Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATIA "DOMINOU"

Sediu: Craiova, str. Ludovic Mrazec, nr.6, Bl. M 31, Sc 1, Ap 19


IBAN: RO72 BTRLRONCRT 0445133301
Banca Transilvania, Suc. Craiova
CUI: 17002960/2004
Tel.: +040753083123, Fax: +040251510232
E-mail : asociatiadominou@yahoo.com
Web : www.asociatiadominou.ro â

„MANAGEMENTUL COMUNICĂRII
ÎN MEDIUL ȘCOLAR”
Program de formare continuă,
aprobat prin O.M.EN.nr. 3161 din 13.02.2019
80 ore, 20 credite profesionale transferabile

Modulul 1.
COMPETENȚE PROCESUL DE COMUNICARE - 25 ore
GENERALE Modulul 2.
Competenţe de comunicare şi COMUNICAREA ȘI MANAGEMENTUL
CLASEI DE ELEVI - 25 ore
relaţionare
Competențe metodologice Modulul 3
Competenţe psihosociale MANAGEMENTUL CONFLICTULUI - 26 ore
Evaluare finală: 4 ore

Taxa: 300 lei


Înscrierile se pot face on-line pe adresa: asociatia_dominou@yahoo.com

Persoană de contact: Panait Gabriela: 0744613337; Ani Draghici tel: 0744636776

Cursul se organizează on-line