Sunteți pe pagina 1din 21

06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?

TestId=67797

Mecanic maşini grele cale Nivel de performanţă ţintit: 
Experimentat

ID67797­AAE45F07­D
Testul nr. #67797
1 Culorile de bază folosite la semnalizare, în legătură cu circulaţia trenurilor şi executarea mişcărilor de manevră, sunt
[#813] următoarele:

A) Roşu, galben, verde, albastru, alb­lunar.
B) Roşu, galben, verde, albastru, alb­lunar, alb clipitor, verde clipitor.
C) Roşu, roşu clipitor, galben, galben clipitor, verde, albastru, alb­lunar.
Răspuns: A
2 MARCA DE SIGURANŢĂ reprezintă elementul de semnalizare amplasat între două linii alăturate, care stabileşte limita
[#4390] zonei de staţionare a vehiculelor feroviare pe o linie, fără ca acestea să afecteze gabaritul de liberă trecere pe linia vecină.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
3 În timpul serviciului se interzice personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei să doarmă sau să se aşeze în poziţii
[#2726] favorabile somnului şi să aibă alte preocupări decât cele legate strict de serviciu.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
4 Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002/2001 se aplică pentru:
[#13]
A) Toate liniile ferate din România, inclusiv pentru calea îngustă şi pentru viteze maxime de circulaţie de peste 160km/h;
B) Toate liniile ferate din Uniunea Europeană şi pentru viteze maxime de circulaţie de până la 130km/h;
C) Liniile de cale ferată din România care au ecartament normal – 1435 mm şi pentru viteze maxime de circulaţie de până la
160km/h;
Răspuns: C
5 Regulamentul de exploatare tehnică se aplică numai pentru liniile de cale ferată din România care au ecartamentul normal –
[#3034] 1435 mm – şi pentru viteze maxime de circulaţie de până la 125 km/oră.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
6 În Grupa A sunt incidente:
[#2860]
A) produse în circulaţia trenurilor;
B) produse în legătură cu remorcarea şi frânarea trenurilor;
C) produse în activitatea de manevră;
Răspuns: A
7 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face în timpul serviciului dacă persoana dă semne că a consumat băuturi
[#4426] alcoolice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
8 Constatarea consumului de băuturi alcoolice se face când persoana a comis abateri care au produs accidente sau incidente
[#4428] feroviare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 1/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

9 În ce caz se poate suspenda autorizaţia personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei?
[#28]
A) Pe durata cercetării cauzelor care au stat la baza producerii de accidente sau incidente feroviare, comisia de cercetare
solicitând acest lucru;
B) La întreruperea activităţii pe o perioadă mai mică de 6 luni, conducerea operatorului economic solicitând acest lucru;
C) La cumularea unui număr de 2 zile de absenţe nemotivate, conducerea operatorului economic solicitând acest lucru;
Răspuns: A
10 Aplicarea si respectarea de către toţi operatorii economici care desfăşoară operaţiuni de transport feroviar a actelor
[#468] normative şi a reglementărilor specifice sistemului de transport pe calea ferată realizează siguranţa feroviară.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
11 Care este semnificaţia culorii de bază roşu?
[#70]
A) ordonă oprirea;
B) opreşte fără a depăşi semnalul;
C) ordonă oprirea numai pentru mişcările de manevră şi triere;
Răspuns: A
12 Ce reprezintă viteza redusă?
[#71]
A) viteza maximă admisă pentru trecerea peste schimbătoarele de cale în abatere;
B) viteza maximă admisă peste o restricţie de viteza;
C) viteza maximă prevăzută in livret sau ordin de circulaţie pentru trenul şi porţiunea respectiva de cale ferata;
Răspuns: A
13 "Galben" permite circulaţia trenurilor şi ordonă reducerea vitezei în vederea opririi la semnalul următor sau continuarea
[#74] mersului dacă semnalul următor nu indică oprirea.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
14 Ce semnificaţie are culoarea de bază alb lunar?
[#66]
A) interzice mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor;
B) permite mişcările de manevră sau circulaţia trenurilor, cu viteza prevăzută în reglementările specifice;
C) ordonă oprirea pentru mişcările de manevră;
Răspuns: B
15 Semnalul de ieşire permite sau interzice trecerea unui tren, dintr­o zonă în altă zonă a staţiei
[#3674]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
16 Fiecărui tren pus în circulaţie trebuie să i se atribuie un număr şi anume: în sensul de la Bucureşti, număr fără soţ iar în
[#91] sensul spre Bucureşti, număr cu soţ.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
17 Trenurile de serviciu puse în circulaţie pentru restabilirea circulaţiei trenurilor, vor circula peste orice rang.
[#567]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
18 Capătul X al unei staţii de CF, este considerat:
[#525]
A) Capătul staţiei spre Bucureşti
B) Capătul staţiei dinspre nordul geografic
C) Capătul staţiei opus direcţiei spre Bucureşti
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 2/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

19 Circulaţia trenurilor se efectuează de regulă, pe firul din stânga al căii duble sau multiple.
[#83]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
20 Corelaţi corect "liniile" din coloana din stânga cu definiţiile acestora din coloana din dreapta.
[#2685]
 
Liniile Definiţii
i1) Linie r1) porţiunea de linie cuprinsă între două semnale de intrare din sesnsuri opuse a două staţii vecine.
abătută r2) linie situată în incinta staţiei aflată în prelungirea liniei curente, fără abatere la intrare sau ieşire.
i2) Linie r3) linie de circulaţie care se ramifică prin aparatele de cale din linie directă.
curentă r4) linie înfundată construită în scopul de a opri un tren scăpat sau vagoane fugite pe secţii de circulaţie
i3) Linie cu pante mari.
directă r5) linie pe care se desfăşoară operaţiuni de transport feroviar care nu sunt administrate de Compania
Naţională de Căi Ferate CFR ­ SA.

A) (i1­r2); (i2­r3); (i3­r1)
B) (i1­r3); (i2­r1); (i3­r2)
C) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r3)
Răspuns: B
21 Prin cunoaşterea unei secţii de circulaţie se înţelege observarea şi memorarea particularităţilor liniei curente şi/sau a staţiilor
[#3184] unde îşi desfăşoară activitatea şi a instalaţiilor aferente acestora, precum şi fixarea reperelor necesare remorcării şi frânării
trenului, respectiv efectuării manevrei în condiţiile de siguranţa circulaţiei.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
22 Conducerea locomotivelor care remorcă trenuri, manevrează vehicule feroviare sau se deplasează izolat, se face de către
[#22642] mecanicul de locomotivă sau alt personal autorizat.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
23 Prin prezentarea la serviciu a personalului de locomotivă se înţelege sosirea la locul stabilit pentru luarea în primire a
[#4945] serviciului conform programului de lucru.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
24 Personalul care efectuează stagii de practică în vederea obţinerii unei autorizaţii pentru conducerea locomotivei conform
[#22686] reglementărilor specifice în vigoare, poate conduce locomotiva numai sub supravegherea mecanicului de locomotivă
titular, care nu răspunde in nici un fel de producerea oricăror accidente şi evenimente feroviare de către practicant.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 3/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

25 Corelaţi corespunzător noţiunile:
[#22577]
 
Personalul de locomotivă poate efectua următoarele tipuri de Prestaţia:
prestaţii: r1) remorcarea trenurilor sau manevră.
i1) Mecanicul de locomotivă r2) stagiu de practică.
i2) Mecanicul ajutor r3) deservirea locomotivei.
i3) Şeful de tură r4) pilotarea trenului.
r5) verificarea personalului la prezentarea la
serviciu.

A) (i1­r2) (i2­r3) (i3­r4).
B) (i1­r1) (i2­r3) (i3­r5).
C) (i1­r4) (i2­r1) (i3­r2).
Răspuns: B
26 Personalului de locomotivă îi este interzis să transporte şi/sau să consume în timpul serviciului băuturi alcoolice,
[#5027] medicamente/substanţe care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei inclusiv substanţe stupefiante.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
27 Personalului de locomotivă îi este interzis să înlocuiască în serviciu alţi salariaţi sau să fie înlocuit în serviciu, fără
[#5031] aprobarea prealabilă a personalului competent.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
28 Personalului de locomotivă nu trebuie să aibă o ţinută decentă şi o comportare corespunzătoare,
[#4940]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
29 Personalului de locomotivă îi este interzis să se prezinte la serviciu obosit, sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor
[#5026] stupefiante, a medicamentelor şi/sau substanţelor care pot diminua capacitatea sa de conducere a locomotivei

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
30 Personalului de locomotivă îi este interzis să părăsească vehiculul feroviar motor în timpul serviciului, fără respectarea
[#4931] reglementărilor în vigoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
31 La punerea în serviciu a vehiculului feroviar motor se face verificarea şi însuşirea înscrisurilor obligatorii din documentele
[#5500] aflate în cabina de conducere şi din carnetul de bord.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
32 La punerea în serviciu a locomotivei se face măsurarea tuturor cotelor de la bandajele roţilor.
[#5499]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
33 Se interzice predarea locomotivei personalului de locomotivă care nu este în stare normală de serviciu.
[#22689]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 4/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

34 Mecanicul care pregăteşte locomotiva pentru remizare verifică starea de încărcare a bateriei de acumulatori şi o
[#3200] completează, după caz;

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
35 La revizia intermediară efectuată într­o unitate de tracţiune personalul de locomotivă verifică dacă corpul osiilor montate
[#3297] prezintă crăpătură transversală, longitudinală sau oblică în orice parte a acesteia.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
36 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#61] înainte de îndrumare?

A) Administratorul / gestionarul infrastructurii feroviare
B) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
C) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
Răspuns: B
37 Timpul de conducere efectivă a locomotivei este cumulul de secvenţe din serviciul continuu maxim admis pe locomotivă,
[#22700] în care personalul de locomotivă realizează efectiv actul de conducere a locomotivei sau deservirea acesteia, participă la
desfăşurarea proceselor tehnologice privind efectuarea manevrei feroviare, compunerea sau descompunerea trenului,
efectuarea probelor regulamentare de frână, conducerea şi/sau deservirea locomotivelor de multiplă tracţiune.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
38 În timpul serviciului, personalul de locomotivă răspunde de:
[#22724]
A) Utilizarea corespunzătoare a carnetului de rapoarte.
B) Semnalizarea locomotivei conform regulamentului de semnalizare CFR.
C) Utilizarea corespunzătoare a echipamentului de protecţie.
Răspuns: B
39 Odihna în afara domiciliului este perioada în care personalul de locomotivă se află la dispoziţia angajatorului şi efectuează
[#22697] odihnă în dormitoare special amenajate sau în unităţi de cazare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
40 Personalului de locomotivă îi este interzis să înlocuiască în serviciu alţi salariaţi sau să fie înlocuit în serviciu fără
[#3089] aprobarea prealabilă a personalului competent.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
41 Cum se va proceda în cazul în care este necesară ruperea unui sigiliu al instalaţiilor de pe locomotivă?
[#2646]
A) Se va informa verbal operatorul de circulaţie şi se vor preciza cauzele.
B) Aceasta se va menţiona în carnetul de bord unde se va arăta şi cauza.
C) Este interzisă ruperea unuia sau mai multor sigilii.
Răspuns: B
42 În cazul de accident/incident procesul­verbal de constatare preliminară, declaraţiile luate, precum şi toate celelalte
[#22719] documente în legătură cu producerea accidentului/incidentului se predau investigatorului principal.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
43 Frânarea rapidă se utilizează când:
[#5072]
A) este periclitată siguranţa circulaţiei
B) se garează în mod normal un tren în staţie.
C) la viteze de peste 120 km/h.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 5/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

44 Ce verificări suplimentare de revizie, privind prevenirea producerii de incendii, se fac la staţionări mai mari de 5 minute,
[#5077] după luarea măsurilor de asigurare a trenului şi vehiculului feroviar motor contra pornirii din loc?

A) va executa o revizie exterioară a vehiculului feroviar motor, examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa
circulaţiei cât şi depistări de cablaj ars, miros anormal, începuturi de incendiu.
B) va efectua o revizie exterioară privind starea bateriilor de acumulatori.
C) va efectua o revizie interioară a locomotivei urmărindu­se temperatura din sala maşinilor.
Răspuns: A
45 Identificarea şi ridicarea tuturor probelor materiale, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a procedurii de
[#22736] investigare a accidentelor şi incidentelor, după consultarea organelor de urmărire penală dacă este cazul, se efectuează:

A) Numai de către poliţia TF.
B) Numai de către şeful de depou sau înlocuitorul acestuia.
C) Numai de către comisia de investigare.
Răspuns: C
46 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4793] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) aparate şi circuite de protecţie cu reglaje majorate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; instalaţia de
încărcare a bateriilor de acumulatori nereglată pentru regimul de zi sau noapte, respectiv ieşirii din unitatea de tracţiune.
B) comutator de avarii numai cu două poziţii de funcţionare; cupla portativă numai pentru un post de conducere.
C) aparate şi circuite de protecţie defecte, scoase din funcţie sau scurtcircuitate; bateria de acumulatori descărcată şi instalaţia de
încărcare defectă; instalaţiile sau echipamentele necesare funcţionării în caz de avarii; aparatele speciale de legare la
locomotivele/automotoarele dotate cu cuplă automată.
Răspuns: C
47 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte care interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile
[#4792] de tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de traciune de domiciliu; izolatoare conturnate
sau sparte ale aparatelor care se pot scoate din circuit prin întreruperea circuitului: osii montate restricţionate, de personalul de
specialitate, din punct de vedere al vitezei de circulaţie.
B) oglinzi retrovizoare fără încălzire electrică; defecţiunile la aparatajul electric remediate pentru circulaţia până la unitatea de
tracţiune de domiciliu; cutia locomotivei prezintă deprecieri ale stratului de vopsea.
C) obiectele de inventar şi piesele de rezervă; oglinzile retrovizoare; defecţiuni la echipamentul electric semnalizate/indicate de
instalaţiile respective ale locomotivei, inclusiv punerea la masă a circuitelor de comandă sau de forţă ale locomotivei; izolatoare
conturnate sau sparte ale aparatelor care nu pot fi scoase din circuit prin izolare.
Răspuns: C
48 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3364] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unitate, mecanicul de locomotivă va aviza şeful de tură şi operatorul RC
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
49 Dacă vehiculului feroviar motor se pune în serviciu după remizare într­o staţie care nu este deservită de o unitate de
[#3363] tracţiune, iar la efectuarea operaţiunilor de punere în serviciu se constată piese, instalaţii şi echipamente lipsă sau defecte
care interzic ieşirea acestora din unităţi de tracţiune, mecanicul de locomotivă va aviza IDM din staţie şi conducerea
OTF/OMF
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
50 Care sunt piesele, instalaţiile şi echipamentele lipsă sau defecte ce interzic ieşirea vehiculului feroviar motor din unităţile de
[#4789] tracţiune pentru remorcarea trenurilor şi/sau manevră?

A) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; adaosurile sub arcurile suspensiei locomotivei diferă ca grosime.
B) locomotiva nu are în dotare saboţi de mână necesare menţinerii pe loc; clasa de precizie a aparatelor diferă de la un aparat la
altul; aparatele de protecţie nu sunt sigilate cu sigiliu aparinând unităii de tracţiune.
C) instalaţiile de frână de orice fel cu care este dotată locomotiva; aparatele de măsură şi indicatoare, inclusiv lămpile de
control; instalaţiile şi aparatele de protecţie inclusiv supapele de siguranţă; piese ale suspensiei locomotivei.
Răspuns: C

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 6/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

51 Poziţia 5 a robinetului KD2 este: 
[#5228]

A) Neutră.
B) De frânare rapidă.
C) De frânare ordinară.
Răspuns: B
52 Pe vagoanele de marfă sunt marcate semne şi inscripţii importante ca: lungimea peste tampoane, tara şi greutatea frânată a
[#22772] frânei de mână, lungimea încărcăturii, vagoane unificate şi vagoane particulare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
53 La timoneria de frână cu acţiune simetrică, saboţii:
[#4732]
A) apasă asupra roţilor cu forţe insuficiente sau parţiale.
B) apasă doar asupra roţilor locomotivelor izolate în funcţie de sensul de mers.
C) apasă asupra roţilor din două părţi opuse.
Răspuns: C
54 La timoneria de frână cu acţiune asimetrică, saboţii:
[#4733]
A) apasă asupra roţilor dintr­o singură parte.
B) apasă asupra roţilor cu forţe inegale şi insuficiente.
C) apasă doar uneori asupra roţilor.
Răspuns: A
55 Ce reprezintă forţele de frânare în cazul frânării unui vehicul feroviar?
[#2569]
A) Sunt rezistenţe la înaintare care acţionează asupra transformatorului, în sensul invers mişcării.
B) Sunt forţe rezistente exterioare care acţionează asupra roţilor, în sensul invers deplasării.
C) Sunt forţe interioare care acţionează asupra roţilor, în sensul invers mişcării.
Răspuns: B
56 Fiecare operator de transport nu este obligat să–şi procure foile de parcurs şi să asigure gestionarea acestora.
[#22805]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
57 Pentru acoperirea porţiunilor de linie închisă pentru circulaţie, de pe liniile din incinta staţiilor sunt folosite discuri roşii şi
[#5124] se eclisează macazurile.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 7/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

58 Personalul cu sarcini în manipularea şi completarea foii de parcurs este obligat să efectueze în foaia de parcurs numai
[#22807] înregistrările care îi revin prin reglementările specifice în vigoare, rămânând răspunzător de exactitatea datelor înscrise.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
59 În cabina de conducere se v or înscrie obligatoriu următoarele date tehnice: menţiuni privind scoaterea din funcţie a unor
[#22795] instalaţii sau echipamente de natură să modifice caracteristicile funcţionale (izolări de motoare electrice de tracţiune,
instalaţia de frânare reostatică etc.), schema punctelor de scurgere a apei din instalaţia pneumatică şi de frână.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
60 Deservirea vehiculului feroviar motor constă în:
[#2603]
A) Acţionarea efectivă a comenzilor locomotivei, în vederea pornirii, deplasării şi opririi locomotivei şi, după caz, a remorcării
trenului sau convoiului de vehicule feroviare la care aceasta este legată.
B) Efectuarea tuturor operaţiunilor de exploatare şi supraveghere a funcţionării locomotivei, în timpul remorcării trenurilor,
manevrării vehiculelor feroviare şi deplasării izolate a locomotivei.
C) Efectuarea tuturor operaţiunilor de revizie la instalaţiile de pe locomotivă, din punct de vedere al integrităţii acestora.
Răspuns: B
61 În ce poziţie se manipulează mânerul robinetului mecanicului pentru verificarea etanşeităţii instalaţiei de frână a trenului,
[#4691] după alimenterea acesteia la presiunea de regim?

A) în poziţie neutră;
B) în poziţia de alimentare;
C) în poziţia de alimentare prin şoc;
Răspuns: A
62 În ce categorie se încadrează" lovirea de vehicule rutiere la trecerile la nivel de către vehiculele feroviare aflate în
[#22829] mişcare"?

A) Incident feroviar grupa A.
B) Accident feroviar.
C) Accident feroviar grav.
Răspuns: B
63 Pentru deraieri de vehicule feroviare din compunerea trenurilor în circulaţie nu se efectuează investigare conform
[#22830] reglementărilor din HG 117/ 2010.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
64 Trenurile pot să fie conduse şi deservite de către cel puţin doi agenţi, din care unul este mecanicul; al doilea agent al
[#3329] trenului poate fi: şeful de depou.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 8/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

65 Utilizaţi corespunzător indicaţiile semnalelor acustice în funcţie de felul lor:
[#654]
 
Semnale acustice Folosirea indicaţiilor semnalelor acustice
i1) "Pornire" r1) acest semnal se dă dacă trenul s­a oprit în linie curentă şi periclitează
i2) "Pericol" circulaţia pe linia vecină.
i3) "Agentul de la urma trenului să plece la r2) acest semnal se dă la pornirea trenului, în locul semnalului "atenţie",
acoperirea obstacolului" dacă trenul este frânat de mână sau mixt.
i4) "Slăbeşte frâna" r3) înseamnă trei sunete scurte, repetate, date cu fluierul
r4) se dă cu fluierul locomotivei la fel ca şi semnalul "atenţie"
r5) se dă în cazul în care trebuie micşorată mult viteza trenului
r6) se dă în cazul în care trenul trebuie oprit: ­trei sunete scurte

A) (i1­r4) (i2­r3) (i3­r1) (i4­r2)
B) (i1­r6) (i2­r5) (i3­r3) (i4­r1)
C) (i1­r2) (i2­r1) (i3­r6) (i4­r5)
Răspuns: A
66 Din punct de vedere al felului curentului, aparatele electrice din dotarea vehiculului feroviar motor se împart in aparate
[#4953] electrice pentru curent continuu si aparate electrice pentru curent alternativ?

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
67 Vehiculele feroviare cu motoare termice (locomotive şi automotoare diesel), după tipul de transmisie folosit între motorul
[#22862] termic şi osia motoare pot fi: diesel mecanice, diesel hidraulice, diesel electrice.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
68 Prin tracţiune electrică se înţelege, în general transportul de mărfuri şi persoane cu ajutorul unor vehicule electrice
[#22861] neautomate, vehicule care sunt propulsate de motoare electrice de tracţiune dar care nu au sursă proprie de energie
electrică, alimentarea făcându­se de la o sursă exterioară.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
69 Lipsa de tensiune din dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă determină oprirea trenului prin frânare de urgenţă.
[#22849]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
70 Contactoarele electropneumatice se caracterizează prin faptul ca acţionarea se face pneumatic şi comanda se face hidraulic?
[#4955]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
71 La sosirea în staţie a locomotivei de remorcare a trenului sau când se ataşează la tren locomotiva pentru remorcarea
[#22335] trenului/locomotivele pentru multiplă tracţiune, mecanicul de locomotivă înmânează foaia de parcurs IDM sau unui agent
al staţiei/trenului prevăzut în PTE.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 9/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

72 În imaginea de mai jos, este reprezentat indicatorul pentru: 
[#4820]

A) Haltă de mişcare.
B) Staţie de cale ferată.
C) Haltă comercială.
Răspuns: C
73 Datele consemnate în foaia de parcurs la îndrumarea trenului vor fi certificate prin semnătură de către şeful de unitate.
[#22336]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
74 Punctele de secţionare de pe secţiile cu conducere centralizată a circulaţiei trenurilor sunt deservite de către:
[#2385]
A) Dispecer de circulaţie
B) Operator de circulaţie
C) Agenţi
Răspuns: C
75 Frânarea mixtă în circulaţia trenurilor se foloseşte atunci când:
[#4171]
A) Este necesară oprirea trenului printr­o frânare rapidă
B) Frâna automată s­a defectat, parţial, în parcurs
C) Este necesară reducerea vitezei trenului, concomitent cu frânarea de mână
Răspuns: B
76 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4813]

A) Liber la tunel! Circulaţi cu viteza stabilită! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
B) Pericol la tunel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
C) Pericol la trecerea la nivel! Ia toate măsurile pentru oprire! Ziua şi noaptea ­ o unitate luminoasă de culoare roşie, spre tren
Răspuns: B
77 În ordinul de circulaţie se înscriu “restricţiile de viteză modificate faţă de BAR".
[#4983]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
78 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului în cazul:
[#2469]
A) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 45 km/oră.
B) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mare de 50 km/oră.
C) când pe linia de primire există o restricţie de viteză mai mică de 20 km/oră.
Răspuns: C
79 Ordinul de circulaţie completat se înmânează mecanicului “la expedierea trenului pe linie falsă".
[#4998]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 10/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

80 Ordinul de circulaţie se înmânează mecanicului "când din două staţii se expediază mijloace de intervenţie în sens contrar,
[#3062] pe linie curentă închisă".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
81 Indicatorul permanent de viteză indică:
[#2875]
A) viteza maximă admisă pentru trecerea peste schimbătoarele de cale în abatere, adică 30 km/h sau mai mare.
B) porţiunile de linie pe care vitezele de circulaţie sunt limitate permanent din cauza construcţiei căii, curbelor sau pantelor etc.
C) porţiunile de linie pe care vitezele de circulaţie sunt limitate pe o anumită perioadă de timp din cauza lucrărilor care se
efectuează la linii şi/sau lucrări de artă.
Răspuns: B
82 În imaginea de mai jos, indicatorul dă indicaţia: 
[#4823]

A) Punctul de unde mecanicul trebuie să circule cu viteza înscrisă pe indicator.
B) Punctul de unde trenul poate să circule cu viteza stabilită.
C) Punctul de unde mecanicul trebuie să ia măsuri de reducere a vitezei trenului.
Răspuns: A
83 Indicatorul pentru haltele de mişcare şi staţiile de cale ferată este:
[#2873]
A) un panou dreptunghiular de culoare maro în care este înscris, cu litere de culoare albastră, numele haltei sau staţiei.
B) un panou dreptunghiular de culoare albastră în care este înscris, cu litere de culoare albă, numele haltei sau staţiei.
C) un panou dreptunghiular de culoare portocaliu în care este înscris, cu litere de culoare neagră, numele haltei sau staţiei.
Răspuns: B
84 Cu ce se completează semnalul luminos de intrare pentru un parcurs la o linie înfundată?
[#2555]
A) Cu o unitate luminoasă de culoare alb ­ lunar clipitor spre tren.
B) Cu indicatorul "distanţă până la semnalul următor mai mică de 700 m".
C) Cu indicator luminos de linie.
Răspuns: B
85 Care indicator de declivitate, din imaginile prezentate, indică o rampă?
[#4347]

A)  B)  C) 


Răspuns: A
86 Este interzisă completarea foii de parcurs de către personalul care nu are ştampilă.
[#22367]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
87 Mecanicul nu este obligat să verifice dacă datele înscrise în foaia de parcurs, de agentul de la postul de control, corespund
[#5148] realităţii.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 11/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

88 Mecanicul verifică dacă sunt înregistrate corect cantităţile cu care s­a făcut alimentarea vehiculului feroviar motor.
[#5149]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
89 Demararea vehiculului feroviar motor se face prin manipularea treptată a controlerului / manşei pentru a evita patinarea
[#3356] osiilor motoare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
90 Darea înapoi cu atacarea mărcii de siguranţă de la urma trenului este admisă:
[#22354]
A) Numai cu comunicarea verbală, prin staţia radiotelefon dată mecanicului, în care se va menţiona distanţa pe care poate fi dat
înapoi trenul.
B) La aprecierea mecanicului, cu mare atenţie la semnalele date de agenţi.
C) Numai cu încuviinţarea scrisă a IDM, dată mecanicului prin ordin de circulaţie, în care se va menţiona distanţa pe care poate
fi dat înapoi trenul.
Răspuns: C
91 În circulaţia trenurilor sunt admise următoarele sisteme de frânare:
[#22374]
A) Frânarea cu frâna de cale.
B) Frânarea automată.
C) Frânarea cu saboţi de mână.
Răspuns: B
92 Cum se face menţinerea pe loc a trenurilor de călători care staţionează cel mult 3 minute pe linii cu declivităţi de până la 6
[#4810] mm/m, inclusiv?

A) numai cu frâna directă a vehiculului feroviar motor.
B) cu frâna automată, directă şi de mână a vagoanelor dar numai pe timp de vară.
C) cu frânele de mână ale vagoanelor şi saboţi de mână amplasaţi la roţile vehiculelor din tren dar numai în sezonul rece.
Răspuns: A
93 Verificarea eficacităţii frânei automate a trenului se face după orice fel de probă a frânei.
[#22388]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
94 Verificarea eficacităţii frânei automate se face prin:
[#22377]
A) Reducerea presiunii în conducta generală de aer a trenului până la oprirea completă a acestuia.
B) Reducerea presiunii în conducta generală de aer a trenului cu 0,3 – 0,4 bar, urmărindu­se efectul de frânare.
C) Reducerea presiunii în conducta generală de aer a trenului cu 0,6 – 0,7 bar, urmărindu­se efectul de frânare.
Răspuns: C
95 Cine execută proba frânei la trenurile compuse din convoaie de locomotive care nu sunt în acţiune?
[#4807]
A) cel de al doilea agent de pe locomotiva care remorcă trenul.
B) şeful de tren.
C) Impiegatul de mişcare.
Răspuns: A
96 La ce distanţă de locul de executare a lucrărilor în linie curentă, se amplasează paleta albă cu trei benzi orizontale albastre?
[#3905]
A) la o distanţă de cel puţin 1200 m faţă de limitele locului lucrării.
B) la o distanţă de cel puţin 20 m faţă de limitele locului lucrării.
C) la o distanţă de cel puţin 800 m faţă de limitele locului lucrării.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 12/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

97 Care este indicaţia transmisă conform imaginii de mai jos?
[#4842]

A) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie cu restricţie de viteză.
B) Circulă cu VITEZA STABILITĂ! Restricţia de viteză s­a sfârşit.
C) MICŞOREAZĂ VITEZA! Urmează o porţiune de linie închisă care impune oprirea
Răspuns: C
98 Cum se poate realiza reducerea consumului de combustibili la vehiculele feroviare motoare cu motoare diesel?
[#4673]
A) Funcţionarea continuă a instalaţiei de nisipare la vehiculului feroviar motor pentru a avea un demaraj mai bun în remorcarea
trenurilor.
B) Prin verificarea aparatelor de legare şi stării de uzură a saboţilor.
C) Retragerea din serviciu a vehiculului feroviar motor care nu se încadrează in normele de consum.
Răspuns: C
99 Semnalul luminos cu indicaţia de chemare din figură dă următoarea indicaţie:
[#5337]

A) LIBER cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie, până la semnalul următor!
B) OPREŞTE fără a depăşi semnalul!
C) LIBER cu viteza de cel mult 15 km/h până la semnalul următor!
Răspuns: A
100 Viteza maximă de circulaţie este viteza pe care trenul nu trebuie să o depăşească şi depinde de: felul trenului, tipul frânei şi
[#2738] caracteristicile vehiculului feroviar motor şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor remorcate.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 13/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

101 Semaforul prevestitor cu două indicaţii din figură dă indicaţia: Ziua ­ paleta arată faţa galbenă spre tren Noaptea ­ o unitate
[#4887] luminoasă de culoare galbenă, spre tren

A) LIBER cu viteza stabilită. Semaforul următor este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
B) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea sau este pe liber pe linie abătută, cu viteza redusă.
C) LIBER cu viteza stabilită. ATENŢIE! Semaforul următor ordonă oprirea.
Răspuns: B
102 Care imagine a panoului dreptunghiular montat sub unităţile luminoase ale semnalelor de circulaţie reprezintă: "Indicatorul
[#5649] de linie"?

A)  B) 
C) 
Răspuns: B
103 Care imagine reprezintă reperul semnalelor luminoase de trecere ale blocului de linie automat?
[#5660]

A)  C) 
B) 
Răspuns: B
104 Semaforul de intrare din figură dă indicaţia:
[#5205]

A) LIBER pe linia directă.
B) LIBER în direcţia I.
C) LIBER.
Răspuns: A
http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 14/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

105 Inductoarele de cale de 2000 Hz sunt montate înaintea semnalelor care ordonă reducerea vitezei.
[#3120]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
106 Porţiunea de linie cuprinsă între semnalele de intrare a două staţii consecutive se numeşte:
[#2856]
A) Linie directă
B) Legătură directă
C) Linie curentă
Răspuns: C
107 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că: 
[#4861]

A) Atenţie, semnalul prevestitor este la 1000 m.
B) Atenţie, semnalul prevestitor este la 900 m
C) Atenţie, semnalul prevestitor este la 100 m
Răspuns: C
108 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că:
[#3439]

A) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 100 m.
B) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 900 m.
C) Atenţie, halta comercială sau punctul de oprire în linie curentă este la 1500 m.
Răspuns: B
109 Următoarea baliză avertizoare indică faptul că:
[#4860]

A) Atenţie, semnalul prevestitor este la 200 m.
B) Atenţie, semnalul prevestitor este la 900 m
C) Atenţie, semnalul prevestitor este la 800 m
Răspuns: A
110 Corelarea corespunzătoare privind desfăşurarea circulaţiei după sistemele de circulaţie a trenurilor:
[#2681]
 
Sisteme de circulaţie Desfăşurarea circulaţiei
i1) Circulaţia trenurilor pe baza r1) la intervale de sector de bloc
înţelegerii telefonice r2) la interval de puncte de secţionare pe bază de cale liberă
i2) Circulaţia trenurilor pe bază de bloc r3) la interval de staţie
de linie automat r4) după ordinele date direct de operatorul de la regulatorul de circulaţie
i3) Circulaţia trenurilor pe bază de bloc r5) de la un post de control de la care sunt acţionate prin telecomandă
de linie semiautomat macazurile şi semnalele din staţii şi din linie curentă

A) (i1­r2); (i2­r1); (i3­r3)
B) (i1­r4); (i2­r2); (i3­r1)
C) (i1­r5); (i2­r2); (i3­r4)
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 15/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

111 La ce distanţă faţă de locul de amplasare a paletei de mai jos, începe porţiunea de linie slăbită cu o singură treaptă de viteză
[#4841] pe care urmează să se circule?

A) La 100 m.
B) La 1000 m.
C) La 150 m.
Răspuns: B
112 Porţiunile de linie slăbită din incinta staţiei, care se găsesc între semnalul de intrare şi primul macaz de intrare, precum şi
[#5017] cele aflate pe linia directă a staţiei, cu excepţia staţiilor în formă de paralelogram, se semnalizează ca şi porţiunile slăbite
din linia curentă.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
113 La trecerea trenului, pe lângă paleta pentru semnalizarea locului de executare a lucrărilor, mecanicul este obligat să dea
[#5023] semnalul "PERICOL!" cu fluierul, claxonul sau trompeta vehiculului feroviar.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
114 La semnalizarea unei porţiune de linie închisă din cauza obstacolelor, amplasarea discurilor galbene şi roşii trebuie să fie
[#3899] astfel realizată încât să se asigure vizibilitatea la o distanţă:

A) de cel puţin 200 m.
B) de cel puţin 50 m.
C) de cel mult 1000 m.
Răspuns: A
115 Pentru semnalizarea locurilor de executare a lucrărilor în linia curentă sau pe liniile directe din staţie se amplasează, pe
[#3904] timpul executării lucrărilor:

A) în ambele părţi ale zonei de lucru, câte o paletă albă cu trei benzi albastre în diagonală.
B) în ambele părţi ale zonei de lucru, câte o paletă albă cu trei benzi orizontale albastre.
C) în ambele părţi ale zonei de lucru, câte o paletă roşie cu trei benzi orizontale negre.
Răspuns: B
116 Comunicarea transmisă prin telefon la un număr redus de unităţi CFR atunci când comunicarea respectivă trebuie să fie
[#22258] cunoscută şi executată într­un termen foarte scurt se numeşte:

A) Notă telefonică sau dispoziţie scrisă.
B) Scrisoare oficială.
C) Telegramă de serviciu.
Răspuns: A
117 Ca măsură suplimentară de siguranţă, trenurile (mijloacele de intervenţie, UAM, etc.) care circulă pe linia curentă închisă,
[#22265] vor avea:

A) semnalele de cap şi fine de tren, iluminate.
B) capse de alarmare CFR.
C) staţia de radiotelefon acordată pe frecvenţa de manevră.
Răspuns: B
118 Comunicarea transmisă prin telefon la un număr redus de unităţi CFR atunci când comunicarea respectivă trebuie să fie
[#22267] cunoscută şi executată într­un termen foarte scurt se numeşte "Telegramă de serviciu".

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 16/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

119 Ce măsuri vor lua mecanicii trenurilor aflate în circulaţie, când sunt avizaţi de existenţa unui obstacol neprevăzut, care
[#5066] necesită închiderea liniei curente?

A) vor lua imediat măsuri de reducerea vitezei la cel mult 20 km/h în funcţie de vizibilitate până la oprire trenului în staţie.
B) vor lua imediat toate măsurile de oprire a trenurilor.
C) vor lua imediat măsuri de reducerea vitezei astfel încât să poată opri la observarea oricărui obstacol şi oprirea trenului în
staţie.
Răspuns: B
120 În cazul opririlor neprevăzute în linie curentă, datorită unor nereguli apărute vehiculul feroviar motor, cine face constatarea
[#2617] şi înlăturarea acestor nereguli în situaţia conducerii în echipă completă?

A) personalul de locomotivă nu are voie să intervină, dar va asigura trenul şi va solicita mijloc de ajutor.
B) se face de către echipa mobilă specializată de intervenţie.
C) se face de către mecanicul sau mecanicul ajutor.
Răspuns: C
121 Cu indicaţia de chemare se mai pot dota şi semnalele luminoase de ieşire din staţiile aflate pe secţii de circulaţie pe cale
[#22295] dublă, înzestrate cu bloc de linie automat banalizat.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
122 Pe toată durata întreruperii funcţionării tuturor mijloacelor de comunicaţie, atât pe cale simplă cât şi pe cale dublă,
[#4688] circulaţia trenurilor trebuie să se facă cu oprire în fiecare staţie cu viteza de cel mult:

A) 80 km/h
B) 10 km/h
C) 30 km/h
Răspuns: C
123 La primirea trenului pe o linie înfundată din staţie, viteza de trecere peste macazul aparatului de cale de intrare al liniei de
[#4640] primire nu trebuie să depăşescă viteza de:

A) 15 km/h
B) 40 km/h
C) 50 km/h.
Răspuns: A
124 Cum îşi va semnala prezenţa în postul de conducere, mecanicul la trecere prin faţa biroului de mişcare?
[#22299]
A) prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei atât ziua cât şi noaptea.
B) prin darea unui semnal scurt cu fluierul locomotivei ziua, iar noaptea prin aprinderea luminii în cabina de conducere.
C) prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau sirena locomotivei ziua, iar noaptea prin darea unui semnal scurt cu fluierul sau
sirena locomotivei şi prin aprinderea luminii în cabina de conducere.
Răspuns: A
125 Care este viteza maximă la darea înapoi a trenului oprit în linie curentă, dacă s­a stabilit o înţelegere prealabilă cu
[#22312] impiegatul de mişcare din staţia care a expediat trenul?

A) viteza stabilită prin fişa de mers corespunzătoare pentru porţiunea de linie respectivă.
B) 30 km/h.
C) 20 km/h.
Răspuns: B
126 De regulă, semnalele pentru proba frânei se dau pe partea mecanicului.
[#22458]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 17/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

127 Ce reprezintă semnalul dat de agentul din imagine?
[#22443]

A) Înainte.
B) Opreşte.
C) Înapoi.
Răspuns: B
128 Avizarea accidentelor/incidentelor produse pe calea ferată, în toate cazurile se realizează în două etape: a) înştiinţarea
[#5150] verbală; b) avizarea propriu­zisă.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
129 Ce reprezintă imaginea următoare?
[#22430]

A) Semnalul pornirea trenului dat de impiegatul de mişcare.
B) Semnalele date cu instrumente portative pentru verificarea liniei de primire şi de trecere a trenurilor.
C) Trecerea fără oprire a trenului dată de impiegatul de mişcare, în staţiile fără semnal de ieşire.
Răspuns: C
130 Semnalul "ÎNAINTE" se dă: Ziua ­ se mişcă steguleţul galben în arc de cerc, jos, înaintea corpului şi în acelaşi timp se dau
[#5286] două sunete lungi cu fluierul de mână. Noaptea ­ se mişcă lanterna cu lumină albă în arc de cerc, jos înaintea corpului şi în
acelaşi timp se dau două sunete lungi cu fluierul de mână.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
131 Avizarea accidentelor şi a incidentelor se face numai după ce sau stabilit cauzele producerii acestora.
[#3345]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
132 Stingătoarele cu bioxid de carbon se vor folosi pentru:
[#2559]
A) Echipament electric din sala maşinilor.
B) Bandaje şi echipamente de frână supraîncălzite.
C) Motorină şi ulei.
Răspuns: A

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 18/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

133 Ce se consideră "defecţiuni tehnice"?
[#2560]
A) Arderile controlate care prin intervenţia personalului de locomotivă sau altor formaţii au fost lichidate în faza incipientă,
fără să se producă la locomotive pagube materiale importante şi fără imobilizarea locomotivei în reparaţie mai mare de 48 ore
sau maxim 10 zile, în cazul lipsei unor agregate, piese sau materiale.
B) Arderile de natură electrică (scurtcircuite, arcuri electrice întreţinute, arderi de bobine, flamări, explozii etc.) produse în
instalaţii şi echipamente (transformatoare, motoare de tracţiune, condensatori, reactanţe, blocuri aparate, cutii, borne, cuple de
contact etc.), încălzirea puternică a unor piese în mişcare (rulmenţi, cuzineţi etc.) şi a unor piese în contact cu gazele de
eşapare, în cazul când acestea nu au provocat aprinderea şi arderea echipamentelor şi pieselor vecine.
C) Arderea rapidă şi cu finalitate care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri importante de
bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea metodelor,
procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
Răspuns: B
134 În cazul producerii accidentelor/incidentelor pe calea ferată cine ia măsuri pentru împiedicarea extinderii distrugerilor şi
[#22471] pagubelor, precum şi pentru paza locului în vederea păstrării intacte a indiciilor, a probelor şi a urmelor care pot conduce
la stabilirea cauzelor, până la sosirea comisiei de investigare.
A) Picherul de serviciu de pe secţia respectivă.
B) Şeful de staţie sau înlocuitorul acestuia şi sefii subunităţilor implicate.
C) Şeful de tren.
Răspuns: B
135 Personalul operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de transport pe calea ferată care a luat cunoştinţă de
[#22462] producerea unui accident sau incident în linie curentă este obligat să sesizeze de îndată, prin raport de eveniment pe:

A) conducătorului turei de serviciu de la regulatorul de circulaţie.
B) IDM din cea mai apropiată staţie.
C) şeful celei mai apropiate staţii sau pe înlocuitorul acestuia.
Răspuns: C
136 Se consideră incendiu arderea rapidă care se dezvoltă fără control în timp şi spaţiu, şi care poate provoca distrugeri
[#3077] importante de bunuri materiale, sau poate pune în pericol viaţa oamenilor, pentru a cărei lichidare este necesară utilizarea
metodelor, procedeelor, mijloacelor şi substanţelor de stingere adecvate.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
137 Cum acţionează mecanicul de locomotivă în cazul deservirii simplificate la apariţia fumului sau flăcării la vehiculul
[#2566] feroviar motor în scopul unei intervenţii rapide şi sigure?

A) Avizează IDM şi aşteaptă sosirea mijloacelor de intervenţie.
B) Depistează locul defectului funcţie de degajarea de fum sau flacără şi de semnalizarea protecţiilor, pregăteşte locul de
intervenţie deschizând după caz capace sau trape de vizitare şi acţionează cu stingătoarele şi alte mijloace (apă, nisip) aflate la
dispoziţie pentru lichidarea focarului.
C) Avizează IDM, dă locomotiva defectă şi aşteaptă mijloace de ajutor.
Răspuns: B
138 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la vehiculul feroviar motor, în timpul intervenţiei de stingere a focarului, se folosesc:
[#2567]
A) stingătoarele cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spumă chimică sau praf şi CO2 pentru restul
echipamentului.
B) În toate situaţiile se utilizează stingătoarele cu apă.
C) stingătoarele cu spumă chimică sau praf pentru echipamentul electric, iar cele cu bioxid de carbon şi CO2 pentru restul
echipamentului.
Răspuns: A
139 În cazul apariţiei fumului sau flăcării la locomotivă în timpul interventiei de stingere a focarului se folosesc stingătoarele
[#3405] cu bioxid de carbon pentru echipamentul electric, iar cele cu spumă chimică sau praf şi CO2 pentru restul echipamentului.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 19/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

140 Mecanicul de locomotivă anunţă prin radiotelefon sau alte mijloace de comunicare aflate la dispoziţie prin intermediul
[#22520] IDM, agenţi L, operatori RC, apariţia fumului sau flăcării, comunicând următoarele:

A) tipul de locomotivă.
B) conectează bateriile de acumulatori, prin închiderea întrerupătorului acestuia.
C) ora la care a apărut degajarea de fum sau flacără.
Răspuns: A
141 În cazul în care timp de 60 minute nu se poate depista defectul apărut la vehiculului feroviar motor, mecanicul v­a
[#5193] scurtcircuita protecţiile respective şi continuă mersul până la prima staţie din parcurs.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
142 La revizia efectuată în sala maşinilor în timpul parcursului, mecanicul ajutor va urmări, din punct de vedere al prevenirii
[#5195] incendiilor, ca temperatura uleiului să nu depăşească temperatura maximă de funcţionare.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
143 Cine întocmeşte reglementările speciale cu privire la modul de prezentarea şi de verificare a personalului de locomotivă
[#4612] înainte de îndrumare?

A) Operatorul de circulaţie / dipecerul infrastructurii feroviare
B) Biroul exploatare (T1) din cadrul depoului.
C) OTF/OMF şi administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz.
Răspuns: C
144 În timpul parcursului personalul de locomotivă va urmări modul de realizare a comenzilor de introducere şi scădere a
[#5192] treptelor de creştere sau descreştere a forţei de tracţiune.

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
145 La staţionările cuprinse între 2 minute şi 5 minute după ce mecanicul ajutor sau însoţitorul execută revizia totală în sala
[#3360] maşinilor, va face şi revizie la partea de rulare, examinând cu atenţie atât aspectele legate de siguranţa circulaţiei cât şi
depistarea de fum, de cablaj ars, miros de izolaţie arsă, început de incendiu.
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
146 Construcţiile şi instalaţiile feroviare situate lângă calea ferată pot intra în gabaritul de liberă trecere.
[#5118]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: B (fals)
147 Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat în cazul vehiculului feroviar motor răsturnat, aşezat transversal faţă de linie
[#5120] sau alături de linie închizând gabaritul de liberă trecere

A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
148 Trenul de intervenţie cu macara va fi solicitat în cazul vagoanelor pe boghiuri, deraiate şi necirculabile.
[#22575]
A) Adevărat
B) Fals
Răspuns: A (adevărat)
149 Reperul pentru indicarea începutului blocului de linie automat cu patru indicaţii este format:
[#3868]
A) dintr­o placă dreptunghiulară de culoare albă pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I".
B) dintr­o placă dreptunghiulară de culoare galbenă pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I".
C) dintr­o placă de formă romb de culoare galbenă pe care sunt înscrise cu culoare neagra literele "BLA 4 I".
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 20/21
06.10.2016 training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797

150 Semnalul de avarie la trecerile la nivel, se compune:
[#3857]
A) dintr­un stâlp care are la partea de sus un panou în formă de disc pe care este aşezată o unitate luminoasă.
B) dintr­un stâlp care are la partea de sus un panou în formă de romb pe care este aşezată o unitate luminoasă.
C) dintr­un stâlp care are la partea de sus un panou în formă de romb pe care sunt aşezate două unităţi luminoase.
Răspuns: B

http://training.cenafer.ro/PapersPrintByTest.aspx?TestId=67797 21/21