Sunteți pe pagina 1din 4

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC “ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU

PROIECT DIDACTIC

DATA: 2.11.2015
CLASA: a VII-a B
Profesor: GAVRILĂ SIMONA
DISCIPLINA: MATEMATICĂ – ALGEBRĂ
SUBIECTUL: Algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural. Aproximări.
OBIECTIVUL CENTRAL AL LECȚIEI: Însușirea și asimilarea cunoștințelor despre algoritmul de
extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural și aproximări.
TIPUL: Lecție de predare – învățare - evaluare.
POZIŢIA LECŢIEI ÎN MODUL: Unitatea de învăţare: MULȚIMEA NUMERELOR REALE.

Competente specifice:
1. Identificarea caracteristicilor numerelor reale și a formelor de scriere a acestora în contexte variate.
2. Caracterizarea mulțimilor de numere și a relațiilor dintre acestea, utilizând limbajul logicii
matematice și teoria mulțimilor.
3. Utilizarea proprietăților operațiilor în efectuarea calculelor cu numere reale.
4. Determinarea regulilor de calcule eficiente în efectuarea operațiilor cu numere reale.

Obiective operaţionale:
Cognitive:
OC1. Elevii să stie să aplice algoritmul de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr natural.
OC2. Elevii să observe relația între puterea cu exponent 2 și rădăcina pătrată a unui număr natural
pătrat perfect.
OC3. Elevii să știe să respecte regulile privind ordinea efectuării operațiilor într-un calcul cu/fără
paranteze.

Afective:
OA1. Elevii să fie atenţi
OA2. Să participe cu interes la lecţie
OA3. Să manifeste curiozitate şi creativitate în rezolvarea sarcinilor propuse

Psiho-motorii:
OP1. Să aşeze corect în bancă
OP2. Să scrie lizibil în caiete şi pe tablă

FORME DE ORGANIZARE
a) a conţinuturilor: modulară, integratoare, interdisciplinară
b) a activităţii: frontală, individuală.

TIPURI DE INTERACŢIUNI : profesor-elev, elev- profesor; elev-elev;


TIPURI, FORME,
STRATEGII
ŞI INSTRUMENTE
DE EVALUARE : formativă , orală, individuală şi în grup, autoevaluarea, interevaluarea în
cadrul grupului
RESURSE:
a) pedagogice (metode şi procedee): conversaţia, explicația, activitatea independentă, lectura
explicativă, activitatea frontală, problematizarea.
b) materiale : fişe de lucru individual, tabla, creta.
specifice disciplinei : Matematică - manual cls. a VII-a, Ed. Paralela 45;
Matematică - manual cls. a VII-a, Ed. Teora.

c) bibliografice:

metodice: Managementul activităţii didactice. Eficienţă şi calitate, autor


Mariana Dragomir;
Consiliere şi orientare- ghidul profesorului, Colecţia Centrului
Educaţia 2000+, autori- Adriana bălan, Domnica Petrovai,
Gabriela Lemeni

d) temporale: 50 minute
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Structura Obie Conţinut şi sarcini de instruire Strategia Modalităţi
lecţiei ctive Activitatea profesorului Activitatea elevilor didactică de evaluare
1 2 3 4 5 6
Se asigură condiţiile optime pentru desfăşurare a lecţiei: Elevii vor avea pe bănci caietele,
I. Moment OA1 se notează absenţii, se verifică dacă există cretă şi culegerea, manualul şi
Conversaţia
organizatoric OA2 burete la tablă şi dacă toţi elevii au pe bancă cele instrumentele de scris.
necesare.
Se reactualizează cunoştinţele dobândite anterior. Elevii raspund la intrebarile
Verific frontal temele scrise făcând, eventual, profesorului
II. observaţii, iar dacă există probleme nefinalizate sau
Verificarea nerezolvate, acestea se rezolvă la tablă sau le sugerez
Aprecieri
cunostintelor OO1 elevilor metoda de rezolvare. Elevii citesc tema cu atenţie, Conversaţia
verbale
din lectiile OO2 corectează unde au greşit sau
anterioare completează.

Anunţă subiectul lecţiei


OA1 In cadrul orei de astazi vom studia lecţia “ Algoritmul
III.Anunţare
OA2 de extragere a rădăcinii pătrate dintr-un număr
a temei şi a
OA3 natural. Aproximări..”
obiectivelor
Comunică elevilor obiectivele stabilite.

Pentru a ilustra metoda extragerii rădăcinii pătrate dintr-


un număr natural pătrat perfect vom calcula . Elevii notează în caiete.
Conversaţia
…..se desparte numarul in grupe de cate
doua cifre de la dreapta
la stanga. Elevii sunt atenți la explicațiile Aprecieri
profesorului. verbale
Explicaţia
….Căutăm numărul cel mai mare al

cărui pătrat este foarte apropiat de 12.

…..Lângă primul rest 3 coborâm grupa a


OC1
IV. doua 96 si dublăm primul cât 3.
Prezentarea OC2
conţinutului Aprecieri
şi dirijarea OC3 ..Vedem de cate ori se cuprinde verbale
învăţării
Problemati-
zarea.

S-ar putea să vă placă și