Sunteți pe pagina 1din 8

Referat: CENTRALE TERMOELECTRICE

Coordonator:

Student:

1
CUPRINS

1. Definiție ................................................................................................... 3
2. Părți ale unei centrale termoelectrice ................................................... 4
3. Caracteristici .......................................................................................... 6
4. Funcționarea centralelor termoelectrice ............................................. 7
5. Centralele Termoelectrice din România .............................................. 7
6. Concluzii .................................................................................................. 8
7. Bibliografie .............................................................................................. 8

2
Centrale termoelectrice

1. Definiție

Centralele termoelectrice folosesc energia combustibililor (cărbuni, gaze


naturale) pentru obţinerea aburului utilizat la antrenarea turbinei, care la rândul
său antrenează generatorul electric. Turbinele cu abur antrenează
turbogeneratorul la turaţii de 1500 sau 3000 rot/min şi se se împart în:
- turbine cu condensaţie;
- turbine cu contrapresiune;
- turbine cu contrapresiune şi prize reglabile de abur;
- turbine cu condensaţie şi prize reglabile.

A. Centrală termică, cunoscut și sub denumirea de centrală termoelectrică,


este un sistem constituit pentru a genera energie electrică prin eliberarea de
căldură, prin arderea combustibililor fosili.
Mecanismul utilizat în prezent pentru a genera energie electrică din
combustibili fosili constă în esență din trei faze: combustia combustibilului,
acționarea turbinei și acționarea generatorului electric.
1) Arderea combustibilului ==> Transformarea energiei chimice în energie
termică.
2) Funcționarea turbinei prin intermediul generatorului electric atașat
turbinei ==> Transformarea în energie electrică.
3) Acționarea generatorului electric atașat turbinei ==> Transformarea în
energie electrică.
Combustibilii fosili sunt cei formați în urmă cu milioane de ani din cauza
degradării deșeurilor organice din primăvară. Câteva exemple de combustibili
fosili sunt petrolul (include derivații săi), cărbunele și gazul natural.
Dintre acestea cele mai utilizate sunt cele cu condensaţie, la care aburul este
evacuat din turbină într-un condensator răcit cu apă (fig. 1.1), iar după
condensare, condensatul este pompat din nou în cazan. La turbinele cu
contrapresiune, aburul evacuat poate fi utilizat pentru scopuri tehnologice sau
pentru încălzire. Randamentul cel mai mare îl au termocentralele care aplică
termoficarea.

3
2. Părți ale unei centrale termoelectrice

O centrală termoelectrică are o infrastructură și caracteristici foarte


specifice, pentru a putea îndeplini scopul producerii de energie electrică în cel
mai eficient mod și cu cel mai mic impact posibil asupra mediului.

Fig.1.1 Schema de principiu a unei termocentrale

Părți ale unei centrale termoelectrice


O centrală termoelectrică este alcătuită dintr-o infrastructură complexă care
include sisteme de stocare a combustibilului, cazane, mecanisme de răcire,
turbine, generatoare și sisteme de transmisie electrică.
Iată cele mai importante părți ale unei centrale termoelectrice:
1) Rezervor de combustibil fosil
Este un rezervor de combustibil condiționat în conformitate cu măsurile de
siguranță, sănătate și mediu care corespund legislației fiecărei țări. Acest depozit
nu trebuie să reprezinte un risc pentru lucrătorii din uzină.

2) Cazan
Cazanul este mecanismul de generare a căldurii, prin transformarea energiei
chimice eliberate în timpul arderii combustibilului în energie termică.
În această parte se efectuează procesul de ardere a combustibilului, iar
pentru aceasta cazanul trebuie fabricat cu materiale rezistente la temperaturi și
presiuni ridicate.

4
3) Generator de abur
Cazanul este căptușit de țevi pentru a circula apa în jurul său, acesta este
sistemul de generare a aburului.
Apa care trece prin acest sistem se încălzește datorită transferului de căldură
din combustibilul ars și se evaporă rapid. Aburul generat este supraîncălzit și
este eliberat sub presiune ridicată.

4) Turbină
Ieșirea procesului anterior, adică vaporii de apă generați din cauza arderii
combustibilului, acționează un sistem de turbină care transformă energia cinetică
a aburului în mișcare rotativă.

Sistemul poate fi alcătuit din mai multe turbine, fiecare cu un design și o


funcție specifică, în funcție de nivelul presiunii de abur pe care o primesc.

5) Generator electric
Bateria turbinei este conectată la un generator electric, printr-un arbore
comun. Prin principiul inducției electromagnetice, mișcarea arborelui determină
mișcarea rotorului generatorului.
La rândul său, această mișcare induce o tensiune electrică în statorul
generatorului, transformând astfel energia mecanică din turbine în energie
electrică.

6) Condensator
Pentru a garanta eficiența procesului, vaporii de apă care acționează
turbinele sunt răcite și distribuite în funcție de faptul că pot fi refolosite sau nu.
Condensatorul răcește aburul printr-un circuit de apă rece, care poate
proveni fie dintr-un corp de apă din apropiere, fie reutiliza unele dintre fazele
intrinseci ale procesului de generare termoelectrică.

7) Turn de răcire
Vaporii de apă sunt transferați într-un turn de răcire pentru a scurge vaporii
menționați către exterior, printr-o plasă metalică foarte fină.

Din acest proces se obțin două ieșiri: una dintre ele este vaporii de apă care
merg direct în atmosferă și, prin urmare, sunt aruncați din sistem. Cealaltă ieșire
este vaporii de apă rece care revin la generatorul de abur pentru a fi folosit din
nou la începutul ciclului.
În orice caz, pierderea vaporilor de apă care sunt expulzați în mediu trebuie
înlocuită prin introducerea de apă proaspătă în sistem.

5
8) Substație
Energia electrică generată trebuie transmisă sistemului interconectat. Pentru
aceasta, puterea electrică este transportată de la ieșirea generatorului la o stație.

Acolo, nivelurile de tensiune (tensiunea) sunt crescute pentru a reduce


pierderile de energie datorate circulației curenților mari în conductori, practic
datorită supraîncălzirii lor.
De la stație, energia este transportată către liniile de transport, unde este
încorporată în sistemul electric pentru consum.

9) Coș de fum
Coșul de fum expulzează gazele și alte deșeuri de la arderea combustibilului
către exterior. Cu toate acestea, înainte de a face acest lucru, fumurile care
rezultă din acest proces sunt purificate.

3. Caracteristici

Cele mai remarcabile caracteristici ale centralelor termoelectrice sunt


următoarele:
- Este cel mai economic mecanism de generare care există, dată fiind
simplitatea asamblării infrastructurii în comparație cu alte tipuri de centrale de
producere a energiei electrice.
- Sunt considerate energii necurate, având în vedere emisia de dioxid de
carbon și alți agenți poluanți în atmosferă.
Acești agenți afectează în mod direct emisia de ploi acide și cresc efectul de
seră de care se plânge atmosfera terestră.
- Emisiile de vapori și restul termic pot afecta direct microclimatul zonei în
care se află.

- Descărcarea apei calde după condensare poate influența negativ starea


corpurilor de apă din jurul centralei termoelectrice.

6
4. Funcționarea centralelor termoelectrice

Ciclul de generare termoelectric începe în cazan, unde combustibilul este


ars și generatorul de abur este activat.
Apoi, aburul supraîncălzit și sub presiune acționează turbinele, care sunt
legate de un arbore la un generator electric.
Puterea electrică este transportată printr-o stație de transport către o curte de
transport, care este conectată la unele linii de transport, ceea ce îi permite să
satisfacă cerințele de energie ale orașului adiacent.

5. Centralele Termoelectrice din România

Termoelectrica este o companie de stat din România, înființată în anul


1998 ca filială CONEL și devenită societate comercială separată în anul
2000 prin restructurarea CONEL. Compania are ca principal obiect de activitate
generarea de energie electrică și termică prin arderea combustibililor fosili.
Din punct de vedere al combustibililor folosiți, centrale companiei folosesc
hidrocarburi 65,4% și cărbune 34,6%.
Puterea instalată a companiei la 31 decembrie 2005, inclusiv cele 3 filiale,
era de 5.520 MW, din care:
 2.008 MW – Electrocentrale București 
 1.260 MW – Electrocentrale Deva - funcționare pe huilă
 535 MW – Electrocentrale Galați (3x105 MW, 2x60 MW, 1x100 MW)
 1.717 MW - sucursale Termoelectrica
În România acestea dețin cea mai mare parte din totalul de producție de
energie electrică.

În anul 2006, energia electrică produsă pe bază de combustibili fosili a fost


de 38,4 TWh la o putere instalată de 10.598 MW(pe bază de cărbune: 26,9 TWh
și 6.189 MW, iar pe bază de hidrocarburi: 11,5 TWh și 4.409 MW).
În urma restructurărilor succesive, o mare parte din centralele termoelectrice
au fost transferate companiei de stat Termoelectrica (printre care și CET Deva și
Elcen București)  cu o putere instalată de 5.520 MW, restul de centrale
funcționând ca societăți distincte (CET Turceni, CET Rovinari, CET Craiova),
altele fiind transferate în subordinea Consiliilor Locale.
Cele trei complexuri energetice din Oltenia (Turceni, Rovinari și Craiova)
acoperă circa o treime din producția de electricitate a României, fiind, după
Hiodrelectrica și Nuclearelectrica, producătorii celei mai ieftine energii din țară.

7
6. Concluzii

O centrală termică, sau termocentrală este o centrală electrică care produce


curent electric pe baza conversiei energiei termice obținută prin arderea
combustibililor.
 Curentul electric este produs de generatoare electrice  antrenate de turbine
cu abur, turbine cu gaze sau, mai rar, cu motoare cu ardere internă.
Drept combustibili, se folosesc combustibili solizi: cărbune, deșeuri sau
biomasă, lichizi (păcură) sau gazoși (gaz natural).
Uneori sunt considerate termocentrale și cele care transformă energia
termică provenită din alte surse, cum ar fi energia nucleară, solară sau
geotermală, însă construcția acestora diferă întrucâtva de cea a centralelor care
se bazează pe ardere.

7. Bibliografie

1. B. Diaconu, Centrale termoelectrice, Ed. Sitech, Craiova, 2010.


2. Karl Schroder, Centrale termoelectrice de putere mare, vol. II -
Bazele construcției centralelor termoelectrice, Editura Tehnică.
3. *** Manualul inginerului termotehnician, Editura Tehnică, Bucureşti
1986.

S-ar putea să vă placă și