Sunteți pe pagina 1din 5

Tema 3 Evidentierea operatiunilor cu implicatii asupra

conturilor de cheltuieli, venituri precum si a rezultatului.


1. Se dau în consum materii prime în valoare de 3.000 lei.
301. Materii prime A – C 3.000
601. Cheltuieli cu materiile prime A + D 3.000
A=P
A-X+X=P
D=C
601. Cheltuieli cu materiile prime = 301. Materii prime 3.000

2. Se obţin produse finite 500 bucăţi, la un cost de producţie de 1.000 lei / buc.
711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse P + C 500.000
345. Produse finite A + D 500.000

A=P
A+X=P+X
D=C
345. Produse finite = 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 500.000

3. Se vând produse finite clienţilor – 250 bucăţi cu un preţ de vânzare de 1.200 lei / buc.
, TVA 19%
4111. Clienţi A + D 357.000
7015. Venituri din vânzarea produselor finite P + C 300.000
4427. TVA colectată P + C 57.000
A=P
A+X = P+X
D=C
4111. Clienţi = % 357.000
7015. Venituri din vânzarea produselor finite 300.000
4427. TVA colectată 57.000

SCADERE DIN GESTIUNE :


711 VENITURI STOC P – D 250.000 250 * 1.000
345 PRODUSE FINITE A -C 250.000
A=P
A-X=P-X
D=C
711 = 345 250.000

4. Societatea realizează din producţie proprie un utilaj, la un cost de producţie de


50.000 lei.
722. Venituri din producţia de imobilizări corporale P + C = 50.000
2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) A + D = 50.000
A=P
A+X=P+X+D=C
2131. Utilaje = 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale 50.000

5. Societatea primeşte prin contul de la bancă un credit pe termen lung în valoare de


10.000.000 lei, cu termen de rambursare de 10 ani şi o rată a dobânzii de 10% pe an.
A. PRIMIREA CREDITULUI
1621. Credite bancare pe termen lung P + C 10.000.000
5121 Cont banca A + D 10.000.000
A=P
A+X=P+X
D=C
5121 Cont banca = 1621. Credite bancare pe termen lung 10.000.000

B.IREGISTRAREA DOBANZII:
1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung P + C 83.333 ,33
666. Cheltuieli privind dobânzile A + D 83.333 ,33
DOBANDA = 10.000.000*10%/12 = 83.333 ,33

A=P
A+X=P+X
D=C
666. Cheltuieli privind dobânzile = 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen
lung 83.333 ,33

C.PLATA DOBANZII :
5121. Cont banca A - C 83.333 ,33
1682. Dobanda P - D 83.333 ,33
A=P
A-X=P-X
D=C
1682. Dobanda =5121. Cont banca 83.333 ,33

6. Societatea înregistrează obligaţia de plată lunară a dobânzii pentru un credit pe


termen scurt în sumă de 50.000 lei, cu o dobândă anuală de 24 % pe an.
5191. Credite bancare pe termen scurt P + C 50.000
5121. Cont banca A + D 50.000
A=P
A+X=P+X
D=C
5121. Cont banca = 5191. Credite bancare pe termen scurt 50.000

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt P + C 1.000


666. Cheltuieli privind dobânzile A + D 1.000
DOBANDA= 50.000*24%/12 = 1.000
A=P
A+X=P+X
D=C
666. Cheltuieli privind dobânzile = 5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen
scurt 1.000

7. Societatea cumpără un utilaj în valoare de 1.000.000 lei, TVA 19%, pe care îl achită
din contul de disponibil de la bancă.
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI P + C 1.190.000
2131 UTILAJE A+ D 1.000.000
4426 TVAd A + D 190.000

A=P
A+X=P+X
% = 404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 1.190.000
2131 UTILAJE 1.000.000
4426 TVAd 190.000

404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI P – D 1.190.000


5121 CONT BANCA A – C 1.190.000
A=P
A-X=P-X
D=C
404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI = 5121 CONT BANCA 1.190.000

8. Societatea ridică de la bancă suma de 10.000 lei, pe care o depune în casieria unităţii în
vederea efectuării unor plăţi.
Se cere:
- analiza contabilă;
- ecuaţia ;
- formula contabilă;
- teuri pentru conturile utilizate în operaţiunile contabile în vederea determinării soldurilor
finale.
INCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI:
121 PROFIT SAU PIERDE A + D 87.333,33
601. Cheltuieli cu materiile prime A-D 3.000
666. Cheltuieli privind dobânzile A-C 84.333,33
A=P
A-X+X=P
D=C
121 PROFIT SAU PIERDE = % 87.333,33
601. Cheltuieli cu materiile prime 3.000
666. Cheltuieli privind dobânzile 84.333,33

D 601. Cheltuieli cu materiile prime C


3.000 3.000
RD = 3.000 RC = 3.000
TSD = 3.000 TSC = 3.000
SFD = 0

D 666. Cheltuieli privind dobânzile C


83.333,33
1.000 84.333,33
RD = 84.333,33 RC = 84.333,33
TSD = 84.333,33 TSC = 84.333,33
SFD = 0

Inchiderea conturilor de venituri :

121 profit sau pierdere P + C 350.000


7015. Venituri din vânzarea produselor finite P - D 300.000
722. Venituri din producţia de imobilizări corporale P - D 50.000
A=P
A=P-X+X
D=C
% = 121 profit sau pierdere 350.000
7015. Venituri din vânzarea produselor finite 300.000
722. Venituri din producţia de imobilizări corporale 50.000

D 121 profit sau pierdere C


87.333,33 350.000
RD = 87.333,33 RC = 350.000
TSD = 87.333,33 TSC = 350.000
SFC = 262.666,67

UNITATEA INREGISTREAZA PROFIT, VENITURILE SUNT MAI MARI DECAT CHELTUIELILE.