Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIUL ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Calea Moţilor nr. 3, 400001, Cluj-Napoca, tel: +40 264 596 030; interior 3010, 3014
www.primariaclujnapoca.ro | www.clujbusiness.ro | www.visitclujnapoca.ro
mail: asociatiideproprietari@primariaclujnapoca.ro

Nr. 520742/305/20.05.2022

Către
Doamna Doina Graur
graur_ana_maria@yahoo.com

Stimată doamnă,
Confirmăm primirea Adresei dumneavoastră, înregistrate la Primăria municipiului Cluj-
Napoca sub nr. 520742/305, în data de 18.05.2022, prin care ne semnalați existența unor
nereguli în activitatea de conducere și administrare de la nivelul Asociației de proprietari
Observatorului nr. 3, bloc OS2. În acest sens, vă informăm că, pentru soluționarea problemelor
semnalate, am solicitat reprezentanților asociației de proprietari să ne transmită documentele
necesare verificării a ceea ce ați semnalat, în baza prevederilor legale,1 având termen de trimitere
data de 31 mai 2022.
În urma verificării, vă vom trimite un exemplar al notei de constatare, care va cuprinde
toate concluziile, solicitările, recomandările și măsurile noastre.
Vă dorim sănătate și numai bine.

PRIMAR, SECRETAR GENERAL, ŞEF SERVICIU,


Emil BOC Jr. Aurora ROŞCA Dr. Dumitru BOBINĂ
Dumitru Digitally signed by

OLAH Digitally signed


by OLAH EMESE ROSCA Semnat digital de
ROSCA AURORA-
Dumitru Bobina

Bobina 10:48:19 +03'00'


Date: 2022.05.25

EMESE Date: 2022.05.25


13:31:36 +03'00'
AURORA-
ARIANA
ARIANA
Data: 2022.05.25
11:30:28 +03'00'

Întocmit,
Ec. Oana Pintea, insp. de specialitate
1ex.
PINTEA Semnat digital de PINTEA
OANA-ALINA

OANA-ALINA Data: 2022.05.20 12:54:45


+03'00'

1 Art. 10 alin. 1, 2 și 4 din Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea
condominiilor, cu modificările și completările ulterioare ulterioare.