Sunteți pe pagina 1din 5

Activitate

Domeniu: Electromecanic

Calificare: Tehnician electromecanic

Modul: Transmiterea mişcării

Competenţă: Analizează rolul funcţional al organelor de maşini din cadrul


transmisiilor mecanice

Temă: Variatoare cu modificarea continuă a turaţiei

Introducere

În urma acestei activităti, se formează competenţele impuse de standardul


de pregătire în legătură cu identificarea şi caracterizarea variatoarelor cu
modificarea continuă a turaţiei ca organe de maşini.

1
Activitate

VARIATOARE CU MODIFICAREA CONTINUĂ A TURAŢIEI

Definiţie
Variatoarele cu modificarea continuă
de turaţie sunt mecanismele ce
transmit mişcarea şi puterea
mecanică între doi arbori, modifcând
raportul de transmitere, într-un
interval bine determinat, in mod
continuu. (fig.1)

Tipuri constructive
Variatoarele de turaţie cu curea
• Variatorul de turaţie cu curea cu discuri
• funcţionează astfel: variaţia diametrului pe care este înfăşurată
cureaua 6 se va realiza deplasând axial discul conducător 1.
Concomitent, arcul elicoidal 5 va deplasa axial discul 4. Discurile 2 şi
3 sunt fixe pe arbore. (fig.2)

2
Variatoarele de turație prin roți de fricțiune
• Variator de turație cu roți conice şi contact interior
o variația turației se obține direct (fig.3)

• Variator de turație cu roți tronconice şi rolă intermediară


o variația turației se obține prin utilizarea unor elemente
intermediare (fig.4)

3
• Variator inversor de turații
o inversează sensul mişcării de rotație
o funcționează astfel: sensul de rotație al arborelui 2 este funcție
de zona de contact. Sistemul de roți calate pe arborele 2 se pot
deplasa axial şi pot intra în contact cu suprafața A, respectiv cu
suprafața B, determinând realizarea sensului de rotație dorit.
(fig.5)

Avantajele utilizării variatoarelor cu modificarea continuă a turaţiei –


sunt aceleaşi ca la transmisiile prin curele (trimitere la activitatea
« curele ») la care se adaugă următoarele:
• Modifică turaţia pănă la valori optime tehnico-economice ale maşinii
acţionate
• Nu produc vibraţii
• Sunt mai ieftine decât variatoarele hidraulice
• Amortizează şocurile

Autoevaluare

Se efectuează pentru un grup de activităţi, corespunzător unei transmisii


mecanice.

Urmărirea

Vezi activitatea: “Curele” pentru a sesiza asemănările cu privire la


principiul de funcţionare şi la avantajele utilizării transmisiilor prin curele si
a variatoarelor cu modificarea continuă a turaţiei . (trimitere la activitatea
respectivă)

4
5