Sunteți pe pagina 1din 97

COLOANA VERTEBRALĂ

=este o lungă coloană mediană și posterioară, numită și rachis, formată prin suprapunerea
celor 33-34 de piese osoase, vertebrele (Vertebrae). Urmărite de sus în jos, vertebrele
răspund: gâtului, toracelui, regiunii lombare și pelvisului. Vertebrele poartă diferite denumiri
împrumutate de la regiunile respective:

1. Vertebrele cervicale răspund gâtului. Ele sunt în număr de 7 și se notează de la C1 la


C7; împreună formează coloana cervicală.

2. Vertebrele toracice răspund toracelui; ele sunt în număr de 12 (se notează de la T1


la T12) formând împreună coloana toracică.

3. Vertebrele lombare răspund regiunii lombare (peretele posterior al abdomenului);


ele sunt în număr de 5 (se notează de la L1 la L5) şi împreună formează coloana lom-
bară.

Vertebrele coloanei cervicale, toracice şi lombare sunt oase mobile şi independente;


ele se mai numesc din această cauză vertebre adevărate.

4. Vertebrele sacrate în număr de 5 (se notează de la Si la S5) -şi vertebrele


coccigiene – în număr de 45 (se notează de la Co la Co5) răspund pelvisului. Ele se
sudează dând naştere la două oase: sacrul, respectiv coccigele. Fiind oase sudate în-
tre ele se mai numesc vertebre false.

VERTEBRELE ADEVĂRATE

Sub această denumire se grupează - cum s-a mai menționat - vertebrele cervicale,
toracice şi lombare, vertebre ce şi-au păstrat independența și mobilitatea. La aceste
vertebre se studiază: 1 - caracterele generale; 2 - caracterele regionale; 3 - carac-
terele speciale ale unora dintre ele.

Vertebrele adevărate sunt constituite după un tip comun; toate au, prin urmare, an-
umite caractere generale. Vertebrele prezintă însă și modificări regionale, din cauza

1
raporturilor anatomice diferite, cât și a diferențelor func- ţionale. Aceste modificări
formeaă caracterele regionale ale vertebrelor. Unele vertebre prezintă particularități
anatomice care le deosebesc, chiar şi în cadrul regiunii din care fac parte. Aceste par-
ticularități formează carac terele speciale ale vertebrelor

CARACTERELE GENERALE ALE VERTEBRELOR ADEVĂRATE

O vertebră adevărată este constituită din două părți una anterioară, având forma
unui cilindru plin, numita corpul vertebrei; alta posterioară, cu o formă mai
complicată, numită arcul vertebrei. Acesta din urmă este format două lame verte-
brale doi pediculi ai arcului vertebral. Corpul și arcul delimitează gaura vertebrală.

Corpul vertebrei[Corpus vertebrae (vertebrale)] este porțiunea ei cea mai volumi-


noasă. El prezintă două fețe și o circumferință. Fețele numite intervertebrale (Facies
intervertebralis), una superioară, alta inferioară, sunt destinate articulării cu verte-
brele invecinate. Constituite în acelaşi mod, fețele prezintă o porțiune centrală ciu-
ruită de numeroase găurele, şi o bandă periferică de țesut compact, uşor
proeminentă, care înconjoară zona precedentă. Este un rest al cartilajului epifizar
embrionar al vertebrei și se numeşte apofiza inelară (Apophysis anularis). Circumfer-
ința are o porțiune anterioară, ce se întinde între cei doi pediculi ai arcului vertebral
şi o porțiune posterioară, care priveşte spre gaura vertebrei formând astfel peretele
anterior al acesteia.

În decursul primilor ani de viață corpul vertebrei este legat cu cele două lame verte-
brale prin câte o sincondroză numită joncțiunea neurocentrală

Arcul vertebrei (vertebrale)]. Formează peretele posterior al găurii vertebrale Arcul


vertebral este alcătuit din mai multe elemente: - două lame vertebrale ce se întind
de la pediculi la procesul spinos Fiecare lamă prezintă: fața anterioară - ce priveşte
spre gaura vertebrei; fața posterioară acoperită de muşchi; doua margini: -- una su-
perioară, alta inferioară; o extremitate medială - ce se uneşte cu cea de partea
opusă; o extremitate laterală - ce se întinde până la masivul osos format de pedicul

- procesul transvers şi procesele articulare;

- procesul spinos (Processus spinosus) se prelungeste înapoi, pornind de la locul de


unire al celor două lame vertebrale. Procesul spinos are o bază, un vârf, două fete
laterale, o margine superioară și alta inferioară;

2
- procesele transverse (Processus transversus). Sunt două proeminențe: una dreaptă
şi alta stângă, ce pleacă de pe părțile laterale ale arcului vertebral. Prezintă o bază,
un vârf, o față anterioară și alta posterioară, o margine superioară și alta inferioară;

procesele articulare [Processus articularis (Zygapophysis)], în număr de patru, sunt


două superioare (Processus articularis superior) și două inferioare (Processus articu-
laris inferior). Procesele superioare ale unei vertebre se articulează cu procesele ar-
ticulare inferioare ale vertebrei supraiacente.

Pediculii arcului vertebral (Pediculus arcus vertebrae) sunt două punţi care unesc ex-
tremitatea fiecărui arc vertebral cu corpul vertebrei. Pediculii au câte o margine infe-
rioară – mai scobità și alta superioară - mai puțin scobită inferior şi Incisura verte-
bralis superior); prin suprapunerea a două vertebre, între aceste margini scobite se
delimitează gaura intervertebrală (Foramen intervertebrale).

Gaura vertebrală (Foramen vertebrale) este formată - înainte - de corpul vertebrei,


înapoi - de arcul vertebral, iar pe laturi - de către pediculii vertebrali.

Din suprapunerea tuturor găurilor vertebrale ia naștere canalul vertebral

CARACTERELE REGIONALE ALE VERTEBRELOR

VERTEBRELE CERVICALE (CI-C VII)

1. Corpul vertebrelor este mic și mult alungit transversal. Caracterul principal - pen-
tru vertebrele III-VII - este dat de prezenta a două mici proeminente sau creste situ-
ate pe marginile laterale ale fetelor articulare superioare și orientate în direcție an-
tero-posterioară. Se numesc uncusurile corpurilor vertebrale (Uncus corporis) sau
procesele unciforme. Pe fetele articulare inferioare ale corpurilor vertebrale se găs-
esc două mici şanţuri, tot cu direcție antero posterioară; ele răspund uncusurilor ver-
tebrelor subiacente şi vor forma articulațiile unco-vertebrale.

2. Procesul spinos este scurt şi are vârful bifid.

3
3. Procesele transverse au câteva caractere diferențiale: a) baza lor este străbătută
de gaura transversară (Foramen transversarium) prin care trec artera şi vena
vertebrale; b) vârful este împărțit într-un tubercul anterior (Tuberculum anterius)
care este un rudiment de coastă şi într-un tubercul posterior (Tuberculum posteri-
orus) ce reprezintă procesul transvers propriu-zis: c) pe fața superioară a procesului
transvers se găseşte şanțul nervului spinal (Sulcus nervi spinalis).

4. Procesele articulare sunt orientate într-un plan aproape orizontal

VERTEBRELE TORACICE (TI- T XII)

(Vertebrae thoracicae)

1. Corpul vertebrei este uşor alungit antero-posterior; prezintă două fosete supe-
rioare (Fovea costalis superior) şi două fosete inferioare (Fovea costalis inferior) câte
una de fiecare parte a corpului vertebrei. Pe coloana vertebrală în totalitate, foseta
superioară a unei vertebre delimitează cu cea inferioară a vertebrei supraiacente un
unghi diedru în care pătrunde capul coastei.

2. Procesul spinos este prismatic triunghiular, el descinde oblic înapoi și în jos.


3. . Procesele transverse prezintă pe fața lor anterioară foseta costală a procesului
transvers (Fovea costalis processus transversi) care se articulează cu tuberculul
coastei corespunzătoare.

4. Procesele articulare sunt verticale şi dispuse în plan frontal.

VERTEBRELE LOMBARE (LI-L V)

(VERTEBRAE LUMBALES)

4
1. CORPUL VERTEBREI ARE DIMENSIUNI MARI, DIAMETRUL TRANSVERSAL DEPĂŞIND
PE CEL ANTERO-POSTERIOR.

2. PROCESUL SPINOS ESTE DREPTUNGHIULAR ŞI BINE DEZVOLTAT; ARE O DIRECTIE


ORIZONTALĂ, FIIND ORIENTAT DINAINTE ÎNAPOI.

3. PROCESELE COSTALE (PROCESSUS COSTALIS) SUNT RESTURI DE COASTĂ. ELE


SUNT MARI ŞI TURTITE DINAINTE ÎNAPOI; POT FI CONFUNDATE CU PROCESELE
TRANSVERSE. ADEVĂRATELE PROCESE TRANSVERSE SUNT DE FAPT MICI
PROEMINENȚE SITUATE PE FAȚA POSTERIOARĂ A PROCESELOR COSTALE, LÂNGĂ
RĂDĂCINA ACESTORA DIN URMĂ ȘI POARTĂ DENUMIREA DE PROCESE ACCESORII
(PROCESSUS ACCESSORIUS).

5. PROCESELE ARTICULARE AU O DIRECȚIE VERTICALĂ ŞI SUNT DISPUSE ÎN PLAN


SAGITAL. FEȚIŞOARELE ARTICULARE ALE PROCESELOR SUPERIOARE PRIVESC
MEDIAL ȘI SE PREZINTĂ CA SEGMENTE DE CILINDRU GOL, ÎN TIMP CE FEȚIȘOARELE
ARTICULARE ALE PROCESELOR INFERIOARE PRIVESC LATERAL ȘI SE PREZINTĂ CA
SEGMENTE DE CILINDRU PLIN.

CARACTERELE SPECIALE ALE UNOR VERTEBRE

ATLASUL (ATLAS) ESTE VERTEBRA CERVICALĂ ÎNTÂIA. NU ARE CORP VERTEBRAL. ESTE
FORMAT DIN DOUĂ MASE LATERALE, UNITE PRINTR-UN ARC ANTERIOR ȘI UN ARC
POSTERIOR; ELEMENTELE MENȚIONATE CIRCUMSCRIU GAURA VERTEBRALĂ. DE PE
MASELE LATERALE ALE ATLASULUI PLEACĂ PROCESELE TRANSVERSE.

1. MASELE LATERALE (MASSA LATERALIS ATLANTIS) PREZINTĂ: A) CAVITATEA


ARTICULARĂ SUPERIOARĂ (FACIES ARTICULARIS SUPERIOR) PENTRU ARTICULAȚIA CU
CONDILUL OCCIPITALULUI: B) FAȚA ARTICULARĂ INFERIOARĂ (FACIES ARTICULARIS
INFERIOR) PENTRU ARTICULAȚIA CU PROCESUL ARTICULAR SUPERIOR AL AXISULUI: C)
FAȚA MEDIALĂ PE CARE SE INSERĂ LIGAMENTUL TRANSVERS AL ATLASULUI. ACEST
LIGAMENT ÎMPARTE GAURA VERTEBRALĂ A ATLASULUI ÎNTR-UN SEGMENT ANTERIOR,
ÎN CARE PĂTRUNDE DINTELE AXISULUI ȘI ÎNTR-UN SEGMENT POSTERIOR, ADEVĂRATA
GAURĂ VERTEBRALĂ, UNDE ESTE SITUATĂ MĂDUVA SPINĂRII CU ÎNVELIŞURILE EI; D)
FAȚA LATERALĂ, DE UNDE PLEACĂ PROCESUL TRANSVERS, ACESTA DIN URMĂ
PREZINTĂ CARACTERELE PROCESELOR TRANSVERSE ALE CELORLALTE VERTEBRE
CERVICALE.

5
2. ARCUL ANTERIOR (ARCUS ANTERIOR ATLANTIS) PREZINTĂ PE FAȚA SA ANTERIOARĂ
TUBERCULUL ANTERIOR (TUBERCULUM ANTERIUS), IAR PE FAȚA SA POSTERIOARĂ O
FEȚIȘOARĂ ARTICULARĂ (FOVEA DENTIS) DESTINATĂ ARTICULAȚIEI CU DINTELE
AXISULUI.

3. ARCUL POSTERIOR (ARCUS POSTERIOR ATLANTIS) PREZINTĂ PE FAȚA SA


POSTERIOARĂ TUBERCULUL POSTERIOR (TUBERCULUM POSTERIUS) IAR PE FAȚA LUI
SUPERIOARĂ ŞANȚUL ARTEREI VERTEBRALE (SULCUS ARTERIAE VERTEBRALIS) PRIN
CARE TRECE ARTERA OMONIMĂ.

AXISUL ESTE VERTEBRA CERVICALĂ A DOUA. MODIFICAREA LA ACEASTĂ VERTEBRĂ


PRIVEŞTE NUMAI CORPUL; PE FAȚA SUPERIOARĂ A CORPULUI SE GĂSEȘTE O
PROEMINENȚĂ VERTICALĂ, NUMITĂ DINTE (DENS AXIS). DINTELE PREZINTĂ O FAŢĂ
ARTICULARĂ ANTERIOARĂ (FACIES ARTICULARIS ANTERIOR) DESTINATĂ FEȚIȘOAREI
DE PE ARCUL ANTERIOR AL ATLASULUI, ŞI O FAȚĂ ARTICULARĂ POSTERIOARĂ (FACIES
ARTICULARIS POSTERIOR) CARE VINE ÎN CONTACT CU LIGAMENTUL TRANSVERSAL AL
ATLASULUI. VÂRFUL DINTELUI (APEX DENTIS) DĂ INSERȚIE LIGAMENTULUI SĂU
APICAL, CE LEAGĂ DINTELE CU MARGINEA ANTERIOARĂ A GAURII OCCIPITALE MARI ÎN
ARTICULAȚIA ATLANTO-AXOIDIANĂ MEDIANA

A ŞASEA VERTEBRĂ CERVICALĂ. TUBERCULU ANTERIOR AL PROCESULUI TRANSVERS


ESTE MAI PROEMINENT ESTE CUNOSCUT SUB NUMELE DE TUBERCULUL CHASSAIGNAC
SAU TUBERCULUL CAROTIDIAN (TUBERCULUM CAROTICUM). TUBERCULUL

CAROTIDIAN SE POATE PALPA, FIIND UN REPER IMPORTANT.

PRIN COMPRIMAREA PUTERNICĂ A ARTEREI CAROTIDE COMUNE PE ACEST TUBERCUL,


SE POATE REALIZA HEMOSTAZA PROVIZORIE A ARTEREI.

VERTEBRA PROEMINENTĂ (VERTEBRA PROMINENS).

ESTE VERTEBRA CERVICALĂ A ŞAPTEA. ESTE CARACTERIZATĂ PRIN LUNGIMEA


PROCESULUI SPINOS, CARE POATE FI PALPAT CU UŞURINŢĂ SUB PIELE, FIIND ASTFEL UN
REPER IMPORTANT ÎN ANATOMIA TOPOGRAFICĂ ŞI ÎN MEDICINĂ.

A UNSPREZECEA VERTEBRĂ TORACICĂ este caracterizată printr-o singură scobitură de pe


corp, destinată capului costal.

6
A DOUĂSPREZECEA VERTEBRĂ TORACICĂ este caracterizată printr-o singură scobitură de pe
corp,

destinată capului costal corespunzător precum şi prin absența fețișoarei costale de pe


procesul transvers, deoarece coasta a douăsprezecea nu se articulează cu procesul transvers
al acestei vertebre.

VERTEBRELE FALSE

Vertebrele false sunt in numär de nouă sau zece, ele se sudează formând două oase: sacrul
și coccigele.

SACRUL

Este un os median şi nepereche, situat în continuarea coloanei lombare, deasupra coccigelui


şi înfipt ca o pană între cele două oase iliace. Pe scheletul articulat este oblic îndreptat de
sus în jos și dinainte înapoi, astfel că baza lui formează cu ultima vertebră lombară un unghi
numit promontoriu (Promontorium) de o mare importanţă obstetricală şi antropologică.

Privit pe un os izolat se vede că sacrul are extremitatea superioară mai voluminoasă decât
cea inferioară, având forma unei piramide; în plus el este recurbat înainte. Este format prin
sudarea a cinci vertebre sacrate (Vertebrae sacrales I-VT).

Orientare. Se aşează înainte - fața concavă, iar în sus - baza osului.

Putem descrie osul sacru: o față pelviană sau anterioară,o față dorsală, două fețe laterale, o
bază și un vârf. FaTa pelviană este concavă. Această față privește înainte şi în jos, spre pelvis.

Pe linia mediană a feței pelviene se află o coloană osoasă ce provine din sudarea celor cinci
corpuri vertebrale componente.

Fața pelviană prezintă patru linii transverse (Lineae transversae) care indică locurile de
sudură ale celor cinci vertebre sacrate. La extremitatea fiecărei linii transverse există câte o
gaură sacrată anterioară [Foramina sacralia anteriora (pelvica)] prin care trec ramurile
anterioare ale nervilor spinali sacrați. Pe coloanele osoase dintre găurile sacrate anterioare
se inseră muşchiul piriform.

Fata dorsală este convexă. Această față priveşte înapoi şi în sus.

7
Pe linia mediană prezintă creasta sacrată mediană (Crista sacralis mediana) rezultată din
unirea proceselor spinoase ale vertebrelor sacrate. Sub creasta sacrată mediană se găseşte
un orificiu în formă de V răsturnat; este orificiul canalului sacrat sau hiatul sacrat (Hiatus
sacralis) delimitat de două mici creste numite coarnele sacrate (Cornu sacrale). Lateral de
creasta sacrată mediană se găseşte de fiecare parte câte o creastă sacrată intermediară
(Crista sacralis intermedia) care rezultă din sudarea proceselor articulare ale vertebrelor
sacrate. Lateral de ele există o serie de patru găuri sacrate posterioare (Foramina sacralia
posteriora) pe unde trec ramurile posterioare ale nervilor sacrați. Lateral de găurile
precedente se găseşte creasta sacrată laterală (Crista sacralis lateralis) care rezultă din
sudarea proceselor transverse ale vertebrelor sacrate.

Fetele laterale, în număr de două, prezintă: a) fața auriculară (Facies auricularis) care ser-
veşte la articularea cu osul coxal și b) o suprafață rugoasă situată inapoia precedentei,
numită tuberozitatea sacrată (Tuberositas sacralis) pe care se inseră puternicele ligamente
sacro-iliace,

Menționăm că în Nomenclatura Anatomică termenul de față laterală a sacrului, termen


utilizat de noi, nu există. În nomenclatura anatomică apare termenul de Pars lateralis, care
include atât fața laterală descrisă de noi, cât și acele porțiuni ale fețelor pelvină și dorsală
care sunt situate lateral de găurile sacrate.

Partea laterală rezultă din fuzionarea proceselor transverse, a rudimentelor costale şi a


diferitelor liga mente anexate acestora și osificate.

Baza prezintă: a) o suprafață ovalară mediană, care este fața superioară a corpului primei
vertebre sacrate; b) înapoia acestei suprafete se găseşte orificiul superior al canalului sacrat;
c) lateral de suprafața ovalară se găsește o altă suprafață, triunghiulară, numită aripioara
sacrului (Ala sacralis); d) două procese articulare (Processus articularis superior) destinate
articulației cu procesele articulare inferioare ale ultimei vertebre lombare.

Vârful prezintă o fețișoară eliptică, ce se articulează cu coccigele.

Canalul sacrat(Canalis sacralis) străbate osul sacru, continuând canalul vertebral. Canalul
sacrat este triunghiular în partea superioară şi turtit antero posterior in partea inferioară.
Lateral, de fiecare parte a canalului sacrat, pleacă patru conducte transversale; ele poartă
numele de găuri intervertebrale (Foramina intervertebralia). Conductele au valoarea
găurilor intervertebrale dintre vertebrele adevărate. Fiecare conduct este separat de cele
învecinate (supra- și subiacente) prin câte o punte osoasă, cu direcție antero-posterioară.
reprezentând pediculii vertebrali. Conductele sacrate se bifurcă dând o ramură anterioară
care se deschide la nivelu găurilor sacrate anterioare, și o ramură posterioară care se
deschide prin gaura sacrată posterioară.

8
Osul sacru al adultului prezintă, în general, diferente sexuale (evidente): la bărbat este mai
lung, mai îngust şi mai curbat anterior decât la femeie.

COCCIGELE (Os coccygis, Coccyx)

Este format prin sudarea a patru vertebre coccigiene (Vertebrae coccigeae l-In.

Este omologul scheletului cozii de la mamifere. Se află situat în continuarea sacrului şi este
format din unire celor patru sau cinci vertebre coccigiene atrofiate. Este un os median și
nepereche, prezentând de studiat două fețe, o bază, un vârf și două margini.

Orientare. Se pune în sus - baza, iar înainte fata concava

Fetele. Fața anterioară sau pelviană este concavă iar cea dorsală, convexă. Cele două fețe
prezintă trei sau patru linii transversale, rezultate din sudarea vertebrelor coccigiene

Baza. Are o fețișoară eliptică pentru articularea cu vârful sacrului. Inapoia fețișoarei pleacă
în sus două procese, numite coarnele coccigelui care sunt resturi ale proceselor articulare
superioare; ele se articulează cu coarnele sacrate, contribuind astfel la delimitarea hiatului
sacrat. Hiatul sacrat se poate palpa; aceasta are importanță practică pentru anesteziile ce se
execută la acest nivel

VârfuI. Se termină printr-un mic tubercul.

Marginile. Sunt oblice, convergând către varf

[10:51, 13.01.2021] LARISA: COLOANA VERTEBRALĂ ÎN ÎNTREGIME

Dimensiuni. In medie, lungimea coloanei vertebrale este de 73 cm la bărbat şi 63 cm la


femeie, reprezentând astfel aproximativ 40% din lungimea totală a corpului.

Lățimea maximă a coloanei vertebrale este la baza sacrului, unde măsoară 11 cm. De aici
merge descrescând atât în jos, cât şi în sus.

Diametrul sagital maxim este la nivelul ultimelor vertebre lombare, unde atinge 7 cm, apoi
descreşte atât în sus ,cât și în jos.

9
Curburi. Coloana vertebrală nu este rectilinie. Prezintă două feluri de curburi: în plan sagital
și în plan frontal

1. Curburile în plan sagital. Sunt orientate fie cu convexitatea înainte, când se numesc
lordoze, fie cu convexitatea înapoi, când se numesc cifoze. La coloana vertebrală aceste
curburi sunt în număr de patru: a) curbura cervicală cu convexitatea înainte; b) curbura
toracică - cu convexitatea înapoi; c) curbura lombară cu convexitatea înainte; d) curbura
sacro-coccigiană cu convexitatea înapoi.

În timpul vieții intrauterine coloana vertebrală prezintă o singură curbură cu convexitatea


înapoi. La nou-născut, coloana vertebrală prezintă un unghi lombosacrat, ce separă cifoza
cervicotoracică de cea sacrococcigiană. Lordoza cervicală apare în lunile 3-5; este rezultatul
ridicării capului de către sugar. Lordoza lombară apare în jurul vârstei de 2 ani şi se
datorează stațiunii verticale și locomoției.

DUPĂ CUM SE OBSERVĂ, CURBURILE SAGITALE SUNT DOBÂNDITE ÎN CURSUL VIEȚII


POSTNATALE.

2. CURBURILE ÎN PLAN FRONTAL. SUNT MAI PUȚIN PRONUNȚATE CA CELE ÎN PLAN SAGITAL.
IN MOD OBIŞNUIT ÎNTÂLNIM: A) CURBURA CERVICALĂ CU CONVEXITATEA LA STÂNGA; B)
CURBURA TORACICĂ CU CONVEXITATEA LA DREAPTA; C) CURBURA LOMBARĂ - CU
CONVEXITATEA LA STÂNGA.

CURBURA TORACICĂ ESTE PRIMARĂ, FIIND DETERMINATĂ DE TRACȚIUNEA MUŞCHILOR MAI


DEZVOLTAȚI LA MEMBRUL SUPERIOR DREPT; CELELALTE DOUĂ CURBURI SUNT
COMPENSATORII, AVÂND SCOPUL DE A RESTABILI ECHILIBRUL CORPORAL. LA ,STÂNGACI",
CURBURILE IN PLAN FRONTAL SUNT ÎNDREPTATE IN SENS INVERS.

CONFORMAȚIA EXTERIOARĂ. COLOANA VERTEBRALĂ, CONSIDERATĂ ÎN TOTALITATEA EI,


PREZINTĂ O FAȚĂ ANTERIOARĂ, O FAȚĂ POSTERIOARĂ ŞI DOUĂ FEȚE LATERALE.

1. Fata anterioară este formată de o coloană cilindrică, rezultată din suprapunerea


corpurilor vertebrelor.

2. Fața posterioară prezintă pe linia mediană procesele spinoase, care formează împreună
creasta spinală. Procesele spinoase se pot explora cu multă uşurinţă, mai ales în timpul

10
flectării trunchiului. La limita dintre coloana cervicală şi cea toracică se vizualizează foarte
net procesul spions al vertebrei C7 (vertebra proeminentă); pornind de la acest proces
spinos, se poate numerota fiecare vertebră. În continuarea proceselor spinoase se
explorează creasta sacrată mediană, iar în plica interfesieră se pot palpa coarnele sacrate,
coarnele coccigelui şi hiatul sacrat.

De fiecare parte a crestei spinale se găsesc șanțuri profunde, numite şanţuri vertebrale; ele
adăposteso muşchi ce acționează asupra coloanei vertebrale.

3. Fetele laterale prezintă: vârful proceselor transverse, pediculii vertebrali, găurile


intervertebrale și porțiunile laterale ale corpilor vertebrali.

Vârful procesului transvers al atlasului poate fi palpat imediat sub procesul mastoidian.

Canalul vertebral (Canalis vertebralis) este format prin suprapunerea găurilor vertebrale.
Canalul vertebral se continuă în sus cu cavitatea neurocraniului, iar în jos se deschide prin
hiatul sacrat. Canalul vertebral urmăreşte toate inflexiunile coloanei vertebrale.

Diametrele canalului vertebral variază; ele sunt mai mari în regiunea cervicală și lombară, în
raport cu mobilitatea mai mare a coloanei vertebrale în aceste regiuni. În regiunea toracică,
unde mobilitatea coloanei vertebrale este mai redusă, diametrele canalului vertebral sunt
mai mici.

IMPORTANȚA FUNCȚIONALĂ A COLOANEI VERTEBRALE

Coloana vertebrală caracterizează vertebrele şi îndeplinește trei roluri majore: 1. Protecția


măduvei. În canalul vertebral se găseşte măduva spinării învelită în meninge. Este evident
rolul protector al coloanei vertebrale, formată anterior de către puternicele corpuri
vertebrale, iar posterior de arcurile vertebrale suprapuse. În unele cazuri, fracturile coloanei
vertebrale pot interesa măduva sau meningele. 2. Rolul static. În stațiunea verticală coloana
vertebrală reprezintă un ax solid ce susține capul, trunchiul și membrele superioare; ea
transmite apoi greutatea la pelvis și la membrele inferioare. Marea dezvoltare a vertebrelor
lombare se explică astfel prin greutatea pe care trebuie să o susțină.

11
Curburile sagitale ale coloanei vertebrale au ca rezultat mărirea rezistenței. Acest fapt este
exprimat de formula C2 + 1, în care C reprezintă numărul curburilor. Coloana vertebrală la
om are indicele 17 (42 + 1 17) față de o eventuală coloană cu o singură curbură, când
indicele ar fi numai 2 (12 + 1 =2).

Coloana vertebrală poate prezenta și curburi patologice, ca urmare a exagerării curburilor


normale. Cifoza patologică se caracterizează prin accentuarea convexității posterioare.
Lordoza patologică se caracterizează prin accentuarea convexității anterioare. Scolioza este
exagerarea curburilor în plan frontal.

Curburile patologice ale coloanei vertebrale pot fi ereditare sau dobândite. Dezvoltarea şi
funcţionarea unor viscere pot fi influentate în sens negativ de către curburile patologice ale
coloanei vertebrale.

3. Rolul biomecanic. Coloana vertebrală este antrenată în mişcări numeroase şi ample;


grație acestora, corpul are o mare mobilitate.

OASELE TORACELUI :-STERN

-COASTELE

- TORACELE IN INTREGIME

STERNUL

(Sternum)

Sternul este un os median şi nepereche, situat în partea anterioară a toracelui. Este un os


lung și turtit, compus din trei piese: una superioară, numită manubiru (Manubrium sterni)
una mijlocie, numită corp (Corpus sterni) iar alta inferioară, numită proces xifoidian
(Processus xiphoideus). Cele trei piese ale sternului sunt

unite prin două sincondroze: cea manubriosternală şi cea

Xifosternală. Acestea vor fi descrise la articulațiile toracelui (pag. 106).

12
Sternul are o direcție oblică de sus în jos şi dinapoi

înainte. Această oblicitate este mai accentuată la bărbați

decât de femei.

Sternul prezintă de studiat: o faţă anterioară şi alta

poserioară, două margini laterale, o bază şi un vârf.

Orientare. Se pune înainte, fața convexă şi în sus - baza.

F a ț a anterioară este convexă. La unirea

manubriului cu corpul se formează pe această față o

proeminență numită unghiul sternal sau unghiul Louis

(Angulus sterni) ce se poate palpa sub piele. Unghiul

sternal serveşte la reperarea coastei a doua; aceasta se

articulează cu sternul (prin intermediul cartilajului costal)

la nivelul unghiului Louis. Plecând de la unghiul Louis

şi de la coasta a II-a, se pot numerota (palpa) toate

coastele, precum şi spaţiile intercostale.

Mai jos, fața anterioară a sternului prezintă 3-4 linii

transversale care provin din unirea unor piese osoase

numite sternebre.

Fa ta posterioară este concavă; prezintă

aceleaşi linii transversale ca şi faţa anterioară.

Marginile laterale, în număr de două,

prezintă câte şapte scobituri costale (Incisurae costales)

în care pătrund capetele primelor şapte cartilaje costale.

B a za prezintă pe linia mediană scobitura jugulară

(Incisura jugularis), evidențiabilă sub piele. Scobitura

jugulară este situată la limita dintre gât şi torace. Pe

13
laturile scobiturii jugulare se găseşte câte o scobitură

claviculară (Incisura clavicularis) care serveşte pentru

articularea sternului cu clavicula.

Vârfu 1, format de procesul xifoidian, este cartila-

ginos. Deseori este bifurcat sau perforat. Procesul xifoi-

dian se osifică la bătrâni.

Sternul are structura oaselor late, adică este format

din două lame de os compact, între care se găseşte os

spongios. Spongioasa sternului conţine măduvă osoasă

roşie – şi la adult - care se poate extrage uşor prin puncție

sternală, în scop diagnostic.

Oasele suprasternale (Ossa suprasternalia) sunt mici

piese osoase inconstante ovalare, situate pe marginea superioară a sternului, lateral de


incizura jugulară, în

ligamentele articulațiilor sterno-claviculare. Se consideră

că sunt omoloagele episternului unor vertebrate.

Sternul este situat superficial, așa că se poate palpa în

întregime cu multă uşurinţă. Deşi este situat superficial,

fracturile lui sunt rare, deoarece traumatismele regiunii

sunt atenuate prin elasticitatea toracelui.

COASTELE

Coastele sunt arcuri ce se desprind de pe coloana

vertebrală şi se îndreaptă către stern. Coastele se numerotează

de sus în jos: coasta I, a II-a etc. (Costae I-XII).

Coastele sunt împărțite, după raportul lor cu sternul,

în două grupe: coaste adevărate şi coaste false.

14
COASTELE ADEVĂRATE (Costae verae) ajung

până la stern şi sunt reprezentate de primele şapte perechi

(fig. 34). Se notează I-VII.

COASTELE FALSE (Costae spuriae) nu ajung până

la stern şi sunt reprezentate de ultimele cinci perechi

(VIII-XII). Dintre coastele false se disting perechile a

VIII-a, a IX-a şi a X-a care, deşi nu ajung la stern, se

articulează totuşi prin extremitatea lor anterioară cu unul

din cartilajele costale situate deasupra. Al doilea grup,

format de perechile a XI-a şi a XII-a au extremitatea

anterioară nearticulată cu sternul. Se numesc coaste

plutitoare sau flotante (Costae fluitantes).

Coasta a VIII-a ajunge uneori până la stern devenind

astfel coastă adevărată. Uneori (în până la 70% din cazuri)

coasta a X-a poate fi coastă plutitoare.

Fiecare coastă este formată din două părți: 1) coasta

osoasă şi 2) cartilajul costal.

1. COASTA OSOASĂ (Os costale). Coastele sunt

oase lungi şi arcuate. Lungimea lor creşte de sus în jos,

de pe coasta I până la coasta a VII-a, apoi descreşte până

la coasta a XII-a.

Coastele descriu o curbă cu concavitatea medială.

După ce se desprind de pe coloana toracică, se îndreaptă

lateral şi înapoi, paralel cu procesul transvers al vertebrei

corespunzătoare; puțin lateral de vârful acestui proces

15
ele cotesc brusc îndreptându-se înainte şi formând un

unghi obtuz cu deschidere antero-medială numit unghiul

costal posterior (Angulus costae). De la acest unghi,

coastele se îndreaptă înainte, medial şi în jos, iar înainte

de a ajunge la cartilajul costal îşi schimbă din nou traiectul

(unghiul costal anterior) și se îndreaptă medial.

În realitate, coastele osoase prezintă trei curburi:

curbura de-a lungul fețelor, curbura de-a lungul marginilor

şi curbura de-a lungul axului (fig. 32).

Orientare. Se aşază lateral – fața convexă, inapoi -

extremitatea prevăzută cu o feţişoară articulară, iar în jos

marginea prevăzută cu un şant.

Din punct de vedere descriptiv, la o coastă osoasă se

studiază: corpul şi cele două extremități

1.Corpu 1(Corpus costae) prezintă o față laterală

convexă, o față medială concavă, o margine superioară

şi o margine inferioară. Marginea inferioară este

prevăzută cu șanțul costal (Sulcus costae) prin care trece

mănunchiul vasculo-nervos intercostal.

2. Extremitate a anterioară este scobită.

În scobitura acestei extremităţi pătrunde cartilajul costal.

3. E xtremitate a posterioară

prezintă trei elemente anatomice: capul, colul şi tuberculul.

- Capul (Caput costae). Capul coastelor II-X (uneori

şi XI) prezintă o față articulară (Facies articularis capitis

16
costae) care este împărțită printr-o creastă (Crista capitis

costae) în două fețișoare. Acestea formează un unghi

diedru care se articulează cu fosetele costale de pe corpul

a două vertebre toracice alăturate;

Gâtul sau colul (Collum costae) este o porțiune îngustată

dintre cap şi tubercul; marginea lui superioară prezintă o

creastă ascuțită (Crista colli costae)

Tuberculul (Tuberculum costae) este o proeminență

situat dorsal, care marchează limita dintre colul şi corpul

coastei. Pe el se găseşte o feţişoară articulară (Facies

articularis tuberculi costae) care se articulează cu foseta

costală a procesul transvers al vertebrei corespunzătoare.

CARACTERELE SPECIALE ALE UNOR COASTE

Prima coastă (Costa prima) este deosebită de celelalte;

se caracterizează prin scurtimea şi prin direcția ei

orizontală, astfel că prezintă o față superioară, una

inferioară, o margine medială şi una laterală.

Marginea medială delimitează orificiul superior al

toracelui şi intră în raport cu domul pleural.

Pe fata superioară a primei coaste se găseşte tuberculul

de inserţie pentru muşchiul scalen anterior (Tuberculum

musculi scaleni anterioris). Acest tubercul separă şanţul

venei subclaviculare (Sulcus venae subclaviae) situat

înainte, de şanţul arterei subclaviculare (Sulcus arteriae

subclaviae) situat înapoia lui.

17
Coasta a doua (Costa secunda) are o direcţie oblică,

făcând tranziția dintre prima coastă şi următoarele. Pe

fața ei supero-laterală se găseşte o impresiune rugoasă

pentru inserţia muşchiului dințat anterior (Tuberositas

musculi serrati anterioris).

Coasta a XI-a şi a XII-a se deosebesc de celelalte coaste

prin absența tuberculului de pe extremitatea lor posterioară.

Tuberculul lipseşte, deoarece aceste coaste nu se articulează

cu procesul transvers al vertebrelor Tui și T12

2. CARTILAJUL COSTAL (Cartilago costalis) este

situat în continuarea coastei osoase. Primele şapte perechi

de cartilaje aparțin coastelor adevărate şi unesc aceste

coaste cu sternul. Următoarele trei perechi de cartilaje

continuă coastele false şi se unesc succesiv cu cartilajul

supraiacent, iar ultimele două perechi de cartilaje continuă

coastele flotante şi se pierd în musculatura peretelui

abdominal.

TORACELE ÎN ÎNTREGIME

[Compages thoracis (Skeleton thoraciens)

Toracele osos sau cutia toracică are forma unui trunchi de con modificat. Dimensiunile și
forma lui variază după

18
vârstă, sex, constituție, ocupație și anumite stări patologice. Cutia toracică (Compages
thoracis) cuprinde o cavitate interioară (Cavitas thoracis) care găzduieşte organe
importante: inima, plămânii, vasele mari și nervi importanti

La copii, coastele sunt puțin oblice și, ca urmare, diametrul transversal al toracelui este mic.
La adulți, pe măsură ce se dezvoltă plămânii, creşte diametrul trans versal. La bătrâni,
toracele devine rotund și rigid, din cauza osificării cartilajelor costale.

Toracele la femei este mai scurt și are diametrul transversal mai mic decât la bărbați.

La tipul astenic, toracele osos este lung și îngust, iar la tipul hipersten, scurt şi larg.

Cifoza şi scolioza patologică pot modifica forma toracelui. In scolioză, cele două jumătăți ale
toracelui nu sunt simetrice. În cifoză, toracele osos este turtit transversal și alungit în plan
sagital.

Coastele se pot fractura când traumatismul depăşeşte limita lor de elasticitate şi de


rezistență. Uneori, fracturile se pot complica cu leziuni ale organelor toracice.

Intre două coaste vecine se delimitează câte un spațiu intercostal (Spatium intercostale).
Acest spațiu este închis de muşchii intercostali şi este străbătut de vasele şi nervii
intercostali.

Toracele osos prezintă o suprafață exterioară, o supra față interioară, un orificiu superior
sau vârful şi un orificiu inferior sau baza.

SUPRAFAȚA EXTERIOARĂ sau EXOTORACELE este divizată în patru fete:

1. Fața anterioară este delimitată de două linii oblice ce trec prin unghiurile anterioare ale
coastelor. Pe ea găsim: sternul, articulațiile sternocondrale, cartilajele costale, articulațiile
condrocostale, extremitatea ante rioară a coastelor şi a spațiilor intercostale.

2. Fața posterioară este delimitată tot de două linii oblice ce trec prin unghiurile costale
posterioare. Pe ea găsim procesele spinoase ale vertebrelor toracice, şan- turile vertebrale,
procesele transverse, articulațiile costo vorare extremitatea posterioară a coastelor şi a
SPATIILOR INTERCOSTALE

3. Fetele laterale, foarte convexe, sunt alcătuite din corpul coastelor şi de spațiile
intercostale. Pe viu, spațiile intercostale sunt completate cu muşchii intercostali externi și
interni.

19
Suprafața exterioară a toracelui osos, dă inserții unor muşchi puternici: pectoralul mare,
pectoralul mic, dințatul anterior, dreptul abdominal, oblicul extern, oblicul intern etc.

SUPRAFAȚA INTERIOARĂ sau ENDOTORACELE este divizată tot în patru fețe. Fața anterioară
şi fețele laterale prezintă aceleaşi elemente constitutive ca şi cele ale suprafeței exterioare.
Fața posterioară este însă caracteristică: prezintă proeminența corpurilor vertebrelor
toracice; de o parte și de alta se găseşte câte un şant pulmonar (Sulcus pulmonalis) în care
pătrund porțiunile vertebrale ale plămânilor.

VÂRFUL sau ORIFICIUL SUPERIOR (Apertura thoracis superior) are o formă ovală şi este
situat într-un plan oblic dinapoi înainte şi de sus în jos. Prin el trec organele de la gât la
torace și invers, din torace la gât (traheea, esofagul, vase sangvine, nervi).

Orificiul superior este constituit astfel: înainte de scobitura jugulară a sternului, înapoi - de
corpul vertebrei T1, iar lateral de marginea medială a primei coaste.

BAZA sau ORIFICIUL INFERIOR (Apertura thora inferior) are diametre mari. Este format
astfel: inainte de procesul xifoidian, înapoi de corpul vertebrei T12 lateral - de coasta a XII-a,
de vârful coastei a XI-a d

cartilajul coastelor, X, IX, VIII şi VII. Cartilajele coastelor X, IX, VIII şi VII se unesc formează
arcul costal (Arcus costalis) sau rebordul costal Arcurile costale delimitează cea mai mare
parte a orificiului inferior al toracelui.

Lateral, baza toracelui descinde mai mult. Inainte, baza prezintă o mare scobitură
triunghiulară, numită unghiu substernal (Angulus infrasternalis) delimitat de cele doua
arcuri costale care urcă spre procesul xifoidian. Înapoi se formează de fiecare parte a
coloanei vertebrale câte o scobitură costo-vertebrală sau renală; ea este cuprinsă între
coasta a XII și vertebra T12

OASELE MEMBRELOR

20
Membrele sau extremităţile sunt două perechi de apendice mobile, destinate diferitelor
mişcări. Ele sunt împărțite în membre superioare și membre inferioare, Extremitățile
prezintă o porțiune care le leagă de trunchi, numită centura membrului, și o porțiune care o
continuă pe precedenta, numită membrul liber. Vom studia mai întâi oasele membrelor
superioare și apoi pe cele ale membrelor inferioare.

CENTURA MEMBRULUI SUPERIOR

Centura membrului superior sau centura pectorală (Cingulum pectorale) formează scheletul
umărului şi asigură legătura dintre oasele membrului liber şi toracele osos. Ea este
constituită din două oase: clavicula şi scapula.

CLAVICULA

Clavicula este un os lung și pereche, situat la limita dintre torace şi gât; este orientată
transversal, fiind cuprinsă între manubriul sternului şi acromionul scalpului.

Clavicula prezintă două curburi inegale, care îi dau forma literei S culcat (w). Dintre aceste
două curburi, una este medială, cu concavitatea posterioară, și alta laterală, cu concavitatea
anterioară. Forma osului poate fi observată prin simpla inspecție. Osul poate fi explorat prin
palpare aproape pe toată întinderea lui, fiind astfel un reper important pentru delimitarea
unor regiuni ale corpului și pentru localizarea eventualelor afecțiuni.Clavicula este formată
din corp și două extremități.

Orientare. Se aşază: lateral - extremitatea turtită, anterior - marginea concavă a acestei


extremități, iar în jos-fața osului, prevăzută cu un şant. Corpul claviculei (Corpus claviculae)
prezintă două

fete și două margini.

· FATA SUPERIOARĂ este netedă in porțiunea ei mijlocie și se poate palpa sub piele. La
cele două extre mități, fața superioară este rugoasă și dă inserții musculare.La partea
medială a acestei fețe, rugozitățile dau inserție muşchiului sternocleidomastoidian,
iar la partea laterală, muşchilor deltoid şi trapez.
· FATA INFERIOARĂ răspunde primei coaste.Prezintă, în porțiunea ei mijlocie, gaura
nutritivă şi şanţul care ne-a servit la orientarea osului. Pe acest şanț (Sulcus musculi
subclavii) se inseră muşchiul subclavicular. Medial de şant, se găsește impresiunea
ligamentului costoclavicular (Impressio ligament costoclavicularis) pe care se inseră
ligamentul cu acelaşi nume. Lateral de şanț se găseşte o suprafață rugoasă numită
tuberozitatea liga mentului coraco-clavicular (Tuberositas ligamenti cora coclavicu-
laris) pe care se inseră ligamentele coraco-cla viculare, care leagă clavicula cu proce-

21
sul coracoid al sca pulei. Tuberozitatea este formată din două proeminente: tubercu-
lul conoid (Tuberculum conoideum) situat aproape de marginea posterioară a osului,
și linia trapezoidă (Linea trapezoidea) situată anterolateral față de tubercul. Pe tu-
bercul se inseră ligamentul conoidian, iar pe linia trapezoidă ligamentul trapezoid.

· MARGINEA ANTERIOARĂ. Este concavă în treimea laterală, unde dă inserție muşchiu-


lui deltoid; ea este convexă în treimea medială, unde dă inserție muşchiului pectoral
mare
· MARGINEA POSTERIOARĂ. Este şi ea concav-con vexă, dar in sens invers decât
marginea anterioară.
In porțiunea laterală a marginii se inseră muşchiul trapez. In porțiunea mijlocie are raporturi
cu muşchiul omohioidian, cu muşchii scaleni, cu artera şi vena sub claviculară și cu
trunchiurile plexului brahial. Aceste raporturi sunt deosebit de importante, deoarece in
cădenie pe umăr, clavicula poate fi fracturată în porțiunea ei mi locie. Fragmentele
fracturate pot leza vasele subclavicu lare şi trunchiurile plexului brahial; de asemenea, calus
poate comprima sau chiar include aceste formațiuni, determinând complicații vasculare şi
nervoase.

EXTREMITATEA MEDIALA sau STERNALA (Extremitas sternalis) este voluminoasă; prezintă o


fai stemală (Facies articularis sternalis) destinată articulāri cu manubriul sternului.

EXTREMITATEA LATERALĂ sau ACROMIALA (Extremitas acromialis) este turtită; prezintă o


față acromială (Facies articularis acromialis) destinată articulării cu acromionul.

SCAPULA

Scapula sau omoplatul este un os lat, de formă triunghiulară, situat la partea postero-
superioară a toracelui. Pe schelet, acest os se întinde între primul spațiu inter costal și
coasta a VIII Osul este aplicat pe torace, pe care-l depăşeşte însă lateral, luând astfel parte la
formarea umărului și la delimitarea axilei.

Prezintă două fețe, trei margini şi trei unghiuri.

Orientare. Se așază: posterior fața prevăzută cu o puternică spină; în sus marginea cea mai
mică şi subțire; lateral (și puțin înainte) unghiul cel mai voluminos (prevăzut cu o cavitate
articulară).

FAȚA POSTERIOARĂ sau DORSALĂ (Facies posterior). Priveşte posterior și lateral; de pe ea se


desprinde transversal o puternică lamă, numită spina scapulei. Această spină împarte fața
posterioară într-o fosă situată deasupra şi alta situată dedesubtul ei.

22
1. Spina scapulei (Spina scapulae) aderă de fața posterioară a scapulei. Se continuă în
porțiunea ei laterală cu o prelungire liberă, neaderentă de fața posterioară a
scapulei, numită acromion.

Spina scapulei are o formă triunghiulară, prezentând o fată superioară și alta inferioară. Ea
are trei margini, dintre care una anterioară, prin care spina aderă de fata ponsterioară a
scapulei, alta laterală, liberă şi concavă; a treia dorsală. Marginea dorsală este groasă și
rugoasă și đã inserție, prin buza superioară muşchiului trapez, iar prin cea inferioară
muşchiului deltoid.

2. Acromionul (Acromion). Este o proeminență turtită de sus în jos și palpabilă sub piele.
Prezintă fața articulară a acromionului (Facies articularis acromii) pentru extremitatea
laterală a claviculei, cu care se articulează.

La unirea acromionului cu buza inferioară a spinei scapulei, se formează unghiul


acromionului (Angulus acromialis).

Spina scapulei și acromionul se pot palpa sub piele. Unghiul acromionului, situat la unirea
celor două formațiuni, are deosebită importanță practică; pornind de la el, se pot face mă-
surătorile pentru stabilirea eventua lelor luxaţii ale centurii scapulare.

3. Fosa supraspinoasă (Fossa supraspinata). Dă inserție mușchiului supraspinos.

4. Fosa subspinoasă sau infraspinoasă (Fossa infraspinata). Dă inserție mai multor muşchi:
infraspinos,rotund mare, rotund mic, FATA COSTALĂ (Facies costalis) sau FATA

ANTERIOARĂ (Facies anterior). Prezintă o concavitate, fosa subscapulară (Fossa


subscapularis) străbătută de creste oblice. Pe fosă, ca și pe crestele oblice, se inseră
muşchiul subscapular. Pe porțiunea medială a feței se mai inseră și muşchiul dințat anterior.
MARGINEA SUPERIOARĂ (Margo superior). Este subțire și prezintă scobitura sau incizura
scapulei (Incisura scapulae). Prin scobitură trece nervul supra scapular. Mediat de scobitură,
marginea superioară dă inserție mușchiului omohioidian.

MARGINEA MEDIALĂ (Margo medialis) poate fi explorată sub piele. Ea este orientată spre
coloana verte brală. Pe ea se inseră numeroşi muşchi, dintre care amin tim muşchiul
romboid mare, romboid mic, dințat anterior.

MARGINEA LATERALĂ (Margo lateralis). Este orientată spre axilă; se poate explora parțial.
Aici se inseră muşchii rotund mare şi rotund mic.

UNGHIUL INFERIOR (Angulus inferior). Este ascuțit și uşor de explorat sub piele. Aici se
inseră muşchiul dințat anterior.

23
UNGHIUL SUPERIOR (Angulus superior). Este uşor rotunjit. Aici se inseră muşchiul ridicător
al scapulei. UNGHIUL LATERAL (Angulus lateralis). Este cel mai voluminos. Prezintă de
studiat două elemente:

1. Cavitatea glenoidă (Cavitas glenoidalis) este legată de restul scapulei printr-o porțiune
mai îngustă, numită gâtul sau colul scapulei (Collum scapulae).

Cavitatea este puțin profundă, de formă ovoidă; se articulează cu capul humerusului. La cele
două extremități ale cavității se găsesc rugozități: cea inferioară este tuberculul
subglenoidian sau infraglenoidian (Tuberculum infraglenoidale) pentru inserția capului lung
al muşchiu lui triceps, iar cea superioară este tuberculul supragleno idian (Tuberculum
supraglenoidale) pentru inserția capului lung al muşchiului biceps brahial.

2. Procesul coracoid (Processus coracoideus). Este o prelungire recurbată, a cărei bază


ocupă spațiul dintre cavitatea glenoidă și scobitura scapulei.

Procesul coracoid, poate fi explorat prin spațiul delto pectoral. Pe el se inseră muşchi (capul
scurt al bicepsului brahial, coracobrahialul şi pectoralul mic) şi ligamentele conoid şi
trapezoid. Scapula are mai multe găuri nutritive: în fosa supra spinoasă, în fosa subspionasă,
la nivelul acromionului şi

la nivelul procesului coracoid

SCHELETUL MEMBRULUI SUPERIOR LIBER

SCHELETUL BRAȚULUI

HUMERUSUL

Este un os lung și pereche. Prezintă o diafiză şi două epifize. Orientare. Se aşază: în sus
extremitatea prevăzută cu un cap sferic, medial suprafața ei articulară, anterior şanțul
profund pe care această extremitate îl prezintă.

CORPUL (Corpus humeri). Este aproape cilindric în porțiunea superioară, prismatic


triunghiular în cea inferioară. Prezintă trei feţe şi trei margini, bine diferen țiate în
porțiunea inferioară, cu mult mai slab în porțiunea superioară.

Fața antero-laterală (Facies anterior lateralis) prezintă, ceva mai sus de mijlocul ei o
rugozitate în formă de V, numită tuberozitatea deltoidiană (Tuberositas deltoidea); pe
brațul ei superior se inseră muşchiul deltoid, iar pe brațul inferior muşchiul brahial. Sub
tuberozitate, se află un şanţ puțin pronunţat, care pleacă de pe fața posterioară; este
şanțul nervului radial (Sulcus nervi radialis) prin care trec nervul radial şi artera brahială

24
profundă. Deasupra tuberozității, fața antero-laterală este înconjurată de nervul axilar.
Acest nerv poate fi interesat în fracturile osului.

Fața antero-medială (Facies anterior medialis) prezintă: 1) gaura nutritivă a osului; 2)


şanțul intertubercular care descinde de la epifiza superioară: 31 rugoasă pentru inserția
muşchiului coracobrahial

Fața posterioară ESTE STRABATUTA DE SANTUL NERVULUI RADIAL , deasupra şanțului se


insera capul lateral, iar dedesubtul lui se inseră capul medial al muşchiului triceps brahial

Marginea anterioară este bine pronunțată.

Marginea laterală (Margo lateralis) şi medială (Margo medialis) prezintă caractere comune

Punți pronunțate în jumătatea proximală a corpului ,ele devin adevărate creste în jumătatea
distală a lui, amandouă se recurbează, terminându-se pe epicondilul corespunzător

Marginea laterală se continuă cu creasta supracodiliană laterală care se termina pe


epicondilul lateral, iar marginea mediala se continuu cu creasta supracondiliană medială
care se termină pe epicondilul medial. Ele dau inserție despărțitoarelor care separi muschii
anteriori de cei posteriori ai brațului

EPIFIZA sau EXTREMITATEA SUPERIOARĂ. Este unită cu corpul prin colul chirurgical al
osului. Cele mai frecvente fracturi ale humersului se întâlnesc la nivelul colului chirurgical.
Tot aici are loc dezlipirea traumatică a epifizei, care se poate produce la copii și tineri,
deoarece epifiza superioară şi diafiza se sudează abia la vârsta de 20-25 ani. Epifiza
superioară sau proximală prezintă mai multe elemente descriptive.

1. Capul humerusului =Este o suprafață articulară netedă, reprezentând o treime dintr-


o sferă: priveşte medial, in sus și puțin posterior, se articulează cu cavitatea glenoidă
a scapulei. Axul său formează cu axul diafizei un unghi de 130°.

2. Colul anatomic (Collum anatomicum). Este un şant circular, care separă capul
humerusului de restul epifizei,

3. Tuberculul mare (Tuberculum majus). Este situat pe partea laterală a capului în


partea superioară; prezintă trei fețişoare pentru inserții musculare. Pe fețișoara supe
rioară se inseră muşchiul supraspinos, pe cea 1 mijlocie mus chiul subspinos, iar pe
cea inferioară muşchiul rotund mic

25
4. Tuberculul mic (Tuberculum minus) este situat pe partea anterioară a epifizei. Pe
el se inseră muşchiul subscapular.

5. Şanțul intertubercular (Sulcus intertubercularis) sau culisa bicipitală. Este un şant


vertical, care pleacă de pe fața anterioară a epifizei și se termină pe fața antero-
medială a diafizei. El este limitat de creasta tuberculului mare (Crista tuberculi ma-
joris) situată anterior, și de creasta tuberculului mic (Crista tuberculi minoris) situată
posterior. Prin şant alunecă tendonul capului lung al muşchiului biceps brahial. Pe
creasta tuberculului mare se inseră muşchiul pectoral mare, iar pe creasta tuberculu-
lui mic muşchiul rotund mare.

EXTREMITATEA sau EPIFIZA INFERIOARĂ este turtită şi recurbată dinapoi înainte,


astfel că diametrul transversal este cu mult mai mare ca cel antero-posterior

Epifiza distală prezintă un condil şi doi epicondili. *

A. Condilul humerusului (Condylus humeri) prezintă, la rândul lui, două categorii de


formațiuni.

1. Suprafețe articulare. Sunt destinate radiusului şi ulnei. Ele sunt reprezentate de


către: trohleea humeru sului, capitulul humerusului şi un şanț intermediar.

Trohleea humerusului (Trochlea humeri) răspunde scobiturii trohleare de pe ulnă.


Ea este formată din două margini, două povârnişuri şi un şanț.

Şanțul are un traiect spiroid de jos în sus și medio-lateral,imprimând direcția


mişcărilor din articulația cotului

Capitulul este o proeminență rotunjită, situată lateral de trohlee. El răspunde fosetei


articulare de pe capul radiusului.

Santul intermediar separă trohleea de capitul. El este articular, răspunzând marginii


fosetei articulare de pe capul radiusului.

2. Fose. Sunt în număr de trei.

a) Fosa coronoidă(Fossa coronoidea) este situată deasupra trohleei, pe fața anterioară


a epifizei; în ea pătrunde procesul coronoidian al ulnei, în mişcările de flexiune ale
antebrațului.
b) Fosa radială(Fossa radialis) este situată deasupra capitulului; în ea pătrunde capul ra-
diusului, în mişcările de flexiune.

26
c) Fosa olecraniană (Fossa olecrani) este situată deasupra trohleei, pe fata posterioară
a epifizei; în ea pătrunde olecranul, în mişcările de extensiune ale antebrațului.

B. Epicondilii sunt două proeminente, care servesc pentru inserții musculare; unul
este medial, iar altul lateral.

Epicondilul medial. Este o puternică proeminență triunghiulară, la care se termină


creasta supracondiliană medială a diafizei; se poate explora prin inspecție și palpare.
Fața lui posterioară prezintă şanțul nervului ulnar (Sulcus nervi ulnaris) pe unde trece
nervul omonim. Pe epicondilul medial se inseră mușchi pronatori ai antebrațului, re-
spectiv flexori ai antebrațului, ai mâinii şi degetelor (rotundul pronator, flexor radial
al carpulu, palmar lung, flexor ulnar al carpului, flexor superficial al degetelor).

Epicondilul lateral =Este mai mic decât cel medial. La el se termină creasta supra-
condiliană laterală a diafizei. Se poate explora prin inspecție și palpare, fiind un reper
important (ca şi epicondilul medial) pentru proiecția formațiunilor de la nivelul ante-
brațului. Pe el se inseră muşchii supi natori ai antebrațului, respectiv extensori ai an-
tebrațului, mâinii şi degetelor (scurt extensor radial al carpului, su pinator extensor al
degtelor, extensor al degetului mic, extensor ulnar al carpului, anconeu).

La aproximativ 5-6 cm pe marginea medială, deasupra epicondilului medial se


găseşte în mod inconstant (în aproximativ 1% din cazuri) o apofiză triunghiulară, nu-
mită procesul supracondilian.

OASELE ANTEBRATULUI

Antebrațul are două oase paralele: unul situat IN prelungirea degetului mic, numit ulnă și
altul situat în prelungirea policelui, numit radius. Aceste două oase se articuleaza prin
epifizele lor, rămânând însă distanțate la nive diafizelor printr-un spațiu eliptic numit spațiul
intern interosos .Examinate pe scheletul articulat, se vede că radiusul depaşeşte ulna prin
epifiza lui inferioară şi este depăşit de aceasta prin epifiza superioară. Ca urmare, ulna
precumpăneşte în formarea articulației cotului, iar radius in formarea articulației
radiocarpiene.

Diafizele celor două oase sunt prismatice triunghiulare fiecare prezintă deci trei fețe și trei
margini. Orientarea acestor elemente descriptive este uşor de reținut, dacă ține seama de
această formă prismatic-triunghiulară a diafizelor ce se privesc printr-una din marginile lor,
numite margini interosoase; ele delimitează spațiul interosos.

27
ULNA Este un os lung și pereche, situat în partea medială a antebrațului, în prelungirea
degetului mic. Pe scheletul articulat el este puțin oblic de sus in jos și medio-lateRAL
formând cu humerusul un unghi, cu deschiderea laterala Prezintă de studiat corpul și două
epifize.

Orientare. Se pune în sus extremitatea mai voluminoasă, anterior scobitura acestei


extremități, iar lateral marginea cea mai ascuțită a osului.

CORPUL= Este puțin concav înainte; prezintă trei fețe și trei margini.

· Fața anterioară =Prezintă gaura nutritivă. În partea superioară a feței se inseră


muşchiul flexor profund al degetelor, iar în partea inferioară muşchiul pătrat prona-
tor.
· Fața posterioară = Este străbătută, in treimea superioară de o linie oblică în jos și
medial. Deasupra liniei oblice se delimitează o suprafață triunghiulară pentru inserția
mușchiului anconeu; porțiunea inferioară este împărțită, la rândul ei, printr-o linie
verticală, într-o faşie medială şi alta laterală. Pe fâşia medială a feței posterioare se
inseră muşchiul extensor ulnar al carpului, pe cea laterală se inseră sus muşchiul
supinator, iar mai jos mușchii: lung abductor al policelui, scurt extensor al policelui,
lung extensor al policelui şi extensorul indicelui.
· Fata medială = Este largă în porțiunea superioară şi se îngustează în partea infe-
rioară, unde este de altfel palpabilă sub piele.

➢ Marginea anterioară=Este bine pronunțată, începe la procesul coronoid şi se


termină la cel stiloid
➢ Marginea posterioară = Proemină sub piele. Pleacă de pe olecran, descinde
sub forma unei cruste sinuoase ca un S si dispare apoi in treimea inferioara a
diafizei
➢ Marginea laterală sau interosoasă= Då insertie membranei interosoase, ce
uneşte corpurile celor două oase ale antebrațului; in sus, se bifurcă și delim-
itează o suprafață triunghiulară, în care este situată incizura radială a epifizei
proximale. Ramura de bifurcatie posterioară poartă numele de creasta
muşchiului supinator pentru inserția muşchiului omonim.
EXTREMITATEA sau EPIFIZA SUPERIOARĂ Este formată din două proeminente osoase: una
verticală, numită OLECRAN şi alta orizontala, numită procesul CORONOID

Cele două proeminențe formează intre ele un unghi drept şi circumscriu o cavitate articulară
ce priveşte anterior, numită scobitura trohleară ce se articulează cu trohleea humerusului.
Scobitura trohleară prezintă o creastă anteroposterioară, ce răspunde şanțului de pe
trohleea humerusului.

28
Pe partea laterală a procesului coronoid se găseşte o fetişoară articulară semilunară, numită
scobitura sau incizurA radială care se articulează cu capul radiusului. Dedesubtul procesului
coronoid se găseşte tuberozitatea ulnei pe care se inseră muşchiul brahial.

Olecranul se palpează cu uşurință pe fața posterioară a articulației cotului. Pe olecran se


inseră muşchiul triceps brahial.

EXTREMITATEA sau EPIFIZA INFERIOARĂ. Prezintă două formațiuni: capul şi procesul stiloid.
Aceste două formațiuni se palpează ușor sub piele.

1. Capul reprezintă un segment de cilindru. Suprafața laterală a capului se numeşte cir-


cumferință articulară şi se articulează cu incizura ulnară a radiusului. Fata inferioară
a capului intră în contact cu discul fibrocartilaginos al articulației radio-ulnare distale.
2. Procesul stiloid = este situat pe partea mediala a capului ,este o prelungire conoida ,
CU VARFUL IN JOS
Intre cap si procesul stiloid se formeaza -pe fata posterioara a osului un sant prin care trece
tendonul muschiului extensor ulnar al carpului

RADIUSUL

Este un os lung şi pereche, situat la partea laterală a anteBrAţului, în dreptul policelui.


Prezintă un corp şi două epifize.

Orientare. Se aşază în jos extremitatea cea mai voluminoasă, posterior fața ei prevăzută cu
şanțuri, lateral procesul descendent al acestei extremități. CORPUL =Este prismatic
triunghiular şi, ca atare, are trei fețe și trei margini. El este palpabil în jumătatea lui
inferioară.

➢ Fața anterioară (Facies anterior). Este îngustă în porțiunea superioară; pe ea se


găseşte gaura nutritivă. In porțiunea superioară a feței anterioare se inseră muşchiul
flexor lung al policelui, iar în cea inferioară muşchiul pătrat pronator.
➢ Fața posterioară (Facies posterior). Este rotunjită in porțiunea superioară, unde
răspunde muşchiului supinator. Este plană şi uşor excavată în restul întinderii, unde
se inseră lungul abductor şi scurtul extensor ai policelui.
Fața laterală (Facies lateralis). Prezintă la partea mijlocie o tuberozitate pronatorie
(Tuberosistas pronatoria) pentru inserția muşchiului rotund pronator Deasupra rugozității,
fața este acoperită de muşchiul supinator, care la acest nivel este străbătut de ramura
profundă a nervului radial. Acest raport are o mare importanță practică, deoarece fracturile
osului la acest nivel pot interesa nervul.

29
Marginea anterioară =Este pronunțată în partea superioară, dispare însă în treimea
inferioară.
Marginea posterioară. Există numai în porțiunea mijlocie.
Marginea medială sau interosoasă .Este ascuțită şi se termină în partea inferioară a
corpului, bifurcându-se şi delimitând astfel o suprafață triunghiulară. La baza acestui
triunghi se găseşte scobitura sau incizura ulnară a radiusului. Pe marginea medială se
prinde membrana interosoasă.

EXTREMITATEA sau EPIFIZA SUPERIOARĂ este compusă din trei elemente: capul, colul și
tuberozitatea radiusului.

1.CAPUL =Este un segment de cilindru plin, mai înalt în porţiunea medială. Faţa lui
superioară prezintă o depresiune, numită foseta capului radial care răspunde capitulului
humerusului. Circumferința capului răspunde scobiturii radiale de pe lună. Când se execută
mişcări de rotaţie ale antebrațului, capul sepoate palpa sub epicondilul lateral al
humerusului.

2. ColuL=Este porțiunea îngustă care leagă capul de corp; este oblic îndreptat de sus în jos și
latero-medial, formând cu capul un unghi deschis lateral.

3. Tuberozitatea radiusului = Este o proeminență ovoidală, situată sub col; pe ea se inseră


muşchiul biceps brahial.

EXTREMITATEA sau EPIFIZA INFERIOARĂ (DISTALĂ). Este comparată cu o piramidă


trunchiată, ce prezintă patru fețe și o bază. Ea se poate explora aproape în întregime.

▪ Fata medială a epifizei prezintă scobitura ulnara destinată articulării cu capul ulnei.
▪ Fata laterală prezintă un şant pentru trecerea tendoanelor muşchilor lung abductor
şi scurt extensor a policelui. Această față se continuă în jos cu procesul stiloid .
Acesta se poate inspecta și palpa, coboară mai jos decât procesul stiloid al ulnei.
▪ Fața posterioară prezintă mai multe creste verticale care delimitează şanțuri. Prin
şanțuri alunecă tendoane ale muşchilor extensori ai mânii şi ai degetelor.
La mijlocul feței posterioare se găseşte o creastă verticală, adesea palpabilă sub piele,
numită tuberculul dorsal care o împarte în două şanțuri. Lateral de tubercul se află un şanț
prin care trec tendoanele muşchilor extensori radiali ai carpului ,medial de tubercul se află
alt şant subdivizat printr-o creastă verticală mai mică în alte două şanturi: unul lateral mai
mic pentru lungul extensor al policelui și unul medial mai larg pentru tendoanele
extensorului degetelor şi extensorului indexului.

▪ Fata anterioară este concavă de sus în jos, dă insertie muşchiului pătrat pronator.
Baza sau fața articulară carpiană are forma unui triunghi, al cărui vârf se prelun geste

30
lateral pe procesul stiloid. Baza este subdivizată printr-o creastă antero-posterioară,
în două fețe secundare: una laterală, triunghiulară, în raport cu scafoidul, și alta
medială, patrulateră, în contact cu semilunarul.

CENTURA MEMBRULUI INFERIOR

CENTURA PELVIANĂ

COXALUL

Coxalul este un os plan, voluminos şi neregulat, torsionat ca o elice. Este format la început,
din trei piese distincte: ilionul, pubele și ischionul, care se sudează definitiv între 12-16 ani la
fete și 13-18 ani la băieți.

Orientare. Se aşază: înapoi - marginea care prezintă o mare scobitură, lateral - fața
prevăzută cu o cavitate emisferică (acetabulul), iar în jos - scobitura acestei cavități. e Ilionul
(Os ilii sau Ilium). Formează porțiunea superioară a osului și reprezintă mai mult din
jumătatea lui. Limita inferioară a ilionului este reală la făt şi la copil, unde sudarea lui cu
celelalte două piese nu s-a realizat încă. La adult, limita inferioară a ilionului este
reprezentată de o linie convențională ce trece prin treimea superioară a acetabulului. Ilionul
prezintă un corp care participă la formarea acetabulului și o porțiune superioară, turtită,
comparată cu o aripă, aripa osului iliac

Ischionul. Cuprinde porţiunea posterioară şi inferioară a osului; el are un corp și o ramură.

Corpul participă la formarea acetabulului, constituind porțiunea postero-inferioară a acestei


cavități. Corpul se continuă cu ramura ce se îndreaptă înainte. La limita dintre corp și ramură
se găsește tulberozitates ischiadică (). Pubele = Reprezintă porțiunea antero inferioară a
osului; el are un corp şi două ramuri,

Corpul=participă la formarea porțiunii antero-inferioare a acetabulului. El se uneste


cu ilionul, iar la locul de unire se găseşte eminenta iliopubiană

De la corp pleacă înainte ramura superioară; ea coteşte în unghi ascuțit (u nghiul pubelui) şi
se continuă cu ramura descendentă sau inferioara

Ramura inferioară a pubelui se unește cu ramura ischionului, formând împreună ramura


ischiopubiană. Coxalul, considerat în totalitate, prezintă două fețe, patru margini și patru
unghiuri.

31
FATA LATERALĂ, Prezintă în partea ei mijlocie o cavitate mare, numită acetabul, care ne-a
servit la orientarea osului. La formarea acetabulului contribuie corpul celor trei oase
constitutive ale coxalului. Dedesubtul acetabulului se găseşte un orificiu mare, numit gaura
obturată; la formarea ei contribuie işchionul și pubele. Deasupra acetabulului se găsește
fața gluteală a aripii osului iliac.

1. Cavitatea cotiloidă sau acetabulul (Acetabulum). Este o cavitate profundă,


emisferică, care servește la articulatia cu femurul. Circumferința acetabulului este
proeminentă și ascuțită, și poartă numele de sprânceană cotiloidiana sau limbulac-
etabular

Ea este intreruptă de trei incizuri situate la locurile de sudură dintre cele trei piese
inițiale ale coxalului; cea mai profundă dintre ele este scobitura sau incizur
aacetabu1u1ui (Incisura acetabuli) situată în partea inferioară, la unirea ischionului cu
pubele. Scobitura acetabulului se află imediat deasupra găurii obturate şi este
transformată pe viu, într-o gaură prin ajutorul unei formațiuni fibro-cartilaginoase,
numită ligamentul transvers al acetabulului.

•Suprafața interioară a acetabulului prezintă: a) s u pr a- fața semilunară(Facies lunata)


situată la periferia cavităţii şi care este articulară şi b) fos a acetabulului(Fossa acetabuli)
ocupă fundul cavității, este nearticulară, de formă patrulateră, încadrată de suprafața
semilunară.

2. Gaura obturată (Foramen obturatum). Este mitată în cea mai mare parte printr-o
margine ascuțită, fară de porțiunea superioară, unde marginea este locuită cu un
şanț, numit ş a n ț ul obturator. Pe viu, gaura obturată este acoperita de membrana
obturatoare, este şanţul transformat in canalul obturator , prin care trecce ma-
nunchiul vasculo-nervos obturator .

Canalul obturator este străjuit de doi tuberculi: tuberculul obturator anterior


(Tuberculum obturatorium anterius) care se află la nivelul ramurii superioare a pubelui și
inconstantul tubercul obturator posterior (Tuberculum obturatorium posterius) situat
sub incizura acetabulului. Portiunea circumferinței găurii obturate care se întinde între
tuberculul pubian și tuberculul obturator posterior se numeşte creasta obturatorie

3. Suprafața gluteală a osului iliac = Este uşor excavată în porțiunea ei mijlocie; pe ea se


găsește gaura nutritivă principală a osului și este stră bătută de trei linii: liniagluteală
anterioară care pleacă de la nivelul marii scobituri ischiatice (de pe marginea posterioară
a osului) merge în sus şi înainte, spre a se termina pe marginea superioară a ileonului, în

32
vecinătatea spinei iliace antero-superioare; linia gluteală posterioară se desprinde tot de
pe marea scobitură ischiatică, apoi merge în sus, aproape vertical, şi se termină tot pe
marginea superioară a osului, la unirea treimii posterioare cu cele două treimi anterioare
, linia glutea lă in ferioară care se îndreaptă de la marea scobitură ischiatică către
marginea anterioară a osului.

Cele trei linii delimitează trei câmpur i: unul posterior, mic, pe care se inseră muşchiul gluteu
mare; unul situat mai anterior, pe care se inseră muşchiul gluteu mijlociu; al treilea,
anterior, care dă inserție muşchiului gluteu mic.

In câmpul posterior, imediat deasupra limbului acetabular, se găsește o suprafață rugoasă


numită şanțul supra-acetabular unde se inseră tendonul reflectat al muşchiului drept
femural.

FAȚA MEDIALĂ, Este străbătută de linia arcuată îndreptată oblic, de sus în jos şi dinapoi
înainte. Această linie împarte fața medială în două porțiuni:

1. Superior se găseşte o suprafață excavată, numită fosa iliacă pe care se inseră


muşchiul iliac; în partea ei posterioară, se află una dintre găurile nutritive ale osului.

2. Dedesubtul liniei arcuate se găsesc:

a) suprafata sacropelvianăalcătuită, la rândul ei, din două formațiuni anatomice.

- o puternică rugozitate, destinată inserției ligamentelor articulației sacro-iliace, numită


tuberozitatea iliacă şi

- o suprafață asemănătoare cu pavilionul urechii, numită din această cauză fața auricula ă ea
se articulează cu o față asemănătoare de pe osul sacru, cu care formează articulația sacro-
iliacă;

b) dedesubtul feței auriculare se găseşte o suprafață plană, ce răspunde acetabulului.

c) înaintea suprafeței precedente se găseşte gaura obturată.

MARGINEA ANTERIOARĂ. Este formată dintr-o porțiune verticală, ce aparține ilionului, și o


porțiune orizontală, ce aparține pubelui. Cele două porțiuni determină între ele un unghi
obtuz. Această margine este accidentată și prezintă:

33
1) la unirea ei cu marginea superioară, spina ilia c ă antero-superioară pe care se inseră
muschii croitor și tensor al fasciei lata, precum şi ligamentul inghinal; spina este palpa-
bilă sub piele
2) o mică scobitură prin care trece nervul cutanat femural lateral;
3) mai jos, spina ili că antero-infe-rioară pe care se inseră muşchiul drept femural;
4) )mai jos, o altă scobitură, pe unde trece muşchiul iliopsoas; de la această scobitură
urmează schimbarea de direcție a marginii
5) sub scobitură se vede proeminența rotunjită a eminenţei ilio –pubiene
6) mai jos este situată suprafața pectineală, care răspunde muşchiului pectineu; este
mărginită anterior de c r e asta obturatoare și posterior de creasta pectineală, creasta
pectineală continuă linia arcuată de pe suprafața medială a osului
7) la vârful suprafeței pectineale se găseşte tuberculul pubian uşor de explorat prin pal-
pare. Pe el se inseră ligamentul inghinal;
8) medial de tubercul, se află o linie groasă şi rotunjită, numită creasta pubelui pentru in-
serția mușchiului drept abdominal şi a muşchiului piramidal.

MARGINEA POSTERIOARĂ. Este tot atât de accidentată ca şi marginea anterioară, de


care diferă ton prin direcția ei aproape verticală.

Marginea este formata de ilion și ischion. Ea prezintă: I)spina iliac postero -superioară,
situată la unirea cu marginea superioară; este palpabilă sub piele;

2) spina iliaca postero- inferioar, separată de precedenta printr-o scobitură. Cele două
spine dau inserţie puternicelor ligamente ale articulației sacroiliace;

3) marea scobituri sau inci zura ischiatică =prin ea trec numeroase formațiuni (muşchiul
piriform, nervul ischiatic, nervul gluteal superior, nervul gluteal inferior, vasele ruşi-
noase interne);

4) sub precedenta se găseşte spina ischiatica = pentru inserția muşchiului gemen supe-
rior;

5) mai jos, mica cobitură ischiatică , dând trecere muschiului obturator intern, nervului
ruşinos şi vaselor ruşinose interne;

6) mai jos, se găsește o proeminență voluminoasă, tuberozitatea ischiatică pe care se in-


seră numeroşi muşchi; pe ea repauzează omul, în stare şezândă. Se poate palpa uşor,
mai ales când se pune coapsa în flexiune.

MARGINEA SUPERIOARA sau CREASTA ILIACA

34
se întinde de la spina iliacă anterosu- perioară la spina iliacă postero superioară.
Marginea aparține în totalitate osului iliac. Creasta iliacă, cea mai groasă dintre cele pa-
tru margini repauzează omul, în stare şezând

ale coxalului, este arcuită în formă de S culcat. Poate fi palpată in întregime sub piele.
Datorită grosimii ei, i se descriu:

o buză externă care prezintă o îngroşare situată la 5-6 cm înapoia spinei iliace antero
superioare, numită tuberculul iliac):
buză internă (Labium internum) și un interstitiu linie intermediară (Linea intermedia)
situată între cele două buze. Pe creasta iliacă se inseră un mare numar de muşchi
(oblicul extern, oblicul intern, transversul, pătratul lombelor, gluteul mare, gluteul
mijlociu, iliacul).
MARGINEA INFERIOARA. Se întinde între tubero zitatea ischiatică și unghiul pubelui. La
constituirea ei si iau parte ramura ischionului și ramura inferioară a pubelui. Imediat sub
unghiul pubian, marginea prezinta o suprafață ovală, rugoasă, fata simfizara ce servește la
articularea cu osul coxal de partea opusă, cu care formează simfiza pubiană

Marginea inferioară dă inserție unor muşchi (adduc- torul mare, adductorul scurt) şi
corpilor cavernoşi.

UNGHIURILE

1. Unghiul antero-superior este repre-zentat de spina iliacă antero-superioară.

2. Unghiul postero-superior este reprezentat de spina iliacă postero superioară.

3. Unghiul antero-inferior este reprezentat prin unghiul pubelui.

4. Unghiul postero-inferior este format de tuberozitatea ischiatică.

PELVISUL OSOS

Pelvisul osos sau bazinul este format de cele doua COxale, sacru şi coccige. El este sit-
uat, cu aproximație, la mijlocul corpului adultului.

Pelvisul osos cuprinde in interiorul sau cavitatea pelviană care conține numeroase or-
gane de mare importanță.

CONFORMAȚIA GENERALĂ. Are forma unui trunchi de con, cu baza mare în sus și cu
baza mică în jos Pelvisul osos prezintă: o circumferință superioară și alta inferioară, o
suprafață exterioară și suprafață interioară.

35
1. Circumferinta superioară sau baza mare a pelvisului osos este formată, la rândul ei,
de: baza sacrului, creasta iliacă, marginea anterioară a coxalului și marginea supe-
rioară a simfizei pubiene. Diametrele care interesează această circumferință sunt ur-
matoarele:

▪ Diametrul biiliac superior, ce separă spinele iliace antero-superioare; măsoară 25 cm


▪ . Diametrul transversal maxim, intre punctele cele mai îndepărtate ale crestei iliace;
măsoară 29 cm.
Aceste diametre sunt importante pentru obstetrician Evaluarea lor la femeia gravidă face
parte dintr-o metodă obstetricală, cunoscută sub numele de pelvimetrie externă.

2. Suprafaţa exterioară (exopelviană). Prezintă elementele anatomice de pe fețele lat-


erale ale celor două coxale şi de pe fețele dorsale ale sacrului şi coccigelui;

▪ Anterior: fața anterioară a simfizei pubiene, situată pe linia mediană lateral


de ea se găsesc unghiurile pubelui şi găurile obturate, cu cadrele osoase de
care ele sunt mărginite;
▪ Posterior: fețele dorsale ale sacrului şi coccigelui, precum şi marginile poste-
rioare ale oaselor coxale .Între sacru şi coccige, pe de o parte, şi marginile
posterioare ale coxalelor, pe de altă parte, se delimitează scobiturile sacro-
ischiatice
▪ Lateral: fețele laterale ale coxalelor cu fața gluteală, acetabulul și tuberozi-
tatea ischiatică. De asemenea, se găseşte şi o parte din scobitura sacro-
ischiatică, ce aparţine atât fetei dorsale, cât şi feței laterale a pelvisului osos.
3. Suprafața interioară (endopelviană). Se caracterizează printr-un relief osos semicir-
cular, numit linia terminală .Cele două linii terminale delimitează strâmtoarea supe-
rioară a pelvisului mic. Strâmtoarea superioară împarte pelvisul în două porțiuni:
una situată deasupra și alta dedesubtul ei.

Porțiunea superioară sau pelvisul mare (Pelvis major) aparține topografic abdomenului.
El este format de cele două fose iliace ale coxalelor şi de aripioarele sacrului, este
mărginit în sus de circumferința superioară, iar în jos de strâmtoarea superioară ale
bazinului. Pelvisul mare prezintă o scobitură dorsală, în care pătrunde coloana lombară
şi alta anterioară, închisă de muşchii peretelui abdominal anterior.

Strâmtoarea superioară delimitează împreună cu circumferința inferioară sau baza mică a


pelvisului osos (numită și strâmtoarea inferioară a pelvisului) o excavație ce poartă numele
de pelvis mic(Pelvis minor). Cele două strâmtori şi pelvisul mic au o deosebită importanță
obstetricală.

36
Strâmtoarea superioară a pelvisului=Are forma unui oval neregulat, comparat cu un ,,as de
cupă”; ea este delimitată - de fiecare parte - de către Linia terminaIa dreaptă respectiv
stângă alcătuită astfel:

a) înapoi de promontoriu și marginea anterioară a aripioarelor sacrului;

b) pe laturi de liniile arcuate ale celor două coxale, prelungite prin crestele pectineale;

c) înainte de marginea superioară a simfizei pubiene, care continuă crestele pectineale.

Strâmtoarea superioară prezintă mai multe diametre cu importanță obstetricală și


anatomică.

1. Diametrul promonto-suprapubian se întinde de la promontoriu la marginea superioară a


simfizei pubiene; măsoară 11,5 cm. Micşorarea lui patologică devir piedică importantă în
mecanismul naşterii.

2. Diametrul promonto-retropubian (Diameter conjugata) se întinde de la promontoriu la


fața posterioară a simfizei pubiene; la acest nivel, simfiza pubiană este proeminentă în
pelvis. Acest diametru măsoară 11 cm.

3. Diametrul transversal maxim (Diameter transversa)

uneşte punctele cele mai îndepărtate ale liniei arcuate şi măsoară 13,5 cm; el întretaie
diametrul promonto-re tropubian la unirea celor două treimi anterioare cu treimea lui
posterioară.

4.Diametrul transversal clinic întretaie pe cel pro monto-retropubian la mijlocul lui şi


măsoară 13 cm. El este utilizat de ovoidul fetal în timpul nașterii, motiv pentru care se mai
numeşte diametrul util (diametrul transversal maxim nu poate servi în timpul naşterii, din
cauza proeminentei pe care o face promontoriul). Acest diametru împarte strâmtoarea
superioară într-un arc anterior şi altul posterior. Arcul anterior face parte dintr-un cerc cu
raza de 6 cm. Determinarea arcului anterior are o importanță practică, deoarece raza lui
crește și descreste împreună cu diametrul transversal.

5. Diametrele oblice (Diameter obliqua) în număr de două, se întind de la articulația sacro-


iliacă dintr-o parte, la eminența iliopubiană de partea opusă; ele măsoară 12 cm și
constituie, în marea majoritate a cazurilor, diametrul de intrare (angajare) a ovoidului fetal
în pelvisul mic.

4. Circumferința inferioară (strâmtoarea inferioară a pelvisului) (Apertura pelvis inferior) sau


baza mica a pelvisului osos este formată: anterior, de marginea infe. rioară a simfizei
pubiene; posterior, de vârful coccgelui lateral, de cele două tuberozități ischiatice; acestea

37
sunt legate anterior - de simfiza pubiană, prin ramurile ischio pubiene, iar posterior de sacru
și coccige prin ligamen tele sacrotuberale și sacrospinoase.

Cele două ramuri ischiopubiene alcătuiesc împreună un arc osos, al cărui vârf este situat la
nivelul marginii inferioare a simfizei pubiene. Acest arc se numeşte a r ca da pubiană (Arcus
pubiens). Unghiul format între ramurile inferioare ale celor două oase pubiene se nu mește
unghiul sub pubian.Măsoară aproximativ 75° la bărbat şi 90 100° la femeie. Atât arcul
pubian, cât şi unghiul subpubian au o deosebită importanță obstetricală.

Diametrele strâmtorii inferioare:

1) Diametrul anteroposterior unește vârful coccigelui cu marginea inferioară a simfizei


pubiene şi măsoară 9,5 cm. În timpul naşterii (expulziei fătului) el se măreşte, ajungând până
la 12,5 cm. Creşterea diametrului se dato rează mobilizării înapoi a coccigelui în articulația
sacrococcigiană,

2) Diametrul transversal sau biischiatic uneşte fețele mediale ale celor două tuberozități
ischiatice; măsoară 11 cm

3) Diametrele oblice, în număr de două, unesc mijlocul ligamentului sacrospinos cu mijlocul


ramurii ischiopu biene de partea opusă. Importanta lor este redusă; măsoară 11-12 cm.

Pelvis ul mic sau excavatia pelvianå =Este porțiunea delimitată între cele două strâmtori. În
clinică se utilizează şi termenul de canal pelvian, înțelegându-se prin aceasta pelvisul mic
impreună cu cele două strâmtori ale lui.

Pelvisul mic este format: posterior de fața anterioară sacrului şi coccigelui; lateral de
suprafețele plane ce răspund acetabulelor (situate pe fețele mediale ale coxalelor) și de
găurile obturate; anterior de fața posterioară a simfizei pubiene.

Pereții pelvisului mic diferă în înălțime: posterior măsoară 16 cm, pe laturi - 9-10 cm, iar
anterior - numai 4,5-5 cm.

Pelvisul mic prezintă relieful strâmtorii mijlocii; el este puțin apreciabil pe pelvisul osos, dar
devine evident pe viu în prezența formațiunilor musculo-aponevrotice și ligamentoase ce
căptuşesc pelvisul mic. Strâmtoarea mijlocie este formată: posterior – de linia transversală
dintre vertebrele sacrate 4 şi 5; lateral – de marginea superioară a ligamentelor
sacrospinoase și de spinele ischiatice; anterior - de o linie curbă ce se întinde de la spinele

38
ischiatice la treimea inferioară a feței posterioare a simfizei pubiene. Strâmtoarea mijlocie
răspunde liniei de inserție a diafragmei pelviene, formată de muşchii

ridicători anali şi muşchii coccigieni. Diametrul cel mai important în timpul trecerii fătului
este cel bispinos (transversal), care măsoară 11 cm.

Pe lângă diametrele celor trei strâmtori, în obstetrică se mai utilizează un diametru al


excavației pelviene, ce poate fi măsurat pe viu (la femeie); este diametrul promonto-
subpubian, ce se intinde de la promontoriu la marginea inferioara a simfizei pubiene . Acest
diametru se masoara prin tact vaginal avand in conditii normale 12-13 cm

INCLINAŢIA PELVISULUI

În staţiune verticală, pelvisul mic apare foarte înclinat față de coloana vertebrală, deoarece
planul strâmtorii superioare este orientat dinapoi înainte şi de sus în jos, trecând prin pro
montoriu și marginea superioară a simfizei pubiene, Promontoriul este situat la 9-10 cm
deasupra simfizei pu biene. În stațiunea verticală, planul strâmtorii formează cu orizontala
un unghi de 60° ce trece prin marginea inferioară a simfizei, numit unghiul de înclinaţie al
pelvisului. În decubit dorsal, unghiul de înclinaţie se reduce la 45°. Planul strâmtorii
inferioare trece prin vârful coccigelui şi marginea inferioară a simfizei pubiene. Este oblic, ca
şi planul strâmtorii superioare, dar formează cu orizontala un unghi de numai 10°. Acest
unghi se anulează în decubit dorsal.

Datorită înclinaţiei pelvisului și a strâmtorilor lui, axele teoretice, care indică direcția
de progresie a capului fetal în timpul naşterii, prezintă unele particularități:

1. Axul strâmtorii superioare=este perpendiculara ce cade în centrul planului


strâmtorii; el este oblic în jos şi înapoi, unind ombilicul cu coccigele

.2. Axul strâmtorii inferioare este perpendiculara ce cade în centrul planului


strâmtorii; este aproape vertical, unind prima vertebră sacrată cu un punct situat
puțin înaintea anusului.

3. Axul pelvisu lui mic uneşte centrul planurilor celor două strâmtori, rămânând în
tot traiectul lui la egală distanță de pereții excavației. Axul este curb şi paralel cu
concavitatea feței anterioare a sacrului, îmbrățișând astfel simfiza pubiană în
concavitatea lui.

Pelvisul prezintă diferențe sexuale, de vârstă şi individuale.

39
Diferențele sexuale încep să apară la vârsta de 8-10 ani. Oasele constitutive sunt mai
groase şi proeminențele mai evidente la bărbați. Pelvisul la femeie are diametrele
transversale mai mari; la bărbați predomină cele antero posterioare. La femei, pelvi-
sul este mai înclinat decât la bărbați, de asemenea, arcada pubiană este mai de-
schisă, deformarea ei îngreunând nașterea în condiții normale.

Diferențele de vârstă. La nou-născut lipseşte pro montoriul; diametrele strâmtorii


superioare sunt aproape egale. Pelvisul are formă de pâlnie; ulterior, după ce copi
lul începe să şadă, baza sacrului proemină în pelvis, se accentuează promontoriul şi
creşte diametrul transversal.

Diferențele individuale. Există variații de formă ale pelvisului care se încadrează în


normal: pelvis lat, pelvis rotund, pelvis oval, pelvis triunghiular. Aceste variații deter-
mină modificarea diametrelor pelvisului

SCHELETUL MEMBRULUI INFERIOR LIBER

OASELE COAPSEI

FEMURUL

Este un os lung (cel mai lung os al corpului omenesc); este un os pereche. Pe schelet
este oblic îndreptat de sus în jos şi latero-medial. Când călcâiele sunt alipite, cele
două femure se ating prin epifizele lor inferioare. Această oblicitate este mai accen-
tuată la femei, deoarece pelvisul este mai larg decât la bărbați.

Femurul prezintă de studiat corpul și două epifize.

▪ Orientare. Se aşază: în sus extremitatea cotită, medial suprafața sferică și ar-


ticulară a acestei extremități, posterior, marginea cea mai aspră a corpului
osului.

CORPUL =Prezintă o uşoară curbură cu concavitatea posterioară. Corpul este


prismatic triunghiular şi deci vom avea de descris trei fețe și trei margini. Faţa
anterioară, convexă și netedă, este acoperită de muşchiul vast intermediar; fața
laterală dă inserție muşchiului vast intermediar: fața medială este netedă și nu are
nici o particularitate.

Marginile medială şi laterală sunt puţin pronunte

40
Marginea posterioară este rugoasă, groasă, proeminenta şi se numește linia aspra . Ea
strabate de sus în jos corpul femurului şi ne-a servit la orientarea lu. Linia aspră prezintă :-

O buza laterala pe care se inseră muşchiul vast lateral


o buza medială pe care se inseră muşchiul vast medial şi un interstitiu pe care se
prind muşchii adductori ai coapsei și capul scurt al bicepsului femural.
În porțiunea superioară, linia aspră se trifurcă, dând:

1)o ramură laterală ce continuă buza laterală a liniei și se îndreaptă în direcție laterală spre
marele trohanter fiindcă dă inserție muşchiului gluteu mare, poartă numele de creasta
gluteală. Ea se termină sub marele trohanter pria nişte rugozități care constituie t u
berozitatea gluteală (Tuberositas glutealis); aceasta se poate transforma într-un adevărat
tubercul, numit trohan teatrul al treilea

2) o ramură medială, ce se continuă cu linia intertrohanteriană de pe epifiza superioară; pe


ea se inseră muşchiul vast medial;

3) o ramură mijlocie ce continuă buza medială a liniei aspre, pe care se inseră muşchiul
pectineu, motiv pentru care poartă numele de linia pectineală

La extremitatea inferioară, linia aspră se bifurcă, ramurile ei diverg și se termină fiecare pe


condilul cores punzător. Ramura de bifurcație medială continuă buza sa medială și se
numeşte linia supracondiliană mediala ; aceasta prezintă 0 uşoară depresiune în porțiunea
ei mijlocie determinată de trecerea arterei femurale. In mod asemănător, buza laterală a
liniei aspre se continuă cu linia supracondiliana laterală Între cele două linii aspre condiliene
se găsește o suprafață triunghiulara numită fata poplitee

EPIFIZA SUPERIOARĂ sau PROXIMALĂ. Prezinta capul, colul şi două tuberozități, numite
marele şi micul trohanter.

Epifiza superioară este legată de corp printr un col chirurgical

CapulEste articular şi constituie două treimi dintr-o sferă. Prezintă foseta capului pentru
inserția ligamentului capului femural

. Colul=Este o coloană osoasă puternică, turtită antero-posterior, care unește capul cu restul
epifizei. Este îndreptat oblic de sus în jos şi mediolateral şi formează cu diafiza unghiul de în-
clinaţie, caremăsoară 125-130 (unghi obtuz)

Axul colului formează cu axul transversal al extremității inferioare un alt unghi, numit
unghiul de declinație deschis medial. Axul transversal ce trece prin condilii femurali
răspunde planului frontal al corpului, pe când axul colului este oblic înainte şi medial.
Unghiul de decli nație, care măsoară în medie 12°

41
Modificările unghiurilor de înclinaţie şi declinaţie se repercutează asupra atitudinii
membrului inferior. Mărirea unghiului de înclinaţie are ca rezultat ducerea membrului
inferior în abducție . Invers, micşorarea lui imprimă adducția membrului inferior

Mărirea unghiului de declinație pune membrul inferior in rotație laterală. Micşorarea sau
reducerea lui la zero duce, membrul inferior în rotație medială.

Greutatea corpului se transmite de la bazinul osos la membrul inferior liber prin colul
femurului. Direcția fortelor ce se transmit solicită din partea colului o mare rezistență, ceea
ce explică arhitectura lui trabeculară deosebit de complexă, alcătuită dintr-un sistem de
bolţi. După vârsta de 50 de ani, sistemul trabecular începe să se resoarbă, iar cavitatea
medulară se continuă în epifiza superioară. Greutatea corpului și resorbția osoasă
favorizează fracturile colului. Formarea calusului fiind mai dificilă, aceste fracturi au un
caracter foarte grav.

Din punct de vedere descriptiv, colul prezintă două fețe: anterioară şi posterioară.

Fața anterioară este limitată lateral prin linia intertrohanteriană,iar cea posterioară, prin
creasta intertrohanteriană.Pe aceasta din urmă se află un puternic mamelon numit
tuberculul pătratului femural pentru inserția muşchiului omonim.

TROHANTERUL MARE =Este o proeminență patrulateră ce continuă în sus corpul femurului.


Pe fața lui medială, se găsește fosatro- hanterică în care se inseră muşchiul obturator extern
Trohanterul mare dă inserție unor muşchi care unesc pelvisul cu femurul, numiți din această
cauză muşchi pelvi-trohanterieni (gluteu mijlociu, gluteu mic, piriform, obturator intern ş.a).

Trohanterul mare se poate palpa cu uşurință pe fața laterală a coapsei.

TROHAANTERUL MIC = Este o proeminență mamelonată, situată la partea postero inferioară


a colului. Pe el se inseră muşchiul iliopsoas.

Trohanterul mare și trohanterul mic sunt uniți prin linia intertrohanteriană (situată anterior)
și prin creasta intertrohanteriană (mai proeminentă ca precedenta, situată posterior)

EPIFIZA INFERIOARĂ sau DISTALĂ. Este un masiv voluminos, mai întins în sens transversal,
decât în sens antero-posterior. Este formată din două proeminente articulare puternice,
numite condili. Anterior, cei doi condili converg spre o suprafață articulară numită față

42
patelară, în timp ce posterior condilii sunt separați printr fosă adâncă, numită fosa
intercondiliană.

Fata patelară =Are forma unei trohleei, cu un şanț anteroposterior ce separă două
povârnişuri. După cum îi arată numele, ea se articulează cu fața posterioară a patelei.

Condilii. Sunt în număr de doi, unul medial şi celălalt lateral

Ei diverg antero-posterior, delimitând astfel fosa intercondilară menționată. Condilul medial


este mai îngust ca cel lateral și descinde mai jos ca acesta; grație acestei particularități,
coapsa formează cu gamba un unghi obtuz de 170-175 deschis lateral. Unghiul este mai
accentuat la femei decat la bărbați. Când condilul medial descinde prea mult, rezultă o
deformare numită Genu valgum, caracterizată printr-o oblicitate mai mare a femurului,
proiecția medială a genunchiului şi diminuarea unghiului lateral sub 145°. Situația inversă,
când unghiul dintre coapsă şi gambă este deschis medial si constituie GENU VARUM.

Fiecare condil prezintă trei fețe: articulară, intercondiliană şi cutanată.

Fetele articular e continuă înapoi cele două povârnişuri ale feței patelare şi descriu o curbă
anteroposterioară, cu raza descrescândă de la 43 mm (în partea anterioară) la 16 mm (în
partea posterioară).

Fetele intercondiliene se privesc intre ele şi delimiteaz intercondiliana

.Pe fețele intercondiliene se inseră ligamentele încrucişate ale articulației genun chiului.
Deasupra fosei - deci pe fața posterioară - se găsește o proeminență transversală, care
unește cei doi condili; este linia intercondiliană . Fetele cutanate sunt accidentate. Prezintă
câte o proeminență, numită epicondil medial respectiv epicondilul lateral pe care se inseră
ligamentele colaterale articulației genunchiului, cel tibial pe epicondilul medial și cel fibular
pe epicondilul lateral. Deasupra și înapoia epicondilului medial se găseşte o

altă proeminenţă, tuberculul adductoruluipe care se inseră muşchiul adductor mare. Lângă
acest tubercul se inseră capul medial al muşchiului gastrocnemian.

Fata cutanată a condilului lateral dă inserție capului lateral al muşchiului gastrocnemian şi


muşchiului poplitee acesta din urmă se inseră în șanțul popliteu aflat înaintea epicondilului
lateral.

Condilii și epicondilii femurali se pot palpa cu uşurinţă de o parte si de alta a patelei. De


asemenea, se poate palpa tuberculul adductorului, imediat deasupra şi înapoia epicondilului
medial

43
PATELA

Patela sau rotula este un os scurt, turtit şi pereche, situat in tendonul muschiului cvadriceps
femural. Prezinta de studiat baza, vârful, două fețe și două margini.

Orientare. Se pune in sus baza, posterioe fața articulara și laterala - povârnişul cel mai larg al
acestei fete.

Fata anterioară Este convexa,rugoasă.

Fața articulară sau fața posterioară este destinată articulației cu fața patelară a fem rului.
Prezintă o creastă verticală şi două povârnişuri. Dintre aceste două povârnişuri, cel lateral
este mai întins.

Baza Priveşte în sus.

Vârful Priveşte în jos.

Marginile. Sunt în număr de două: medială şi laterali

Patela proemină în regiunea anterioară a genunchiului; poate fi explorată atât prin


inspecție, cât şi prin palpare. Fracturile patelei, relativ frecvente, sunt produs fie de
traumatisme, fie în mod indirect, prin contrace violentă a muşchiului cvadriceps femural.

OASELE GAMBEI

Sunt reprezentate, ca și cele ale antebrațului, de dei oase unite prin epifizele lor şi separate
la nivelul diafizhe printr-un spațiu interosos. Osul medial este cel mai vole minos și puternic
și suportă greutatea corpului, se nume tibia și este singurul care se articulează cu femurul. O
lateral este mai subțire; se numește fibula.

TIBIA

Este un os lung și pereche, cu direcție verticală.

- are un corp și două epifize.

CORPUL =Prezintă două uşoare curburi: una superioară, convexă medial, şi alta inferioară ,
concavă medial, care îi dau aspectul literei S. Corpul esteprismatic triunghiular și prezintă
trei fețe și trei margini.

44
Fața medială este plană și netedă: se poate palpa sub piele, nefiind acoperită de
muşchi. În partea superioară se inseră o formațiune fibroase numită piciorul gâștei
Fața laterală este evidentă numai in porțiunea superioară. În porțiunea inferioară își
schimbă orientarea, devenind anterioară. În porțiunea superioară prezintă un şanț
longitudinal, în care se inseră muşchiul tibial anterior.

Fața posterioară prezintă în porțiunea superioară o linie oblică, orientată în jos și


medial; este lini asolearului pentru inserția muşchiului omonim. Deasupra liniei se
inseră muşchiul popliteu. Dedesubtul liniei se inseră muschii flexor lung al degetelor
(medial) și tibial posterior (lateral). Tot aici se găseşte gaura nutritivă a osului

➢ Marginea anterioară) este foarte ascuțită şi, de aceea, mai poartă numele de creasta
tibie . Urmând curburile corpului, marginea anterioară are forma de S; proemină sub
piele şi este palpabilă pe toată lungimea ei. În sus se bifurcă şi cuprinde tuberozi-
tatea tibiei de pe epifiza superioară. În jos, se termină pe maleola medială a osului.
➢ Marginea medială este bine pronunțată numai în porțiunea inferioară.
➢ Marginea interosoasă sau laterală dă inserție membranei interosoase. Ea se bifurcă
pe epifiza inferioară, delimitând incizura fibulară.
EPIFIZA SUPERIOARĂ sau PROXIMALĂ. Este o masă voluminoasă, alungită în sens
transveral. Este constituită din doi condili: condilul medial şi condilul lateral . Condilii
prezintă o față superioară comună și o circumferință.

Fata superioară sau platoul tibiei prezintă mai multe detalii.

1. Fața articulară superioară este alcătuită, la rândul ei, din două suprafete articulare ce
răspund condililor femurali. Suprafata medială este ovală şi mai adâncită, iar suprafața
laterală, mai lărgită în sens transversal, şi are o formă ovală.

2. Eminenţa intercondiliana) sau spina tibiei este un masiv osos ce separă cele două
suprafețe articulare. Ea este formată din doi tuberculi intercondilieni (unul medial, altul
lateral) între care se găseşte o mică incizură. Anterior și posterior față de eminența
intercondiliană, se află două suprafete nere gulate şi rugoase, numite aria intercondil-
iană anterioară pe care se inseră ligamentul încrucişat anterior și aria intercondiliană pe
care se inseră ligamentul încrucişat posterior ale articulației genunchiului.

Circumferinta. Are o înălțime de 2 cm. Este întreruptă posterior de aria intercondiliană


posterioară. Pe porțiunea laterală a circumferinței se află o fețișoară articulară pentru capul
fibulei

45
Pe porțiunea anterioară a circumferinței se gase suprafață triunghiulară, limitată de
bifurcarea marginii anterioare a corpului. În această suprafață se găsește tuberozitatea
tibiei care dă inserție ligamentului patelei.

La nivelul epifizei superioare se pot explora prin palpare cei doi condili şi tuberozitatea
tibiei.

EPIFIZA INFERIOARĂ sau DISTALĂ. Este mai puțin dezvoltată. Ea are o formă cuboidală,
neregulată și prezintă următoarele elemente: O faţă superi- o a r ă ce se confundă cu
corpul.

➢ O fată articulară inferioară)(pe această față se găseşte o creastă antero-pos


terioară, care o împarte în două fețișoare; atât creasta, cât și fețișoarele răspund
trohleei talusului, cu care se articulează).
➢ O fată anterioară, pe care alunecă tendoanele extensorilor degetelor şi tendonul
tibialului anterior
➢ . O faţă posterioară, pe care alunecă tendonul muşchiului flexor lung al halucelui. of
a ţă laterală, ce prezintă scobitura fibulară (Incisura fibularis); scobitura sau incizura
se articulează cu fibula
➢ . O față medială, ce se prelungește cu o apofiză puternică numită maleomedială viz-
ibilă și palpabilă sub piele. Maleola medială prezintă o față articulară pentru talus,
iar posterior şanţul maleolar prin care trec tendoanele muşchilor flexor lung al
degetelor şi tibial posterior. Maleola medială se poate fractura relativ uşor. Este
accesibilă explorării prin inspecție și palpare.
FIBULA

Fibula sau peroneul, un os lung ce pare torsionat pe axul său, este un os pereche. Prezintă
un corp și două epifize.

Orientare. Se pune: în jos epifiza turtită; medial fețisoara articulară pe care ea o prezintă;
posterior marginea epifizei care prezintă o fosă

CORPUL =Este prismatic triunghiular. Este învelit aproape în întregime de muşchi, Are trei
fețe:

a) laterală prezintă un şant longitudinal, în care se inseră muşchii peronieri;

b) medială pe care se inseră extensorul lung al degetelor şi lung al halucelui; c) posterioară)


este cea mai întinsă dintre cele trei fete şi vine în raport cu muşchii flexori ai piciorului. Pe
ea se găseşte o creastă longitudinală numită creasta medială Medial de aceasta se inseră
muşchiul tibial posterior, iar lateral de ea se inseră solearul şi flexorul lung al halucelui. Pe
această față se găseşte şi gaura nutritivă a osului.

Marginile sunt:

46
a) anterioară

b) posterioară

c) medială, puternic pronuntata fată în porțiunea mijlocie a diafizei. Pe ea se inseră


membrana interosoasă şi din această cauză se mai numeşte margine interosoasă

EPIFIZA SUPERIOARĂ sau PROXIMALĂ. Este reprezentată de capul fibulei palpabilă sub
piele. Acesta prezintă, pe fața sa medială, O fetisoară articulara pentru tibie.

Capul se prelungeşte în sus cu un v â r f pe care se inseră muşchiul biceps femural. Capul


este lega de corp printr-un col înconjurat lateral de nervul peronier comun, raport
important în fracturile osului la acest nivel.

->EPIFIZA INFERIOARĂ sau DISTALĂ. Este formată de o proeminență turtită dinafară


înăuntru, vizibilă sub piele, numită maleola laterală. Ea coboară mai mult decât maleola
medială.

Pe această față medială se succed de sus în jos: - o suprafață rugoasă pe care se inseră
ligamentul interosos al sindesmozei tibio-fibulare

MEDIASTINUL

Mediastinul este regiunea medianá (usor deplasatã spre stânga), interpulmonará a cavitátii
toracice. El conține organe care ii conferá un deosebit interes medical. Organele
mediastinale sunt inconjurate intr-o atmosferá conjunctivo- adipoasã, inre le leagá intre ele,
dar $i cu regiunile invecinate.

Mediastinul este limitat de fase pereti:

I a t e r a l, de cele douá pleure mediastinale (care il separá de regiunile pulmonare)

a n t e r i o r de fata posterioarã a sternului;

p o s t e r i o r, de corpurile vertebrelor toracice, aceastà fatá a mediastinului fiind cea mai


lungá; sus, de planul oblic ce corespunde orificiului superior al toracelui; jos, de fata
superioará (oblicá de SuS injos si dinainte inapoi) a diafragmei; aceastá oblicitate
diõfragmaticã este atât de

accentuatã incât posterior, intre coloana vertebralá se formeazá putemicá adânciturã


mediastinului.

Pe sectiune transversalá mediastinul are o formá ovoidalá, cu diametrul mare antero-


posterior.

47
Mediastinul comunica In sus cu gâtul, prin orificiul superior al toracelui si in jos, cu cavitatea
abdominalã, prin mai multe orificii situate in diafragmá (vezi vol- I)

Aceste orificii dau trecere; aortei, esofagului, nervi splanhnici, venelor lombare ascendente,
precum și altor formațiuni

La nivelul rádácinilor pamanilor , țesutul conjunctiv mediastinal se continuă cu Stoma


plămînilor carul care separă mediastinul superior de cel inferior Unește unghiul te înalt cu
marginea inferioară a celei de a patra vertebre toracice mediastinul superior răspunde
anterior manubriului sternal iar posterior primelor patru vertebre toracice conține
următoarele formațiuni de spus pe patru planuri

1. în primul plan se întâlnesc insertiile inferioare ale mușchilor sternohioidian și ster-


notiroidian, timusul la copil, înlocuit la adult rămășițe de țesut timic.

2. Al doilea plan se găsesc venele brahiocefalice însoțite de noduri limfatice virgulă


porțiunea superioară a venei cave superioare virgulă vena intercostală superioară
stângă afluent al venei brahiocefalice de aceeași parte virgulă nervii frenici care
coboară de la gât și străbat mediastinul superior și inferior
3. în al treilea plan se găsesc arcul aortei împreună cu laringeul recurent stâng ultimul
ocolind arcul aortei nervi cardiaci care coboară spre baza inimii monteze termină în
plexul cardiac
4. în planul al patrulea se întâlnesc traheea însoțită de noduri limfatice esofagul ductul
toracic vena intercostală superioară dreaptă care descinde pentru a se vor se în venă
azygos mediastinul inferior este subdivizat în trei compartimente anterior mijlociu și
posterior mediastinul anterior este compartimentul gust turtit anteroposterior inter-
pus între fața posterioară a sternului și fața anterioară a pericardului conține
mușchiul transvers al toracelui inserțiile porțiunilor costală și sternală ale diafragmei
extremitatea inferioară a timusului la copii ligamentele sterno pericardice ramuri din
artera toracică internă țesut conjunctiv lux și adipos mediastinul mijlociu este com-
partimentul cel mai mare al mediastinului interior se întinde între planul pericardic și
cel pretrahial, conține pericardul cu inima porțiunea inferioară a venei cave supe-
rioare trunchiul pulmonar a nervii frenici fibre nervoase ale plexului cardiac medi-
astinul posterior se întinde în profunzime până la coloana vertebrală toracică și
lombară de la a cincea vertebra toracică până la a doua vertebra lombară
Formațiunile conținute în mediastinul posterior se dispun în patru planuri

· în primul plan întâlnim elementele care formează pe din culii pulmonari bronhiile
principale arterele pulmonare venele pulmonare vasele bronhice noduri limfatice
bronhopulmonare fibrele plexului nervos pulmonar paranteza ligamentul pulmonar
· În al doilea plan se afla esofagul și cei doi nervi vagi îl însoțesc
· în al treilea plan se găsesc aortă descendentă situată înaintea coloanei vertebrale, a
venei hemazigos si a venei hemiazigos accesorii ,vena azigos situata de asemenea in-

48
aintea coloanei vertebrale intre aorta descendenta (la stanga ) si vena azigos (la
dreapta ) urca ductul toracic
· in al 4 lea plan de gasesc vena hemiazigos si hemiazigos accesorie , situate inapoia
aortei descendente , arterele si venele intercostale posterioare , lantul simpatic tora-
cal ,nervii splanhici

Organele din mediastinul inferior au in jurul lor numeroase noduri limfatice

Comunicarea mediastinului cu regiunile cervicale ( prin orificiul superior al toracelui) si cu


abdomaenu (prin orificiile de la nivelul diafragmei ) ,raporturile lui cu regiunea pleuro-
pulmonare, prezenta tesutului conj mediastinal si existenta unui numar mare de noduri
limfatice , sunt factori care favorizeaza extindedrea unor procese patologice in mediastin

De asemenea organele continute in mediastin pot suferi diferite actiuni

Mediastinita = inflamatia tes conj mediastinal .cu cointeresarea mai mult sau mai putin
accentuata a formatiunilor din mediastin(limfadenita mediastinala de ex poate determina
comprimarea unor organe )

Un plan frontal care trece prin bifurcatia traheei imparte mediastinul intr o parte

A,Anterioara =Mediastin anterior este subimpartit la randul sau printr un plan orizontal care
trece prin articulatiile sternocostale 3 in 2 etaje :1. Etajul inferior care cuprinde inima si
pericardul ,2. Etajul superior cuprinde mai multe organe care se succed de la suprafata in
profunzime : timusul sau resturile sale , vase mari (vena cava superioara cu venele
branhiocefalice .aorta cu cele 3 mari ramuri ale arcului sau , trunchiul pulmonar , nervii
fernici )

B.mediastinul posterior = contine o serie de organe cu directie longitudinala , care il strabat


in intregime .

Ele sunt dispuse in 3 planuri :

2. Traheea cu cele 2 bronhii principale


3. Esofagul

49
4. Aorta descendenta ,duct toracic ,vena azigos cu afluentii ei ,lanturile simpatice
toracice

MUSCHII MEMBRULUI SUPERIOR

V. MUSCHII UMARULUI

2. M. deltoid

· Origine:

- Fasciculul clavicular pe treimea laterala a fetei superioare a claviculei si pe jumatatea


laterala a marginii anterioare a claviculei
- Fasciculul acromial pe fata superioara a acromionului
- Fasciculul spinal pe fata inferioara a spinei scapulei
· Insertie:

- Tuberozitatea deltoidiana de pe fata laterala a diafizei humerale

· Inervatie:

- Nervul axilar

3. M. supraspinos

· Origine:

- In doua treimi mediale ale fosei supraspinoase


- Pe fascia supraspinoasa
· Insertie:

- Tuberculul mare al humerusului


- Capsula articulatiei scapulo-humerale
· Inervatie:

- Nervul suprascapular

4. M. infraspinos

· Origine:

50
- Fosa infraspinoasa
- Fascia muschiului
· Insertie:

- Tuberculul mare al humerusului


- Capsula articulatiei scapulo-humerale
· Inervatie:

- Nervul suprascapular

5. M. rotund mic

· Origine:

- Marginea laterala a scapulei in partea superioara

· Insertie:

- Tuberculul mare si capsula articulatiei scapulo-humerale

· Inervatie:

- Nervul axilar

6. M. rotund mare

· Origine:

- Marginea laterala a scapulei in partea inferioara


- Unghiul inferior al scapulei
· Insertie:

- Creasta tuberculului mic

· Inervatie:

- Nervul subscapular inferior

7. M. subscapular

· Origine:

- Fosa subscapulara

· Insertie:

- Pe tuberculul mic al humerusului si capsula articulatiei scapulo-humerale

51
· Inervatie:

- Nervii subscapulari superior si inferior

VI. MUSCHII BRATULUI

A) LOJA ANTERIOARA

1. M. biceps brahial

· Origine:

a) Capul scurt:

- Pe procesul coracoid al scapulei impreuna cu muschiul coracobrahial


- Cei 2 muschi pot fuziona formand muschiul coracobiceps
b) Capul lung:

- Pe tuberculul supraglenoidal al scapulei


- Tendonul capului lung are un traiect intraarticular si apoi prin santul intern tuber-
cular, invelit de o teaca sinoviala (culisa bicipitala)
· Insertie:

- Pe tuberozitatea radiala, printr-un tendon care imparte fosa cubitala in cele doua san-
turi bicipitale (medial si lateral)
- Pe fasciile bratului si antebratului prin aponevroza bicipitala care este o expansiune
fibroasa ce se desprinde de la nivelul tendonului
· Inervatie:

- Nervul musculo-cutan

· Actiune:

- Flexia antebratului
- Supinatie
- Flexia bratului
- Rotatia mediala a bratului

2. M. brahial

· Origine:

- Jumatatea inferioara a fetelor antero-laterala si antero-mediala ale humerusului

52
- Pe marginea humerusului si septurile intermusculare (medial si lateral)
· Insertie:

- Tuberozitatea ulnara
- Fata anterioara a procesului coronoid al ulnei
· Inervatie:

- Nervul musculo-cutan

· Actiune:

- Flexia antebratului
- Tensor al capsulei articulatiei cotului

3. M. coracobrahial

· Origine:

- Printr-un tendon comun cu capul scurt al muschiului biceps brahial, impreuna cu care
poate forma muschiul coracobiceps

· Insertie:

- Jumatatea superioara a fetei mediale humerale


- Marginea mediala a humerusului
- Septul intermuscular medial
· Inervatie:

- Nervul musculo-cutan

· Actiune:

- Muschiul flexor si abductor al bratului

B) LOJA POSTERIOARA

1. M. triceps brahial

· Origine:

a) Capul lung:

- Tuberculul infraglenoidal al scapulei

b) Capul lateral:

- Fata posterioara a humerusului, supero-lateral de santului nervului radial pe sep-


tul intermuscular lateral

53
- Pe marginea laterala a humerusului
c) Capul medial:

- Pe fata posterioara a humerusului, infero-medial de santul nervului radial pe sep-


tul intermuscular medial
- Pe marginea mediala a humerusului
· Insertie:

- Pe olecran

· Inervatie:

- Nervul radial prin ramuri pentru fiecare cap al muschiului

· Actiune:

- Muschi extensor al antebratului


- Adductor al bratului

2. M. anconeu

· Origine:

- Pe epicondilul lateral humerusului

· Insertie:

- Pe marginea laterala a olecranului


- Pe suprafata triunghiulara de pe fata posterioara a ulnei
· Inervatie:

- Nervul radial

· Actiune:

- Extensor al bratului

VII. MUSCHII ANTEBRATULUI

!! ACTIUNEA MUSCHIULUI ESTE DATA DE DENUMIRE !!

A) LOJA ANTERIOARA

54
a) Planul 1 muscular:

1. M. rotund pronator

· Origine:

- Pe epicondilul medial al humerusului prin capul humeral


- Pe procesul coronoid prin capul ulnar
· Insertie:

- Pe fata laterala a diafizei radiale

· Inervatie:

- Nervul median

2. M. flexor radial al carpului

· Origine:

- Pe epicondilul medial al humerusului


- Septurile intermusculare ale fasciei antebratului
· Insertie:

- Pe fata anterioara a bazei metacarpianului 2

· Inervatie:

- Nervul median

3. M. palmar lung

· Origine:

- Pe epicondilul medial al humerusului


- Pe fascia interahiala si pe septurile intermusculare ale fasciei antebratului
· Insertie:

- Pe aponevroza palmara
- Pe retinaculul flexorilor
- Pe originea muschilor tenari si hipotenari
· Inervatie:

55
- Nervul median

4. M. flexor ulnar al carpului

· Origine:

a) Capul humeral

- Pe epicondilul medial al humerusului prin capul humeral

b) Capul ulnar

- Pe procesul coronoid prin capul ulnar

· Insertie:

- Pe osul pisiform

· Inervatie:

- Nervul median

b) Planul 2 muscular:

1. M. flexor superficial al degetelor

· Origine:

a) Capul humero-ulnar:

- Pe epicondilul medial si pe marginea mediala a procesului coronoid

b) Capul radial:

- Pe fata anterioara a diafizei radiale in treimea mijlocie

· Insertie:

- Pe baza falangei mijlocii

· Inervatie:

- Nervul median

c) Planul 3 muscular:

56
1. M. flexor profund al degetelor

· Origine:

- Pe cele trei patrimi superioare ale fetei anterioare a ulnei


- Pe membrana interosoasa
- Pe fata anterioara a radiusului sub tuberozitatea radiala
· Insertie:

- Pe fata palmara a falangei distale a degetelor 2-5

· Inervatie:

- Nervul median care prin nervul interosos anterior inerveaza partea laterala

- Nervul ulnar care inerveaza partea mediala

2. M. flexor lung al policelui

· Origine:

- Fata anterioara a diafizei ulnare in cele trei patrimi proximale


- Pe membrana interoasoasa
· Insertie:

- Pe fata anterioara a bazei falange distale a policelui

· Inervatia:

- Nervul median prin nervul interosos anterior

d) Planul 4 muscular:

1. M. patrat pronator:

· Origine:

- Marginea anterioara si mediala a ulnei in partea inferioara

· Insertia:

- Pe fata anterioara a radiusului

· Inervatia:

- Nervul median prin nervul interosos anterior

57
B) LOJA LATERALA

1. M. scurt extensor radial al carpului

2. M. supinator

3. M. brahio-radial

C) LOJA POSTERIOARA

a) Planul muscular superficial

1. M. extensor al degetelor

2. M. extensor al degetului mic

3. M. extensor ulnar al carpului

b) Planul muscular profund

1. M. lung abductor al policelui

2. M. scurt extensor al policelui

3. M. lung extensor al policelui

4. M. extensor al indexului

VIII. MUSCHII MAINII

a) Muschii lojei tenare

58
1. M. abductor scurt al policelui

2. M. opozant al policelui

3. M. flexor scurt al policelui

4. M. adductor al policelui

b) Muschii lojei hipotenare

1. M. palmar scurt

2. M. abductor al degetului mic

3. M. flexor scurt al degetului mic

4. M. opozant al degetului mic

c) Muschi lombricali

d) Muschi interososi

REGIUNEA AXILARA

Are o forma de piramida patrulatera cu 4 pereți un varf si o baza.

· Peretele anterior este format din tegument, țesut celular subcutanat si planul musculo-
aponevrotic:

- Superficial format din mușchiul pectoral mare si fascia sa


- Profund format din: mușchiul subclavicular, fascia clavipectorala, mușchiul clavicu-
lar mic si ligamentul suspensor al axilei.
· Peretele posterior format dinspre superior spre inferior de mușchiul subscapular, mușchiul
rotund mare si mușchiul latissimus dorsi.
· Peretele medial este format din: peretele toracelui, adică primele zece coaste, spatiile inter-
costale si mușchii intercostali, si din mușchiul dințat anterior.

59
· Peretele lateral este format din: capul scurt al mușchiului biceps brahial si mușchiul coraco-
brahial.
· Vârful axilei aparține zonei de tranziție cervico-brahiale. Este limitat superior de clavicula si
de mușchiul subclavicular, postero-lateral este limitat de marginea superioara a scapulei si de
procesul coracoid, iar medial vârful este limitat de coasta întâi. Inserția mușchiului scalen, an-
terior pe coasta întâi împart acest spațiu in 2 zone:
- Prima zona este zona postero-laterala prin care trec fasciculele plexului brahial situat
posterior si artera subclavie care la marginea laterala a coastei întâi se continua cu
artera axilara care este situata anterior.
- A doua zona este zona antero-mediala, aceasta zona este străbătuta de vena axilara
care se continua cu vena subclavie.
· Baza axilei este formata de tegument in care găsim fascia axilara care adera posterior la fascia
mușchiul latisimus dorsi la ligamentul suspensor al axilei si la fascia mușchiului pectoral
mare.

CONTINUTUL AXILEI

MANUNCHIURI VASCULO-NERVOASE

1. Principal - format din vasele axilare: artera axilara si vena axilara, si din partea infraclavicu-
lara a plexului brahial

2. Secundare:

- Manunchiul vasculo-nervos lateral- format din vasele circumflexe humerale si din


nervul axilar
- Manunchiul vasculo-nervos medial - din vasele toracice laterale si nervul toracic lung
- Manunchiul vasculo-nervos posterior - din vasele toraco-dorsale si nervul toracodor-
sal
3. Limfonoduli axilari

COMUNICARILE AXILEI

1. Prin vârful axilei, ea comunica cu trigonul omoclavicular. Acest trigon este o regiune ce
aparține regiunii laterale a gatului
2. Prin patrulaterul humero-birondo-tricipital Velpeau, axila comunica cu regiunea deltoidiana
3. Prin trigonul birondo-tricipital cu regiunea scapulara

LIMITELE PATRULATERULUI:

· Superior: Marginile inferioare ale mușchilor rotund mic si subscapular


· Inferior: Marginea superioara a mușchiului rotund mare
· Lateral: Colul chirurgical al humerusului
· Medial: Capul lung al muschiului triceps brahial

60
CONTINUTUL PATRULATERULUI:

Nervul axilar si artera circumflexa humerala posterioara, si trigonul birondo-tricipital cu


regiunea scapulara.

LIMITE:

· Superior: Muschiul rotund mic


· Inferior: Muschiul rotund mare
· Lateral: Capul lung al muschiului triceps brahial

CONTINUT:

· Artera circumflexa a scapulei


Axila comunica prin trigonul humero-rondotricipital cu regiunea posterioara a bratului.

LIMITE:

· Superior: Muschiul rotund mare


· Lateral: Colul chirurgical al humerusului
· Medial: Capul lung al muschiului triceps brahial
Prin canalul brahial, axila comunica cu loja anterioara a bratului.

1. ARTERA AXILARA

· Originea: Din artera subclavie


· Limite:
- Limita proximala este marginea laterala a coastei I

- Limita distala este marginea inferioara a muschiului pectoral mare, de la acest nivel
artera se continua cu artera brahiala, iar traiectul acestei artere este in esarfa in axila

In functie de pozitia ei fata de muchiul pectoral mic definim trei portiuni: portiunea
prepectorala, portiunea retropectorala si portiunea latero-pectorala.

· Ramuri:

- Artera toracica superioara sau suprema, care vascularizeaza muschii pectorali si regiunea ma-
mara.
- Artera toraco-acromiala, care la randul ei se imparte in patru ramuri: ramura pectorala, vas-
cularizeaza muschii pectorali si regiunea mamara, ramura acromiala impreuna cu cea clavic-
ulara, vascularizeaza articulatia sterno-claviculara cat si muschiul subclavicular, iar ramura
deltoidiana vascularizeaza muschii deltoid si pectoral mare.
- Artera toracica laterala, vascularizeaza muschii pectorali si dintat anterior, la femei din ea se
desprin ramuri mamare laterale pentru vascularizatia glandei mamare.

61
- Artera subscapulara, care se imparte la randul ei in doua ramuri: artera circumflexa a
scapulei care participa la formarea cercului arterial periscapular si artera toraco-dorsala.
- Artera circumflexa humerala posterioara, vascularizeaza articulatia umarului, muschii deltoid,
muschii rotund mare si mic si capul lung al muschiului rotund triceps.
- Artera circumflexa humerala anterioara, vascularizeaza capul lung al bicepsului si muschiul
deltoid.

PLEXUL BRAHIAL

- Are originea in ramurile ventrale ale nerviilor spinali C5, C6, C7, C8, T1. Ramurile ventrale
C4 si T2 pot la randul lor sa contribuie la formarea plexului brahial.
- Are forma unui triunghi, cu baza la coloana vertebrala iar varful vine la axila. Este format din
radacini, trunchiuri, diviziuni si fascicule din care pornesc ramurile colaterale si terminale.
Modul de formare:

· Modul de unire a radacinilor plexului brahial:

a) Radacinile C5 si C6 reprezinta fiecare continuarea ramurii ventrale a nervului spinal core-


spunzator, cele 2 radacini se unesc si formeaza trunchiul superior
b) Radacina C6 continua ramura ventrala a nervului spinal C7 si formeaza singura trunchiul
mijlociu
c) Radacinile C8 si T1 reprezinta fiecare continuarea ramurilor ventrale a nervului spinal
corespunzator, ele se unesc si formeaza trunchiul inferior
· Modul de ramificare a trunchiului plexului brahial:

- Fiecare se bifurca intr-o diviziune posterioara si una anterioara

· Modul de unire a diviziunilor si de formare a fasciculelor plexului brahial:

a) Toate diviziunile posterioare se unesc si formeaza fasciculul posterior


b) Diviziunile anterioare ale trunchiurilor superior si mijlociu se unesc si formeaza fascicu-
lul lateral
c) Diviziunea anterioara a trunchiului inferior formeaza singura fasciculul medial
· Modul de diviziune a ramurilor terminale:

a) Din fasciculul posterior se formeaza nervul radial si axilar


b) Din fasciculul lateral se formeaza nervul musculo-cutan si radacina laterala a nervului
median
c) Din fascicuclul medial se desprind nervul ulnar, radacina mediala a nervului median,
nervul cutanat brahial median si nervul cutanat antebrahial median
RAMURILE COLATERALE ALE PLEXULUI BRAHIAL

Sunt ramuri supraclaviculare, ramuri infraclaviculare si terminale.


1. Ramuri supraclaviculare:

· Nervii pentru muschii scaleni si lung al gatului (C5, C6, C7, C8) se desprind din
radacinile plexului

62
· Nervul dorsal al scapulei din C5 = inerveaza muschiul ridicator al scapulei si muschii
romboizi.
· Nervul toracic lung (C5, C6, C7) = ajunge pe fata laterala al muschiului dintat anterior pe
care il inerveaza
· Nervul frenic (C5, C6) = nervul pentru muschiul subclavicular
· Nervul suprascapular (C5, C6) = inerveaza muschiul supraspinos si muschiul infraspinos
2. Ramurile infraclaviculare:

· Nervul pectoral lateral (C5, C6, C7) = inerveaza muschiul pectoral mare
· Nervul pectoral mic (C5, C8) = inerveaza muschiul pectoral mic
· Nervul subscapular superior (C5, C6) = inerveaza partea superioara a muschiului sub-
scapular

· Nervul subscapular inferior (C5, C6) = inerveaza partea inferioara a muschiului subscapu-
lar mare
· Nervul toraco dorsal (C6, C7, C8) = inerveaza muschiul latissimus dorsi
3. Ramurile terminale ale plexului brahial:

· Din fasciculul lateral se formeaza nervul musculocutan si radacina laterala a nervului me-
dian
· Din fasciculul median se formeaza nervul ulnar, radacina mediana a nervului median,
nervul cutanat antebrahial medial si nervul cutanat brahial medial
· Din fasciculul posterior se formeaza nervul radial si nervul axilar

2. ARTERA BRAHIALA

· Origine: Artera axilara


· Limite:
- Limita proximala este marginea inferioara a muschiului pectoral mare
- Limita distala la 1 cm distal de plica cotului in dreptul colului radiusului, la acest
nivel ea se imparte in artera radiala si artera ulnara
· Ramuri:

- Ramuri musculare care vascularizeaza muschii lojei anterioare a bratului


- Artera nutritiva a humerusului
- Artera brahiala profunda care se imparte in artera colaterala radiala si artera
colaterala medie
- Artera colaterala ulnara superioara
- Artera colaterala ulnara inferioara care se imparte in doua ramuri, una anterioara
si alta posterioara.

3. ARTERA RADIALA

· Origine: Artera brahiala

· Limite:

63
- Limita proximala - la nivelul colului radiusului la aproximativ 1 cm superior de plica
cotului
- Limita distala - in loja palmara mijlocie
· Traiect:

- Artera recurenta radiala


- Ramuri musculare
- Ramura carpiana palmara
- Ramura palmara superficiala
- Ramura carpiana dorsala
- Artera metacarpiana dorsala 1
- Artera principala a policelui
- Artera radiala a indexului

4. SANTUL PULSULUI

In el se gasesc vasele radiale.

· Limite:

- Lateral avem tendonul muschiului brahio-radial


- Medial avem tendonul muschiului flexor radial al carpului
- Profund avem muschiul patrat pronator si radiusul

5. ARTERA ULNARA

· Origine: Artera brahiala

· Limite:

- Limita proximala care este inferior de plica cotului la nivelul extremitatii santului
bicipital medial
- Limita distala este osul pisiform
· Ramuri:

- Ramuri musculare
- Artera recurenta ulnara care se imparte in artera recurenta ulnara anterioara si poste-
rioara
- Artera interosoasa comuna care da doua ramuri: interosoasa anterioara si posterioara
- Ramura carpiana palmara
- Ramura carpiana dorsala
- Ramura palmara profunda

64
6. ARCUL ARTERIAL PALMAR SUPERFICIAL

Se formeaza prin anastomoza dintre artera ulnara si ramura palmara superficiala a arterei radiale,
la nivelul lojei palmare mijlocii in planul pretendinos.

· Ramuri:

- Ramuri musculare si articulare


- Artere digitale palmare comune
- Artera digitala palmara pentru fata mediala a degetului mic

7. ARCUL ARTERIAL PALMAR PROFUND

Se formeaza prin anastomoza dintre artera radiala si ramura palmara profunda a arterei ulnare in
loja palmara mijlocie in spatiul retro-tendinos

· Ramuri:

- Ramuri musculare si articulare


- Artere metacarpiene palmare
- Artere palmare perforante
- Ramuri recurente
8. VENELE SUPERFICIALE ALE MEMBRULUI SUPERIOR

· Vena cefalica

- Are originea in extremitatea laterala a retelei venoase dorsale, la nivelul tabacherii


anatomice; se varsa in vena axilara

· Vena bazilica

- Are originea in extremitatea mediala a retelei venoase dorsale a mainii, se continua cu


vena axilara dupa unirea cu vena brahiala mediala

· Vena mediana a antebratului

- Are originea in plexul venos palmar superficial, se varsa fie in vena bazilica fie in cea
cefalica, fie se poate bifurca in venele medio-cefalica si medio-bazilica

!! Modul de formare al arterelor si a venelor difera, arterele pleaca de la inima prin aorta si se
ramifica in teritoriu, iar venele se formeaza invers, vin din teritoriu catre inima, deci vin de la
vene mici care se varsa in artele mari si ajung la inima.

LIMFONODULII AXILARI

Sunt in numar de 20-30, se impart in 5 grupe:

65
· Grupul lateral, situat postero-medial de vena axilara

- Aferente: intregul membru superior cu exceptia limfaticelor care insotesc vena limfat-
ica
- Eferete: limfonodulii grupului central apical si cei cervicali profunzi (grupul inferior)
· Grupul posterior sau subscapular, acest grup se afla de-a lungul vaselor subscapulare pe
peretele posterior al axilei

- Aferente: din regiuni cervicale postero-inferioare, tegument si muschi, si fata poste-


rioara a trunchiului pana la creasta iliaca
- Eferente: limfonodulii centrali si apicali
· Grupul anterior sau pectoral, situat pe marginea inf a muschiului pectoral mic in raport cu
vasele toracice anterioare

- Aferente: tegumentul si muschii regiunilor supraumbilicale antero-laterale ale trunchi-


ului si glanda mamara in partea centro-laterala
- Eferente: limfonodulii centrali si apicali
· Grupul central care se afla la nivelul axilei

- Aferente: limfonfodulii grupurilor posterior lateral si anterior.


- Eferente: limfonodulii apical
· Grupul apical, situat intre marginea sup a muschiului pectoral mic si varful axilei, medial de
vena axilara.

- Aferente: vasele limfatice care insotesc vena cefalica, regiunea periferica superioare a
glandei mamare si limfonodulii celorlalte grupe.
- Eferente: in trunchiul limfatic subclavicular care pe partea dreapta dreneaza fie in
unghiul venos jugulo-subclavicular fie in vena sublavie, fie in trunchiul jugular fie in
ductul limfatic drept, pe partea stanga se termina in canalul toracic.

NERVII MB SUPERIOR

1. NERVUL AXILAR

· Origine:

- Fasciculul posterior al nervului axilar

· Ramuri:

66
- Ramura anterioara care inervează partea anterioara a mușchiului deltoid
- Ramura posterioara care inervează mușchiul rotund mic si partea posterioara a mușchiului
deltoid
- Nervul cutanat brahial lateral superior care inervează tegumentul ce acoperă partea inferioara
a mușchiului deltoid si partea superioara a capului lung al mușchiului triceps brahial
- Ramuri articulare pentru articulația umărului

2. NERVUL MUSCULO-CUTAN

· Origine:

- In fasciculul lateral al plexului brahial (din radacinile spinale C5, C6 si C7)

· Ramuri colaterale pentru:

- Nervi pentru mușchiul coraco-brahial


- Nervi pentru mușchiul biceps brahial
- Nervi pentru mușchiul brahial
- Ramuri articulare pentru articulația cotului
- Ramurile terminale la nivelul șanțului bicipital lateral
- Nervul muculo-cutan se continua cu nervul cutanat antebrahial lateral care se divide in:
a) Ramura anterioara care inervează tegumentul fetei antero-laterale a antebrațului
b) Ramura posterioara care inervează tegumentul fetei postero-laterale a antebrațului.

3. NERVUL CUTANAT BRAHIAL MEDIAL C8, T1

· Origine:

- In fasciculul medial al plexului brahial, si inervează tegumentul de pe fata mediala a brațului


(C8 si T1)

4. NERVUL CUTANAT ANTEBRAHIAL MEDIAL C8, T1

· Origine:

- In fasciculul medial al plexului brahial.

· Ramuri:

- Ramura anterioara care inervează tegumentul fetei antero-mediale a antebrațului


- Ramura posterioara- coboară medial de vena bazilica si inervează fata postero-mediala a ante -
brațului

5. NERVUL MEDIAN C5, C6, C7, C8, T1

· Origine:

67
- Radacina laterala se desprinde din fasciculul lateral
- Radacina mediala se desprinde din fasciculul median
· Ramuri:

- Ramura pentru mușchiul rotund pronator


- Ramura pentru mușchiul flexor radial al carpului
- Ramura pentru mușchiul palmar lung, ramura pentru mușchiul flexor superficial al degetelor
- Ramuri articulare pentru articulația cotului
- Nervul interosos anterior mușchiului lung al policelui si jumatatea laterala a muschiului flexor
profund al degetelor si al muschiului patrat pronator
- Ramuri pentru mușchiul abductor scurt al policelui, mușchiul scurt al policelui si mușchiul
opozant al policelui
- Ramuri digitale palmare

6. NERVUL ULNAR C7, C8, T1

· Origine:

- Se găsește in fasciculul medial al plexului brahial

· Ramuri:

- Ramuri articulare pentru articulația cotului si anume:

o Nervi pentru mușchiul flexor ulnar al carpului si pentru jumătatea mediala a mușchiu-
lui flexor profund al degetelor

- Ramura dorsala care se împarte in trei nervi digitali dorsali, aceștia inervează tegumentul fetei
dorsale a degetelor mic si inelar si jumătatea laterala a mediusului
- Ramura superficiala, aceasta inervează tegumentul fetei mediale a mâinii si da ramuri:
o Nervi pentru mușchiul palmar scurt
o Nervi digitali palmari pentru fata mediala a degetului 5
o Nervi digitali palmari comuni pentru al patrulea spațiu interosos care se divid in nervi
digitali palmari proprii pentru fata laterala a degetului 5 si pentru cea mediala a dege-
tului 4
- Ramura profunda care inervează:

o Mușchii scurt abductor, scurt flexor si opozant al degetului mic


o Mușchii interososi palmari si dorsali ai spatiilor 2, 3 si 4, si pentru mușchii lombricali
3 si 4
o Mușchiul adductor al policelui si capul scurt al muschiului flexor scurt al policelui
o Mușchii interosoși dorsali si palmari ai spațiului 1

7. NERVUL RADIAL C5, C6, C7, C8, T1

· Origine:

- In fasciculul posterior al plexului brahial

68
· Ramuri:

- Colaterale, una superficiala si alta profunda

8. FOSA CUBITALA

· Limite:

- Superior: O linie orizontala care trece 2 cm superior de epicondilii humerali


- Lateral: Marginea mediana a mușchiul brahio-radial
- Medial: Marginea laterala a mușchiului rotund pronator iar
- Profund: mușchiul brahial
Tendonul mușchiului biceps brahial împarte regiunea in doua șanțuri: cel bicipital lateral si
cel bicipital medial.

De la exterior spre interior avem patru straturi:


- Primul strat reprezentat de tegument
- Al doilea strat este țesut celular subcutanat unde găsim:
o Lateral: vena cefalica, vena medio-cefalica si nervul cutanat antebrahial lateral
o Medial: vena bazilica, vena medio-bazilica si nervul cutanat lateral

- Al treilea strat este cel aponevotric reprezentat de fascia brahiala si de cea antebrahiala
- Al patrulea strat este reprezentat de șanțurile bicipital lateral si medial:
a) Santul bicipital medial contine: artera si venele brahiale, nervul median si anastomoza
dintre ramura anterioara a arterei colaterale ulnare inferioare si ramura anterioara a arterei
recurente ulnare
b) Santul bicipital lateral contine: nervul radial si ramurile sale terminale si anastomoza
dintre artera recurenta radiala si artera colaterala radiala.

9. CANALUL CARPIAN

· Limite:

- Posterior: Oasele carpului care formează santul carpian


- Anterior: Retinaculul flexorilor (o banda fibroasa transversa formata din fibre transverse pro-
prii si fibre provenite din mușchiul palmar lung)
- Medial: Osul pisiform si cârligul osului hamat unite prin ligamentul piso-hamat.
- Lateral: Tuberculul osului scafoid si tuberculul osului trapez

De pe fata profunda a retinaculului se desprinde un sept sagital care împarte canalul carpian in
doua loje:

a) Loja mediala conține:

69
- Tendoanele mușchilor flexor superficial si profund al degetelor
- Tendonul mușchiului flexor lung al policelui
- Nervul median care este situat anterior de tendonul indexului al mușchiului flexor superficial
al degetelor
b) Loja laterala conține:
- Tendonul mușchiului flexor radial al carpului
- Loja lui Guyon

LOJA LUI GUYON


Este situata in afara canalului carpian si anterior de retinaculul flexorilor.

· Limite:
- Medial: osul pisiform
- Posterior: retinaculul flexorilor
- Anterior: expansiunea retinaculului flexorilor si a mușchiului flexor ulnar al carpului

La nivelui acestei loje mai găsim nervul ulnar si vasele ulnare, încă o formațiune importantă
la acest nivel este tabachera anatomica, pentru ca acolo se punea tutunul măcinat pentru a putea
fi prizat sau alte subst care produc stări.

TABACHERA ANATOMICA
· Limite:
- Lateral: Tendoanele mușchilor lung abductor si scurt extensor al policelui
- Medial: Tendonul mușchiului lung extensor al policelui
- Profund: Procesul stiloid al radiusului, si oasele scafoid si trapez

· Configuratie statigrafica:
- Tegument
- Tesut celular subcutanat care este străbătut de vena cefalica si de ramura superficiala a
nervului radial
- Tendoanele mușchiului lung extensor si scurt extensor radial al carpului, iar apoi avem
- Artera radiala care la nivelul tabacherei da 2 ramuri
a) Artera principala a policelui + venele radiale
b) Ramura carpiana dorsala

70
MUSCHII MEMBRULUI INFERIOR

I. MUSCHII COAPSEI

A) LOJA ANTERIOARA A COAPSEI

Este ocupata de muschiul cvadriceps femural, cele patru corpuri musculare se unesc inferior intr-
un tendon unic care inglobeaza patela (rotula) si se ataseaza pe tuberozitatea tibiei. Cele patru corpuri
musculare sunt:

1. M. drept femural
· Origine:
- Prin tendonul direct are originea pe spina iliaca antero-inferioara, iar prin tendonul reflectat
are originea pe santul supraacetabular

· Insertia:
- Baza patelei

2. M. vast medial
· Origine:

- Linia intertrohanterica, linia de trifurcatie mediala a liniei aspre numita si creasta muschiului
vast medial, buza mediala a liniei aspre, fata postero-mediala a diafizei femurale, linia de bi -
furcatie mediala a liniei aspre (creasta supracondiliana mediala)

· Insertia:

- La marginea mediala a patelei

3. M. vast lateral
· Origine:

- Linia intertrohanterica, trohanterul mare, tuberozitatea fesiera, buza laterala a liniei aspre
(cele doua treimi superioare), si fata postero-laterala a diafizei femurale

· Insertia:

- Pe marginea laterala a patelei

4. M. vast intermedial

71
· Originea:

- Pe fata anterioara a diafizei femurale

· Insertia:

- Pe marginea laterala a patelei si pe condilul lateral al tibiei

Inervatia celor 4 muschi care alcatuiesc muschiul cvadriceps femural este data de ramuri
musculare ale nervului femural

Actiunea cvadripcesului este extensor al gambei pe coapsa, extensia brusca a genunchiului cu rol
in mers, flexia coapsei si rotatia externa a coapsei

5. M. croitor

· Origine:

- Spina iliaca antero-superioara de pe marginea anterioara a coxalului

· Insertie:

- Pe partea superioara a fetei mediale a diafizei tibiale, unde formeaza ”laba de gasca” impre-
una cu tendoanele muschiului gracilis si semitendinos

· Inervatia:

- Data de ramuri musculare ale nervului femural

· Actiune:

- Flexia si rotatia mediala a gambei, flexia coapsei, abductia, si rotatia laterala a coapsei

6. M. articulatiei genunchiului

7. M. tensor al fasciei lata

B) LOJA POSTERIOARA

1. M. biceps femural

· Originea:

72
- Capul lung pe tuberozitatea ischiadica si capul scurt pe jumatatea inferioara a interstitiului lin-
iei aspre

· Insertie:

- Pe capul fibulei, pe condilul lateral al tibiei, si pe fascia gambei

· Inervatia:

- Capul lung este inervat de ramuri din nervul ischiadic iar capul scurt din ramuri provenite din
nervul peronier comun

· Actiune:

- Extensia coapsei de bazin, flexia genunchiului, si rotatia externa cand gamba e flectata

2. M. semitendinos

· Origine:

- Tuberozitatea ischiadica

· Insertie:

- Pe fata mediala a tibiei

· Inervatia:

- Nervul ischiadic

· Actiune:

- Extensia, adductia coapsei, flexia si rotatia intern a gambei

3. M. semimembranos

· Origine:

- Pe tuberozitatea ischiadica

· Insertia:

- Pe fata posterioara a condilului medial al tibiei

- Prin tendonul direct, ligamentul popliteu oblic al articulatiei genunchiului


- Prin tendonul recurent
- Pe fata anterioara a condilului medial al tibiei prin tendonul orizontal
· Inervatia: asigurata de nervul ischiadic.
· Actiune: extensia coapsei, flexia gambei, adductia coapsei si rotatia interna a gambei.

73
C) LOJA MEDIALA A COAPSEI

1. M. pectineu

· Inervatia:

- Nervul femural, sau rar de nervul obturator

2. M. abductor lung

· Inervatia:

- Nervul obturator

3. M. adductor scurt

· Inervatia:

- Nervul obturator

4. M. abductor mare

· Inervatia:

- Nervul obturator

5. M. glacilis

· Inervatia:

- Nervul obturator

PLEXUL LOMBAR

Este format din ramurile ventrale ale nervilor spinali L1, L2, L3 si L4.

74
· Localizare:

- Intre planurile musculare ale muschiului soas mare.

· Cum se formeaza?

- Ramura ventrala a nervului spinal L1 primeste fibre de la ramura ventrala a nervului spinal
T12 si impreuna formeaza un trunchi comun. Acesta se imparte intr-o ramura superioara si
una inferioara
- Ramura ventrala a nervului spinal L2 da o ramura ascendenta care se uneste cu camura infe-
rioara a truchiului comun si formeaza nervul genito-femural
- Ramurile ventrale ale nervilor L2, L3 si partial L4 se impart in diviziuni anterioare si poste-
rioare
- Diviziunile anterioare ale ramurilor ventrale L2 si L4 formeaza nevul obturator
- Diviziunile posterioare ale ramurilor ventrale L2, L3 si L4 formeaza nervul femural
- Diviziunile anterioare ale ramurilor ventrale L3 si L4 formeaza nervul obturator accesor
- Diviziunile posterioare ale ramurilor ventrale L2 si L3 formeaza nervul femural cutanat
lateral
RAMURI:

I. RAMURI COLATERALE:

- Ramuri musculare, care inerveaza muschii patrat lombar, soas mare, soas mic si iliac;

- Nervul ilio-hipogastric, care se imparte in doua ramuri:

a) Ramurile muculare inerveaza muschiul transvers abdominal, oblic intern, oblic extern si
drept abdominal
b) Ramurile cutanate sunt anterioare si laterale:
o Cele laterale inerveaza tegumentul partii postero-laterala a regiunii fesiere
o Cea anterioara inerveaza tegumentul regiunii hipogastrice;

- Nervul ilio-inghinal are doua ramuri:

a) Ramuri musculare pentru muschii transvers abdominal, oblic intern si extern


b) Ramuri cutanate care inerveaza:
o Tegumentul partii superioare a fetei mediale a coapsei
o La barbat- radacina penisului si partea superioara a scrotului
o La femeie- tegumentul muntelui pubian si al labiilor mari

- Nervul genito-femural se imparte in doua ramuri:

a) Ramura genitala:

o La barbat inerveaza muschiul cremaster, muschiul dartos, iar

75
o La femeie inerveaza tegumentul muntelui pubian si al labiilor mari
b) Ramura femurala:

o Inerveaza tegumentul din partea superioara a trigonului femural

- Nervul femural cutanat lateral

a) Ramura anterioara:

o Inerveaza tegumentul fetei antero-laterale a coapsei,


o Participa la formarea plexului patelar impreuna cu ramuri provenite din nervul femu-
ral si cel safen
b) Ramura posterioara inerveaza:

o Tegumentul fetei laterale a coapsei in partea superioara


o Regiunea fesiera in partea supero-laterala

II. RAMURI TERMINALE:

- Nervul femural

· Se formeaza prin unirea diviziunilor posterioare ale ramurilor ventrale ale nerviilor
spinali L2, L3 si L4 intre cele doua planuri musculare ale muschiului soas mare
· Are urmatoarele ramuri:

o Nerv pentru muschiul soas mare


o Nerv pentru muschiul iliac
o Nerv pentru muschiul pectineu
o Nerv pentru muschiul croitor, ramuri vasculare
o Nervul femural cutanat intermediar

- Nervul femural cutanat medial

· Nerv senzitiv
· Este cea mai lunga ramura a nervului femural
· Da urmatoarele ramuri:
o Ramuri pentru muschiul cvadriceps femural si nervul safen,
o Ramura anterioara- inerveaza tegumentul fetei antero-mediale a genunchiului
o Ramura posterioara- se anastomozeaza cu ramura superficiala a nervului peronier, iar
in regiunea patelara intra in alcatuirea plexului patelar

- Nervul obturator

· Se formeaza prin unirea diviziunilor anterioare ale ramurilor ventrale ale nervilor spinali
L2, L3 si L4 intre cele doua planuri musculare ale muschiului soas mare

76
· Ramuri colaterale:

o Ramuri articulare pentru articulatia coxofemurala


o Nerv pentru muschiul obturator extern
· Ramuri terminale:

o Ramura anterioara, care da la randul ei ramuri pentru muschiul glacilis, muschiul ad-
ductor lung si pentru cel adductor scurt, si pentru muschiul pectineu
o Ramura cutanata care inerveaza tegumentul in partea inferioara si mediala a coapsei
o Ramura posterioara- este a doua ramura terminala, si da ramuri pentru muschiul ad-
ductor scurt si mare
o Ramuri articulare pentru articulatia genunchiului
· Inerveaza capsula articulara

TRIGONUL FEMURAL SCARPA

· Limite:

- Superior: ligamentul inghina


- Medial: marginea laterala a muchiului abductor lung
- Lateral: marginea mediala a muschiului croitor
- Profund: muschiul iliopsoas in partea laterala si muschiul pectineu in partea mediala
· Stratigrafic:

- Primul strat: tegument urmat de tesut adipos subcutanat, care contine: ramuri superfi-
ciale ale arterei femurale, si anume artera circumflexa iliaca superficiala, epigastrica su -
perficiala si rusinoasa externa
- Al doilea strat: venele superficiale care dreneaza in crosa venei safene mari, limfonoduli
inghinali superficiali, ramuri cutanate ale nervului femural, si ramura femurala a nervului
genito-femural
- Al treilea strat este reprezintat de fascia cribriforma
- Al patrulea strat este dat de elemente vasculo-nervoase profunde reprezentate dinspre
lateral spre medial de: nervul femural si ramurile sale, urmate de artera femurala, vena fe -
murala si limfonodulii inghinali profunzi
- Al cincilea strat este reprezentat de planuri musculare formate din msuchiul iliopsoas si
muschiul pectineu medial

ARTERA FEMURALA

· Origine: artera iliaca externa

· Limite:

- Proximala: ligamentul inghinal


- Distala: hiatusul tendinos al muschiului abductor mare, iar la acest nivel ea se continua
cu artera poplitee.
· Ramuri:

77
- Artera epigastrica superficiala care vascularizeaza limfonodulii inghinali superficial, tesu-
tul subcutanat si tegumentul regiunii inghinale si ombilicale
- Artera circumflexa iliaca superficiala care vascularizeaza limfonodulii inghinali superfi-
ciali si planurile superficiale ale regiunii
- Artera rusinoasa externa- vascularizeaza tegumentul regiunii hipogastrice, penisului si
scrotului la barbat sau a labiilor la femeie
- Ramuri musculare, care vascularizeaza muschii lojei anterioare a coapsei
- Artera femurala profunda
o Originea: la nivelul trigonului femural pe fata posterioara sau laterala a arterei femu-
rale la 5 cm inferior de ligamentul inghinal
o Ramuri:
- Artera circumflexa femurala si circumflexa femurala laterala
- Ramuri musculare si artere perforante
- Artera descendenta a genuchiului, vascularizeaza tegumentul fetei intero-mediala a gafei,
se anastomozeaza cu artera femurala infero-mediala a genunchiului si participa la vascu-
larizatia arteriala a genunchiului.

CANALUL ADDUCTORILOR HUNTER

· Limite:

- Posterior: muschiul adductor mare


- Antero-lateral: muschiul vast medial
- Antero medial: membrana vasto-adductoare si muschiul croitor
· Continut:

- Nervul safen
- Artera femurala
- Artera descendenta a genuchiului
- Vena femurala
· Comunicari:

- Superior comunica cu trigonul femural


- Inferior cu fosa poplitee, vasele femurale ajung in hiatusul tendinos al muschiului adduc-
tor mare, care este situat pe fata mediala a femurului la 4 cm superiori de condilul medial,
in fosa poplitee

LACUNELE DE LA BAZA COAPSEI

1. Lacuna neuro-musculara

· Limite:

- Anterior: ligamentul inghinal, portiunea cuprinsa intre spina iliaca antero-superioara si arcul
pectineu
- Posterior: avem marginea anterioara osului coxal cuprinsa intre spina iliaca antero-supe-
rioara si eminenta ilio-pubica
- Medial: avem arcul fibros ilio-pectineu intins intre ligamentul inghinal si eminenta ilio-pu-
bica

78
· Continut:

- Muschiul iliopsoas
- Nervul cutanat lateral
- Nervul femural

2. Lacuna vasuclara

· Limite:

- Anterior: partea din ligamentul inghinal cuprinsa intre arcul ilio-pectineu si tuberculul pubic
- Posterior: ligamentul pectineal cooper si creasta pectinee de pe marginea anterioara a coxalu -
lui
- Medial: ligamentul lacunar gimbernat
- Lateral: arcul iliopectineu
· Continut:

- Artera femurala
- Vena femurala
- Ramura femurala a nervului genito-femural
- Limfonoduli inghinali profunzi

TEACA MUSCHIULUI DREPT ABDOMINAL

Este formata din doua lame:

· Lama anterioara

- Este formata din 2/3 anterioare ale aponevrozei muschiului extern si foita anterioara a
aponevrozei muschiului intern
- In treimea inferioara lama anterioara este formata din aponevroza muschiului oblic ex-
tern, aponevroza muschiului oblic intern si a muschiului transvers abdominal
· Lama posterioara

- Este formata in cele 2/3 superioara din aponevroza muschiului transvers abdominal si din
foita posterioara a aponevrozei muschiului oblic intern al abdomenului
- In treimea inferioara lama posterioara este formata doar din fascia transversalis deoarece
celelalte aponevroze au trecut anterior
CANALUL INGHINAL

· Peretii:

- Peretele anterior format din apronevroza muschiului oblic extern al abdomenului


- Perete superior format din marginile inferioare ale muschiilor oblic intern si transvers al
abdomenului
- Peretele inferior reprezentat de ligamentul inghinal
- Peretele posterior alcatuit din fascia transversala intarita de 4 ligamente:
o Ligamentul reflex Colles

79
o Tendonul conjunct
o Ligamentul Henle
o Ligamentul interfoveolar Hasselbach
· Orificii:

- Inghinal superficial
- Inghinal profund
· Continut:

- Funiculul spermatic la barbat:

o Este format din: canalul deferent, artera deferenta, artera testiculara, plexul testicular,
venele testiculare, epididimare, vene diferentiale si vasele limfatice
o Este invelit in teci: fascia spermatica interna, muschiul cremaster si fascia spermatica
externa
- Ligamentul rotund al uterului la femeie
- Ramura din artera epigastrica inferioara
- Ramura genitala a nervului genito-femural
- Cele trei fosete inghinale: foseta inghinala mediana, cea mediala si cea laterala

FOSA POPLITEE

· Limite:

- supero-lateral msuchiul biceps femural


- supero-medial muchiul semitendinos
- infero-lateral avem capul lateral al muschiului gastrocnemian si cel plantar
- infero-medial avem capul medial al muschiului gastrocnemian
· Stratigrafie:

- Tegument
- Tesut adipos subcutanat unde gasim vena safena mica si ramuri ale nervului femural cu -
tanat posterior
- Fascia lata care se continua cu fascia gambei
- Planul vasculo-nervos reprezentat de artera poplitee (artera supero-mediala a genunchiu-
lui, cea supero-laterala a genunchiului, cea medie a genunchiului, cea infero-mediala a
genunchiului, cea infero-laterala a genunchiului si arterele surale), vena poplitee si nervul
ischiatic care se bufurca in nervul tibial si in cel fibular comun
- Limfonoduli popliteei
- Planul osteo-articular format din fata posterioara a epifizei distale a femurului, fata poste -
rioara a epifizei proximale a tibiei, fata posterioara a epifizei proximale a fibulei, si fata
posterioara a articulatiei genunchiului

VENELE SUPERFICIALE ALE MEMBRULUI SUPERIOR SI INFERIOR

1. Vena safena mare

· Originea:

80
- In continuarea venei marginale mediale a piciorului
- Se termina in crosa venei safene mari prin deschiderea in vena femurala, pe traiectul acestei
vene gasim intre 10-20 de valve

2. Vena safena mica

· Originea:

- Pleaca din vena marginala laterala


- Se varsa in vena poplitee

3. Limfonodulii inghinali

a) Limfonodulii inghinali superficiali

- Situati superficial de fascia fibroasa la nivelul trigonului femural, sunt impartiti in urma -
toarele grupe:

· Grupul supero-lateral, care dreneaza limfa din regiunea fesiera si de pe peretele antero-
lateral al abdomenului;
· Grupul supero-medial, care dreneaza limfa de la nivelul peretelui anterior al abdomenu-
lui, regiunea perianala, partea inferioara a canalului anal, partea inferioara a vaginului si
organele genitale externe
· Grupul infero-lateral si infero-medial care dreneaza limfa membrului inferior cu excep-
tia regiunii postero-laterale a coapsei.
b) Limfonodulii inghinali profunzi

- Se afla profund de fascia fibroasa


- Un limfonodul se afla in inelul femural
- Celalalt se afla inferior de crosa venei safene mari, dreneaza limfa de la nivelul penisului sau
clitorisului

PLEXUL SACRAT

· Este format din:

- Trunchiul lombosacrat
- Ramurile ventrale S1 S2 S3 si partial S4

· Localizare: in micul bazin

· Modul de formare:

81
- Apare prin unirea ramurilor ventrale a nervilor spinali L5 si partial L4 care formeaza
trunchiul lombosacrat
- Ramurile ventrale ale nervilor spinali S1, S2 partial S3 converg impreuna cu trunchiul lom-
bosacrat spre marea incizura ischiadica si unindu-se participa la formarea nervului ischiadic.
- Acesta este format din 2 grupuri de fibre:
a. Grupul lateral provine din div dorsale ale trunchiului lombo sacrat si ale ram ventrale S1
S2, aceste fibre ajungand in nervul peronier comun
b. Grupul medial provine din div ventrale ale trunchiului lombo sacrat si ale ram ventrale S1
S3. Aceste fibre ajung in component nervului tibial

RAMURILE PLEXULUI SACRAT

1. Colaterale

- Nerv pentru muschiul piriform


- Nervul fesier superior inerveaza muschiul fesier mijlociu, muschiul fesier mic, muschiul
tensor al fasciei lata
- Nervul fesier inferior care inerveaza muschiul fesier
- Nervul pentru muschiul patrat femural si muschii gemeni inferiori
- Nervul pentru muschiul obturator inferior si muschiul gemen superior
- Nervul femural cutanat posterior
- Nervul rusinos inerveaza sfincterul anal extern, partea inferioara a canalului anal si tegu-
mentul anal

2. Terminale

- Nerv perineal
- Nerv dorsal al penisului respective clitorisului
- Nervii splahnici pelvini
o Ramuri perforate cutanate
o Ramuri musculare pt muschiul ridicator anal, coccigian, sfincter anal extern
- Nerv ischiadic

1. NERVUL ISCHIADIC

· Origine: ramura terminala a plexului sacrat


· Strabate: orificiul infrapiriform, regiunea fesiera si loja posterioara a coapsei
La nivelul unghiului superior al fosei poplitee se bifurca in nervul tibial si nervul fibular comun.

· Ramuri:

a) Colaterale:

82
- Articulare pentru articulatia coxo-femurala
- Pentru muschiul biceps femural
- Pentru muschiul semitendinos
- Pentru muschiul adductor mare si semimembranos
b) Terminale:

- Nervul tibial
- Nervul fibular comun

2. NERVUL TIBIAL

· Ramuri:

a) Colaterale:

- Articulare: articulatia genunchiului si articulatia talocrurara


- Musculare: muschiul palmar lung, gastrocnemian, popliteu, tibial post, flexor
lung al degetelor, flexor lung al halucelui
- Nervul sural care inerveaza tegumentul treimii distale din partea posterolaterala a
gambei si tegumentul maleolei laterale, tegumentul fetei laterale a piciorului si
degetul mic
- Vasculare: calcaneenele mediale care inerveaza tegumentul maleolei med si tegu-
mentul medial al plantei
b) Terminale:

- Nervii plantari medial si lateral


- Nervul peronier comun se termina in loja laterala a gambei prin doua ramuri ter-
minale:
o Nerv fibular profund

- Ramuri musculare pentru muschii lojei anterioare a gambei


- Ramuri articulare pentru articularia talocrural
- Ramura laterala pentru muschiui extensor scurt al degetelor, interososi dorsali din
spatiul 2
- Ramura mediala care se imparte in doi nervi digitali dorsali ce inerveaza fata lat-
erala a degetului 1 si fata mediala a degetului 2, precum si muschii interososi dor-
sali ai spatiului 1 interosos
o Nerv fibular superficial

- Ramuri musculare pentru muschiul fibular lung si scurt


- Ramuri mediale din care pleaca doi nervi digitali dorsali pentru tegumentul fetei
mediale a degetului 1, fata laterala a degetului 2, fata mediala a degetului 3
- Ramura laterala se imparte in nervi digitali dorsali pentru fata laterala a degetelor
3, 4 si 5

3. ARTERA TIBIALA POSTERIOARA

· Origine: artera poplitee

83
· Limite:

- Proximala: arcul tendinos al muschiului solear


- Distala: canalul calcanean- formeaza pediculul arterial al lojei posterioare a gambei
· Ramuri :

a) Colaterale

- Musculare
- Artera fibulara
- Artera nutritive a tibiei
- Ramura comunicanta cu artera fibulara
- Ramuri maleonare mediale
- Ramuri calcaneene
b) Terminale

- Artera plantara medial


- Artera plantara laterala

4. ARTERA TIBIALA ANTERIOARA

· Origine: artera poplitee

· Limite:

- Proximala: marginea distala a muschiului popliteu sau hiatusul tendinos al muschiu-


lui solear
- Distala: interlinia articulatiei talorulare
· Ramuri:

a) Colaterale:

- Artera recurenta tibiala posterioara


- Artera recurenta tibiala anterioara
- Ramuri musculare
- Artera maleolara anteromediala
- Artera maleolara anterolaterala
b) Terminale:

- Artera dorsala a piciorului

84
APARATUL RESPIRATOR

1. TRAHEEA
Conduct aplatizat care leaga laringele de sistemul bronsic.

· Limite:

- Superioara: marginea inferioara a vertebrei C6 care este si marginea inferioara a


laringelui
- Inferioara : un plan orizontal care trece posterior prin corpul vertebrei T4 si unul anterior
prin al doilea cartilaj costal, plan care corespunde bifurcatiei traheale
Traheea are 2 portiuni:

- Cervicala
- Toracala

· Raporturi:

a. Anterior

- Timus
- Vena brahiocefalica stanga
- Aorta ascendenta, trunchi brahiocefalic
- Artera carotida comuna stanga
- Vena cava superioara

b. Posterior

- Esofagul

c. Lateral stanga

85
- Crosa aortei
- Artera carotida comuna stanga
- Artera subclavie stanga
- Canalul toracic
- Nervul vag
- Nervul laringeu recurent stang
- Pleura mediastinala stanga
- Fata mediastinala a plamanului stang

d. Lateral dreapta

- Pleura mediastinala dreapta


- Fata mediastinala a plamanului drept
- Crosa venei azygos
- Nervul frenic drept
- Nervul vag drept
- Vena brahiocefalica dreapta -> este formata din 15/20 arcuri fibrocartilaginoase intre care
se afla ligamente inelare

2. PEDICULUL PULMONAR DREPT:


Format din:

- Bronhia principala dreapta


- Artera pulmonara dreapta
- Venele pulmonare drepte
- Vasele bronsice
- Vasele limfatice
- Nervii peribronsici

3. PEDICULUL PULMONAR STANG

Format din:

- Bronhia principala stanga


- Artera pulmonara stanga
- Venele pulmonare stangi
- Vasele bronsice
- Vasele limfatice
- Nervii peribronsici

4. PLAMANII
Plamanii prezinta 2 fete, 3 margini, o baza si un varf

86
· Fetele:

a) Fata costala:

- Convexa
- Vine in raport cu peretele toracic
- La plamanul drept prezinta scizura oblica sau marea scizura, scizura orizontala sau
mica scizura si santurile costale
- La plamanul stang fata costala prezinta scizura oblica si santurile costale

b) Fata mediala:

- Concava
- Prezinta 2 portiuni, una vertebrala si una mediastinala
- Partea mediastinala este centrata in jurul hilului pulmonar (hilul pulmonar e locul prin
care intra si ies elementele pediculului pulmonar)
- La plamanul drept gasim prehilar: impresiunea cardiaca, santul venei cave superioare,
santul venei brahiocefalice drepte, impresiunea trunchiului brahiocefalic, santul
venei cave inferioare
- Suprahilar se afla santul crosei venei azygos
- Retrohilar se afla santul venei azygos si santul esofagian
- Plamanul stang prezinta tot pe fata mediastinala, prehilar: impresiunea cardiaca si san-
tul venei brahiocefalice stangi
- Suprahilar: santul crosei aortei, santul arterei subclaviculare stangi
- Retrohilar: santul aortei descendente, santul esofagian

c) Fata diafragmatica:

- Forma concava
- Reprezinta baza pulmonilor, baza care e despartita de scizura oblica in doua portiuni:
o Una posterioara (baza lobului inferior)
o Una anterioara (formata in cazul plamanului drept de lobul mediu, in cazul plamanu-
lui stang de lingual)

· Varful:

- Depaseste superior cartilajul coastei 1 cu ¾ cm


- Prezinta santul arterei supraclavie, uneori santul venei cave superioare

· Margini:

87
- Anterioara : convexa la nivelul plamanului drept, la nivelul plamanului stang prezinta
incizura cardiaca inferioara unde se afla o prelungire a lobului superior numit lingual
- Inferioara : separa fata costala de baza si patrunde in recesul costodiafragmatic
- Mediala: aceasta margine este rotunjita
- Posterioara: separa suprafata costala de cea mediastinala, este rotunjita si se afla in
dreptul capului coastelor

RAPORTURILE PLAMANILOR

Fata costala = raport cu:

- Coastele
- Spatiile intercostale (muschii intercostali si manunchiuri vasculonervoase intercostale)
- Fascia endotorcacica
- Pleura parietala

FATA MEDIASTINALA

· Raporturile plamanului drept

1. Prehilar- raport cu:

- Cordul
- Vena cava superioara
- Vena brahiocefalica dreapta
- Trunchiul brahiocefalic
- Nervul frenic drept
- Vena cava inferioara

2. Suprahilar- raport cu:

- Crosa venei azygos


- Cu traheaa

3. Retrohilar- raport cu:

- Vena azygos
- Esofagul
- Nervul fag drept

4. Infrahilar- raport cu:

- Ligamentul pulmonar drept

· Raporturile plamanului stang

1. Prehilar – raport cu:

88
- Cordul
- Aorta ascendenta
- Nervul frenic stang
- Vena brahiocefalica stanga

2. Suprahilar – raport cu:

- Crosa aortei
- Artera subclaviculara stanga
- Artera carotida comuna stanga
- Traheea

3. Retrohilar – raport cu:

- Aorta descendenta
- Esofagul
- Nervul vag stang

4. Infrahilar – raport cu:

- Ligamentul pulmonar stang

· Raporturile fetei diafragmatice

- Cu diafragmul si prin intermediul acestui muschi vine in raport cu:


o Plamanul drept la lobul drept al ficatului
o Plamanul stang la lobul stang al ficatului
o Fundul stomacului
o Splina

· Raporturile varfului

· Posterior are raport cu:

- Ganglionul stelat
- Ramura ventrala a nervului splinal T1
- Artera intercostala suprema

· Anterior are raport cu:

- Planul osteomuscular reprezentat de: clavicula si capetele de origine ale muschiului stern-
ocleidomastoidian (SCM)

o Planul venos este reprezentat de vena subclaviculara si de varsarea venei jugulare externe
o Planul nervos este reprezentat de nervul vag, ansa subclavie si nervul frenic
o Planul arterial este reprezentat de artera subclavie

· Raporturile mediale ale varfului

- In dreapta are raport cu:

89
o Trunchiul brahiocefaalic
o Vena brahiocefalica dreapta
o Traheea

- In stanga are raport cu:

o Artera subclavie stanga


o Vena brahiocefalica stanga
o Traheea

LOBII SI SEGMENTELE PULMONARE

Plamanul drept reprezinta:

1. Lobul superior care este format din:

- Segmental apical
- Segmental posterior
- Segmental anterior
- Lobul venei azygos

2. Lobul mijlociu este format din:

- Segmental lateral
- Segmental medial

3. Lobul inferior este format din:

- Segmental apical
- Segmental subapical
- Segmentul bazal lateral
- Segmental bazal medial, anterior, posterior

Plamanul stang reprezinta:

1. Lobul superior este format din:

- Segmentull apicoposterior
- Segmentul anterior
- Segmentul lingular superior
- Segmentul lingular inferior

2. Lobul inferior este format din:

- Segmentul apical
- Segmentul subapical
- Segmentul bazal lateral
- Segmentul bazal medial
- Segmentul bazal anterior
- Segmentul bazal posterior

90
! La acest nivel apar niste fisuri:
· Fisura oblica a plamanului drept

- Separa lobul inferior de lobii superiori si mijlociu


- Incepe in partea posterosuperioara a hilului
- Incruciseaza marginea posterioara la 6 cm inferior de apex
- Traverseaza spre anterior fata costala si intersecteaza marginea anterioara
- Urca apoi pe fata mediastinala ajungand in partea inferioara a hilului

· Fisura oblica a plamanului stang

- Este verticalizata
- Separa lobul superior de cel inferior

· Fisura orizontala

- Separa lobul superior de cel mijlociu.


- Aceasta incepe la mijlocul fisurii oblice pe fata costala,
- Incruciseaza marginea anterioara si
- Ajunge pe fata mediastinala la nivelul hilului

Plamanii sunt inveliti intr-o foita in dublu strat numit PLEURA.

1. Pleura viscerala (lipita de organ)

- Este o foita seroasa, transparenta, care inveleste plamanul si patrunde in scizuri.


- Linia de reflexie a pleurei viscerale se realizeaza in hilul pulmonar si la nivelul liga-
mentului pulmonar
- Vine in raport cu elementele pedicului pulmonar si formeaza in jurul acestuia un
manson incomplet in partea inferioara unde se observa ligamentul pulmonar.
- Ligamentul pulmonar se despune intre fata mediastinala a plamanului si forma tri-
unghiulara cu varful spre pedicul si baza la diafragma

2. Pleura parietala, patru portiuni:

- Pleura costala
- Pleura diafragmatic
- Pleura mediastinala
- Domul pleural numit si cupula pleurala

3. Pleura costala

- Tapeteaza fata interna a cutiei toracice


- Dinspre anterior spre posterior are raport cu:

91
o Fata posterioara a sternului acoperita de muschiul transvers toracic
o Vasele toracice interne
o Cartilajele costale
o Coastele
o Spatiile intercostale
o Ligamentele costovertebrale anterioare
o Lantul simpatic toracic
o Portiunile laterale are corpurilor vertebrale toracice

- Pleura costala este separata de peretele toracic prin fascia endotoracica care :

o La nivelul domului pleural formeaza membrana suprapleurala


o La nivelul diafragmei formeaza membrana frenicopleurala

4. Pleura diafragmatica

- Adera la diafragm mai ales la nivelul centrului frenic


- Acopera fata superioara a hemidiafragmei lateral de pericard
- Se continua lateral cu pleura costala si medial cu cea mediastinala

5. Pleura mediastinala

- La nivelul pediculului pulmonar se continua cu pleura viscerala si prezinta trei por-


tiuni:

a) portiunea pediculara in care pleura formeaza o teaca pleurala in jurul pediculului pulmonar;
b) portiunea suprapediculara limiteaza lateral mediastinul superior;
c) portiunea infrapediculara care participa la formarea ligamentului pulmonar;

- Domul pleural (sau cupula pleurala) se muleaza pe apexul pulmonar si ia forma unei
calote
- Fascia endotoracica tapeteaza fata superioara a domului formand suprapleuralul si
procesul transvers al vertebrei C7
- Domul pleural depaseste superior prima coasta cu 4-5 cm, clavicula cu 2-3 cm,
aflandu-se deasupra planului aperturii toracice superioare

· Domul pleural

- Prezinta 4 versanti: anterior, lateral, posterior, medial.


- Aparatul suspensor al domului pleural este format din:

o Ligamentul vertebropleural cu originea pe corpurile vertebrale C7-T1


o Ligamentul transversopleural cu originea pe procesele transverse C6-C7
o Ligamentul costopleural cu originea pe colul primei coaste
o Muschiul scalen minim

92
· Recesurile pleurale

- Sunt unghiuri diedre, intre doua planuri, care se formeaza la trecerea pleurei parietale
de pe un perete pe altul):
- Ele se prezinta ca niste funduri de sac cu un rol deosebit in procesul de respiratie pul-
monara deoarece la nivelul lor se produce expansiunea pulmonara in inspiratie:

o Recesurile costomediastinale (intre pleura costala si cea mediastinala)


o Recesul costodiafragmatic (delimitat intre pleura costala si cea diafragmatica)
o Recesul costomediastinal posterior
o Recesurile cardiofrenice

INIMA

CONFIGURATIA EXTERNA A CORDULUI

Cordul prezinta o fata sternocostala, o fata diafragmatica, o baza, o fata pulmonara, 3 margini
(dreapta, superioara, stanga) si un varf.

· Fata sternocostala

- Prezinta 2 portiuni, o parte atriala si o parte ventriculara care sunt separate prin segmentul
anterior al santului atrioventricular coronar.

· Partea atriala

- Este formata din cele 2 auricure care impreuna formeaza coronacordis.

· Auriculul drept

- Este un diverticul triunghiular care vine in raport cu fata anterioara a aortei ascendente si
a carei margine inferioara acopera santul atrioventricular.

93
· Auriculul stang

- Vine in raport cu artera pulmonara stanga.

· Partea ventriculara

- Este formata de peretii anteriori ai ventricului stang si ventriculului drept


- Limita de demarcatie dintre cele 2 suprafete ventriculare este santul interventricular ante-
rior care este strabatut de ramura interventriculoara anterioara a arterei coronare stangi si
de vena mare a inimii

SANTURI

· Partea anterioara a santului coronar prezinta:

- Un segment drept strabatut de artera coronara dreapta


- Un segment stang strabatut de ramura circumflexa a arterei coronare stangi si de vena
mare a inimii

· Santul interventricular anterior este strabatut de:

- Ramura interventriculara anterioara a arterei coronare stangi


- Vena mare a inimii

· Fata sternocostala are raporturi cu:

- Pericardul
- Corpul sternului
- Muschiul transvers toracic
- Cartilajele costale de la 3-6 stangi
- Recesurile pleurale costomediaspinale anterioare

- Marginile anterioare ale plamanilor


- Vasele toracice interne

· Marginea dreapta a cordului

- Se intinde de la ostiul venei cave inferioare pana la varful cordului


- Este ascutita si se continua la dreapta cu santul terminal.
- Este formata in cea mai mare parte din ventriculul drept si desparte fata sternocostala de
fata diafragmatica.
- Indealungul ei, se afla vena mica a inimii si spre extremitatea sa stanga se afla o incizura
numita incizura varfului inimii la nivelul careia ramura interventriculara anterioara a
arterei coronare stangi se continua cu artera apexiana posterioara.

· Varful inimii

- Este orientat interior, anterior si la stanga si apartine ventriculului stang.

94
- Se proiecteaza in spatiul 5 intercostal stang pe linia mediclaviculara sau medial de ea, la
circa 8 cm lateral de linia mediasternala.
- Varful vine in raport cu fata mediastinala a plamanului stang, formand impresiunea car-
diaca si cu recesul costomediastinal anterior.

· Baza cordului

- Este formata din peretele lateral al atriului drept si din peretele posterior al atriului stang.

LIMITE

- Superioara este bifurcatia arterei pulmonare


- Inferioara este segmentul posterior al santului coronar

- Baza prezinta 2 arii separate prin santul interatrial si anume:

o Aria atriului drept

- Este reprezentata de portiunea sinusala la nivelul careia se afla ostiile venelor


cave superioara si inferioara
- Aceasta portiune se intrinde anterior pana la santul terminal

o Aria atriului stang

- La nivelul ei se afla ostiile venelor pulmonare

· RAPORTURILE BAZEI CORDULUI:

➔ Atriul stang vine in raport prin intrmediul sinusului oblic al pericardului cu esofagul, posterior
de care se afla aorta descendenta.
➔ Raporturile atriului drept vin in raport cu plamanul drept si cu venele pulmonare drepte
➔ Baza cordului se proiecteaza in dreptul vertebrelor T4-T8 numite din aceasta cauza vertebrele
cardiace Giacomini.
➔ Fata diafragmatica este limitata posterior de segmentul posterior al santului coronar care o
separa de baza inimii. Prezinta urmatoarele elemente:

- Aria ventriculului drept care corespunde peretului inferior al ventricului drept


- Aria ventriculului stang care corespunde peretului infwrior al ventriculului stang
- Santul interventricular posterior separa cele doua arii ventriculare si contine ramura inter-
ventriculara posterioara a arterei coronare drepte si vena mijlocie a inimii.

➔ Extremitatea superioara a santului interventricular posterior intersecteaza santul coronar si


formeaza impreuna cu acesta si cu santul interatrial crucea inimii.

· RAPORTURILE FETEI DIAFRAGMATICE:


- Centrul tendinos al diafragmului

95
- Fundul stomacului
- Impresiunea cardiaca de pe fata diafragmatica a ficatului

SANTURILE CORDULUI

1. Santul interatrial

- Se afla la nivelul bazei cordului si separa cele 2 portiuni atriale ale bazei

2. Santul interventricular

- Este perpendicular pe santul coronar fiind orientat in plan vertical de a lungul axului mare
al cordului
- Traverseaza fetele sternocostala si diafragmatica si este impartit in 2 segmente:

a) Santul interventricular anterior

- Care este situat la nivelul fetei sternocostale,


- Contine ramura interventriculara anterioara a arterei coronare stangi si vena mare a
inimii
- Separa cele 2 arii ventriculare de la nivelul acestei fete,
- Se continua la nivelul marginii drepte a cordului prin incizura varfului inimii cu san-
tul interventricular posterior

b) Santul interventricular posterior

- Se afla la nivelul fetei diafragmatice


- Separa cele 2 arii ventriculare
- Contine vena mijlocie a inimii, ramura interventriculara posterioara a arterei coronare
drepte si artera pexiana posterioara

3. Santul coronar (santul atrioventricular)

- Situat in planul perpendicular pe axul mare al cordului


- El travereseaza cele 3 fete ale cordului (sternocostala, pulmonara si diafragmatica) divzand
cordul in 2 portiuni: atriala si ventriculara.

- Dispozitia aproximativ circulara a santului coronar este intrerupta la nivelul fetei ster-
nocostale de emergenta aortei si a trunchiului arterei pulmonare, santul coronar prezentand 2
segmente:

o Segmentul anterior cu:

- O parte dreapta care contine partea intitiala a arterei coronare drepte


- O parte stanga care contine portiunea initiala a arterei coronare stangi, artera cir-
cumflexa si vena mare a inimii

96
o Segmentul posterior care contine:

- Sinusul coronar
- Vena mare a inimii
- Vena mica a inimii
- Artera circumflexa
- Artera coronara dreapta

97

S-ar putea să vă placă și