Sunteți pe pagina 1din 6

DECLARAȚIE

cu privire la asumarea parcursului european


Comitetul pentru Unitate și Bunăstare
Suntem în ajunul unui moment esențial al istoriei noastre. În câteva zile, Comisia
Europeană își va prezenta avizul cerut de către Consiliul și Parlamentul European la
solicitarea Republicii Moldova de a primi statutul de țară-candidat în procesul de aderare
la Uniunea Europeană. Având în vedere semnalele pozitive conținute în Concluziile
Consiliului European din 31 mai, 2022, și în Rezoluția Parlamentului European cu
privire la situația actuală a cooperării dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova
(2022/2651(RSP)) din 5 mai, 2022, suntem obligați să valorificăm deschiderea
extraordinară a Uniunii Europene.

Ne dorim ca răspunsul așteptat să corespundă aspirațiilor noastre de a ne construi


destinul strâns împletit de familia națiunilor europene. Este o decizie care va decide
viitorul liber și stabil al Republicii Moldova!

Așteptările noastre sunt mari, dar totalmente justificate.

Ne dorim să revenim în marea familie a națiunilor europene, iar procesul de aderare


plenară la Uniunea Europeană este, în acest moment, cel mai bun vehicul la care avem
acces;

Ne propunem să asigurăm accesul garantat al cetățenilor Republicii Moldova la cele 4


libertăți promise de Uniunea Europeană: libertatea bunurilor, oamenilor, serviciilor și
capitalurilor.

Ne propunem ca aceste libertăți să lucreze pentru bunăstarea cetățenilor din Republica


Moldova, astfel încât agricultorii să obțină acces la resurse mult mai largi pentru a-și
spori competitivitatea și valoarea adăugată a produselor, micile întreprinderi să se
conecteze la fonduri pentru dezvoltare și noi tehnologii, iar oamenii talentați și inovatori
să fie sprijiniți în crearea de performanță;

Noi, credem că poporul este singura autoritate a puterii de stat și nimeni nu are dreptul de
a captura și a folosi puterea în nume propriu, indiferent de rangurile, averea sau
pretențiile sale politice;
Noi, prețuim libertățile și drepturile universale ale omului, recunoscute și protejate într-
un stat de drept european, în care toți sunt egali în fața legii și nu există pretexte pentru
abuzuri și impunitate;

Noi, suntem convinși că Uniunea Europeană înseamnă stat de drept și justiție


independentă, în care se respectă egalitatea cetățenilor, inclusiv ale minorităților;
împreună, în mod egal și fără discriminare. Indiferent de limba vorbită, de naționalitatea,
religia, statutul social, cultural ori educațional, cetățenii Republicii Moldova vor sprijin
procesul de aderare la Uniunea Europeană;

Uniunea Europeană respectă inviolabilitatea proprietății private, apără dreptul fiecăruia


de a-și apăra libertatea conștiinței, exprimând opinii și convingeri protejate contra
cenzurii și dictaturii.

Noi, suntem convinși că în Uniunea Europeană tuturor cetățenilor le sunt garantate


drepturile sociale de a munci, de căpăta educație de calitate, de a se dezvolta ca
personalități libere, cu demnitate, în măsura propriilor talente și aspirații, potrivit
gradului de educație și abilități căpătate din proprie dorință, iar statul își oferă tot
sprijinul pentru a proteja cetățenii săi de sărăcie degradantă.

Recunoaștem și faptul că în Uniunea Europeană fiecare stat membru își poate păstra și
dezvolta moștenirea culturală, tradițiile, obiceiurile, limba și cultura materială și
spirituală, deopotrivă cu respectul consacrat prin norme comunitare pentru limbile și
cultura minorităților naționale.

În ajunul acestor importante evenimente, Comitetul pentru Unitate și Bunăstare:

- Declară adeziunea sa fermă obiectivului de aderare plenară a Republicii Moldova


la Uniunea Europeană, afirmându-și toată susținerea în procesul de pre-aderare;
- Îndeamnă Guvernul Republicii Moldova să depună eforturi sporite pentru a
convinge Consiliul European și statele membre ale Uniunii Europene de voința
cetățenilor moldoveni de a achiesa deplin și fără tăgadă valorile și principiile
fundamentale ale UE;
- Insistă pe o informare cât mai largă și mai transparentă asupra deciziilor luate în
procesul de elaborare și completare a Dosarului de candidat al Republicii
Moldova;
- Propune semnarea unor acorduri de parteneriat strategic cu țările prietene
interesate necondiționat (non-ezitante) în susținerea demersului nostru european,
în particular: Romania, Polonia, statele baltice (Lituania, Letonia și Estonia);
- Sesizează autoritățile statului asupra unor probleme de informare corectă a
populației în procesul de pregătire a dosarului de candidat și de convingere a
statelor membre;
- Atenționează reprezentanții actualei guvernări asupra inadmisibilității tentației de a
politiza și însuși demersul european în beneficiul unui singur partid politic;
- Invită toate partidele politice din Republica Moldova, inclusiv și partidul de
guvernământ, la elaborarea și semnarea unei Declarații comune privind parcursul
de aderare la Uniunea Europeană, deopotrivă cu angajamentele necesare în acest
sens;
- Propune elaborarea unei Agende comune a sarcinilor și acțiunilor iminente în
pregătirea Dosarului Republicii Moldova între guvernare și opoziție;
- Îndeamnă reprezentanții societății civile, corpul academic, tinerii, sindicatele și
comunitățile de experți să dedice timp și efort procesului de informare a populației
în problemele de integrare europeană;
- Invită organele de informare în masă la o conlucrare cât mai activă în scopul
informării corecte și ample asupra obiectivelor și procesului de aderare la Uniunea
Europeană;
- Solicită sprijinul ferm al partenerilor europeni în atingerea tuturor obiectivelor
conexe procesului de pre-aderare și aderare la Uniunea Europeană;
- Cheamă toate forțele politice de bună credință să-și declare ferm susținerea
vectorului european și apartenența noastră la spațiul geopolitic occidental.

Noi, semnatarii acestei declarații, credem că numai integrarea deplină și efectivă în


Uniunea Europeană ne poate oferi garanțiile de securitate, pace și demnitate de
care cetățenii liberi au nevoie. Avem nevoie de Uniunea Europeană care ne poate
proteja și întrona libertățile și drepturile fundamentale sub garanții ferme de securitate
contra oricăror amenințări convenționale și neconvenționale (terorism, crime
cibernetice), tot așa după cum națiunile baltice (Letonia, Lituania și Estonia) și-au putut
construi bunăstare și siguranță după aderarea la Uniunea Europeană.

Aderarea la Uniunea Europeană nu este un proiect elitist, ci înainte de toate – un proiect


de coeziune socială și un program de transformare și modernizare a societății noastre.
Numai în acest fel vom onora efortul și sacrificiile compatrioților noștri, care s-au luptat
pentru libertate, independență și un viitor mai bun pentru neam și țară. Suntem conștienți
că trebuie să facem fața unor mari provocări.

Vecina noastră, Ucraina, se zbate într-unul din cele mai sângeroase războaie declanșate
de Rusia, iar valurile acestei conflagrații se răsfrâng inevitabil și asupra Republicii
Moldova. Susținem angajamentul Uniunii Europene de a consolida capacitățile Ucrainei
de a-și apăra integritatea teritorială și suveranitatea, extinderea sprijinului militar în
cadrul Facilității Europene pentru Pace. Așa cum am afirmat și în declarația noastră de
susținere și solidaritate din 25 mai, 2022, noi credem că victoria Ucrainei este o cauză
dreaptă și legitimă, iar recunoașterea perspectivei de aderare pentru Ucraina
răspunde idealurilor de pace, libertate, democrație și domnie a legii.

Prin acest apel, chemăm toți cetățenii Republicii Moldova la unitate și consolidare
națională în sprijinul perspectivei de a deveni parte a spațiului civilizațional
european. Menționăm că, semnatarii acestui apel au constituit un Comitet pentru
Unitate și Bunăstare (CUB) ca reacție la războiul de agresiune contra Ucrainei și a
amenințărilor de securitate regională. Comitetul reprezintă o inițiativă voluntară,
cetățenească, non-partizană, a unui grup de personalități care realizează pericolul
existențial pe care agresiunea rusă îl reprezintă și pentru statele vecine Ucrainei, în
special pentru Republica Moldova.

Și pentru Republica Moldova aderarea la Uniunea Europeană este un proiect istoric,


care poate întări coeziunea, încrederea și speranța într-un viitor mai sigur pentru toți
cetățenii săi. Este proiectul pentru care noi suntem pregătiți. Nu mai putem accepta
jumătăți de măsură, soluții paliative ori scenarii alternative pentru a nu deranja diverse
sensibilități. Noi, ne cerem dreptul de a face parte din Uniunea Europeană și îndemnăm
clasa politică și întreaga societate să-și declare cu fermitate voința de a aparține
familiei europene, susținând această cale drept singura corectă pentru un viitor
liber și prosper.

Pledăm pentru încheierea neîntârziată a unui Acord de consens național pentru


aderare, care ar servi ca angajament național în procesul de integrare completă și
ireversibilă în Uniunea Europeană.

Unitatea forțelor politice, crearea de consens asupra priorităților guvernării va crea


condițiile necesare și suficiente pentru a garanta ireversibilitatea apartenenței
noastre la Uniunea Europeană. Etapele procesului de aderare vor fi un test de
maturitate pentru toată clasa politică a Republicii Moldova, dar și pentru toată societatea,
reprezentată nu doar de politicieni, dar și de elitele sale culturale, tineri, fermieri, medici,
pedagogi, ingineri, oameni de afaceri, funcționari publici, cetățenii moldoveni din larga
noastră diasporă. A tuturor persoanelor care-și leagă speranțele de un viitor european.

Aderarea la Uniunea Europeană impune în mod obligatoriu rezolvarea unor probleme


mai vechi. Vom avea obligația de a aborda în modul cel mai serios căile de rezolvare a
conflictului din raioanele estice ale Republicii Moldova, un conflict înghețat în urma
agresiunii militare rusești din anul 1992, inspirat, finanțat și conservat în forma sa actuală
de imperialismul rus, prin complicitatea unor grupuri corupte. Vom rezolva acest conflict
prin demilitarizarea, de-criminalizarea și democratizarea teritoriului ocupat în acest
moment.

Avem încrederea că aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va avea


sprijinul marilor familii politice europene (ALDE, PPE, Alianța Verzilor, Alianța
Progresistă a Socialiștilor și Democraților). Suntem convinși că vom reuși să
răspundem așteptărilor cetățenilor Republicii Moldova pentru bunăstare, independență și
guvernare responsabilă exclusiv prin aderarea la Uniunea Europeană. Ne vom câștiga
privilegiul și dreptul de a privi cu încredere și răspundere în viitor făcând parte din
Europa.

Am moștenit obligația de a readuce Moldova în familia națiunilor europene și purtăm


răspundere personală pentru ca acest ideal să se realizeze la modul practic.

Vom depune tot efortul necesar pentru a valorifica și fructifica extraordinara


deschidere a tuturor autorităților europene la năzuințele și dreptul nostru legitim
de a fi parte din civilizația europeană. Este felul moldovenilor de a fi solidari și
încrezători în procesul transformator al aderării europene. Chemăm la răspundere
întreaga clasă politică pentru a gândi aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană
în termeni de mobilizare și solidaritate – singurele criterii care pot asigura acestui proces
legitimitate și finalitate. Suntem pe drumul cel bun!

Chișinău, 6 iunie, 2022

Semnatarii declarației, după cum urmează:

Valentina Casian, Primar al Orașului Strășeni


Igor Klipii, MA SciPol, Ex-Ambasador al RM în Lituania
Igor Munteanu, Dr SciPol, Conferențiar, Ex-Ambasador al RM în SUA
Anatol Țăranu, Dr Istorie, Ex-Ambasador al RM în Rusia
Veaceslav Ioniță, Dr Economie, Conferențiar universitar
Ion Bulgac, Student, Lider Platforme Dezbateri universitare
Cristina Țărnă, Avocat, Expert în Politici Anticorupție
Aurelia Peru, Dr Comunicare, Profesor universitar
Eduard Bulgac, MA în Business și științe agricole, Antreprenor
Vitalie Ponomariov, MA Istorie/RI/SciPol, Lector universitar
Ion Marina, Dr Medic, Șef de secție spital
Tudor Golub, Dr Istoric, MA în Management și Economie
Marin Ciobanu, Dr Economie, MA Business și Inginerie, Antreprenor
Sergiu Musteață, Dr Profesor universitar, Istoric
Constantin Șchiopu, Dr Hab, Maestru în Artă
Alexandru Cozer, Publicist
Dorina Roșca, Dr., Lector universitar, Universitatea Americană din RM

Declarația poate fi semnată și de alți cetățeni care sprijină acest deziderat. Mesajele de
adeziune pot fi trimise la următoarea adresă: comitet.unitate@gmail.com