Sunteți pe pagina 1din 3

ROLUL EDUCAŢIEI INTERCULTURALE

ÎN PROCESUL INSTRUCTIV-EDUCATIV LA NIVEL PREŞCOLAR

Prof. CHIRANA CUŞA

GRADINIŢA P.P.Nr.45,CONSTANŢA

,,Din aproape în aproape orice om poate deveni frate.”


Iată o frumoasa definiţie pentru conceptul de interculturalitate. O definiţie pe cât de
simplă, infinit mai mult încărcată de sensuri şi semnificaţii. Rămâne la latitudinea noastră, a
educatorilor, cum dezvoltăm şi punem în practică această definiţie. Factorii educaţionali,
şcoala în general, are rolul să-i ajute pe copii în a deveni persoane competente, generoase şi
creative, capabile să dezvolte relaţii pozitive, capabile să-i entuziasmeze pe oameni şi să-i
adune. Sufletul oricărui copil este plin de resurse, depinde de fiecare din noi cum şi cât vom
reuşi să organizăm şi să valorificăm aceste resurse.
În grădiniţă fiecare copil vine dintr-un mediu socio-cultural diferit celorlalţi copii,iar din
perspectiva provocărilor multiculturalismului civic, trebuie pus accentul pe rolul educaţiei şi
a dialogului intercultural, pentru că, cum bine ştim diversitatea culturală înseamnă bogăţie iar
această bogăţie merită păstrată.
Sentimentul apartenenţei la o comunitate multiculturală se formează din primii ani ai
vieţii, altfel spus, în cei ,, şapte ani de acasă’’, care includ, firesc, anii petrecuţi în grădiniţă.
Iată de ce revine educatoarelor ,în ansamblu, misiunea de a dezvolta în forme şi conţinut
activităţi de educare şi formare multiculturală a copiilor. Cadrele didactice bine intenţionate,
convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar majoritarii nu sunt mai presus de ceilalţi, ignoră
diferenţele dintre copii, stabilind perspectiva majoritară ca normă aplicabilă tuturor şi fără
negociere.
Educaţia interculturală derulată prin acţiuni la nivelul preşcolarilor au vizat
următoarele obiective specifice:
 promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească
între români şi alte etnii;
 transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând
altor etnii;
 formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală;
 formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte etnii şi
combaterea discriminării şi a intoleranţei;
 promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte
naţionalităţi.
 învăţarea unor cuvinte, expresii, cântece şi dansuri în limba engleză,greacă, turcă,
aromână.
Activitatile realizate în cadrul proiectului “COPIII-PASTRATORI AI OBICEIURILOR
ŞI TRADIŢIILOR” s-au desfăşurat în cadrul unor : vizite, spectacole, plimbări, concursuri
tematice, jocuri, realizarea unor expoziţii cu lucrările copiilor, albume, casete video. Astfel
preşcolarii grupei mari “Steluţele mării”au cunoscut multe aspecte din viaţa colegilor lor de
grupă: turci, tătari, romi, greci, aromâni.
Activitatea “Iubeste orasul cunoscandu-l mai bine”, din cadrul proiectului,am
realizat-o vizitand Muzeul de Arta Populara din Constanta. Scopul a fost in ai determina pe
copii sa inteleaga mai bine inseamnatatea mentinerii portului popular, obiceiurilor si
traditiilor in randul tuturor etniilor din Dobrogea si a respecta cultura acestora in vederea
combaterii descriminarii si a intolerantei. Au observat costumele populare ale romanilor,
grecilor, aromanilor, tatarilor si au defasurat cercuri de abilitati practice confectionand
obiecte de arta populara impreuna cu parintii si elevii clasei a IV-a de la Scoala “Ciprian
Porumbescu''.
In colaborare cu Gradinita P.N. Nr.1 din Poarta Alba, judetul Constanta, am derulat
activitatea “Obiceiuri si traditii de Pasti”, in care copiii grupei “Stelutele marii”au
cunoscut aspecte legate de bucataria altor etnii, precum cea a tatarilor si a romilor. Au gatit
impreuna pacintele si au prezentat un program artistic de dansuri specifice tatarilor si romilor.
Au observat costumele lor traditionale care au impresionat prin multitudinea si veselia
culorilor. Au invatat cuvinte in limba tatara si roma.
“E vremea colindelor”, o alta activitate desfasurata cu mare placere de prescolari
deoarece participa la festivaluri organizate de alte institutii din municipiu, in care prezinta
colinde. Bucuria a fost si mai mare atunci cand au imbracat costumele specifice etniei pe care
o reprezintau si au intonat colindele acestora in graiul caracteristic. Au prezentat colinde si
obiceiuri ale aromanilor, grecilor si bulgarilor.
“Copil ca tine sunt si eu”, o activitate derulata in colaborare cu Centrul de Incluziune
“Albatros” in care copiii au recitat poezii si au cantat cantece despre copilarie, au realizat o
expozitie cu lucrari plastice si au desfasurat diverse jocuri distractive si de miscare. Cu ocazia
sarbatoririi Zilei Internationale a copiilor-1 Iunie, parintii copiilor din grupa “Stelutele
marii”au organizat o excursie, pentru copiii din centru, la “Ograda vesela”unde au avut
prilejul sa exploreze mediul natural al animalelor domestice.
În concluzie, dimensiunea interculturală a unui proces educativ de calitate joaca un rol
deosebit de important în societatea moderna prin capacitatea sa de a îmbogăţi creativ sistemul
general de valori, dar şi prin abilitatea da a împărtăşi în mod efectiv aceste valori cu cei din
jurul nostru. Acest fenomen va avea o consecinţă logica şi necesară: dezvoltarea inevitabilă a
unor relaţii bazate pe toleranţă, înţelegere şi flexibilitate între cetăţenii lumii de azi.
  
 „Cultura unui popor înlătură multe deosebiri şi-i  apropie pe oameni unii de alţii” 
                             (ION SLAVICI)

Bibliografie:

1. Educatia interculturală. Experienţe, politici, strategii” Iaşi ,Ed. Polirom 1996


pag.47
2. “Pachet educaţional. Idei , resurse, metode şi activitaţi pentru educaţia
interculturală” Timişoara, Institutul European 1998 pag. 23

3. Adrian Severin, “ Stabilitatea şi sfidările multiculturalismului civic în Europa


în  “Interculturalitate”, Oresa Universitara Clujeana, 2002).

S-ar putea să vă placă și