Sunteți pe pagina 1din 10

EPIDEMIOLOGIE

ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

ANUL II

DR. LETIȚIA DUCEAC

Medic primar
epidemiologie
Doctor în științe
medicale
SPITALUL CLINIC DE
URGENȚĂ PROF. DR
NICOLAE OBLU IAŞI
1
CURS 1
TERMINOLOGIE - explicaţia termenilor
de specialitate
• Termenul de epidemiologie
are origine greacă :
• Epi = deasupra, peste
• + demos = popor, populaţie
• + logos = ştiinţă
• deci, epidemiologia este
ştiinţa care studiază
procese la nivel
populaţional.
2
Definiţii
1
ştiinţa medicală care se ocupă cu
studiul distribuţiei determinanţilor
stărilor sau evenimentelor legate
de sănătate în anumite populaţii
cu aplicarea rezultatelor acestui
studiu în controlul problemelor de
sănătate (după J. Last, 1988).

3
Definiţii
2
epidemiologia bolilor
transmisibile studiază legile
apariţei, existenţei şi
răspândirii bolilor infecţioase
în populaţie şi pe această bază
se stabileşte măsurile necesare
prevenirii, combaterii şi
controlului până la eradicarea
acestor boli.
4
Definiţii
3este ştiinţa care se ocupă cu
studiul răspândirii bolilor şi
stărilor biologice în
colectivităţile umane, a cauzelor
şi condiţiilor care le determină,
în vederea elaborării măsurilor
de combatere, prevenire şi
eradicare precum şi
promovarea sanogenezei
(promovarea sănătăţii).
5
ŞTIINŢĂ PREVENTIVĂ
 Epidemiologia se confruntă nu numai
cu boala, infirmitatea, decesul ci şi
starea de sănătate şi mijloacele de
ameliorare ale acesteia.
 Epidemiologia prin mijloacele şi
scopurile sale se evidenţiază ca ştiinţă
fundamentală în medicina preventivă
şi cea clinică.
 Unitatea de studiu în epidemiologie
este populaţia, fie ca termen geografic
fie ca grup de bolnavi, pacienţi
spitalizaţi, etc. 6
Sănătatea publică

reprezintă ansamblul cunoştinţelor,


deprinderilor si atitudinilor populaţiei
orientate către menţinerea si
îmbunătăţirea sănătăţii si vizează grupul
sau grupurile de persoane, precum si
rolul factorilor sociali, economici, de
mediu, care influenţează starea de
sănătate.

7
Sănătatea publică
1. Ştiinţa şi arta prevenirii bolilor ,
promovării sănătăţii şi prelungirea vieţii
prin efortul organizat al întregii societăţi.

2. Asistenţa de sănătate publică cuprinde


anasamblul unor măsuri fundamentale
care se adresează determinanţilor stării de
sănătate, protejării sănătăţii populaţiei şi
tratării bolilor cu impact de sănătate
publică.

8
FACTORII CARE INFLUENŢEAZĂ
STAREA DE SĂNĂTATEA A UNEI
POPULAŢII

9
FACTORII care inflenţează starea de sănătate
a unei populaţii:

• Comportamentul populaţiei (atitudini,


obiceiuri, stilul de viaţă) şi
influenţează în - 40 %

• factorii biologici, ereditari, demografici,


familiali, personali - 30%

• mediul de viaţă – factori ambientali (fizici,


chimici, socio-culturali, educaţionali)
influenţează în - 20 %

• serviciile de sănătate (preventive,


curative, recuperatorii) - 10 %
10

S-ar putea să vă placă și