Sunteți pe pagina 1din 1

REPUBLICA MOLDOVA

CONSILIUL DE INTEGRITATE
AGENDA ȘEDINȚEI
07.06.2022, ora 14.00

1. Priorități (chestiuni pendinte, în lucru, monitorizarea hotărârilor adoptate):


Raportor: Mariana TIMOTIN

2. Examinarea propunerilor de modificare a Regulamentului de organizare și


funcționare a Consiliului de Integritate
Raportor: Ilie CHIRTOACĂ

3. Cu privire la modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului


disciplinar al ANI
Raportor: Ion BOTNARENCO

4. Cu privire la controlul privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese


personale de către președinte și vicepreședintele Autorității, precum și de către
inspectorii de integritate
Raportor: Mariana TIMOTIN

5. Cu privire la raportul grupului de lucru pe marginea sesizărilor repartizate spre


examinare privind ex-președintele Autorității Naționale de Integritate și
vicepreședintele Autorității
Grupul de lucru: Ion BOTNARENCO, Tatiana TABUNCIC, Ilie CHIRTOACĂ

6. Diverse
6.1 Chestiuni organizatorice: data și ora ședinței publice a Consiliului de Integritate.

_________________
Chişinău, 01.06.2022
Secretariat – V. CARABUT,
e-mail: veronica.carabut@ani.md, ci@ani.md, tel. 022 820-627

S-ar putea să vă placă și