Sunteți pe pagina 1din 2

Colegiul Economic “Costin C.

Kiriţescu”
Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti
Tel.: 031.401.68.30, E-mail secretariat.kiritescu@gmail.com

REVISTA ELECTRONICĂ ANUALĂ


„CONFLUENŢE DIDACTICE ÎNTRE TRADIŢIE ŞI
MODERNITATE”
ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680

Este o revistă electronică anuală (apare în luna iunie al fiecărui an), structurată pe două
componente:
- articole şi studii de specialitate (discipline de studiu/arii curriculare);
- articole şi studii în domeniul educaţional.

Vă invităm să colaboraţi cu noi la realizarea numărului 4 al revistei prin trimiterea de:


-articole şi studii de specialitate şi în domeniul educaţional, proiecte didactice, studii de caz,
analize SWOT, planuri de îmbunătăţire a activităţii didactice, modele de subiecte pentru
examene, teste şi interpretări de teste, referate, descriptori de performanţă în evaluarea elevilor
etc., până în data de 15.06.2022,pe adresa de e-mail: revistaconfluentedidactice@gmail.com.
Înscrierea se va face prin accesarea linkului: Link înscriere:

CONDIŢII DE TEHNOREDACTARE:

-Format WORD
-Foaie de lucru A4, FORMAT PORTRAIT (INCLUSIV TABELELE)
-2-3 pagini
-Caractere româneşti OBLIGATORIU
-Times New Roman – corp de literă 12
-Spaţiere la 1,15
-Margini egale de 2 cm
-Titlul: corp de literă 14, Bold, centrat, majuscule
-Bibliografia la sfârşit: nume, prenume autor; titlul cărţii – italic, fără ghilimele; editura, localitatea, anul
apariţiei.

VĂ RUGĂM SĂ RESPECTAŢI CONDIŢIILE DE TEHNOREDACTARE, INCLUSIV


BIBLIOGRAFIA, ŞI SĂ REALIZAŢI, ÎNAINTE DE A TRIMITE MATERIALELE,
CORECTURA NECESARĂ. MATERIALELE NECORECTATE, CARE NU RESPECTĂ
CERINȚELE, NU AU DIACRITICE NU VOR FI PUBLICATE!

NU EXISTĂ TAXĂ DE PUBLICARE!

Autorii îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate.


1
Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu”
Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti
Tel.: 031.401.68.30, E-mail secretariat.kiritescu@gmail.com

SECŢIUNI :
• Educaţie creativă.Proiecte de succes, studii de caz în domeniul educaţiei creative.
• Trasee transcurriculare în conceperea unei educaţii armonioase
• Confluenţe didactice între tradiţie şi modernitate
• Abordări teoretice spre o educaţie holistică
• Alternative educaționale
• Învățământul online
• Parteneriate pentru educație. Schimb de bune practici
• Educație pentru elevii capabili de performanță. Centre de excelență
• Dezvoltarea profesională. Creșterea motivației pentru cariera didactică
• Instruire asistată de calculator, noi tehnologii, medii on-line de învățare..

Echipa de proiect vă dorește succes!

S-ar putea să vă placă și