Sunteți pe pagina 1din 8

4 de Monede 4 of Pentacles (Disks)

Eli Tarot: https://www.elitarotstrickingly.com/blog/the-tarot-of-eli-llc-minor-arcana-thoth-tarot-4-of-disks-power-santa

O situație financiară congestivă, care nu este rea, dar nu evoluează. Deținerea de


active. Interpretarea artistului în sinea sa: super-lux... ... condiție de câștig material
asigurat și putere pământească finalizată, dar nimic altceva în afară de asta.
(Așteaptă).
*
În cartea din mijloc este reprezentată o cetate realizată prin întemeierea celui de-al 4-
lea Sephiroth-Chesed (Mila) în Assiah, lumea Materială. Deții autoritate și vigilență
constantă, un tip de Lege și de ordine menține cele 4 Elemente Alchimice în echilibru.
Focul (Energia), Aerul (mintea), Apa (emoțiile) și Pământul (fizic), toate sunt centrate pe
securitatea materială. Obținerea securității materiale înseamnă deseori „nu îndrăznești
nimic, nu câștigi nimic”, deci fără asumarea vreunui risc, situația cuiva devine o
problemă de stază. Nemișcarea aparentă va fi înlăturată de Sinele Superior („A Tower
Moment” – o prăbușire) pentru a menține lucrurile în mișcare. Deocamdată lucrurile par
sub control și să stai relaxat pe spate bucurându-te de securitatea materială, lucru ce
pare justificat. Aici însă avem și un dar,o moștenire, o succesiune ...
--
Din punct de vedere astrologic avem Soare în Capricorn care asigură lumina și căldura
succesului, dar nimic dincolo de acest moment. Cele 4 Monede sunt reprezentative
pentru Mintea Rațională în controlul total al energiei creative pentru bogăția materială;
se ridică granițele împotriva schimbării și se bucură de iluzia securității. Acum, acest
sentiment de forță binevoitoare este într-adevăr minunat, dar trebuie să investim și în
mișcarea bogăției, astfel încât să devină prosperitate --- așa că este recomandat să fii
flexibil cu averea ta. Cartea 4 de Monede ne amintește că îndiguirea unui râu poate
asigura apă, dar dacă nu lăsăm loc curgerii, înăbușim prosperitatea din jurul nostru
pentru un fals sentiment de securitate. Aceasta devine cu ușurință Avariție, blocaje ale
gândirii și acțiunii care decurg în mod natural din devotamentul excesiv la recompense
materialiste, provocând stagnare. Cu toate acestea, dacă puntea mobilă a unei minți
deschise este deschisă pentru traficul „exterior”, putem face ceva tangibil și putem face
pași concreți spre crearea securității în lumea fizică, care de fapt sporește această
securitate și pentru alții.
--
Deci, rezumând, această carte reprezintă un aspect pozitiv cu o atenționare: e un fel de
„bine pentru tine”, care poate continua să fie bine doar dacă îl extinzi și la „bine pentru
cei din jurul meu”. De aceea,apare în desen prin puntea mobilă în partea de jos și o
poartă deschisă - Această imagine implică că trebuie să permitem schimbări fluide
pentru a rămâne cu adevărat în siguranță în puterea noastră.
--
Cele 4 discuri sau monede (Pentacles în Rider-Waite și puntea tradițională):
*
Este cea mai completă expresie a forțelor lui Chesed. Această carte arată influența lui
Chesed / măsurara în lumea materială, sau Lumea lui Assiah, așa cum este numită
lumea noastră materială în filosofia Cabalei.
--
Cele 4 Monede - rfelctă Puterea,cartea mai este numită și Domnul Puterii Pământești.
Îngerii Decanului sunt Keveqiah și Mendial.
--
Monedele în sine, sunt pătrate, implicând că rotirea sau mișcarea, este opusă acestei
cărți. Cu toate acestea, o altă formă a lui Chesed se află în cartea 13 a Arcanelor
Majore, Moartea stabilității, astfel încât revoluția, schimbarea, să poată continua,
1+3=4, deci numărul de Chesed stă ascuns în Gematrie (numerologie) și are puterea
de transformare.
--
Chesed, Inginerul manifestării, are puterea de a reorganiza creația printr-un proces pe
care îl numim Moarte și Înviere.
Santa Muerte (Sfânta Moarte - 4 de Monede), implică o anumită pasivitate din cauza
stagnării ce ne poate lăsa pradă forțelor supranaturale. Prin urmare, Santa Muerte
smulge o figură dintr-un decor imaginat al unui sat bogat. Totuși, întrucât acesta este
un 4, există un bilanț pozitiv și putem vorbi de economii, precum și de generozitate,
cadouri, câștiguri, ceva primit ca moștenire sau apropierea unui moment favorabil care
se maturizează încet-încet. Din nou, această carte este despre securitatea materială,
ceea ce înseamnă că doar prin împărțirea bogăției noastre ne putem feri de stagnare.
Prin urmare, cheltuirea bogăției creează prosperitate, în timp ce tezaurizarea ei creează
stagnare.
Când cele 4 Monede/Discuri/Pentacule sunt aruncate în timpul unei citiri:
Consultantul deține propria energie personală, potență fizică și vitalitate. Aceste însușiri
reprezintă motorul și motivul schimbării. Poate exista un sentiment de a ne ține strâns
de ceea ce avem, emoțional sau fizic.
Implementarea Puterii, aici Abilitatea de a Muncii, de a creea (adică Puterea) este
neîngrădită și Inginerul (Creatorul) este activ (se manifestă). Consultantul face pași
solizi spre crearea securității materiale în lumea lui fizică. Aici, „nimic nu risc, nu câștig
nimic” este axioma celor 4.
Dacă vă țineți prea strâns de ceea ce aveți și nu vă asumați riscuri de schimbare vafi
mai greu...
--