Sunteți pe pagina 1din 2

PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII

- ȘCOALA ONLINE -

Prof. pentru înv. preșcolar Oțel Georgiana - Mihaela


Grădinița cu Program Prelungit Dr. I. Rațiu, Turda, jud. Cluj

Când vorbim de școala online trebuie neapărat să ținem cont de deprinderile utilizării
unui calculator, laptop dar și de diferite concepte, precum: E-learning, blended learned, TIC,
IAC, Web based learning
Învățarea mixtă ( blended learned) este o abordare a educației care combină materialele
educaționale online și oportunitățile de interacțiune online cu metodele tradiționale de clasă,
bazate pe întâlniri față în față. Acest timp de educație implică utilizarea de noi elemente de
tehnologie și comunicare și de noi metode pedagogice.
E-learning-ul se referă la utilizarea tehnologiilor Internet pentru a furniza o gamă largă de
soluții care sporesc cunoștințele și performanța.
Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei- ansamblu de instrumente și resurse tehnologice
utilizate pentru a comunica si pentru a depozita și gestiona informatia necesara învățării.
Istruirea asistată de calculator - folosește software educațional memorat pe CD sau pe
hard-disc, dicționare, enciclopedii, lecții de matematicã, limbi strãine, geografie etc.
Web based learning - instruire prin intermediul cursurilor WEB.

Un profesor bun este cel care va avea viziune şi va pregăti elevii/studenţii pentru viitor,
el trebuind sa fie orientat și să se pregatească permanent pentru noile contexte, atent la noile
cercetări. O provocare şi o necesitate reală a educaţiei a fost şi este găsirea unui „limbaj comun”,
a unor noi metode didactice de predare-învăţare, tehnici de captare a atenţiei, tehnici de motivare
pentru studiu, strategii de menţinere a contactului  şi colaborării creative cu noua generaţie.
Oportunităţi din perspectiva profesorului în utilizarea calculatorului pentru desfășurarea
actului de predare, ar fi numeroasele softuri, platforme, aplicații care vin în ajutorul cadrelor
didactice pentru planificarea, proiectarea și aplicarea activităților. Printre acestea amintim: G
Suite for Education, GoogleClassroom, Google Meet, Google calendar, youtube, Mindmup,
Wordwall, Filmigo, Liveworkskeets, Jigsawplanet, ChatterKid, etc. utilizarea explicită și
interactivă a acestora este de multe ori spectaculoasă. Înţelegerea diferitelor procese şi fenomene
este mult uşurată prin oferirea unui suport vizual, atractiv, animat, preșcolarilor, iar aceştia devin
mult mai motivaţi să participe la activitate şi să înveţe.
Calculatorul a devenit indinspensabil în zilele noastre în educaţia modernă, la serviciu, în
viaţa de zi cu zi.
Oportunităţi pe care le implică utilizarea calculatorului în desfășurarea activității
dicactice:

* Facilitează accesul la informaţie în domeniu, trecerea de la acumularea pasivă la învăţarea prin


descoperire a programelor de lucru, aplicaţiilor;
* Te ajută să-ţi dezvolţi abilităţi şi strategii cognitive pe care să le foloseşti în munca de zi cu zi,
oferindu-ţi posibilitatea de adaptare în diverse situaţii (tutoriale);
* Te ajută să-ţi întocmeşti documentele personale şi profesionale, să-ţi pregăteşti suportul tehnic,
să fii la zi cu evoluţia tehnologiei, prin cursuri de formare şi specializare pe care le poţi desfăşura
online;
* Este un mijloc excelent de comunicare, mai ales în situaţii în care omenirea se confruntă cu
diverse pandemii iar şcolile sunt închise, munca desfăşurându-se în sistem online.
* Îţi poţi testa nivelul de cunoştinţe pe care le deţii, rezultatele fiind furnizate în timp relativ
scurt;
* Este un mijloc eficient de a-i ajuta pe elevi în a-şi forma competenţe digitale

Provocări pe care le implică utilizarea calculatorului în desfășurarea activității


dicactice::
* Ca o primă provocare adusă de extinderea reţelelor mass-media, în special după dezvoltarea
tehnologiilor care asigură viteza ridicată a traficului pe Internet, este că trebuie să fii mereu atent
la tot ce apare nou în domeniu: programe, platforme de lucru, aplicaţii care-ţi ușurează munca şi
te ajută.
* Varietatea informaţiilor pe care ţi le pune la dispoziţie şi nevoia ta ca dascăl de a te trece prin
filtrul selecţiei, de a le cerceta şi nu doar de a le da „copy paste”, pentru că uneori găsim pe net şi
informaţii greşit formulate;
* Calculatorul este un mijloc de construcţie şi de modernizare care combină mai multe feluri de
raportare la cunoaştere, de aceea este mereu o provocare pentru om;
* Consumul de timp;
* Nevoiile profesorilor în şcoala online, nevoia de formare a unor deprinderi de mânuire a
calculatorului, de stăpânire a unor programe de lucru, aplicaţii, platforme de învăţare;
* Îl pune pe dascăl în ipostaza de a fi creativ şi deschis noilor tehnologii.

Bibliografie:

* Suport de curs: E-learning și blended learning: procese de învățare și probleme, Lector univ.
dr. Predescu Constantin;
* D. Ștefănescu; S. Velea , ”Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de
cercetare evaluativă”, Ed: editura universității din bucurești - mai 2020;
* Tătaru, L., Glava, A., Chiș, O., Piramida cunoașterii, repere metodice în aplicarea
curriculumului preșcolar, Editura Diamant, Pitești, 2014.

S-ar putea să vă placă și