Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

Departament: Ingineria Calității și Tehnologii Industriale


Specializarea : .............................
Grupa: .........................................

PROIECT

Recondiționarea și Reabilitarea Produselor

Student:
…………………………………………

Conducător științific:
1
Proiect Recondiționarea și Reabilitarea Produselor

Ș.l. Dr. Ing. Maria-Cristina DIJMĂRESCU

Numele și prenumele studentului:

Data primirii temei de proiect :

TEMA DE PROIECT

Să se elaboreze tehnologia de recondiționare și documetele necesare

produsului ................. ................................................................................. realizat din

materialul......................................

CUPRINS

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA PRODUSULUI0


1.1. REALIZAREA DESENULUI0
1.2. STABILIREA ROLULUI FUNCȚIONAL 0
1.3. PREZENTAREA MATERIALULUI DIN CARE ESTE CONFECȚIONAT PRODUSUL 0

CAPITOLUL 2. RECONDIȚIONAREA PRODUSULUI0


2.1. MODURI DE DEFECTARE0
2.3. ANALIZA DEFECTELOR0

CAPITOLUL 3. METODE DE RECONDIȚIONARE0


3.1. ANALIZA COMPARATIVĂ A METODELOR POSIBILE DE RECONDIȚIONARE0
3.2. PREZENTAREA METODEI OPTIME DE RECONDIȚIONARE0
3.2.1. Descrierea procedeului0
3.2.2. Parametrii de lucru0
3.2.3. Stabilirea tehnologiei de recondiționare0
3.2.4. Calculul costurilor de recondiționare0

CAPITOLUL 4. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI0


4.1. ÎNTOCMIREA FIȘEI DE RECONDIȚIONARE0
4.2. ELABORAREA UNEI PROCEDURI DE LUCRU 0

BIBLIOGRAFIE0

PROIECT RRP_ANUL IV_SEM II_2019-2020 ȘL. DR. ING. MARIA CRISTINA DIJMARESCU /ICTI/FIIR/UPB
1
Proiect Recondiționarea și Reabilitarea Produselor

PROIECT RRP_ANUL IV_SEM II_2019-2020 ȘL. DR. ING. MARIA CRISTINA DIJMARESCU /ICTI/FIIR/UPB