA ALEXANDRA BIA
- Județ: Sălaj, Localitate: Oraș Zalău, Stradă:
Salcâmilor, Nr. 23
Asociat / Societate comercială ARCHI-STUDIO GABRIEL BAIESAN SRL - Județ:
Alba, Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă:
Băieşan Ioan Gabriel 8340 Alba
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

SEPTIMIUS SEVERUS, Nr. 51, Bloc: TOR 5, Etaj: 4,


Ap. 15
Asociat / Societate comercială SPAB SRL - Județ: Constanța, Localitate: Municipiul
Titular / Birou individual de Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 143A
Bălan Alexandru 1015 Dobrogea arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
ALEXANDRU BĂLAN - Județ: Constanța, Localitate:
Municipiul Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 143A, Etaj: 7

52
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ONE DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Aleea Valea Viilor, Nr.
2, Bloc: A53, Scară: C, Etaj: 3, Ap. 42, Sector 6, Cod
poștal: 062018
Bălan Alexandru - Cristian 6576 București
GRINVECO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Aleea Valea Viilor, Nr.
nr.2, Bloc: A53, Scară: C, Etaj: 3, Ap. 42, Sector 6,
Cod poștal: 062018
Salariat / Societate comercială STUDIO ART CONSTRUCT SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: CALEA
DOROBANTILOR, Nr. 168, Sector SECTOR 1
Bălan Alexandru-Cătălin 9036 București
SC MURA STUDIO ARH SRL-D - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Strada Turda,
Nr. 129, Bloc: 1, Scară: C, Etaj: 2, Ap. 99, Sector 1
Asociat / Societate comercială FBA URBANISM & ARHITECTURA SRL - Județ:
Bălan Cristian 3789 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Valea lui Mihai, Nr. 3
Titular / Birou individual de GEORGE BALAN BIA - Județ: București, Localitate:
arhitectură Municipiul București, Stradă: MOLDOVITA , Nr. 6,
Bălan George 1926 București
Bloc: EM 6, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 9, Sector 4, Cod
poștal: 041815
Salariat / Societate comercială TRANSILVANIA OUTSOURCES SRL - Județ: Cluj,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Marului,
Nr. 5/2
Bălan Ioana - Adriana 9250 Alba
AWA DETAIL SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Soporului, Nr. 8A,
Bloc: A2, Scară: 2, Etaj: 4, Ap. 84
Salariat / Societate comercială ARCH D.U.STUDIO PROJECT SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Titular / Societate comercială Iuliu Maniu, Nr. 518, Sector 6
INFRA&CIVIL DESIGN SRL - Județ: București,
Bălan Mircea 7317 Argeș Localitate: Municipiul București, Stradă: Popa Nan, Nr.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

163, Sector 3
ROMBARHITECT STUDIO SRL - Județ: Argeș,
Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Vasile
Alecsandri, Nr. 6, Bloc: 72C, Scară: A, Ap. 2
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BĂLAN
Bălan Răzvan-Corneliu 5126 Timiș arhitectură RĂZVAN CORNELIU - Județ: Caraș-Severin,
Localitate: Oraș Reșița, Stradă: Horea, Nr. 7

53
53
54

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială DUCAND 94 SRL - Județ: București, Localitate:
Bălașa Călin Ioan 1661 București Municipiul București, Stradă: Padesu , Nr. 10, Bloc: 9,
Scară: 3, Etaj: 2, Ap. 70, Sector 4
Salariat / Societate comercială ARTATELIERS CONCEPT SRL - Județ: Ilfov, Stradă:
Salariat / Societate comercială SPL. UNIRII
Bălașa Cătălin 10677 București ARTATELIERS PROIECT SRL - Județ: Teleorman,
Localitate: Comuna Mârzănești, Stradă: Sat.
Mărzănești
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură BĂLAȘA GINA - FLORENTINA - Județ: Călărași,
Bălașa Gina Florentina 7189 Muntenia Sud-Est
Localitate: Municipiul Călărași, Stradă: Argeșului, Nr.
66-72, Bloc: COLț, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 11
Titular / Birou individual de BALANEANU DAN CATALIN BIA - Județ:
Bălăneanu Dan - Cătălin 4593 București arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Valea Calugareasca, Nr. 3, Sector 6
NEDEFINIT / Societate TERRA DISTRICT CONSULT - Județ: Sibiu, Stradă:
comercială Nicolae Porumbescu, Nr. 9A, Cod poștal: 555300
Bălănescu Gabriela Angela 3614 București
Asociat / Societate comercială ALVALDI GRAPHICS - Județ: Ilfov, Stradă: soseaua
Giurgiului, Nr. 76A
Asociat / Societate comercială ARHIPLAN AB SRL - Județ: București, Localitate:
Bălănuță Alexandru 12113 Oltenia Municipiul București, Stradă: Sos Pantelimon, Nr. 255,
Bloc: 43, Scară: F, Ap. 216
Salariat / Societate comercială CONSULTANȚĂ ÎN ARHITECTURĂ ȘI DESIGN
Salariat / Societate comercială SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă:
Bălănuță Răzvan-Călin 10890 Iași Dacia, Nr. 4, Bloc: D1-1, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 30
MED LINE GROUP SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: -
Salariat / Societate comercială SILVORA TERA SRL - Județ: Argeș, Localitate:
Bălășoiu Adrian 1913 București
Municipiul Pitești, Stradă: Gheorghe Doja, Nr. 26
Titular / Birou individual de BĂLĂȘOIU ANDREEA - RALUCA BIA - Județ:
Bălășoiu Andreea - Raluca 6864 București arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Moldovei, Nr. 42, Etaj: 2, Ap. 7, Sector 1


Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură ARHITECT MIHAELA BĂLĂŞOIU - Județ: Dolj,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Craiova, Stradă: Sfintii
Bălăşoiu Mihaela 5 Oltenia Apostoli, Nr. 89
MND PROIECT SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Municipiul Craiova, Stradă: Doljului, Nr. 43, Bloc: A1,
Scară: 2, Ap. 10

54
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de IRINA BĂLDESCU BIA - Județ: București, Localitate:
Băldescu Irina 5690 București arhitectură Municipiul București, Stradă: Șos. Iancului, Nr. 4,
Bloc: 113A, Ap. 48, Sector 2
Salariat / Societate comercială ROMCONSTRUCT SRL - Județ: Mehedinți,
Titular / Birou individual de Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă:
arhitectură Traian, Nr. 132
Băleanu Alexandru 6 Oltenia BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
BĂLEANU ALEXANDRU - Județ: Mehedinți,
Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă:
Horaţiu, Nr. 29, Bloc: F20, Scară: 1, Ap. 11
Salariat / Societate comercială VES CONSULTING SRL - Județ: București,
Băleanu Petru-Andrei 7605 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Armenească,
Nr. 13, Sector 2, Cod poștal: 021042
Salariat / Societate comercială TEHNOPROIECT COMTRANS SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Calimachi, Nr. 21, Ap. 2, Sector 2
Bălinișteanu Dan Mircea 2643 București
ADD BIROU DE ARHITECTURĂ - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Ing.
Zablovschi, Nr. 1, Bloc: 13B, Ap. 9, Sector 1
Asociat / Societate comercială BUILDING DESIGN SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Matei
Băloiu Laura - Cristina 5353 București
Basarab, Nr. 94, Bloc: L120, Scară: B, Etaj: 1, Ap. 28,
Sector 3, Cod poștal: 030676
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BĂLU
Bălu Laurențiu-Costinel 6786 Timiș arhitectură LAURENȚIU COSTINEL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Diaconu Coresi, Nr. 141
NEDEFINIT / Societate S.C. HOLIDAY D'SIGN CONSULT S.R.L. - Județ:
comercială Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: str.
Salariat / Societate comercială Italiana
NEDEFINIT / Societate LEVIATAN DESIGN SRL - Județ: București,
comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Splaiul Unirii,
Băluță-Siclitaru Beatrice 7271 București
NEDEFINIT / Societate Nr. 247-251, Etaj: 1, Sector 3
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

comercială S.C. GRAND EXCLUSIV PROIECT SRL - Județ:


Ilfov, Stradă: STR. DUMBRAVEI, Nr. 99
ROBMARIX COM SRL - Județ: Dâmbovița, Stradă:
MATEI BASARAB

55
55
56

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială EXPACO SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Constanța, Stradă: Făgetului, Nr. 163 bis
Băncescu Mirela 1084 București
PROMO DESIGN - Județ: Constanța, Localitate:
Municipiul Constanța, Stradă: Căuți
Asociat / Societate comercială BEYOND DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Băndărău Oana - Ecaterina 6388 București
Municipiul București, Stradă: Albă, Nr. 12, Sector 4
Salariat / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ HANȚIU
arhitectură ADRIANA IULIA - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Amforei, Nr. 2, Cod
Bănescu Oana Andreea 8407 Timiș
poștal: 300671
ARTPLAN SRL - Județ: Timiș, Stradă: Bv. Eroilor de
la Tisa, Nr. 7/A, Scară: C, Ap. 32
Asociat / Societate comercială LETICS ATELIER SRL - Județ: Ilfov, Localitate: Oraș
Bănică Bogdan - Eugen 4968 București
Măgurele, Stradă: Lacului, Nr. 32
Asociat / Societate comercială SC ARHITECTONIK 2000 SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: B-dul Ion
Bănică Cristian 1566 București
Ionescu de la Brad , Nr. 57-59, Etaj: 4, Ap. 14, Sector
1, Cod poștal: 013812
Salariat / Societate comercială ACTIV DESIGN STUDIO SRL - Județ: București,
BĂNICĂ DIANA MIRELA 11014 Dobrogea Localitate: Municipiul București, Stradă: Splaiul Unirii,
Nr. 168, Sector 4
Asociat / Societate comercială S.C. HORES MAGAZINE S.R.L. - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Prelungirea
Ghencea, Nr. 96-100, Bloc: A3, Ap. A3080, Sector 6
Bănulescu Andrei 7875 Muntenia Vest
FOREVER YOUNG MAGAZINE S.R.L. - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă: B-
dul Marasesti, Nr. 19, Ap. 8, camerele 1 si 2, Sector 4
Asociat / Societate comercială CORNER STUDIO SRL - Județ: Sălaj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Comuna Buciumi, Stradă: sat Bogdana, Nr. 236
Bănuț Ion Cristian 5449 Transilvania ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Nr. 25/12
Asociat / Societate comercială EST PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Bănuță Eugen 4742 București Municipiul București, Stradă: Constantin Brancusi
Nr.6, Sector 3
Brașov-Covasna- Asociat / Societate comercială TERIFIANT PROD SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Bărbat Delia Florina 2168
Harghita Oraș Făgăraș, Stradă: Stejarului

56
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ALIPHERA SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Bărboiu Dragoș Octavian 3325 Iași Iași, Stradă: LASCAR CATARGI, Nr. 46A, Ap. 1, Cod
poștal: 700107
Asociat / Societate comercială HEAD MADE ARCHITECTURE SRL - Județ:
Bărbuică Letiția Georgeta 4428 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Abrud, Nr. 27, Ap. 1, Sector 1
Asociat / Societate comercială ATELIER ARHITECTURĂ ANDREEA
Salariat / Societate comercială BĂRBULESCU SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Jandarmeriei, Nr. 237-
245, Sector 1
Bărbulescu Andreea 2741 București
COMPANIA MUNICIPALA DEZVOLTARE
DURABILA SA - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Aristide Demetriade, Nr.
2, Etaj: 2, Ap. camera 18, Sector 1, Cod poștal: 70000
Salariat / Societate comercială SEARCH CORPORATION SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Căderea
Salariat / Societate comercială Bastiliei, Nr. 65, Sector 1
Salariat / Societate comercială TOTAL AIG - Județ: București, Localitate: Municipiul
București, Stradă: BARBU DELAVRANCEA
Bărbulescu Crina 1869 București PRIMACONS GROUP SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Cal.
Floreasca, Nr. 83, Sector 1
ARCADIA AEN ARCHITECTURE &PM SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Ion Brezoianu, Nr. 23
Titular / Birou individual de PAUL BARBULESCU B.I.A. NR. 39 - Județ: Prahova,
Bărbulescu Paul 2373 Prahova
arhitectură Localitate: Oraș Câmpina, Stradă: Zimbrului, Nr. 12
Titular / Birou individual de BĂRBULESCU TOMA ALEXANDRU BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Cluj,
Bărbulescu Toma Alexandru 7296 Transilvania
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Lăcrămioarelor, Nr. 4, Scară: 1, Etaj: 1, Ap. 5
Salariat / Societate comercială ARCHITECTURE DOMUS DESIGN SRL - Județ:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Societate comercială Ilfov, Localitate: Comuna Afumați, Stradă: Bucuresti -


Urziceni, Nr. 138, Ap. A
Bărbușelu Dănuț 10154 Muntenia Vest
UFO ARCHITECTS SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Comuna Brănești, Stradă: ion creanga, Nr. 2D, Cod
poștal: 077030

57
57
58

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ADN BIROU DE ARHITECTURĂ SRL - Județ:
Bâcu Mihaela Andreea 10936 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Octavian, Nr. 27, Sector 3
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Bâldea Maja 4377 Timiș arhitectură BÂLDEA MAJA - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: J. Preyer, Nr. 31, Ap. 12
Asociat / Societate comercială GRUBERO PROIECT SRL - Județ: București,
Bârcă Aritia 1609 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Gheorghe
Missail, Nr. 66, Sector 1
Titular / Birou individual de LILIANA BâRGU BIROU INDIVIDUAL DE
Bârgu Liliana 2427 Bacău-Neamț arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bacău, Localitate:
Municipiul Bacău, Stradă: Aleea Vișinului, Nr. 8A
Salariat / Societate comercială PROJECT RA-ARH SRL - Județ: Mehedinți,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă: I. C.
Salariat / Societate comercială Brătianu, Nr. 3
Salariat / Societate comercială ORTOCON CONSULTANTA PROIECTARE
Salariat / Societate comercială CONSTRUCTIISRL - Județ: Mehedinți, Localitate:
Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Dr. Saidac, Nr. 33
M.B.S. PRECISION SRL - Județ: Mehedinți,
Bârlan Sorin Puiu 7 Oltenia Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă:
Transilvaniei, Nr. 4
EDIFICE STUDIO SRL - Județ: Mehedinți, Localitate:
Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Adrian , Nr. 112,
Bloc: Birou 1
PRISMA SOLUTIONS SRL - Județ: Mehedinți,
Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Aleea
Alunis, Nr. 4, Bloc: B2, Scară: 1, Ap. 2
Asociat / Societate comercială SATI PROIECT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Horea, Nr. 76
Bârlădeanu Cristina 2227 Transilvania
SARD PROIECT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: 13 Septembrie, Nr. 3
Salariat / Societate comercială SARD PROIECT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: 13 Septembrie, Nr. 3


Titular / Birou individual de BELEVION IMPEX SRL - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: str. Edgar
Bârlădeanu Mara 5853 București
Clunet, Nr. 3, Sector 5, Cod poștal: 050527
MARA BÂRLĂDEANU BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURĂ - Județ: București, Stradă: intrarea
Buturugeni, Nr. 4, Bloc: P1D, Scară: 1, Etaj: 6, Ap. 28

58
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială OOPY DESIGN PROIECT SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Mieilor, Nr. 5
Asociat / Societate comercială OOPY DESIGN PROIECT SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Mieilor , Nr.
5, Etaj: 1, Ap. 2, Sector 2
Bârlădeanu Vlad 6003 Iași OOPY DESIGN PROIECT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Mieilor , Nr.
5, Etaj: 1, Ap. 2, Sector 2
OOPY DESIGN PROIECT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Mieilor , Nr.
5, Etaj: 1, Ap. 2, Sector 2
Titular / Birou individual de DORU BÂRLEANU BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brăila, Localitate:
Bârleanu Vasile-Dorel 783 Dunărea de Jos
Municipiul Brăila, Stradă: Bd. Independenței, Nr. 16,
Bloc: B5, Scară: 3, Etaj: 1, Ap. 31, Cod poștal: 810004
Titular / Birou individual de BÂRNAURE MIHAELA-MARINA BIA - Județ:
Bârnaure Mihaela Marina 1569 București arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Ștefan Sănătescu, Nr. 11A, Sector 1
Brașov-Covasna- Salariat / Birou individual de BIA - IOANA LUCIA BARSAN - Județ: Alba,
Bârsan Ioana Lucia 5556
Harghita arhitectură Localitate: Oraș Blaj, Stradă: Mihai Eminescu, Nr. 4
Asociat / Societate comercială WIGWAM DESIGN SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Clucerului,
Asociat / Societate comercială Nr. 44, Etaj: 1, Sector 1
Asociat / Societate comercială KEI DEVELOPMENT S.A. - Județ: Ilfov, Localitate:
Asociat / Societate comercială Oraș Chitila, Stradă: Pacii, Nr. 32
RAZVAN BARSAN + PARTNERS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bârsan Răzvan - Florian 4949 București
Limpejoarei, Nr. 6, Etaj: parter, Ap. camera 1, Sector 1
SC WIGWAM INVEST SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Povernei, Nr.
35, Sector 1
RAZVAN BARSAN + PARTNERS SRL - Județ:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

București, Localitate: Municipiul București, Stradă:


Limpejoarei, Nr. 6, Etaj: parter, Ap. camera 1, Sector 1
Asociat / Societate comercială PRESENT PERFECT ARCHITECTURE - Județ:
Brașov-Covasna- Brașov, Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Str.
BÂRSĂȘTEANU IOANA-MĂDĂLINA 10829
Harghita Dorobanților, Nr. 4D, Bloc: -, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 7,
Sector -, Cod poștal: 500009

59
59
60

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BÂTE MARIAN BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Oradea, Stradă: Aleea Călinului, Nr. 12
Bâte Marian 6174 Bihor Salariat / Societate comercială TREI LINII SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Oradea, Stradă: Primariei, Nr. 45, Ap. 3A
MARARIA COMIMPEX SRL - Județ: Bihor,
Localitate: Comuna Gepiu, Stradă: -, Nr. 605N
Asociat / Societate comercială DESIGN STUDIO SRL - Județ: Dâmbovița, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Târgoviște, Stradă: Matei Basarab, Nr. 5,
Ap. 0, Cod poștal: 130168
Bâte Teodor Mihai 6654 Muntenia Vest
ANITEB CENTER RESORT SRL - Județ: Dâmbovița,
Stradă: SAT UNGURENI, COM. DRAGOMIRESTI
NR.8
Salariat / Societate comercială ARHIMAR SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Bedreagă Adrian 6080 Transilvania Municipiul Baia Mare, Stradă: Gheorghe Bilașcu, Nr.
25
Salariat / Societate comercială ARHITECT BGB - Județ: București, Localitate:
Bedreagă Bogdan - Gheorghe 5762 București
Municipiul București, Stradă: Bd. Nicolae Titulescu
Asociat / Societate comercială PZP ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Titular / Birou individual de Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion Brindei,
arhitectură Nr. 11, Bloc: B1-2, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 55, Sector 2
Asociat / Societate comercială BIA CONSTANTIN BEEKMAN - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: savinesti, Nr.
Asociat / Societate comercială 5, Bloc: B, Scară: 1, Etaj: 9, Ap. 55, Sector 4, Cod
poștal: 712345
Beekman Constantin 9007 București SC GRID DESIGN SRL - Județ: București, Stradă:
SUVENIR, Nr. 11
CUMULUS ARCHITECTURE SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion
Brezoianu, Nr. 23-25
CUMULUS DEZVOLTARE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Brezoianu, Nr. 23-25, Bloc: Corp B, Etaj: 3, Sector 1


Titular / Societate comercială S.C. BE HOME CONCEPT S.R.L. - Județ: Ilfov,
Asociat / Societate comercială Localitate: Comuna București, Stradă: Bd-ul Banu
Manta, Nr. 22, Bloc: 29, Scară: 1, Etaj: parter, Ap. 2,
Bejan Elena 5186 Muntenia Vest Sector 1, Cod poștal: 011226
BE HOME CONCEPT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Banu Manta ,
Nr. 26, Bloc: 26, Scară: A, Etaj: P, Ap. 3, Sector 1
60
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială METASPACE SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Șos. Giurgiului, Nr. 164,
Bejan Horia 6391 București Sector 5
K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă: -
Salariat / Societate comercială DSC DEVELOPMENT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Ion Creangă
Bejan Igor 10029 Iași ACCESSIBLE ARCHITECTURE AND DESIGN SRL
- Județ: Iași, Localitate: Comuna Tomești, Stradă:
Mesteacănului, Nr. 6
Asociat / Societate comercială BIM TRIDIMENSIONAL ARCHITECTURE SRL -
Județ: Ilfov, Localitate: Comuna Snagov, Stradă:
Bejan Marcel 7833 Muntenia Sud-Est
Grivita, Nr. 52, Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. camera 1,
Sector -, Cod poștal: 077165
Asociat / Societate comercială SIPRO SRL - Județ: Argeș, Localitate: Municipiul
Bejenaru Silvia 701 Argeș Pitești, Stradă: Constantin Brîncoveanu, Bloc: D2, Ap.
4
Asociat / Societate comercială B.B.M. GRUP SRL - Județ: București, Stradă: Intrarea
Beldiman Alexandru 2019 București
Filioara, Nr. 1, Sector 1
Asociat / Societate comercială ARHI 3D SRL - Județ: Timiș, Stradă: Ludwig von Ybl,
Salariat / Societate comercială Nr. 24
Belea Ioan Daniel 5958 Timiș
ARHI.4D SRL - Județ: Timiș, Stradă: Ludwig Von
YBL, Nr. 24
Asociat / Societate comercială BIROU DE ARHITECTURĂ ALEXANDRU
Belenyi Alexandru Emil 7213 București BELENYI - Județ: Brașov, Localitate: Municipiul
Brașov, Stradă: Bld. Iuliu Maniu
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BELU
arhitectură ROXANA LIANA - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Iancu Brezeanu, Nr. 22,
Salariat / Societate comercială Ap. 4
Salariat / Societate comercială SC HC & D CNSTRUCT SRL - Județ: Timiș,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Arh. Ion


Belu Roxana Liana 7785 Timiș Mincu, Nr. 16, Bloc: B100, Scară: A, Ap. 10
SC DACODRIN SRL - Județ: Arad, Localitate:
Municipiul Arad, Stradă: Obedenaru, Nr. 32, Bloc: X4,
Scară: B, Etaj: 2, Ap. 12
C&M GEPROTIM SRL - Județ: Hunedoara,
Localitate: Oraș Brad, Stradă: Moților, Nr. 6, Cod
poștal: 335200

61
61
62

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială CINETIC STUDIO SRL - Județ: Alba, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Alba Iulia, Stradă: Ion Lancranjan, Nr. 13
Bembea Ioan Răzvan 2313 Alba CONCEPT STUDIO SRL - Județ: Satu Mare,
Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: B-dul
Transilvanania, Bloc: 11, Ap. 20A
Salariat / Alte forme juridice CENTRUL DE STUDII ȘI PROIECTARE
(AFJ) CONSTRUCȚII MILITARE - UM 02248 - Județ:
Bendas Anca 5006 București
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Drumul Taberei , Nr. 7-9, Sector 6
Salariat / Societate comercială DICO & ȚIGĂNAȘ SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Bendea Maria Alexandra 6277 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Dorobanților, Nr. 98-
100
Salariat / Societate comercială RD SIGN SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Timișoara, Stradă: Vulturilor, Nr. 14, Cod poștal:
300458
Bendelic Alexandru 10149 Timiș
RD SIGN SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Vulturilor, Nr. 14, Cod poștal:
300458
Titular / Societate comercială BENCON SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Alee Octavian
Goga, Nr. 6, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 10
Brașov-Covasna-
Bene Szabolcs 8712 BENFORM ARHITECTURA & LINE SRL - Județ:
Harghita
Harghita, Localitate: Municipiul Miercurea-Ciuc,
Stradă: Aleea Octavian Goga, Nr. 6, Scară: A, Etaj: 2,
Ap. 10
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DOINA
Benea Doina 3664 Timiș arhitectură BENEA - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Glad, Nr. 71
Salariat / Societate comercială BLIPSZ SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Benedek Istvan 5662 Transilvania
Cluj-Napoca, Stradă: Aurel Suciu, Nr. 20
Asociat / Societate comercială STUDIO 4D SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Benga-Velios Afrodita Daniela 4224 Transilvania
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Cluj-Napoca, Stradă: N. Titulescu, Nr. 41


Salariat / Societate comercială ATELIER DE PROIECTARE BENȚA SRL - Județ:
Bența Octavian Ovidiu 840 Bihor Bihor, Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: General
Magheru, Nr. 21

62
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BERA IOAN ALEXANDRU BIROU INDIVIDUAL
arhitectură DE ARHITECTURĂ - Județ: Sibiu, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Sibiu, Stradă: Ludoș, Nr. 6
Bera Ioan Alexandru 5814 Transilvania
IDEA PROSPECT BIROU DE PROIECTARE SRL -
Județ: Cluj, Localitate: Comuna Florești, Stradă:
Răzoare, Nr. 3A, Scară: 1, Etaj: 6, Ap. 38
Salariat / Societate comercială TOP WORK SRL - Județ: Neamț, Localitate: Oraș
Berariu Irina 5244 Bacău-Neamț
Piatra Neamț, Stradă: Ștefan cel Mare, Nr. 80
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură BERARIU TUDOR - Județ: Sibiu, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Sibiu, Stradă: Doljului, Nr. 6, Ap. 23, Cod
Salariat / Societate comercială poștal: 550063
T.D.V. PROJECT - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Berariu Tudor 900 Sibiu-Vâlcea
Sibiu, Stradă: Doljului, Nr. 6, Ap. 23, Cod poștal:
550063
OROS ART SRL - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Sibiu, Stradă: Someșului, Nr. 57, Bloc: Alma Matter,
Etaj: 6
Salariat / Societate comercială ARBECO SRL - Județ: Galați, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Tecuci, Stradă: Al. Teilor, Nr. 2, Bloc: C1, Scară: 2,
Salariat / Societate comercială Etaj: Parter, Ap. 20, Cod poștal: 805300
Salariat / Societate comercială ARHILOOK EXPERT SRL - Județ: Galați, Localitate:
Salariat / Societate comercială Comuna Liești, Stradă: Național, Nr. 2624A, Bloc:
Salariat / Societate comercială ARTAR, Cod poștal: 807180
Salariat / Societate comercială ARTELIER 53 SRL - Județ: Galați, Localitate:
Municipiul Tecuci, Stradă: Bobilna, Nr. 7, Cod poștal:
805300
Berbec Constantin 793 Dunărea de Jos BIA CONSPROIECT SRL-D - Județ: Brăila,
Localitate: Municipiul Brăila, Stradă: Gr.
Alexandrescu, Nr. 5, Cod poștal: 810430
MICOSTY PROIECT SRL - Județ: Botoșani,
Localitate: Municipiul Botoșani, Stradă: Gh.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Avramescu, Nr. 4, Cod poștal: 710049


SERVLAND SRL - Județ: Galați, Localitate: Comuna
Șendreni, Stradă: -, Cod poștal: 807290
TOPOSCAD SRL - Județ: Galați, Localitate: Comuna
Liești, Stradă: Național, Nr. 25, Cod poștal: 807180

63
63
64

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BERBENITA S MARȚIAN BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Șos. Ștefan
Salariat / Societate comercială cel Mare, Nr. 50
Salariat / Societate comercială ENGINEERING PROJECT DEVELOPMENT SRL -
Asociat / Societate comercială Județ: București, Localitate: Municipiul București,
NEDEFINIT / Birou individual Stradă: C.C. Arion, Nr. 13, Etaj: 1, Ap. 2, Sector 1
de arhitectură CONCEPT CREATIVE CONSULTING SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Stradă: Drumul Cooperativei
Berbeniță Marțian 1537 București
OVIPROVICONS SRL - Județ: Neamț, Localitate:
Oraș Roman, Stradă: Sucedava, Bloc: 38, Ap. 94
VASILIU IRINA BIA - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Slt. Erou Gheorghe
Ionescu, Nr. 3
ROYAL PROJECT DESIGN S.R.L. - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Sinaia,
Nr. 18, Bloc: 84b, Scară: 3, Etaj: 10, Ap. 190, Sector 2
Salariat / Societate comercială 2 INVEST SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Cluj-Napoca, Stradă: David Prodan, Nr. 24
Bercan Daciana Maria 4288 Transilvania AMB ARHITECTURA ȘI CONSULTANȚĂ SRL -
Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca,
Stradă: Câmpul Pâinii, Nr. 293
Titular / Birou individual de BERCEA RAMONA CRISTINA BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Cluj,
Titular / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Anina, Nr.
Salariat / Societate comercială 7
APSIDON SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Bercea Ramona Cristina 5450 Transilvania
Cluj-Napoca, Stradă: Anina, Nr. 7, Scară: 2, Etaj: 3,
Ap. 17A
CSC CONSTRUCTION SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Universitatii, Nr. 3,
Ap. 27
Salariat / Societate comercială METROUL SA - Județ: București, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Berceanu Ana - Gabriela 5218 București Municipiul București, Stradă: Gutenberg Johann, Nr. 0,
Ap. 0, Sector 5, Cod poștal: 50027

64
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială H.B.R.O. SRL - Județ: Mureș, Localitate: Comuna
Asociat / Societate comercială Sângeorgiu de Mureș, Stradă: str. Agricultorilor, Nr.
1107, Cod poștal: 547530
Berceanu Lucian Mihai 976 Hunedoara HB-DESIGN-TEAM ARHITECTURA,
CONSTRUCTII, MOBILIER SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Pictor Barbu
Iscovescu, Nr. 24, Sector 1
Salariat / Societate comercială SIMSTA SRL - Județ: Bihor, Localitate: Comuna
Titular / Birou individual de Sântandrei, Stradă: ESTULUI, Nr. 1
Bercheș Patricia 8921 Bihor
arhitectură BIA PATRICIA BERCHEȘ - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: Aron Cotrus, Nr. 9
Asociat / Societate comercială CONTUR CONCEPT SRL - Județ: București,
Bercu Mariana 1586 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Nicolae
Constantinescu , Nr. 7A, Sector 1
Salariat / Societate comercială PDP ARCHITECTURE & PHOTOGRAPHY SRL -
Titular / Birou individual de Județ: București, Localitate: Municipiul București,
arhitectură Stradă: Aleea Valea Prahovei , Nr. 2B
Bercu Simona Elena 2091 Dobrogea BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
SIMONA ELENA BERCU - Județ: Constanța,
Localitate: Municipiul Constanța, Stradă: Unirii, Nr.
22, Bloc: PA 3
Salariat / Societate comercială APLUSNOIMA.SRL - Județ: Iași, Localitate:
Berdan Alexandra Ioana 7776 Iași Municipiul Iași, Stradă: Aleea Sadoveanu, Nr. 42B,
Ap. cam 6
NEDEFINIT / Societate ARHICOR URBAN SRL - Județ: Brașov, Localitate:
comercială Oraș Săcele, Stradă: Ciucas, Nr. 91
NEDEFINIT / Societate SC MIHUL CONSTRUCT SRL - Județ: Brașov,
Brașov-Covasna- comercială Stradă: Petru Maior
Bereczky Dorottya 1754
Harghita NEDEFINIT / Societate DAVICONIN SRL - Județ: Brașov, Localitate: Oraș
comercială Săcele, Stradă: B-dul Brasovului, Nr. 253
Asociat / Societate comercială DAVITRAVELL SRL - Județ: Brașov, Localitate: Oraș
Săcele, Stradă: Bdul. Brasovului, Nr. 253
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -


arhitectură ARHITECT BERENDEI ION - Județ: Dolj, Localitate:
Berendei Ion Marcel 8 Oltenia
Municipiul Craiova, Stradă: Nicolae Julea, Nr. 1A,
Bloc: A12, Scară: 1, Ap. 15

65
65
66

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de ALEXANDRU BEREVOIANU BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Argeș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: -
Salariat / Societate comercială MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL - Județ: Argeș,
Berevoianu Alexandru Florin 703 Argeș Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Stefan Cel Mare,
Nr. 32A
FORUM PROIECT INVEST SRL - Județ: Argeș,
Localitate: Municipiul Pitești, Stradă: Negru Voda, Nr.
45D
Salariat / Societate comercială PRINCER SA - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Bd. Națiunile Unite, Nr.
Berindei Adrian 2631 București 4, Bloc: 107A, Etaj: 6, Sector 5
4X4 BIROU DE ARHITECTURA - Județ: București,
Stradă: Braziliei
Salariat / Societate comercială TOP STONE - Județ: Ilfov, Stradă: Sportului 31A
Asociat / Societate comercială TOP STONE ARHITECTURA SRL - Județ: Ilfov,
Berindei Mădălina 6643 București
Localitate: Comuna Corbeanca, Stradă: Sportului, Nr.
31, Bloc: A
Titular / Birou individual de MIRUNA VANDA BERINDEI BIA - Județ: București,
Berindei Miruna Vanda 3526 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Șos. Nicolae
Titulescu, Nr. 18, Bloc: 23, Scară: B, Ap. 71, Sector 1
Salariat / Societate comercială COMPASSARCH SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Comuna Florești, Stradă: Stejarului , Nr. 1C, Ap. 9
Bernaţchi Andreea-Maria 9185 Iași PALTINUL INTERAX PROIECT SRL - Județ:
Botoșani, Localitate: Municipiul Botoșani, Stradă: Str.
Cismea , Nr. 41
Asociat / Societate comercială BEROS ABDUL ARHITECȚI ASOCIAȚI SRL -
Beros Contreras Christian Andres 8705 București Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Intr. Crișul Alb, Nr. 32, Sector 4
Asociat / Birou individual de MATEI R. CRISTINA - BIA - Județ: Suceava,
arhitectură Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Rulmentului,
Brașov-Covasna-
Bertleff Johannes Andreas 3772 Asociat / Societate comercială Nr. 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Harghita
JB ARHITECTURA SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Municipiul Brașov, Stradă: Nicolae Balcescu, Nr. 40
Titular / Birou individual de BOGDAN MIHAI BESA BIA - Județ: București,
Beșa Bogdan Mihai 4243 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Lujerului, Nr.
6

66
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială TERTET SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Constanța, Stradă: Patriei, Nr. 21C
Beșcucă Andrei 1026 Dobrogea arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
ANDREI BEȘCUCĂ - Județ: Constanța, Localitate:
Municipiul Constanța, Stradă: Patriei, Nr. 21
Salariat / Societate comercială STARH-ARHITECTURA,CONSTRUCTII,DESIGN
Asociat / Societate comercială SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
București, Stradă: Obcina Mare, Nr. 4, Bloc: OS2,
Beșliu Alexandru Cristian 10076 Oltenia Scară: 2, Ap. 50, Sector 6, Cod poștal: 61593
ALT. CORP. ARCHITECTS SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: arh. Petre
Antonescu, Nr. 11, Bloc: 11, Scară: A, Ap. 14
Salariat / Societate comercială 3B STUDIO SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Craiova, Stradă: Înfrățirii, Nr. 7, Bloc: C10c, Scară: 1,
Beşteleu Ernest Iulian 9 Oltenia Ap. 14
3B DESIGN SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Craiova, Stradă: Infrăţirii, Bloc: C10C, Ap. 14
Salariat / Societate comercială 3B STUDIO SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială Craiova, Stradă: Înfrățirii, Nr. 7, Bloc: C10c, Scară: 1,
Beşteleu Mihaela 10 Oltenia Ap. 14
3B DESIGN SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Craiova, Stradă: Infrăţirii, Bloc: C10C, Ap. 14
Salariat / Societate comercială 3B STUDIO SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială Craiova, Stradă: Înfrățirii, Nr. 7, Bloc: C10c, Scară: 1,
Beşteleu Vlad 6822 Oltenia Ap. 14
3B ARCHI PLANNING SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Municipiul Craiova, Stradă: Vinatori, Nr. 7
Asociat / Societate comercială SC CONTEMPORAN ARHITECTONIC DESIGN
Beyer Zsuzsanna 508 Mureș SRL - Județ: Mureș, Localitate: Municipiul Târgu
Mureș, Stradă: Braila , Nr. 1
Titular / Birou individual de BIACIU VIRGIL ALEXANDRU BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Biaciu Virgil Alexandru 1587 București


Șos. Berceni, Nr. 23, Bloc: 35, Scară: 3, Etaj: 9, Ap.
125, Sector 4
Asociat / Societate comercială PROGRAPHIC SRL - Județ: București, Localitate:
Bianco Ștefan Alberto 3877 București Municipiul București, Stradă: Soldat Neagu Florea, Nr.
7, Etaj: 2, Sector 2

67
67
68

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială SC KLAB ARCHITECTURE OFFICE SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bică Claudiu 4954 București
LOTRIOARA, Nr. 13-15, Bloc: V41, Scară: A, Etaj: P,
Ap. 3, Sector 3
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
arhitectură MIHNEA BICHILIE - Județ: Constanța, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Constanța, Stradă: Mamaia, Nr. 17
Salariat / Societate comercială MID WORK CONSULTING SRL - Județ: Constanța,
Bichilie Mihnea Alexandru 5427 Dobrogea Localitate: Oraș Murfatlar, Stradă: Mihai Eminescu,
Nr. 58
ATELIER ARHITECTURA GOLD - Județ:
Constanța, Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
Rascoalei 1907, Nr. 17
Salariat / Societate comercială PROGIS CONSULTING SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Titular / Birou individual de Comuna Gilău, Stradă: sat Gilău, Nr. 542, Cod poștal:
arhitectură 407310
Titular / Birou individual de BIG RADU BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Big Radu 7160 Transilvania Cluj-Napoca, Stradă: G V BIBESCU, Nr. 37, Bloc: C,
Etaj: 1, Ap. 3
BIG R. RADU - BIROU INDIVIDUAL DE
ARHITECTURA - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Cluj-Napoca, Stradă: GEORGE VALENTIN
BIBESCU, Nr. 37, Ap. 3
Asociat / Societate comercială KICKLAND PROIECT CONSULT SRL - Județ:
Biosca Ponce Alfredo 6189 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Șutașului, Nr. 10, Sector 1
Asociat / Societate comercială FORMELIER SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Biriș Melania Elena 7225 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Gheorghe Dima, Nr.
1, Scară: 2, Ap. 21
Asociat / Societate comercială ARHILINE STUDIO SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: B-dul Lacul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Biro Andreea 5641 București


Tei, Nr. 126-128, Bloc: 17-18, Scară: F, Ap. 241,
Sector 2
Salariat / Societate comercială AHITECTURA SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Brașov-Covasna- Titular / Birou individual de Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: -
Biro Jozsef 5062
Harghita arhitectură BIA BIRO JOZSEF - Județ: Harghita, Localitate:
Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Prieteniei

68
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Brașov-Covasna- Salariat / Societate comercială VALLUM SRL - Județ: Harghita, Localitate:
Biró Katalin 6868
Harghita Municipiul Miercurea-Ciuc, Stradă: Culmei, Nr. 13
Salariat / Societate comercială EDITA PROIECTARE EDITARE SRL - Județ: Cluj,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Bdul 21
Titular / Birou individual de Decembrie 1989, Nr. 13-15
arhitectură DARH PROIECTARE ARHITECTURă ȘI DESIGN
Biro-Halmagyi Lehel 5557 Transilvania SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca,
Stradă: Decembrie 21 1989, Nr. 13-15, Ap. 6
BIRO-HALMAGYI S. LEHEL BIA - Județ: Cluj,
Localitate: Comuna Baciu, Stradă: Transilvaniei, Nr.
15A , sat Baciu
Titular / Societate comercială ATELIER UNDAVERDE SRL - Județ: Mureș,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Gheorghe
Birthler Klaus 5446 Mureș Doja, Nr. 43
TRANSYLVANIA LABS SRL - Județ: Mureș,
Localitate: Oraș Reghin, Stradă: Duzilor, Nr. 6, Ap. 2
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BIRTUM
arhitectură BEATRICE ELENA - Județ: Iași, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Carpați, Nr. 17, Bloc: 651,
Salariat / Societate comercială Etaj: 2, Ap. 9
BITECTURE SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Birtum Beatrice Elena 6538 Iași
Iași, Stradă: Piața Unirii, Nr. 6, Bloc: 6, Scară: B, Etaj:
2, Ap. 8
SIGM-HOME PROJECTS SRL - Județ: Iași,
Localitate: Comuna Valea Lupului, Stradă: Str. Insula
Verde, Nr. 5, Bloc: cam. 1-8, Etaj: 1
Salariat / Societate comercială UNITH2B SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Bd. Pache Protopopescu,
Nr. 81, Etaj: 5, Sector 2
Bitoleanu Alin Claudiu 10659 București BITOLEANU SI ASOCIATII S.R.L. - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Sos. Colentina, Nr. 36, Bloc: 69, Scară: A, Etaj: 10,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Ap. 42, Sector 2, Cod poștal: 021183


Salariat / Societate comercială OUTBOX STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Bivolariu Georgiana Andreea 10985 București
Municipiul București, Stradă: Polona, Nr. 37, Ap. 11
Titular / Birou individual de MIRCEA-TRAIAN-MUŞAT BIVOLARU BIA -
arhitectură Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Bivolaru Mircea Traian Mușat 1817 București
Stradă: Calea Giulești, Nr. 35, Sector 6, Cod poștal:
60253

69
69
70

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARHITECT ISABELA ANTON SRL - Județ: Iași,
Bîca Isabela 5909 Iași Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Dimitrie
Bolintineanu, Nr. 432, Etaj: 1
Salariat / Societate comercială VANEL EXIM SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Bacău, Stradă: Mihai Viteazu, Nr. 3, Bloc:
3, Etaj: parter
Bîlu Ana Isabela 6847 Bacău-Neamț
SMART LOFT 3D - Județ: Bacău, Localitate:
Municipiul Bacău, Stradă: 9 MAI, Nr. 24, Scară: A,
Ap. 12
Asociat / Societate comercială XYBLUE DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Bînă Vlad 3483 București
Municipiul București, Stradă: Pitarul Hristache, Nr. 12
Titular / Birou individual de GEORGE BIRSAN BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Brașov-Covasna-
Bîrsan George 5948 Titular / Societate comercială ARHITECTURA BIRSANA SRL-D - Județ: Brașov,
Harghita
Localitate: Oraș Ghimbav, Stradă: Fagarasului, Nr. 34,
Bloc: 1, Scară: B, Etaj: 7
Salariat / Societate comercială STARH-ARHITECTRURA, CONSTRUCȚII,
DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Bîrsan Octavian 10820 București
Municipiul București, Stradă: Obcina Mare, Nr. 4,
Bloc: OS2, Scară: 2, Ap. 50
Salariat / Societate comercială TECON SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială București, Stradă: Dr. Carol Davila, Nr. 77, Sector 5
SC CALM ATELIER ARHITECTURA - Județ:
Bîsceanu Andrei - Nicolae 7063 București
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
VASELOR, Nr. 2, Bloc: 34, Scară: 1, Etaj: 7, Ap. 48,
Sector 2
Titular / Birou individual de BLAGA CLAUDIU DOREL BIROU INDIVIDUAL
Blaga Claudiu Dorel 6796 Bihor arhitectură DE ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: Transilvaniei, Nr. 28
Salariat / Societate comercială GISPRO SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Blaga Ileana 6485 Bihor
Oradea, Stradă: General Magheru, Nr. 6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială ADP ARHITECTURA SI INGINERIE SRL - Județ:


Brașov-Covasna-
Blága - Kósa Bernadett 10785 Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Ion
Harghita
C Brătianu, Nr. 12, Ap. 19

70
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială BBN DESIGN SRL - Județ: Brașov, Localitate: Oraș
Asociat / Societate comercială Zărnești, Stradă: Aleea CIUCAŞ, nr 2
Brașov-Covasna- Salariat / Societate comercială BBN DESIGN SRL - Județ: Brașov, Localitate: Oraș
Blaj-Brezeanu Nicolae Ionuț 7716
Harghita Zărnești, Stradă: Aleea CIUCAŞ, nr 2
IDEAL PROIECT SRL (BRAȘOV) - Județ: Brașov,
Localitate: Oraș Zărnești, Stradă: Școlii , Nr. 78
Salariat / Societate comercială IBA ARCHITECTS PLUS SRL - Județ: Bihor,
Blajec Ioana Dana 11667 Bihor Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Traian Mosoiu,
Nr. 5, Ap. 13A
Salariat / Societate comercială DOM STUDIO SRL - Județ: Iași, Localitate:
Blanariu Nicolae Cătălin 8965 Iași
Municipiul Iași, Stradă: Fulger, Nr. 2C
Asociat / Societate comercială REFORM OFFICE SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Str Harmanului 13, nr
33bis,
ARCHITECTURAL DESIGN AND DRAWING
Bleandă Sorin - Alexandru 5170 București
STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Camil Ressu, Nr. 15,
Bloc: 57, Scară: 2, Etaj: 8, Ap. 79, Sector 3, Cod
poștal: 031733
Asociat / Societate comercială COLECTIV BIG - Județ: București, Localitate:
Blei Ion 2698 București Municipiul București, Stradă: Aleea Slătioara, Nr. 11,
Sector 4
Salariat / Societate comercială SIT MANAGEMENT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Emil Racoviță, Nr. 25
Blendea Bogdan Constantin 5729 Transilvania HABITAT CONFORT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Vidraru, Nr. 17-19,
Ap. 82
Salariat / Societate comercială A.C.T. SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Timișoara, Stradă: C. Brâncoveanu, Nr. 93
Blidariu Cristian Tiberiu 5076 Timiș
TAB SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: C. Brâncoveanu, Nr. 93
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială EX STUDIO S.R.L. - Județ: Timiș, Localitate:


Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: BUCEGI, Nr. 5
Blidariu Patricia - Andrada 10726 Timiș EX STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Bucegi, Nr. 5, Cod
poștal: 300566

71
71
72

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ATELIER TREI SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Florimund Mercy, Nr. 7,
Salariat / Societate comercială Etaj: 3, Ap. 16B, Cod poștal: 300085
Asociat / Societate comercială B & B 3D SCAN SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Comuna Boldur, Stradă: Sat Ohaba Forgaci, Nr. 111
Bloju Cosmin Sandu 332 Timiș B&B SCAN SOLUTION SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Florimund
Merci, Nr. 7, Scară: camera 1si 2
VITAMIN ARHITECTS SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Alexandru
Mocioni, Nr. 2, Cod poștal: 300199
Salariat / Societate comercială EPSTEIN ARCHITECTURE & ENGINEERING SRL
- Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Bloju Ilinca 5851 București
Stradă: Bdul Gheorghe Magheru, Nr. 1-3, Etaj: 3,
Sector 1
Asociat / Societate comercială DIAZOMA STUDIO S.R.L. - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Bulevardul
Timisoara, Nr. 103E, Bloc: Corp A, Scară: 2, Etaj: 6,
Ap. 147, Sector 6, Cod poștal: 61327
Boacșă Tudor-Ștefan 8915 București
DIAZOMA ARCHITECTURE DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bd. Timisoara, Nr. 103E, Nr. Corp A, Scară: 2, Etaj: 6,
Ap. 147, Sector 6, Cod poștal: 061327
Salariat / Societate comercială PROEX CONSULT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: -
Boariu Alexandru 7243 Iași
THIRD NEST SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Iași, Stradă: Prof. Emil Honoriu, Nr. 22A
Salariat / Societate comercială SIMETRIC STUDIO - Județ: București, Stradă:
Bob Horațiu Gabriel 3033 București
Clopotarii Vechi
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

72
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială BEST FROM PROJECT SRL - Județ: Gorj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Comuna Bălești, Stradă: Ceauru 245
Salariat / Societate comercială CONCEPT PLAN ARHITECTURĂ SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Gorj, Localitate: Comuna Bălești, Stradă: Ceauru 245
Salariat / Societate comercială SDH ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: STR
Bobei Nicolae - Romulus 4635 Oltenia TEMISANA, Nr. 19
ARCON 3D CONCEPT STUDIO SRL - Județ: Gorj,
Localitate: Municipiul Târgu Jiu, Stradă: Comuna din
Paris, Nr. 13 cam. 1, Bloc: 13, Scară: 1, Etaj: P, Ap. 2
NILRUS PROIECT SRL - Județ: Gorj, Localitate:
Municipiul Târgu Jiu, Stradă: Alexandru Ioan Cuza,
Bloc: 19, Scară: 2, Ap. 2
Asociat / Societate comercială LUMI&COMP - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Bobeș Lucian 906 Sibiu-Vâlcea Sibiu, Stradă: Dimitrie Cantemir, Nr. 18, Cod poștal:
550074
Asociat / Societate comercială OPTIM ARCHITECTURE & DESIGN SRL - Județ:
Bobeș Mihai 10186 București Sibiu, Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: Ștefan Cel
Mare, Nr. 64
Asociat / Societate comercială VIRGINIA DESIGN SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Șos.
Bobic Emanuel Bogdan 1694 București
Colentina, Nr. 55, Bloc: 83, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 100,
Sector 2, Cod poștal: 21163
Salariat / Societate comercială NOVA PROIECT SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Oradea, Stradă: F. Schubert, Nr. 13
Bobiş Cristian Raul 7606 Bihor BOBIS PREST SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: GHEORGHE DOJA, Nr.
165 D
Salariat / Societate comercială QUADRATUM ARCHITECTURE SRL - Județ:
Brașov-Covasna- București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Boboc Ana 10747
Harghita Calea Plevnei , Nr. 145B Spa'iu Comercial P 2014,
Bloc: 2, Sector 6
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ARHIGRAPHIK SRL - Județ: București, Localitate:


Boboc Andrei 5938 București Municipiul București, Stradă: Măslinului , Nr. 24,
Sector 1
Asociat / Societate comercială I.D.A. - INTERSECTION DESZIGN &
ARHITECTURA SRL - Județ: București, Localitate:
Bobonete Silvia 1225 București
Municipiul București, Stradă: Jean Atanasiu, Nr. 12,
Ap. 2, Sector 2, Cod poștal: 021894

73
73
74

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială SC CONSARD PROIECTARE SRL - Județ: Cluj,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Alexandru
Vaida Voevod, Nr. 2
Boc Andreea 6559 Transilvania
ATELIER VISION SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: EPISCOP MARTON
ARON, Nr. 25, Ap. 1
Salariat / Societate comercială GENESIS SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Iași, Stradă: Cuza Vodă, Nr. 33Bis
Boca Alexandra Andreea 10470 Iași
ENBOFORM CONCEPT SRL - Județ: Botoșani,
Localitate: Comuna Lunca, Stradă: Principală, Nr. 45
Asociat / Birou individual de BOCA MIRUNA CRISTINA BIROU INDIVIDUAL
arhitectură DE ARHITECTURA - Județ: Bihor, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Oradea, Stradă: PETRE ISPIRESCU, Nr. 2,
Boca Miruna Cristina 9249 Bihor Bloc: PB36, Ap. 5
MORPHOLOGY ARCHITECTURE DESIGN SRL -
Județ: Bihor, Localitate: Municipiul Oradea, Stradă:
Petre Ispirescu, Nr. 2, Bloc: PB 36, Etaj: 1, Ap. 5
Salariat / Societate comercială ARHIMAGE - Județ: București, Localitate: Municipiul
Boca Octavian 10553 București
București, Stradă: Temisana, Nr. 20
Titular / Birou individual de BOCA RALUCA FABIOLA BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Arhitect Petre
Asociat / Societate comercială Antonescu, Nr. 8, Sector 2
Boca Raluca - Fabiola 6941 București
ATELIER ROST SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Aleea brasoveni, Nr. 3,
Sector 2
Asociat / Societate comercială ATELIER CAAD SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Bocan Cătălina Maria 296 Timiș
Municipiul Timișoara, Stradă: Remus, Nr. 7/A, Ap. 5
Asociat / Societate comercială ATELIER CAAD SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Remus, Nr. 7/A, Ap. 5
Bocan Dragoș Petru 297 Timiș
ATELIER CAAD - Județ: Timiș, Stradă: str. Remus ,
Nr. 7/a, Etaj: 1, Ap. 5
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ


arhitectură BOCICAI ADINA - Județ: Caraș-Severin, Localitate:
Asociat / Societate comercială Oraș Reșița, Stradă: Aleea Pinilor, Bloc: 5, Scară: 1,
Bocicai Adina 309 Timiș Ap. 16
LAVINIA UNGAR DESIGN SRL - Județ: Caraș-
Severin, Localitate: Oraș Reșița, Stradă: AL Surianu,
Nr. 5

74
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială DOMINO ART SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Bocuț Daniel 6052 Bihor
Municipiul Oradea, Stradă: Sucevei, Nr. 10
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BOD
arhitectură ARCADIE - Județ: Maramureș, Localitate: Municipiul
Bod Arcadie Gavril 232 Nord-Vest Asociat / Societate comercială Baia Mare, Stradă: Avram Iancu, Bloc: 10, Ap. 4
ARCON SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Municipiul Baia Mare, Stradă: Gării, Bloc: 20, Ap. 13
Asociat / Societate comercială ANGIA ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Argentina,
Bodale Anca 11165 București
Nr. 25, Etaj: Parter, Sector Sector 1, Cod poștal:
011754
Asociat / Societate comercială OUTBOX STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul București, Stradă: Polona, Nr. 37, Ap. 11
Bodea Adrian-Nicolae 8729 București arhitectură ADRIAN NICOLAE BODEA BIA - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Bld.
Primăverii , Nr. 51, Sector 1
Salariat / Societate comercială EUROSTEEL HOUSE FACTORY SRL - Județ: Cluj,
Bodea Andreea 8056 Transilvania Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Sanatoriului, Nr. 23D
Salariat / Societate comercială BDFA STUDIO SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Bodea Doru Florin 7482 Bihor Municipiul Oradea, Stradă: Octavian Goga, Nr. 75,
Bloc: D1, Ap. 2
Salariat / Societate comercială BODIVA IMPEX SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Bodea Sorin Marian 7829 Bihor
Municipiul Oradea, Stradă: Luminitei, Nr. 3
Salariat / Societate comercială STUDIO MIOLK SRL - Județ: Iași, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Aleea Mihail Sadoveanu, Nr.
Salariat / Societate comercială 61D
ECHO BUILDING WORKSHOP SRL - Județ: Iași,
Bodnar Andrei 9706 Iași
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Vasile Lupu, Nr.
78A, camera 7, Bloc: N3, Etaj: 8, Ap. 46
FAB CASA NOUA SRL - Județ: Iași, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Municipiul Iași, Stradă: -


Salariat / Societate comercială BODOR ARHITECTURE SRL - Județ: Covasna,
Brașov-Covasna-
Bodor Cecilia Ilona 6401 Localitate: Oraș Sfântu Gheorghe, Stradă: Kossuth
Harghita
Lajos, Nr. 1
Titular / Societate comercială GOA CONSULT SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Bodron Dan 7712 Bacău-Neamț Comuna Târgu Trotuș, Stradă: str. A.I. Cuza nr , Nr.
177, Cod poștal: 607630

75
75
76

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială COPACUL VERDE SRL - Județ: București,
Boeriu Maria - Roberta 9711 București
Localitate: Municipiul București, Stradă: EPURESTI
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Bogdan Ana 867 Timiș arhitectură BOGDAN ANA - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Gh. Lazăr, Nr. 5
Asociat / Societate comercială 2B BLOCK STUDIO SRL - Județ: București,
Bogdan Anca - Daniela 4772 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Gheorghe
Titeica, Nr. 8
Salariat / Societate comercială ABM CONSULTING SRL - Județ: Sibiu, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Sibiu, Stradă: Nicolae Iorga, Nr. 57, Ap. 15
Bogdan Andrei - Mircea 9198 București SPECTRUM BUILDING SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Sălcetului,
Nr. 60, Sector 4
Asociat / Societate comercială ARHITECT BOGDAN AUREL SRL - Județ: Vaslui,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Vaslui, Stradă: Nicolae Iorga,
Bogdan Aurel 119 București Bloc: 82, Scară: C, Etaj: parter, Ap. 17
CIVIL PROIECT SRL - Județ: Vaslui, Localitate:
Municipiul Vaslui, Stradă: Republicii, Nr. 367
Asociat / Societate comercială BOGDAN ARHITECTURE ZONE SRL - Județ:
Bogdan Dana Andreea 8070 Bacău-Neamț Bacău, Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: 9 Mai,
Nr. 36, Etaj: 1
Salariat / Societate comercială PROARH SRL - Județ: Satu Mare, Localitate:
Salariat / Birou individual de Municipiul Satu Mare, Stradă: Gheorghe Baritiu, Nr.
Brașov-Covasna- arhitectură 132E
Bogdan Iulia Laura 2182
Harghita BIA MIRK LAZAR SZILARD LASZLO - Județ:
Harghita, Localitate: Municipiul Miercurea-Ciuc,
Stradă: Piata Libertatii, Nr. 8, Ap. 9
Titular / Birou individual de MARIANA N. BOGDAN BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Măguricea,
Asociat / Societate comercială Nr. 29, Bloc: 8H, Scară: 1, Ap. 5, Sector 1
Bogdan Mariana 1534 București
VANGUARD B.C. - Județ: București, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Municipiul București, Stradă: Măguricea, Nr. 29, Bloc:


8H, Ap. 5
Salariat / Societate comercială STAND ART PROJECTS - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Părăluțelor,
Nr. 1B, Bloc: P3, Scară: 2, Ap. 20
Bogdan Petra-Sînziana 8492 București
PUZZLE DESIGN CONCEPT SRL - Județ: Ilfov,
Localitate: Comuna Moara Vlăsiei, Stradă: sat Moara
Vlăsiei, str. Bucovinei, Nr. 11A, Ap. Camera 1

76
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială 1ST FLOOR ARCHITECTURE SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Asociat / Societate comercială Sfânta Maria, Nr. 17A, Sector 1
NOVELTY AE SRL - Județ: București, Localitate:
Bogdănaș Dominique 8494 București Municipiul București, Stradă: Sos. Straulesti, Nr. 198,
Ap. vila 1, Sector 1, Cod poștal: 013339
UNLOCK DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Coralilor , Nr. 69N,
Sector 1
Asociat / Societate comercială ARCHITECTCODE SRL - Județ: Vaslui, Localitate:
Boghean Marius Florin 7417 Iași
Municipiul Vaslui, Stradă: Plevnei , Nr. 6
Asociat / Societate comercială TECON S.R.L. - Județ: București, Stradă: STR CARO
Asociat / Societate comercială DAVILA, Nr. 77, Sector 5
Boghiu Laura-Gabriela 8722 București
JOIN DECO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Oastei, Nr. 34, Sector 1
Asociat / Societate comercială JOIN DECO SRL - Județ: București, Localitate:
Boghiu Oana-Mihaela 8640 București
Municipiul București, Stradă: Oastei, Nr. 34, Sector 1
Salariat / Societate comercială ARCHITM SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Bogluț Teodor Octavian 4216 Bihor
Oradea, Stradă: Ep.Mihai Pavel, Nr. 27, Ap. 2/A
Asociat / Societate comercială 4B CONSULTANTA ARHITECTURA SRL - Județ:
Bogoescu Matei 5808 București Ilfov, Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Vârtejului,
Nr. 18
Brașov-Covasna- Titular / Birou individual de BOGOS ERNO BIROU INDIVIDUAL DE
Bogos Erno 2146
Harghita arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Harghita, Stradă: -
Asociat / Societate comercială GRAPHITECTURA SRL - Județ: Iași, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Iași, Stradă: -
arhitectură BIA BOGUS G GHEORGHE VENIAMIN - Județ:
Bogus Gheorghe Veniamin 7376 Iași Asociat / Societate comercială Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Piaţa Unirii,
Nr. 7, Ap. 13
GRAPHITECTURA SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Bulevardul Socola, Nr. 4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială DACRA STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:


Boia Andreea 11090 București Municipiul București, Stradă: Argetoaia, Nr. 5, Etaj:
Mansarda, Sector 2, Cod poștal: 050741

77
77
78

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială GENERAL TECTONIC SRL - Județ: Bacău,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Pictor Theodor
Salariat / Societate comercială Aman, Nr. 94C, Etaj: 6
SVB ARHITECTONIC SRL - Județ: Bacău,
Boiciuc Viorel Ștefan 2426 Bacău-Neamț Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Bd. Alexandru
cel Bun, Nr. 4, Scară: E, Etaj: 5, Ap. 13
SC GRG GLOBAL TRUST SRL - Județ: Bacău,
Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Martir Horia, Nr.
19, Scară: A, Ap. 19
Salariat / Societate comercială ȘERBĂNOIU BOGDAN & ASOCIAȚII SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Grigore T
Popa, Nr. 12, Etaj: Subsol, Ap. 8
Boicu Silvan 9847 Nord-Est
SB ARHITECT PROJECT SRL - Județ: Suceava,
Localitate: Oraș Gura Humorului, Stradă: Sulina, Nr.
16
Salariat / Societate comercială PROGIS CONSULTING SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Boicu-Bedrulea Sergiu-Mihai 9848 Transilvania Comuna Gilău, Stradă: sat Gilău, Nr. 542, Cod poștal:
407310
Salariat / Societate comercială PREDO PROIECT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Nicolae Bălcescu, Nr.
Asociat / Societate comercială 19
Boieru Radu Ioan 7161 Transilvania TECAD STUDIO SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Municipiul Baia Mare, Stradă: Melodiei , Nr. 9
SC ATELIER AIAS SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Ciucas nr. 3 ap. 15
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BOILĂ
Boilă Dorin Iosif 915 Sibiu-Vâlcea arhitectură DORIN - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul Sibiu,
Stradă: Avram Iancu, Nr. 21
Salariat / Societate comercială POTARHI CONCEPT SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Asociat / Societate comercială Comuna Sânmartin, Stradă: SAT BETFIA, Nr. 186/B
Bojan Tudor Traian 10187 Transilvania ATELIER STOUA SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Comuna Iara, Stradă: Principala, Nr. 201, sat Cacova
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Ierii
Salariat / Societate comercială STUDIO AXIA SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Brateș, Nr. 6
Bojescu Laura Elena 4922 Transilvania
EXPRESIA SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Cluj-Napoca, Stradă: Brateș, Nr. 6
Asociat / Societate comercială STUDIO AXIA SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Bojescu Mircea 3744 Transilvania
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Brateș, Nr. 6

78
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială COLOANA 1 SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Bojic Liviu Carol 854 Timiș
Municipiul Timișoara, Stradă: Căpitan Dan, Nr. 40
Titular / Birou individual de BIA BOJTHE BEYER KINGA - Județ: Mureș,
Bojthe-Beyer Kinga 5121 Mureș arhitectură Localitate: Municipiul Tg. Mureș, Stradă: Aleea
Cornișa, Nr. 34, Bloc: 40
Salariat / Societate comercială STUDIO LUKROTHECA SRL - Județ: Satu Mare,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: Depozitelor,
Nr. 13
Brașov-Covasna-
Bokor Milán 10314 KOHO STUDIO SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Harghita
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Trascaului, Nr. 4,
Bloc: VI E, Scară: 4, Etaj: 4, Ap. 47, Cod poștal:
400347
Salariat / Societate comercială AIM STUDIO DE ARHITECTURĂ SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Boldea Ana - Bianca 9932 București Calea Victoriei, Nr. 128B, Etaj: 3, Ap. 13
ATELIER D'ECO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Căderea Bastiliei, Nr. 86
Salariat / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Boldizsár Gavril 6135 Bihor arhitectură BOLDIZSAR GAVRIL - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: MILCOVULUI
Asociat / Societate comercială BOLIGEC SRL - Județ: Timiș, Localitate: Comuna
Salariat / Societate comercială Dumbrăvița, Stradă: Creației, Nr. 5
Salariat / Societate comercială BUILDING PROJECT CONCEPT SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Oraș Ciacova, Stradă: sat Macedonia, Nr.
Boldog Elemer 3684 Timiș
168
SC A1 CONSTRUCT MANAGER SRL - Județ: Sibiu,
Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: BIELTZ
EDUARD ALBERT, Nr. 91
Salariat / Societate comercială MULTISERV EVOLUTION SRL - Județ: Cluj,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Eroilor,
Nr. 32, Ap. 11A
Boldor Adelina 9494 Transilvania BOLD ARHITECTURĂ ȘI DESIGN SRL - Județ:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:


Aleea Zaharia Stancu , Nr. 10-12, Bloc: 2A, Etaj: 2,
Ap. 12
Salariat / Birou individual de BIA BOLTRES CRISTIAN - Județ: Timiș, Localitate:
Bolovan Călin Florin 9115 Timiș
arhitectură Municipiul Timișoara, Stradă: F. Mercy, Nr. 7, Ap. 11

79
79
80

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ATELIER CAAD SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Remus, Nr. 7/A, Ap. 5
Bolovan-Ionete Mihaela 10628 Timiș
ATELIER CAAD SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Remus, Nr. 7/A, Ap. 5
Asociat / Societate comercială BALTHASARH SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Timișoara, Stradă: F. Mercy, Nr. 7, Ap. 11
arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Boltres Cristian 403 Timiș Salariat / Societate comercială BOLTRES CRISTIAN - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: F. Mercy, Nr. 7, Ap. 11
Q ARCHITECTS SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: F. Mercy, Nr. 7A
Asociat / Societate comercială SANE ARCHITECTURE SRL - Județ: Île-de-France,
Bompa Traian-Alexandru 11976 Sibiu-Vâlcea
Localitate: Oraș Paris, Stradă: Pont aux Choux, Nr. 17
Asociat / Societate comercială HOME A & I PROIECT SRL - Județ: Prahova,
Bonciu Georgel 2412 Prahova
Localitate: Oraș Câmpina, Stradă: Siretului, Nr. 2
Salariat / Societate comercială ARHISTRUCT PLAN - Județ: Bistrița-Năsăud,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Bistrița, Stradă: Pacii, Nr. 2
Bondor Horațiu 5357 Transilvania
DECIS CONSULT - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Timisului, Nr. 20
Asociat / Societate comercială ARCHETYPE SRL - Județ: Prahova, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Ploiești, Stradă: Lupeni, Nr. 48
Bondrea Alexandru Mihai 5046 Prahova arhitectură BONDREA ALEXANDRU B.I.A. NR. 116 - Județ:
Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă:
Lupeni, Nr. 48
Salariat / Societate comercială DUA PROIECT SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Craiova, Stradă: Parc Câmpul Libertăţii
Bondrea Andra Simona 7824 Oltenia 1848, Nr. 18, Bloc: Vila 23
TOP PAPER SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Craiova, Stradă: Libertății, Nr. 32
Salariat / Societate comercială TOP PAPER SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Bondrea Andrei Iulian 6984 Oltenia
Craiova, Stradă: Libertății, Nr. 32
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială SEARCH ARCHITECTURE SRL - Județ: București,


Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: LIPSCANI,
Asociat / Societate comercială Nr. 3, Etaj: 1, Ap. 4, Sector 5
INTERAX 2B STUDIO SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Borborici Micaela - Ruxandra 6676 București
Oraș Voluntari, Stradă: Drumul Negru, Nr. 29A
MV FORMA DESIGN SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Str. Tunari ,
Nr. 64, Ap. 27, Cod poștal: 020528

80
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială STUDIO BASAR SRL - Județ: București, Localitate:
Borcan Cristian - Daniel 4945 București Municipiul București, Stradă: Nicolae Racoță, Nr. 4,
Bloc: 69, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 26, Sector 1
Asociat / Societate comercială BAU SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Asociat / Societate comercială Napoca, Stradă: Georges Clemenceau, Nr. 3
Asociat / Societate comercială PLANWERK SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială Cluj-Napoca, Stradă: G. Clemenceau, Nr. 3
Borda Adrian Zeno 2205 Transilvania AAU SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Napoca, Stradă: D. Gherea, Nr. 12
PLANWERK ARHITECTURĂ ȘI URBANISM SRL -
Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca,
Stradă: Georges Clemenceau, Nr. 3
Brașov-Covasna- Titular / Societate comercială ATELIER BORDAS SRL - Județ: Covasna, Localitate:
Bordás Szabolcs-László 10711
Harghita Comuna Ozun, Stradă: Sintionlunca, Nr. 14
Asociat / Societate comercială ARHITECȚI PAȘCA & BORDEAN SRL - Județ:
Bordean Anca-Daniela 6956 Sibiu-Vâlcea Sibiu, Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: Litovoi
Vodă, Nr. 24A, Cod poștal: 550275
Titular / Birou individual de BORDEAN CORNELIA BIA - Județ: Argeș, Stradă:
arhitectură Carpenului, Bloc: E3, Scară: A, Ap. 16, Cod poștal:
Salariat / Societate comercială 110081
Bordean Cornelia 706 Argeș
ADVANCED STRUCTURAL DESIGN SRL - Județ:
Argeș, Localitate: Municipiul Pitești, Stradă:
Carpenului, Nr. 1, Bloc: E3, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 16
Titular / Birou individual de BIA PAUL-ALEXANDRU BORDEI - Județ: Iași,
Bordei Paul Alexandru 6105 Iași arhitectură Localitate: Municipiul Iași, Stradă: C. Negri, Nr. 39,
Bloc: Z2, Etaj: 9, Ap. 57
Salariat / Societate comercială KONIG STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Borgovan Arina - Cora 8742 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Andrei Șaguna, Bloc:
A3, Ap. 8
Titular / Societate comercială MBBA OFFICE SRL - Județ: Bistrița-Năsăud,
Asociat / Societate comercială Localitate: Oraș Bistrița, Stradă: 1 Decembrie, Nr. 1,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Borla Mariana 6176 București Cod poștal: 420080


S.C. NEAT OFFICE SRL - Județ: Argeș, Localitate:
Oraș Câmpulung, Stradă: Col Ion Alexandrescu, Nr. 2

81
81
82

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială DRUM CONCEPT - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Chiciurei, Nr. 39-45,
Salariat / Societate comercială Etaj: Mezanin, Ap. Birou 2
DELTA ACM 93 SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Strada Chiciurei , Nr. 39-
Borlodan Ioan 2771 București
45, Sector 3
COMPANIA MUNICIPALĂ PROTECȚIE CIVILĂ ȘI
VOLUNTARIAT BUCUREȘTI SA - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aristide
Demetriade, Nr. 2, Ap. biroul nr.3, Sector 1
Salariat / Societate comercială CREATUNI SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Borontea Carmen Gabriela 12 Oltenia Craiova, Stradă: Filip Lazar, Nr. 8, Bloc: F, Scară: 2,
Etaj: 2, Ap. 9
Salariat / Societate comercială ROOF ARCHITECTURE - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Dristorului,
Nr. 1, Bloc: A23, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 23, Sector 3
Boroș Adrian 6087 București
ROOF ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Dristorului,
Nr. 1, Bloc: A23, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 23, Sector 3
NEDEFINIT / Societate MOG SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
comercială București, Stradă: vlad
Asociat / Societate comercială CUSTOM PLAN ENGINEERING SRL - Județ:
Boroș Radu 4631 București
Asociat / Societate comercială București, Stradă: COMPOZITORILOR 13, SECTOR6
ATENTION TEST SRL - Județ: București, Stradă:
ghioceilor 3 s4
Asociat / Societate comercială SC ROOF ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Stradă: Dristorului, Nr. 1, Bloc: A23, Scară: B, Etaj: 2,
Salariat / Societate comercială Ap. 23, Sector 3
Asociat / Societate comercială ROOF ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Dristorului,
Nr. 1, Bloc: A23, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 23, Sector 3
DESIGN STUDIO - Județ: Dâmbovița, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Boroș Raluca 6502 București


Municipiul Târgoviște, Stradă: Matei Basarab, Nr. 5
S.C. ROOF ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Stradă: DRISTORULUI, Nr. 1, Bloc: A23, Ap. 23,
Sector 3
ROOF ARCHITECTURE - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Dristorului,
Nr. 1, Bloc: A23, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 23, Sector 3

82
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARCHIPROG SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Aleea Carpați, Nr. 3,
Salariat / Societate comercială Ap. 22
Borsos Aladár Anton 510 Mureș DENEB CONS SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Municipiul Tg. Mureș, Stradă: Szechenyi Istvan, Nr. 70
ONE CAD STUDIO SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Comuna Acățari, Stradă: Localitatra Stejeris, Nr. 66
Asociat / Societate comercială EXPLOSERVICE SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Salariat / Societate comercială Oraș Făgăraș, Stradă: Negoiu , Nr. bl.17, Ap. 14
Borșa Iuliu Nicolae 7221 Transilvania PROGIS CONSULTING SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Comuna Gilău, Stradă: sat Gilău, Nr. 542, Cod poștal:
407310
Salariat / Societate comercială PROIECT SRL (TÂRGU MUREȘ) - Județ: Mureș,
Asociat / Birou individual de Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă:
arhitectură Tineretului, Nr. 2
Asociat / Societate comercială BORȘA SERGIU ADRIAN BIA - Județ: Mureș,
Borșa Sergiu Adrian 8144 Mureș Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă:
Transilvania, Nr. 5, Etaj: 4, Ap. 19
BAS STUDIO CONCEPT SRL - Județ: Mureș,
Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă:
Transilvania, Nr. 5, Ap. 19
Salariat / Societate comercială SARD PROIECT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: 13 Septembrie, Nr. 3
Borșan Roxana Maria 7629 Transilvania SMA CONSTRUCT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: 13 Septembrie, Nr. 3,
Ap. 2
Salariat / Societate comercială TRANSILVANIA PROIECT - Județ: Sibiu, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Sibiu, Stradă: Săliște, Nr. 1, Cod poștal:
Salariat / Societate comercială 550076
Borta-Haideciuc Andreea Maria 6114 Sibiu-Vâlcea MUNTEANU COMPANY - Județ: Alba, Localitate:
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Lupeni, Nr. 10
ARHIDESIGN - Județ: Sibiu, Localitate: Comuna
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Șelimbăr, Stradă: Theodor Aman, Nr. 6


Asociat / Societate comercială WAZKI STUDIO SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Viorelelor , Nr. 7, Ap.
23
Bortaru Andreea 7408 Transilvania
URBIS CONCEPT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Calea Dorobanților,
Nr. 38, Ap. 18

83
83
84

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ARHIVOLTA STUDIO DE ARHITECTURA SRL -
Bortaș Marius 6004 Iași
Județ: Iași, Stradă: Calea Galata, Nr. 34
Asociat / Societate comercială SC TEAM BUILT PROIECTARE & CONSTRUCTII
Bortnowski Pierre 7073 București SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
București, Stradă: Iorga
Salariat / Societate comercială PROFORMA SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Brașov-Covasna-
Bortnowski Sînziana 8102 Municipiul Brașov, Stradă: Dealul Cetății, Nr. 81, Cod
Harghita
poștal: 5080
Salariat / Societate comercială IN-OVO SRL - Județ: Mehedinți, Localitate: Comuna
Titular / Birou individual de Căzănești, Stradă: Căzănești, Nr. 15
arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
Salariat / Societate comercială BORUGĂ DAN - Județ: Mehedinți, Localitate: Oraș
Borugă Dan Eugen 2853 Oltenia Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Eroii de la Cerna, Nr.
38B, Bloc: E13, Scară: 1, Ap. 5
SEIRA RAV AUTOMATIC SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Murgeni , Nr.
7, Bloc: L27, Ap. 52, Sector 3
Asociat / Societate comercială ARHITECTURA 4U SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Borza Adriana 4918 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Calea Mănăștur , Nr.
103B
Asociat / Societate comercială SEKO ARHISTUDIO VISION SRL - Județ: Timiș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Mareșal
Asociat / Societate comercială Alexandru Averescu, Nr. 92, Bloc: camera 1, Scară: A,
Etaj: 3, Ap. 8, Cod poștal: 307210
OMRD STUDIO SRL - D - Județ: Timiș, Localitate:
Borza Sergiu 7130 Timiș
Municipiul Timișoara, Stradă: Intrarea Visinuli, Nr. 6,
Bloc: 37, Scară: camera 1, Etaj: 2, Ap. 10
SEKO ARHI PROJECT SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Mareșal
Alexandru Averescu, Nr. 92, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 10
Asociat / Societate comercială DARCH STUDIO SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Hegyi Lajos, Nr. 8
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Boșca Anca Luciana 8261 Mureș MANSART CORPORATE SRL - Județ: Mureș,
Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Secuilor
Martiri, Nr. 7, Bloc: B, Ap. 4
Asociat / Societate comercială ATELIER DB SRL - Județ: București, Stradă:
Boșman Tiberiu 2941 București Eufrosina popescu, Nr. 54, Bloc: 37 A+B, Ap. 144,
Sector 3

84
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Birou individual de FRECAN PETRE PATRIC CORNEL BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Asociat / Societate comercială Constantin Stere, Nr. 45, Ap. 12F
Boșoteanu Iulia 9700 București VIVALI ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: str izv crisului
, Nr. 9, Bloc: A6, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 30, Sector 4,
Cod poștal: 040892
Salariat / Societate comercială INEGAL DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Boștenaru George-Daniel 10643 Argeș
Municipiul București, Stradă: Aura Buzescu, Nr. 23
Asociat / Societate comercială ARHI DOT DESIGN SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: sos.
Boștină Daniela - Ileana 4582 București Cotroceni, nr. 9, et. 2, ap.4, Sector 6
ARHI DOT DESIGN SRL - Județ: București, Stradă:
Sos. Cotroceni, Nr. 9, Scară: 1, Etaj: 1, Ap. 4, Sector 6
Salariat / Societate comercială OCHA DESIGN SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Salariat / Societate comercială Comuna Batar, Stradă: 328
Titular / Societate comercială OCHA STUDIO PLUS SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: ELEXANDRU PELE, Nr.
Bot Andreea Alexandra 8688 Bihor
11
CREATIVE HABITAT STUDIO SRL - Județ: Bihor,
Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Alexandru Pele,
Nr. 11
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BOT
Bot Lucian Cosmin 5075 Timiș arhitectură LUCIAN COSMIN - Județ: Timiș, Localitate: Oraș
Lugoj, Stradă: Ana Ipătescu, Nr. 15A
Salariat / Societate comercială ATELIER RVD SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Paltinis, Nr. 9
Bota Anca Ioana 6830 Satu Mare SENSE STUDIO ARHI DESIGN SRL - Județ: Satu
Mare, Localitate: Comuna Călinești-Oaș, Stradă: FN,
Nr. 17
Asociat / Societate comercială ATELIER F.K.M. SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Somesului, Nr. 35
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Bota Sebastian 2206 Transilvania Asociat / Societate comercială B STUDIO SRL - Județ: Cluj, Stradă: -
XPERX - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Napoca, Stradă: Grivitei, Nr. 17

85
85
86

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială VIOMEX COM SRL - Județ: Cluj, Stradă: Brassai
Asociat / Societate comercială Samuel, Nr. 25, Ap. 1
Bota Tudor Radu 8618 Bihor FABER-MUNDO SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: SAMUIEL
BRASSAI, Nr. 25
Salariat / Societate comercială STAGE EXPERT SRL - Județ: București, Stradă: șos.
Asociat / Societate comercială Olteniței , Nr. 251, Sector 4
Bota Victoria 2045 București ARHI CONSULTING SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: General
Gheorghe Lupu, Nr. 3, Sector 4
Salariat / Societate comercială BIROU DE PROIECTARE FLESCHIN SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Alba, Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă: Calea
Titular / Birou individual de Motilor, Nr. 75B
arhitectură BP FREUND SRL - Județ: Alba, Localitate:
Botas Sergiu - Alin 8892 Alba
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Gardeniei, Nr. 12/1
BOTAȘ SERGIU-ALIN BIA - Județ: Alba, Localitate:
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Andrei Mureșanu, Nr.
15
Asociat / Societate comercială ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Botea Claudiu 2228 Transilvania Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
Nr. 25/12
Salariat / Societate comercială SAL INNOVA GROUP SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Cal. Mosilor,
Nr. 158, Sector 2
Botea Cristina Violeta 11033 București CRISTINA`S ARCHITECTURE TEAM SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bulevard Anul 1864, Nr. NR.7, Bloc: P19, Scară: 2,
Etaj: P, Ap. 14, Sector 6, Cod poștal: 062371
Salariat / Societate comercială SDAC STUDIO SRL - Județ: NEDEFINIT, Stradă: -,
Botea Ioana Blanca 6440 Timiș
Nr. 0
Titular / Societate comercială BOTESCU M&H ARHITECȚI SRL - Județ: Timiș,
Botescu Hortensia 847 Timiș Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Episcop
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Augustin Pacha, Nr. 2, Ap. 15A


Salariat / Societate comercială BOTESCU M&H ARHITECȚI SRL - Județ: Timiș,
Botescu Mihai 848 Timiș Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Episcop
Augustin Pacha, Nr. 2, Ap. 15A

86
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială SC ABRAL ART PRODUCT SRL - Județ: București,
NEDEFINIT / Societate Localitate: Municipiul București, Stradă: Vulturilor,
comercială Nr. 38, Etaj: parter, Ap. 1, Sector 3, Cod poștal:
Botez Aurel Ioan Eugen 2952 București 030856
SC AXEL IMPECO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Vulturilor, Nr. 38, Sector
3, Cod poștal: 030856
Titular / Societate comercială BIROU-ARHITECTURA HOBBY CONSTRUCT
Titular / Societate comercială SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
Titular / Societate comercială București, Stradă: Bd. Gloriei, Nr. 31, Sector 1
BIROU-PROIECTARE HOBBY CONSTRUCT SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Botez Aurelia - Carmen 1483 București Stradă: BV. BUCURESTII NOI , Nr. 78, Bloc: C1,
Scară: 4, Ap. 78, Sector 1
DESIGN HOBBY CONSTRUCT SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Ardealului , Nr. 11, Bloc: C3, Scară: C, Ap. 49, Sector
1
Asociat / Societate comercială CONCEPT SRL - Județ: Botoșani, Localitate:
Botez Dan Octavian 623 Nord-Est Municipiul Botoșani, Stradă: Str. Gen. Ghe.
AVRAMESCU, Nr. 28, Scară: B, Etaj: 1, Ap. 3
Titular / Birou individual de GABRIELA MONICA BOTEZ BIA - Județ: București,
arhitectură Stradă: POPA RUSU
Botez Gabriela - Monica 5680 București
Salariat / Societate comercială OPTIM PROJECT MANAGEMENT - Județ:
București, Stradă: Emanoil Porumbaru
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

87
87
88

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ "ANCA
arhitectură BOTEZAN" - Județ: Hunedoara, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Deva, Stradă: Aleea Crizantemelor, Bloc:
Salariat / Societate comercială M2, Ap. 52, Cod poștal: 330097
Salariat / Societate comercială ROM ADRIA PREST CONSTRUCT SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Hunedoara, Localitate: Oraș Hațeg, Stradă: Horea, Nr.
Salariat / Societate comercială 87, Cod poștal: 335500
LUCCOR PROIECT SRL - Județ: Hunedoara,
Botezan Anca 983 Hunedoara Localitate: Municipiul Deva, Stradă: Bulevardul Iuliu
Maniu, Nr. 3, Bloc: L2, Ap. 10, Cod poștal: 330152
AMI PROING SRL - Județ: Hunedoara, Localitate:
Comuna Sântămăria-Orlea, Stradă: sat Săcel, Nr. 50
ARH'E TIP STUDIO SRL - Județ: Hunedoara,
Localitate: Municipiul Deva, Stradă: Aleea
Crizantemelor, Bloc: M2, Etaj: 8, Ap. 52
ARKA INTELIGENT DESIGN - Județ: Hunedoara,
Localitate: Oraș Simeria, Stradă: Cuza Voda, Nr. 19
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură ARHITECT BOTEZATU VIOREL - Județ: Dolj,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Craiova, Stradă: Calea
Botezatu Viorel 13 Oltenia București, Bloc: M18, Scară: A, Etaj: 3, Ap. 9, Sector 3
IDP PROIECT CRAIOVA SA - Județ: Dolj,
Localitate: Municipiul Craiova, Stradă: Ion Maiorescu,
Nr. 10
Salariat / Societate comercială ARHI DINAMIC SRL - Județ: Satu Mare, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Satu Mare, Stradă: Corneliu Coposu, Nr. 2,
Salariat / Societate comercială Etaj: 7, Ap. 58
ANARCHYTECTURE HARMONY SRL-D - Județ:
Botiş Manuela Ramona 7237 Satu Mare
Satu Mare, Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă:
George Călinescu
KRACIN PROJECT SOLUTIONS SRL - Județ: Ilfov,
Localitate: Comuna Dobroești, Stradă: Doinei, Nr. 81A
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Botlung Salariat / Societate comercială BAU PROIECT SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Codrin 5412 Timiș
Sandulovici Municipiul Timișoara, Stradă: Iosif Nemoianu, Nr. 6A
Asociat / Societate comercială RPB STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Botofan Razvan Petru 7967 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Labirint, Nr. 16, Bloc:
11, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 19
Asociat / Societate comercială ARH-DESIGN SRL - Județ: Arad, Localitate:
Botos Adalbert 584 Arad Municipiul Arad, Stradă: Bd. Revoluției, Nr. 104, Ap.
3, Cod poștal: 310099
88
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ANDREESCU & GAIVORONSCHI SRL - Județ:
Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Piața
Boulescu Petra Octavia 9841 Timiș
Sf. Gheorghe, Nr. 4, Etaj: 2, Ap. 10, Cod poștal:
300085
Brașov-Covasna- Titular / Birou individual de BOULESCU RALUCA BIROU INDIVIDUAL DE
Boulescu Raluca Liliana 2156
Harghita arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Asociat / Societate comercială MCUB SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Bozac Voicu Ioan 2207 Transilvania
Napoca, Stradă: 13 Septembrie, Nr. 5A
Salariat / Societate comercială B.N.M. ARHITECȚI - Județ: Sibiu, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Sibiu, Stradă: Ceferiștilor, Nr. 1, Scară: B,
Ap. 4, Cod poștal: 550291
Brad Ioan 893 Sibiu-Vâlcea
SITIO - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul Sibiu,
Stradă: Ceferiștilor, Nr. 1 , Scară: B , Ap. 4, Cod
poștal: 550197
Salariat / Societate comercială ATELIER D'ART MMB SRL - Județ: București,
Brad Liviu - Grigore 5217 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Ștefan cel
Mare, Nr. 39, Cod poștal: 20133
Asociat / Societate comercială RESTACO SRL - Județ: Suceava, Localitate: Comuna
Asociat / Societate comercială Moara, Stradă: sat Bulai
Bradu Cozmin 5553 Nord-Est
RESTACO GROUP SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Comuna Moara, Stradă: sat Bulai, Nr. 7
Asociat / Societate comercială FABER ATELIER SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Brașov-Covasna-
Braescu Bogdan 9528 Municipiul Brașov, Stradă: Colonel Ion Buzoianu, Nr.
Harghita
20A, Cod poștal: 500084
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
Brancu Ilie 856 Timiș arhitectură BRANCU ILIE - Județ: Caraș-Severin, Localitate: Oraș
Caransebeș, Stradă: Plaiul Sebeșului, Bloc: 4, Ap. 4
Asociat / Societate comercială DB ATELIER SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Brandibur Dragoș - Cristian 4433 București Municipiul Mangalia, Stradă: Gala Galaction, Statiunea
Jupiter, Bloc: Hotel Capitol, Etaj: 2, Ap. 206
Salariat / Societate comercială BILFINGER TEBODIN ROMANIA SRL - Județ:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Branea Irina - Maria 8665 București Ilfov, Localitate: Oraș Voluntari, Stradă: Şos.
BUCUREŞTI NORD, Nr. 15-23
Salariat / Societate comercială INTERAX BB SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Brasovan Marko-Neda 7839 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Heinrich Heine, Nr. 5,
Ap. 2

89
89
90

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură BRATILOVEAN OLIVIAN-ELEODOR - Județ:
Salariat / Societate comercială Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: B-dul
Bratiloveanu Olivian-Eleodor 5413 Timiș
Mihai Viteazu, Nr. 14, Etaj: 1, Ap. 4
BROLIE V - Județ: Mehedinți, Localitate: Oraș
Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Cicero, Nr. 48
Salariat / Societate comercială ARHINA PROJECT SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Bratiş Romina Florena 8099 Bihor
Municipiul Oradea, Stradă: Terra, Nr. 19
Salariat / Societate comercială ARCHITECTURE & DESIGN RB CONCEPT SRL -
Bratu Georgeta Raluca 10922 București Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Calea Victoriei, Nr. 31, Ap. 8, Sector 1
Asociat / Societate comercială ARHETIP BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Bratu Tiberius 2229 Transilvania Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Cometei, Nr. 5
Salariat / Societate comercială ADN BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Octavian, Nr. 27
Brădățeanu Bogdan 5504 București
ADN BIROU DE ARHITECTURA SRL. - Județ:
Constanța, Localitate: Municipiul Constanța, Stradă:
Sos Mangaliei, Nr. 3, Bloc: J8, Scară: 33
Asociat / Societate comercială KORAB DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Brădățeanu Corina Georgiana 5831 Prahova Municipiul București, Stradă: Mașina de Pâine, Nr. 43,
Bloc: T11, Scară: A, Etaj: 8, Ap. 93, Sector 2
Asociat / Societate comercială FABER ATELIER SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Brașov-Covasna-
Brăescu Ioana 11426 Municipiul Brașov, Stradă: Colonel Ion Buzoianu, Nr.
Harghita
20A, Cod poștal: 500084
Salariat / Societate comercială MEMENTO ARCHITECTURE S.R.L. - Județ:
Brăilă Otilia 4946 București București, Stradă: Str. Rosia Montana, Nr. 4, Bloc: O5,
Ap. 32, Sector 6
Salariat / Societate comercială ARHI BEAST SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Brăilescu Simona Ioana 9495 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Observatorului, Nr.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

15
Asociat / Societate comercială SC WESTERN OUTDOOR SRL - Județ: București,
Brănescu Bogdan 4007 București Localitate: Municipiul București, Stradă: STANISLAV
CIHOSCHI, Nr. 12, Etaj: 1, Ap. 33, Sector 1

90
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ROMAX-S.P.C. SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: G-ral. Burleanu Ștefan,
NEDEFINIT / Societate Nr. 6-9, Sector 1
comercială DOMINO SMART CONS SRL - Județ: București,
NEDEFINIT / Societate Localitate: Municipiul București, Stradă: Arh.Ionescu
comercială Grigore, Nr. 63, Bloc: T73, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 40,
NEDEFINIT / Societate Sector 2
comercială ASPLAN PROIECT CONSTRUCT S.R.L. - Județ:
NEDEFINIT / Societate București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
comercială Remus, Nr. 1-3, Etaj: 5, Sector 3
Salariat / Societate comercială S & C DESIGN CONSTRUCT & CONSULTING -
Asociat / Societate comercială Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Salariat / Societate comercială Stradă: Moldovita , Nr. 23
Asociat / Societate comercială BUILDING DRAFT PRO SRL - Județ: Constanța,
Localitate: Oraș Cernavodă, Stradă: Energiei, Nr. 22,
Brătan Teodor Costan 2776 București
Bloc: C4, Ap. 40
MULTIPROIECT SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Oraș Cernavodă, Stradă: Tudor Stavru, Nr. 8
ZET EXPERT CONSULT BUCURESTI SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Gramont, Nr. 28, Ap. 3, Sector 4
S&D DESIGN PROIECT SRL - Județ: Constanța,
Localitate: Oraș Cernavodă, Stradă: Gheorghe Doja,
Nr. 40
PROJECT-ANK UTIL SRL - Județ: Constanța,
Localitate: Oraș Cernavodă, Stradă: Unirii, Nr. 16,
Bloc: R4A, Ap. 12
ENVIRO NATURALS AGRO SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Preciziei, Nr.
12A, Ap. cam1, Sector 6
Asociat / Societate comercială ARHINVEST SRL - Județ: București, Localitate:
Brânzeanu Laurențiu Corneliu 1903 Dobrogea Municipiul București, Stradă: Bd. Dinicu Golescu, Nr.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

37, Bloc: 4, Scară: A, Etaj: 5, Ap. 21, Sector 1


Asociat / Societate comercială ARCHOR STUDIO SRL - Județ: Maramureș,
Brânzei Horia Constantin 6710 Nord-Vest Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă:
Independenței, Nr. 134
Salariat / Societate comercială MATSON 98 SRL - Județ: București, Localitate:
Breban Bianca 10291 București Municipiul București, Stradă: Ecaterina Teodoroiu, Nr.
14, Sector 1

91
91
92

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială B&B ORTO PROIECT SRL - Județ: Mureș,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Marton
Brefelean Tanya 10944 Mureș Aron, Nr. 17A, Ap. 3
S&T ORTOPROIECT SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Municipiul Tg. Mureș, Stradă: Panseluțelor, Nr. 2
Salariat / Societate comercială DROPLET ARCHITECTURE SRL - Județ: Brașov,
Brașov-Covasna-
Brescan Dragoș 9109 Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Mihail
Harghita
Kogalniceanu, Nr. 19
Salariat / Societate comercială IGLOO ARCHITECTURE - Județ: București,
Brescan Viliana 8968 Dobrogea Localitate: Municipiul București, Stradă: Brezoianu,
Nr. 4
Salariat / Birou individual de PÎRVULESCU ADRIANA VIORICA BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Salariat / Alte forme juridice Șos. Mihai Bravu, Nr. 301, Bloc: 18, Ap. 36, Sector 3
Brezoianu Răzvan - Victor 9933 București
(AFJ) ARQUITECTOS OFFICE LTD - Județ: Londra,
Localitate: Oraș Londra, Stradă: Wenlock Road, Nr.
20-22
Titular / Birou individual de ALINA BRIA CONSTANTA BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion
Bria Alina-Constanța 6808 București
Brezoianu, Nr. 47-49, Scară: B, Etaj: 8, Ap. 208, Sector
1, Cod poștal: 010134
Titular / Societate comercială STUDIO 3D SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Brihac Gabriel 369 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Vasile Pârvan, Nr. 24,
Scară: A, Ap. 32
Salariat / Societate comercială BRISAN ADRIAN EVOLVE ARHITECTURE SRL -
Brișan Adrian Horia 8426 Nord-Vest Județ: Maramureș, Localitate: Municipiul Baia Mare,
Stradă: Dobrogei, Nr. 1/23
Salariat / Societate comercială CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L. - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Britz Corina - Diana 6057 București
Șoseaua București-Ploiești, Nr. 73-81, Bloc: cladirea 2,
Etaj: 1, Sector 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială DUAL CREATIVE SOLUTION SRL - Județ: Iași,


Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Mușatini, Nr. 23
Salariat / Societate comercială PROBIUS PROIECT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Brîndușescu Bogdan Narcis 121 Iași
Comuna Miroslava, Stradă: Constantin Langa, Nr. 97
NORD EST PROIECT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Dimineții, Nr. 4

92
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de ARHITECT ADA BROASCĂ- BIROU DE
Broască-Madar Oana Ada 8318 Dobrogea arhitectură ARHITECTURĂ 110 - Județ: Constanța, Stradă:
Cismelei , Nr. 1
Titular / Birou individual de DAN BRODSCHI BIA - Județ: București, Localitate:
Brodschi Dan 1408 București arhitectură Municipiul București, Stradă: Ion Berindei, Nr. 3,
Sector 2
Titular / Societate comercială SQUARE ATELIER SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Oradea, Stradă: Parc Traian, Nr. 17, Ap. 4
Bronț Lavinia Simona 9793 Bihor
SIMSTA SRL - Județ: Bihor, Localitate: Comuna
Sântandrei, Stradă: ESTULUI, Nr. 1
Salariat / Societate comercială UP VISION SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Baia Mare, Stradă: Al. Odobescu, Nr. 2
Bruj-Guțiu Claudiu Vasile 7162 Transilvania BORGO CAD OFFICE SRL - Județ: Bistrița-Năsăud,
Localitate: Comuna Prundu Bârgăului, Stradă:
Principala, Nr. 471
Salariat / Societate comercială ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
Nr. 25/12
Brumă Tudor 9357 Transilvania
BRUTA PLAN SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Dunării, Nr. 142,
Scară: II, Etaj: 4, Ap. 54
Asociat / Societate comercială PROMETIP SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Buburuz Diana 2208 Transilvania
Cluj-Napoca, Stradă: Horea, Nr. 72
Salariat / Societate comercială ATELIER DE PROIECTARE VIȘAN SRL - Județ:
Titular / Birou individual de Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Ștefan cel
arhitectură Mare și Sfânt, Nr. 10
Bucălău Mihai - Alexandru 7461 Iași Asociat / Societate comercială BIA BUCĂLĂU MIHAI-ALEXANDRU - Județ: Iași,
Localitate: Oraș Podu Iloaiei, Stradă: Duzilor, Nr. 17
CODE711 STUDIO SRL - Județ: Iași, Localitate: Oraș
Podu Iloaiei, Stradă: Duzilor, Nr. 14
Salariat / Societate comercială 3D ARHI-PRO TEAM SRL - Județ: Dâmbovița,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială Localitate: Comuna Crevedia, Stradă: Uzinei, Nr.


158M7
Bucătaru Cristian 10967 București
FORUM 105 ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Mărășești, Nr.
42, Sector 4

93
93
94

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BUCESCU MIHAIL-CORNELIU BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Neamț,
Bucescu Mihail Corneliu 2446 Bacău-Neamț
Localitate: Oraș Roman, Stradă: Dobrogeanu-Gherea,
Bloc: 30, Scară: A, Ap. 5, Cod poștal: 611026
Asociat / Societate comercială SFERA ARHITECTURA SRL - Județ: Cluj,
Bucin Adrian-Ovidiu 9803 Mureș Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Augustin
Presecan, Nr. 9, Bloc: 3B, Scară: F, Etaj: P, Ap. 2
Salariat / Societate comercială ARHIMOB CONSULT - Județ: București, Localitate:
Bucin Florin 4996 București Municipiul București, Stradă: Intrarea Sectorului , Nr.
3, Bloc: Corp A1, Ap. 2, Sector 3
Titular / Birou individual de BUCIUMAN FLORIN BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Buciuman Florin 7027 Bihor Asociat / Societate comercială Oradea, Stradă: Henri Coandă, Nr. 1, Bloc: PB 30
CVAG SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Oradea, Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 64
Asociat / Societate comercială BOLD ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Bucovici Mihnea 6999 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Rahmaninov,
Nr. 17, Ap. 1
Asociat / Societate comercială PATRU NOUĂ STUDIO SRL - Județ: Cluj,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Câmpeni,
Asociat / Societate comercială Nr. 3B, Etaj: 2, Ap. 9
URBA SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Bucsa Ilie-Dan 8642 Transilvania
Napoca, Stradă: Tudor Ciortea, Nr. 9, Ap. 20
PIBO PROJECTS SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Mircea Eliade, Nr.
44B
Salariat / Societate comercială STUDIO KIM-BUCȘA-DIACONU SRL - Județ: Cluj,
Bucșa Tiberiu Claudiu 4876 Transilvania Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Tipografiei, Nr. 18
Brașov-Covasna- Titular / Birou individual de ALEXANDRU BUCUR BIROU INDIVIDUAL DE
Bucur Alexandru Emil 5588
Harghita arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ARHIGRAF SRL CONSTANȚA - Județ: Constanța,


Asociat / Societate comercială Stradă: Bd. 1 Mai , Nr. 4, Bloc: J4, Scară: A, Etaj: P,
Bucur Diana Alice 2079 Dobrogea Ap. 3
ALEX DESIGN PROIECT SRL - Județ: Constanța,
Localitate: Oraș Ovidiu, Stradă: Sos Nationala, Nr. 64
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BUCUR
Bucur Ioan 930 Sibiu-Vâlcea arhitectură IOAN - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul Sibiu,
Stradă: Hegel, Nr. 7

94
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială FORUM SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Bucur Ionică 1063 Dobrogea
Municipiul Constanța, Stradă: Luptători, Nr. 9
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură BUCUR C. IONUȚ - ALEXANDRU - Județ: Vrancea,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Focșani, Stradă: Cezar Bolliac,
Salariat / Societate comercială Nr. 2, Bloc: 2, Scară: 2, Etaj: 4, Ap. 7
HVW DESIGN - BUILD SRL - Județ: București,
Bucur Ionuț Alexandru 7190 București Localitate: Municipiul București, Stradă: bld.
Libertății, Nr. 12, Bloc: 113, Scară: 3, Etaj: 6, Ap. 67,
Sector 4
MAD CREATIVES - Județ: Brașov, Stradă: Intrarea
Horbotei, Nr. 2A, Bloc: M11, Scară: 1, Etaj: 9, Ap. 47,
Sector 3
Asociat / Societate comercială IMOPLAN SRL - Județ: București, Localitate:
Bucur Maria Elena 3888 București Municipiul București, Stradă: A.P. Cehov, Nr. 8, Ap.
Camera 1, Sector 1
Salariat / Societate comercială CIBBS CONSTRUCT SRL - Județ: Brașov, Stradă:
Brașov-Covasna- Titular / Societate comercială Muncii
Bucur Simona Gabriela 2186
Harghita SC ARHIKRON BIM SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Municipiul Brașov, Stradă: COL. BUZOIANU, Nr. 23
Salariat / Societate comercială ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
Nr. 25/12
Bucur Smaranda Mădălina 7749 Transilvania
STUDIO LATERAL SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Kos Karoly, Nr. 20,
Ap. 4
Salariat / Societate comercială ARHIMAR SERV SRL - Județ: Maramureș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă: Gh. Bilascu,
Nr. 25/12
Bucur Tiberiu Vlad 7797 Transilvania
STUDIO LATERAL SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Kos Karoly, Nr. 20,
Ap. 4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

95
95
96

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Birou individual de BIA ARH GEORGE BUDA - Județ: Dâmbovița,
arhitectură Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă: VIRGIL
Asociat / Societate comercială DRAGHICEANU, Bloc: 4, Scară: C, Etaj: P, Ap. 42
Asociat / Societate comercială SC ARHICAD SRL - Județ: Dâmbovița, Localitate:
Buda George 6773 Muntenia Vest Comuna Comișani, Stradă: Soseaua Noua, , Nr. 34
G NOVA ART CONSTRUCT SRL - Județ:
Dâmbovița, Localitate: Municipiul Târgoviște, Stradă:
VIRGIL DRAGHICEANU, Bloc: 4, Scară: C, Etaj: p,
Ap. 42
Salariat / Societate comercială SB MODEL ART DESIGN SRL - Județ: București,
Budacu Sorina 7234 București Localitate: Municipiul București, Stradă: bd Timișoara,
Nr. 45, Bloc: T7, Scară: 1, Etaj: 4, Ap. 54, Sector 6
Salariat / Societate comercială SC TPF INGINERIE SRL - Județ: București,
Budăi Carmen Manuela 1669 București Localitate: Municipiul București, Stradă:
ALEXANDRU IOAN CUZA, Nr. 44
Asociat / Societate comercială SC IMOBLES PLAN SRL - Județ: Arad, Localitate:
Budișan Ovidiu Cornel 8765 Arad Comuna Vladimirescu, Stradă: Cicir, Nr. 283, Bloc: -,
Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Sector -, Cod poștal: -
NEDEFINIT / Societate BIROU ARHITECTURA BUDRALA SRL - Județ:
comercială Alba, Localitate: Oraș Sebeș, Stradă: Mihai Eminescu ,
Asociat / Societate comercială Nr. 14
Salariat / Societate comercială BIROU DE PROIECTARE BUDRALA SRL - Județ:
Salariat / Birou individual de Alba, Localitate: Oraș Sebeș, Stradă: Mihai Eminescu,
arhitectură Nr. 14
Salariat / Societate comercială ALLBIZZ SRL - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Budrală Ovidiu Nicolae 7916 Alba
Sibiu, Stradă: General Vasile Milea
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
RĂCOINA SORIN - Județ: Sibiu, Localitate: Oraș
Avrig, Stradă: Eroilor, Nr. 42
SC A1 CONSTRUCT MANAGER SRL - Județ: Sibiu,
Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: BIELTZ
EDUARD ALBERT, Nr. 91
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

96
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Societate comercială S.C. GENERAL PROIECT CONSTRUCT - Județ:
Salariat / Birou individual de București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
arhitectură RAMNICU SARAT, Nr. 18, Bloc: 16, Scară: 2, Etaj: 4,
NEDEFINIT / Societate Ap. 79, Sector 3, Cod poștal: 031914
comercială ION TEODORESCU BIA - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Gheorghe
Petrascu, Nr. 14, Bloc: B9, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 52,
Budu Daniel 8496 București
Sector 3, Cod poștal: 031597
MIZAR PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Mărțișor, Nr. 54C, Sector
4
SC. ICEBERG PROIECT 2000 S.R.L. - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
SOSEAUA DOBROIESTI, Nr. 12, Sector 2
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură ARHITECT BUDU DANIELA - Județ: Dolj,
Budu Daniela 16 Oltenia
Localitate: Municipiul Craiova, Stradă: Calea
București, Nr. 3, Bloc: U4, Scară: 1, Ap. 21
Salariat / Societate comercială ATAMORA SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Budurean Bianca Cristina 10983 Bihor Oradea, Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 71,
Ap. 4
Asociat / Societate comercială BIROU PROIECTARE BUDUSAN SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Alba, Localitate: Oraș Aiud, Stradă: Avram Iancu, Nr.
Buduşan Marius 6507 Alba 20
DTS UNIC PROIECT SRL - Județ: Alba, Localitate:
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Ciresului
Salariat / Societate comercială ARHIMETROPOLIS SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Timișoara, Stradă: Paris, Nr. 2A
arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BUGAR
Bugar Savu 304 Timiș
SAVU - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Piatra Craiului, Nr. 1, Scară: C, Ap.
4
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială OPI THE PUG SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Popa Tatu
Bugnariu Andrei - Lucian 6841 București FORM & FUNCTION SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: strada Popa
Tatu, nr. 62A, bloc B, apartament 25

97
97
98

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială DAVICON GRUP SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Roșia Montană, Nr. 2,
Asociat / Societate comercială Sector 6
Asociat / Societate comercială OPI THE PUG SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Popa Tatu
Bugnariu Diana - Nicoleta 7477 București
FORM & FUNCTION SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: strada Popa
Tatu, nr. 62A, bloc B, apartament 25
OPI THE PUG SRL - Județ: București, Stradă: Popa
Tatu
Salariat / Societate comercială OPPIDUM STUDIO SRL - Județ: Galați, Localitate:
Buhociu Liliana 794 Dunărea de Jos Municipiul Galați, Stradă: Brăilei, Nr. 78, Bloc: BR4A,
Scară: 1, Etaj: 5, Ap. 19, Cod poștal: 800098
Salariat / Birou individual de CACESCU VALENTINA BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: TOAMNEI,
Salariat / Societate comercială Nr. 28, Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. 3, Sector 2
Buhuș Cosmin-Gabriel 8940 București
ADVANCED DYNAMICS SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Băiculești,
Nr. 13, Bloc: B9, Scară: C, Etaj: 7, Ap. 111, Sector 1
Salariat / Societate comercială PROGRAPHIC SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Soldat Neagu Florea, Nr.
7, Etaj: 2, Sector 2
Buică Irina 8714 București ASSET DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Str. Avionului, Nr. 27,
Bloc: 15F, Scară: 1, Etaj: 4, Ap. 19, Sector 1, Cod
poștal: 014333
Salariat / Societate comercială ARHINET PLUS SRL - Județ: Vâlcea, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stradă: Carol I, Nr. 22,
Etaj: parter, Ap. 2
Builescu Andrei Dorian 9667 Sibiu-Vâlcea
BUILESCU STUDIO SRL - Județ: Mureș, Localitate:
Comuna Ceuașu de Câmpie, Stradă: sat. Voiniceni, Nr.
1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BUJDEI


Bujdei Vasile 4158 Iași arhitectură VASILE - Județ: Vaslui, Localitate: Municipiul Vaslui,
Stradă: -

98
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură SCÂNTEIE DAN BOGDAN - Județ: Iași, Localitate:
Bujoreanu Radu-Gheorghe 10088 Iași Salariat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Nicolina, Nr. 66
THIRD NEST SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Iași, Stradă: Prof. Emil Honoriu, Nr. 22A
Salariat / Societate comercială BLUE PROJECTS (BRĂILA) SRL - Județ: Brăila,
Asociat / Societate comercială Stradă: Calea Călărașilor, Nr. 65
Bulanga Ștefania 8130 Dobrogea SAGA ARCHITECTURE SRL - Județ: Constanța,
Localitate: Municipiul Mangalia, Stradă: MIHAI
VITEAZU , Nr. 45, Ap. CAM 1
Asociat / Societate comercială DAQ ARCHITECTURE & DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Bulăreanu Gheorghe Aurelian 1605 București
Petre S Aurelian, Nr. 54, Bloc: Parcela j 7.5, Scară: B,
Etaj: 1, Ap. 15, Sector 1, Cod poștal: 013838
Titular / Birou individual de CATALINA GABRIELA BULBOREA BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
NEDEFINIT / Societate Astronomului
Bulborea Cătălina Gabriela 4238 București comercială IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE
SA - Județ: București, Localitate: Municipiul
București, Stradă: Regina Maria, Nr. nr. 1, Bloc:
bl.P5B, Etaj: 2, Ap. 30, Sector sector 4
Salariat / Societate comercială ARHITECT MAGDA SRL - Județ: Alba, Localitate:
Bulgaru Oana 9253 Alba
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Florilor, Nr. 13
Asociat / Societate comercială N&G DECOR ART SRL - Județ: București,
Bulie Veturia Marta 3416 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Prof. Dr.
Mihai Georgescu, Nr. 19, Etaj: 1, Ap. 7, Sector 2
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BULIGA
Buliga Rodica 122 Iași arhitectură RODICA - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași,
Stradă: Strugurilor, Nr. 32
Asociat / Societate comercială ZEE ARHITECT STUDIO - Județ: Teleorman,
Bulumac Lorena - Georgeta 5570 București
Localitate: Oraș Alexandria, Stradă: Dunarii
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ MIHAI


Bumbulici Mihai 859 Timiș arhitectură BUMBULICI - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Milcovul, Nr. 7
Titular / Birou individual de MIHAI BUNESCU BIA - Județ: București, Localitate:
Bunescu Mihai 4649 București arhitectură Municipiul București, Stradă: Intrarea Guliver, Nr. 8,
Sector 6

99
99
100

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BUNGĂU ADRIAN BIROU INDIVIDUAL DE
Bungău Adrian Bogdan 7401 Bihor arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate: Comuna
Hidișelu de Sus, Stradă: -, Nr. 66
Salariat / Societate comercială ARHIPELAG PROIECT SRL - Județ: Bihor,
Titular / Birou individual de Localitate: Comuna Șoimi, Stradă: SAT URVIS DE
arhitectură BEIUS NR 202
Bungău Constantin 10161 Bihor
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
CONSTANTIN BUNGĂU - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: Iuliu Maniu, Nr. 58
Titular / Birou individual de BUNTA TIBERIU BIROU INDIVIDUAL DE
Bunta Tiberiu 4685 Bihor arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Oradea, Stradă: Simion Barnutiu, Nr. 19
Asociat / Societate comercială AQUA DESIGN - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Cernisoara, Nr. 49
EMB ARHIPRO SRL - Județ: București, Localitate:
Bunu Emanuel 6178 București
Municipiul București, Stradă: Cernisoara, Nr. 46, Bloc:
P18, Scară: 5, Etaj: 1, Ap. 71, Sector 6, Cod poștal:
061019
Asociat / Societate comercială S.C. CITY PRO DESIGN SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă:
BAICULESTI, Nr. 5, Bloc: A3, Scară: B, Etaj: 2, Ap.
Bunu Mihaela 1427 București 49, Sector 1
NOVA PROJECT & KONSTRUCT GROUP SRL -
Județ: Constanța, Localitate: Comuna Cumpăna,
Stradă: Soseaua Constantei, Nr. 89
Salariat / Societate comercială ONE ARCHITECTS SRL - Județ: Alba, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Alba Iulia, Stradă: Fantanele, Nr. 19A
Bura Bogdan-Ionuț 9358 Transilvania
CORTINA PROJECT SRL - Județ: Sălaj, Localitate:
Oraș Zalău, Stradă: Gheorghe Doja, Bloc: D34, Ap. 12
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ BURA
arhitectură MIHAI - Județ: Iași, Localitate: Municipiul Iași,
Asociat / Societate comercială Stradă: Șos. Nicolina, Nr. 74, Bloc: 991A, Etaj: 4, Ap.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială 13


Bura Mihai 6539 Iași MBR STUDIO PLAN SRL - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Eternitate, Nr. 2, Bloc: C6,
Scară: A, Etaj: 1, Ap. 2
PENCRAFT SRL - Județ: Iași, Localitate: Comuna
Tomești, Stradă: Tomești, Bloc: 9, Scară: B

100
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială WH PROJECT SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Mendeleev, Nr. 29B
Asociat / Societate comercială 3DSN DESIGN STUDIO SRL - Județ: Timiș,
Buran Georgeana 8404 Timiș Localitate: Comuna Dumbrăvița, Stradă: Conac, Nr. 39
SC TIMREDDO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Bulevardul Iuliu Maniu ,
Nr. 2, Bloc: camera 1, Scară: b, Etaj: 1, Ap. 3
Asociat / Societate comercială REPUBLIC OF ARCHITECTS SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Burbea - Milescu Emil 4832 București
Bv. Eroii Sanitarii, Nr. 27, Ap. 1, Sector 5, Cod poștal:
050471
Titular / Birou individual de BURCEA CONSTRUCȚII SRL - Județ: Brașov,
arhitectură Stradă: -
Brașov-Covasna-
Burcea Mihaela 4403 Titular / Birou individual de BURCEA MIHAELA BIROU INDIVIDUAL DE
Harghita
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Localitate: Oraș
Predeal, Stradă: MIHAIL SAULESCU, Nr. 26
Salariat / Societate comercială SC MODSTRUCT SRL - Județ: Bistrița-Năsăud,
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Beclean, Stradă: 1 DECEMBRIE 1918
Salariat / Societate comercială CRISTI PROIECTARE SI CONSULTANTA - Județ:
Salariat / Societate comercială Bistrița-Năsăud, Localitate: Comuna Maieru, Stradă: -
LUPOAICA AQUA PROIECT SRL - Județ: Bistrița-
Burcezan Ioana Dorina 7748 Transilvania
Năsăud, Localitate: Comuna Măgura Ilvei, Stradă:
Principala, Nr. 358, sat Măgura Ilvei
BIC PROIECT SRL - Județ: Bistrița-Năsăud,
Localitate: Comuna Josenii Bârgăului, Stradă:
Principala, Nr. 443A
Asociat / Societate comercială ASKESIS ATELIER PENTRU ARHITECTURA SRL
Burcoveanu Ioan Sebastian 7348 Iași - Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

101
101
102

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială URBAN STAFF DESIGN SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Măicănești,
NEDEFINIT / Societate Nr. 12, Ap. 0, Sector 1, Cod poștal: 0
comercială MARIA ATELIER DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Ilfov, Stradă: I.I.C.BRATIANU
Asociat / Societate comercială SC SIGMA DESIGN PROIECT SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Sos. Berceni 13
Burda Laura Maria 7088 Muntenia Vest GEO ARC SRL - Județ: Ilfov, Stradă: Strada
I.I.C.BRATIANU nr.10C, Nr. Strada I.I.C.BRATIANU
nr.10C, Cod poștal: 075100
168 LAURA ATELIER DE ARHITECTURA SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Delea Veche, Nr. 16-18
STUDIO GOLDEN DESIGN - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Delea Veche,
Nr. 16-18, Cod poștal: -
Salariat / Societate comercială EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Timiș, Localitate: Comuna Sânandrei, Stradă:
Bureșin Diana 9241 Timiș Magnoliei, Nr. 14, Cod poștal: 307375
RORO ARCHITECTURE & STUDIO SRL - Județ:
Timiș, Localitate: Comuna Foeni, Stradă: FN, Nr. 278
Salariat / Societate comercială SYKA”Z DESIGN & CONSULTANTA - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
NEDEFINIT / Societate Bd. Decebal, Nr. 16, Sector 3
comercială A-SQ DESIGNDEKO SRL - Județ: București, Stradă:
Burghelea Alexandra 8770 București
DRUMUL CHEILE TURZII, Nr. 70
MCE PROIECTARE STRUCTURALASRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
PREVEDERII, Nr. 14-18/12
Salariat / Societate comercială PATRU CONSTRUCT SRL - Județ: București,
Burghiu George 4822 București Localitate: Municipiul București, Stradă:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

NEGUSTORI, Nr. 23-25


Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură BURILEANU-TELLMAN DANIEL JOHANNES -
Salariat / Societate comercială Județ: Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă:
Burileanu-Tellman Daniel Johannes 4614 Timiș
-
SUBCONTROL SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: FC RIPENSIA, Nr. 7/A

102
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială BIROU DE PROIECTARE STRAJAN SRL - Județ:
Titular / Birou individual de Alba, Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă:
arhitectură Ferdinand I, Nr. 68
Salariat / Societate comercială BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ANDREI
Asociat / Societate comercială BURNETE - Județ: Alba, Localitate: Municipiul Alba
Burnete Andrei 8151 Alba
Iulia, Stradă: Bucuresti, Nr. 27
BIROU DE PROIECTARE 3G ALBA SRL - Județ:
Alba, Localitate: Oraș Sebeș, Stradă: Unirii, Nr. 2
BADA STUDIO SRL - Județ: Alba, Localitate:
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Bucuresti, Nr. 27
Salariat / Societate comercială SQM ARCHITECTURE SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Oraș Turda, Stradă: Șterca Șuluțiu, Nr. 3A
Asociat / Societate comercială MOUA STUDIO SRL-D - Județ: Cluj, Localitate:
Burnete Oana 8643 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Nicolae Titulescu
MOUA RESIDENTIAL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Bv. 21 Decembrie
1989, Nr. 75, Ap. 7
Asociat / Societate comercială PERFECTLY BLENDED CREATIONS SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: P-ta
Victoriei, Nr. 4, Bloc: CC Vest, Scară: D, Etaj: 3, Ap.
Bursuc Cristian 8931 Prahova 91
SANTEDIL PROIECT SRL - Județ: Prahova,
Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Murelor, Nr.
11, Bloc: 14, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 22
Salariat / Societate comercială ACS DESIGN PROIECT SRL - Județ: Botoșani,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Botoșani, Stradă: Calea
Salariat / Societate comercială Națională, Nr. 86
Salariat / Societate comercială DALUBUILD CONSTRUCT SRL - Județ: Suceava,
Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Pictor Dumitru
Dacian, Nr. 12
Bursuc Dorel 624 Nord-Est
GRS-PROJECT GLOBAL SRL - Județ: Iași,
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Soseaua Nicolina,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Nr. 70, Bloc: 987, Scară: B, Etaj: 1, Ap. 5


VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L. - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Splaiul independentei, Nr. 291-293, Etaj: 14, Sector 6
Titular / Birou individual de DANA-GABRIELA BURTEA BIA - Județ: București,
Burtea Dana Gabriela 3189 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: ALEEA
PERISORU 5

103
103
104

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială ADL ARCHITECTURE&DESIGN SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială Bihor, Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: GEN.
HENRI MATHIAS BERTHELOT, Nr. 15
Buruiană Cristina Antonina 512 Bihor
VIC BUILDING SOLUTION SRL - Județ: Bihor,
Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Calea
Santandrei, Nr. 4
Asociat / Societate comercială MABU PROIECT SRL - Județ: Prahova, Localitate:
Titular / Birou individual de Oraș Bușteni, Stradă: Fântânii, Nr. 5B, Bloc: M2, Etaj:
arhitectură 2, Ap. 6
Asociat / Societate comercială MARIUS BURUIANA B.I.A. NR. 72 - Județ: Prahova,
Buruiană Marius 4164 Prahova Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă: Aleea Pajurei,
Nr. 4, Bloc: B3, Scară: A, Etaj: 4, Ap. 17
MONTART CONCEPT DESIGN SRL - Județ:
Prahova, Localitate: Oraș Bușteni, Stradă: Fîntînii, Nr.
5A, Bloc: M2, Etaj: 9
Titular / Birou individual de BURZO ANA-MARIA BIA - Județ: Timiș, Localitate:
Burzo Ana-Maria 5081 Timiș arhitectură Municipiul Timișoara, Stradă: F.C. Ripensia, Nr. 10-
12, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 31
Salariat / Societate comercială PROIECT LINIA B SRL - Județ: Arad, Localitate:
Bus Zoltan Andrei 599 Arad
Municipiul Arad, Stradă: Lucian Blaga, Nr. 1
Asociat / Societate comercială MIALMI DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Strada Zemes, Nr. 4
Bușcan Flavia 7269 București IN HOUSE CONCEPT STUDIO SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Intr. Reconstructiei , no.1 , Cod poștal: 032275
Titular / Societate comercială SC 3ASTUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: BRAZILOR, Nr. 10
Salariat / Societate comercială BENSCORPORATION SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Bușilă Nicolae 875 Timiș
Oraș Lugoj, Stradă: Smârdan, Nr. 3A
RI PRO SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Timișoara, Stradă: Gh. Lazăr, Nr. 36
Salariat / Societate comercială SC ATELIERUL DE ARHITECTURA
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială MOLDOVEANU SRL - Județ: București, Stradă: Liviu


Rebreanu, Nr. 17, Bloc: N4, Ap. 108, Sector 3, Cod
Bușoi Elida Loredana 9343 București
poștal: 031775
UNIT ARHITECTS - Județ: NEDEFINIT, Localitate:
Comuna Shanghai, Stradă: -, Nr. 0

104
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială STUDIO LATERAL SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Kos Karoly, Nr. 20,
Buta Alexandru Ioan 10689 Transilvania Ap. 4
MINIMABLE STUDIO SRL - Județ: Bistrița-Năsăud,
Localitate: Oraș Bistrița, Stradă: Republicii, Nr. 7
Salariat / Societate comercială A&V ARH.HOUSE CONCEPT - Județ: Argeș,
Buta Andreea 6893 București Localitate: Oraș Câmpulung, Stradă: Negru Vodă, Nr.
117, Bloc: 1, Scară: C, Etaj: 2, Ap. 8
Salariat / Societate comercială ARHISPACE DESIGN SRL - Județ: Prahova,
Bute Iuliana 8586 Prahova Localitate: Comuna Păulești, Stradă: Sat Păuleștii Noi,
Nr. 150
Salariat / Societate comercială 9 OPTIUNE SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Baia Mare, Stradă: Cetății, Nr. 2
arhitectură BUTEAN MIHAI BIROU INDIVIDUAL DE
Butean Mihai 9272 Nord-Vest
ARHITECTURĂ - Județ: Maramureș, Localitate:
Municipiul Baia Mare, Stradă: Blvd. Decebal, Bloc: 20,
Etaj: 2, Ap. 9, Cod poștal: 430021
Salariat / Societate comercială B.B.M. GRUP SRL - Județ: București, Stradă: Intrarea
Butică Dan 1862 București
Filioara, Nr. 1, Sector 1
Titular / Societate comercială SC URBAN ARTGRID SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Ritmului, Nr.
Butnariu Simona Marilena 1558 București
2A, Bloc: 439, Scară: A, Etaj: 5, Ap. 16, Sector 2, Cod
poștal: 21677
Salariat / Societate comercială INTERAX BB SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Butnărescu Corneliu Vladimir 387 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Heinrich Heine, Nr. 5,
Ap. 2
Asociat / Societate comercială INTERAX BB SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Butnărescu Georgeta 3494 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Heinrich Heine, Nr. 5,
Ap. 2
Salariat / Societate comercială INTERAX BB SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Heinrich Heine, Nr. 5,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Ap. 2
Butnărescu Teodor 8014 Timiș
SC ARHTREA SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Heinrich Heine, Nr. 5,
Scară: A, Ap. 2, camera 2
Asociat / Societate comercială CO-OPERATIVA BIROU DE ARHITECTURA SRL -
Butucaru Mihai 2667 București Județ: București, Stradă: CRANGULUI, Nr. 15, Sector
1, Cod poștal: 011993

105
105
106

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială SPAB SRL - Județ: Constanța, Localitate: Municipiul
Titular / Birou individual de Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 143A
Butuman Adrian 1094 Dobrogea arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ARH.
ADRIAN BUTUMAN - Județ: Constanța, Localitate:
Municipiul Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 143A, Ap. 35
Titular / Societate comercială ARHI ELEMENT SRL - Județ: Neamț, Localitate:
Salariat / Societate comercială Oraș Piatra Neamț, Stradă: Progresului, Nr. 121, Bloc:
M48, Scară: B, Etaj: 3, Ap. 27
Butunoi Puiu 8963 Bacău-Neamț
OCTAVIA CONSULT SRL - Județ: Bacău, Localitate:
Municipiul Bacău, Stradă: Războieni, Nr. 30, Scară: C,
Ap. 5
Asociat / Societate comercială F.B. DESIGN ARHITECTURĂ INGINERIE
Buzatu Florin 4410 București CONSTRUCȚII SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Boteanu, Nr. 3A
Asociat / Societate comercială VLAD SIMIONESCU & ASOCIAȚII ARHITECȚI -
Asociat / Societate comercială Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Carol Davila, Nr. 40, Sector 5
Buzdugan Raluca 1398 București
BUZDUGAN & ASOCIATII - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Doctor Carol
Davila, Nr. 40, Etaj: 2, Sector 5, Cod poștal: 05451
Asociat / Societate comercială DECO ART STUDIO SRL - Județ: București,
Buzdun Carmen 1860 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Pieței, Nr. 36-
42, Bloc: A8, Scară: A, Etaj: 5, Ap. 22, Sector 1
NEDEFINIT / Societate SALIGNY CONSTRUCTIONS SRL - Județ: Alba,
comercială Localitate: Oraș Baia de Arieș, Stradă: 22 Decembrie
Buzea Adina 4654 București
Asociat / Societate comercială ADINA BUZEA STUDIO DE ARHITECTURA SRL -
Județ: București, Stradă: Sos. Pantelimon 92
Salariat / Societate comercială SC BLUE PROJECTS SRL - Județ: Brăila, Localitate:
Buzea-Cana Ilinca Raluca 9330 București Municipiul Brăila, Stradă: Calea Calarasilor, Nr. 65,
Bloc: C, Scară: 2, Etaj: 1, Ap. 25
Asociat / Societate comercială GENERAL PROJECT SRL - Județ: Mehedinți,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă:


Salariat / Societate comercială Decebal, Nr. 36
PROIECTARE SRL - Județ: Mehedinți, Localitate:
Buzec Liviu Dorel 18 Oltenia
Oraș Drobeta-Turnu Severin, Stradă: Decebal, Nr. 36,
Bloc: P1, Ap. 6
HISTEREZIS SRL - Județ: Caraș-Severin, Localitate:
Oraș Băile Herculane, Stradă: Castanilor, Nr. 7

106
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială TECHNOTIK SRL - Județ: Arad, Localitate:
Buzgau Andreea-Eleonora 10981 Arad Municipiul Arad, Stradă: calea Aurel Vlaicu, Bloc:
B20, Scară: B, Etaj: 7, Ap. 30
Asociat / Societate comercială ZOOM INTERIOR DESIGN PLUS SRL - Județ:
Buzilă Mihaela Eliza 707 Argeș Argeș, Localitate: Municipiul Pitești, Stradă:
Maternitatii, Bloc: 4, Scară: B, Ap. 11
Asociat / Societate comercială ARTVILLE SRL - Județ: București, Localitate:
Brașov-Covasna-
Buzinschi Sorana 5030 Municipiul București, Stradă: dr staicovici , Nr. 23,
Harghita
Etaj: 1, Sector 5, Cod poștal: 050556
Asociat / Societate comercială SOLIDART 2002 - Județ: București, Stradă: Str.
Buzoianu Sorin 4094 București
Johanes Kapler Nr. 74, Sector 2
Asociat / Societate comercială SML CONSTRUCT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Braniste, Nr. 113C
Buzuloiu Aurelian 2209 Transilvania
METOPA ARH SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Municipiul Oradea, Stradă: Deltei, Nr. 1
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ CABA -
arhitectură GHEORGHIU NICOLETA - Județ: Iași, Localitate:
Caba-Gheorghiu Nicoleta 6005 Iași Salariat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: Vasile Lupu
SC ARC DESIGN SRL - Județ: Iași, Stradă:
Vascauteanu, Nr. 20, Etaj: demisol, Ap. 02
Titular / Birou individual de CACESCU VALENTINA BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: TOAMNEI,
NEDEFINIT / Societate Nr. 28, Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. 3, Sector 2
Cacescu Valentina 3441 București
comercială CREATIVE ARHITECTURE SRL - Județ: Tulcea,
Localitate: Oraș Tulcea, Stradă: Viitorului, Nr. 65,
Bloc: BS, Scară: A, Ap. 17
Titular / Birou individual de COSMIN CACIUC BIA - Județ: București, Stradă:
Caciuc Cosmin 443 București arhitectură Fetesti, Nr. 52-54, Bloc: 1, Scară: A, Etaj: 6, Ap. 52,
Sector 3, Cod poștal: 032556
Salariat / Societate comercială STUDIO LUKROTHECA SRL - Județ: Satu Mare,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: Depozitelor,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Cadar Diana-Alina 9900 Transilvania Nr. 13


PITAS INVESTMENTS SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Republicii, Nr. 94
Asociat / Societate comercială MODERN ARCHITECTURE STUDIO SRL - Județ:
Cadiş Marius Cosmin 9691 Iași Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Bd. Dacia , Nr.
1, Bloc: DA3, Etaj: 1, Ap. 4

107
107
108

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială SC CIVIL CREATIVE CONSTRUCTION SRL -
Calciu Brigite-Alexandra 7245 Timiș Județ: Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă:
Haga, Nr. 18, Etaj: camera 5
Titular / Birou individual de DAN CALCIU BIA - Județ: București, Localitate:
arhitectură Municipiul București, Stradă: alee Arinii Dornei, Nr. 6,
Calciu Dan 4277 București
Bloc: I-3, Scară: B, Etaj: 2, Ap. 22, Sector 6, Cod
poștal: 060796
Salariat / Societate comercială APSIDA CONSTRUCT SRL - Județ: București,
Calea Costin 1675 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Ion Berindei,
Nr. 3, Bloc: OD18, Scară: A, Etaj: 9, Ap. 37, Sector 2
Asociat / Societate comercială GENERAL PROIECT 2000 - Județ: București,
Calea Dana Cătălina 1674 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Tiglina, Nr.
16, Sector 3
Salariat / Societate comercială SC BLUE PROJECTS SRL - Județ: Brăila, Localitate:
Calen Octavian 9269 București Municipiul Brăila, Stradă: Calea Calarasilor, Nr. 65,
Bloc: C, Scară: 2, Etaj: 1, Ap. 25
Salariat / Societate comercială RAY CONSULTING SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Craiova, Stradă: Câmpia Islaz, Nr. 32b
Asociat / Societate comercială RAY PROJECT SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Caliciu Adina Maria 8161 Oltenia Municipiul Craiova, Stradă: Campia Islaz, Nr. 32B
AVA DESIGNTECH SRL - Județ: Vâlcea, Localitate:
Comuna Tomșani, Stradă: Sat Bogdanesti, str.
Principala, Nr. 242
Brașov-Covasna- Salariat / Societate comercială ACCEDO SRL - Județ: Brașov, Localitate: Municipiul
Calmuc Genoveva 2099
Harghita Brașov, Stradă: -
Salariat / Societate comercială CEC SOLUTIONS - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: MIRCEA
Calotă Constantin - Emilian 9524 București VULCANESCU, Nr. 79, Sector 1
CEC DESIGN CONSTRUCT - Județ: Gorj, Localitate:
Comuna Runcu, Stradă: Principala, Nr. 421
Asociat / Societate comercială ARHITECT CONCEPT UNO SRL - Județ: Constanța,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Calotă Cristina Teodora 6467 Dobrogea Localitate: Municipiul Constanța, Stradă: DECEBAL,
Nr. 38, Etaj: MANSARDA
Asociat / Societate comercială MBV GRUP SRL - Județ: Constanța, Localitate:
Calotă Dumitru 2086 Dobrogea
Municipiul Constanța, Stradă: Tomis, Nr. 238

108
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială QUALITY CONCEPT ROOM SRL - Județ: Argeș,
Asociat / Societate comercială Stradă: -
Cambrea Silvan Dumitru 7996 Argeș CONCEPT STUDIO ZONE SRL - Județ: Argeș,
Localitate: Comuna Moșoaia, Stradă: Principală, Nr.
293
Salariat / Societate comercială ATG STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Timișoara, Stradă: Cal. Șagului, Nr. 29/A,
Canceal Marius 4374 Timiș arhitectură Etaj: 2, Ap. 13
CANCEAL MARIUS BIA - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Calea Șagului, Nr. 29 A
Asociat / Societate comercială SQUARE ONE SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Nuferilor, Nr. 50-58,
Asociat / Societate comercială Sector 1
Asociat / Societate comercială HYBRID STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: dacia
Cancer Adrian Șerban 1811 București ZYROO 2 SQUARE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Bdul Dacia,
Nr. 72, Ap. 1, Sector 2
NURB STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Bdul Dacia, Nr. 72, Ap.
1, Sector 2
Asociat / Societate comercială CARDO PLAN SRL - Județ: București, Localitate:
Canciovici Radu Marin 2009 București Municipiul București, Stradă: Gheorghe Pop de
Băsesti, Nr. 4A, Sector 2
Titular / Birou individual de CANDROI COSMIN MIHAI - BIA - Județ:
arhitectură Hunedoara, Localitate: Municipiul Deva, Stradă:
Candroi Cosmin Mihai 8457 Timiș
Zarandului, Bloc: 43, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 44, Cod
poștal: 330059
Salariat / Societate comercială RD SIGN SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Candroi Paula Roxana 9799 Timiș Timișoara, Stradă: Vulturilor, Nr. 14, Cod poștal:
300458
Salariat / Societate comercială ARC EN CIEL SRL - Județ: Iași, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Canianopol Monica 8674 Iași


Municipiul Iași, Stradă: Bașotă, Nr. 4
Titular / Societate comercială CASIO-BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Cantaragiu Andreea 10280 Bacău-Neamț Iași, Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Trei Fântâni,
Nr. 12F
Asociat / Societate comercială METRIC SPACE ARCHITECTURE SRL - Județ:
Cantor Cristian Vasile 7258 Transilvania Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Voroneț, Nr. 23

109
109
110

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARH LINE STUDIO SRL - Județ: Iași, Localitate:
Cantoriu Petrișor 949 Iași
Municipiul Iași, Stradă: Zugravi, Nr. 3
Asociat / Societate comercială FORMALIS SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Capotescu Lucian Florin 320 Timiș Municipiul Timișoara, Stradă: Liviu Rebreanu, Nr.
140, Etaj: parter
Salariat / Societate comercială SEVA STUDIO SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Carpatilor, Nr. 57, Bloc:
Brașov-Covasna- D20, Scară: A, Ap. 11
Capris Ionut 11141
Harghita LOONY ART STUDIO SRL - Județ: Vaslui,
Localitate: Oraș Huși, Stradă: Strada Episcopiei nr 8,
camera 1, Cod poștal: 735100
Asociat / Societate comercială VECTOR DESIGN STUDIO - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Judetului , Nr.
Asociat / Societate comercială 13, Bloc: 18, Scară: A, Sector 2
Salariat / Societate comercială URBAN OFFICE - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Judetului, Sector 2
Captari Lilian 4612 București
VECTOR DESIGN STUDIO SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Județului, Nr.
13
URBAN OFFICE SRL - Județ: București, Stradă:
Judetului , Nr. 13
Salariat / Societate comercială PREFCON SRL - Județ: Sălaj, Localitate: Oraș Zalău,
Asociat / Birou individual de Stradă: Moigradului, Nr. 32
Caraba Corina Maria 6367 Transilvania arhitectură CARABA CORINA BIA - Județ: Sălaj, Localitate:
Comuna Hereclean, Stradă: Principala, Nr. 2W, sat
Panic
Salariat / Societate comercială HIPERFORM STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Lorena, Nr. 56, Ap. 2
Carabas Paul - Lucian 6201 Timiș ENTROPIC DESIGN SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Lorena, Nr. 56, Bloc:
camera 2, Etaj: P, Ap. 2
Titular / Birou individual de CARABULEA DIANA DANIELA - BIA - Județ:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

arhitectură Galați, Localitate: Municipiul Tecuci, Stradă:


Asociat / Societate comercială Transilvaniei, Nr. 26, Cod poștal: 805300
Carabulea Diana Daniela 8621 Dunărea de Jos PERSPECTIVA DIARHITECTURA SRL - Județ:
Galați, Localitate: Municipiul Tecuci, Stradă:
Transilvaniei, Nr. 26, Bloc: M1, Scară: 1, Etaj: 4, Ap.
17

110
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de CORINA CARACIUGIUC BIA - Județ: București,
Caraciugiuc Corina 3569 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Niculae Sebe,
Nr. 5, Sector 3
Salariat / Societate comercială CONSARH SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Titular / Birou individual de Craiova, Stradă: Gheorghe Baritiu, Nr. 7
arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Asociat / Societate comercială CARADIM CRISTINA IOANA - Județ: Dolj,
Localitate: Comuna Bucovăț, Stradă: Sat Leamna de
Caradim Cristina Ioana 9434 Oltenia
Sus, Nr. 283
2 PUNCT 1 ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Brădetului,
Ansamblul rezidential Octopus Garden, Nr. 24A, Bloc:
camera 1, Scară: 6, Etaj: 6, Ap. 156
Salariat / Societate comercială ARCHOS 2002 SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Arad, Nr. 28, Sector 1
Caragea Catalin Mihai 8574 Oltenia AMAKE SRL - Județ: Gorj, Localitate: Municipiul
Motru, Stradă: Macului, Nr. 38, Bloc: 1, Scară: 3, Etaj:
1, Ap. 46, Cod poștal: 215200
Titular / Societate comercială KREATIV ARHI GROUP SRL - Județ: Satu Mare,
Titular / Societate comercială Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: Mihai
Salariat / Societate comercială Viteazu, Nr. 20, Ap. 14
Salariat / Societate comercială PROCAD ARHITECTURA SRL - Județ: Satu Mare,
Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: Bd. Muncii,
Bloc: H56, Ap. 7
Caragea Oriana Herminie 6383 Satu Mare
CENTRU DE PROIECTARE JUDEȚEAN SATU
MARE SRL - Județ: Satu Mare, Localitate: Municipiul
Satu Mare, Stradă: Tudor Vladimirescu, Nr. 9/17
CONFORT DESIGN SRL - Județ: Satu Mare,
Localitate: Municipiul Satu Mare, Stradă: TUDOR
VLADIMIRESCU, Nr. 32
Salariat / Societate comercială M DESIGN ARHITECTURA ȘI URBANISM SRL -
Caragheorgheopol Miruna - Luiza 9479 București
Județ: Brașov, Stradă: -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială HYGGE ARCHITECTURE & DESIGN SRL - Județ:


Caragi Sandu 10151 Timiș Timiș, Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Matir
Herman Sporer
Asociat / Societate comercială THE GREEN DRAGON SRL - Județ: București,
Caragioiu Dragoș 1111 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Apusului, Nr.
184, Bloc: G, Sector 6

111
111
112

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură CARAMATESCU MARIA CRISTINA - Județ: Galați,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Galați, Stradă: Al. Moruzzi, Nr.
Caramatescu Maria-Cristina 796 Dunărea de Jos
56 A
PLASMA SRL - Județ: Galați, Localitate: Municipiul
Galați, Stradă: Al. Moruzzi, Nr. 56A
Asociat / Societate comercială ATELIER LOFT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Carapanu George 8167 Iași Municipiul Iași, Stradă: strada Rachiti , Nr. 5B, Etaj: 1,
Cod poștal: 700309
Asociat / Societate comercială ARHE-SIT SRL - Județ: Cluj, Stradă: -
Asociat / Birou individual de CARP ANDREI BIA - Județ: Cluj, Localitate:
Carp Claudiu Andrei 3274 Transilvania
arhitectură Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Eugen Ionesco, Nr.
fn.
Titular / Societate comercială REMON PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Carp Constanța Cerna 2954 București Municipiul București, Stradă: COSTACHE
STAMATE, Nr. 1, Sector 4
Asociat / Societate comercială TOP LEVEL DESIGN SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: CAMIL
RESSU, Sector 3
Carșote Ramona - Roxana 6250 București
NOX INTERNATIONAL SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: DRUMEA
RADULESCU
Salariat / Societate comercială DICO & ȚIGĂNAȘ SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Dorobanților, Nr. 98-
Casian Alexandra 7302 Transilvania 100
VRT VERTICAL SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Barițiu, Nr. 24, Ap. 3
Asociat / Societate comercială STUDIO ART CONSTRUCT SRL - Județ: București,
Cataraga Vitalie 6403 București Localitate: Municipiul București, Stradă: CALEA
DOROBANTILOR, Nr. 168, Sector SECTOR 1
Salariat / Societate comercială NEZ STUDIO SRL - Județ: Suceava, Localitate: Oraș
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială Gura Humorului, Stradă: Ionel Pop, Nr. 17


Catargiu Paul - Magdiel 9990 Nord-Est ATELIER REZALIT SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Oraș Gura Humorului, Stradă: Bulevardul Bucovina,
Nr. 114
Salariat / Societate comercială MOLEAVIN ARHITECTURA SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: stefan
Catrina Alina-Gabriela 9519 București
Mihaileanu, Nr. 40, Bloc: -, Scară: -, Etaj: 3, Ap. 7,
Sector 2

112
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ATLAS KONCEPT DEVELOPMENT
Asociat / Societate comercială ARHITECTURE&ENGINEERING SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
ICOANEI, Nr. 45
ALPHA PLAN DESIGN &CONSTRUCTION
MANAGEMENT SRL - Județ: București, Localitate:
Cavarnali Vlad 1219 București
Municipiul București, Stradă: ICOANEI, Nr. 45, Etaj:
4, Ap. 5, Sector 2
KOMPACT BETA PLAN ARHITECTURE SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: ICOANEI, Nr. 45, Etaj: 3, Ap. 05, Sector 2,
Cod poștal: 020453
Salariat / Societate comercială MOLD PROIECT ASD SRL - Județ: Suceava,
Cazac Ștefănica Mădălina 7451 Nord-Est Localitate: Municipiul Suceava, Stradă: Mărășești, Nr.
7A
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură CAZACU LILIANA DANIELA - Județ: Iași,
Cazacu Liliana Daniela 5248 Iași
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Arcu, Nr. 25, Bloc:
CL2, Scară: A, Ap. 24
Asociat / Societate comercială CREATIVE MOMENT DESIGN SRL - Județ: Ilfov,
Salariat / Societate comercială Localitate: Comuna București, Stradă: bvd. Iuliu
Maniu, Nr. 14, Bloc: 13, Scară: D2, Ap. 169
Cazacu Octavian Constantin 7823 București
DESIGN POWER HOUSE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Turda, Nr.
129, Bloc: 1, Scară: B, Etaj: 5, Ap. 60, Sector 1
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ CAZAN
Cazan Mihai 513 Mureș arhitectură MIHAI - Județ: Mureș, Localitate: Oraș Sighișoara,
Stradă: Plopilor, Nr. 8, Ap. 12
Salariat / Societate comercială EXTRAVAGANT STYLE SRL - Județ: Iași,
Cădere Adina-Alexandra 8254 Iași
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Tulbureni, Nr. 46B
Salariat / Societate comercială MED LINE GROUP SRL - Județ: Iași, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Iași, Stradă: -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Societate comercială TRUST DAS CENTER SRL - Județ: Neamț,


Localitate: Oraș Târgu Neamț, Stradă: Bd. Mihai
Cădere Costin Andrei 7463 Iași
Eminescu, Nr. 7, Bloc: G7, Scară: A, Etaj: 2, Ap. 9
PLANARCH SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Iași, Stradă: Soseaua Nicolina, Nr. nr. 52, Bloc: 971A,
Scară: A, Etaj: 1, Ap. 1, Cod poștal: 700686

113
113
114

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de ALEXANDRU CĂLIN BIA - Județ: București,
Călin Alexandru 4815 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Poiana
Narciselor, Nr. 14, Etaj: 6, Ap. 24, Sector 1
Titular / Birou individual de CĂLIN G. DUMITRU BIA - Județ: București,
Călin Dumitru 1729 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Olimpului,
Nr. 10, Bloc: corp A, Sector 4
Asociat / Societate comercială EQUILIBRIUM ARCHITECTURE & DESIGN SRL -
Județ: Prahova, Localitate: Municipiul Ploiești, Stradă:
Călin George Teodor 10447 Prahova
Cameliei, Nr. 14, Bloc: 32, Scară: C, Etaj: 4, Ap. 57,
Cod poștal: 100105
Titular / Birou individual de CĂLIN C.OTILIA BIA - Județ: Argeș, Localitate: Oraș
arhitectură Curtea de Argeș, Stradă: Schitului, Nr. 57
Salariat / Societate comercială CAPITAL VISION SRL - Județ: Vrancea, Localitate:
Călin Otilia 7669 Argeș Asociat / Societate comercială Municipiul Focșani, Stradă: Calea Munteniei, Nr. 56
ARCA ARHITECTURA STUDIO DESIGN SRL -
Județ: Argeș, Localitate: Oraș Curtea de Argeș, Stradă:
Schitului, Nr. 57
Salariat / Societate comercială S&R ARHITECTURA SI DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Călin Simona Marina 3155 București
Viorele, Nr. 4, Bloc: 22, Scară: 4, Etaj: 5, Ap. 128,
Sector 4, Cod poștal: 40426
Titular / Birou individual de ANTON COSTIN CĂLINA BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Șos. Ștefan
Călina Anton - Costin 5348 București
cel Mare, Nr. 32, Bloc: 26A, Scară: 1, Etaj: 5, Ap. 34,
Sector 2
Titular / Birou individual de IRINA OANA CĂLINESCU BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Mașina de
Călinescu Irina Oana 3795 București
Pâine, Nr. 6, Bloc: R31, Scară: A, Etaj: 1, Ap. 7, Sector
2
Salariat / Societate comercială HUMPHREYS & PARTNERS ARCHITECTS L.P. -
Călugăreanu Dragoș Daniel 4249 Iași Județ: Ilinois, Localitate: Oraș Chicago, Stradă: 5339
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Alpha Road, Nr. Suite 300, Dallas, TX 75240


Salariat / Societate comercială ARLETTE SCHNEIDERS ARCHITECTS SRL -
Călugăru Ion 8192 București Județ: Luxemburg, Localitate: Oraș Luxemburg,
Stradă: 70 Route D`Esch, L 1470

114
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de CĂLUGĂRU SEBASTIAN B.I.A. NR. 110 - Județ:
arhitectură Prahova, Localitate: Oraș Câmpina, Stradă: Griviței,
Salariat / Societate comercială Nr. 2F, Etaj: P, Ap. 2
Călugăru Sebastian Ciprian 5047 Prahova
SC ARHITECTURIM SRL - Județ: Prahova,
Localitate: Oraș Câmpina, Stradă: Grivitei, Nr. 2F, Ap.
2
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură ARHITECT ADINA CĂMUI - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Vintilă
Salariat / Societate comercială Mihăilescu, Nr. 18, Bloc: 72, Scară: 1, Etaj: 3, Ap. 14,
Sector 6
Cămui Adina Elena 7281 București
AHA STUDIO SRL-D - Județ: Gorj, Localitate:
Municipiul Târgu Jiu, Stradă: Constructorilor, Nr. 6
SEARCH STUDIO SRL - Județ: Gorj, Localitate:
Municipiul Târgu Jiu, Stradă: Tudor Vladimirescu, Nr.
17, Bloc: cam. a3, Etaj: 2
Asociat / Societate comercială CARDUM 7 SRL - Județ: Gorj, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Târgu Jiu, Stradă: Constantin Brâncuşi, Nr. 53, Bloc:
Titular / Birou individual de 53, Ap. 2, Sector 1
arhitectură GETRIX SA - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială Craiova, Stradă: Vasile Alecsandri, Nr. 15
Cămui Iulian 21 Oltenia BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - CĂMUI
IULIAN - Județ: Gorj, Localitate: Municipiul Târgu
Jiu, Stradă: Ctin Brâncuşi, Bloc: 51, Scară: 1, Ap. 2
AMC21 ARHITECT SRL - Județ: Gorj, Localitate:
Municipiul Târgu Jiu, Stradă: Bvd. Constantin
Brancusi, Bloc: 51, Scară: 1, Ap. 2
Salariat / Societate comercială POLARH DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Căpățână Mircea 7105 București Municipiul București, Stradă: B-dul Tineretului, Nr. 1,
Bloc: 5, Scară: C, Etaj: 1, Ap. 61, Sector 4
Salariat / Societate comercială ARIA-ARHITECTURA SRL - Județ: Iași, Localitate:
Căpățână Roxana-Maria 10471 Iași
Municipiul Iași, Stradă: Niciman, Nr. 2C
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială POLARH DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:


Titular / Birou individual de Municipiul București, Stradă: B-dul Tineretului, Nr. 1,
arhitectură Bloc: 5, Scară: C, Etaj: 1, Ap. 61, Sector 4
Căpățână Ruxandra 6738 București
CĂPĂŢÂNĂ RUXANDRA BIA - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea
Slătioara, Nr. 6, Sector 4

115
115
116

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială KIBU ARCHITECTURE 88 SRL - Județ: București,
Căpățînă Anatolie 8998 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Splaiul
Independenței, Nr. 273, Bloc: CORP 3, Etaj: 3
Asociat / Birouri asociate de B.A.A. SASKI PROIECTARE ȘI DESIGN - Județ:
arhitectură (BAA) Maramureș, Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă:
Titular / Birou individual de George Coșbuc, Nr. 14
Căpîlnean Ana 3331 Nord-Vest
arhitectură BIA SASKI PROIECTARE SI DESIGN - Județ:
Maramureș, Localitate: Municipiul Baia Mare, Stradă:
George Cosbuc, Nr. 14
Salariat / Societate comercială LA CONS 43 STUDIO SRL - Județ: București,
Căplescu Oana - Andreea 5242 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Țintașului,
Nr. 23, Etaj: 1, Ap. 1.2, Sector 1
Salariat / Societate comercială ARHITEKT STUDIO A SRL - Județ: Timiș,
Căpraru Roxana Nicoleta 7511 Timiș Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Dr. Nicolae
Paulescu, Nr. 1, Etaj: 3, Ap. 20, Cod poștal: 300005
Salariat / Societate comercială ARTADGRUP SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Craiova, Stradă: Madona Dudu, Bloc: 1-3-
arhitectură 5, Scară: 5, Etaj: parter
Salariat / Societate comercială BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
Salariat / Societate comercială CĂPRUCIU OLIVIA - Județ: Dolj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Craiova, Stradă: Madona Dudu, Bloc: 1-3-
5, Scară: 5, Ap. parter
Căpruciu Olivia Angela 22 Oltenia WORLD SURVEY SRL - Județ: Dolj, Localitate:
Comuna Ișalnița, Stradă: Mihai Eminescu, Nr. 105B
DOVEXPERTISE POINT SRL - Județ: Dolj,
Localitate: Municipiul Craiova, Stradă: Madona Dudu,
Nr. 1, Bloc: 1-3-5, Scară: 1, Etaj: parter
CONTINUUM PROIECT SRL - Județ: Dolj,
Localitate: Municipiul Craiova, Stradă: Rovinari, Nr.
57B
Salariat / Societate comercială ARH VISION SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Căpuş Diana Antoaneta 5322 Bihor Municipiul Oradea, Stradă: Salcâmilor , Nr. 0, Bloc:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

PB 138
Salariat / Societate comercială MTPH SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Căpușan Mihaela Diana 5752 Transilvania
Napoca, Stradă: Zorilor, Nr. 38

116
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială HIPERFORM STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Lorena, Nr. 56, Ap. 2
Cărăbaş Vlad-Ştefan 10500 Hunedoara LOFTARHITECTURA SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: GEORGES
CLEMENCEAU, Nr. 6A
Salariat / Societate comercială STAGHAUS ARCHITECTURE SRL - Județ:
Cășuneanu Ionuț 10946 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Avionului, Nr. 26, Etaj: 1, Ap. birou B, Sector 1
Asociat / Societate comercială CATARH SRL - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Cătană Marius Bogdan 380 Timiș Timișoara, Stradă: Memorandului, Nr. 64, Bloc:
camera 3, Ap. 1/A
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură CĂTANĂ VICTOR - Județ: Arad, Localitate:
Cătană Victor 578 Arad
Municipiul Arad, Stradă: Bulevardul Vasile Milea, Nr.
5-7
Asociat / Societate comercială DYNAMIKA ARCHITECTURE AND DESIGN SRL
Cătălin Ștefan 4777 București - Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Drumul Taberei , Nr. 82, Sector 6
Salariat / Societate comercială CUMULUS ARHITECTURE - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Stradă: Ion Brezoianu, Nr. 10
Cătăuță Alexandru-Constantin 9781 Bacău-Neamț
SC LAVARHITECTURA STUDIO SRL - Județ:
București, Stradă: ARGENTINA, Nr. 25, PARTER
Salariat / Societate comercială NEXT DESIGN SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Predeal, Nr. 4, Cod
Cătinaș Mihaela Ioana Alina 5152 Transilvania poștal: 400073
FABRIKANT DESIGN SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Predeal, Nr. 4
Salariat / Societate comercială ARHIBAC SRL - Județ: Bacău, Localitate: Comuna
Salariat / Societate comercială Gârlenii de Sus, Stradă: Schitului, Nr. 513
Titular / Societate comercială ARHIPROIECT SRL (BACĂU) - Județ: Bacău,
Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: 9 Mai, Nr. 80,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Cătuneanu Marian 2447 Bacău-Neamț Bloc: 80, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 15


PRODOMUS SRL (BACĂU) - Județ: Bacău,
Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Nicolae
Bălcescu, punct de lucru V. Alecsandri, 41, Nr. 12,
Scară: E, Ap. 27

117
117
118

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială AM ATELIER SRL - Județ: Arad, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Arad, Stradă: Iustin Marșieu, Nr. 14, Ap. 3
Câmpan Andronica 589 Arad arhitectură BIA ARH.CAMPAN ANDRONICA - Județ: Arad,
Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Iustin Marsieu,
Nr. 14, Ap. 3
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură CÂMPEAN SMARANDA VIORICA - Județ: Sibiu,
Câmpean Smaranda Viorica 927 Sibiu-Vâlcea
Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: Dealului, Nr. 12,
Etaj: 2
Asociat / Societate comercială 3F STUDIO SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Câmpean Vlad Ovidiu 4500 Transilvania
Cluj-Napoca, Stradă: Al. Borza, Nr. 1
Salariat / Societate comercială ZAMFIRESCU ARHITECTURA ŞI URBANISM
NEDEFINIT / Societate SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
comercială București, Stradă: Aviator Stalpeanu, Nr. 13
Câmpeanu Ana - Maria 6678 București
SOFT GROUND DEVELOPMENT SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Liviu Rebreanu, Nr. 29, Sector 3
Salariat / Societate comercială FIRE SAFETY EXPERTS SRL - Județ: București,
Câmpeanu Elena 8576 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Floare Roșie,
Nr. 3, Bloc: 53, Ap. 35 Camera 1, Sector 6
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ -
arhitectură CÂMPEANU POMPILIU FĂNEL - Județ: Buzău,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Buzău, Stradă: Cuza Vodă,
Câmpeanu Pompiliu Fănel 990 Muntenia Sud-Est
Bloc: A7, Etaj: 3, Ap. 2
ACI 2002 SRL - Județ: Buzău, Localitate: Municipiul
Buzău, Stradă: Cuza Vodă, Bloc: A7, Etaj: 2, Ap. 3
Salariat / Societate comercială CERTA DESIGN SRL - Județ: Alba, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Alba Iulia, Stradă: Ulmului, Nr. 13, Bloc:
UE
Cândea Lidia Cristina 4519 Transilvania
EVALUAR EXPERT SRL - Județ: Alba, Localitate:
Municipiul Alba Iulia, Stradă: Nicolae Titulescu, Nr. 1,
Ap. 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială CASACITTA SRL - Județ: Cluj, Stradă: -


Asociat / Societate comercială CASACITA BIROU DE ARHITECTURA SRL -
Cârcoană Elena Rodica 3635 Transilvania
Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-Napoca,
Stradă: Tarnita, Nr. 5
Salariat / Societate comercială DDL SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul Cluj-
Cârlugea Cosmin 9806 Transilvania
Napoca, Stradă: Calea Mănăștur, Nr. 72

118
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de CĂTĂLIN GABRIEL CÂRSTEA BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Salariat / Societate comercială Băneasa, Nr. 24-26, Bloc: 5/1, Scară: A, Etaj: 2, Ap.
Asociat / Societate comercială 11, Sector 1
Cârstea Cătălin - Gabriel 9545 București ALLIED ENGINEERS SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Calea
Dorobantilor , Nr. 168
A26 QUARTET STUDIO SRL - Județ: București,
Stradă: Mihai Bravu
Asociat / Societate comercială SC BAUKUNST DG SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: PIATA
Cârstea Diana Casandra 1591 București SFANTUL STEFAN 5
SC DESIGN UNIT SRL - Județ: București, Stradă: sf.
Stefan, Nr. 5, Sector 2
Asociat / Societate comercială SC DESIGN UNIT SRL - Județ: București, Stradă: sf.
Asociat / Societate comercială Stefan, Nr. 5, Sector 2
Cârstea Gabriel Alexandru 1590 București SC BAUKUNST DG SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: PIATA
SFANTUL STEFAN 5
Salariat / Societate comercială HENDOR - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul Sibiu,
Cârstea Viorel 898 Sibiu-Vâlcea
Stradă: Școala de Înot, Nr. 18, Cod poștal: 550141
Titular / Societate comercială CÂRSTOI RĂZVAN BIROU INDIVIDUAL DE
Salariat / Societate comercială ARHITECTURĂ - Județ: Alba, Localitate: Municipiul
Alba Iulia, Stradă: Arnsberg, Nr. 12, Bloc: A6, Ap. 34
Cârstoi Răzvan 9997 Alba
ARHDESIGN STUDIO PROIECT SRL - Județ: Alba,
Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă: Nicolae
Balcescu, Nr. 3H
Asociat / Societate comercială CMA BIROU DE ARHITECTURA SRL - Județ:
Salariat / Societate comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Cârstoiu Mariana 5531 București CALEA MOSILOR
K-BOX CONSTRUCTION DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă: -
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială PANNON PROIECT SRL - Județ: Bihor, Localitate:


Câtu Andrea-Katalin 5071 Bihor
Municipiul Oradea, Stradă: -, Nr. 0
Salariat / Societate comercială ARHINET PLUS SRL - Județ: Vâlcea, Localitate:
Ceauşescu Andra - Ioana 8702 Sibiu-Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stradă: Carol I, Nr. 22,
Etaj: parter, Ap. 2

119
119
120

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială A-3-A PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
Ceaușescu Magdalena 3933 București Municipiul București, Stradă: Logofătul Luca Stroici,
Nr. 11, Etaj: parter, Ap. 3, Sector 2
Salariat / Societate comercială DTAC DEVELOPMENT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Asociat / Societate comercială Comuna Holboca, Stradă: sat Dancu
Cebotari Ivan 9965 Iași CEBOTARI IVAN ARCHITECTS SRL - Județ: Iași,
Localitate: Comuna Rediu, Stradă: Șos Valea Rediului,
Nr. 54, Bloc: C1, Etaj: mansardă, Ap. 68
Titular / Birou individual de CECALASAN IOANA RAMONA BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURA - Județ: Mureș,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Târgu Mureș, Stradă: Piata
Cecălășan Ioana Ramona 5815 Transilvania Garii, Nr. 5, Ap. 18
CODPROIECT SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Nicolae Titulescu, Nr.
38
Titular / Birou individual de CEFAN ALEXANDRU BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Titular / Societate comercială Oradea, Stradă: Nicolae Olahus, Nr. 46
Titular / Societate comercială SAPIENT CONSULTING SRL - Județ: Bihor,
Cefan Alexandru George 7596 Bihor
Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: VASILE
ALECSANDRI, Nr. 1, Ap. 19D
MAISON DESIGN SRL - Județ: Bihor, Localitate:
Comuna Lunca, Stradă: -, Nr. 116
Salariat / Societate comercială ARHIFORM SRL - Județ: Iași, Localitate: Municipiul
Cehan Mihaela Agata 125 Iași
Iași, Stradă: -
Asociat / Societate comercială IDEI XC SRL - Județ: Iași, Localitate: Comuna
Salariat / Societate comercială Miroslava, Stradă: Pepinierii, Nr. 36
Salariat / Societate comercială DAPRO IDEEA SRL-D - Județ: Vaslui, Localitate:
Ceka Xhaferr 8296 Iași Comuna Văleni, Stradă: Valeni, Nr. 484
MEM PROJECT CONSTRUCT SRL - Județ: Iași,
Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Ciurchi, Nr. 82,
Bloc: D6, Scară: A, Etaj: 22
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială GCARCHITECTURE SRL - Județ: Cluj, Localitate:


Cenan George Dumitru 9743 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Gorunului, Nr. 2, Ap.
50

120
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială BIROU DE ARHITECTURĂ ADAM SRL - Județ:
Asociat / Societate comercială Timiș, Localitate: Comuna Dumbrăvița, Stradă: Mihai
Eminescu, Nr. 14
Cepănariu Daniel-Alexandru 10068 Timiș SC DOT BILDPROJECT SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Comuna Giroc, Stradă: intr. Zambilei, Nr. 2,
Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. -, Sector -, Cod poștal:
307220
Asociat / Societate comercială KREATIV STUDIO ARCHITECTS SRL - Județ: Iași,
Cercel Simona 9428 Iași Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Costache Negri, Nr.
60, Etaj: parter
Salariat / Societate comercială SC EXHIBIT ARHITECTURA SRL - Județ: Brașov,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Nicolae
Brașov-Covasna- Balcescu, Nr. 40
Cerchez Dora Mihaela 10262
Harghita REFORM ARHITECTURA SI DESIGN SRL - Județ:
Brașov, Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: PODUL
CRETULUI NR. 44
Salariat / Societate comercială ART INNOVATION DEVELOPMENT SRL - Județ:
Brașov-Covasna-
Cerchez Șerban Emil 9708 Brașov, Localitate: Oraș Ghimbav, Stradă:
Harghita
GAROAFEI, Nr. 21
Salariat / Societate comercială UTILIDEEA SRL - Județ: Dolj, Localitate: Municipiul
Cernătescu Dumitru Marin 24 Oltenia Craiova, Stradă: Nicolae Balcescu, Nr. 3, Bloc: M11,
Scară: 1, Ap. 3
Asociat / Societate comercială R&F MANAGER - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Asociat / Societate comercială Sibiu, Stradă: Islazului, Nr. 2C, Cod poștal: 550145
Cernătescu Răzvan Teodor 936 Sibiu-Vâlcea SOLO INDUSTRIES - Județ: Sibiu, Localitate:
Municipiul Sibiu, Stradă: Crișanei, Nr. 1, Cod poștal:
550012
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
arhitectură CERNESCU MUGUR - Județ: Timiș, Localitate:
Cernescu Mugur 427 Timiș
Municipiul Timișoara, Stradă: G. Muzicescu, Nr. 2,
Ap. 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială FLORA SANEXIM SRL - Județ: Cluj, Stradă: -


Ceșa Lucian Iustin 3732 Transilvania Salariat / Societate comercială FLORASAN EXIM SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Bucium, Nr. 5
Salariat / Societate comercială ARHITECTURAL SHOW SRL - Județ: Arad,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Episcopiei, Nr.
Cevdarie Radu Ioan 7931 Timiș 24A, Ap. 11
TEXTURA STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Municipiul Timișoara, Stradă: Basarabia, Nr. 174

121
121
122

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARHITOON STUDIO . SRL - Județ: Constanța,
Chelariu Andrei 9417 Dobrogea Localitate: Comuna Valu lui Traian, Stradă: Mircea cel
Batran , Nr. 50
Titular / Societate comercială ARHI-SIST MR SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Titular / Societate comercială Municipiul Brașov, Stradă: Petru Maior, Nr. 3, Ap. 6
Brașov-Covasna- Asociat / Societate comercială VALEXIM MAM SRL - Județ: Brașov, Localitate:
Chelbea Mărgărit 2122
Harghita Municipiul Brașov, Stradă: Iuliu Maniu, Nr. 47
CADCON SRL - Județ: Brașov, Localitate: Municipiul
Brașov, Stradă: -
Asociat / Societate comercială WPG MANAGEMENT SERVICES SRL - Județ:
Chemays Nasser 5834 București Tulcea, Localitate: Oraș Tulcea, Stradă: Plopilor, Nr.
63
Titular / Birou individual de CHERCIU OANA PROFIRA BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Valea
Asociat / Societate comercială Bujorului, Nr. 1, Bloc: D9, Ap. 6, Sector 6
Cherciu Oana - Profira 4632 București
WED ARCH.WORLD SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Valea
Bujorului, Nr. 1, Sector 6
Asociat / Societate comercială DASA ARCH - Județ: București, Localitate:
Cherim Sevghin 1759 București Municipiul București, Stradă: G-ral Alexandru
Radovici , Nr. 12, Ap. 0, Sector 2, Cod poștal: 0
Titular / Birou individual de CHERNBACH RADU - BIROU INDIVIDUAL DE
arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brăila, Localitate:
Chernbach Radu 785 Dunărea de Jos
Municipiul Brăila, Stradă: Abrud, Nr. 1, Bloc: R2,
Scară: 3, Etaj: 2, Ap. 49, Cod poștal: 810411
Titular / Birou individual de ANA-MARIA CHERTES BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Crinului, Nr.
Salariat / Societate comercială 20-24, Bloc: 44, Scară: A, Etaj: 10, Ap. 44, Sector 1
Salariat / Societate comercială ASCO CONSTRUCTII SRL - Județ: București,
Chertes Ana - Maria 6592 București
Localitate: Municipiul București, Stradă: Bdul Lacul
Tei, Nr. 80, Sector 2
LCH CONSULT SRL - Județ: Ilfov, Localitate: Oraș
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Voluntari, Stradă: Intr. Margaretelor, Nr. 5/2


Salariat / Societate comercială CONPROEX CONSTRUCT SRL - Județ: Cluj,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: alee
rasinari, Nr. 3
Chețan Anamaria Andreea 6621 Transilvania
CONPROEX PROIECT 2009 SRL - Județ: Cluj,
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Gaspar
Heltai nr. 51

122
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de DANA CHEȚEA BIA - Județ: București, Localitate:
arhitectură Municipiul București, Stradă: Dr. Obedenaru-
Asociat Gheorghiade Mihail, Nr. 29, Etaj: 1, Sector 5
NEDEFINIT / Societate MODERN CITY DEVELOPMENT SRL - Județ:
comercială București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
NEDEFINIT / Societate Vasile Topliceanu, Nr. 14, Bloc: P39, Scară: 2, Etaj: 3,
comercială Ap. 39, Sector 5
Asociat / Societate comercială GAPA PROJECTS PARTNERS - Județ: Galați,
NEDEFINIT / Societate Stradă: Feroviarilor
comercială WING PROMO SRL - Județ: București, Localitate:
NEDEFINIT / Societate Municipiul București, Stradă: THEODOR PALLADY,
comercială Nr. 11B, Sector 3
Asociat / Societate comercială SC KOREKT CONCEPT SRL - Județ: București,
Chețea Dana 3158 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Vasile
Topliceanu, Nr. 14, Bloc: 39, Scară: 2, Ap. 39, Sector 5
SC EL-CON CONSTRUCTII SERVICII - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
sos. Colentina, Nr. 55, Bloc: 83, Scară: A, Etaj: 11, Ap.
52, Sector 2
ARCHITEAM DEVELOPMENT SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
sos. Colentina, Nr. 20, Bloc: 9B, Scară: B, Etaj: 4, Ap.
61, Sector 2
KOREKT CONCEPT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Vasile
Topliceanu, Nr. 14, Bloc: 39, Scară: 2, Etaj: 5, Ap. 39,
Sector 5
Titular / Birou individual de CHIABURU LILIANA ELISABETA BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Chiaburu Elisabeta Liliana 3445 București
Calea Griviței, Nr. 146, Bloc: 146, Scară: 1, Etaj: 2,
Ap. 16, Sector 1
Salariat / Societate comercială URBATECTURA SRL - Județ: Timiș, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: Avram Imbroane, Nr.


19, Ap. 13
Chiciudean Claudiu Teodor 6455 Timiș
STARCHETTI & ARTETTI SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Ciprian
Porumbescu, Nr. 1, Etaj: camera 3, Ap. 7

123
123
124

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială KM PROIECT SRL - Județ: Galați, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Galați, Stradă: Melodiei, Nr. 14, Bloc: C
11, Scară: 1, Etaj: Parter, Ap. 2, Cod poștal: 800069
Chiculiță Marioara Cătălina 2859 Dunărea de Jos
RAR PROIECT SRL - Județ: Galați, Localitate:
Municipiul Galați, Stradă: Melodiei, Nr. 14, Bloc: C
11, Scară: 1, Etaj: Parter, Ap. 2, Cod poștal: 800069
Asociat / Societate comercială ADC AMA DESIGN SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Chiejdan Adina Andreea 8332 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Anina, Nr. 37, Bloc:
B
Salariat / Societate comercială CONTURUM SERVICES SRL - Județ: Iași,
Chifan Adriana 11306 Nord-Est
Localitate: Comuna Valea Seacă, Stradă: sat Contești
Titular / Birou individual de CHIFĂR NICOLAE CĂLIN BIROU INDIVIDUAL
arhitectură DE ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Comuna Feleacu, Nr.
Chifăr Nicolae Călin 6166 Transilvania 365A
LOGOS ARTĂ & CUVÂNT SRL - Județ: Cluj,
Localitate: Comuna Feleacu, Stradă: Principală, Nr.
365A
Titular / Birou individual de CHIFOR CLAUDIA ANAMARIA BIA - Județ: Cluj,
Chifor Claudia 8781 Transilvania
arhitectură Localitate: Oraș Turda, Stradă: Detunata, Nr. 15
Asociat / Societate comercială ARHICA STORY SRL - Județ: Suceava, Localitate:
Chihai Anișoara 8988 Nord-Est Oraș Rădăuți, Stradă: Comandor Dan Ghica - Cucerca,
Nr. 73
Titular / Birou individual de ALEXANDRA CHILIMAN-JUVARA BIA - Județ:
Chiliman Juvara Alexandra 1624 București arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Columb, Nr. 4, Sector 1
Asociat / Societate comercială TRS ARHDESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Stirbei Voda nr4
Chinciu Alexandru 7208 București TRS ARCHITECTURE & DESIGN SRL - Județ:
București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
STR. SFANTUL ELEFTERIE NR 58
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ARTHOUSE CONCEPT SRL - Județ: Dolj, Stradă:


Salariat / Societate comercială PLAIULUI, Nr. 18
Chioralia Andra-Elena 9151 București S.C. K-BOX CONSTRUCTION DESIGN S.R.L. -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Calea Floreasca
Titular / Birou individual de B.I.A. CHIOREAN ALEXANDRA - Județ: Alba,
Chiorean Alexandra Ramona 5359 Alba arhitectură Localitate: Municipiul Alba Iulia, Stradă: Toporasilor,
Nr. 5, Bloc: CV1, Scară: I, Ap. 14

124
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială A&S ARCADE SRL - Județ: Maramureș, Localitate:
Chiorean Ana Dorina Ianina 233 Nord-Vest Municipiul Baia Mare, Stradă: Petre Dulfu, Bloc: 6,
Ap. 34
Titular / Birou individual de B.I.A. CHIOREAN ANDREI - Județ: Sibiu, Localitate:
arhitectură Comuna Șelimbăr, Stradă: Vasile Dobrian, Nr. 15, Ap.
Chiorean Andrei 6884 Sibiu-Vâlcea Salariat / Societate comercială 5
HENDOR SRL - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Sibiu, Stradă: Scoala de Inot, Nr. 18
Salariat / Societate comercială SFERA CON - Județ: Sibiu, Localitate: Municipiul
Chiorean Maria Alexandra 6368 Sibiu-Vâlcea
Sibiu, Stradă: Podragu, Nr. 27, Cod poștal: 550248
Titular / Societate comercială SC CMC ART PROJECT S.R.L. - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Ialomicioarei,
Nr. 2, Cod poștal: 011278
Chira Cristina - Maria 7365 București
SOMI DESIGN SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Ialomicioarei, Nr. 2,
Sector 1
Salariat / Societate comercială 360 INGINERIE ARHITECTURA URBANISM SRL -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Chiran Nicolae-Alin 8207 București
Stradă: Șos. Iancului, Nr. 132, Bloc: 121, Scară: A, Ap.
6, Sector 2
Salariat / Societate comercială ARCHITECTURE STUDIO SRL - Județ: București,
Chircu Nicoleta - Roxana 10220 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Intrarea
Murmurului, Nr. 2-4, Etaj: 3, Ap. 3B, Sector 1
Salariat / Alte forme juridice SCOTT BROWNRIGG ARCHITECTS - Județ:
Chirescu Diana-Elena 11602 București
(AFJ) NEDEFINIT, Stradă: Castle, Nr. 7
Asociat / Societate comercială SC R.E. START INT - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: NICOLAE CARAMFIL
, Nr. 71-73, Etaj: 5, Sector 1, Cod poștal: 021412
Chirescu Ion 1833 București
SC ART GROUP INT S.R.L. - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Nicolae
Caramfil, Nr. 71-73
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

125
125
126

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ARHICON PROIECT SRL - Județ: Vrancea,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Focșani, Stradă: Bdul Brăilei,
Salariat / Societate comercială Nr. 6, Bloc: 20, Scară: 2, Ap. 21
ARHICON BUILDING SRL - Județ: Vrancea,
Chiriac Corneliu 3340 Muntenia Sud-Est Localitate: Municipiul Focșani, Stradă: Brăilei, Nr. 6,
Bloc: 20, Etaj: parter, Ap. 21
ROXY SERVICES SRL - Județ: Vrancea, Localitate:
Municipiul Focșani, Stradă: TUDOR
VLADIMIRESCU, Nr. 1
Asociat / Societate comercială ARHICON PROIECT SRL (IAȘI) - Județ: Iași,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Petre țuțea
Salariat / Societate comercială AVENSA CONSULTING SRL - Județ: Iași,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul Iași, Stradă: Eternitate, Nr. 76
Chiriac Dinu Liviu 5133 Iași ALMA CONSULTING SRL - Județ: Vrancea,
Localitate: Municipiul Focșani, Stradă: Poieniței, Nr. 4,
Bloc: 4, Ap. 1, Cod poștal: 620156
PENCRAFT SRL - Județ: Iași, Localitate: Comuna
Tomești, Stradă: Tomești, Bloc: 9, Scară: B
Salariat / Societate comercială OMINI CONCEPT SRL - Județ: Iași, Localitate:
Chiriac Mihai 10739 Iași Municipiul Iași, Stradă: Șos Moara de Foc, Nr. 30,
camera 2.7, Etaj: 2
Salariat / Societate comercială PATRIMONIU SRL - Județ: București, Localitate:
Chiriac Monica 2048 București Municipiul București, Stradă: Sfinții Voievozi, Nr. 48-
50, Etaj: 3, Ap. 15, Sector 1
Asociat / Societate comercială ARSIS SRL - Județ: Suceava, Localitate: Municipiul
Chirică Elena 626 Nord-Est
Suceava, Stradă: Mărășești, Nr. 34
Salariat / Societate comercială STUDIO ARCA SRL - Județ: Timiș, Stradă:
Chiricheș Raoul 10144 Timiș
Alexandru Macedonski, Nr. 42, Bloc: SAD
Asociat / Societate comercială ECA ARHITECTURA SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Chirilă Eduard-Neculai 9443 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Blv 1 Decembrie
1918, Nr. 34
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială TON IMPEX SRL - Județ: Suceava, Stradă: Stefan cel
Chirilă Gheorghe Nicolae 627 Nord-Est
Mare, Nr. 48
Asociat / Societate comercială HEAD MADE ARCHITECTURE SRL - Județ:
Chirilă Ionel Ionuț 1765 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Abrud, Nr. 27, Ap. 1, Sector 1

126
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Societate comercială TC 3 SRL - Județ: Covasna, Localitate: Oraș Sfântu
Asociat / Birou individual de Gheorghe, Stradă: -
Brașov-Covasna-
Chirilă Titus 2131 arhitectură TITUS CHIRILA BIA - Județ: Covasna, Localitate:
Harghita
Oraș Sfântu Gheorghe, Stradă: 1 Decembrie 1918,
Bloc: 18, Scară: H, Ap. 12
Salariat / Societate comercială STUDIO LAM SRL - Județ: Iași, Localitate:
Chirilă Vladuț 7843 Iași Municipiul Iași, Stradă: Pantelimon, Nr. 21, Bloc: D6,
Etaj: 2, Ap. 6
Asociat / Societate comercială SC AC UNDIZAIN SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Str. General Constantin
Chiriță Alexandru Victor 8320 București
Coandă, Nr. 5, Bloc: -, Scară: -, Etaj: P, Ap. 3, cam 2,
Sector 1, Cod poștal: 010645
Asociat / Societate comercială AMC ARCHITECTS SRL - Județ: București,
Chiriță Anamaria 6032 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Iani Buzoiani,
Nr. 11-13, Etaj: 3, Ap. 8, Sector 1
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA
Chiriță Marian Jan 3752 Iași arhitectură CHIRIŢĂ MARIAN - JAN - Județ: Iași, Localitate:
Municipiul Iași, Stradă: Voievozilor, Nr. 9
Asociat / Societate comercială DESIGN GROUP SRL - Județ: Ialomița, Localitate:
Chiriță Nelu 989 Muntenia Sud-Est
Municipiul Slobozia, Stradă: Nisipuri, Bloc: 46C, Ap. 6
Asociat / Societate comercială VERTICAL STUDIO SRL - Județ: Timiș, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Timișoara, Stradă: 9 MAI, Nr. 1, Scară:
Chiroșca Răzvan 5731 Transilvania camera 1, Ap. 9
TERMITA 1 SRL - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Cluj-Napoca, Stradă: Madach Imre, Nr. 55
Asociat / Societate comercială CASANOVA SRL - Județ: București, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Șos. București -
Târgoviște, Nr. 22, Sector 1
Chirvasie Cosmin Mihai Ioan 1472 București
DEROM MANAGEMENT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aviator Petre
Crețu, Nr. 67, Sector 1
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Asociat / Societate comercială ARHISTORIUM SRL - Județ: Ilfov, Localitate:


Chirvăsuță Dan Cristian 3040 București Comuna Petrăchioaia, Stradă: TEIULUI, Nr. 475, Etaj:
parter, Ap. camera 1
Asociat / Societate comercială CAMPA ARHICONSTRUCT SRL - Județ: Bacău,
Chisărău Ioana Costina 8071 Bacău-Neamț Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Mihai Eminescu,
Nr. 27

127
127
128

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială CAMPA ARHICONSTRUCT SRL - Județ: Bacău,
Chisărău Mihai 7464 Bacău-Neamț Localitate: Municipiul Bacău, Stradă: Mihai Eminescu,
Nr. 27
Salariat / Societate comercială LOGOS ARTĂ & CUVÂNT SRL - Județ: Cluj,
Salariat / Societate comercială Localitate: Comuna Feleacu, Stradă: Principală, Nr.
365A
Chistol Gicu 9611 Transilvania
LOGOS ARTĂ & CUVÂNT SRL - Județ: Cluj,
Localitate: Comuna Feleacu, Stradă: Principală, Nr.
365A
Salariat / Societate comercială POLIART SRL - Județ: Bihor, Localitate: Municipiul
Titular / Birou individual de Oradea, Stradă: Lunga, Nr. 4, Ap. 1
Chiș Alexandra Adriana 8100 Bihor
arhitectură CHIȘ ALEXANDRA-ADRIANA BIA - Județ: Bihor,
Localitate: Municipiul Oradea, Stradă: Pionerilor, Nr. 4
Salariat / Societate comercială X-TRA ART SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Huedin, Nr. 1, Bloc: 3,
Scară: 1, Etaj: 6, Ap. 40, Sector 4
Chiș Anton Eduard 3871 București
AX CONSULT DESIGN S.R.L. - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Ropotului,
Nr. 16, Sector 2
Titular / Birou individual de ELENA TATIANA CHIȘ BIA - Județ: București,
Chiș Elena - Tatiana 8080 București arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: G. Dem
Teodorescu, Nr. 11-13, Etaj: 1, Ap. 8, Sector 3
Asociat / Societate comercială LINIA SRL - Județ: Arad, Localitate: Municipiul Arad,
Titular / Birou individual de Stradă: Blanduziei, Nr. 8
Chișbora Doru Gavril 606 Arad arhitectură BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH.
CHIŞBORA DORU GAVRIL - Județ: Arad,
Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Blanduziei, Nr. 8
NEDEFINIT / Societate PATAGONIA DESIGN - Județ: București, Localitate:
comercială Municipiul București, Stradă: Maior Coravu Ion, Nr.
Chișiu Constantin-Cătălin 8445 București Salariat / Societate comercială 25, Etaj: parter, Ap. 1, Sector 2, Cod poștal: 021971
YARDMAN SRL - Județ: Ilfov, Localitate: Oraș
Voluntari, Stradă: Garoafelor, Nr. 13A, Etaj: Parter
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială ARCHI TECH DESIGN SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Salariat / Societate comercială Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Gârbău
Chișu Cosmin 4230 Transilvania AUTOGAV2006 SRL - Județ: Bistrița-Năsăud,
Localitate: Oraș Sângeorz-Băi, Stradă: Republicii, Nr.
62

128
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de DOINA CHIȘU BIA - Județ: București, Localitate:
arhitectură Municipiul București, Stradă: Camil Ressu, Nr. 26,
Salariat / Societate comercială Sector 3
NEDEFINIT / Societate ISO PROIECT SRL - Județ: București, Localitate:
comercială Municipiul București, Stradă: Calea Victoriei, Nr. 224,
NEDEFINIT / Societate Bloc: D5, Etaj: 9, Sector 1
comercială SC GRN STUDIO DESIGN SRL - Județ: București,
Salariat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Str.
NEDEFINIT / Societate ECONOMU CEZARESCU
comercială EINN CONCEPT DESIGN SRL-D - Județ: Argeș,
Chișu Doina 4438 București
Salariat / Societate comercială Localitate: Oraș Curtea de Argeș, Stradă: Valea Iasului
S.C. NEO STRUCTURAL ENGINEERING S.R.L -
Județ: București, Localitate: Municipiul București,
Stradă: Graului, Nr. 7A, Sector 4
ROYAL PROJECT DESIGN S.R.L. - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Aleea Sinaia,
Nr. 18, Bloc: 84b, Scară: 3, Etaj: 10, Ap. 190, Sector 2
ARCHIDEX STUDIO SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Oraș Popești-Leordeni, Stradă: Solstițiului, Nr. 2A,
Etaj: 2, Ap. 18, cam 2
Salariat / Societate comercială ASSAD SRL - Județ: București, Localitate: Municipiul
Chiticariu Florina 5294 București București, Stradă: Sg. Maj. Vasile Topliceanu, Nr. 8,
Bloc: P37, Scară: 1, Etaj: 7, Ap. 22, Sector 5
Salariat / Societate comercială ARCADIA ENGINEERING SRL - Județ: București,
Chițanu Dumitru 9390 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Ghica Tei,
Nr. 45, Sector 2
Salariat / Societate comercială GLOBAL PROIECT SRL - Județ: Vrancea, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Focșani, Stradă: 1 decembrie 1918, Nr. 17,
arhitectură Bloc: 17
Chițimuș Ștefan 4613 Muntenia Sud-Est
BIA - CHIȚIMUȘ C. ȘTEFAN - Județ: Vrancea,
Localitate: Municipiul Focșani, Stradă: 1
DECEMBRIE 1918, Nr. 17, Bloc: 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de CRISTINA CHIȚONU BIROU INDIVIDUAL DE


arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Brașov-Covasna-
Chițonu Gabriela Cristina 3509 Asociat / Societate comercială CRISTALZI PROIECT SRL - Județ: Brașov,
Harghita
Localitate: Municipiul Brașov, Stradă: Stefan
Mironescu, Nr. 5

129
129
130

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Salariat / Societate comercială WESTFOURTH ARCHITECTURE SRL - Județ:
NEDEFINIT / Societate București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Chițu Silviu 9979 București comercială Bld. Titulescu, Nr. 4-8, Sector 1
BST PLAN CONCEPT - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: Barajul Dunarii, Nr. 2A
Asociat / Societate comercială CIPRICOS SRL - Județ: Bacău, Localitate: Oraș Târgu
Chiuaru Constantin 11103 Bacău-Neamț
Ocna, Stradă: Str. Viisoara
Asociat / Birou individual de BIA CHIVU ANDREI - Județ: Constanța, Localitate:
arhitectură Municipiul Constanța, Stradă: A.D Xenopol , Nr. 12 B
Chivu Andrei Sorin 11340 Dobrogea
Titular / Birou individual de BIA CHIVU ANDREI - Județ: Constanța, Localitate:
arhitectură Municipiul Constanța, Stradă: A.D Xenopol , Nr. 12 B
Salariat / Societate comercială SC SAMI BUMBU STUDIO SRL - Județ: București,
Chivu Gabriel 10845 Oltenia Localitate: Municipiul București, Stradă: Belgrad , Nr.
10
Titular / Birou individual de OCTAVIAN ILARION CIAMPURU BIA - Județ:
arhitectură București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Ciampuru Octavian Ilarion 1614 București
Dristorului, Nr. 98, Bloc: 11, Scară: B, Etaj: 4, Ap. 63,
Sector 3
Asociat / Societate comercială S.C. ENTERPRISE A&D S.R.L. - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Bd. Nicolae
Asociat / Societate comercială Bălcescu , Nr. 5, Bloc: Dunărea, Scară: C, Sector 1
UNIAPOLIS ARCHITECTURE SRL - Județ:
Cian-Tarba Ioana - Olivia 4838 București București, Localitate: Municipiul București, Stradă:
Madrigalului , Sector 1
UNIAPOLIS SRL - Județ: București, Localitate:
Municipiul București, Stradă: General Eraclie Arion,
Nr. 28
Salariat / Societate comercială RF AMIS SRL - Județ: Vâlcea, Localitate: Municipiul
Ciani Claudiu - Mihai 4823 București Râmnicu Vâlcea, Stradă: Știrbei Vodă, Nr. 7, Bloc: P1,
Scară: B, Etaj: 1, Ap. 3
Salariat / Societate comercială RF AMIS SRL - Județ: Vâlcea, Localitate: Municipiul
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Ciani Laura - Gabriela 4824 București Râmnicu Vâlcea, Stradă: Știrbei Vodă, Nr. 7, Bloc: P1,
Scară: B, Etaj: 1, Ap. 3
Titular / Birou individual de BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ CIAUȘU
arhitectură GHEORGHE - Județ: Timiș, Localitate: Municipiul
Salariat / Societate comercială Timișoara, Stradă: Calea Aradului, Nr. 12, Ap. 28
Ciaușu Gheorghe 402 Timiș
TRIANGULUM ARHITECTURA SRL - Județ: Timiș,
Localitate: Municipiul Timișoara, Stradă: Stuparilor,
Nr. 65, Ap. 2

130
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Titular / Birou individual de BIA ALEXANDRU CIBU-DEACONU-BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Sibiu,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: Ilarie Chendi, Nr.
Cibu-Deaconu Alexandru 6607 Sibiu-Vâlcea
14
ATELIER BELLEVILLE SRL - Județ: Sibiu,
Localitate: Municipiul Sibiu, Stradă: Munteniei, Nr. 42
Titular / Societate comercială BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ DAN
CINCU - Județ: Caraș-Severin, Localitate: Oraș Reșița,
Cincu Dan Claudiu 425 Timiș
Stradă: Bd. Muncii, Bloc: 5, Scară: 1, Ap. 7, Cod
poștal: 320136
Brașov-Covasna- Titular / Birou individual de DANIEL CINCU BIROU INDIVIDUAL DE
Cincu Daniel Emanoil 2171
Harghita arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Brașov, Stradă: -
Asociat / Societate comercială AXIS PROJECT - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Calea Mosilor, Nr. 145,
Bloc: -, Scară: -, Etaj: -, Ap. 5, Sector 2, Cod poștal:
Cioacă Dan Alexandru Ionuț 4102 București
020855
SC AXIS TEXO SRL - Județ: București, Stradă: Calea
Mosilor, Nr. 145, Ap. 05, Sector 2, Cod poștal: 020855
Asociat / Societate comercială L&C TOTAL PROIECT SRL - Județ: Arad, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Arad, Stradă: Zimbului, Nr. 54, Cod poștal:
arhitectură 310253
Asociat / Societate comercială BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA ARH.
Asociat / Societate comercială CIOARĂ LUCIAN OVIDIU - Județ: Arad, Localitate:
Cioară Lucian Ovidiu 5573 Arad
Municipiul Arad, Stradă: Zimbrului, Nr. 54
L&C ARHILUX CUBIC SRL - Județ: Arad,
Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Muncii, Nr. 34
SC L&C TOTAL PROIECT SRL - Județ: Arad,
Localitate: Municipiul Arad, Stradă: Muncii, Nr. 34
Asociat / Societate comercială ZEYA DESIGN STUDIO SRL - Județ: Cluj,
Cioban Andreea - Gabriela 10134 Nord-Est Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă:
Frunzișului, Nr. 110, Bloc: 110, Etaj: 2, Ap. 53
Asociat / Societate comercială ARCHIPRO DESIGN SRL - Județ: Prahova,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Titular / Birou individual de Localitate: Comuna Filipeștii de Pădure, Stradă: Sat


arhitectură Filipeștii de Pădure, Str. Principală, Nr. 890
Ciobanu Alexandru 5049 Prahova
CIOBANU ALEXANDRU B.I.A. NR. 117 - Județ:
Prahova, Localitate: Comuna Filipeștii de Pădure,
Stradă: Principală, Nr. 890

131
131
132

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială EFFECT CONCEPT STUDIO SRL - Județ: Constanța,
Ciobanu Corina Elise 10385 Dobrogea Localitate: Oraș Negru Vodă, Stradă: MORII, Nr. 2A,
LOT 4, , Ap. CAM 2
Salariat / Societate comercială ENERGY DESIGN & CONSULTING - Județ:
Salariat / Societate comercială București, Stradă: Hagi Ghita, Nr. 89-91, Etaj: 2,
Salariat / Societate comercială Sector 1
VERTICAL PRO CONS SRL - Județ: București,
Ciobanu Dana 1277 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Popa Savu,
Nr. 44, Sector 1
ENERGY DESIGN & CONSULTING - Județ:
București, Stradă: Hagi Ghita, Nr. 89-91, Etaj: 2,
Sector 1
Asociat / Societate comercială ANGIA ARCHITECTURE SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Argentina,
Ciobanu Gheorghe 11166 București
Nr. 25, Etaj: Parter, Sector Sector 1, Cod poștal:
011754
Salariat / Societate comercială ATELIER A & D SRL - Județ: Cluj, Stradă: -
Titular / Birou individual de OANA CĂLINA CIOBANU BIA - Județ: Cluj,
Ciobanu Oana Călina 2210 Transilvania
arhitectură Localitate: Comuna Florești, Stradă: Porii, Nr. 146,
Bloc: 4, Scară: 3, Ap. 85
Titular / Birou individual de ROXANA LIVIA CIOBANU BIA - Județ: București,
arhitectură Localitate: Municipiul București, Stradă: Alexandru
Ciobanu Roxana Livia 25 București
Vlahuţă, Nr. 2, Bloc: M50, Scară: 1, Etaj: 7, Ap. 24,
Sector 3
Salariat / Societate comercială CSC CONSTRUCTION SRL - Județ: Cluj, Localitate:
Ciobanu Sebastian Ioan 10777 Transilvania Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Universitatii, Nr. 3,
Ap. 27
Asociat / Societate comercială ARC DESIGN SRL - Județ: Iași, Localitate:
Titular / Birou individual de Municipiul Iași, Stradă: Toma Cozma, Nr. 23
Ciobănașu Corneliu 126 Iași arhitectură BIA CIOBĂNAȘU P. CORNELIU - Județ: Iași,
Localitate: Comuna Miroslava, Stradă: Str. D.Pricop,
Nr. 2
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Salariat / Societate comercială ARC DESIGN SRL - Județ: Iași, Localitate:


Ciobănașu Paul Filip 6007 Iași
Municipiul Iași, Stradă: Toma Cozma, Nr. 23

132
Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială ASTRAGAL SRL - Județ: București, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul București, Stradă: Aleea ȚIBLEȘ, Nr. 26,
NEDEFINIT / Societate Sector 6
comercială ATRIUM CONSTRUCT SRL - Județ: București,
Ciobotărașu Dana Gilda 1517 București Localitate: Municipiul București, Stradă: Tohani, Nr. 2,
Bloc: 33, Scară: C, Ap. 125, Sector 4
ORO DESIGN PROIECT - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: AL. TIBLES,
Nr. 26, Sector 6, Cod poștal: 060233
Titular / Birou individual de CIOCA GABRIELA TEODORA BIROU
arhitectură INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ - Județ: Cluj,
Cioca Gabriela Teodora 5451 Transilvania
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca, Stradă: Campina,
Nr. 62, Etaj: 1
Titular / Birou individual de CIOCA-GRECU ATENA BIROU INDIVIDUAL DE
Cioca-Grecu Atena 2211 Transilvania arhitectură ARHITECTURĂ - Județ: Cluj, Localitate: Municipiul
Cluj-Napoca, Stradă: Bdul 1 Decembrie 1918, Nr. 128
Titular / Birou individual de CONSTANTIN CIOCAN BIA - Județ: Timiș,
Ciocan Constantin 3660 Timiș
arhitectură Localitate: Comuna Șag, Stradă: CII, Nr. 3
Salariat / Societate comercială PROJECT 01 ARCHITECTS ZT GMBH - Județ:
Ciocan Irina 8550 Iași
Viena, Stradă: -
Asociat / Societate comercială ARHIGRUP S.R.L. - Județ: Vâlcea, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stradă: Calea lui Traian,
Ciocănău Adrian 436 Sibiu-Vâlcea Nr. 147, Bloc: D2
DEARH S.R.L. - Județ: Vâlcea, Localitate: Municipiul
Râmnicu Vâlcea, Stradă: Grigore Procopiu, Nr. 4
Salariat / Societate comercială ARHIGRUP S.R.L. - Județ: Vâlcea, Localitate:
Asociat / Societate comercială Municipiul Râmnicu Vâlcea, Stradă: Calea lui Traian,
Ciocănău Radu 5144 Sibiu-Vâlcea Nr. 147, Bloc: D2
DEARH S.R.L. - Județ: Vâlcea, Localitate: Municipiul
Râmnicu Vâlcea, Stradă: Grigore Procopiu, Nr. 4
Asociat / Societate comercială DOOI STUDIO SRL - Județ: București, Localitate:
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 528 bis/30.V.2022

Ciocăzanu Daniel 4398 București Municipiul București, Stradă: Dimitrie Orbescu, Nr.
11, Sector 2
Asociat / Societate comercială PACS SERVIMPEX SRL - Județ: București,
Asociat / Societate comercială Localitate: Municipiul București, Stradă: Râul
Doamnei, Nr. 5, Bloc: C4, Scară: D, Ap. 126, Sector 6
Ciochia Mihai 2520 București
ARMONIC PROIECT SRL - Județ: București,
Localitate: Municipiul București, Stradă: Râul
Doamnei, Nr. 5, Sector 6

133
133
134

Nr. Observații cu
Tabloul teritorial Modalitatea de exercitare a
Nume Prenume înreg. Adresa / Adresele profesionale privire la dreptul
al Arhitecților dreptului de semnătură
TNA de semnătură
Asociat / Societate comercială A.E. STUDIO LINE SRL - Județ: Ilfov, Localitate:
Asociat / Societate comercială Oraș