Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate

Domeniu: Electromecanic

Calificare: Tehnician electromecanic

Modul: Transmiterea mişcării

Competenţă: Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul


transmisiilor mecanice

Temă: Scheme cinematice

Introducere

În urma acestei activităţi, elevul va putea urmări modul de funcţionare a


maşinilor pe baza semnelor convenţionale.

Nr. Denumirea Semnul convenţional


crt.
1 Transmisii Cu roţi cilindrice
prin
fricţiune

Cu roţi conice

2 Transmisie directă cu curea lată

3 Transmisie cu curea trapezoidală(3


curele)
4 Transmisie cu curea rotundă

5 Transmisie cu lanţ

6 Angrenaj cilindric exterior(semn


general)

7 Angrenaj conic (semn general)

8 Angrenaj melcat cu melc cilindric

9 Frîne Cu sabot

Cu bandă
10 Mecanism cu culisă oscilantă

11 Mecanism cu cruce de Malta

12 Manetă de comandă

13 Manivelă

14 Roată de mână