Sunteți pe pagina 1din 18

JURNALUL

MARTORULUI

0
…………………
………. LECTIA 1 – Săptămâna 2
L-am văzut pe Isus
 Lecția cu obiect
Legătura dintre privirea decorațiunile de Crăciun de aproape și martor
....................................................................................................................................

 Versetul
Ioan 1:14 a
Și _ _ _ _ _ _ _ _ s-a făcut _ _ _ _ și a locuit printre noi, plin de _ _ _,
și de _ _ _ _ _ _ .

Cine este Cuvântul? ..............................................


Cum s-a făcut trup? ................................................................................
Ce înseamnă har? .....................................................................................
Care este adevărul Lui?
.....................................................................................................................................

 Lecția biblică – IOAN, UCENICUL IUBIT


(Matei 4, Ioan 20, Marcu 10)
1. Ioan, ucenicul Domnului Isus l-a văzut de aproape.
El a scris o carte despre ceea ce a văzut. El era un adevărat ucenic
deoarece: căuta, urma, iubea si credea. Dă un exemplu pentru fiecare
adevăr despre Ioan

1
Ioan caută pe
Dumnezeu .........................................................................................
.......................................................................................................................................
Ioan îl urmează pe
Dumnezeu .................................................................................
.......................................................................................................................................
Ioan îl iubește pe Dumnezeu .................................................................................
.......................................................................................................................................
Ioan crede pe
Dumnezeu ........................................................................................
.......................................................................................................................................

2. Scrie sau desenează o scrisoare unui prieten, în care să-i spui ce


îți place mai mult la Ioan și de ce.

Dragă ................................ ,

 Eu, martorul ..................................., în această săptămână


am mai observat:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

2
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Iar cel mai important lucru pe care l-am învățat este:


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .............................................
Lecția 2 - Săptâmana 3
L-am văzut pe MESIA

 Lecția cu obiect – bilețelele cu trăsături


Cum și-ar fi putut da seama oamenii de atunci că Isus este MESIA?
....................................................................................................................................

 Versetul
Ieremia 29:11
Căci EU știu _ _ _ _ _ _ _ _ _ pe care le am cu privire la _ _ _ , zice
_ _ _ _ _ _, gânduri de _ _ _ _, și nu de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ca să vă
dau un _ _ _ _ _ _ și o nădejde.

 Lecția biblică – FEMEIA SAMARITEANCĂ


(Ioan 4:1-42)
Profeții din Vechiul Testament au profețit despre venirea lui Mesia.
Verifică versetele din Noul Testament să vezi dacă au avut dreptate
Profețiile din Vechiul Testament: Împlinirea profețiilor în
Noul Testament?

3
Isaia 7:14 Matei 1:18 Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa:
Maria, mama Lui, era logodită cu Iosif; şi, înainte ca să
Mesia se va naște din fecioară locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul
Sfânt.
...................................................................................
Isaia 7:14 Matei 1:23 „Iată, fecioara va fi însărcinată, va
naşte un fiu şi-I vor pune numele Emanuel”, care, tradus,
Mesia se va numi Emanuel înseamnă: „Dumnezeu este cu noi”.
...................................................................................
Geneza 3:15 (Moise) Luca 3:23,38 Isus avea aproape treizeci de ani
când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea,
Mesia va fi urmaș a lui Adam fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui
Adam, fiul lui Dumnezeu
........................................................................
Ieremia 23:5 Luca 3: 23,31 Isus avea aproape  treizeci de ani
când a început să înveţe pe norod; şi era, cum se credea,
Mesia va fi urmaș a lui David fiul lui Iosif, fiul lui Eli, fiul lui Melea, fiul lui Mena, fiul lui
(împăratul) Matata, fiul lui Natan, fiul lui David…
……………………………………………………………………………………..
Isaia 40:3 Ioan 1:15 Ioan a mărturisit despre El când a strigat:
Cineva îi va pregăti calea lui „El este Acela despre care ziceam eu: ‘Cel ce vine după
mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine.’”
Mesia ..............................................................
Mica 5:2 Matei 2:1a După ce S-a născut Isus în Betleemul
din Iudeea, în zilele împăratului Irod,…
Mesia se va naște în Betleeam
..............................................................

Era Isus Mesia?............... De unde știm acest lucru?


.......................................................................................................................................

 Eu, martorul ..................................., în această săptămână


am mai observat:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

4
cel mai important lucru pe care l-am învățat:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .............................................

Lecția 3 - Săptâmana 4,5


L-am văzut pe Mântuitorul
 Lecția cu obiect
Legătura dintre scoică și nașterea Domnului Isus?
....................................................................................................................................

 Lecția biblică – ISUS S-A NĂSCUT, PERSPECTIVA


MARIEI
(Luca 1, 2)
Alege una din întâmplări. Citește, formează întrebări din text
răspunde de la ele.
o Întâlnirea cu îngerul (Luca 1:26-38)
o Păstorii (Luca 2:8-20)
o Magii (Matei 2:1-12)
o Simon (Luca 2:21-25)
o Ana (Luca 2:36-40)

Cine?.............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
5
Răspuns:.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ce? ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
Când? ..........................................................................................................................
......................................................................................................................................
Răspuns: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................
Unde? ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
De ce? .........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
Cum? ............................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................

 Versetul
Luca 2:11
ASTĂZI ÎN CETATEA LUI _ _ _ _ _, VI S-A _ _ _ _ _ _ UN
_ _ _ _ _ _ _ _ , CARE ESTE HRISTOR, _ _ _ _ _ _ !

 Eu, martorul ..................................., în această săptămână


6
am mai observat:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Iar cel mai important lucru pe care l-am învățat este:


.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .............................................

Lecția 4 - Săptâmana 6
L-am văzut pe Dumnezeu
 Lecția cu obiect
Domnul Isus l-a imitat pe Dumnezeu sau EL este Dumnezeu?
....................................................................................................................................
Cât a lasat Isus Hristos să vadă ucenicii din gloria Lui?
....................................................................................................................................

 Lecția biblică – SCHIMBAREA LA FAȚĂ


(MATEI 17:1-9, MARCU 9:2-9, LUCA 9:28-36)
Răspunde la întrebări:
Cine a participat la eveniment?
Răspuns:.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Ce s-a întâmplat la schimbarea la față?
7
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Când s-a întâmplat evenimentul?
Răspuns: .....................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Unde a avut loc?
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
De ce s-a întâmplat acest eveniment?
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Cum s-a întâmplat?
Răspuns: .....................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 Versetul
IOAN 1:1
LA ÎNCEPUT ERA _ _ _ _ _ _ _ _, ȘI CUVÂNTUL ERA CU
DUMNEZEU,
ȘI CUVÂNTUL ERA _ _ _ _ _ _ _ _

 DE CE NU A VENIT DUMNEZEU PE PĂMÂNT ÎN TOATĂ GLORIA


LUI?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
8
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
 DE CE ESTE IMPORTANT SĂ CREDEM CĂ ISUS ESTE
DUMNEZEU?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .............................................

Lecția 5 - Săptâmana 7
L-am văzut hrănind pe cei flămânzi

 Lecția cu obiect
Noi toți avem inimile „flămânde”. De ce anume are nevoie inima omului?
....................................................................................................................................
Cine ne poate hrăni inima?
....................................................................................................................................

 Lecția biblică –
9
ISUS HRĂNEȘTE 5000 DE OAMENI (Ioan 6:1-15, 49-59)

Cu ce lucruri ne umple Domnul Isus inima? (Caută în versete)

Ioan 10:10 - Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să


prăpădească. Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
Ne umple inima
cu ................................................................................................... .

Romani 5:1 - Deci, fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi prin credinţă,


avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos
Ne umple inima
cu ................................................................................................... .

Matei 11:28 - Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi


da odihnă.
Ne umple inima
cu ................................................................................................... .

Efeseni 1:7 - În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea


păcatelor, după bogăţiile harului Său.
Ne umple inima
cu ................................................................................................... .

 Verset
IOAN _:35
EU SUNT _ _ _ _ _ _ VIEȚII. CINE _ _ _ _ LA _ _ _ _ NU
VA _ _ _ _ _ _ _ _ NICIODATĂ ȘI CINE _ _ _ _ _ ÎN _ _
_ _ NU VA _ _ _ _ _ _ NICIODATĂ.

10
 Aplicație
CUM SE ASEAMĂNĂ ISUS CU PÂINEA?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
CARE LOC DIN INIMA TA ESTE GOL?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .....................................

Lecția 6 - Săptâmana 11
L-am văzut vindecând orbii

 Lecția cu obiect – Frunza verde


 Cum ajunge o frunză să fie verde? (Colorează frunza)
....................................................................................................................................
De ce are nevoie inima (sufletul) mea pentru a crește?
(Scrie răspunsul în interiorul inimii.)
11
 Lecția biblică –
ISUS VINDECĂ UN ORB (Ioan 9)

Ce părere crezi că a avut Ioan, martorul ocular, despre această


vindecare?
.............................................................................

Cine era orb în această întâmplare?


.............................................................................

Față de ce anume erau orbi fariseii?


.............................................................................
.............................................................................

Ce ne ajută Domnul Isus să vedem cu ochii inimii?


.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

 Verset
IOAN _:12
EU SUNT _ _ _ _ _ _ LUMII; CINE MĂ _ _ _ _ _ _ _
PE _ _ _ _ NU VA _ _ _ _ _ ÎN _ _ _ _ _ _ _ _ _,
CI VA AVEA _ _ _ _ _ _ VIEȚII.

 Aplicație

12
EXISTĂ LOCURI ASCUNSE ÎN INIMA TA UNDE ESTE
NECESAR SĂ LUMINEZE LUMINA LUI ISUS?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
CE POȚI SĂ FACI PENTRU CA SĂ POȚI VEDEA CLAR CEEA CE
ESTE BINE?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .....................................

Lecția 7 - Săptâmana 12
L-am văzut înviind un mort

 Lecția cu obiect – Baterie


Ce are un laptop când are baterie?
......................................................................................................................................
Ce poate să facă un laptop când are baterie?
.......................................................................................................................................
Cine ne dă nouă energie, putere?
13
......................................................................................................................................
.
Ce poate să facă un copil care are energie, putere de la Dumnezeu?
......................................................................................................................................
.

 Lecția biblică –
ISUS ÎNVIAZĂ UN MORT(Ioan 11)

Ce ai învățat despre Isus săptămâna aceasta?


.............................................................................
.............................................................................

În ce fel ne asemănăm cu Lazăr?


.............................................................................
.............................................................................

Ce a făcut Isus pentru noi?


.............................................................................
.............................................................................

Cu ce este diferită puterea de la Dumnezeu față de puterea de la


oameni?
.............................................................................
.............................................................................

 Verset
IOAN _:25
EU SUNT ÎNVIEREA ȘI _ _ _ _ _ . CINE _ _ _ _ _ ÎN
MINE, CHIAR DACĂ AR FI _ _ _ _ _, VA _ _ _ _.

 Aplicație
14
Gândește-te la o problemă mare pe care o ai tu sau un prieten.
Cum poate puterea învierii Domnului Isus să ajute în această
problemă?

.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Data: .....................................

Lecția 10 - Săptâmana 18
L-am auzit învățând

 Lecția cu obiect – CONECTARE LA CURENT


Ce se întâmplă cu un aparat dacă nu este conectat la electricitate?
......................................................................................................................................
Cum ne conectăm la puterea lu Cristos?
.......................................................................................................................................
15
 Lecția biblică – ÎNVĂȚĂTURA LUI HRISTOS DESPRE
VIȚĂ ȘI MLĂDIȚE (Ioan 5:1-8)
Scrie în spațiile libere de mai jos cuvintele cheie din Ioan 15:1-8
Eu sunt adevărata Viţă şi Tatăl Meu este Vierul.
2
Pe orice* mlădiţă care este în Mine şi n-aduce rod, El o taie, şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţeşte, ca
să aducă şi mai mult rod.
3
Acum voi* sunteţi curaţi din pricina cuvântului pe care vi l-am spus.
4
Rămâneţi* în Mine, şi Eu voi rămâne în voi. După cum mlădiţa nu poate aduce rod de la sine, dacă nu rămâne
în viţă, tot aşa nici voi nu puteţi aduce rod dacă nu rămâneţi în Mine.
5
Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă* , căci,
despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.
6
Dacă nu rămâne cineva în Mine, este aruncat afară, ca mlădiţa neroditoare, şi se usucă, apoi mlădiţele uscate
sunt strânse, aruncate în foc şi ard.
7
Dacă rămâneţi în Mine şi dacă rămân în voi cuvintele Mele, cereţi orice* veţi vrea şi vi se va da.
8
Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta* Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi** veţi fi astfel ucenicii Mei.

 Verset
IOAN _:5
EU SUNT _ _ _ _, VOI SUNTEȚI _ _ _ _ _ _ _ _ _. CINE
_ _ _ _ _ _ ÎN MINE ȘI ÎN CINE _ _ _ _ _ EU ADUCE

16
MULTĂ _ _ _ _ _, CĂCI FĂRĂ MINE _ _ PUTEȚI FACE
_ _ _ _ _.

 Aplicație

Scrie un lucru care te-ar ajuta să rămâi aproape de Isus (VIȚA)


.............................................................................
.............................................................................

Cât de repede și cât de des poți face acel lucru?


.............................................................................
.............................................................................

Ce ai învățat despre Isus săptămâna aceasta?


.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

Data: .....................................

17