Sunteți pe pagina 1din 4

ROLUL ASISTENTULUI SOCIAL IN DIVERSE DOMENII DE

ACTIVITATE

INTRODUCERE

Asistenta sociala este o practica straveche si o manifestare naturala a tuturor grupurilor.

Protejarea celuilalt ,stimularea exemplarelor cu sanse reduse de viata,de a se hrani sau de a se


apara,au fost si sunt practici curente nu doar ale oamenilor,ci si ale animalelor.

Exemplele in acest caz sunt numeroase si sunt cunoscute situatii in care animalele
realizeaza ,,asistarea,,celui care nu este capabil sa depaseasca singur momentele de impas.

EVOLUTIA ASISTENTEI SOCIALE IN ROMANIA

Inceputurile Asistentei Sociale in Romania au fost semnalate ,la fel ca si in celelalte tari ale
lumii,sub forma unor actiuni caritabile,filantropice,cu caracter preponderent religios,dezvoltandu
se secole la rand in jurul manastirilor.

La fel ca si in lume,in Romania,asistenta sociala a aparut ca raspuns la nevoile si suferintele


umane.

Asistenta sociala are ca aspiratie realizarea unei societati nu numai prospere,dar si inalt
incluzive pentru toti cetatenii ei,aceasta referindu se si la cei care,din motive subiective sau
obiective se afla in pozitii marginale.

Intr o societate moderna,democratica,asistenta sociala este o necesitate a intregii societat,dar


si un drept cetatenesc.

Acesta constituie procesul propriu zis prin care,cetatenii beneficiaza de masurile de protectie
sociala si de ajutor profesionist in vederea satisfacerii trebuintelor lor si a unei bune integrari in
societate.

DEFINITII
In Romania , una dintre cele mai uzitate definitii ale profesiei de asistent social din
literatura de specialitate este cea oferita de doamna Elena Zamfir (1995) conform careia asistenta
sociala reprezinta ,,un ansamblu de institutii,programe,masuri,activitati profesionalizate,servicii
specializate de protejare a persoanelor,grupurilor si comunitatilor cu probleme speciale,aflate temporar in
dificultate,care au posibilitatea de a realiza prin mijloace si eforturi proprii un mod normal,decent de viata.,,
(E.Zamfir, C.Zamfir(coordonator),Politici sociale. Romania in context european,Editura
Alternative,Bucurest,1995,p.100.

In ,,Dictionarul de Politici Sociale,, serviciile sociale sunt definite ca instrumente de realizare


a unor obiective sociale,de natura redistributiva,reprezentand acele servicii publice care au drept scop
cresterea bunastarii sociale ( Luana ,M.Pop,Dictionar de politici sociale,Editura
Expert,Bucuresti,2002,p.720).

In legislatia romaneasca in vigoare (Legea asistentei sociale nr.292/2011),serviciile sociale


sunt definite ca ansamblul de complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale
individuale,familiale sau de grup,in vederea prevenirii si depasirii unor situatii de dificultate,vulnerabilitate
sau dependenta pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei,pentru prevenirea marginalizarii si
excluderii sociale , pentru promovarea incluziunii sociale si in scopul cresterii calitatii vietii,, (O.G.
68/2003,art.1)

SERVICII SOCIALE : clasificare

Serviciile sociale au caracter primar si caracter specializat si se acorda in institutii de


asistenta sociala( cu sau fara gazduire) sau la domiciliul beneficiarului.

Serviciile cu caracter primar sunt cele care au drept scop prevenirea sau limitarea
unor situatii de dificultate ori vulnerabilitate care pot conduce la marginalizare si excludere
sociala;

Acestea constau in :

. activitati de informare despre drepturi si obligatii.

. masuri si actiuni de constientizare si sensibilizare sociala.

. masuri si actiuni de urgenta in vederea reducerii efectelor situatiilor de criza;


. masuri si actiuni de sprijin in vederea mentinerii in comunitate a persoanelor in dificultate;

. activitati si servicii de consiliere;

. orice alte masuri si actiuni care au drept scop prevenirea sau limitarea unor situatii de dificultate
ori vulnerabilitate,care pot duce la marginalizare si excludere sociala;

Serviciile cu caracter specializat au drept scop mentinerea, refacerea sau


dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala;

Acestea constau in :

. recuperare si reabilitare;

. suport si asistenta pentru familiile si copii aflati in dificultate;

. educatie informala extracuriculara pentru copii si adulti,in functie de nevoia fiecarei categorii;

. asistenta si suport pentru toate categoriile de beneficiari;

. sprijin si orientare pentru integrarea,readaptarea si reeducarea profesionala;

. ingrijire social medicala pentru persoanele aflate in dificultate,inclusiv paleative pentru


persoane aflate in fazele terminale ale unor boli;

Servicii de ingrijire social medicala reprezinta un complex de activitati care se


acorda in cadrul unui sistem social si medical integrat,care au drept scop principal mentinerea
autonomiei persoanei,precum si prevenirea agravarii situatiei de dependenta,

PRINCIPALELE AUTORITATI DIN DOMENIUL ASISTENTEI SOCIALE

ATRIBUTII _RESPONSABILITATI

MINISTERUL MUNCII,FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE,coordonator al


domeniului,precum si celelalte autoritati ale administratie publice centrale,au urmatoarele
responsabilitati:

. elaboreaza legislatia in domeniu si urmareste aplicarea ei de institutiile administratiei


publice,precum si de partenerii societatii civile;
. elaboreaza planuri si programe specifice pentru dezvoltarea si diversificarea serviciilor sociale
la nivel national;

. identifica prioritatile de dezvoltare a serviciilor sociale ;

. intocmeste si adopta metodologia si procedurile de evaluare,monitorizare si control al


serviciilor sociale;

. asigura prin programe de interes national finantarea serviciilor sociale de la buget de stat;

. exercita controlul furnizarii serviciilor sociale;

. identifica sursele de finantare interne si externe destinate dezvoltarii si diversificarii serviciilor


sociale.

AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE au obligatia de a


dezvolta si de a diversifica gama serviciilor sociale in functie de nevoile identificate,numarul
potentialilor beneficiari,complexitatea situatiilor de dificultate,gradul de risc social.

Acestea au obligatia sa prevada in bugetele proprii fonduri necesare pentru serviciile


sociale,care vor fi alocate cu prioritate beneficiarilor din zonele defavorizate.

DOMENIILE ASISTENTEI SOCIALE

CATEGORII VULNERABILE

.Rolul asistentului social in protectia sociala a copilului aflat in dificultate

S-ar putea să vă placă și