Sunteți pe pagina 1din 4

Tema cursului

 Masajul terapeutic în afecţiunile sistemului


nervos central și periferic: principii, tehnici,
indicații și contraindicații.
MASAJ ȘI TEHNICI
COMPLEMENTARE
Curs 8

Efectele masajului asupra sistemului Efectele masajului asupra sistemului nervos


nervos
 Acțiunea reflexă a
 Diferiteleprocedee de masaj determină reacții fiziologice masajului constituie
corespunzătoare, pe de o parte naturii și funcțiilor baza fiziologică a
țesutului sau organului masat, iar pe de altă parte, efectelor sale.
formei, intensității și duratei procedeului aplicat.
 Reacțiile determinate
 Aceste reacții se produc mai ales prin intermediul de masaj sunt
sistemului nervos, pe cale reflexă. complexe și se produc
nu numai in domeniul
 Masajul mai este definit de unii autori și ”arta de a senzitiv, cât și în cel
produce reflexe de intensitate dorită într-o anumită zonă motor și trofic.
bine delimitată a corpului”.

Efectele masajului asupra sistemului


nervos
 În ceea cea ce privește influențarea terminațiilor
nervoase libere, acțiunea manevrelor de masaj este
diferențiată:
- executate cu energie și într-un ritm viu produc efecte
stimulatoare, activând funcțiile țesuturilor și organelor
prin creșterea sensibilității, conductibilității și a
reactivității nervilor;
- executate lent și ușor produc efecte liniștitoare,
încetinind funcțiile țesuturilor și organelor prin
diminuarea sau inhibarea funcției nervoase.

1
Efectele masajului asupra sistemului nervos Efectele masajului asupra sistemului nervos

 Reacţiile determinate de aplicarea masajului sunt complexe  Efectele neurologice ale masajului la nivel local constau în
şi se produc atât în domeniul senzitiv, cât şi în cel motor şi vasodilataţie obţinută pe baza unui reflex axonic,neintervenind
trofic. Din acest punct de vedere şi după localizarea efectelor centrul medular, ci numai o ramură a neuronului senzitiv.
masajului, se poate vorbi despre:
 Efectele segmentare sunt considerate acelea în care nu
- efecte neurologice la nivel local; intervine decât nivelul medular interesat în zona asupra căreia
- efecte segmentare; se exercită stimularea şi se bazează pe interrelaţiile strânse
- efecte generale; care unesc diferitele regiuni ale unui metamer fiind vorba
despre efecte reglatoare.
- efecte sedative;
- efecte dureroase;  Efectele generale, s-ar părea că au la bază intervenţia
- efecte relaxatoare; centrilor suprasegmentari, neexistând însă dovezi
- efecte hipnotice. experimentale în legătură cu acest subiect.

Efectele masajului asupra sistemului nervos


Efectele masajului asupra sistemului nervos
 Efectele dureroase. Prin masaj se poate exercita şi o stimulare
dureroasă, mai puternică decât durerea în sine, care poate avea,
 Efectele sedative. Masajul are o acţiune sedativă variabilă în mod paradoxal, efecte analgezice.
asupra tuturor tipurilor de durere. Efectele pot fi de origine
strict periferică (epuizarea receptorilor periferici) sau centrală  Cea mai simplă explicaţie ar fi că stimularea dureroasă intensă
(scăderea pregului excitabilității regiunilor nervoase exercită un efect de inhibare a durerii spontane mai puţin intense.
specializate (talamus, cortex cerebral). De asemenea, stimularea dureroasă poate fi folosită pentru
 Explicarea efectelor sedative ar putea porni de la faptul că, în declanşarea răspunsului motric sau vascular dorit, în cazul
timpul masajului, intervin şi alţi factori decât cei mecanici reactivităţii scăzute a organismului.
(relaxarea progresivă, efectul hipnotic) şi că stimularea  Efectele relaxatoare:
senzorială are un efect analgezic clar atunci când se aplică
continuu şi este reglată corespunzător. - relaxare musculară locală şi regională;
- relaxarea musculară generală;
 La toate aceste explicaţii s-ar putea adăuga şi cele referitoare
la fenomenul psihologic al percepţiei dureroase care, după unii  Efectele hipnotice sunt parte a efectului sedativ şi apar în
autori este fundamental. aceleaşi condiţii tehnice ca şi efectul relaxării musculare generale.
Este indicat pentru subiecţii hipertonici, instabili, iritabili, cu
insomnii, dar nu trebuie folosit în mod curent.

Aplicații ale masajului în afecțiunile Aplicații ale masajului în afecțiunile


sistemului nervos central sistemului nervos central
 În paraliziile flasce masajul poate acţiona eficient în sensul
 În acest domeniu masajul intervine mai puţin, el adresându-se prevenirii şi combaterii escarelor și retracturilor musculare.
doar tulburărilor cutanate şi musculare, care însoţesc sau
urmează afecţiunea şi rămânând fără efect asupra cauzei în În flaciditatea de origine centrală masajul este un element de
sine. menţinere a troficităţii în aşteptarea trecerii la faza spastică.
 După tipul afecţiunii, natura tulburărilor trofice, ale tonusului şi Dacă flaciditatea este definitivă, masajul va fi înlocuit treptat cu
contracţiei musculare, masajul poate fi aplicat diferenţiat, respectarea unor reguli igienice speciale.
astfel:
 În hipertoniile centrale, se întâlnesc două situaţii:
 În comele neurologice (care pot surveni după arsuri grave - în hipertonia piramidală masajul este contraindicat deoarece ea
sau politraumatisme), masajul constituie o adevărată urgenţă
în ceea ce priveşte prevenirea apariţiei escarelor; asociat cu poate fi accentuată prin excitaţiile cutanate şi musculare produse
mobilizările articulare, contracţiile izometrice şi cu posturările, de acesta;
el este un element important al luptei contra retracţiilor - în hipertoniile extrapiramidale masajul de tip presiuni locale
musculare.
puternice, produce o sedare momentană, care scade puţin
spasticitatea.

2
Aplicații ale masajului în afecțiunile Aplicații ale masajului în afecțiunile
sistemului nervos central sistemului nervos periferic
 În IMOC (Infirmitatea motorie de origine cerebrală), folosirea  În afecţiunile neuronului motor periferic, masajul îşi găseşte o
masajului este foarte discutată, unii autori contraindicându-l arie mai largă de aplicare.
total, pe baza argumentului că este un factor care contribuie la
creşterea spasticităţii, alţii recomandându-l, cu anumite  Această grupă de afecţiuni este destul de eterogenă, putând
amendamente, bazându-se pe efectele sale reflexe, circulatorii cuprinde o patologie traumatică, inflamatorie, virală, a cărei
şi trofice. gravitate şi urmări depind, în acelaşi timp, de localizarea, de
intensitatea şi evoluţia tulburărilor. Toate aceste afecţiuni sunt
 În hemiplegie se recomandă masaj tonifiant în faza de însoţite sau urmate de tulburări trofice la nivelul ţesuturilor
flaciditate, în faza spastică fiind contraindicat sau recomandat care sunt sub dependenţa structurilor nervoase afectate.
doar pe musculatura antagonistă celei spastice.
 Procesele de reinervare, care urmează unei denervări parţiale
 În tetra- şi paraplegie se recomandă masajul trofic pe sau totale, sunt foarte lente şi pentru ca aceste procese să se
punctele de sprijin, pentru prevenirea apariţiei escarelor şi desfăşoare corect este necesar ca ţesuturile să-şi fi păstrat
chiar pentru combaterea lor. În paraplegie mai este troficitatea, aici intervenind rolul masajului; alături de masaj,
recomandat şi masajul abdominal, pentru prevenirea paraliziei mobilizarea articulară şi balneofizioterapia joacă un rol la fel
intestinale. de important.

Aplicații ale masajului în afecțiunile Aplicații ale masajului în afecțiunile


sistemului nervos periferic sistemului nervos periferic
 Trebuie precizat faptul că masajul nu are efect asupra afecţiunii  În cazul hiperesteziilor superficiale, masajul trebuie
neurologice în sine (în care se întâlnesc tulburări trofice, adaptat corespunzător (procedeele şi tehnicile folosite
senzitive şi motorii). fiind reduse ca intensitate), sau trebuie abandonat, pentru
 În afecţiunile sistemului nervos periferic masajul are ca moment.
obiective:
a) profilaxia tulburărilor trofice cutanate şi musculare,  În hipoesteziile datorate lezării nervilor senzitivi periferici,
contribuind la întreţinerea vasomotricităţii superficiale şi se pare că masajul nu are nici o influenţă directă.
profunde, ţinând cont de fragilitatea relativă a structurilor;
 Edemele cutanate şi subcutanate, frecvente în afecţiunile
b) întreţinerea elasticităţii structurilor musculo-articulare
traumatice ale nervilor membrelor, pot beneficia de
condamnate la inactivitate.
folosirea procedeelor şi tehnicilor de drenaj limfatic.
 Pentru atingerea acestor obiective, în afară de procedeele şi
tehnicile cu efecte preponderent sedative, se foloseşte  Paraliziile faciale (care pot fi datorate atât unor afecţiuni
frământatul lent şi profund, combinat cu întinderea progresivă periferice, cât şi unor lezări la nivel central), au o indicaţie
(solicitând extensibilitatea totală) a fibrelor musculare şi a favorabilă pentru masaj.
fasciilor.

Aplicații ale masajului în afecțiunile Aplicații ale masajului în afecțiunile


sistemului nervos periferic sistemului nervos periferic
 Polinevritele beneficiază de efectele masajului In faza de
Tehnica masajului în polinevrite
convalescenta.
 Obiectivele masajului terapeutic sunt:  Netezirea se efectueaza cu ambele maini, alternativ şi
- îmbunatatirea circulatiei sanguine şi limfatice cu activarea este continuată cu fricțiuni; manevrele se adreseaza
proceselor metabolice la nivelul membrelor afectate; pielii, tesutului subcutanat şi circulatiei locale.
- mentinerea unor conditii trofice bune, a elasticitatii şi a
excitabilitatii muşchilor;  Pe musculatura hipotrofica se executa frământarea „în
- combaterea edemelor şi prevenirea tulburarilor trofice ale cuta”, cernutul, rulatul, tapotamentul „în ventuza”, în
tegumentelor şi ale tesutului celular subcutanat. functie de volumul maselor musculare şi de gradul de
sensibilitate.
 Masajul este stimulant, cu manevre energice, începand
cu segmentul distal al membrului şi continuand spre
proximal.

3
Aplicații ale masajului în afecțiunile Aplicații ale masajului în afecțiunile
sistemului nervos periferic sistemului nervos periferic
Pareze și paralizii posttraumatice ale nervilor periferici
Paralizia facială periferică

 Obiectivele masajului terapeutic sunt:  Obiectivele masajului terapeutic sunt reprezentate de:
- ameliorarea circulatiei sanguine la nivelul musculaturii afectate; - îmbunatatirea circulatiei sanguine locale;
- mentinerea elasticitatii şi a excitabilitatii fibrelor musculare; - mentinerea elasticitatii şi a excitabilitatii musculaturii
- prevenirea amiotrofiei. denervate;
- prevenirea tulburarilor trofice ale tegumentelor şi ale
 Se foloseşte un masaj stimulant executat într-un ritm viu. tesuturilor subcutanate.
Netezirile se fac cu varfurile degetelor, începand de la linia
mediana a fetei şi ajungand pe fata laterala a acesteia. Masajul
 Masajul este stimulant, cu manevre energice executate In
se continua cu fricțiuni, ciupiri și batere sub forma de
ritm viu.
percutat.

Aplicații ale masajului în afecțiunile


sistemului nervos periferic
Tehnica executării masajului

 Netezirile se efectueaza au ambele maini, alternativ, iar


fricțiunile se executa cu palmele sau cu fata dorsala a
pumnului.
 În afara de activarea circulatiei locale, frictiunile, Impreuna cu
ciupirile produc excitarea mecanica a pielii situata deasupra
muşchilor afectati, fiind utila pregatirii muşchiului pentru
mobilizarea pasiva (faciliteaza contractia musculara pe cale
reflexa).
 Frământarea „în cuta”, rulatul, tocatul şi bătătoritul sunt
manevre care influenteaza favorabil tonusul şi excitabilitatea
muşchilor hipotrofici.

S-ar putea să vă placă și