Sunteți pe pagina 1din 2

1)Art. 3 din Legea nr.

295 din 28 iunie 2004 (*republicatä*) privind regimul armelor, componentelor


esentiale si al munitiilor, prevede faptul ca ,, Politia Românà este autoritatea competentà care exercità
controlul privind detinerea, portul si folosirea armelor, componentelor esentiale si munitiilor, destinate
uzului civil, precum si cu privire la operafiunile efectuate cu acestea, in condifile prezentei legi"
a) Consider ca solutia legiuitorului este una corecta.
b) Articolul nu ar trebui modificat in sensul ca ., Politia Românã este autoritatea competentá care
exercitá controlul privind detinerea, portul si folosirea armelor, componentelor esentiale si munitiilor,
destinate uzului civil. precum si cu privire la operatiunile efectuate cu acestea, in conditiile prezentei
legi" deoarece Politia Romana este singura institutie competenta si capabila sa gestioneze atat armele
cat si componentele esentiale si munitia.

2)Art. 6 din Legea nr. 295 din 28 iunie 2004 (*republicatä*) privind regimul armelor, componentelor
esentiale si al munitiilor, prevede faptul ca „. Orice persoanà fizicà sau juridicà ce indeplineste conditiile
prevâzute de lege are dreptul sà definã la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru arme,
componente, esentiale si munitii"
a) Consider ca solutia legiuitorului este una corecta.
b) Articolul ar trebui modificat in sensul ca ,, Orice persoaná fizicà sau juridicã ce indeplineste conditiile
preväzute de lege are dreptul sà detinà la domiciliul, resedinta, sediul sau punctul de lucru arme,
componente esentiale si munitii" deoarece detinerea la domiciliu, resedinta, sediul sau punctul de lucru
a armelor, componentelor esentiale si munitiilor de catre orice persona fizica sau juridica ce nu face
parte din institutii de aparare (M.A.I./M.A.P.N etc.) reprezinta un pericol atat pentru ei cat si pentru
persoanele din jur neavand o pregatire necesara in vederea manuirii armelor.

3) Art. 18 din Legea nr. 205 din 26 mai 2004 (republicatä) privind protectia animalelor prevede faptul ca
„in cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis sã se administreze animalelor substante ori sã fie
supuse unor procedee pentru cresterea sau diminuarea nivelului natural al performantelor"
a) Consider ca solutia legiuitorului este una corecta.
b) Articolul ar trebui completat in sensul ca „In cursul competitiilor sau cu alte ocazii este interzis sà se
administreze animalelor substante ori sà fie supuse nor procedee pentru cresterea sau diminuarea
nivelului natural al performantelor", deoarece orice substanta sau procedeu pentru cresterea sau
diminuarea nivelului natural al performantelor poate aduce atingere atat sanatatii fizice, cat si psihice a
animalului.
Art. 20 Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate
prevede faptul ca .Dacà prin desfasurarea activitàtilor autorizate politistul sub acoperire cauzeazà
pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legâtura cu grupul infractional organizat si cu
activitátile infractionale des fâsurate de acesta, plata despägubirilor se asigura din fondurile Ministerului
de Interne, Ministerului Justifiei si Ministerului Public, in limita sumelor probate cu aceasta destinatie"
a) Consider ca solutia legiuitorului este una corecta.
b) Articolul ar trebui completat in sensul ca ,,Dacà prin desfasurarea activitátilor autorizate politistul sub
acoperire cauzeazà pagube materiale persoanelor fizice sau juridice care nu au legâtura cu grupul
infractional organizat si cu activitâtile infractionale de façurate de cesta, plata despágubirilor se asigura
din fondurile Ministerului de Interne, Ministerului Justifiei si Ministerului Public. in limita sumelor
aprobate cu aceasta destinatie", deoarece persoanele fizice sau juridice, care nu au legâtura cu grupul
infractional organizat si cu activitàtile infractionale desfaçurate de acesta, carora li s-au produs pagube
material ar trebui despagubite in totalitate.
5) Art. 10 din O.U.G. 195/2002 prevede faptul ca ,, Este interzisà circulatia pe drumurile publice a
vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de ráspundere
civilà auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de circulatie, a celor pentru care a intervenit
suspendarea inmatriculärii, precum si a vehiculelor inregistrate al caror termen de valabilitate a
inspectiei tehnice periodice a expirat ori este anulatà"
a) Consider ca solutia legiuitorului este una corecta.
b) Articolul ar trebui completat in sensul ca „,Este interzisà circulatia pe drumurile publice a vehiculelor
care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de ráspundere civilà auto
pentru prejudicii produse tertilor prin accident de circulatie, a celor pentru care a intervenit
suspendarea inmatriculárii, precum si a vehiculelor inregistrate al cáror termen de valabilitate a
inspectiei tehnice periodice a expirat ori este anulata", deoarece vehiculele inregistrate al caror termen
de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat ori este anulatà pot suferi de defectiuni grave ce
vor duce la producerea de pagube material sau vatamarea conducatorului sau celorlalti participanti la
trafic.

S-ar putea să vă placă și