Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

GRUPA MARE ,,FLUTURAȘII”

PROFESOR ÎN ÎNVĂȚĂMANTUL PREȘCOLAR:


PROIECT DIDACTIC

GRUPA „FLUTURAȘILOR”
NIVEL II (5-6ani)
DATA:
PROF. ÎNV. PREȘC.
GRĂDINIȚA
TEMA ANUALĂ: „CÂND,CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”
TEMA SĂPTĂMÂNII: „ZUMZET ȘI CULOARE”
TEMA ZILEI: „MIROS DE PRIMĂVARĂ”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată- ADP+ ALA1+ ADE+ ALA2
TIPUL ACTIVITĂȚII: consolidare și verificare, fixare de cunostințe,priceperi si
deprinderi;
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
ADP: Întâlnirea de dimineață ,,Bună dimineața, flori frumoase!”
ALA:Bibliotecă-,,Puncte unim flori descoperim”- grafisme
Construcții-,,Gard pentru grădina cu flori”- lego
Joc de masă-,,Imagini cu insecte și flori”- puzzle
ADE: DLC- JOC DIDACTIC,,Pe fetiță o ajutăm, și surpriza o aflăm!”;
DEC- PICTURĂ „Lalele ”- tablou
DIMENSIUNIALE DEZVOLTĂRII:
DLC: 1.Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui;
2.Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor (comunicare expresivă).
DEC: 1.Curiozitate, interes și inițiativă în învățare;
2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor ;
3.Activare și manifestare a potențialului creativ.
COMPORTAMENTE VIZATE:
1.1 Se familiarizează cu sunete specifice limbii române;
1.2 Înțeleg mesaje simple;
1.3 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc în calitate de auditor;
2.1 Pronunță corect sunetele specifice limbii romane;
2.2 Participă la activitățile de grup și la activitățile de joc, în situații uzuale, în calitate
de vorbitor;
2.3 Utilizează structuri orale simple;
1.1 Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
2.1 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;
3.1 Manifestă creativitate în activități diverse;
3.2 Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice.
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea și verificarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere
gramatical;
Stimularea exprimării orale, utilizarea corectă a structurilor verbale, dezvoltarea
creativității și expresivității limbajului.
Formarea deprinderii de a realiza o compoziție plastică după o temă dată.
DURATA :O ZI
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee:conversația,explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea,
observația, piramida, turul galeriei.
Mijloace de învățământ: scrisoarea, macheta grădina cu flori, roata, coșulețul cu
ghicitori, jetoane, flori și insecte, tabla magnetică, șevalet, tablou de pânză, acuarele,
pensule, șervețele umede, recompense.
FORMA DE ORGANIZARE: frontal,pe grupe, individual.

ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE
I .ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(ADP)
Întâlnirea de dimineață: ,,Bună dimineața, flori !”
Surpriza : „Scrisoarea”
Rutine: ,,Să iubim florile și insectele”
Tranziții: „Bat din palme clap, clap, clap”, „1,2,1,2,Câte unu-n pas vioi”, ,,Astăzi în
grădina mea,”„Soarele a răsărit în poiana cu pitici”.
II. ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA)
BIBLOTECĂ-,,Puncte unim flori descoperim”- grafisme
CONSTRUCȚII-,,Gard pentru grădina cu flori”- lego
JOC DE MASĂ-,,Imagini cu insecte și flori”- puzzle

III. ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE (ADE)


DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC)
„Pe fetiță o ajutăm, și surpriza o aflăm!”-Joc didactic
DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC)
,,Lalele”- pictură

IV.ACTIVITĂȚI LIBER ALESE (ALA2)


Joc de mișcare: ,,A zburat un fluturaș ”

ADP-Obiective operaționale:
- Să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei și în diferite
împrejurări;
- Să sesizeze prezența sau absența unui coleg;
- Să observe cum este vremea afară prin stabilirea corectă a jetoanelor
specifice calendarului naturii;
- Să intrepreteze cântece și jocuri de mișcare propuse pe parcursul
activității.
Trecerea de la întâlnirea de dimineață la activitățile pe centrele de interes se
realizează prin:
Tranziția:
,, 1,2,1,2,Câte unu-n pas vioi
Brațele le ridicăm
Spre centre ne-ndreptăm
Și frumos o să lucrăm!”

ALA 1: BIBLIOTECĂ-TEMA-„Puncte unim flori descoperim”- grafisme


- Să unească punctele, respectând conturul;
- Să utilizeze corect materialul pus la dispoziție;
- Să-și exprime opinia față de rezultatele finale.
METODE ȘI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, Turul
Galeriei.
MATERIALE DIDACTICE: carioci, fișe de lucru, fișa model.
ALA 1:JOC DE MASĂ:-TEMA,,Imagini cu insecte și flori”- puzzle
- Să mânuiască cu atenție materialele puse la dispoziție;
- Să realizeze tema dată prin îmbinarea pieselor;
- Să coopereze cu colegii în realizarea temei;
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația,
demonstrația
MATERIALE DIDACTICE: puzzle.
ALA 1 : CONSTRUCȚII-TEMA,,Gard pentru grădina cu flori”
- Să mânuiască cu atenție materialele puse la dispoziție;
- Să realizeze tema dată prin îmbinarea pieselor;
- Să manifeste interes și spirit de echipă.
METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, demonstrația.
MATERIALE DIDACTICE: lego
ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE
1.Domeniul Limbă și Comunicare(DLC)
Tema: „Pe fetiță o ajutăm și surpriza o aflăm!”
Mijloc de realizare: Joc didactic

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Domeniul Limba și Comunicare
O1-să identifice florile de primăvară și insectele din ghicitori alcătuind propoziții cu
acestea;
O2- să despartă cuvintele în silabe, precizând numărul lor;
O3-să răspundă la întrebările adresate de către educatoare, folosind propoziții clare
din punct de vedere gramatical;
O4-să găsescă singularul sau pluralul imaginilor descoperite la roată;
O5-să recunoască imaginea, găsind diminutivul acestuia;
O6-să selecteze imagini cu flori și insecte conform sarcinii formulate de educatoare.
Sarcina didactică: Recunoașterea florilor și a insectelor din ghicitori, formularea
corectă a propozițiilor, despărțirea corectă în silabe precizând din câte silabe este
alcătuit cuvântul, denumirea imaginilor de pe jetoane și găsirea
pluralului/singularului, denumirea imaginii și găsirea diminutivului.
Regulile jocului: Copiii numiți vor realiza sarcinile primite, iar pentru acestea vor fi
aplaudați si recompensați. Dacă un copil nu poate realiza corect sarcina primită, va fi
ajutat de ceilalți colegi.
Elemente de joc: mânuirea materialului didactic, mișcarea, bătaia din palme,
surpriza, aplauze, recompense.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, exercițiul, conversația,
problematizarea, jocul, metoda piramida.
Mijloace de învățământ: scrisoarea de la fetiță, flori, insecte, coșul cu flori,
ghicitori, tabla magnetică, jetoane, roata cu flori și insecte, ciupreci cu jetoane,
grădina.
Forme de organizare: frontal, individual.

2. Domeniul Estetic si Creativ(DEC)


Tema: „Lalele”- tablou
Mijloc de realizare: pictură

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Domeniul Estetic și Creativ
O1-să denumească materialele și instrumentele de lucru puse la dispoziție;
O2-să realizeze tema propusă, respectând indicațiile primite;
O3-să execute corect exercițiile de încălzire a mușchilor mici ai mâinii;
O4-să păstreze o poziție corectă a corpului în timp ce lucrează;
O5-să-și exprime părerea despre lucrările colegilor ținând cont de aspectul acestora.

STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee didactice: conversația, observația, explicația, demonstrația,
exercițiul, munca independentă, Turul Galeriei.
Mijloace de învățământ: acuarela tempera, pensule, palete, tablou pânzat, șervețele
umede, lucrare model.
Metode de evaluare:
- Evaluare orală
- Turul Galeriei
- Recompense.
ALA 2: JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE
- Joc de mișcare ,,A zburat un fluturaș”
Obiective operaționale:
- să-și însușească corect regulile jocului;
- să participe activ la joc;
- să se joace cu plăcere.

LOCUL DESFĂȘURĂRII: sala de grupă


BIBLIOGRAFIE:
1. M.E.C.I.-UMPIP-,,Curriculum pentru educatie timpurie a copiilor de la 3 la
6/7ani, 2019.
2. Revista invatamantului prescolar nr. 3-4/2009, Ed. Arlequin, Bucuresti.
3. PREDA VIORICA, Ghid pentru proiecte tematice, Ed. Humanitas Educational,
2005.
4. Programa instructiv-educativă in gradinița de copii, Ed. Didactică și
Pedagogică, 2005.
5. SUPORT-Pentru explicitarea și ințelegerea unor concepte și instrumente cu
care operează curriculumul pentru educație timpurie 2019.
SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață:
Salutul se realizează prin intermediul versurilor:
,,Dimineața a sosit
Toți copiii au venit
În semicerc ne adunăm
Cu toții ne salutăm!”
Salutul pornește de la primul copil și este continuat de toți copiii grupei, fiecare
salutându-și colegul de lângă el, ,, Bună dimineața,.... ”.
Pentru a realiza prezența, copiii vor recita, arătând fiecare parte a corpului numită în
poezie:
„Fac întăi un cap oval/ Și-i pun păr, că așa-i normal/ Fac doi ochi, un nas, o gură/
Două urechi pe masură/ Desenez corpul apoi/ Două mâini, două picioare/ Copilașu-i
pregătit,/ Dar un nume i-ați găsit ?/ Mi-ar părea tare bine/ Ca să-l cheme ca pe mine.”
Pe rând, fiecare copil își spune numele și că este prezent, punând câte un fluturaș pe
PANOUL DE PREZENȚĂ.
După notarea copiilor prezenților și absenților, se poartă o scurtă discuție despre
anotimpul în care ne aflăm, despre starea vremii din ziua respectivă, iar un copil
completează calendarul naturii cu simbolul corespunzător.
Împărtășirea cu ceilalți „ Floarea mea preferată este....” metoda„ Scaunul
povestitor”.
Momentul de mișcare este realizat prin cântecul „ În fiecare dimineață”
Noutatea zilei conduce copiii spre ceea ce se va întâmpla la această activitate. Voi
întreba 2-3 copii cu cine s-au întâlnit în drum spre grădiniță, apoi eu le voi povesti
copiilor că m-am întâlnit cu o bunicuță, ce era foarte bucuroasă de câte lucruri
minunate a învățat nepoțica ei despre insecte și flori, dar în același timp nu înțelege
supărarea nepoatei sale. Bunica mi-a înmânat o scrisoare pe care m-a rugat să v-o
citesc. Deschid scrisoarea și o voi citi copiilor.
Dragi copii,
Sunt o fetiță de 6 ani, care am învățat la fel ca și voi multe lucruri interesante
despre insecte și flori. Povestindu-i bunicii mele despre cunoștințele acumulate, am
reușit să o fac foarte mândră de mine. Când am văzut-o atât de mulțumită de ceea ce
știam, mi-a venit o idee, să-i pictez un tablou cu flori. Am mers în grădină, era atât
de frumos înflorită, mi-am pregătit suportul și acuarelele pentru a- i picta tabloul
surpriză. În timp ce pictam, a început un vânt puternic, și mi-a luat tabloul de pe
suport. Eu am alergat repede în casă, când am văzut ce vreme rea începe. După ce s-
a oprit vântul, m-am întors în grădină, și am început să- l caut, nu l-am mai găsit.
Sunt atât de supărată. Știu că voi sunteți o grupă de copii isteți, cuminți, atenți și vă
plac foarte mult activitățile. Astăzi aș dori să mă ajutați să- mi găsesc tabloul, ca
dorința mea să se îndeplinească, pentru aceasta, trebuie să realizați câteva sarcini.
Penru ajutorul acordat,eu o să vă ofer recompense surpriză.
Vă mulțumesc!
Se poartă o scurtă discuție despre florile și insectele de primăvară. Se prezintă tema
zilei ,,Miros de primăvară ”și ceea ce au ei de realizat pe tot parcursul zilei. Se
prezintă cele trei centre de interes, urmând ca fiecare copil să-și aleagă centrul la care
dorește să participe.
Deplasarea către centre se realizează prin tranziția:
,, 1,2,1,2,Câte unu-n pas vioi
Brațele le ridicăm
Spre centre ne-ndreptăm
Și frumos o să lucrăm!”

Fiecare centru este dotat cu materialele necesare sarcinilor. Copiii se așează fiecare
după preferință, urmând ca pe parcursul desfășurării activității să se deplaseze și la
celelalte centre de interes.
BIBLIOTECĂ: „Puncte unim flori descoperim”
La acest centru vor uni punctele după contur, iar opțional vor colora.

JOC DE MASĂ:,,Imagini cu insecte și flori”


La acest centru vor îmbina piesele de puzzle.

CONSTRUCȚII: ,, Gard pentru grădina cu flori”


La acest centru copiii vor îmbina piesele de lego.

Voi urmări și voi îndruma copiii în realizarea sarcinilor propuse.


Prin metoda ,,Veniți, povestiți, aplaudați” se realizează evaluarea activităților pe
centre.
Turul galeriei :
“Un-doi, un-doi,
Câte unu mergem noi,
Să vedem ce am lucrat
Și câte am învățat..”

RUTINE: ,, Ne-nvârtim, ne răsucim/și la baie noi pornim”-exersarea unor deprinderi


igienico-sanitare (copiii vor merge la baie). Copiii revin în sala de grupă pe
cântecul ,,Soarele a răsărit”.
La întoarcerea în sala de grupă, copiii se așază pe scăunele în semicerc, ne
reamintim de scrisoarea primită de dimineață, apoi captez atenția copiilor cu un
coșuleț, anunțându-i că vor desfășura un joc numit, „Pe fetiță o ajutăm, și surpriza o
aflăm!”.
Se vor explica regulile jocului, iar după desfășurarea jocului de probă, se va trece la
desfășurarea jocului didactic propriu-zis. Pentru fiecare sarcină realizată corect, copiii
vor fi aplaudați, iar ca recompensă vor putea, planta flori și vor așeza insectele în
grădină .

Tranziția între DLC și DEC se va realiza prin intermediul cântecului :


,,Astăzi în grădina mea, o zambilă a-nflorit”.
Printr-o scurtă conversație cu privire la scrisoarea primită de la fetiță, copiii vor fi
introduși ușor în activitatea artistico-plastică, unde au de realizat prin intermediul
picturii un tabluo cu ,,Lalele”.
Se fac aprecieri generale asupra activității prin intermediul metodei Turul Galeriei.
Se vor face aprecieri verbale și individuale.

ALA II :Joc de mișcare:,,A zburat un fluturaș”.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
SECVENȚA CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC STRATEGII EVALUARE
DIDACTICĂ DIDACTICE
1.Moment Voi asigura condițiile optime
organizatoric pentru buna desfășurare a
activității: aerisirea sălii de
grupă, aranjarea mobilierului,
pregătirea materialului didactic
necesar.
2. Captarea Activitatea debutează cu Conversația
atenției întâlnirea de dimineață Observarea
(salutul, prezența, calendarul Explicația Comportamen-
naturii, noutatea zilei) tului
Trezesc interesul copiilor pentru nonverbal al
activitate cu ajutorul scrisorii, copiilor
coșul și celelalte surprize de la
fetiță. Scrisoarea
Dragi copii,
Sunt o fetiță de 6 ani, care
am învățat la fel ca și voi multe
lucruri interesante despre
insecte și flori. Povestindu-i
bunicii mele despre cunoștințele
acumulate, am reușit să o fac
foarte mândră de mine. Când
am văzut-o atât de mulțumită de
ceea ce știam, mi-a venit o idee,
să-i pictez un tablou cu flori.
Am mers în grădină, era atât de
frumos înflorită, mi-am pregătit
suportul și acuarelele pentru a-
i picta tabloul surpriză. În timp
ce pictam, a început un vânt
puternic, și mi-a luat tabloul de
pe suport. Eu am alergat repede
în casă, când am văzut ce vreme
rea începe. După ce s-a oprit
vântul, m-am întors în grădină,
și am început să- l caut, nu l-am
mai găsit. Sunt atât de supărată.
Știu că voi sunteți o grupă de
copii isteți, cuminți, atenți și vă
plac foarte mult activitățile.
Astăzi aș dori să mă ajutați să-
mi găsesc tabloul, ca dorința
mea să se îndeplinească, pentru
aceasta, trebuie să realizați
câteva sarcini. Penru ajutorul
acordat,eu o să vă ofer
recompense surpriză.
Vă mulțumesc!

3. Se poarta o scurtă discuție Observarea


Reactualizarea despre ceea ce am învățat în Conversația capacitații de
cunoștințelor această săptămână. atenție
voluntară
4.Anunțarea Voi anunța tema zilei, „Miros
temei și a de primăvară”. Ca să putem
obiectivelor îndeplini toate sarcinile Conversatia Observarea
propuse, trebuie să recunoașteți comportamentu
florile si insectele, să formulați lui
propoziții, să despărțiți în silabe copiilor
cuvântul din imagine, să găsiți
una sau mai multe flori sau
insecte de același fel (singular-
plural), să alintați cuvintele din
imagini respectând cerința, să
pictați corect tema propusă și să
participați activ la toate
activitățile.

Copiii se așază după preferință


5.Prezentarea la centrul de inters dorit: Conversația
conținutului și ALA1
dirijarea Explicația
Bibliotecă: Aprecierea
învățării Materialele folosite sunt carioci, modului de
creioane colorate și fișele, iar cooperare cu
copiii au ca sarcină să unească Demonstrația ceilalți
punctele corect, să nu copii
Exercițiu
depășească conturul.
Joc de masă:
Materialele folosite sunt puzzle,
copiii au ca sarcina de îndeplinit
să așeze piesele corect pentru a
reda imaginea. Aprecieri
Construcții: verbale
Materialele folosite la acest
Explicația
centru sunt piese de lego, iar ca
sarcină au de îmbinat corect
piesele pentru a construi un
gard.
La fiecare centru voi face
precizări referitoare la modul de
lucru, se vor intui materialele și
voi demonstra modul de
realizare al sarcinilor. Prin
metoda ,,Turul Galeriei”
și ,,Veniți, povestiți, aplaudați, Observarea
Explicația Comportamen-
se realizează evaluarea
activităților pe centre. Trecerea tului
de la activitățile pe centre , la copiilor
activitățile pe domenii
experiențiale se face prin
tranziția: „Soarele a răsărit”
ALA2 :„A zburat un fluturaș”
Domeniul Limbă și
Comunicare
Se anunță tema și obiectivele
jocul didactic „Pe fetiță o
ajutăm, și surpriza o aflăm!”, Demonstrația
apoi găsim surpriza primită de
la fetiță, un coș în care Observarea
decoperim un bilet. Comportament-
Citesc biletul-,,Dragi copii,în ului
coș veți găsi multe surprize, copiilor
acestea le veți descoperi pe
rând, pentru aceasta trebuie să
îndepliniți sarcinile cerute, ca să
mă ajutați să-mi găsescă tabloul
luat de vânt ”.
Noi trebuie să îndeplinim corect Jocul
la toate sarcinile propuse care se
găsesc în coșul trimis de ea.
Pentru fiecare răspuns corect, pe
lângă aplauze, copii primesc și
recompense, câte-o floare sau o
insectă pe care le așază în
grădină.
Se explică regulile și modul de
desfășurare a jocului.
Pentru o mai bună înțelegere a Explicația
jocului didactic, voi explica și Demonstrația
demonstra modul de Conversația
desfășurare.
Explic și demonstrez modul
de desfășurarea jocului Exercițiu
didactic:
Se descoperă surpriza,
reprezentând un cosuleț cu flori,
în care se găsesc sarcinile lăsate
de fetiță. Se va extrage o
ghicitoare, iar după găsirea
răspunsului corect, se vor
alcătui propoziții. Pentru fiecare
sarcină realizată corect, copilul
va fi aplaudat și va avea
posibilitatea de a aduce floarea
sau insecta (gasită in
ghicitoare) în grădină. Problematizarea
Jocul de probă:
Numesc unu sau doi copii care
vor executa jocul de probă,
pentru a demonstra că au înțeles
regulile și modul de desfășurare
a acestuia.
Executarea jocului propriu-
zis:
Copiii numiți vor executa
sarcinile cerute.
Varianta I
1.Ban de aur la-nceput
Glob de puf când a trecut,
Suflă-n el să îl destrami, Conversația
Și-ai să afli mai mulți bani?
(păpădia)
2.Atrag roiuri de albine
Fluturaș pe ele vine,
Cu flori multe parfumate,
Alb, mov, roz sunt colorate?
(zambila)
3. Zbor ușor din floare-n floare
Tot polenul îl adun
Și în fagure îl pun?
(albina)
4.Rămurea cu clopoței
Să-mi ghicești numele ei?
(lăcrămioara)
5.Roșie pe aripioare,
Cu buline pe spinare
Stă pe-o frunză azi la soare
Ce insectă este oare?
(buburuza)
6.Primăvara el apare,
Colorat e ca o floare,
Zboară vara pe câmpie,
Spuneți ce-ar putea să fie?
(fluturele)
7.Cupe roșii colorate
Stau în ronduri parfumate
Hai ghicește dacă știi
Care ar putea fii?
(lalele)
Varianta II- Metoda
Piramidei

Copilul numit va recunoaște


imaginea a cărui cuvânt este
format din patru, trei, două,
respectiv o silabă, așezându-le
pe tabla magnetică astfel încât
vor realiza Piramida, începând
de la bază spre vârf.
Varianta III
La a treia variantă se folosește
„Roata cu imagini”. Aceasta
este împărțită în șase părți,
având imagini cu insecte și
flori. Copilul solicitat învârte
roata, iar unde se oprește
aceasta va spune singularul sau
pluralul cuvântului din
imaginile întâlnite. (una sau
mai multe).

Complicarea jocului: Cuvinte


6.Obținerea alintate
performanței Explicația Observarea
Copiii numiți vor fi îndrumați Problematizarea modului în care
spre cărarea din grădină, unde copiii
va trebui să găsească jetonul de rezolvă
lângă ciupercuțe, să recunoască sarcinile
imaginea, apoi cuvântul întâlnit Exercitțul propuse
să îl alinte.
Încheierea jocului didactic:
Se fac aprecieri generale asupra Aprecieri
modului de desfășurare a verbale
activității, privind calitatea
îndeplinirii sarcinilor și asupra
modului de comportare al
copiilor.
Tranzitia;
,,Bat din palme clap, clap
clap…”
DomeniulEstetic șiCreativ
7. Asigurarea Activitate artistico-plastică
retențieiși a Conversația
,, Lalele”- tablou Observarea
transferului Introducerea în a doua activitate activității
se realizează prin exprimarea copiilor
dorinței noastre de a face o
surpriză fetiței, realizând câte
un tablou prin intermediul Explicația
picturii .
Conversația
Se prezintă copiilor tabloul
Demonstrația
model.
Se intuiește materialul didactic
aflat pe măsuțe, educatoarea Explicația
explică și demonstrează modul
în care se realizează tabloul,
folosind culorile
corespunzatoare. Se numesc 2-3
Exercițiul
copii care vor repeta materialele
folosite si etapele de lucru,
arătând că au înțeles.
Aprecieri
Se fac exerciții de încălzirea
verbale
mușchilor mici ai mâinii și se
trece la realizarea tabloului. Turul Galeriei
Preșcolarii vor fi supravegheați
pe tot parcursul activități, ajutați
8.Evaluarea și îndrumați acolo unde este
activității nevoie.
Recompense
Analiza lucrărilor finale se Conversația
realizează prin metoda ,,Turul
Galeriei”. Aprecieri
Activitatea se încheie prin verbale
intermediul jocului de
mișcare ,,A zburat un
fluturaș”( ALA 2 )
Se fac aprecieri asupra modului
de lucru și a realizării sarcinilor
pentru întreaga activitate.
Fetița mulțumește copiilor
pentru ajutorul acordat,
oferindu-le recompense.

S-ar putea să vă placă și