Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Colegiul Economic „Emanuil Gojdu” Hunedoara

Profilul: Servicii
Domeniul de pregătire de bază: Economic
Calificare profesională: Tehnician în activităţi economice
Modulul: M 3 Contabilitate

Clasa: a-XI-a
Profesor: Saulea Violeta

FIŞĂ DE LUCRU REZOLVATĂ


MODULUL 3: CONTABILITATE

ÎNREGISTRAREA OPERAŢIILOR ECONOMICO-FINANCIARE ÎN CONTABILITATE PRIN UTILIZAREA


ANALIZEI ȘI FORMULELOR CONTABILE SPECIFICE:
CONTABILITATEA STOCURILOR ȘI PRODUCȚIEI ÎN CURS DE EXECUȚIE
Tema: Mărfuri la prețul cu amănuntul

Fluxuri de înregistrări contabile

La o societate comercială care ţine evidenţa mărfurilor la preţul cu amănuntul, soldul iniţial de marfă este de
14.880 lei (10.000 preţul din factură, 2.000 lei adaos comercial, 2.880 lei TVA neexigibilă). În cursul perioadei, se
achiziţionează marfă în valoare de 20.000 lei, TVA 19%. Agentul economic practică un adaos comercial de 30 %. În
cursul lunii se vând în numerar, mărfuri în valoare de 17.280 lei inclusiv TVA. Se descarcă marfa din gestiune.

- Achiziţie marfă:
% = 401 24.800
371 20.000
4427 4.800

- Încărcarea gestiunii de mărfuri (Adaos comercial şi TVA neexigibilă):


Adaos comercial = 30% x 20.000 lei = 6.000 lei (contul 378);
TVA neexigibilă = 19% x (20.000 lei + 6.000 lei) = 4.940 lei – TVA a mărfurilor aflate la raft
Prețul cu amănuntul = Costul de achiziție + Adaos comercial + TVA neexigibilă

371 = % 10.940
378 6.000
4428 4.940

- Vânzarea mărfii cu încasare în numerar:


TVA colectată = 17.280 lei x 18/119 = 2758,99 …aproximativ 2.759 lei
5311 = % 17.280
707 14.521
4427 2.759

- Scoaterea din gestiune a mărfurilor vândute:


Pentru aflarea adaosului commercial aferent mărfurilor vândute, se calculează coeficientul K:
K = (SiC378 + RC378)/(SiD371 – SiC4428 + RD371- RC4428) = (2.000 + 6.000)/(14.880 - 2880 + 30.940 – 4940) =
0,2105
K x RC 707 = 0,2105 x 14.521 lei = 3.056,67 lei (RD 378)
Știind că valoarea mărfurilor vândute la prețul cu amănuntul este17.280 lei, că adaosul comercial aferent mărfurilor
vândute este 3.056,67 lei (calculat mai sus) și că TVA neexigibilă din prețul mărfurilor vândute este chiar TVA
colectată în valoare de 2.759 lei, înseamnă că valoarea costului mărfurilor vândute (contul 607) se calculează astfel:
17.280 lei - 3.056,67 lei - 2.759 lei =11.464,33 lei
% = 371 17.280
607 11.464,33
378 3.056,67
4428 2.759